Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 1/2005

Laatimispäivämäärä: 11.01.2005

KokoustiedotAika 18.01.2005 klo 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 4

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 4

3 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 5

4 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 7

5 VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI Sivu 8

6 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2005Sivu 9

7 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2005 Sivu 10

8 VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2005 
Sivu 11

9 KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN Sivu 12
10 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN Sivu 14

11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2008 Sivu 15
12 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA Sivu 18

13 JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN Sivu 19

14 KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA Sivu 20

15 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVILLE Sivu 21

16 TALOUSSÄÄNNÖN 22 :N MUKAINEN TARKASTUS Sivu 22

17 MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2005 Sivu 23

18 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2005 Sivu 24

19 KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2005 Sivu 25

20 ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN Sivu 26

21 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA V. 2005 Sivu 27

22 JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT Sivu 28

23 ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2005 Sivu 32

24 VUODEN 2005 TOIMINTA-AVUSTUKSET Sivu 33

25 KUNNAN ARAVA- JA KORKOTUKILAINOITUSTA KOSKEVA ESITYS VUODELLE 2005 Sivu 34

26 JÄMI - TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI HANKKEEN JATKOAIKA -ANOMUS Sivu 35

27 TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI Sivu 36

28 LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Sivu 39

29 JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN ALUEPELASTUSLAITOKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN Sivu 40

30 YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JÄMIJÄRVEN SEURAKUNNAN KANSSA NUORISOTYÖN HOITAMISESTASivu 41


Puheenjohtaja

31 KUNNAN HENKILÖKUNNAN HIIHTOTUNNELIN KÄYTTÖVUORO
Sivu 41

32 KOTIHOIDON JÄRJESTÄMINEN Sivu 42

33 JÄMIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOIHIN Sivu 45

34 KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN Sivu 47

35 SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN Sivu 48

36 TEOLLISUUSHALLIN JA TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN/POHJOIS-SATAKUNNAN KALUSTERYHMÄ JA KUNTARAHOITUKSESTA PÄÄTTÄMINEN Sivu 49

37 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2004 Sivu 50

38 PÄÄTÖS YLEISESTÄ VALTIONOSUUDESTA JA VEROTULOIHIN PERUSTUVASTA VALTION OSUUKSIEN TASAUKSESTA Sivu 51

 

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

   


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2005
KOKOUSAIKA 18.01.2005 klo 19.00 - 20.44
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Anu Sillanpää varajäsen

POISSA OLLEET JÄSENET

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Auli Ranta klo 19.00 - 19.56

Timo Hinttu klo 19.00 - 19.45

ASIAT 1- 39

1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti tehdä seuraavan työjärjestyksen muutoksen:

Seuraavaksi käsiteltiin pykälät 22, 24, 27, 31 ja 32, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

________

3 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kiinteistönluovutusilmoitus:

- Tykköö, Pasila

- Peijari, Eerikkilä

- Peijari, Kortesmäki ja Ritala

- Peijari, Virppeenmaa

- Jämijärvi, Terko RN:o 6:51

- Kauppila, Perämaa ja Mettomäki

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry/ Pohjois-Satakunnan Leader+:

- Tiedote Pohjois-Satakunnan Leader+ alueen kunnille ja kaupungeille

- Rahoitushakemus Satakuntaliitolle, Jämi tuotteillaan tunnetuksi (jatkohakemus)

- Vuokrasopimus ja ylläpitosopimus kopiokoneesta

- Maa- ja metsätalousministeriö: Tukipäätös

- Valtion asuntorahasto:

- Valtion vuoden 2004 talousarvio

- Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto:

- Ilmoitus nimenmuutoksesta

- Leppäkosken Sähkö Oy:

- Sähkönmyyntisopimus

- Suomen Kuntaliitto:

- Pienkuntatiedote

- Liikenne- ja työtapaturmapotilaiden hoidon täyskustannusvastuu

- Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2005

- SOILI -ohjelman hakuaika

- Satakuntaliitto:

- Länsi-Suomen tavoite 2 -ohjelmasta toteutetun hankkeen maksatuspäätös

- Verohallinto:

- Maksatuserittely 12/2004

- Tiehallinto:

- Sydänmaa-Jämijärvi mt 2603 tievalaistus

- Ulkopuolisten rahoitusosuuksien arvonlisäverot

- Lounais-Suomen ympäristökeskus:

- Poikkeamispäätös

-Valtionkonttori:

- Vastaanottoilmoitus kuolinpesän omaisuuden luovuttamista koskevaan hakemukseen

- Paperinkeräys Oy:

- Ilmoitus Paperinkeräys Oy:n ja Kokkolan Keräyspaperi Oy:n

tunnetuille velkojille

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

4 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Maaseutulautakunta 01.12.2004

- Sivistyslautakunta 21.12.2004

- Tekninen lautakunta 14.12.2004

- Perusturvalautakunta 22.12.2004

- Perusturvalautakunta 14.12.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

5 VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI

KH 5  

Valtuuston työjärjestyksen 26 :n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

1) valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä

2) määrää valituista jäsenistä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

6 VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2005

KH 6  

Kuntalain 12 :n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2005.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

7 KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2005

KH 7  

Kuntalain 64 :n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2005 entisen käytännön mukaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

8 VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2005

KH 8  

Kuntalain 54 :n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2005 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

9 KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN

KH 9  

Kuntalain 17 :n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen johtosäännön 33 :n mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 35 :ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Kuntalain 20 :n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle

1. että se valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vuosille 2005 - 2006

2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

10 TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN

KH 10  

Kuntalain 71 :n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole (KUNL 71 3 mom):

1) kunnanhallituksen jäsen;

2) kunnanhallituksen jäseneen tai kunnanjohtajaan hallintolain 28 :n 2 ja 3 momentissa tarkoitetussa suhteessa oleva henkilö;

3) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä

4) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee neljä jäsentä tarkastuslautakuntaan ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen

2) määrää valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

11 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN TOIMIKAUDEKSI 2005 - 2008

KH 11  

Kuntalain 17 :n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Lain mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen sekä 71 :ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan. 3 mom. todetaan, että valtuusto voi lisäksi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten.

Lautakuntien jäsenmäärät ovat seuraavat:

Keskusvaalilautakunta 5 (5 varajäsentä)

Tarkastuslautakunta 4 (4 varajäsentä)

Tekninen lautakunta 7 (7 varajäsentä)

Maaseutulautakunta 6 (6 varajäsentä)

Perusturvalautakunta 7 (7 varajäsentä)

Sivistyslautakunta 7 (7 varajäsentä)

Vapaa-aikalautakunta 5 (5 varajäsentä)

Kuntalain 36 :ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta lautakuntiin: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Valintoja tehtäessä on otettava huomioon lisäksi tasa-arvolain säännökset.

Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 42 , jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuunottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

Valtuuston tulee kuntalain 20 :n mukaan valita toimielimen jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtaja ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Keskusvaalilautakunnan vaali v. 2005 - 2008

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee 5 keskusvaalilautakunnan jäsentä ja 5 varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan

2) määrää valituista keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

Teknisen lautakunnan vaali v. 2005 - 2008

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) hyväksyy teknisen lautakunnan jäsenmääräksi 7 jäsentä ja 7 varajäsentä

2) valitsee 7 teknisen lautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

3) määrää valituista teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

Maaseutulautakunnan vaali v. 2005 - 2008

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee 6 maaseutulautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

2) määrää valituista maaseutulautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

Perusturvalautakunnan vaali v. 2005 - 2008

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee 7 perusturvalautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

2) määrää valituista perusturvalautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

Sivistyslautakunnan vaali v. 2005 - 2008

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee 7 sivistyslautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

2) määrää valituista sivistyslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

Vapaa-aikalautakunnan vaali v. 2005 - 2008

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee 5 vapaa-aikalautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

2) määrää valituista vapaa-aikalautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

12 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA

KH 12  

Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistöntoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee kiinteistötoimikaudekseen kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

13 JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN

KH 13

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 :n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen..

Jos kihlakuntaan kuuluu useampia kuntia lääninhallitus määrää kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kustakin kunnasta valitaan. Jämijärvellä on ollut neuvottelukunnassa 1 jäsen ja 1 varajäsen.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen jäsenen ja varajäsenen Poliisin neuvottelukuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

14 KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA

KH 14  

Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 :n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (KäräjäoikeusL 6 ). Jämijärven kunnan tulee valita kaksi lautamiestä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kaksi käräjäoikeuden lautamiestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

15 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVILLE

Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle 10.-11.5.2005 Tampereelle. Kokouspaikkana on Tampere-talo .

Kuntapäivien teemana on Yhteistyön kunta - Kommunerna i samverkan.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla valtuuston tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa.

Jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaisesti. Jämijärven kunnalla on 1 edustaja.

Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä.

Kullakin edustajalla on kuntapäivillä päätöksiä tehtäessä yksi ääni.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Jämijärven kunnan edustajan Kuntapäiville 10.-11.5.2005 sekä tarpeellisen määrän varaedustajia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

16 TALOUSSÄÄNNÖN 22 :N MUKAINEN TARKASTUS

KH 16  

Kunnanhallituksen sisäiset rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajat ovat suorittaneet tarkastuksen 31.12.2004.

Tarkastuskertomuksen mukaan he eivät ole havainneet huomautettavaa Liite 16.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuskertomuksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

17 MERKKIPÄIVIEN HUOMIOIMINEN VUONNA 2005

KH 17

Lista henkilöistä, joilla on merkkipäivä vuonna 2004 on esityslistan liitteenä 17.1.

Toimistojen esitykset huomioitavista henkilöistä saadaan kokoukseen mennessä. Liite 17.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää huomioida oheisen liitteen nro 17.2 mukaisten nykyisten ja entisten luottamushenkilöiden, viran- ja toimenhaltijoiden, työntekijöiden taikka muiden mahdollisten henkilöiden merkkipäivät vuonna 2005. Huomioinnin edellytyksenä pääsääntöisesti on ollut se, ettei työ-, virka- tai luottamustoimen päättymisestä ole kulunut yli 10 vuotta.

Lisäksi kunnanhallitus päättää, että merkkipäivän huomioimisesta on vastuussa se hallintokunta, jonka toimialapiiriin ko. merkkipäivän viettäjä kuuluu. Sosiaalilautakunta vastaa 80 vuotta, 85 vuotta ja 90 ikävuodesta alkaen joka vuosi merkkipäivää viettävien onnitteluista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

18 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET V. 2005

KH 18  

Kunnanhallituksen jäsenille jaetaan kokouksessa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2005.

Ohjeissa on korostettu hallintokuntien vastuuta myös kuntayhtymien toiminnan ja talouden seurannassa. Muista kuin välttämättömistä hankinnoista tulee pidättäytyä 30.04.2005 saakka.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet v. 2005 ovat liitteenä nro 18.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2005.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

19 KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN LASKUJEN HYVÄKSYJIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2005

KH 19  

Kunnan taloussäännön 14 :n mukaan lautakunnan ja muun viranomaisen on vuosittain määrättävä henkilöt, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet, jollei hyväksyjää ole määrätty johtosäännössä. Kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksymisoikeus on ollut kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää määrätä kunnanhallituksen alaisten laskujen hyväksyjiksi vuodelle 2005 kunnanhallituksen puheenjohtajan (varalla kunnanhallituksen varapuheenjohtaja) ja kunnanjohtajan (varalla vs. perusturvajohtaja).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

20 ARVOPOSTIN JA ARVOLÄHETYSTEN KUITTAAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN

Kunnanhallituksen on vuosittain määrättävä ne henkilöt, jotka ovat oikeutettu kunnan puolesta kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää oikeuttaa seuraavat henkilöt vuoden 2004 aikana kuittaamaan ja vastaanottamaan kunnan arvopostin ja muut arvolähetykset:

kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

rehtori Rolf Björkman

sosiaalityöntekijä Aila Sivula

vs. perusturvajohtaja Auli Ranta

rakennuspäällikkö Juhani Viilo

kirjanpitäjä Anneli Raitala

palkanlaskija Elisa Viikeri

vs. kanslisti Elina Lahtinen

kanslisti Tuula Koskinen

kanslisti Marketta Viitaniemi

kanslisti Ritva Mäkinen

kanslisti Anne Ranta

toimistovirkailija Kati Mansikkamäki

maaseutusihteeri Tuomo Leikkola

kanslisti Vappu Uusitalo

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

21 KÄYTTÖSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN KUNNANHALLITUKSEN OSALTA V. 2005

KH 21  

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2004 kunnan talousarvion vuodelle 2005.

Talousarvion pohjalta kunnanhallituksen tulee hyväksyä käyttösuunnitelma alaisuudessaan oleville kustannuspaikoille.

Liitteenä 21.1 on ehdotus käyttösuunnitelmaksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan käyttösuunnitelman v. 2005 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 180 03.06.2003

Valtuusto 41 10.06.2004

Kunnanhallitus 335 08.12.2004

Valtuusto 64 14.12.2004

22 JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT

KH 180  

Jämin hiihtotunnelin alkuperäinen vuodelta 1998 oleva kustannusarvio oli n. 1,7 milj. euroa. Tätä arviota tuki myös ennen EU-hakemuksen jättämistä saadut budjettitarjoukset. Hanke oli kuitenkin samalla myös kehityshanke, koska teknillisesti ja rakenteellisesti ei vastaavanlaista ollut tehty missään maailmassa. Rakentamisen aikana tulikin esiin asioita, joita tuli muuttaa tai lisätä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Näistä esimerkkeinä: ilman jäähdyttäminen, pohjan suojaaminen, kylmätehojen lisääminen jatkohankkeita varten, lumetusjärjestelmän kehittäminen, sähkötehojen lisääminen, lumimaahallin ilmastointikone ja näihin liittyvät työt.

Tähän kun lisätään alkuperäisen kustannusarvioon tapahtunut kustannustason nousu n. 10 % ovat lopulliset hiihtotunnelin rakentamiskustannukset n. 2,0 milj. euroa. Lisäksi Hiihtotunneli Oy on sijoittanut Kiinteistö Oy Jämikeskukseen 42.215 euroa.

Kunta on tähän mennessä sijoittanut hankkeeseen vähän alle 170 .000 euroa.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n rakennushankkeen loppuunsaattamisen edellyttämä lisärahoitus on n. 350.000.

Lisärahoituksen järjestyminen on hiihtotunnelin toiminnan jatkumiselle tarpeellinen, koska yhtenä velkojana on toiminnan kannalta oleellisten kylmälaitteiden toimittaja. Samoin lyhytaikaisen rahoituksen hoituminen edellyttää, että TE-keskukselle esitetty investointien kokonaisuus on maksettu.

Neuvotteluissa hiihtotunneliyhtiön rahoittajien Finnveran, Parkanon Säästöpankin ja Jämijärven Osuuspankin kanssa on sovittu lisärahoituspaketista yhteensä 350.000 euroa.

Neuvotteluissa on edellytetty myös pääosakkaan eli Jämijärven kunnan lisäpanosta hankkeelle.

Neuvottelutulos on seuraava:

1. Kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 50.000 euron arvosta.

2. Kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 250.000 euron lainalle 100.000 euron takauksen

3. Vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista.

Kunnanvaltuusto on 21.05.2003 pitänyt iltakoulun, jossa alustavasti päätettiin yksimielisesti kannanottona asiaan, että valmistelua jatketaan myönteisessä hengessä edellä esitetyn rahoitusjärjestelyn perusteella ja asia viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi mahdollisimman pian. Rahoitusjärjestely katetaan budjetin sisäisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että

1. kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 295 kpl á 170 euroa eli yhteensä 50.150 eurolla

2. kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 2.6.2003 päivättyjen tarjousehtojen mukaiselle lainalle 100.000 euron omavelkaisen takauksen

3. vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista

4. vuoden 2003 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

- varataan talousarviokohtaan 8140 Arvopaperit 50.150 euron määräraha

- poistetaan talousarviokohdasta 8313 Mielahden kokoontumistila 30.000 euron määräraha

- muutetaan talousarviokohdan 8423 Jämin aluerakentaminen menomääräraha

84.000 euroa 50.000 euroksi, samoin tuloarviota tarkistetaan tulokohdan osalta 34.000 eurosta 20.150 euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

------------

KV 41

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Valtuutettu Pekka Lanteen esityksestä valtuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi tämän asian osalta valtuutettu Rainer Rajamäen.

-------

KH 335  

Valtuuston 10.6.2003 41 kohdan 3. mukaan kunta on sitoutunut merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista, mikäli se ei toteudu ulkopuolisten toimesta kokonaisuudessaan. Auki on vielä n. 37.000 euroa.

Rahoittajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, että muukin ulkopuolinen lisärahoitus tai sijoitus käy osakepääoman vastineeksi. Neuvottelut ovat puuttuvan rahoituksen osalta vielä kesken ja rahoittajien kanssa on sovittu, että kunnan sitoumuksen osalta asia siirtyy tammikuulle 2005. Valtuuston ei tässä vaiheessa siten tarvitse tehdä minkäänlaista päätöstä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

---------

KV 64

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuutettu Tuija Ranta, valtuutettu Pentti Virtanen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu.

---------

KH 22  

Neuvotteluja hiihtotunnelihankkeen loppurahoitusjärjestelyiksi käydään tammikuun aikana. Asian neuvottelutilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen sen keskeneräisyyden vuoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjanpitäjänä toimi aisan osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta. Jämin hiihtotunnelin toimitusjohtaja Timo Hinttu oli asiantuntijana kokouksessa klo 19.00 - 19.45.

_______

23 ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2005

KH 23  

Valtio lopetti 1.6.1995 alkaen haja-asutusalueen asiointiliikenteen avustamisen. Järjestelmää on kuitenkin pidetty yllä liikennöitsijöiden ja kunnan yhteistyönä. Tällöin kunta nosti oman osuutensa 15.000 markkaan aikaisemman kunnan osuuden n. 8.300 markan sijaan. Samalla liikennöitsijät rationalisoivat linjojaan ja nostivat asiakkailta perittäviä maksuja. Liikennöitsijöiden kanssa on käyty neuvotteluja tarvittaessa ja linjoja on kehitelty tarpeen mukaan. Asiointiliikennettä hoitavat tällä hetkellä Jari Siren ja Timo Ranta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. jatkaa haja-asutusalueen asiointiliikenteen tukemista

2. hyväksyä kunnan kustannusosuudeksi vuodelle 2005 4000

3. että asiointiliikenteen vastuuhenkilönä toimii rehtori Rolf Björkman.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

24 VUODEN 2005 TOIMINTA-AVUSTUKSET

KH 24  

Tämän vuoden talousarvioon on varattu määrärahaa toiminta-avustuksiin, joista kunnanhallitus päättää seuraavasti:

1120 Yhteisöt 170

1130 Elinkeinotoimi 13.500

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jakaa avustukset seuraavasti:

V. 2004 Ehdotus Kustannuspaikka

Jämijärvi Seura 1.170 170 1120

Jämi-Säätiö 13.500 13.500 1130

Jämijärvi Seuran v. 2004 avustus piti sisällään ylimääräisen avustuksen kotiseutuarkiston hoitoon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi. Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

________

25 KUNNAN ARAVA- JA KORKOTUKILAINOITUSTA KOSKEVA ESITYS VUODELLE 2005

KH 25  

Kunnanvirastossa on valmisteltu kunnan arava- ja korkotukilainoitusta koskeva esitys vuodelle 2005. Liite nro 25.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy laaditun esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

26 JÄMI - TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI HANKKEEN JATKOAIKA -ANOMUS

KH 26  

Jämi tuotteillaan tunnetuksi hankkeen 1 ohjausryhmä on päättänyt puhelin- kokouksessaan 21.12.2004 hakea jatkoaikaa hankkeen I vaiheelle.

Jatkoaikaa on haettu 28.02.2005 saakka.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee asian tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Yhteistyötoimikunta 4 15.06.2004

27 TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTI

Työn vaativuuden arviointia on käyty vuoden 2002 alusta lähtien.

Arviointiperusteena on käytetty KTV:n valmistelemaa lomaketta. Lomakkeen hyödyntäminen on johtanut lähelle analyyttistä arviointia.

Arviointia on edennyt oma arvioinnista esimiesten arviointiin ja lopuksi asiaa on käsitellyt seurantaryhmä, jossa on ollut edustajat ammattiliitoista. Työn lopputuloksena oli se, ettei kaikkia osapuolia tyydyttävään esitykseen päästy.

Tähän asti tehtyä työtä tulisi hyödyntää tavalla, joka takaisi kaikkia osapuolia tyydyttävän ratkaisun. Yhtenä perusteena voitaisiin käyttää tehtäväryhmäjakoa. Jaetaan henkilöstö tehtäväryhmittäin pienempiin kokonaisuuksiin. Tehtäväryhmittäin tarkastellaan ja vertaillaan henkilöstöä.

Tehtäväryhmille laaditaan ensin pelkistetty tyyppikuvaus. Tyyppikuvaus on laadittava yhteistyössä ao. henkilöstöryhmän edustajien. Kuvaus tehdään käytössä olleen työn vaativuuden työn vaativuuden arviointikriteerien pohjalta. Kuvauksen tulee sisältää käytössä olleen lomakkeen tiedot. Työn vaativuuden arviointitekijöinä käytetään lomakkeen pisteytystä.

Työn vaativuuden arviointi suoritetaan vertaamalla työntekijän tehtäväkuvausta tehtäväryhmän tyyppikuvaukseen. Työntekijän /viranhaltijan pistemäärää on selvästi suurempi kuin tyyppikuvauksen on tehtävä vaativampi kuin tyyppikuvauksen, jos arvioitavan tekijän pistemäärä on suurin piirtein sama tyyppikuvauksen on palkkaus samantasoinen, jos taas arvioitavan pistemäärä jää alle tyyppikuvauksen, on palkkauskin alempi.

Tehtäväryhmät:

1. Esimiehet

- laitos- ja avopalvelujohtaja sekä päiväkodin johtaja

2. Ohjaushenkilöstö

- sosiaalityöntekijä, sairaanhoitaja, lastentarhan opettaja, esikoulun opettaja, ohjaaja ja emäntä

3. Palveluhenkilöstö

- perushoitaja, kodinhoitaja, lähihoitaja, hoitoapulainen, laitosapulainen, ryhmäperhepäivähoitaja, keittäjä, keittäjä-siivooja ja keittiöapulainen

4. Toimistohenkilöstö

- kirjanpitäjä, palkanlaskija, kanslisti, kirjastovirkailija ja toimistoapulainen

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää

1. hyväksyä em. tehtäväryhmät

2. että tyyppikuvaukset tulee laatia elokuun 6. päivään mennessä

3. että tyyppikuvausten jälkeen käydään läpi jokaisen viran ja toimen tehtäväkuvaus sekä arviointi.


Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

----------

Henkilökohtaisesta lisästä on annettu ohjeita KVTES:n palkkausluvun liitteessä 8. Henkilökohtaisen lisän maksaminen edellyttää yleensä henkilökohtaisen työsuorituksen arviointia, eli mitä asianomainen saa työssään aikaan verrattuna asetettuihin tavoitteisiin. Hyvän ammatinhallinnan ja osaamisen lisäksi työn onnistumisen kannalta tärkeitä tekijöitä ovat esimerkiksi yhteistyökyky, vastuuntunto, huolellisuus, joustavuus, ihmissuhdetaidot ja työyhteisön kehittämistarpeiden huomioiminen. Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet määritellään paikallisesti.

Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 15.06.2004 päättänyt tyyppikuvausten laadinnasta elokuun 6. päivään 2004 mennessä. Tyyppikuvausten laadinta on viivästynyt ja on syytä määrätä uusi päivämäärä jolloin tyyppikuvausten tulee olla valmiina. Tyyppikuvauksella tarkoitetaan ammattiryhmien tehtäväkuvauksia (käytetty myös toimenkuva ja työnkuva nimityksiä), joihin yksittäisten henkilöiden tehtäväkuvaus sijoitetaan ja arvioidaan.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää:

- että, tyyppikuvaukset tulee laatia 31.01.2005 mennessä

- keskustella siitä, voidaanko KVTES:n käsitteitä yhteistyökyky, vastuuntunto, huolellisuus, joustavuus, ihmissuhdetaidot ja työyhteisön kehittämistarpeiden huomioiminen ottaa mukaan henkilökohtaisen lisän arviointiin

- keskustella muistakin mahdollisista vaihtoehdoista henkilökohtaisen lisän arviointiin liittyen.

Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti:

- että tyyppikuvaukset tulee laatia 31.01.2005 mennessä

- ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyisi Työmarkkinalaitoksen koulutuksen Työn vaativuuden arvioinnista sekä varaisi koulutusta varten 1000 euroa. Koulutuksessa voisi olla osallistujia 50 - 100 henkeä. Jos

lähikunnissa on tarvetta tähän koulutukseen, mahdollisuus olisi olla mukana

- että, KVTES:n käsitteistä yhteistyökyky, vastuuntunto, huolellisuus, joustavuus, ihmissuhdetaidot ja työyhteisön kehittämistarpeiden huomioiminen

keskustellaan myöhemmin

- että edellä mainittuun ohjaushenkilöstöryhmään lisätään maaseutusihteeri ja vapaa-aikasihteeri.

------

KH 27

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä, että v. 2005 talousarvioon varatusta kehittämisrahoista 1000 euroa käytetään yhteistyötoimikunnan esittämään työn vaativuuden arviointi koulutukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vs. perusturvajohtaja Auli Ranta oli kokouksessa asiantuntijana tämän pykälän osalta.

_______

28 LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2005 talousarvion investointien kattamiseksi on pyydetty lainatarjoukset alkuvuoden rahoitustarpeeseen.

Lainatarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 28.1.

Tarjoukset saadaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Yhdistelmä lainatarjouksista on liitteenä nro 28.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n lainatarjouksen; laina-aika 7 vuotta, korko 6 kk:n viitekorko + 0,080 % ja takaisinmaksu puolivuosittain.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

29 JÄSENEN JA VARAJÄSENEN NIMEÄMINEN SATAKUNNAN ALUEPELASTUSLAITOKSEN NEUVOTTELUKUNTAAN

KH 29

Porin kaupunginhallitus ilmoittaa kohteliaimmin päättäneensä kokouksessaan 29.11.2004 esittää Satakunnan aluepelastuslaitoksen alueen kunnille, että kunnat pyrkisivät nimeämään edustajikseen ja varaedustajikseen samat henkilöt kuin nykyisessä neuvottelukunnassa.

Jos tämä ei ole mahdollista, pyydetään kuntia nimeämään edustaja ja varaedustaja samasta poliittisesta ryhmästä ja samaa sukupuolta, kuin nykyinen edustaja ja varaedustaja.

Tällöin alkuun saatu kehittämistyö voisi jatkua sujuvasti.

Edustaja ja varaedustaja on pyydetty nimeämään 15.02.2005 mennessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto nimeää Jämijärven kunnan edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Satakunnan aluepelastuslaitoksen neuvottelukuntaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

30 YHTEISTYÖSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN JÄMIJÄRVEN SEURAKUNNAN KANSSA NUORISOTYÖN HOITAMISESTA

KH 30  

Jämijärven kunnalla ja seurakunnalla on ollut yhteistyösopimus nuorisotyön hoitamisesta. Sopimus raukesi nuorisotyöntekijä Miia Molkkarin irtisanouduttua virastaan.

Seurakunta on valinnut uudeksi nuorisotyöntekijäkseen Teemu Luoma-Ahon. Hän aloittaa tehtävässään 4.1.2005.

Kunnan ja seurakunnan välisissä neuvotteluissa on todettu, että nuorisoyhteistyötä on hyvä jatkaa. Tältä pohjalta on laadittu oheisen liitteen mukainen yhteistyösopimus. Liite 30.1

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan oheisen liitteen mukaisen sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 36 20.01.2004

Kunnanhallitus 108 30.03.2004

Kunnanhallitus 243 14.09.2004

31 KUNNAN HENKILÖKUNNAN HIIHTOTUNNELIN KÄYTTÖVUORO

KH 36  

Kunnan henkilöstöltä on yt-toimikunnan kautta tullut aloite kunnan TYKY-toiminnan laajentamisesta.

Tällä hetkellä TYKY-toimintana on käytössä vesijumppa sekä kunnanhallituksen marraskuussa myöntämä curlingvuoro joka toinen viikko.

Rami Heikkilä esitti yhteistyötoimikunnassa opettajien toivomuksena, että kunnan henkilöstölle oli erillinen hiihtotunnelin käyttövuoro.

Hiihtotunneliyhtiön kanssa on neuvoteltu käyttövuoron järjestämisestä. Vaihtoehtoina on käytännön toteutukseksi olisi joko lippujen jakaminen halukkaille tai vihkomerkintä, jonka mukaan tunneliyhtiö laskuttaisi kuntaa. Toimitusjohtajan oivomus on, että kertakäynnin hinta olisi 5 euroa.

Kunnalla on käyttämättä 5 euron hintaisia lippuja, joita voitaisiin alkuvaiheessa käyttää tarkoitukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. varata kunnan henkilökunnalle hiihtotunnelin käyttömahdollisuuden TYKY-toimintana

2. että halukkaille luovutetaan enintään 10 kpl 5 euron lippuja

3. jatkotoimenpiteistä sen jälkeen kun liput on käytetty

4. että tämän tyyppinen TYKY-toiminta tehdään mahdollisimman tunnetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian esitteli perusturvajohtaja Aki Rantanen.

------------

KH 108  

Henkilökunnalle asian johdosta laadittu ja jaettu kirjelmä on liitteenä 108.1.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n ja Jämijärven kunnan välisissä neuvotteluissa on sovittu, että kunnan suuresta panoksesta johtuen kunnan henkilökunta saa myös jatkossa hiihtää tunnelissa edullisesti. Tunneliyhtiö on esittänyt vihkokäytäntöä kunnan työntekijöille, jonka kertahinta olisi kunnalle 3 euroa (aika 1.4.-31.8.2004). Tällä tehostetaan kunnan TYKY-toimintaa myös jatkossa. Asian on valmistellut perusturvajohtaja Aki Rantanen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä kunnan ja Jämin hiihtotunneli Oy:n välisen kunnan työntekijöitä koskevan sopimuksen, jolla kunnan työntekijät pääsevät Jämin hiihtotunneliin hiihtämään 1.4.-31.8.2004 välisenä aikana 3 eurolla/kerta (laskutus vihkon mukaan)

2) maksaa henkilökunnan 1 kohdassa aiheuttamat kustannukset kunnan henkilöstöhallinnon TYKY-toimintaan varatusta määrärahasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Aki Rantanen.

----------

KH 243  

Kunnan henkilökunta haluaa jatkaa hiihtotunnelin käyttöä myös 1.9.2004 jälkeen. Jämin hiihtotunnelin toimitusjohtaja Timo Hinttu on ilmoittanut, että koska kyse on sesonkiajasta, hintaa tulee tarkistaa ko. ajalle 1.9.-31.12.2004 4 euroksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä kunnan ja Jämin hiihtotunneli Oy:n välisen kunnan työntekijöitä koskevan sopimuksen, jolla kunnan työntekijät pääsevät Jämin hiihtotunneliin hiihtämään 1.9.-31.12.2004 välisenä aikana 4 eurolla/kerta (laskutus kansion mukaan)

2) maksaa henkilökunnan 1 kohdassa aiheuttamat kustannukset kunnan TYKY-toimintaan varatusta määrärahasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Aki Rantanen. Aki Rantanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.15.

--------

KH 31  

Yhteistyötoimikunta on kokouksessaan 7.12.2004 11 päättänyt ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnan henkilökunnan hiihtomahdollisuutta hiihtotunnelissa jatkettaisiin.

Jämin hiihtotunnelin toimitusjohtaja Timo Hinttu ilmoittanut kunnan kuukausihinnaksi ajalle 1.1.-31.5.2005 3,50 euroa/ hiihtäjä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä kunnan ja Jämin hiihtotunnelin välisen kunnan työntekijöitä koskevan sopimuksen, jolla kunnan työntekijät pääsevät Jämin hiihtotunneliin hiihtämään 1.1.-31.5.2005 3,50 euroa/ henkilö (laskutus kansion mukaan)

2) maksaa henkilökunnan 1 kohdassa aiheuttamat kustannukset kunnan TYKY- toimintaan varatusta määrärahasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että ko. etu koskee myös kunnan luottamushenkilöitä.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

________

32 KOTIHOIDON JÄRJESTÄMINEN

163 

Perusturvalautakunta on 18.03.2003/29 ,
24.11.2003/126 ja 02.03.2004/43 käsitellyt kotihoitoon liittyviä asioita. Kotihoidolla tarkoitetaan kotipalvelun ja kotisairaanhoidon yhdistämistä.

Kotisairaanhoidon siirtäminen kansanterveystyön kuntayhtymältä kunnan tehtäväksi ei ole ollut mahdollista kansanterveyslain perusteella. Suomen Kuntaliitosta erityisasiantuntija Eevaliisa Virneksen kanssa aikaisemmin käytyjen keskustelujen yhteydessä oli tullut esiin myös mahdollisuus, että kuntayhtymä ja kunta voisivat sopia työnjaolla tehtävien suorittamisesta. Koska kuntayhtymän taholta torjuttiin tämä mahdollisuus, asian valmistelua siirrettiin.

Erityisasiantuntija Eevaliisa Virneksen kanssa on uudelleen keskusteltu kotihoitoasiasta 03.11.2004. Asiassa on edetty ja Hallitus on tehnyt Eduskunnalle esityksen laeiksi kansanterveyslain ja sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta eli HE 221/2004 (Liite 163.1). Esityksen mukaan kansanterveystyön ky:n kotisairaanhoidon tehtäviä olisi mahdollista yhdistää kunnan kotipalvelun kanssa kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen alaisuuteen. Kokeilukunnat hyväksyisi sosiaali- ja terveysministeriö hakemuksesta. Kokeilu voisi kestää 31 päivään joulukuuta 2008 asti. Ennen hakemusta asiasta pitää olla yhtäpitävät päätökset sekä kunnasta että kuntayhtymästä.

Kankaanpään kansanterveystyön ky:n johtavan ylihoitajan kanssa on asiasta keskusteltu ja Jämijärven terveysasemalla on myös ollut palaveri asiasta. Johtava ylihoitaja Anja Hannukkala vie asiaa eteenpäin kuntayhtymässä.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää tehdä ehdotuksen kunnanhallitukselle, että Jämijärven kunta päättäisi tehdä hakemuksen sosiaali- ja terveysministeriölle kotihoitokokeiluun osallistumisesta.

Päätös: Perusturvalautakunta päätti tehdä ehdotuksen kunnanhallitukselle, että Jämijärven kunta päättäisi tehdä hakemuksen sosiaali- ja terveysministeriölle kotihoitokokeiluun osallistumisesta.

----------

KH 32  

Perusturvalautakunnan käsittelyn jälkeen tilanne on asiassa muuttunut. Lisätietoa asiaan saadaan 18.01.2005 jälkeen.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tässä vaiheessa tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vs. perusturvajohtaja Auli Ranta oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan. Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.56.

________

33 JÄMIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOIHIN

KH 33 

Jämijärven kunnan tulee valita edustajansa kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin seuraavasti:

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

- kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä

Satakunnan Sairaanhoitopiirin ky. yhtymävaltuusto

- kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä

Satakunnan erityishuoltopiirin ky. yhtymävaltuusto

- kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se suorittaa kuntayhtymien yhtymävaltuustojen edustajien vaalin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

34 KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN

Satakuntaliiton perussopimuksen nojalla jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja alkavaa neljää tuhatta asukasta kohden, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaismäärästä. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajain kokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

Edustajain kokouksen tehtävinä on valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä käsittelee maakuntahallituksen antaman kertomuksen edellisen edustajainkokouksen jälkeen tapahtuneesta kuntayhtymän toiminnasta.

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien äänioikeuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

Vaalissa noudatetaan tasa-arvolakia.

Liitteenä on edustajainkokouksen edustajien lukumäärä kunnittain ja valtuutettujen lukumäärät puolueittain. Liite nro 34.1

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Satakuntaliiton edustajain kokoukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------------

35 SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN

KH 35

Satakuntaliiton maakuntavaltuusto hyväksyi 15.11.2004 18 joitakin tarkennuksia Satakuntaliiton perussopimuksen 2 ja 33 :iin johtuen Punkalaitumen siirtymisestä Pirkanmaan maakuntaan sekä Kullaan ja Ulvilan kuntaliitoksesta. Kyse on lähinnä teknisluonteisista muutoksista.

Lisäksi Satakuntaliiton maakuntahallitus päätti 20.12.2004 299 esittää jäsenkunnille, että ne hyväksyisivät Satakuntaliiton perussopimuksen 15 2 momentin muuttamisesta siten, että jatkossa puheenjohtajiston määrästä päättää maakuntavaltuusto.

Kuntalain 79.1 mukaan perussopimuksen muuttaminen edellyttää, että vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista kannattaa muutosta ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Muutosehdotukset ilmenevät liitteestä nro 35.1

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakuntaliiton perussopimuksen muutokset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

36 TEOLLISUUSHALLIN JA TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN/POHJOIS-SATAKUNNAN KALUSTERYHMÄ JA KUNTARAHOITUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

KH 230  

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa 10.08.2004 päätettiin vuokrata kunnan hallinnassa oleva toimistotila Kiinteistö Oy Suurimaan kyläkeskuksesta Jalasjärven Aikuiskoulutuskeskukselle 15.7.-31.8.2004 väliseksi ajaksi. JAAK:n tehtävänä on ko. aikana laatia esiselvitys kalustealan jatkojalostusprojektin käynnistämismahdollisuudesta ja samalla hakea yhteistyökumppaneita hankkeen kärkiyritykselle Profil-lista Oy:lle.

Esiselvitys on edennyt hyvää vauhtia ja varsinaista hanketta varten on syntynyt epävirallinen yhteenliittymä "Pohjois-Satakunnan kalusteryhmä".

Hankkeen toteuttaminen edellyttää, että kalusteryhmä vuokraa kunnan hallinnassa olevan teollisuustilan Kiinteistö Oy Suurimaan Kyläkeskuksesta sekä JAAK:lta vapautuvan toimistotilan. Vuokra-aika tilojen osalta on 1.9.2004 - 28.2.2006.

Vuokrasopimus on esityslistan liitteenä nro 231.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen vuokrasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH 36  

Pohjois-Satakunnan kalusteryhmä-hanke on saanut positiivisen hanke päätöksen Satakunnan TE -keskukselta 22.11.2004.

Hankkeen kustannusarviota on pienennetty haetusta 50 000 eurolla.

Jämijärven kunnan ja hankkeen välistä teollisuus- ja toimistotilan vuokrasopimusta on tarkennettu hankepäätöksen mukaisesti. Kuukausivuokraa on alennettu alkuperäisestä 100 eurolla/ kuukausi. Uusi vuokrasopimus on esityslistan liitteenä nro 36.1

Hankkeen kuntarahoitus on yhteensä 12.000 euroa, josta Jämijärven kunnan osuus on 9.400 ja Karvian 2.400 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä oheisen liitteen mukaisen vuokrasopimuksen

2) osallistua Pohjois-Satakunnan kalusteryhmä -hankkeen kuntarahoitukseen 9.600 eurolla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

37 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2004

KH 37

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2004.

Liite nro. 37.1. Vertailutietona on taloustilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

38 PÄÄTÖS YLEISESTÄ VALTIONOSUUDESTA JA VEROTULOIHIN PERUSTUVASTA VALTION OSUUKSIEN TASAUKSESTA

KH 38

Sisäasianministeriö on tehnyt 22.12.2004 päätöksen kuntien yhteisistä valtionosuuksista ja verotuloihin perustuvasta valtionosuuksien tasauksesta. Liite 38.1

Jämijärven kunnan osalta päätökset vastaavat budjetoituja summia.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________