Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 17.3.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00

 

Paikka

 

Kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

16 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

17 § ONGELMAJÄTEKERÄYKSEN JÄRJESTÄMINEN

18 § KIINTEISTÖKATSELMUS

19 § YMPÄRISTÖKATSELMUS

20 § LUONTOKESKUKSEN RAKENNUSLUPA

21 § VESIHUOLLON  KEHITTÄMISSUUNNITELMA

22 § RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

23 § ILMOITUSASIAT

24 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               2/2010

 

 

KOKOUSAIKA

 

Keskiviikko 24.3.2010 klo 18.00 – 19.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                puheenjohtaja

Mikko Salminen                           varapj

Elisa Koivumäki                           jäsen

Pentti Mäkelä                               jäsen

Pentti Virtanen                             pöytäkirjanpitäjä

Heli Syrjätie                                 varajäsen

Jouni Mäkelä                               varajäsen

Kristiina Kotaoja                          varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Sirpa Kuusikoski

Olavi Koivuniemi

Miia Sjöman

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Ari Uusi-Rasi                             kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 15 –  25                             sivut 18 - 30

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

 

Timo Sorvali                           Pentti Virtanen            

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Heli Syrjätie                            Kristiina Kotaoja         

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2010 

15 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

 

16 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Heli Syrjätie ja Kristiina Kotaoja.

 

 

 

 

17 § ONGELMAJÄTEKERÄYKSEN JÄRJESTÄMINEN

 

                                       Kunnassa on vuosittain järjestetty ongelmajätekeräystempaus alkukesästä.

                                       Ongelmajätekeräys suoritetaan keskiviikkona 9.6.2010 seuraavan aikataulun mukaisesti;

 

                                       - Suurimaan koulu                     9.00 – 9.45

                                       - Kuusijoen entinen kauppa       10.00 – 10.45

                                       - Tykköön koulu 11.00 – 11.45

                                       - Palokosken koulu                   12.00 – 12.45

                                       - Vihun Möökeli 13.00 – 13.45

                                       - Vauhdin lava                          14.00 – 14.45

                                       - Kunnan varasto (Puhdistamontie) 15.00 – 18.00

 

                                       Tavallisimpia kotitalouksien ongelmajäteryhmiä ovat:

-         jäteöljyt

-         akut

-         raskasmetalleja sisältävät paristot

-         lääkkeet

-         maalit, liimat ja lakat

-         liottimet

-         elohopeaa sisältävät kuumemittarit yms.

-         elohopeaa sisältävät loistelamput

-         torjunta-aineet ja myrkyt

-         hapot ja emäkset tms. kemikaalit

 

                                       Ongelmajätteet tulee toimittaa keräysautolle jäteryhmittäin lajiteltuna.

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta päättää järjestää ongelmajätekeräyksen keskiviikkona 9.6.2010 klo 9.00 alkaen esitetyn aikataulun mukaisesti.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

18 § KIINTEISTÖKATSELMUS

 

Tekninen lautakunta tai teknisen lautakunnan nimeämät henkilöt yhdessä kiinteistöjen kiinteistönhoidosta vastaavan henkilön kanssa suorittavat kiinteistökatselmuksen seuraavissa kunnan suorassa omistuksessa olevissa kiinteistöissä;

 

·        Keskuskoulu

·        Palokosken koulu

·        Suurimaan koulu

·        Tykköön koulu

·        Vanhainkoti

·        Terveysasema

·        Päiväkoti

·        Lammikko/ ryhmis

·        Kunnanvirasto

·        Törmälä

·        Kunnanvarasto

·        Markkalan rivitalot A, B, C ,D ja talovarasto

·        Viemärilaitos

    

Kiinteistökatselmuksessa tarkastellaan silmämääräisesti kiinteistön aluerakenteiden (piha- alueet), eri rakennusteknisten rakennusosien ja LVIS- laitteiden, -varusteiden ja -koneiden kuntoa. Kullekin rakennusosalle määritellään kuntoluokka seuraavasti;

 

1.      hyväkuntoinen, uutta vastaava

2.      tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä korjaustarvetta

3.      välttävässä kunnossa, korjaustarvetta lähivuosina

4.      huonokuntoinen, välitön korjaustarve

 

Katselmuksessa tehdyt havainnot kirjataan katselmusta varten laadittuun lomakkeeseen. Lomake esityslistan liitteenä 18.1.

 

Katselmusajankohta sovitaan lautakunnan kokouksessa.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta tai teknisen lautakunnan nimeämät henkilöt yhdessä kiinteistöjen kiinteistönhoidosta vastaavan henkilön kanssa suorittavat kiinteistökatselmuksen.

                                       Katselmusajankohta sovitaan lautakunnan kokouksessa. Katselmuksesta ilmoitetaan kiinteistössä asuvalle ja kiinteistön käyttäjälle kaksi viikkoa ennen katselmusta.

 

 

Päätös:                            Tekninen lautakunta ja kiinteistönhuollosta vastaava suorittaa kiinteistökatselmuksen seuraavasti:

 

                                       I ) Tiistaina 1.6.2010, lähtö klo 8.00 kunnanvirastolta

-         Keskuskoulu

-         Palokosken koulu

-         Suurimaan koulu

-         Tykköön koulu

-         Vanhainkoti

-         Terveysasema

 

II ) Tiistaina 8.6.2010, lähtö klo 8.00 kunnanvirastolta

-         Päiväkoti

-         Lammikko / Ryhmis

-         Kunnanvirasto

-         Törmälä

-         Kunnanvarasto

-         Markkalan rivitalot A, B, C, D ja talovarasto

-         Viemärilaitos

                                      

 

 

 

19 § YMPÄRISTÖKATSELMUS

 

                                       Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL)166 § 1.mom:n mukaisesti rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä.

                                       MRL 166 § 2.mom: Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi. Jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavaksi tai kieltää sen käyttäminen.

                                       MRL 167 § 1mom:n mukaisesti rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa.

                                       MRL 169 §1.mom varastointi ulkosalla on järjestettävä niin, ettei se turmele tieltä tai muualta yleiseltä kulkuväylältä tai alueelta näkyvää maisemaa taikka häiritse ympäröivää asutusta.

                                       MRL 169 § 2mom:n asemakaava- alueella ei aluetta saa käyttää häiriötä aiheuttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäaikaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen, jollei asemakaavasta muuta johdu.

                                       Maankäyttö- ja rakennuslain 166, 167 ja 169 §: ien ym. määräysten noudattamiseksi kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtiva tekninen lautakunta suorittaa ympäristökatselmuskatselmuksen.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta suorittaa ympäristökatselmuksen v. 2010  Kirkonkylä- Tykkööntie- Kuusijoentie- maantie 23- Palojoentie- maantie 261- Kirkonkylä välisellä alueella. Lautakunta päättää kokouksessaan katselmuksen ajankohdan. Samalla tarkastetaan kohteet, joille on annettu toimenpidekehotus 26.10.2007. Lista kohteista esityslistan liitteenä 19.1.

                                       Katselmuksesta ilmoitetaan Kankaanpään- Seutu- ja Pohjois- Satakuntalehdissä sekä kuntatiedotteessa.

 

Päätös:                            Ympäristökatselmus suoritetaan päätösehdotuksen mukaisella alueella, samanaikaisesti kuin koulujen kiinteistökatselmus eli tiistaina 1.6.2010, lähtö kunnanvirastolta klo 8.00.

 

                                       Pyydetään kirjallinen selvitys (kirjattuna kirjeenä) niiltä, jotka ovat jättäneet noudattamatta 26.10.2007 annettua toimenpidekehotusta. Selvitys on annettava kahden (2) viikon kuluessa siitä kun selvityspyyntö on vastaanotettu.

 

 

20 § LUONTOKESKUKSEN RAKENNUSLUPA

 

                                       Reima Country Matkailuyhdistys ry hakee 18.12.2009 päivätyllä hakemuksella rakennuslupaa Luontokeskuksen ja varaston rakentamiselle. Luontokeskuksen kerrosala on 483,1m² ja tilavuus 5216m³, kerroksia 3. Varaston kerrosala on 106 m² ja tilavuus 286,3 m³

 

                                       Rakennushankkeesta on pyydetty ja saatu lausunnot seuraavilta:

·        Metsähallitus

·        Tykistöprikaatin esikunta

·        Palo- ja pelastusviranomainen (ennakkolausunto)

·        Länsi-Suomen Huoltorykmentti

·        Maankäyttö- ja asuntotoimikunta

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa huomioon erityisesti palo- ja pelastusviranomaisen sekä muut annetut lausunnot.    

                                        

Lisäksi rakennuslupahakemusta koskeva naapurin suostumus on pyydetty 8.1.2010 seuraavilta;

·        Jämi- Säätiö

·        Ki Oy Jämikeskus

·        Hiihtotunneli Oy

                                       Naapureilla ei ole huomautettavaa rakennushankkeesta.

                                      

                                               

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta myöntää haetun luvan edellytyksellä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huomioi erityisesti palo- ja pelastusviranomaisen lausunnon sekä muut annetut lausunnot.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

                                                               

                                                                 Tekn.ltk 16.02.2010 § 13

 

21 § JÄTEVESIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 

Tekn.ltk 16.2.10 § 13      VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

                                       Lounais-Suomen Ympäristökeskus (nykyinen Varsinais-Suomen ELY) on pyytänyt 23.9.2009 päivätyllä kirjeellään alueensa kuntia tarkastamaan vesihuollon kehittämissuunnitelmiensa ajantasaisuuden. Jämijärven kunta on varannut vuoden 2010 talousarvioonsa 20.000 euron määrärahan vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimiseen.

 

                                       Rakennuspäällikkö on tiedustellut vesihuollon kehittämissuunnitelman laatimisesta aiheutuvia kustannuksia Airix Ympäristö Oy:ltä ja Oy Björn Backström AB:ltä sekä tehnyt laskelman projektihenkilön palkkaamisesta. Airix Ympäristö Oy:n budjettitarjous, 4.700 € (alv 0%), sisältää vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueiden päivityksen, sekä lisäksi KSE:n mukaiset korvaukset ja kulut (tulosteet, päivärahat ja kilometrikorvaukset).

 

                                       Oy Björn Backström AB:n tarjous vesihuollon kehittämissuunnitelman ja toiminta-alueiden päivityksestä on n. 3.500 € (alv 0%). Tarjous on saatu puhelimitse 16.2.2010 (keskustelu Pentti Virtanen / Kati Lunden). Oy Björn Backström AB tarjoaa liitteen 13.1 mukaisesti huomattavasti laajemman jätevesienkäsittelysuunnitelman hintaan 8.200 € (alv 0%) plus KSE:n mukaiset kulut.

 

                                       Projektihenkilön palkkaaminen 3-4 kuukaudeksi tulisi maksamaan sosiaalikuluineen 9.000 – 12.000 euroa (kuukausipalkka 2.300 €).

 

                                       Tekninen lautakunta keskusteli asiasta ja päätti jatkaa asian valmistelua Oy Björn Backström AB:n kanssa, laajemman jätevesienkäsittely- ja yleissuunnitelmien laadinnasta.

 

 

 

Tekn. ltk 24.3.10 § 21     JÄTEVESIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

 

Jätevesien kehittämis- yleissuunnitelman laadinnan aloituspalaveri pidettiin kunnanviraston kokoushuoneessa 16.3.2010 klo 10.30- 12.30. Palaveriin osallistui suunnittelija Kati Lunden Oy Björn Backström AB:sta, rakennuspäällikkö Pentti Virtanen, kunnanhallituksen edustaja Ari Uusi- Rasi sekä teknisen lautakunnan jäsenet Elisa Koivumäki, Pentti Mäkelä, Mia Sjöman ja Olavi Koivuniemi.

Palaverissa sovittiin, että yleissuunnitelmaluonnos sekä alustava kustannusarvio valmistuu 9.4.2010 mennessä. Seuraava suunnittelupalaveri, johon kutsutaan teknisen lautakunnan jäsenet, kh:n edustaja sekä rakennuspäällikkö pidetään perjantaina 16.4.2010 kunnanviraston kokoushuoneessa klo 9.00 alkaen.  Palaverissa käsitellään ja tutustutaan suunnitelmaluonnokseen ja alustavaan kustannusarvioon sekä tehdään mahdolliset muutosehdotukset. Suunnittelijan kanssa pidetään palaveri klo 12.00 alkaen. Palaverissa esitellään muutosehdotukset, päätetään suunnittelun jatkotoimenpiteistä ja aikataulusta sekä muista mahdollisista toimenpiteistä.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

22 § RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

AJALTA 16.2.2010 – 23.3.2010

 

 

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi rakennuspäällikön viranhaltijapäätökset ajalta

                                       16.2.2010 – 23.3.2010.

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

23 § ILMOITUSASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus

-         ote 50 § Kauppakirjan hyväksyminen / Kari ja Raili Suhonen

-         ote 52 § Kunnan kiinteistöjen hoidon tarjousten käsittely

-         ote 53 § Rivitalotontti tarjonta kaava-alueella

-         ote 63 § Poikkeamislupahakemus / Vainio Harri

 

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry.

-         Kertaraportti 19.2.2010

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

 

24 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT