Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 5/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 13.4.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

19.4.2010 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

85 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  48

86 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  48

87 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  49

88 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  50

89 §      SEUTUMARKKINOINTI -HANKE  51

90 §      TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2010  52

91 §      LAUSUNTO POSAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSIEN LUONNOKSESTA  53

92 §      LAUSUNTO IKAALISTEN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA  54

93 §      KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2010  55

94 §      KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 14.5.2010  56

95 §      KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-31.3.2010  57

96 §      VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-31.3.2010  58

97 §      JÄMIJÄRVEN NUORISOVINTIN PERUSKORJAAMINEN JA VARUSTETASON NYKYAIKAISTAMINEN  59

98 §      TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVELÄISILLE VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖILLE  60

99 §      LAINHUUTOTODISTUKSISTA JA RASITUSTODISTUKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT  61

100 §    ELINKEINOPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYS  62

101 §    RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ PENTTI VIRTASEN NIMEÄMINEN KUNNAN TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖKSI 63

102 §    MONIKUNTALIITOSSELVITYKSEN POHJAKSI LAADITYN MUISTION KÄSITTELY  64

103 §    MIELAHTI-PITKÄLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA  66

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

85 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                             

 

                                           

 

 

 

86 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kati Mansikkamäki ja Olli Seppälä.

 

                                           

Päätös:                             

 

 

                     


 

87 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Sosiaali- ja terveysministeriö, lasten ja nuorten tupakoimattomuuden edistäminen

-          Kankaanpään kaupunki, Luoteis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan kuntien yhteistyöselvitys

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, kumppanuussopimusneuvottelut vuonna 2010 kaudelle 2011-2013

-          Karvian kunta, monikuntaliitos

-          Satakuntaliitto, Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen ja maakuntien yhteistoimintaa koskevan sopimuksen hyväksyminen

-          Kankaanpään kaupunki, kuntouttava työtoiminta

-          Maksatuserittely, maaliskuu 2010

-          Kuntaliitto, merenkulun ympäristönsuojelulaki voimaan 1.1.2010

-          Kankaanpään kaupunki/ tekninen lautakunta, Kankaanpään keskustan torialueen ja jalkakäytävien esteettömyys

-          Aluehallintovirasto, esitykset 6.12.2010 myönnettävistä kunniamerkeistä

-          Intrum Justitia, raportti toimeksiannoista

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, sosiaaliasiamiehen selvitys kunnanhallituksille vuodelta 2008

-          Sisäasiainministeriö, yleiset suositukset yhdenvertaisuussuunnitelman sisällöksi

-          PoSa/vanhuspalvelut, virkistystyöntekijöiden palkkaaminen vanhuspalveluihin kesälle 2010

-          Mavi, tukipäätös maidolle ja eräille maitovalmisteille

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Kauppila, Ylirämi

o       Peijari, Seppälä

o       Peijari, Ranta

o       Vihu, Ojanen

o       Kauppila, Koivulahti

 

Päätös:                                                          


                                         

 

88 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos-

                                            kuntayhtymä                                            7.4.2010

                                           

 

Päätös:                             

 


 

 

89 §                SEUTUMARKKINOINTI -HANKE

 

                                           

Kankaanpään kaupungin toimesta on valmisteltu seutumarkkinointi hanketta työnimellä ”Koti Pohjois-Satakuntaan”. Hankkeelle on tarkoitus hakea Leader+ rahoitusta Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:n kautta. Tukimahdollisuus on laajalla kokoonpanolla 70 % ja kuntien osuus olisi yhteensä 20 %.

 

Hankkeeseen liittyvä kirjelmä ja hankesuunnitelma ovat liitteenä nro 89.1

 

Jämijärven kunnan maksuosuus hankkeelle on asukasluvun mukaisella suhteella 1487,57 €

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta osallistuu Seutumarkkinointi –hankkeeseen asukasluvun mukaisella maksuosuudella.

 

Päätös:

 

 

 

90 §                TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2010

 

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-28.2.2010. Liite nro 90.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                             

 

 

 

 

91 §              LAUSUNTO POSAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSIEN LUONNOKSESTA

 

 

Luonnos Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän (PoSan) ympäristönsuojelumääräyksiksi on valmistunut. Liite nro 91.1

Kunnan lausunto on valmisteltu teknisessä toimistossa. Liite nro 91.2

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa asiasta liitteen 91.2 mukaisen lausunnon

 

Päätös:                             

 

 

 

92 §              LAUSUNTO IKAALISTEN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMASTA

 

 

Air-ix Ympäristö on laatinut Ikaalisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman. Ikaalisten kaupungin tekninen lautakunta on tutustunut laadittuun suunnitelmaan ja on samalla pyytänyt naapurikuntien lausunnot suunnitelmasta.

Vesihuollon kehittämissuunnitelma on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Rakennuspäällikkö Pentti Virtanen on tutustunut suunnitelmaan ja on luonnostellut liitteen nro 92.1 mukaisen Jämijärven kunnan lausunnon.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa Ikaalisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmasta oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:

 

 


 

93 §                KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2010

 

 

Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten maataloustoimi ja rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.

 

Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 5.7.2010 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

 

Päätös:

 

                                           


 

94 §                KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 14.5.2010                        

                                           

 

Vuonna 2009 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan.

 

Tänä vuonna helatorstai on 13.5.2010. Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää em. päivän jälkeiselle perjantaille.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 14.5.2010

 

Päätös:

 

 

 


 

95 §                KUNNANHALLITUKSEN PUHEENJOHTAJAN PÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-31.3.2010

 

 

Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset ajalla 1.1.-31.3.2010 ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanhallituksen puheenjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:


 

 

 

 

96 §                VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-31.3.2010

 

 

Kunnanjohtajan ja kanslisti Anne Rannan tekemät viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.-31.3.2010 ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:

 

 

 


 

97 §                JÄMIJÄRVEN NUORISOVINTIN PERUSKORJAAMINEN JA VARUSTETASON NYKYAIKAISTAMINEN

 

                                           

Jämijärven kunnan v. 2010 talousarviossa on varauduttu nuorisovintin peruskorjaamiseen ja varustetason nykyaikaistamiseen siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on 50 000 euroa.

Hankkeen toteuttamisen ehtona oli, että rahoituksesta 50 % saadaan valtionavustuksena.

 

Opetusministeriö on käsitellyt kunnan hakemuksen ja päätöksellään 26.3.2010 päättänyt myöntää kunnalle 25 000 euroa ko hankkeen toteuttamiseksi. Liite nro 97.1.

 

Toinen puoli hankkeen rahoituksesta on tarkoitus kattaa talousarviopäätöksen mukaisesti kunnan saamilla perintövaroilla.

 

Hankesuunnitelma on liitteenä nro 97.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      merkitä opetusministeriön tekemän myönteisen päätöksen tiedokseen ja

2.      osoittaa ”Jämijärven nuorisovintin peruskorjaaminen ja varustetason nykyaikaistaminen” –hankkeelle 25 000 euron osuuden Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä. Rahoitus vapautuu Nordea Pankkiin tehdystä sijoituksesta 1.7.2010.

 

Päätös:       


 

 

 

 

98 §              TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVELÄISILLE VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖILLE

 

                                           

Kunnanhallituksen talousarviossa on tänä vuonna varattu toiminta-avustuksia varten yhdistyksille ja seuroille 2 000 euroa. Avustukset ovat olleet haettavina kuntatiedotteessa.

 

Avustuksia ovat hakeneet seuraavat yhdistykset:

 

-          Jämijärven Sotaveteraanit ry                                500 €

-          MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys                      2 500 €

-          Veteraanikuoro                                                      660 €

-          Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry                         1 000 €

-          Palokosken koti-koulu yhdisty ry                          Avoin

 

Jämijärven Siion Rukousyhdistys ry:n hakemus myöhästynyt vapaa-aikatoimen avustusten hausta. Siirretty kunnanhallituksen avustushakemuksiin (800 €).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää avustukset seuraavasti:

 

-          Jämijärven Sotaveteraanit ry                                300 €

-          MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys                      1 000 €

-          Veteraanikuoro                                                      100 €

-          Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry                         400 €

-          Palokosken koti-koulu yhdisty ry                          100 €

-          Jämijärven Siion Rukousyhdistys ry                     100 €

 

Yhteensä 2 000 euroa.

 

 

Päätös:


 

 

 

 

99 §              LAINHUUTOTODISTUKSISTA JA RASITUSTODISTUKSISTA PERITTÄVÄT MAKSUT

 

 

Jämijärven kunnalla on käytössä yhteys, jolla on mahdollisuus ottaa lainhuutotodistuksia ja rasitustodistuksia Maanmittauslaitoksen KTJ-tietopalvelusta. Todistuksia otetaan joskus myös asiakkaille ja tämän vuoksi niille tulisi määrätä hinta.

                                                                

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että ulkopuolisilta peritään KTJ-tietopalvelusta otetuista todistuksista seuraavat maksut:

 

                                            - lainhuutotodistus (ei oikeaksi todistettu)                 5 euroa

                                            - lainhuutotodistus (oikeaksi todistettu)                     10 euroa

                                            - rasitustodistus (ei oikeaksi todistettu)                     10 euroa ja

                                            - rasitustodistus (oikeaksi todistettu)                         15 euroa

 

Päätös:


 

 

 

100 §            ELINKEINOPOLIITTISEN OHJELMAN PÄIVITYS

 

                                           

Kunnan ja yrittäjien yhteisessä aamukahvipalaverissa sovittiin, että elinkeinopoliittisen ohjelman päivitykseen kumpikin osapuoli nimeää 3 – 4 henkilön edustuksen työryhmään.

Päivitys on tarkoitus saada valmiiksi siten, että se olisi valtuuston käsittelyssä alkusyksystä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää 3 – 4 edustajaansa elinkeinopoliittisen ohjelman päivitystyöryhmään.

 

Päätös:


 

 

 

 

101 §            RAKENNUSPÄÄLLIKKÖ PENTTI VIRTASEN NIMEÄMINEN KUNNAN TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖKSI

 

 

                                            Kunnanhallitus on 23.9.2008 § 248 hyväksynyt PoSaan siirtyvältä henkilöstöltä kuntaan jääneiden tehtävien uusjaon.

                                            Tällöin mm. työsuojelupäällikön tehtävät siirrettiin rakennuspäällikölle.

                                            Em. liittyen kunnanhallitus on kokouksessaan 2.2.2009 § 61 nimennyt kunnan työsuojelupäälliköksi rakennuspäällikkö Juhani Viilon.

Juhani Viilo on jäänyt eläkkeelle 1.2.2010 lukien, jolloin rakennuspäällikön viran otti vastaan Pentti Virtanen.

Pentti Virtanen tulee aikaisempiin päätöksiin perustuen nimetä kunnan työsuojelupäälliköksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää kunnan työsuojelupäälliköksi rakennuspäällikkö Pentti Virtasen.

 

Päätös:                             

                                                                                       

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   56 §              1.3.2010

 

102 §            MONIKUNTALIITOSSELVITYKSEN POHJAKSI LAADITYN MUISTION KÄSITTELY

 

 

Jämijärven kunta teki 14.4.2010 aloitteen Honkajoen, Jämijärven, Karvian, Kihniön, Kiikoisten, Lavian ja Siikaisten kunnille sekä Ikaalisten, Kankaanpään ja Parkanon kaupungeille selvitystyön käynnistämisestä mainitut kunnat käsittävän monikuntaliitoksen mahdollisuuksista.

 

                                            Kuntien välisissä neuvotteluissa sovittiin kunnille lähetettävästä alustavasta kyselystä. Kysymykset koskivat mahdollisia ennakkoehtoja selvitystyön käynnistymiseen liittyen. Ikaalisten kaupunki, Kihniön, Kiikoisten, Lavian ja Siikaisten kunnat tekivät sittemmin päätökset jättäytyä selvitystyön ulkopuolelle.

 

                                            Selvitystyöhön ryhtyneiden kuntien keskinäisissä neuvotteluissa on sovittu, että mukana olevien kuntien kuntajohtajat valmistelevat asiaa niin, että sitä voidaan mahdollisimman konkreettisesti käsitellä kuntien luottamushenkilöjohdon neuvotteluissa ja muissa yhteyksissä.

 

                                            Kuntajohtajien laatima muistio/ehdotus on liitteenä nro 56.1.

 

                                            Monikuntaliitosselvitystä valmisteleva ohjausryhmä käsitteli kunnanjohtajien laatiman muistion kokouksessaan 17.2.2010. Asia esiteltiin tiedotusvälineille 18.2.2010. Kunnanvaltuustojen tahtotilaa monikuntaliitosselvityksen laatimiselle pyydetään 30.4.2010 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy alustavan keskustelun laaditun muistion pohjalta. Kunnanhallitus päättää järjestää asian osalta valtuuston erillisen iltakoulun 8.3.2010 klo 18.30.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

 

                                            -----

 

KH 102 §                           Kunnanjohtajien esitys on liitteenä nro 102.1.

                                            Asiasta on pidetty valtuuston erillinen iltakoulu 8.3.2010.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunta osaltaan hyväksyy kunnanjohtajien esityksen monikuntaliitoksen selvitystyön ja neuvottelujen pohjaksi. Ehtona on, että selvitystyöhön lähtee vähintään kaksi kaupunkia.

 

                                            Kunnanvaltuusto oikeuttaa kunnanhallituksen jatkamaan monikuntaliitoksen selvitystyötä joko kuntajakolain 4 luvun

                                                                

mukaisella erityisellä kuntajakoselvityksellä tai mukaan lähtevien kuntien omalla selvityksellä

 

Päätös:                                                   

 

 

 


Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          4 §                1.2.2010

Kunnanhallitus                                         42 §              8.2.2010

 

103 §            MIELAHTI-PITKÄLAHTI RANTA-ASEMAKAAVA

 

 

Mielahti-Pitkälahti ranta-asemakaavan laatiminen käynnistyi keväällä 2005. Aloitteen kaavan laatimisesta teki alueen maanomistajat. Alustavassa maanomistajille suoritetussa kyselyssä 10 maanomistajaa ilmoitti halukkuutensa osallistua kaavan laatimiseen ja osallistumaan kaavan laatimisesta aiheutuvien kustannusten maksajiksi. Maanomistajien ja kunnan kesken sovittiin, että kaavan käytännön toteutuksen hoitaa kunta. Kunnan toimesta suoritetun tarjouskilpailun kaavan laatimisesta voitti KAAVATALOT-YHTIÖT, joka joutui kuitenkin jättämään työn kesken taloudellisista syistä johtuen. Kaavan laatimista jatkoi AIRIX Ympäristö Oy. Nyt kaava on sellaisessa vaiheessa, että sen hyväksymistä voidaan esittää kunnanvaltuustolle. Kaavaehdotus esityslistan liitteenä (liite 4.1)

 

Kaavaprosessissa on suoritettu seuraavat vaiheet:

 

- aloite kaavan laatimiseksi maanomistajilta 2005

- Kunnanhallituksen kaavoituspäätös 2005

- Kaavaluonnos nähtävillä 29.9.- 11.10. 2006 (MRA 30§)

- Kaavaehdotus nähtävillä 20.4.- 21.5. 2007 (MRA 27§)

- Kaavaehdotus uudelleen nähtävillä 24.4- 23.5.2008 (MRA 27§)

 

 

Päätösehdotus:               Maankäyttö- ja asuntotoimikunta järjestää kaavaan osallisille maanomistajille tiedotustilaisuuden kaavasta ennen kuin asia viedään kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston käsittelyyn. Tiedotustilaisuuden päivämäärä sovitaan kokouksessa.

Päätös:                            

Hyväksyttiin päätösehdotus. Tiedotustilaisuus järjestetään keskiviikkona 10.3.2010 valtuuston kokoussalissa (Raharinne) klo 18.00. Tiedotustilaisuudessa läsnä kaavan laatija Esko Hyytinen AIRIX Ympäristö Oy:stä. Kaavaan osallistujille tiedotetaan tilaisuudesta kirjeitse.

 

KH 42 §                           

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kaavan valmistelun tämän hetkisen tilanteen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

KH 103                              Tiedotustilaisuus maanomistajille on pidetty 10.3.2010. Tiedotustilaisuuden pohjalta kaavaehdotukseen tuli vielä muutoksia, jotka esitellään kunnanhallitukselle kokouksessa.

                                           

Kaavakartta on liitteenä 103.1

Muu kaava-aineisto on nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että Mielahti-Pitkälahti ranta-asemakaava hyväksytään esityksen mukaisesti.

 

Päätös: