Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 4/2005

Laatimispäivämäärä: 21.03.2005

KokoustiedotAika 29.03.2005 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 95 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 114

96 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 114

97 § VETOOMUS JÄMIJÄRVEN PERUSTURVALAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE Sivu 115

98 § JÄRVEN KUNNOSTUKSEN RUOPPAUSTUKI Sivu 116

99§ JÄTEHUOLTOTAKSAN TARKISTAMINEN Sivu 117

100 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 118

101 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 119

102 § JÄMIJÄRVEN LAAJAKAISTA HANKE Sivu 120

103 § KUNNALLISTEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSIEN HYVÄKSYMINEN Sivu 122

104 § TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNISTA Sivu 125

105 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 131

106 § KANKAANPÄÄN SEUDUN REUMAYHDISTYS RY:N AVUSTUSANOMUS Sivu 133

107 § "LAPSI LIIKKUU JA LEIKKII -LIIKUNTAA LÄPI ELÄMÄN" -HANKE Sivu 134

108 § LAUSUNTO SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRILLE PALVELUKOTIEN KEHITTÄMISLINJAUKSISTA JA KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINNASTA Sivu 136

109 § LAUSUNTO SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRILLE PERUSSOPIMUKSEN

MUUTTAMISESTA Sivu 137

110 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 14.12.2004, 25.01.2005 JA 15.02.2005 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 138

111 § KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA

06.05.2005 Sivu 139

112 § KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2005 Sivu 140

113 § ATERIOITTEN HINNAT SOSIAALITOIMEN ALUEELLA Sivu 141

114 § VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/JÄMIN SM-HIIHDOT Sivu 143

115 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN "TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN SATAKUNNASSA" HANKKEEN ALUEPALAVERIIN Sivu 144

116 § JÄMI - TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI HANKE (JATKOHANKE) Sivu 145

117 § VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Sivu 145
118 § KANNANOTTO PERUSTERVEYDENHUOLLON ORGANISOINTIIN
Sivu 146

119 § SININAUHALIITON HANKKEEN OSATOTEUTTAMINEN JÄMIJÄRVELLÄ Sivu 147Puheenjohtaja

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2005
KOKOUSAIKA 29.03.2005 kello 19.00 - 21.06
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Merja Lahdenpää varajäsen

Tapio Rajalahti

Ari Uusi-Rasi varajäsen

Markku Kujala

Olli Seppälä

Hilkka LahdensivuPOISSA OLLEET JÄSENET Päivi Leponiemi

Tuija Ranta

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT §§ 95 - 120

95 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

 

96 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Merja Lahdenpää ja Olli Seppälä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Perusturvalautakunta 33 § 24.02.2005

97 § VETOOMUS JÄMIJÄRVEN PERUSTURVALAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE

Perusturvaltk 33 § 

Sosiaalitoimistoon on tullut 31.10.2005 vanhainkodin työntekijöiden 15.12.2004 allekirjoittama vetoomus Kaija Saarenpään ja Tarja Pentin laitosapulaisen toimen muuttamisesta lähihoitajan viraksi (liite 33.1).

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää keskustella asiasta ja päätösehdotus tehdään keskustelun perusteella.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää, että laitosapulaisen toimia ei muuteta lähihoitajan toimiksi. Työn vaativuuden arviointi on työn alla ja jos laitosapulaiset (kuten muutkin työntekijät) tekevät vaativampia tehtäviä kuin asianomainen tehtävä on, asia otetaan esiin päätettäessä harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksamisesta.

Päätös: Perusturvalautakunta päätti, että laitosapulaisen toimia ei muuteta lähihoitajan toimiksi. Työn vaativuuden arviointi on työn alla ja jos laitosapulaiset (kuten muutkin työntekijät) tekevät vaativampia tehtäviä kuin asianomainen tehtävä on, asia otetaan esiin päätettäessä harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksamisesta.

--------

KH 97 §

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee perusturvalautakunnan päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Tekninen lautakunta 38 § 24.02.2005

98 § JÄRVEN KUNNOSTUKSEN RUOPPAUSTUKI

Tekninen ltk 38 § Kunnanvaltuusto on varannut vuoden 2005 talousarvioon 8 000 euron määrärahan käytettäväksi avustuksena niille yksityisille, jotka kunnostavat omia rantojaan ko. vuoden aikana. Kunnanhallitus on ohjeenaan määrännyt, että avustusta myönnettäessä tulee ottaa huomioon mm. avustuksen enimmäismäärä, valintakriteerit (mikäli hakemuksia yli talousarvion), tasavertaisuus, järven tilan kokonaisuuden huomioiminen ja alueellisuus.

Päätösehdotus: 

1. Avustus ilmoitetaan haettavaksi maaliskuulla julkaistavalla ilmoituksella Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu lehdissä sekä kuntatiedotteessa, joka jaetaan myöskin loma-asuntojen omistajille.

2. Hakemukset on jätettävä kunnan tekniseen toimistoon 4.5.2005 mennessä oheisella hakemuskaavakkeella liitteineen. Avustus on enintään 40 % hyväksytyistä kustannuksista, koskien konetöitä.

3. Hakemuksista tekee päätöksen tekninen lautakunta toukokuun aikana.

4. Mikäli määräaikana hakemuksen jättäneiden osalle ei koko määräraha tule käytetyksi, hakemuksia voidaan ottaa vastaan määräajan jälkeenkin ja ne ratkaistaan saapumisjärjestyksessä.

5. Avustuksen maksatuksen suorittaa tekninen toimisto, tositteiden perusteella tai jos työ on tehty omalla konekalustolla niin hyväksyttävän kirjallisen selvityksen perusteella. Työ on tehtävä siten, että maksatusta haetaan viimeistään 15.12.2005 mennessä.

Ruoppausavustushakemusmalli liitteenä 38.1.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus.

---------

KH 98 § Ruoppausavustushakemusmalli on esityslistan liitteenä nro 98.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan tekemän ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Tekninen lautakunta 18 § 24.02.2005

99§ JÄTEHUOLTOTAKSAN TARKISTAMINEN

Tekninen ltk 18 § 

Voimassa olevan Jämijärven kunnan jätetaksan on kunnanvaltuusto hyväksynyt 21.4.1998 § 29. 

Jätehuoltoyhteistyösopimus Kankaanpään kaupungin ja Jämijärven kunnan (sekä muiden sopimusosapuolina olevien kuntien) kesken edellyttää yhtenäistä hinnoittelua kaatopaikalle vietävien jätteiden käsittelystä.

Lisäksi tarvetta taksan tarkistamiseen on tuonut vakituisten asuntojen liittyminen aluekeräysjärjestelmän piiriin

Tekninen toimisto on valmistellut uutta jätehuoltotaksaa, luonnos liitteenä 18.1.

Päätösehdotus: Jätehuoltotaksa ehdotetaan kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan taksaluonnoksen mukaisesti.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

---------

KH 99 § Jätehuoltotaksaluonnon on esityslistan liitteenä nro 99.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

100 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat

pöytäkirjat:

_ Sivistyslautakunta 22.02.2005

_ Maaseutulautakunta 07.03.2005

_ Perusturvalautakunta 24.02.2005

_ Yhteistyötoimikunta 07.03.2005

_ Vapaa-aikalautakunta 10.03.2005

_ Tekninen lautakunta 24.02.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

101 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Sisäasiainministeriö: Peruspalvelujen arviointisuunnitelma vuodelle 2005

- Porin kaupunki: Haaste karhuviestiin

- Tilastokeskus: Kuntien vuoden 2005 talousarviotilaston tiedonantajapalaute

- Sisäasiainministeriö: Aasian luonnononnettomuudesta kunnille aiheutuvien kustannusten arviointi

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Poikkeamispäätös

- Valtion asuntorahasto: Valtuuspäätös, henkilökohtaisten korkotukilainojen hyväksymisvaltuus

- Tekninen lautakunta: Käyttösuunnitelman hyväksyminen teknisen lautakunnan osalta

- Opetushallitus: Maahanmuuttajien, saamenkielisten ja romanikielisten oppilaiden /opiskelijoiden opetusjärjestelyt esiopetuksessa, perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa 2005

- Opetushallitus: European label - kieltenopetuksen eurooppalainen laatuleima 2005

- Kiinteistönluovutusilmoitus:

- Peijari, Koivukulma

- Omaiset mielenterveystyön tukena Satakunnan yhdistys ry: Toiminta-avustus vuodelle 2005

- Sisäasiainministeriö: Kuntien yhdistymiseen liittyvien esiselvitysavustusten hakeminen

- Kuntaliitto: Yleiskirje, Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelman rahoitushaku avautuu kaikille kunnille

- Kuntaliitto: Onko arkistotoimen hoidon johtovastuu virkasuhde vai työsuhde?

- Lounais-Suomen ympäristökeskukselle lähetetty kirje, asia: Ympäristölupa Fortum Oil And Gas Oy

- Porin Maistraatti: Porin maistraatin toimialueen kuntien väkiluvut

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 70 § 08.02.2005

102 § JÄMIJÄRVEN LAAJAKAISTA HANKE

KH 70 § 

Pohjois-Satakunnan seudullisena hankkeena on ollut saada laajakaista kattamaan koko seutukunnan. Tältä pohjalta Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy on käynyt neuvotteluja paikallisten teleoperaattoreiden kanssa. Viimeisimpien tarjousten perusteella on päädytty hakea Satakunnan TE-keskuksen myöntämää ALMA avustusta kunnittain Auria Oy:n tarjouksen pohjalta.

Tällä hetkellä Jämijärven kunnassa on vain keskustan alueella asuvilla mahdollisuus saada laajakaistaliittymä Auria Oy:n toimesta. Haja-asutusalueiden (Tykköö, Palokoski, Pitkäniemi, Vihu, Sydänmaa) puhelinkeskuksissa ei ole laajakaistakeskittimiä, mistä syystä niillä alueilla ei ole laajakaista saatavuutta. Suurimaalla Satakunnan Puhelimen rakentama laajakaistayhteys kattaa osan asukkaista.

Kokonaisinvestointi muodostuu ASDL-keskittimien ja siirtoteiden laajennusten laite- ja asennuskustannuksista. Kuntakohtainen kokonaisinvestointi vaihtelee kunnittain rakennettavien keskusalueiden määrän ja tarvittavan kaapelointikustannusten mukaan. Hankkeen avulla toteutettavan investoinnin tuloksena rakennettu verkko on avoin kenen tahansa palveluoperaattorin liittymille ja palveluille. Toimilla taataan kuluttajille mahdollisimman kattava palvelutarjonta ja edulliset hinnat.

Hankkeen toteuttamiseksi Jämijärvellä on laadittu oheisen liitteen mukainen hankehakemus. Liite nro 70.1.

Kunnan maksuosuus on yhteensä 7200 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaisen hankehakemuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

KH 102 § Satakunnan TE-keskus on tehnyt hankkeesta 15.03.2005 myönteisen päätöksen. Liite nro 102.1.

Samaan aikaan sai myönteisen päätöksen myös Kiikoisten ja Karvian kunnat. Näille kolmelle hankkeelle on tarkoitus perustaa yhteinen ohjausryhmä.

Kunnanhallitus 70 § 08.02.2005

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä päätöksen tiedokseen

2) nimetä hankkeen ohjausryhmään maaseutusihteeri Tuomo Leikkolan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Yhteistyötoimikunta 5 § 07.03.2005

103 § KUNNALLISTEN VIRKA_ JA TYÖEHTOSOPIMUKSIEN HYVÄKSYMINEN

Yhteistyötmk 5 § 

Kunnallinen virka_ ja työehtosopimukset 2005 _ 2007 allekirjoitettiin 16.12.2004 ja ovat voimassa 16.02.2005 _ 30.09.2007. Sopimuskorotukset ja kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteitä koskeva sopimus nostavat kustannuksia vuonna 2005 keskimäärin 2,5 % ja vuonna 2006 keskimäärin 1,3 % edellisen vuoden tilanteesta. Edellisen vuoden keskiarvoon verrattuna palkat nousevat vuonna 2005 keskimäärin 3,6 % ja vuonna 2006 keskimäärin 2,7 %.

Yleisen virka_ ja työehtosopimuksen mukaan viranhaltijan/työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 01.03.2005 lukien yleiskorotuksella ja liittoerällä seuraavasti:

_tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 2,5 %, jos tehtäväkohtainen palkka 28.02.2005 on vähintään 1 582,11 € jos tehtäväkohtainen palkka 20.02.2005 on alle 1 582,11 €, tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan ensin 0,6 % ja sitten 30,66 € kuukaudessa. Henkilökohtaista (palkkausluku 6 §, 1 mom.) lisää korotetaan 2,5 prosentilla.

Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen palkantarkistukset seuraavat em. KVTES:n korotusmallia. Viranhaltijan ja työntekijän henkilökohtaista lisää ja erillislisää korotetaan kumpaakin sillä prosenttimäärällä, jolla hänen tehtäväkohtaista palkkaansa on korotettu.

Perhepäivähoitajien palkkoja korotetaan 01.03.2005 alkaen liitteen 12 mukaan. Liite 12 A otetaan käyttöön viimeistään 01.08.2005 ja sen määräyksissä on otettu huomioon 01.03.2005 yleiskorotus sekä kaikki sopimuskauden liittoerät ja tasa-arvoerä. Perhepäivähoidon ohjaaja Susanna Luomaniemi on menossa koulutukseen perhepäivähoidon palkka-asioista 08.03.2005.

Uusi OVTES on 16.02.2005 allekirjoitetun tulopoliittisen sopimuksen mukainen. 01.03.2005 voimaan tulevat C-palkkataulukot, euromääräiset palkat ja lisäpalkkiot, joihin on lisätty yleiskorotukset, 01.03.2005, 1,9 % ja 01.06.2006, 1,4 %. Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen keskimääräinen kustannusvaikutus opetusalan palkkasummasta vuonna 2005 on 2,5 % ja vuonna 2006 on 2,2 % sisältäen yleiskorotuksen sekä liitto- ja tasa-arvoerän. Vuoden 2005 sopimusmuutokset sovitaan keskitetysti, joten paikallisia järjestelyeriä ei palkkaukseen ole käytettävissä. Sopimus liittoerän käytöstä tehdään 28.02.2005 mennessä.

Yhteistyötoimikunta 5 § 07.03.2005

Tuntipalkkaisten sopimuksen mukaan palkkoja korotetaan 01.03.2005 tai sitä lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 18 senttiä/h, vähintään 1,9 % sekä 0,6 %:n suuruisella liittoerällä. Korotukset toteutetaan siten, että perustuntipalkkoja korotetaan 20_26 senttiä tunnilta. Palkka-asteikkojen ylärajoja on korotettu em. enemmän. Työkokemuslisiä korotetaan 1-3 senttiä tunnilta ja henkilökohtaisia lisiä, työolosuhdelisiä sekä suorituspalkkoja keskimäärin 2,7 %. Paikallista erää ei 01.03.2005 lukien jaeta erikseen, vaan se on käytetty em. korotuksiin.

Nuorten alle 18 vuotta täyttäneiden palkkoja korotetaan 20 senttiä tunnilta ollen 01.03.2005 lukien 6,57-6,79 euroa tunnissa.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 08.12.2004, § 340 hyväksynyt yhteistyötoimikunnan kokouksessaan 07.12.2004, §9 tekemän esityksen, jonka mukaan sopimukseen perustuvat peruspalkat maksetaan automaattisesti kun korotus on ajankohtainen

Liitteenä 5.1. Jämijärven kunnan viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkaus 01.03.2005 alkaen. Liitteessä ilmenee tehtävän palkkauksen alaraja ja maksettava peruspalkka 01.03.2005 alkaen sekä palkkaryhmä sekä ehdotukset joidenkin työntekijöiden palkkauksesta. Yksi korjausehdotus koskee Susanna Luomaniemelle työtehtävän alkaessa 01.08.2001 luvattua palkan tarkistusta. Työsuhteen alkaessa työsopimukseen on merkitty esikoulun opettajan tehtävät, perhepäivähoidon ohjaustehtävät ja koululaisten iltapäivätoiminnan suunnittelu- ja valvontatehtävät.

Liitteenä 5.2. kirjastosihteeri Aira Pietilän palkantarkistusanomus, tehtäväkuva,esimiehen ja työmarkkinalaitoksen lausunto sekä asiaa koskeva kohta kunnan kirjastojohtosäännöstä. Kunnanhallitus on 23.11.2004, § 332 päättänyt pyytää Aira Pietilän palkkauksesta yhteistyötoimikunnan lausunnon.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää:

1. merkitä liitteen 5.1. mukaiset asiat tietoon saatetuksi ja esittää kunnanhallitukselle tiedoksi saatetuksi

2. keskustella Susanna Luomaniemen palkkausasiasta ja esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Susanna Luomaniemen palkkausta koskevan korjausehdotuksen.

3. keskustella Aira Pietilän palkkausasiasta ja keskustelun pohjalta antaa ehdotuksensa kunnanhallitukselle.

Yhteistyötoimikunta 5 § 07.03.2005

Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti:

1. merkitä liitteen 5.1. mukaiset asiat tietoon saatetuksi ja esittää edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi saatetuksi

2. esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Susanna Luomaniemen palkkausta koskevan korjausehdotuksen, jonka mukaan palkkausta tarkistettaisiin 01.03.2005 alkaen siten, että palkkaryhmäkoodi on 05 PKO 011 ja palkkaus 1.964,25 euroa/kk.

3. esittää kunnanhallituksen hyväksyttäväksi Aira Pietilän palkkausta koskevan korjausehdotuksen, jonka mukaan palkkausta tarkistettaisiin 01.01.2005 alkaen kanslistin palkkaryhmäkoodin 01 TOI 010 mukaiseksi, jolloin palkkaus olisi 01.01.2005 1.584,55 euroa/kk, (1.568,93 euron sijaan ja 01.03.2005, 2,5 % korotuksella palkkaus olisi 1.656,78 euroa 1.624,16 euron sijaan. Edelleen yhteistyötoimikunta päätti, että Kati Mansikkamäki laatii Auli Rannan kanssa asiasta kirjallisen sopimuksen Aira Pietilän kanssa.

__________

KH 103 § Viranhaltijoiden ja työntekijöiden palkkaus 1.3.2005 on liitteenä nro 103.1. ja sopimus Aira Pietilän palkantarkistuksesta liitteenä nro 103.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Yhteistyötoimikunta 6 § 07.03.2005

104 § TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINNISTA

§ 4, 15.06.2004 Työn vaativuuden arviointia on käyty vuoden 2002 alusta lähtien. Arviointi perusteena on käytetty KTV:n valmistelemaa lomaketta. Lomakkeen hyödyntäminen on johtanut lähelle analyyttistä arviointia.

Arviointia on edennyt oma arvioinnista esimiesten arviointiin ja lopuksi asiaa on käsitellyt seurantaryhmä, jossa on ollut edustajat ammattiliitoista. Työn lopputuloksena oli se, ettei kaikkia osapuolia tyydyttävään esitykseen päästy.

Tähän asti tehtyä työtä tulisi hyödyntää tavalla, joka takaisi kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Yhtenä perusteena voitaisiin käyttää tehtäväryhmäjakoa. Jaetaan henkilöstö tehtäväryhmittäin pienempiin kokonaisuuksiin. Tehtäväryhmittäin tarkastellaan ja vertaillaan henkilöstöä.

Tehtäväryhmille laaditaan ensin pelkistetty tyyppikuvaus. Tyyppikuvaus on laadittava yhteistyössä ao. henkilöstöryhmän edustajien. Kuvaus tehdään käytössä olleen työn vaativuuden työn vaativuuden arviointikriteerien pohjalta. Kuvauksen tulee sisältää käytössä olleen lomakkeen tiedot. Työn vaativuuden arviointitekijöinä käytetään lomakkeen pisteytystä.

Työn vaativuuden arviointi suoritetaan vertaamalla työntekijän tehtäväkuvausta tehtäväryhmän tyyppikuvaukseen. Työntekijän /viranhaltijan pistemäärää on selvästi suurempi kuin tyyppikuvauksen on tehtävä vaativampi kuin tyyppikuvauksen, jos arvioitavan tekijän pistemäärä on suurin piirtein sama tyyppikuvauksen on palkkaus samantasoinen, jos taas arvioitavan pistemäärä jää alle tyyppikuvauksen, on palkkauskin alempi.

Tehtäväryhmät:

1. Esimiehet

- laitos- ja avopalvelujohtaja sekä päiväkodin johtaja

2. Ohjaushenkilöstö

- sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, lastentarhan opettaja, esikoulun opettaja, ohjaaja ja emäntä

3. Palveluhenkilöstö

- perushoitaja, kodinhoitaja, lähihoitaja, hoitoapulainen, laitosapulainen, ryhmäperhepäivähoitaja, keittäjä, keittäjäsiivooja ja keittiöapulainen

4. Toimistohenkilöstö

- kirjanpitäjä, palkanlaskija, kanslisti, kirjastovirkailija ja toimistoapulainen

Yhteistyötoimikunta 6 § 07.03.2005

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää

1. hyväksyä em. tehtäväryhmät

2. että tyyppikuvaukset tulee laatia elokuun 6. päivään mennessä

3. että tyyppikuvausten jälkeen käydään läpi jokaisen viran ja toimen tehtäväkuvaus sekä arviointi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 10, 07.12.2004 Henkilökohtaisesta lisästä on annettu ohjeita KVTES:n palkkausluvun liitteessä 8. Henkilökohtaisen lisän maksaminen edellyttää yleensä henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia, mitä asianomainen saa työssään aikaan verrattuna

asetettuihin tavoitteisiin. Hyvän ammatinhallinnan ja osaamisen lisäksi työn onnistumisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat esim. yhteistyökyky, vastuuntunto, huolellisuus, joustavuus, ihmissuhdetaidot ja yhteisön kehittämistarpeiden huomioiminen. Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet määritellään paikallisesti.

Yhteistyötoimikunta on 15.06.2004 päättänyt tyyppikuvausten laadinnasta elo_ kuun 6. päivään 2004 mennessä. Tyyppikuvausten laadinta on viivästynyt ja on syytä määrätä uusi päivämäärä jolloin tyyppikuvausten tulee olla valmiina. Tyyppikuvauksilla tarkoitetaan ammattiryhmien tehtäväkuvauksia (käytetty myös toimenkuva ja työnkuva nimitystä), joihin yksittäisten henkilöiden tehtäväkuvaus sijoitetaan ja arvioidaan.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää:

- että, tyyppikuvaukset tulee laatia 31.01.2005 mennessä

- keskustella siitä, voidaanko KVTES:n käsitteitä yhteistyökyky, vastuuntunto, huolellisuus, joustavuus, ihmissuhdetaidot ja työyhteisön kehittämistarpeiden huomioiminen ottaa mukaan henkilökohtaisen lisän arviointiin

- keskustella muistakin mahdollisista vaihtoehdoista henkilökohtaisen lisän arviointiin liittyen.

Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti:

- että tyyppikuvaukset tulee laatia 31.01.2005 mennessä

- ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyisi Työmarkkinalaitoksen koulutuksen Työn vaativuuden arvioinnista sekä varaisi koulutusta varten 1000 euroa. Koulutuksessa voisi olla osallistujia 50 - 100 henkeä. Jos lähikunnissa on tarvetta tähän koulutukseen, mahdollisuus olisi olla mukana

- että, KVTES:n käsitteistä yhteistyökyky, vastuuntunto, huolellisuus, joustavuus, ihmissuhdetaidot ja työyhteisön kehittämistarpeiden huomioiminen

keskustellaan myöhemmin

- että edellä mainittuun ohjaushenkilöstöryhmään lisätään maaseutusihteeri ja vapaa-aikasihteeri.

Yhteistyötoimikunta 6 § 07.03.2005

5 § 07.03.2005 Uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset on allekirjoitettu 16.12.2004

ja ovat voimassa 16.02.2005 - 30.09.2007. Palkkausjärjestelmän tavoitteena on motivoida henkilöstöä hyviin työsuorituksiin, edistää toiminnan tuloksellisuutta ja varmistaa kunta-alan palkkojen kilpailukyky. Tavoitteeseen pyritään oikeudenmukaisella palkalla.

Tehtäväkohtaisen palkan perusteena ovat tehtävät ja niiden vaativuus (ennen peruspalkka). Peruspalkka taas on kunkin palkkahinnoittelukohdan tehtäväkohtainen vähimmäispalkka. Kun tehtäväkohtaiset palkat ovat tehtävien vaativuuden mukaisessa järjestyksessä (arviointi suoritetaan palkkaryhmän sisällä, eli tehtäväryhmittäin verrataan), voidaan paikallisista järjestelyeristä käyttää entistä enemmän harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin. Tehtäväkohtaiset eli palkkaryhmittäiset palkat voivat jakautua kolmeen vaativuustasoon, jossa on määritelty erittäin vaativa taso, vaativa taso ja perustaso (peruspalkka). Tasot saadaan kun yksittäisiä tehtäviä tai keskenään samaa työtä tekevien tehtäviä verrataan tehtäväkohtaisen palkan määrittelyssä tehtäväkuvaan/ toimenkuvaan. Poikkeamat vertailussa merkitään ylös. Syksyn 2005 järjestelyvaroista voidaan käyttää kuhunkin palkka/tehtäväryhmään sen verran kun sen osuus on kunnan palkkasummasta. Voidaan siis sopia, että raha siirtyy palkkaryhmästä toiseen tai ettei rahaa siirry palkkaryhmästä toiseen. Eri tasoille voidaan asettaa vähimmäispalkkatavoitteet siten, että kyseisen palkkaryhmän järjestelyvaraosuus tulee käytettyä.

Henkilökohtaista lisää (harkinnanvarainen osa) voidaan maksaa työtulosten ja ammatinhallinnan perusteella. Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa maksetaan palveluksessa oloajan perusteella (5 ja 10 palvelusvuoden jälkeen, kumpikin 5 % peruspalkasta (aikaisemmin kokemuslisät). Henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa ei voida alentaa tai poistaa (luonteeltaan

takuumääräys). Henkilökohtaisen lisän harkinnanvaraisen osan maksamisperusteet määritellään paikallisesti. Perusteet ja niiden painoarvot voivat vaihdella eri yksiköissä. Paikallisessa palkanlaskennassa henkilökohtaisen lisän vuosisidonnainen osa ja harkinnanvarainen osa pidetään erillään.

Jokaisen organisaation on itse laadittava henkilökohtaisen harkinnanvaraisen lisän arviointi- ja jakoperusteet. "Henkilökohtaisen harkinnanvaraisen lisän perusteina voivat työtulosten ja tavanomaisten työtehtävien hallinnan lisäksi olla esim. monitaitoisuus sekä erityistiedot ja -taidot, mikäli näitä voidaan käyttää omaa pääasiallista vastuualuetta laajemmin hyväksi työyhteisössä,

Yhteistyötoimikunta 6 § 07.03.2005

taikka muut työn onnistumisen kannalta oleelliset tekijät kuten omaehtoinen koulutus ja ammattitaidon syventäminen. Lisäksi arviointia ja jakoa ohjaamaan voidaan ottaa esimerkiksi arvokeskustelun pohjalta määritellyt käsitteet kuten yhteistyökyky, vastuuntunto, joustavuus, ihmissuhdetaidot ja kehityshakuisuus." Henkilökohtainen harkinnanvarainen lisä voidaan ottaa käyttöön, kun tehtävät on laitettu vaativuusjärjestykseen. Tehtävät voidaan laittaa ehkä helpoimmin vaativuusjärjestykseen tehtäväjaon mukaan. Seuraavassa tehtäväryhmiä on kuusi ja joitakin tehtäviä on siirretty em. ryhmistä toiseen ryhmään:

Tehtäväryhmäehdotus:

1. Johtotehtävät

- kunnanjohtaja, rehtori, rakennuspäällikkö, perusturvajohtaja, maaseutusihteeri, vapaa-aikasihteeri

2. Esimiestehtävät

- laitos- ja avopalvelujohtaja, päiväkodin johtaja, perhepäivähoidon ohjaaja/esikoulun opettaja, työ- ja päivätoiminnan sekä asumispalvelujen ohjaaja

3. Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät

- sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, lastentarhan opettaja, emäntä, sosionomi

4. Toimistohenkilöstö

- kirjanpitäjä, palkanlaskija, kanslisti, kirjastosihteeri, toimistovirkailija, toimistoapulainen

5. Ammattitehtävät

- perushoitaja, kodinhoitaja, lähihoitaja, lastenhoitaja, keittäjä

6. Peruspalvelutehtävät

- hoitoapulainen, laitosapulainen, ryhmäperhepäivähoitaja, kotiavustaja, keittäjäsiivooja, keittiöapulainen, lähiavustaja

"Paikallisen järjestelyvaraerän toimeenpanossa neuvotellaan työn vaativuuden arviointiin perustuvasta tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistamisesta, henkilökohtaisen lisän perusteista ja periaatteista sekä henkilökohtaisiin lisiin käytettävän erän suuruudesta. Tehtäväkohtaisia palkkoja korotettaessa ensisijaisena perusteena on samoihin palkkaryhmiin kuuluvien tehtävien vaativuuden arvioinnissa todettujen palkkausepäkohtien korjaaminen (ns. Kunpas-selvitys), joissa korjaustarve on suurin. Työn kuvaamiseen ja sen arviointiin tehty selvitys on osoittautunut ongelmalliseksi tulkita ja olisi syytä jättää se huomioimatta tässä yhteydessä. Tiedot säilyvät ja ovat esille otettavissa jos tarve vaatii.

Yhteistyötoimikunta 6 § 07.03.2005

Arviointijärjestelmän on oltava selkeä ja riittävän yksinkertainen, jotta sen käyttäminen ei vaadi kohtuutonta työpanosta ja arvioinnin kohteena olevat tietävät sen sisällön. Järjestelmän arviointitekijöitä pitää voida tarvittaessa vaihtaa. Kuten edellä tuli esiin järjestelyvaraerän käytöstä voidaan sopia siten, että raha siirtyy palkkaryhmästä toiseen tai järjestelyvaroista käytetään kuhunkin palkkaryhmään sen verran kuin sen osuus on kunnan palkkasummasta.

Tyyppikuvaukset kunnan eri tehtäväalueilla on laadittu yhteistyötoimikunnan tehtäväksi annon perusteella. Tyyppikuvaus on peruskuvaus työpaikan kustakin tehtäväkokonaisuudesta. Se kuvaa, mitä keneltä tahansa kyseistä työtä suorittavalta kohtuudella edellytetään. Kuvauksia on laadittu pääsääntöisesti yksi kutakin tehtävänimikettä kohti. Henkilöstön kanssa tyyppikuvaukset käydään läpi yksilökohtaisesti ja sen jälkeen seurantaryhmässä/yhteistyötoimikunnassa sekä edelleen lautakunnissa ja kunnanhallituksessa, josta osa otettavissa hallinto_ sääntöön ja edelleen osastojen johtosääntöihin.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää:

1. keskustella edellä esitetyistä asioista ja hyväksyä esitetyt kuusi tehtävä-/ palkkaryhmää (mahdollisten muutosten mukaisina)

2. hyväksyä ohjeet tehtäväkohtaisten palkkojen asettamisesta tehtävien vaativuuden mukaiseen järjestykseen (arviointi suoritetaan palkkaryhmän sisällä, eli tehtäväryhmittäin verrataan). Tehtäväkohtaiset eli palkkaryhmittäiset palkat voisivat jakautua kolmeen vaativuustasoon, jossa olisi määritelty erittäin vaativa taso, vaativa taso ja perustaso (peruspalkka). Yksittäisiä tehtäviä tai keskenään samaa työtä tekevien tehtäviä voisi verrata tehtäväkohtaisen palkan määrittelyssä tehtäväkuvaan/ toimenkuvaan. Poikkeamat vertailussa merkittäisiin ylös. Syksyn 2005 järjestelyvaroista voitaisiin käyttää kuhunkin palkka/tehtäväryhmään sen verran kun sen osuus on kunnan palkkasummasta. Voitaneen myös sopia, että raha siirtyisi palkkaryhmästä toiseen tai ettei raha siirry palkkaryhmästä toiseen. Myöhemmin eri tasoille voitaisiin asettaa vähimmäispalkkatavoitteet siten, että kyseisen palkkaryhmän järjestelyvaraosuus tulee käytettyä.

Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti:

1. hyväksyä esitetyt kuusi tehtävä_/palkkaryhmää seuraavin muutoksin: vapaa-aikasihteeri siirrettiin ryhmästä 1. johtotehtävät ryhmään 2. esimiestehtävät, ryhmään 5. ammattitehtävät lisättiin ammattimies ja ryhmään 6 lisättiin kouluavustaja

Yhteistyötoimikunta 6 § 07.03.2005 

2. hyväksyi seuraavat ohjeet tehtäväkohtaisten palkkojen asettamisesta tehtävien vaativuuden mukaiseen järjestykseen, jossa arviointi suoritetaan palkkaryhmän sisällä, eli tehtäväryhmittäin verrataan. Tehtäväkohtaiset eli palkkaryhmittäiset palkat jakautuvat kolmeen vaativuustasoon, jossa on määritelty erittäin vaativa taso, kaksi pistettä, vaativa taso, yksi piste ja perustaso 0 pistettä (peruspalkka on tasoilla 0 ja 1). Yksittäisiä tehtäviä tai keskenään samaa työtä tekevien tehtäviä verrataan mm. tehtäväkohtaisen palkan määrittelyssä tehtäväkuvaan/ toimenkuvaan. Jokaisen henkilön kohdalla poikkeamat tehtäväkuvaan merkitään ylös, eli jokaisen henkilön kanssa käydään tehtäväkuva läpi ja varmistetaan esimiehen ja työntekijän allekirjoituksella. Syksyn 2005 järjestelyvarojen jakoasia jätetään myöhempään vaiheeseen.

3. kun tehtävien vaativuusjärjestyksestä syntyi yhteisnäkemys, keskusteltiin alustavasti harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakoperusteista, kuten:

- kohta 2, esimiehen ja työntekijän allekirjoittaman tehtäväkuvan vaativuuden mukainen pisteytys jakoperusteena

- työtulosten ja tavanomaisten työtehtävien hallinnan lisäksi esim. monitaitoisuus sekä erityistiedot ja _taidot, mikäli näitä voidaan käyttää omaa pääasiallista vastuualuetta laajemmin hyväksi työyhteisössä ja muut työn onnistumisen kannalta oleelliset tekijät kuten omaehtoinen koulutus ja ammattitaidon syventäminen, ei kuitenkaan niin, että työntekijä siirtyisi muuhun ammattiryhmään tai palkkaryhmään

4. hyväksyä myös sen, että yhteistyötoimikunta toimii myös seurantaryhmänä, johon lisäksi osallistuvat kunnanjohtaja, rehtori ja rakennuspäällikkö sekä vanhustyön aluetta käsiteltäessä myös laitos_ ja avopalvelujohtaja

5. esittää kunnanhallitukselle tiedoksi/hyväksyttäväksi yhteistyötoimikunnan näkemykset em. asioista.

__________

KH 104 § Kunnanhallitus merkitsee hyväksyen tiedoksi yhteistyötoimikunnan esityksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle selkeämmän esityksen saamiseksi.

__________

Yhteistyötoimikunta 7 § 07.03.2005

105 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Yhteistyötmk 7 § 1. Yhteistyötoimikunta teki kokouksessaan 07.12.2004 ehdotuksen kunnanhallitukselle, että kunnan henkilökunnan hiihtomahdollisuutta hiihtotunnelissa jatkettaisiin. Kunnanhallitus on hyväksynyt ehdotuksen (18.01.2005, § 31) joten kunnan työntekijät pääsevät Jämin hiihtotunneliin hiihtämään 01.01.-31.05.2005 välisenä aikana, 3,50/4,50 euroa henkilö, riippuen sesongista (laskutus kansion mukaan). Henkilökunnan aiheuttamat kustannukset maksetaan kunnan TYKY-toimintaan varatusta määrärahasta.

2. Uudet yhteistoimintamenettelyä ja työelämän kehittämisasioita koskevat sopimukset vuosille 2005 - 2007 on allekirjoitettu 15.12.2004 ja ovat tulleet voimaan 16.02.2005. Lisäyksiä yhteistoimintamenettelyn asiapiiriin:

- koulutussopimuksen mukainen taloussuunnitelma täydennystä koulutussopimukseen

- yksityisyyden suojasta työelämässä, esim. kameravalvonta, kulunvalvonta

- huumetesteihin liittyvä menettely...

3. Kunnanhallitus hyväksyi 18.01.2005, § 27 vuoden 2005 talousarvioon varatuista kehittämisrahoista 1000 euroa käytettäväksi yhteistyötoimikunnan esittämään työn vaativuuden arviointikoulutukseen.

4. Yhteistyötoimikunta on 05.02.2003 § 6, käsitellyt työsuojelutarkastusten epäkohtia sosiaalitoimen toimipaikoilla. Tuolloin havaittiin, että työterveyshuoltosopimus puuttui toimipaikoilta. Sopimus on toimitettu asianomaisiin toimipaikkoihin.

5. Pelastussuunnitelmat on tehty vanhainkodille/palvelutalolle vuonna 2003 ja päivitetty vuonna 2005, sekä terveystalolle 20.12.2004 ja Hepokodille vuonna 2005. Paloasioiden määräaikaistarkastukset on em. kiinteistöihin tehty tämän vuoden alussa.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää keskustella em. asioista sekä tekee päätöksen työn vaativuuden arviointikoulutuksen järjestämisestä.

Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti:

1. esittää, että kunnanhallitus hyväksyisi kunnan työntekijöille uimahallikäynnit Kankaanpään uimahallissa siten, että kunta maksaisi käytöstä johtuvat kustannukset

Yhteistyötoimikunta 7 § 07.03.2005

2. lisätä kohtaan 2, että huumetestien tulokset toimitetaan työntekijälle, jonka tehtävä on toimittaa tulokset työnantajalle

3. että työn vaativuuden arviointikoulutusta ei tässä vaiheessa järjestetä

4. merkitä kohdat 4 ja 5 tiedokseen

---------

KH 105 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Perusturvalautakunta 42 § 29.03.2005

106 § KANKAANPÄÄN SEUDUN REUMAYHDISTYS RY:N AVUSTUSANOMUS

Perusturvaltk 42 § 

Kankaanpään Seudun Reumayhdistys ry hakee Jämijärven kunnan avustusta Vammaisjärjestöjen tukiprojekti II:en avustajatoimintaan (liite 42.1) palvelujen tuottamiseksi jämijärviläisille asiakkaille. Pääperiaatteena olisi, että yhdistys palkkaisi yhdistelmätuella jämijärviläisen työntekijän, joka toimisi vähävaraisten apua tarvitsevien ihmisten avustajana siivous_, asiointi_, ym. tehtävissä, joista maksu olisi 14 euroa/5h (pääpaino) tai 8 euroa/2h.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Kankaanpään Seudun Reumayhdistys ry:lle myönnettäisiin 500 euron avustus hakemuksen mukaisesti avustajatoimintaan palvelujen tuottamiseksi jämijärveläisille asiakkaille.

Päätös: Perusturvalautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että Kankaanpään Seudun Reumayhdistys ry:lle myönnettäisiin 500 euron avustus hakemuksen mukaisesti avustajatoimintaan palvelujen tuottamiseksi jämijärveläisille asiakkaille jämijärviläisen työntekijän voimin projektin ajaksi.

______________

KH 106 §

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 265 § 13.10.2004

107 § "LAPSI LIIKKUU JA LEIKKII - LIIKUNTAA LÄPI ELÄMÄN" - HANKE

KH 265 § 

Kunnanhallitus on käsitellyt aiemmin ns. keskusteltavissa sioissa liikuntaneuvoja Juha Rantasen hankeaihiota koskien lasten motoriikan kehittämistä. Tällöin sovittiin, että asiaa jatkovalmistellaan hankkeeksi asti.

Esityslistan liitteenä on Leader+ kehittämishankehakemus koskien "lapsi liikkuu ja leikkii - liikunta läpi elämän" hanketta. Liite nro 265.1.

Hankkeen tavoitteena on lasten liikunnallisen kasvuympäristön kehittäminen ja liikunta- ja leikkimahdollisuuksien monipuolistaminen eli saada liikkuminen ja leikki osaksi jokapäiväistä toimintaa jo lapsena ja terveempi yhteiskunta tulevaisuudessa. Suunnittelemalla uudenlainen, tarpeita vastaava liikuntapuisto halutaan lisätä lasten kosketus-, tunto- ja liikeaistimuksia, jotka ovat tärkeitä motoristen taitojen kehitykselle. Kehittämällä lasten leikkiympäristöä ja kouluttamalla lasten parissa työskenteleviä henkilöitä sekä lasten vanhempia halutaan saada aikaan pysyviä muutoksia lasten liikuntatottumuksissa.

Tutkimuksen mukaan 5 prosentilla päivähoitoikäisistä lapsista on vaikeuksia keskittymisessä, tarkkaavaisuudessa ja motoriikassa. Saman tutkimuksen mukaan 20 prosentilla peruskouluikäisistä lapsista on vaikeuksia selviytyä koululiikunnasta.

Hankkeen kesto on 10 kk ja kokonaiskustannukset 23.350 euroa. Hanke työllistää 1 osa-aikaisen henkilön (ostopalveluna).

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaisen hankehakemuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

KH 107 § 

Hanke on saanut Satakunnan TE-keskukselta myönteisen päätöksen 16.03.2005. Liite nro 107.1.

Hankeaikatauluksi on muutettu päätösaikataulusta johtuen

1.2. - 31.12.2005.

Kunnanhallitus 265 § 13.10.2004

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä päätöksen tiedokseen

2) nimetä hankkeelle ohjausryhmän

3) pyytää tarjoukset hankkeen toteuttamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hankkeen ohjausryhmään valittiin yksimielisesti: Marjo Leikkola, Rolf Björkman, Susanna Luomaniemi, Pentti Virtanen, Seppo Vuorinen, Ari Uusi-Rasi, Päivi Seppälä ja Reijo Nevanranta.

Ohjausryhmän sihteerinä toimii hankkeen toteuttajatahon edustaja.

______

Perusturvalautakunta 41 § 29.03.2005

108 § LAUSUNTO SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRILLE PALVELUKOTIEN KEHITTÄMISLINJAUKSISTA JA KEHITYSVAMMAISTEN TYÖTOIMINNASTA

Perusturvaltk 41 § 

Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoa Antinkartanon palvelukotien kehittämislinjauksista sekä kehitysvammaisten työtoiminnasta (liite 41.1).

Jämijärven kunnan kehitysvammaisten asumispalvelujen ja työtoiminnan tarve pysynee vuoden 2004 tasolla. Paikallisista ratkaisumahdollisuuksista keskustellaan Karviassa sosiaalijohtajien kokouksessa 04.04.2005.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kannanottonaan esittää kunnanhallitukselle:

1. ettei Jämijärven kunnalla ole tällä hetkellä tarvetta lisätä työtoiminnan käyttöä. Tarkemmin työtoiminnan tarve vuodelle 2006 selvitetään talousarvion laadinnan yhteydessä

2. että, Antinkartanon palvelukotien kehittämislinjaukset ovat oikeansuuntaisia.Vuoden 2006 talousarvion laadintaan mennessä selvitetään asumispalveluja koskevat paikalliset ratkaisut ja Antinkartanon palvelukotien käyttötarve. Antinkartanon palveluja ja erityisosaamista käytämme tarpeen vaatiessa vaikeavammaisten hoidon turvaamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

KH 108 §

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa asiasta lausuntonaan perusturvalautakunnan esittämän kannanoton.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

Perusturvalautakunta 48 § 29.03.2005

109 § LAUSUNTO SATAKUNNAN ERITYISHUOLTOPIIRILLE PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMISESTA

Perusturvaltk 48 § 

Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoa viimeisen työnantajan työeläkemaksun määräytymisestä, joka edellyttää perussopimuksen muuttamista (liite 48.1).

Perussopimuksen muutosehdotus koskee ennen säädettyä eläkeikää eläkkeelle jääneiden työntekijöiden eläkkeiden työnantajan omavastuuosuuden kuntakohtaisen kustannusjaon uudelleen järjestelyä. Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä esittää kyseisten kustannusten jakamista kuntakohtaisesti vuodesta 1980 alkaen laskettujen suoritteiden mukaisessa suhteessa.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää kannanottonaan esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle että, perussopimuksen muutosehdotukseen ei ole huomautettavaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

KH 109 § Luonnos uudeksi perussopimukseksi on liitteenä nro 109.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymän perussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

110 § KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 14.12.2004, 25.01.2005 JA 15.02.2005 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 14.12.2004, 25.01.2005 ja 15.02.2005.

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

14.12.2004, 25.01.2005 ja 15.02.2005 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

111 § KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 06.05.2005

Vuonna 2004 kunnanvirasto pidettiin suljettuna helatorstain jälkeisenä perjantaina. Henkilökunta piti tällöin vuosilomiaan. Tänä vuonna helatorstai on 05.05.2005. Viraston henkilöstöstä suuri osa anoo lomapäivää em. päivän jälkeiselle perjantaille.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 06.05.2005.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

112 § KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA KESÄLLÄ 2005

Kunnanvirasto on pidetty viime vuosina suljettuna kolmen viikon ajan heinäkuussa. Kunnanviraston henkilöstö on pitänyt tällöin vuosilomiaan. Tietyistä välttämättömistä toiminnoista kuten maataloustoimi, kotipalvelu ja rakennustarkastus on kuitenkin huolehdittu.

Saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna kolmen viikon ajan 4.7.2005 alkaen kuitenkin siten, että välttämättömistä toiminnoista huolehditaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Perusturvalautakunta 45 § 29.03.2005

113 § ATERIOITTEN HINNAT SOSIAALITOIMEN ALUEELLA

Perusturvaltk 45 § 

Kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen mukaan (VI luku kustannusten ja luontoissuoritusten korvaukset 4 §) työnantajan työpaikkaruokaloissa peritään pääateriasta (lounas, päivällinen, kouluaterian luonteinen ateria) toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaan vähintään ravintoedun verotusarvon ja enintään omakustannushinnan mukainen korvaus.

Soveltamisohjeen mukaan laitosruokalan (ruokaa valmistetaan pääasiassa muille kuin henkilöstölle) omakustannushinnassa otetaan huomioon ruoka-aineiden hankinta- ja kuljetuskustannukset, ruokahuoltohenkilöstön palkat sosiaalikustannuksineen sekä pesuaineiden, vaatteiden, huoneistomenojen, kaluston, ym. osuutta 20 %.

Verohallituksen ennakonpidätyksistä vuonna 2005 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista antaman päätöksen 11 §:n mukaan ravintoedun arvo on 4,80 € ateriaa kohden, jos edun hankkimisesta työnantajalle aiheutuneiden välittömien kustannusten ja näiden kustannusten arvonlisäveron määrä on vähintään 4,80 € ja enintään 8,00 €. Jos tämä määrä alittaa 4,80 € tai ylittää 8,00 €, edun arvona pidetään mainittujen kustannusten määrää. Edelleen päätöksen 13 §:n mukaan sairaalan, koulun, päiväkodin tai muun vastaavan laitoksen henkilökuntaan kuuluvan laitosruokailun yhteydessä saaman ravintoedun raha-arvona pidetään 3,60 euroa ateriaa kohden. Hoidettavien ruokailun valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 2,88 euroa ateriaa kohden. Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että 1.1.-31.12.2005

1. Pääskyn päiväkodin valvovan henkilökunnan valvonnan yhteydessä saaman ravintoedun arvo on 2,88 euroa ateriaa kohden ja muulle kuin valvovalle hoitohenkilökunnalle aterioitten hinta on 3.60 euroa ateriaa kohden

2. Vanhainkodin, Hopearinteen palvelutalon, Kielokodin, Hepokodin ja avopalvelun, sekä muulta kunnan henkilökunnalta perittävän lounaan ja päivällisen hinta on 4,80 euroa sekä aamu- ja iltapalan hinta 2,25 euroa ja kahvi/tee + voi- tai kahvileipä 1,5 euroa

3. Vanhainkodilla aterioivilta muilta ulkopuolisilta kuin ateriapalveluun kuuluvilta peritään lounaasta ja päivällisestä 4,80 euroa, aamu- ja iltapalasta 2,25 euroa ja kahvi/tee + voi- tai kahvileipä 1,5 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Perusturvalautakunta 45 § 29.03.2005

KH 113 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

114 § VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/JÄMIN SM-HIIHDOT

Jämin SM-hiihtojen 2005 markkinointiprojektia varten on kunnalla ollut vuokratilat JAT-asennus Oy:n yläkerrasta.

Vuokrasopimusta ei ole käsitelty kunnanhallituksessa. Sopimus on liitteenä nro 114.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen vuokrasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

115 § EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN "TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN SATAKUNNASSA" HANKKEEN ALUEPALAVERIIN

Satakunnassa ollaan lähivuosina merkittävien työelämän muutosten ja ikäluokkien pienenemisestä aiheutuvien murrosten edessä. Maakunnan lukio-  ja ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on joitakin vuosia aikaa valmistautua näköpiirissä olevaan suureen muutokseen. Siksi Satakuntaliitto on käynnistänyt jäsenkuntiensa aloitteesta kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on löytää maakunnasta mahdollisimman suuri yksituumaisuus siitä, miten tulevaisuuden haasteisiin tullaan vastaamaan.

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Satakunnassa -hanke on edennyt vaiheeseen, jossa kaikkien kuntien ja koulutuksen järjestäjien näkemykset koulutuksen taloudellisten toimintaedellytysten, saavutettavuuden, monipuolisuuden ja ennakoinnin osalta aina vuoteen 2020 saakka on haastatteluin kartoitettu. Hankkeen ohjausryhmä on päättänyt järjestää seuraavaksi eri puolilla maakuntaa neljä samansisältöistä aluepalaveria, joissa sekä selvitetään saatuja tuloksia että pohditaan tulevia toimintavaihtoehtoja. Kutsu on lähetetty satakuntalaisten toimijoiden ohella myös maakunnan rajoja sivuaviin kuntiin, koska ne muodostavat useinkin satakuntalaisten kuntien kanssa yhteisiä toisen asteen koulutuksen hakeutumisalueita.

Pohjois-Satakunnan tilaisuus on keskiviikkona 6.4.2005 klo 13.00 (kahvitus klo 12.30) Kankaanpäässä Pohjois-Satakunnan ammatti-instituutin tekniikan auditoriossa.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat aluepalaveriin.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajikseen ko. tilaisuuteen Yrjö Alarodun, Rolf Björkmanin ja Tuija Rannan.

_______

116 § JÄMI - TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI HANKE (JATKOHANKE)

Jämi -tuotteillaan tunnetuksi hankkeelle on haettu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti jatkohanketta.

Satakuntaliiton maakuntahallitus on 28.02.2005 tehnyt myönteisen päätöksen jatkohankkeen osalta. Liite nro 116.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä päätöksen tiedokseen

2) että hankkeen I vaiheen ohjausryhmä jatkaa myös jatkohankkeen ohjausryhmänä

3) jatkaa Päivi Hietapakan ja Kirsi Leppihalmeen työsuhdetta 1.1.-30.10.2005 väliseksi ajaksi entisin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puheenjohtajaksi valittiin varapuheenjohtajan poissa ollessa Tapio Rajalahti, joka johti puhetta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan.

_______

117 § VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

KH 117 § 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 117.1.

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2004 oli + 302.772,30 euroa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 325,00 euroa. Talousarviolainat lisääntyivät hieman vuoden aikana 1067 euroon/asukas (v. 2003 927 €/asukas). Maksuvalmius oli vuoden aikana tyydyttävä. Tilanne kiristyi kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 200.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa n. 150.000 euroa). Tilinpäätöksen yhteydessä liittymismaksurahaston saldo siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämään. Ennen 31.12.2003 kertynyt pääoma on 21.140,32 € ja 1.1.-31.3.2004 kirjatut liittymismaksut ovat 13.011,57 €.Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2004. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 325,00 euroa ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

118 § KANNANOTTO PERUSTERVEYDENHUOLLON ORGANISOINTIIN

Kankaanpään kaupungin kutsusta ovat Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän omistajakuntien kunnanjohtajat ja kunnanhallituksen puheenjohtajat kokoontuneet kaksi kertaa pohtimaan alueen perusterveydenhuollon organisointimallia. Neuvotteluissa on päädytty nykyisen Kuntayhtymämallin kehittämiseen ja uudelleen organisoimiseen siten, että lääkärijohtoisuudesta luovuttaisiin ja kuntayhtymää jatkossa johtaisi hallintohenkilö; kuntayhtymäjohtaja. Kehittämiseen liittyisi myös perussopimuksen sisällön uudelleen arviointi ja työstäminen. Tätä työtä varten tulee valita työryhmä.

Neuvottelun pohjana ollut muistio on liitteenä nro 118.1.

Peruskunnilta on pyydetty kannanotot asiaan.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ilmoittaa kantanaan, että se pitää parhaana vaihtoehtona nykyisen kuntayhtymämallin kehittämistä ja siirtymistä kuntayhtymäjohtaja johtoiseen organisaatioon.

Lisäksi kunnanhallitus päättää nimetä edustajansa perussopimuksen tarkistamista valmistelevaan työryhmään.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti perussopimuksen tarkistamista valmistelevaan työryhmään edustajakseen kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

_______

119 § SININAUHALIITON HANKKEEN OSATOTEUTTAMINEN JÄMIJÄRVELLÄ

M20 hanke tarkoittaa valtakunnallista Sininauhaliiton hallinnoimaa ja RAY:n rahoittamaa päihdehaittojen vähentämisen ja ehkäisyn projektia. Hanke toteutetaan maakunnittain ja Pirkanmaalla kohdekunnaksi on valittu Ikaalinen. Maakunnittain valitun alueen ja kunnan ehtona on ollut, että siellä tai sinne on perusteilla Sininauhaliiton jäsenjärjestö. Ikaalinen on täyttänyt nämä ehdot, sillä paikkakunnalla toimiva Toivon Portti ry edustaa Kristillinen Raittiusliitto nimisen sininauhaliiton jäsenjärjestön paikallisosastoa. Hankkeen kestoaika on n. 3 vuotta. Tavoitteena on tuottaa hankkeen avulla päihdeongelmaisille alueille vaihtoehtoisia ja päihteetöntä päivittäistoimintaa. Eräänä tavoitteena on aktivoida järjestöjen kansalaistoiminnan roolia ja mahdollistaa syrjäytyneiden ja päihdeongelmaisten osallisuutta toimijoina ja täysivaltaisina kansalaisina. M20 Ikaalinen hankkeen työntekijänä vastuullisena työntekijänä toimii Juhani Haveri, joka Sininauhaliiton pitkäaikainen päihdetyöntekijä ja ohjausryhmän puheenjohtajana on Aki Rantanen. Projekti on tiedustellut mahdollisuutta käyttää toimintansa Jämijärven tukikohtana kerrostalossa vapaana olevaa 3 h + k suuruista huoneistoa. Asiaa on käsitelty taloyhtiön hallituksessa, jossa on todettu, ettei heillä ole mitään asiaa vastaan, mikäli kunta maksaa vuokran samoin kuin muistakin tyhjistä asunnoista.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää anotun huoneiston käyttöoikeuden ko. hankkeelle. Päätös on voimassa vuoden 2005 loppuun saakka ja sillä ehdolla, ettei asuntoa tarvita asuntokäyttöön.______