Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 6.4.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Perjantaina 16.04.2010 klo 9.00 – 11.30

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

27 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

28 § EI JULKINEN

29 § JÄTEVESIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

30 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

31 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               3/2010

 

 

KOKOUSAIKA

 

Perjantai 16.04.2010 klo 9.00 – 11.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                               puheenjohtaja

Mikko Salminen                         varapuheenjohtaja

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Miia Sjöman

Pentti Mäkelä

Pentti Virtanen                            pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Sirpa Kuusikoski

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Ari Uusi-Rasi                        kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 26 – 32                              sivut 32 - 45

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                           Pentti Virtanen            

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Elisa Koivumäki                      Miia Sjöman              

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2010 

26 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

27 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Elisa Koivumäki

                                      

 

 

 

 

28 § EI JULKINEN

 


 

                                                                 Tekn.ltk 16.2.10 §13

                                                                 Tekn.ltk 24.3.10 §21

29 § JÄTEVESIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

Tekn.ltk 16.2.10 § 13      VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

                                       Lounais-Suomen Ympäristökeskus (nykyinen Varsinais-Suomen ELY) on pyytänyt 23.9.2009 päivätyllä kirjeellään alueensa kuntia tarkastamaan vesihuollon kehittämissuunnitelmiensa ajantasaisuuden. Jämijärven kunta on varannut vuoden 2010 talousarvioonsa 20.000 euron määrärahan vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimiseen.

 

                                       Rakennuspäällikkö on tiedustellut vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimisesta aiheutuvia kustannuksia Airix Ympäristö Oy:ltä ja Oy Björn Backström AB:ltä sekä tehnyt laskelman projektihenkilön palkkaamisesta. Airix Ympäristö Oy:n budjettitarjous, 4.700 € (alv 0%), sisältää vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueiden päivityksen, sekä lisäksi KSE:n mukaiset korvaukset ja kulut (tulosteet, päivärahat ja kilometrikorvaukset).

 

                                       Oy Björn Backström AB:n tarjous vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueiden päivityksestä on n. 3.500 € (alv 0%). Tarjous on saatu puhelimitse 16.2.2010 (keskustelu Pentti Virtanen / Kati Lunden). Oy Björn Backström AB tarjoaa liitteen 13.1 mukaisesti huomattavasti laajemman jätevesienkäsittelysuunnitelman hintaan 8.200 € (alv 0%) plus KSE:n mukaiset kulut.

 

                                       Projektihenkilön palkkaaminen 3-4 kuukaudeksi tulisi maksamaan sosiaalikuluineen 9.000 – 12.000 euroa (kuukausipalkka 2.300 €).

 

                                       Tekninen lautakunta keskusteli asiasta ja päätti jatkaa asian valmistelua Oy Björn Backström AB:n kanssa, laajemman jätevesienkäsittely- ja yleissuunnitelmien laadinnasta.

 

 

 

Tekn. ltk 24.3.10 § 21     JÄTEVESIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 

Jätevesien kehittämis- yleissuunnitelman laadinnan aloituspalaveri pidettiin kunnanviraston kokoushuoneessa 16.3.2010 klo 10.30- 12.30. Palaveriin osallistui suunnittelija Kati Lunden Oy Björn Backström AB:sta, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, kunnanhallituksen edustaja Ari Uusi- Rasi sekä teknisen lautakunnan jäsenet Elisa Koivumäki, Pentti Mäkelä, Mia Sjöman ja Olavi Koivuniemi.

Palaverissa sovittiin, että yleissuunnitelmaluonnos sekä alustava kustannusarvio valmistuu 9.4.2010 mennessä. Seuraava suunnittelupalaveri, johon kutsutaan teknisen lautakunnan jäsenet, kh:n edustaja sekä rakennuspäällikkö pidetään perjantaina 16.4.2010 kunnanviraston kokoushuoneessa klo 9.00 alkaen.  Palaverissa käsitellään ja tutustutaan suunnitelmaluonnokseen ja alustavaan kustannusarvioon sekä tehdään mahdolliset muutosehdotukset. Suunnittelijan kanssa pidetään palaveri klo 12.00 alkaen. Palaverissa esitellään muutosehdotukset, päätetään suunnittelun jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta sekä muista mahdollisista toimenpiteistä.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

Tekn.ltk 16.4.2010          29 § JÄTEVESIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 

Päätösehdotus:                Tutustutaan suunnitelmaluonnokseen ja alustavaan kustannusarvioon sekä tehdään mahdolliset muutosehdotukset. Suunnittelijan kanssa pidetään palaveri klo 12.00 alkaen. Palaverissa esitellään muutosehdotukset, päätetään suunnittelun jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta sekä muista mahdollisista toimenpiteistä.

 

Päätös:                            Tutustuttiin suunnitelmaluonnokseen ja alustavaan kustannusarvioon. Suunnittelija tarkastaa kustannusarvion ja tekee mahdolliset jätevesiosuuskunta rajaukset yleissuunnitelmaan. Päätettiin järjestää yleissuunnitelman esittelytilaisuus Jämi- Areenalla. Esittelytilaisuus pidetään 11.5.2010 klo

                                      

                                       18.00- 21.00 Jämi- Areenalla. Tilaisuudessa suunnitelman esittelee ja vastaa esitettyihin kysymyksiin suunnitelman laatija Kati Lunden Oy Björn Backström Ab:sta. Esittelytilaisuuteen mennessä tulee selvittää mahdollinen kunnan panostus jätevesirunkolinjan laajentamiseen kaava- alueiden läheisyydessä sekä mahdollinen kunnan tuki perustettaville jätevesiosuuskunnille. Lisäksi päätettiin järjestää ”messutapahtuma” Jämijärvellä, jossa eri laitevalmistajat voivat esitellä jätevesijärjestelmiään. Messutapahtuman ajan ja paikan sopiminen annettiin rakennuspäällikön tehtäväksi.

 

 

 

30 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Rakennuspäällikön viranhaltijapäätökset

-         ajalta 24.3. – 15.4.2010

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

31 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT