Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 5/2005

Laatimispäivämäärä: 12.04.2005

KokoustiedotAika 19.04.2005 kello 19.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

120 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 148

121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 148

122 JÄMIN LENTOBENSIINIASEMAN KEHITTÄMINEN Sivu 149

123 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/JÄMIJÄRVEN METSÄSTYSSEURA RY Sivu 151

124 VALTIONAPUPÄÄTÖS 1.7.-31.12.2004/SEUTULIPPU Sivu 152

125 HIIHTÄJÄ KIRSI VÄLIMAAN SPONSORISOPIMUKSEN BONUSRAHOITUS Sivu 153

126 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / EEVA JA JORMA ENTONEN Sivu 154

127 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / PROMARK OY JA SKM TEOLLISUUSMUOVIT OY Sivu 155

128 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2005 Sivu 156

129 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-31.3.2005 Sivu 157

130 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KOSKIEN YLEISEN TOIMISTON VIRKAJÄRJESTELYJÄ Sivu 158

131 "LAPSI LIIKKUU JA LEIKKII -LIIKUNTAA LÄPI ELÄMÄN" -HANKE Sivu 159

132 NUORISOPARLAMENTTITOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN JÄMIJÄRVELLÄ Sivu 161

133 MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN KARTOITUSTARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 162

134 MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 163

135 EDUNVALVONTAPALKKIOIDEN PERIMINEN 1.1.2005 LUKIEN Sivu 164

136 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 166

137 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 166

138 INTER STOP OVER -HANKKEEN RAHOITUSPÄÄTÖS Sivu 167

139 KUNNAN HALLINNOIMIEN JAT-KIINTEISTÖT OY:N TILOJEN VUOKRALAISEN MUUTOS Sivu 168

140 MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS / RUOKOLA PENTTI Sivu 169

141 IRTISANOUTUMISEN HYVÄKSYMINEN/KIRSI LEPPIHALME Sivu 170

142 SOSIAALITOIMEN ATK-OHJELMISTOJEN HANKINTA Sivu 171

143 LAUSUNNON ANTAMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN/ MAATALOUSYHTYMÄ LEPPIHALME Sivu 174

144 TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODEN 2004 TILINTARKASTUKSESTA Sivu 172

145 POIKKEUSLUVAN MYÖNTÄMINEN RANTAKAAVASSA OSOITETUSTA RAKENNUSPAIKASTA Sivu 174

146 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN YSTÄVYYSKOULUN TUTUSTUMISMATKALLE Sivu 175

147 MAAKUNNALLISEEN SYÖPÄKERÄYKSEEN OSALLISTUMINEN Sivu 176 

 Puheenjohtaja
MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

 

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2005
KOKOUSAIKA 19.04.2005 kello 19.00 - 20.40
KOKOUSPAIKKA

Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta varapuheenjohtaja

Markku Kujala

Hilkka Lahdensivu

Päivi Leponiemi

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 120-145
 

120 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

_______

121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Kujala Markku ja Lahdensivu Hilkka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


_______

Kunnanhallitus 79 08.02.2005

Kunnanvaltuusto 26 15.02.2005

122 JÄMIN LENTOBENSIINIASEMAN KEHITTÄMINEN

KH 79 Jämin lentokenttäalueen eri toiminnoille on jouduttu hakemaan uudet ympäristöluvat. Suurin osa lupa-asioista on vielä kesken, mutta lentobensiiniaseman osalta lupa on jo lainvoimainen.

Kiristyneet lupaehdot vaativat lentobensiiniaseman osalta lisäinvestointeja, joiden arvioitu suuruus on 

n. 40.000 - 50.000 euroa.

Lentobensiiniaseman nykyisestä toiminasta vastaava Fortum Oy on ilmoittanut, että nykyisillä myyntimäärillä investointi on heille kannattamaton.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta on sovittu, että lentobensiiniasema siirtyy kunnan omistukseen ja kunta suorittaa tarvittavat lisäinvestoinnit. Fortum Oy (Fortum Oil Oy/Aviation Sales) jatkaa toimintaa kunnan vuokralaisena; vuosivuokra 3000 euroa/vuosi.

Kunnan on mahdollisuus saada investointiin avustusta n. 37 %.

Kunnan ja Fortum Oy:n välinen kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 79.1.

Asiaan ei ole varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1) hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kauppakirjan

2) muuttaa vuoden 2005 talousarviota siten, että kohtaan 8316 "Jämin lentobensiiniaseman kehittäminen" varataan 53.000 euron määräraha ja vastaavan kustannuspaikan tulopuolelle kohtaan EU-tuet 18.500 euroa.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KV 26

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Kunnanhallitus 79 08.02.2005

Kunnanvaltuusto 26 15.02.2005

KH 122 Jämin Lentobensiiniaseman kehittämisen osalta on jätetty 24.03.2005 Satakuntaliittoon oheisen liitteen nro 122.1 mukainen hakemus.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

123 METSÄSTYSVUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/JÄMIJÄRVEN METSÄSTYSSEURA RY

Jämijärven Metsästysseura ry anoo Jämijärven kunnalta jatkoa metsästysvuokrasopimukseen. joka menee vanhaksi 28.04.2005.

Edellinen vuokrasopimus on liitteenä nro 123.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus tekee uuden toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen Jämijärven Metsästysseura ry:n kanssa siten, että maanomistusolosuhteet tarkistetaan nykytilannetta vastaavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että muut uusittavaksi tulevat metsästysvuokrasopimukset annetaan kunnanjohtajan tehtäväksi hyväksyä toistaiseksi voimassa olevina.

_________

124 VALTIONAPUPÄÄTÖS 1.7.-31.12.2004/SEUTULIPPU

Länsi-Suomen lääninhallituksen Liikennejaosto on 21.3.2005 päivätyllä päätöksellä myöntänyt seutulipun valtionapua Jämijärven kunnalle 397,20 euroa. Päätös koskee aikaa 1.7.-31.12.2004. Liite nro 124.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

125 HIIHTÄJÄ KIRSI VÄLIMAAN SPONSORISOPIMUKSEN BONUSRAHOITUS

Jämijärven kunnan ja hiihtäjä Kirsi Välimaan välisen yhteistyösopimuksen mukaan kunta maksaa kiinteän tuen lisäksi bonusrahoitusta kauden saavutusten mukaan. Liite nro 125.1.

Kirsi Välimaa saavutti kauden aikana mm. 1 SM-kullan, 1 SM-hopean. Maailman cupissa hän oli voittamassa 1. viestivoittoa ja henkilökohtainen paras sijoitus cupissa oli Lahden perinteisen sprintkisan toinen sija. MM-kisoissa Obersdorfissa hänen paras sijoituksensa oli viestin 5. tila. Maailman Cupin kokonaissijoitusessa hän oli 24. ja sprintticupissa 13.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hiihtäjä Kirsi Välimaalle maksettavasta bonusrahoituksesta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti maksaa hiihtäjä Kirsi Välimaalle bonusrahoitusta 1500 euroa.

___________

126 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / EEVA JA JORMA ENTONEN

Jämijärven kunnan ja Eeva ja Jorma Entosen välillä on allekirjoitettu 1.4.2005 oheisen liitteen nro 126.1. mukainen kauppakirja.

Kauppa koskee n. 794 m:n määräala Mäntykangas nimisestä tilasta RN:o 13:6, Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä. Määräala muodostaa Jämin asemakaava II:n korttelin n:o 203 tontin n:o 2.

Kauppahinta on 9.000 euroa. Lisäksi kunta laskuttaa mittauskuluina 105 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Eeva ja Jorma Entosen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

127 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / PROMARK OY JA SKM TEOLLISUUSMUOVIT OY

Jämijärven kunnan ja Promark Oy:n ja SKM Teollisuusmuovit Oy:n välillä on allekirjoitettu 1.4.2005 oheisen liitteen nro 127.1. mukainen kauppakirja.

Kauppa koskee n. 1748 m:n määräala Mäntykangas nimisestä tilasta RN:o 13:6, Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä. Määräala muodostaa Jämin asemakaava II:n korttelin n:o 200 tontin n:o 1.

Kauppahinta on 8.000 euroa. Lisäksi kunta laskuttaa mittauskuluina 105 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Promark Oy:n ja SKM Teollisuusmuovit Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

128 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2005

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-28.02.2005. Liite nro 128.1.

Vertailutietona on talousarvion toteutuminen vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen talousarvion toteutumisen ajalle 1.1.-28.2.2005 ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

129 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.1.-31.3.2005

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan päätökset ajalla 1.1.-31.3.2005.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.1.-31.3.2005 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

130 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET KOSKIEN YLEISEN TOIMISTON VIRKAJÄRJESTELYJÄ

Kunnanjohtaja on päätöksillään 12 - 14 /2005 tehnyt päätökset yleisen toimiston virkajärjestelyiksi. Päätökset ovat esityslistan liitteenä nro 130.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tehdyt päätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 265 13.10.2004

Kunnanhallitus 107 29.03.2005

131 "LAPSI LIIKKUU JA LEIKKII -LIIKUNTAA LÄPI ELÄMÄN" -HANKE

KH 265 Kunnanhallitus on käsitellyt aiemmin ns. keskusteltavissa asioissa liikuntaneuvoja Juha Rantasen hankeaihiota koskien lasten motoriikan kehittämistä. Tällöin sovittiin, että asiaa jatkovalmistellaan hankkeeksi asti.

Esityslistan liitteenä on Leader+ kehittämishankehakemus koskien "lapsi liikkuu ja leikkii -liikunta läpi elämän" hanketta. Liite nro 265.1.

Hankkeen tavoitteena on lasten liikunnallisen kasvuympäristön kehittäminen ja liikunta- ja leikkimahdollisuuksien monipuolistaminen eli saada liikkuminen ja leikki osaksi jokapäiväistä toimintaa jo lapsena ja terveempi yhteiskunta tulevaisuudessa. Suunnittelemalla uudenlainen, tarpeita vastaava liikuntapuisto halutaan lisätä lasten kosketus-, tunto- ja liikeaistimuksia, jotka ovat tärkeitä motoristen taitojen kehitykselle. Kehittämällä lasten leikkiympäristöä ja kouluttamalla lasten parissa työskenteleviä henkilöitä sekä lasten vanhempia halutaan saada aikaan pysyviä muutoksia lasten liikuntatottumuksissa.

Tutkimuksen mukaan 5 prosentilla päivähoitoikäisistä lapsista on vaikeuksia keskittymisessä, tarkkaavaisuudessa ja motoriikassa. Saman tutkimuksen mukaan 20 prosentilla peruskouluikäisistä lapsista on vaikeuksia selviytyä koululiikunnasta.

Hankkeen kesto on 10 kk ja kokonaiskustannukset 23.350 euroa. Hanke työllistää 1 osa-aikaisen henkilön (ostopalveluna).

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaisen hankehakemuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH 107 Hanke on saanut Satakunnan TE-keskukselta myönteisen päätöksen 16.03.2005. Liite nro 107.1.

Hankeaikatauluksi on muutettu päätösaikataulusta johtuen 1.2. - 31.12.2005.

Kunnanhallitus 265 13.10.2004

Kunnanhallitus 107 29.03.2005

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä päätöksen tiedokseen

2) nimetä hankkeelle ohjausryhmän

3) pyytää Jämin hiihtotunneli Oy:ltä tarjousta hankkeen toteuttamisesta, koska se on alueella ainut, joka toteuttaa ko. tyyppistä toimintaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Hankkeen ohjausryhmään valittiin yksimielisesti: Marjo Leikkola, Rolf Björkman, Susanna Luomaniemi, Pentti Virtanen, Seppo Vuorinen, Ari Uusi-Rasi, Päivi Seppälä ja Reijo Nevanranta.

Ohjausryhmän sihteerinä toimii hankkeen toteuttajatahon edustaja.

------

KH 131 Hankkeen toteuttamisesta on pyydetty tarjoukset 18.4.2005 mennessä. Tarjouspyyntö on liitteenä nro 131.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy halvimman tarjouksen.

Päätös: Määräaikaan mennessä oli saapunut yksi tarjous, joka avattiin kokouksessa. Liite nro 131.2.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä Salamaspurtti/Juha Rantasen tekemän tarjouksen.

________

132 NUORISOPARLAMENTTITOIMINNAN KÄYNNISTYMINEN JÄMIJÄRVELLÄ

Nuoriso-ohjaaja Teemu Luoma-aho ja liikunnanohjaaja Juha Rantanen ovat käynnistäneet nuorisoparlamenttitoiminnan Jämijärvellä.

Nuorisoparlamentin jäsenet on äänestetty yläasteen oppilaista; jokaisesta luokasta tyttö ja poika. Äänestys on tehty luokittain.

Nuorisoparlamentti on kokoontunut 3 kertaa. Muistiot liitteenä 132.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä nuorisoparlamenttitoiminnan käynnistymisen tiedokseen.

2) keskustella nuorison tarpeista saatujen muistioiden pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Maankäyttö- ja kaavoitus

toimikunta 11 29.03.2005

133 MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN KARTOITUSTARJOUSTEN KÄSITTELY

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 11

Avattiin määräaikaan mennessä saadut kartoitustarjoukset:

tarjouksen tekijä mittaluokka 2 mittaluokka 3
KIINTEISTÖ JA MITTAUS OY 6.100,- + alv 4.800,- + alv
SUOMALAINEN INSINÖÖRITOIMISTO Oy (SITO) 9.600,- + alv 4.600,- + alv
KAAVATALO-YHTIÖT - 5.900,- + alv

Em. hintojen lisäksi tulee kartoituksen tarkastusmaksu, joka on mittaluokka 3:n kartassa noin 970 .

Päätös: 1. Mittaluokan 3 kartta täyttää ne vaatimukset, jotka ko. alueen kartoitukselle asetetaan.

2. Edullisimman tarjouksen mittaluokka 3 kartasta teki SITO

3. Mahdollinen kartoitustilaus ehdotetaan kunnanhallituksen tehtäväksi sen jälkeen, kun on kuultu maanomistajia osallistumisesta kaavan tekemiseen.

--------

KH 133 Maanomistajia on kuultu 9.4.2005 ja kaavoitushanke sai laajan kannatuksen heidän joukossaan. Maanomistajat maksavat kaavoituksesta aiheutuvat kulut.

Alueen maanomistajien kanssa on käyty neuvottelu 9.4.2004. Muistio liitteenä nro 133.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Suomalainen Insinööritoimisto Oy:n (SITO) tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta 12 29.03.2005

134 MIELAHTI - PITKÄLAHTI ALUEEN RANTA-ASEMAKAAVATARJOUSTEN KÄSITTELY

Maankäyttö- ja kaavoitustmk 12

Avattiin määräaikaan mennessä saadut seuraavat tarjoukset:

Tarjouksen tekijä Tarjoushinta
KAAVATALO-YHTIÖT 7.900,- + alv *)
SUUNNITTELUTALO S. ANTTILA OY 13.500,- + alv
AIR-IX SUUNNITTELU 9.000,- + alv (tavoitepalkkio)
SUUNNITTELUKESKUS OY 13.200,- + alv

(+ kulut arv. 500,- euroa)

*) hinta ei sisällä kuulutuksista, osallisille lähetettävistä kirjeistä, tiedostoista, mahdollisista viranomaismaksuista ja pohjakartasta aiheutuvia kuluja

Päätös: 

1. Edullisimman tarjouksen teki KAAVATALO-YHTIÖT.

2. Mahdollinen kaavoitustilaus ehdotetaan kunnanhallituksen tehtäväksi sen jälkeen, kun on kuultu maanomistajia osallistumisesta kaavan tekemiseen.

-------

KH 134

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kaavatalo-yhtiöt tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

135 EDUNVALVONTAPALKKIOIDEN PERIMINEN 1.1.2005 LUKIEN

Oikeusministeriö on antanut 14.12.2001 ohjeet edunvalvontapalkkioiden perimisestä 1.1.2002, liite nro 135.1. Näitä ohjeita sovelletaan harkittaessa edunvalvojalle holhoustoimesta annetun lain 44 :n 2 momentin nojalla maksettavan palkkion oikeaa suuruutta. (Laki holhoustoimesta 44 2 mom.: Täysi-ikäisen edunvalvojalla ja alaikäiselle määrätyllä muulla kuin 1 momentissa tarkoitetulla edunvalvojalla on oikeus saada päämiehensä varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuuteen ja päämiehen varoihin nähden kohtuullinen palkkio.) Kunnat perivät päämiehiltä palkkioita usein suoraan oikeusministeriön ohjeen mukaisesti. Kunnat voivat tarjota edunvalvontapalveluita halvemmallakin, jopa maksutta.

Edunvalvojan vuosipalkkio muodostuu perusmaksusta, lisämaksusta ja erityiskorvauksesta. Perusmaksu on oikeusministeriön ohjeen mukaan 200 euroa.

Lisämaksu voidaan periä edunvalvojan toimenpiteistä riippuen seuraavasti:

1. Omaisuusluettelo 30 - 340 euroa omaisuuden määrästä ja tilin laajuudesta riippuen.

2. Omaisuuden hoitosuunnitelman laatiminen 30 - 340 omaisuuden määrästä ja laatimisen työmäärästä riippuen.

3. Holhousviranomaisen luvan hakemisesta päämiehen puolesta tehtävään oikeustoimeen 80 euroa.

4. Toimenpiteistä, jotka koskevat huolehtimista päämiehen henkilökohtaisessa käytössä olevasta asunnosta 170 euroa.

5. Muun kuin edellä 4 kohdassa tarkoitetun omaisuuden hoitamisesta 2 % hoidettavana olevan omaisuuden arvosta

Edunvalvoja, joka suorittaa päämiehen puolesta tälle tarpeellisen, erityistä ammattitaitoa tai huomattavaa työmäärää vaativan tehtävän, on oikeutettu saamaan siitä kohtuullisen korvauksen.

Perusmaksua ja lisämaksua ei peritä, jos päämiehen nettotulot rahana annetut etuudet mukaan luettuna ovat vähemmän kuin 4.200 vuodessa.

Hoidettavana olevasta omaisuuden arvosta voidaan periä korvausta 2 % vähentämällä ensin 13.500 euroa sekä velat.

Lyhytaikaisesta erillisellä päätöksellä määrätystä tehtävästä edunvalvoja on oikeutettu saamaan kohtuullisen korvauksen esittämänsä laskun mukaisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää periä edunvalvontapalkkioita seuraavasti:

- peruskorvaus 135 , jos tulot ylittävät 4.200 /vuosi, lisäkorvauksia peritään huollettavan varallisuuden mukaan. Varallisuudesta peritään 2 %. Yksittäisistä edunvalvontatehtävistä peritään korvaus tapauskohtaisesti oikeusministeriön antaman ohjeen 14.12.2001 OM 3927/33/2001 :n 2 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

136 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:
- Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta 29.03.2005

- Perusturvalautakunta 29.03.2005

- Tekninen lautakunta 24.02.2005

29.03.2005

- Tarkastuslautakunta 05.04.2005

11.04.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

137 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kiinteistönluovutusilmoitus:

- Kuusjoki, Sora II

- Jämijärvi, Mäntykangas

- Jämijärvi, Mäntykangas

- Kovelahti, Suotorppa

- Tykköö, Hautaniemi

- Kankaanpään kaupunki: Ote pöytäkirjasta, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen

- Satakunnan sairaanhoitopiiri: Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 31.3.2005

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Länsi-Suomen läänin peruspalveluiden arviointiraportti 2004

- Honkajoen kunta: Ote pöytäkirjasta, Terveyspalveluiden lähipalveluiden järjestäminen

- Sisäasiainministeriö. Peruspalveluohjelma 2006 - 2009

- Käyttötilastot: www.jamijarvi.fi

- Maanmittauslaitos: Kutsu maanmittaustoimituksen kokoukseen

- Työministeri, kirje kunnanjohtajille

- Verohallinto: Maksatuserittely 03/2005

- Satakuntaliitto: Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman 2006 - 2007 laatiminen Satakunnassa

- Tykistöprikaati: Päätös, Hämeenkankaan harjoitusalueen johtosääntö

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Poikkeamispäätös

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

138 INTER STOP OVER -HANKKEEN RAHOITUSPÄÄTÖS

Satakunnan työvoima- ja elinkeinokeskuksen Maaseutuosasto on tehnyt 7.4.2005 myönteisen rahoituspäätöksen Inter Stop Over -hankkeelle.

Hankkeen päähakijana on Tampereen Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus ja muina hakijoina mm. Jämijärven kunta.

Hanke tarkoittaa Jämijärven osalta ns. "Mielahden mökin" rakentamista.

Hankkeella on yhteinen johtoryhmä, jossa Jämijärven kunnan edustajina on Jouko Kulmala ja Pentti Virtanen. Rahoituspäätös on liitteenä nro 138.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun rahoituspäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

139 KUNNAN HALLINNOIMIEN JAT-KIINTEISTÖT OY:N TILOJEN VUOKRALAISEN MUUTOS

Kunta hallinnoi JAT-Kiinteistöt Oy:n seuraavia tiloja: A-teollisuushalli (496 m) ja F-varasto (276 m).

Tilojen vuokralainen on vaihtunut, kun aikaisemmin JAT-Asennus Oy:n tilalle on tullut JAT-Electronic Oy. JAT-Electronic Oy:n omistus jakaantuu seuraavasti: JAT-Asennus Oy 55 % ja KMT-Group 45 %.

JAT-Kiinteistöt Oy:n hallituksen vuokrausasiaa koskeva pöytäkirja ja vuokrasopimus ovat esityslistan liitteenä nro 139.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee vuokralaisten muutoksen hyväksyen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 52 29.03.2005

140 MÄÄRÄALAN OSTOTARJOUS / RUOKOLA PENTTI

Tekninen ltk 52 Pentti Ruokola on tehnyt ostotarjouksen koskien Juhala Rno 2:120 - nimisestä tilasta erotettavaa ~3840 m määräalaa hintaan 800 . Ko. Määräala rajoittuu Rannanperän yksityistien ja Pentti Ruokolan omistaman Lähimetsä -nimisen tilan väliin.

Määräalalta on puusto hakattu lukuun ottamatta kahdeksaa (8) kuusta ja yhtä (1) mäntyä, jotka sijaitsee Lähimetsän rajalla. Määräala on voimakkaasti luoteeseen viettävää rinnettä kasvavaa pusikkoa ja erittäin huonosti rakentamiseen sopivaa aluetta.

Ko. määräala soveltuu hyvin alueena liitettäväksi Lähimetsä -nimiseen tilaan eikä ole tarpeen kunnalle rakentamis- eikä metsäalueena. Ottaen huomioon myöskin alueen metsänhoitovelvoitteiden siirtymisen ostajalle.

Päätösehdotus: Ehdotetaan tarjous hyväksyttäväksi siten, että erottamiskustannuksista vastaa ostaja.

Päätös: Todettiin, että kunnalla ei ole ko. alueelle käyttötarvetta.

-----------

KH 140 Kauppakirjaluonnos jaetaan kokouksessa. Liite nro 140.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Pentti Ruokolan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

141 IRTISANOUTUMISEN HYVÄKSYMINEN/KIRSI LEPPIHALME

Kirsi Leppihalme on toimittanut kunnanhallitukselle kirjeen, jolla hän irtisanoutuu "Jämi tuotteillaan tunnetuksi" -projektin myyntisihteerin toimesta 20.04.2005 alkaen.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kirsi Leppihalmeen irtisanoutumisen siten, että hänen työsuhteensa "Jämi tuotteillaan tunnetuksi" -projektissa päättyy 19.04.2005.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta.

Kunnanhallitus hyväksyi työjärjestyksen muutoksen siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälä 143, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

__________

142 SOSIAALITOIMEN ATK-OHJELMISTOJEN HANKINTA

Perusturvalautakunta on kokouksessaan 22.11.2004 161, esittänyt investointisuunnitelmaan sosiaalitoimen atk-ohjelmistoja ja laitehankintoja varten 50.000 euroa. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 14.12.2004 kunnan talousarvion vuodelle 2005. Talousarviossa on varattu vuoden 2005 atk-hankintoihin yhteensä 85.000 euroa. Puolet hankinnoista tehdään investoimalla ja toisesta puolesta tehdään leasing-sopimukset.

Perusturvalautakunta päätyi ehdottamaan ohjelmistojen ja laitteiden hankintaa, koska kaikki nykyisin sosiaalitoimistossa käytössä olevat sosiaali-e ohjelmistot on pakko uusia vuosien 2005 ja 2006 alun aikana, koska päivitykset ohjelmistoon loppuvat.

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymä sekä Kankaanpään kaupunki ovat jo hankkineet TietoEnator Oy:ltä Effica-järjestelmän kotihoidon ohjelmiston. Näin ollen se oli otettava meilläkin käyttöön. Jämijärven sosiaalitoimen osalta perusturvalautakunnan päätökseen perustuen sopimus Effica-järjestelmän kotihoidon ohjelmistosta on allekirjoitettu 31.01.2005. Kankaanpään kaupungin sosiaalitoimen ja terveyskeskuksen kanssa on jo aloitettu käyttöönottokoulutus.

Liitteenä on sopimusehdotus sosiaalitoimen toisesta ohjelmistokokonaisuudesta, johon kuuluvat Effica Asukas, Päivähoito, Yksilö- ja perhehuolto, Lastenvalvoja, Elatusturva ja Perhepäivähoidon palkkatietojen keruu sekä liittymät tarpeen mukaan, liite nro 142.1. Tämä ohjelmisto on jo osin otettu käyttöön Kankaanpään sosiaalitoimessa. Tarkoituksena on, että ohjelma asennettaisiin Kankaanpään kaupungin palvelimelle, jolloin hyödymme hieman ohjelman teknisen tuen maksuissa. Myös kaikki päivitykset hoituvat samalla kumpaankin kuntaan ja pääsemme paljon vähemmällä ohjelman ylläpitotyöstä. Tarvittava levytilan lisäys ja asennustyö Kankaanpäässä maksavat meille n. 1500 + matkakulut, mutta toisaalta vältymme uuden palvelimen hankinnalta. Yhteistyötä voimme tehdä myös Elatusturvan ja Lastenvalvojaohjelmiston käyttöönottokoulutuksen ja mahdollisen puolin ja toisin annettavan vertaisavun käytössä. Ohjelmiston hankintahinta on 24640 alv 0 %. Lisäksi tulevat asennus- ja koulutuskustannukset liitteessä mainitun taksan mukaisesti. Vaihtoehtona oli myös ohjelman vuokraus, mutta se todettiin pidemmän päälle huomattavasti kalliimmaksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tiedoksi Effica Kotihoidon ohjelmiston hankinnan

2) hyväksyä sopimuksen Effica Asukas, Päivähoito, Yksilö- ja perhehuolto, Lastenvalvoja, Elatusturva ohjelmistojen sekä tarvittavien liittymien hankinnasta TietoEnator OY:stä oheisen liitteen mukaisesti. Ohjelmisto asennetaan Kankaanpään kaupungin palvelimelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

143 LAUSUNNON ANTAMINEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN/ MAATALOUSYHTYMÄ LEPPIHALME

Lounais-Suomen Ympäristökeskus on pyytänyt Jämijärven kunnanhallitukselta lausuntoa vireillä olevasta maatalousyhtymä Leppihalmeen ympäristölupahakemuksesta.

Ympäristölupahakemus koskee 285 emakkopaikan, 975 lihasikapaikan ja 500 vieroitetun porsaan sikaloiden toiminnan jatkamista sekä biokaasulaitoksen perustamista.

Kyseessä on olemassa oleva sikalatoiminta, jolle ympäristösuojelulainsäädännön muutoksen vuosi on velvoitettu hakemaan uutta ympäristölupaa ja uusi biokaasulaitos.

Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa ko. ympäristölupahakemuksen johdosta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta.

_________

144 TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA VUODEN 2004 TILINTARKASTUKSESTA

Tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on antanut tilintarkastuspöytäkirjan vuoden 2004 tilintarkastuksesta. Liite nro 144.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen

2) antaa vastineensa havaittuihin epäkohtiin.

Päätös:  Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Annettu vastine on liitteenä nro 144.2.

___________

145 POIKKEUSLUVAN MYÖNTÄMINEN RANTAKAAVASSA OSOITETUSTA RAKENNUSPAIKASTA

InterStopOver hankkeen yhtenä osana on tarkoitus rakentaa taukopaikkoja ns. Pori-Tampere reitille.

Yksi taukopaikka sijaitsee Mielahden alueella kunnan omistamalla määräalalla Säärentausta tilaa RN:o 1:76.

Hanke toteutetaan kunnan toimesta.

Rakennukselle ranta-asemakaavassa merkitty rakennuspaikka sijaitsee "montussa" erittäin vaikeasti rakennettavassa paikassa.

Rakennuspaikan siirto korttelin sisällä on kunnanhallituksen päätettävissä. Päätösvalta on varmistettu Lounais-Suomen Ympäristökeskuksesta.

Naapuria on kuultu ja hänellä ei ole mitään rakennuspaikan siirtoa vastaan.

Esityslistan liitteenä on asemapiirros, josta ilmenee vanhan kaavan mukainen rakennuspaikka sekä haettu rakennuspaikka. Liite nro 145.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää poikkeusluvan rakennuspaikan muuttamiseksi oheisen liitteen mukaisesti.

Poikkeuslupa on voimassa kaksi vuotta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

146 AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN YSTÄVYYSKOULUN TUTUSTUMISMATKALLE

Jämijärven kunnan Saksa-projekti käynnistyi muutama vuosi sitten siitä, että pyrittiin löytämään keskuskoululle ystävyyskunta Baijerista ns. Hallertau-alueelta. Projekti on vähitellen muuttunut seudulliseksi ja yhteistyö on monilla toimialueilla edennyt hyvin esim. kulttuurinvaihto, matkailu, erityisryhmät, kansalaisopisto jne.

Ystävyyskouluasia sen sijaan on edelleen kesken. Keskuskoulun 9 lk on valmistellut tutustumismatkaa Saksaan ystävyyskoulun kartoittamiseksi Hallertau-alueelta. Oppilaat ovat keränneet itse rahaa n. 1000 euroa. Koko matkan budjetti on n.3000 euroa. Seurakunta ja LC-Jämijärvi ovat tehneet myönteiset avustuspäätökset matkan osalta. Saksa hankkeen vetäjä Suvi Päivike on ollut yhteydessä asiasta myös kunnanhallituksen puheenjohtajiin kunnan mukaan saamiseksi matkakustannuksiin. Asiasta keskusteltiin epävirallisesti kunnanhallituksen edellisen kokouksen lopuksi.

Ehdotus: Päätös tehdään kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti myöntää avustusta 9 lk:n Saksan matkaan 1500 euroa. Päätös on ehdollinen ja riippuvainen siitä, että matka toteutuu.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme.

_________

147 MAAKUNNALLISEEN SYÖPÄKERÄYKSEEN OSALLISTUMINEN

Satakunnan syöpäyhdistys ry järjestää maakunnallisen syöpäkeräyksen, joka toteutetaan listakeräyksenä ovelta ovelle 3.4-1.5.2005. Keräysvarojen käyttö ilmenee liitteestä nro 147.1. Kuntien osallistumista keräykseen pidetään tärkeänä kannustuksena vapaaehtoistyölle. Satakunnan syöpäyhdistys on ehdottanut, että Jämijärven kunta osallistuisi keräykseen 16 sentillä/kunnan asukas tai muulla parhaaksi katsomallaan summalla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää osallistua "Satakunnan Oma Syöpäkeräys"-kampanjaan 16 sentillä/asukas.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________