Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2010

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 23.3.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

29.3.2010 kello 18.30 (klo 18.00 tutustuminen Kiinteistö Oy Jämisatoon)

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

67 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  72

68 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  72

69 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  73

70 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  74

71 §      TEOLLISUUSTONTIN OSTOTARJOUS  75

72 §      POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2009-31.12.2009  76

73 §      SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12/2009  77

74 §      AMMATTIKORKEAKOULUOSAKEYHTIÖN OSAKKUUS / ALOITE  78

75 §      PALVELUSOPIMUKSEN TARKASTUSOSA 1.1.-31.12.2010  79

76 §      PERUSPALVELUKESKUSTEN AUKIOLO KESÄLLÄ 2010  80

77 §      KIINTEISTÖ OY JÄMINSADON PERUSKUNNOSTUS  81

78 §      LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY  82

79 §      KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN V 2011-2013  83

80 §      LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA JA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA  84

81 §      VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS  85

82 §      TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.1.2010  86

83 §      TUKIMAKSUN MAKSAMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISJÄRJESTÖT RY:LLE  87

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2010                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

29.3.2010 kello 18.30-20.40

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                  valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                       valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                      valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 46-65

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   6.4.2010

Allekirjoitukset

 

 

Kari Jokisalo                            Anneli Kujansuu

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   6.4.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

67 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                           

 

 

 

68 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kari Jokisalo ja Anneli Kujansuu.

 

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                     


 

69 §             TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Intrum Justitia, raportti toimeksiannoista 8.3.2010

-          ELY Varsinais-Suomi, päätös yksityisen tien valtionavustuskelpoisuus, pysyvän asutuksen pääsytie/ Peltola-Pinkkalan yksityistie

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES2010-1011)

-          Tykistöprikaati, pelastustoimen suunnitelma Jämin valvomattomalla lentopaikalla

-          Verohallinto, maksatuserittely helmikuu 2010

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, yhtymähallitus, ote 35 § hinnanalennus/hyvitys jäsenkunnille, sopimuskunnille, muille sairaanhoitopiireille ja puolustusvoimille sairaanhoitopiirin vuoden 2009 sairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen palvelumaksuista

-          D-Fence turvallisuusraportti 3/2010

-          Kiinteistö Oy Jäminsato, rakennustoimikunta, pöytäkirja 2/2010

-          Väestörekisterikeskus, äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille

-          Porin kaupunki, haaste Karhuviestiin

-          Isojoen Saha, mittaustodistus

-          Valtiovarainministeriö, kuntien yhteistoiminta-avustuksen hakeminen

-          Valtiovarainministeriö, kuntien yhdistymiseen liittyvien esiselvitysavustusten hakeminen

-          Satakunnan ELY-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 2/2010

-          Kiinteistöluovutusilmoitus

o       Peijari, Heponiemi

o       Peijari, Pentti II

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.      


                                         

 

70 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta                 16.2.2010

Sataedu, yhtymähallitus                                               9.3.2010

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitos-

                                            kuntayhtymä, johtokunta                                              16.3.2010

                                            Jämin kehittämisilta, muistio palaverista                  11.3.2010

                                            Maaseutulautakunta                                                     22.3.2010

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   62 §              1.3.2010

 

71 §                TEOLLISUUSTONTIN OSTOTARJOUS

 

                                            Ari Tamminen on tehnyt ostotarjouksen, jolla hän tarjoaa oheisen karttaliitteen mukaisesta tontista 3 000 euroa.

                                            Alue sijaitsee ns. Mutkalan teollisuusalueella.

                                            Määräalan suuruus on 9400 m2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää vastatarjouksena esittää Ari Tammiselle, että määräalan myyntihinta on 4 700 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 71 §                             Käytyjen neuvottelujen jälkeen Ari Tamminen on hyväksynyt  kunnanhallituksen vastatarjouksen. Vastatarjouksen pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen kauppakirja. Liite nro 71.1.

 

                                            Kaupan kohteena on n. 9 400 m2:n määräala Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevasta Heponiemi RN:o 1:368 tilasta. Kauppahinta on 4.700 euroa. Kauppakirja on allekirjoitettu 9.3.2010, mutta se edellyttää voimaan tullakseen valtuuston päätöstä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ari Tammisen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


 

 

 

 

72 §                POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.2009-31.12.2009

 

PoSan toteumaraportti 1.1.2009-31.12.2009 on valmistunut. Yhteenvetotaulukko liitteenä nro 72.1.

 

Perusturvalautakunta on käsitellyt sen kokouksessaan 9.3.2010.

Raportin mukaan Jämijärven kunta on ylittänyt palvelusopimuksensa 112.985 eurolla (103,17%). PoSan tulos on kaikkinensa 683.724 € alijäämäinen, kun huomioidaan poistot ja työterveyshuollon tulos. Jämijärven kunnan omistusosuuden (10,10%) mukainen osuus PoSan alijäämästä on 69.056 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteumaraportin 1.1.-31.12.2009 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

73 §              SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-12/2009

 

                      Liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportti 1-12/2009. Liite nro 73.1.

 

                      Raportin mukaan Jämijärven kunnan osalta kuntalaskutus on v. 2009 loppuun mennessä toteutunut sairaanhoitopiirin budjetoituun verrattuna 90,9 % (pl. sosiaalipalvelujen toimialue).

 

                      Sairaanhoitopiirin tulos olisi muodostunut kaikkiaan n. 16,6 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi, mutta sairaanhoitopiirin päätöksellä on kunnille palautettu hyvityksinä v. 2009 osalta n. 10,0 miljoonaa euroa. Nämä palautukset kunnat voivat ottaa huomioon v. 2009 tilinpäätöksissään. Tämän lisäksi tulee vielä kolmas hyvitys, joka tulee v. 2010 ”hyväksi”.

 

                                            Raportissa ilmenee myös kuntakohtaiset jonotiedot.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

74 §                AMMATTIKORKEAKOULUOSAKEYHTIÖN OSAKKUUS / ALOITE

 

Satakunnan ammattikorkeakoulun ylläpidon järjestämistä on selvittänyt johtoryhmä, joka on nimennyt selvitysmieheksi varatuomari Markku Linnan. Selvitysmies Linna esittää, että Satakunnan ammattikorkeakoulun ylläpitäjäksi perustetaan osakeyhtiö, jonka keskeisiksi omistajiksi tulisivat Satakuntalaisten kuntien lisäksi Porin yliopistokeskuksen emoyliopistot ja myös alueen elinkeinoelämälle varattaisiin mahdollisuus tulla yhtiön osakkeen omistajiksi.

 

Omistajapohjaksi selvitystyön ohjausryhmä esittää seuraavaa:

 

-          ammattikorkeakoulun tämän hetkiset tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämispaikkakunnat eli Porin, Rauman, Kankaanpään ja Huittisten kaupungit

-          Porin yliopistokeskuksen emoyliopistot eli Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto

-          maakunnan elinkeinoelämää edustavat Rauman kauppakamari, Satakunnan kauppakamari ja Satakunnan Yrittäjät ry.

-          maakunnan muut kunnat, Laitilan ja Uudenkaupungin kaupungit sekä Pyhärannan kunta

 

Liitteenä johtoryhmän aloitekirje sekä luonnokset osakkuussopimuksesi ja yhtiöjärjestykseksi. Liite nro 74.1.

                       

Osakassopimuksen mukaan maakunnan muiden kuntien, Laitilan, Uudenkaupungin ja Pyhärannan yhteinen osuus osakepääomasta olisi 20 000 euroa eli 1 000 euroa/osake.

                                            Vastauksia kunnilta on pyydetty 31.3.2010 mennessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, ettei Jämijärven kunta lähde Satakunnan Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaaksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

75 §                PALVELUSOPIMUKSEN TARKASTUSOSA 1.1.-31.12.2010

 

                                            PoSa ja perusturvalautakunta ovat hyväksyneet palvelusopimuksen tarkastusosan 1.1.-31-12-2010. Palvelusopimuksessa määritellään perusturvalautakunnan tilaus PoSalta kunnittain. Tilauksen yhdistelmä on liitteenä nro 75.1.

 

                                            Jämijärven kunnan osalta tilaus on euromääräisesti yhteensä

                                            3 614 292 euroa; kasvua vuoden 2009 tilaukseen 50 718 euroa.

 

                                            Valtuuston hyväksymässä talousarviossa on tilausta varten varattu määräraha 3 637 150 euroa eli tilaus ”mahtuu” valtuuston asettamaan raamiin.

 

                                            Koko palvelusopimus tuotekortteineen on nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee palvelusopimuksen tarkastusosan 1.1.-31.12.2010 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                           


 

76 §                PERUSPALVELUKESKUSTEN AUKIOLO KESÄLLÄ 2010                        

                                           

PoSan johtokunta on 15.2.2010 § 22 tehnyt päätöksen, että Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten peruspalvelukeskukset pidetään suljettuina viikot 26 - 30. Järjestelyllä oli tarkoitus lisätä tehokkuutta ja samalla tuoda PoSalle n. 30 000 euron säästöt.

 

Honkajoen ja Karvian kunnanhallitukset lähestyivät perusturvalautakuntaa ko. asiassa ja ilmoittivat etteivät hyväksy peruspalvelukeskusten sulkemista kokonaan edes kesäaikana. Perusturvalautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 9.3.2010 § 29 ja päätti ettei lautakunta hyväksy peruspalvelukeskusten täydellistä sulkemista viikoilla 26 - 30, vaan kussakin palvelukeskuksessa tulee tarjota riittävät lähipalvelut esim. vuoroviikoin.

 

PoSan johtokunta käsitteli  asiaa uudelleen 16.3.2010 ja päätti, että peruspalvelukeskusten (pl. Tapala) kesätoiminnan 2010 suunnittelun lähtökohdaksi otetaan, että palvelutarjontaa supistetaan viikolla 26 – 30. Päätös on liitteenä nro 76.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee peruspalvelukeskusten aukioloajan kesällä 2010 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


 

77 §                KIINTEISTÖ OY JÄMINSADON PERUSKUNNOSTUS

 

Kiinteistö Oy Jäminsadon hallitus on päättänyt kutsua kunnanhallituksen tutustumaan taloyhtiössä tähän mennessä tehtyyn peruskunnostukseen. Tutustuminen tapahtuu ennen kunnanhallituksen varsinaista kokousta klo 18.00. Tilaisuudessa keskustellaan myös mahdollisista jatkotoimenpiteistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus keskusteli asiasta ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan kun saadaan hankkeen rakennustoimikunnalta esityksiä mahdollisesta hankkeen jatkosta.


 

 

 

78 §                LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

 

Vuoden 2010 talousarviossa on varattu talousarviolainojen nostoon 600 000 euroa. Alkuvuoden rahoitustarpeen kattamiseksi on pyydetty lainatarjoukset 350 000 euron nostamisesta.

 

Lainatarjoukset on pyydetty 22.3.2010 klo 15.30 mennessä. Lainatarjouspyyntö on liitteenä nro 78.1. Yhdistelmä saaduista lainatarjouksista on liitteenä nro 78.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n tarjouksen

                                            3 kk euribor +0,560 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


 

 

 

 

79 §                KUMPPANUUSSOPIMUKSEN TAHTO-OSAN HYVÄKSYMINEN V 2011-2013

 

PoSan alueen kuntien, PoSan ja sairaanhoitopiirin yhteinen vuosittainen kumppanuusneuvottelu pidettiin Satakunnan keskussairaalassa 11.3.2010.

 

Neuvottelun tuloksena syntyi kumppanuussopimuksen tahto-osa vuosille 2011-2013. Pöytäkirja neuvottelusta ja kumppanuussopimuksen tahto-osa ovat liitteenä nro 79.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan kumppanuussopimuksen tahto-osan v. 2011-2013 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


 

 

 

 

80 §              LAPSI- JA NUORISOPOLIITTINEN OHJELMA JA LASTENSUOJELUN SUUNNITELMA

 

PoSan johtokunta on kokouksessaan 16.3.2010 § 30 päättänyt, että lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma ja lastensuojelulain 417/2007 edellyttämä lastensuojelun suunnitelma laaditaan yhteisesti koskemaan kaikkia PoSan jäsenkuntia.

Niiden valmistelu aloitetaan keväällä 2010 ja tavoitteena on, että ne saataisiin kuntien valtuustojen käsittelyyn vuoden 2011 alkupuolella.

 

Ohjelman ja suunnitelman valmistelutyö toteutetaan viroissa ja toimissa olevan henkilöstön toimesta, joten erillisiä palkkauskuluja ei laadinnasta aiheudu. Lisäkustannuksia aiheutuu mahdollisesti materiaalihankinnoista, matkakuluista ja eri tilaisuuksiin varattavista tarjoiluista. Lähtökohtana on, että kukin toimijataho osallistuu valmistelutyöhön omilla voimavaroillaan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman ja lastensuojelun suunnitelman laadinnan tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


 

 

 

81 §             VUODEN 2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

 

Kuntalain mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä.

 

Tilinpäätökseen kuuluvat toimintakertomus, talousarvion toteutumisvertailu sekä tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma liitetietoineen.

 

Lisäksi kunnan, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös liitteineen.

 

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

 

Tasekirja ja sen osana toimintakertomus on esityslistan liitteenä nro 81.1.

 

Tilinpäätöksen mukaan kunnan vuosikate vuonna 2009 oli positiivinen 770 208,26 euroa. Tilikauden ylijäämäksi poistojen jälkeen kirjattiin 544 616,40 euroa. Lainat vähenivät vuoden aikana 1 510 euroon/asukas (v. 2008 1 582 €/asukas).

 

Maksuvalmius oli vuoden aikana kohtuullinen. Tilanne heikkeni kuitenkin vuoden lopussa ja lyhytaikaista lainaa nostettiin 196.000 euroa (edellisenä vuonna lyhytaikaista lainaa nostettiin vuoden lopussa 250.000 euroa). Kuntakonsernin osalta vuoden oleellisin asia oli Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkaminen

 

                                                                

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen vuodelle 2009. Kunnanhallitus esittää, että tilikauden tulos 544 616,40 euroa ylijäämää kirjataan omaan pääomaan yli/alijäämätilille.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.    

 

 

 


 

82 §             TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.1.2010

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.1.2010. Liite nro 82.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


 

 

 

83 §             TUKIMAKSUN MAKSAMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISJÄRJESTÖT RY:LLE

 

Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry on Pohjois-Satakuntalaisten vammaisyhdistysten perustama järjestö. Sen tarkoituksena on kehittää palvelutoimintaa, aktivoida yhdistyksiä ja ehkäistä eri tavalla vammaisten ihmisten syrjäytymistä.

Johonkin Kasevan jäsenyhdistykseen kuulumalla kaikki palvelut ovat jäsenten käytössä.

Palveluita ovat mm. terveysmittaukset (verenpaine, hemoglobiini, ja verensokeri) sekä terveys- ja ravitsemusneuvontaa vammaisyhdistyksen jäsenille kunnassa.

 

Kustannus Jämijärven kunnalle tästä olisi tukimaksuna kerättävä 500 € kerran vuodessa.

Palvelut ovat ilmaisia jäsenille.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää maksaa 500 euron tukimaksun Kankaanpään Seudun Vammaisjärjestöt ry:lle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.