Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 2/2005

Laatimispäivämäärä: 01.02.2005

KokoustiedotAika 08.02.2005 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 54

45 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 54

46 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2005 Sivu 55

47 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA
YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI2005 Sivu 56

48 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSIIN VUODELLE 2005 Sivu 58

49 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄÄN Sivu 59

50 EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2005-2006 Sivu 60

51 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2005 - 2006/POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY Sivu 61

52 VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN Sivu 62
53 EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN Sivu 63

54 JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA Sivu 64

55 JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN Sivu 65

56 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN
Sivu 66

57 TOIMISTOAUTOMAATIO TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Sivu 67

58 RAHAVAROJEN JA ASIAKIRJOJEN TARKASTAJAT Sivu 68

59 MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSTOIMIKUNTA VUOSILLE 2005 - 2006 Sivu 68

60 TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN Sivu 69

61 TEEMA-ASIAT/YLEISHALLINTO Sivu 70

62 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.-31.12.2004 Sivu 71

 
63 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KIMMO JA SARI LINDSTRÖM Sivu 72  
64 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄÄN VALTIONOSUUDEN TARKASTAMISESTA VUODELLE 2004Sivu 73

65 ALUEELLISEN TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA YHTEISTYÖN KÄYNNISTÄMINEN Sivu 74

66 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 75

67 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 76

68 VALTUUSTON ILTAKOULU Sivu 77

69 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ANTERO JA PAULA KARPPINEN Sivu 78

70 JÄMIJÄRVEN LAAJAKAISTA HANKE Sivu 79

71 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTALIITON JA SATAKUNTALIITON AJANKOHTAISPÄIVÄÄN Sivu 80

72 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSIÄ VUODELLE 2005 Sivu 81

73 KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄ Sivu 82

74 POHJOIS-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEUTUKEHITTÄJÄHANKE Sivu 83

75 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN 25.01.2005 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINENSivu 84

76 HYÖKYAALLON UHRIEN AVUSTAMINEN KAAKKOIS- JA ETELÄ-AASIASSA Sivu 85

77 JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT Sivu 86

78 JÄMIJÄRVEN KUNNAN OMISTAMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRANKOROTUSTEN HYVÄKSYMINEN
Sivu 87

79 JÄMIN LENTOBENSIINIASEMAN KEHITTÄMINEN Sivu 92

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2005
KOKOUSAIKA 08.02.2005 klo 19.00 - 21.02
KOKOUSPAIKKA

Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta

Tapio Rajalahti

Päivi Leponiemi

Markku Kujala

Olli Seppälä

Hilkka Lahdensivu

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET

Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston I varapuheenjohtaja

Pentti Virtanen valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Auli Ranta klo 19.00 - 19.26

ASIAT 44 - 79

44 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

__________

45 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Markku Kujala ja Lahdensivu Hilkka

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti muuttaa työjärjestystä siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälät 73 , 61 ja 70, jonka jälkeen palattiin esityslistan mukaiseen järjestykseen.

__________

46 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2005

KH 46  

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2004 on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein tiistaisin kello 19.00 alkaen, tai milloin tämä päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on esityslistan liitteenä 46.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkaa edellisen vuoden käytäntöä vuoden 2005 kokousten osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

__________

47 KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA

YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2005

KH 47  

Kuntalain 50 :n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa. Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistuu kevään aikana. Hallintosääntöluonnoksessa on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan. Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön toiminta lähinnä koskee.

Kunta on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä:

- Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

- Asiakastieto Oy

- SPR-Satakunnan piiri

- Satakunnan urheilutuki ry

- Suomen Kuntaliitto

- Kyrösjärvi-Seura ry

- Satakunnan syöpäyhdistys ry

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

- Kiinteistö Oy Hepohelmi

- Kiinteistö Oy Jäminsato

- Kiinteistö Oy Jäminkeidas

- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

- Kiinteistö Oy Raharinne

- Reima Country matkailuyhdistys ry

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2005.

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita yksimielisesti edustajikseen lautakuntiin ja eri yhteisöihin seuraavat henkilöt vuodelle 2005:

- perusturvalautakunta Päivi Leponiemi

- tekninen lautakunta Tapio Rajalahti

- sivistyslautakunta Tuija Ranta

- maaseutulautakunta Markku Kujala

- vapaa-aikalautakunta Olli Seppälä

- Kokemäenjoen vesisuojeluyhdistys Kyösti Lahti

- Asiakastieto Oy Esa Ala-Karvia

- SPR-Satakunnan piiri Kimmo Vaani

- Satakunnan urheilutuki ry Jouko Kulmala

- Suomen kuntaliitto Esa Ala-Karvia

- Kyrösjärvi-Seura ry Kyösti Lahti

- Satakunnan syöpäyhdistys ry Raimo Ritakorpi

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Tuomo Leikkola

- Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry Tapio Rajalahti

- Asunto Oy Jämijärven Avennonranta Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Hepohelmi Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Jäminsato Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Jäminkeidas Juhani Viilo

- Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki Juhani Viilo

- Kiinteistö Oy Raharinne Juhani Viilo

- Reima Country matkailuyhdistys ry Päivi Leponiemi

__________

48 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N VUOSIKOKOUKSIIN VUODELLE 2005

KH 48  

Jämijärven kunta on jäsenenä Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry:ssä.

Kunnanhallituksen tulee nimetä vuosikokouksiin v. 2005 3 edustajaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys ry:n vuosikokouksiin vuodelle 2005.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistyksen vuosikokouksiin vuodelle 2005

- Kyösti Lahti (varalla Juhani Rajala)

- Hilkka Lahdensivu (varalla Olli Seppälä)

- Tapio Rajalahti (varalla Timo Sorvali)

__________

49 YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄÄN

KH 49  

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän perussopimuksen mukaan ylintä päätösvaltaa kuntayhtymässä käyttää yhtymäkokous.

Jäsenkuntien kunnan/kaupunginhallitukset valitsevat toimikaudekseen yhtymäkokoukseen edustajan ja henkilökohtaisen varaedustajan. Yhtymäkokousedustajien äänivalta määräytyy peruskunnan jäsenkuntaosuuksien suhteessa siten, että kokonaismäärä on sata.

Tullakseen hyväksytyksi kuntayhtymäkokouksessa talousarvio ja taloussuunnitelma sekä peruspääoman korottaminen ja alentaminen edellyttävät vähintään 2/3 määräenemmistöä perussopimuksessa määritellystä kokonaisäänimäärästä.

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymäkokouksiin v. 2005 - 2006.

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajakseen Kansanterveystyön ky:n yhtymäkokouksiin v. 2005-2006 Matti Peuralan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Matti Leppihalmeen.

50 EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2005-2006

KH 50  

Kankaanpään seudun vammaisneuvosto on Kankaanpään, Jämijärven,Honkajoen ja Karvian kuntien ja niiden alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

Kunnanhallitukset valitsevat kukin vammaisneuvoston toimikautta vastaavaksi ajaksi yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Edustus on myös kansanterveystyön kuntayhtymällä, Kankaanpään kuntoutuskeskuksella sekä vammaisjärjestöillä.

Vammaisilla henkilöillä, heidän omaisillaan ja teknisellä asiantuntemuksella tulee olla vammaisneuvostossa edustus.

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee edustajan Kankaanpään seudun vammais-

neuvostoon sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi vuosille 2005-2006.

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajakseen Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon vuosille 2005 - 2006 Auli Rannan ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Aila Sivulan.

51 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2005 - 2006/POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY

Jämijärven kunnan tulee nimetä yhtiökokous edustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuosille 2005 - 2006.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti yhtiökokouksiin edustajakseen valtuuston puheenjohtajan Matti Peuralan.

52 VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN

KH 52

Jämijärven kunnanhallituksen nimeämänä on toiminut veteraaniasioiden toimikunta, jolle on siirretty myös veteraanien kuntoutukseen liittyvät tehtävät.

Veteraaniasiaintoimikunnan tärkein tehtävä on ollut kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

1. Veteraanikartoitus

2. Jokaiselle veteraanille henkilökohtainen hoitosuunnitelma

3. Veteraanien omatoimista selviytymistä on tuettava

4. Kunnollinen asunto on edellytys hyvinvoinnille

5. Veteraanien kuntoutukseen tarvitaan jatkuvasti voimavaroja

6. Oikea työnjako ja yhteistoiminta tärkeä asia

7. Tiedottaminen veteraaniasioissa on saatava kuntoon.

Tämän lisäksi toimikunta on valinnut kuntoutettavat veteraanit vuosittain.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. nimetä kuntaan kuusijäsenisen veteraaniasioiden toimikunnan

v. 2005 - 2006

2. nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Auli Rannan, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti siten täydennettynä, että veteraaniasioiden toimikuntaan tulivat valituiksi: Tuija Ranta (puheenjohtaja), Anneli Koivumäki, Pentti Teelmäki, Enni Lähteenmäki, Veikko Jokela sekä Kirsti Yli-Rämi. Toimikunnan sihteerinä toimii Auli Ranta.

_________

53 EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

KH 53

Jämi-Säätiön sääntöjen 55 :n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenet tulee valita seuraavasti:

- Jämijärven kunnanhallitus 4 jäsentä

- Kankaanpään kunnanhallitus 1 jäsen

- Suomen Ilmailuliitto ry 1 jäsen

- Kankaanpään Urheiluautoilijat ry 1 jäsen

- Jämin Jänne 1 jäsen


Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet samalla kertaa kuin varsinaiset jäsenet.

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön hallitukseen 4 jäsentä ja heille

henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2005 - 2006.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajikseen Jämi-Säätön hallitukseen seuraavat henkilöt ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen 2005 - 2006:

Jäsen Henk.koht. varajäsen

Timo Hinttu Mervi Knuutila

Esa Ala-Karvia Matti Peurala

Olli Seppälä Pentti Virtanen

Matti Leppihalme Timo Koivuniemi

__________

54 JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA

KH 54

Jämi-Säätiön tilintarkastajina ovat toimineet v. 2003 - 2004 Tapani Torpo
ja Kalevi Saarenpää.

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön tilintarkastajat vuosille 2005 - 2006.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Jämi Säätiön tilintarkastajiksi Tapani Torpon ja Kalevi Saarenpään.

__________

55 JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN

KH 55  

Kunnan työpaikkademokratiasäännön 3 :n mukaan kunnan
yhteistyötoimikunta toimii kunnan johdon ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä.

Yhteistyötoimikunnassa on kuusi jäsentä, joista kunnanhallitus nimeää kaksi ja kunnan henkilöstö neljä jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita toimikaudeksi 2005-2006 edustajansa kunnan yhteistyötoimikuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajikseen yhteistyötoimikuntaan v. 2005 - 2006 seuraavat henkilöt:

Kyösti Lahti (henkilökohtainen varajäsen Olli Seppälä)

Matti Leppihalme (henkilökohtainen varajäsen Tapio Rajalahti)

Lisäksi kunnanhallitus merkitsi tiedokseen oheisen liitteen nro 55.1 mukaiset henkilöstön edustajat.

Yhteistyötoimikunnan sihteerinä toimii vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

__________

56 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen v. 2005 - 2006 Jämijärven kunnan edustajan Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä toimikaudekseen v. 2005-2006 Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin Matti Leppihalmeen.

__________

57 TOIMISTOAUTOMAATIO TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Jämijärven kunnassa on toiminut ATK-työryhmä, jonka tehtävänä on kunnan sisäisen ATK:n kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa. Työryhmä toimii ATK-vastuuhenkilön apuryhmänä. Tarvittaessa työryhmään kutsutaan lisähenkilöitä.

Työryhmän toimenkuvaa on laajennettu koskemaan myös kopioinnin, puhelinliikenteen ja muun toimistoautomaation kehittämiseen. Nimi muutettiin tässä yhteydessä toimistoautomaatiotyöryhmäksi

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää perustaa toimikaudekseen 2005 - 2006 toimistoautomaatiotyöryhmän ja nimeää siihen henkilöt.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti toimistoautomaatio työryhmään seuraavat henkilöt:

Olli Seppälä, Anne Ranta, Marketta Viitaniemi, Kati Mansikkamäki, Ritva Mäkinen, Aila Sivula ja Tuomo Leikkola (sihteeri ja koolle kutsuja).

_________

58 RAHAVAROJEN JA ASIAKIRJOJEN TARKASTAJAT

KH 58

Kunnan taloussäännön 22 :n mukaan kunnanhallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa tarkastettava ennalta ilmoittamatta kaikki keskustoimiston rahavarat, arvopaperit ja vakuudet.

Jos lautakunnan alaisen viraston tai toimiston hallussa on edellä mainittuja varoja tai asiakirjoja, sen on vastaavalla tavalla huolehdittava niiden tarkastamisesta. Keskustoimiston sekä muun maksuliikennettä hoitavan viraston tai toimiston päällikön on tarkastettava tai tarkistetuttava tarvittaessa, kuitenkin vähintään puolivuosittain kassan tai alitilittäjän rahavarat.

Kunnassa on valmisteilla hallintosäännön muutos, jonka osana on taloussäännön kumoaminen. Jatkossa ei siis tehdä taloussäännön mukaista tarkastustoimintaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, ettei rahavarojen ja asiakirjojen tarkastajaa enää valita.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

59 MAANKÄYTTÖ- JA KAAVOITUSTOIMIKUNTA VUOSILLE 2005 - 2006

Kunnassa on toiminut v. 2003 - 2004 maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta, jonka tehtävänä on ollut valmistella kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita kunnanhallitukselle.

Toimikuntaan on kuulunut 6 jäsentä, joissa yksi on nimetty sihteeriksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita toimikaudekseen v. 2005 - 2006 maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan ja nimeää toimikunnan sihteerin.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita toimikaudekseen v. 2005-2008 maankäyttö- ja kaavoitustoimikuntaan seuraavat henkilöt:

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Ari Uusi-Rasi

Pentti Virtanen

Kyösti Lahti

Tuija Ranta

Esa Ala-Karvia

Juhani Viilo sihteeri

_________

60 TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.12.2002 304, että yhä kasvavien käyttömenojen vuoksi perustetaan työryhmä, joka yhdessä hallintokuntien kanssa käy läpi käyttömenojen kehitystä ja toimintojen rakenteita löytääkseen säästöjä vuoden 2004 talousarvioon. Työryhmä ei ole jatkanut tämän jälkeen työtään.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee ja päättää taloustyöryhmän nimeämisestä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jatkaa taloustyöryhmän toimintaa.


Taloustyöryhmään valittiin yksimielisesti seuraavat henkilöt:

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Olli Seppälä

Esa Ala-Karvia

Marketta Viitaniemi sihteeri

Lisäksi kokouksiin kutsutaan kunnanhallituksen edustaja kulloinkin käsittelyn alla olevasta lautakunnasta.

__________

61 TEEMA-ASIAT/YLEISHALLINTO

Kunnanjohtaja selvittää kunnanhallitukselle yleisessä toimistossa vuoden 2005 aikana tehtäviä henkilöstöjärjestelyjä ja toimenkuvamuutoksia.

Esitysten liitteenä on sisäisten henkilöstöjärjestelyjen pohjalta laaditut tehtäväkokonaisuudet. Liite nro 61.1.

Sisäiset henkilöstöjärjestelyt tapahtuvat seuraavasti: Kirjanpitäjä Anneli Raitala jää eläkkeelle 1.9.2005 alkaen. Hänen tilalleen kirjanpitäjäksi siirretään I kanslisti Marketta Viitaniemi ja hänen tilalleen I kanslistiksi siirretään
II kanslisti Anne Ranta. Näin avoimeksi tulee II:n kanslistin vakanssi. Hakuilmoitus on liitteenä nro 61.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee saadun selvityksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

62 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.-31.12.2004

Kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.10.-31.12.2004.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätökset tiedokseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

__________

63 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KIMMO JA SARI LINDSTRÖM

KH 63  

Jämijärven kunnan ja Kimmo ja Sari Lindströmin välillä on allekirjoitettu kauppakirja 31.1.2005. Kauppakirjalla kunta myy Peijarinkylässä sijaitsevan Juhala V nimisen tilan RN:o 2:309, joka vastaa Juhalan asemakaava-alueen tonttia nro 100/5.

Kauppahinta on 7.224 euroa ja lohkomiskuluina veloitetaan 466,10 euroa.

Kauppakirja on liitteenä nro 63.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kimmo ja Sari Lindströmin välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

64 PÄÄTÖS OPETUS- JA KULTTUURITOINTA VARTEN KUNNILLE KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN MYÖNNETTÄVÄÄN VALTIONOSUUDEN TARKASTAMISESTA VUODELLE 2004

Opetusministeriö on tehnyt 31.12.2004 päätöksen opetus- ja kulttuuritointa varten myönnettyjen valtionosuuksien tarkastamisesta vuodelle 2004. Liite nro 64.1.

Päätöksen mukaan Jämijärven kunta saa lisää valtionosuuksia 7451 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Perusturvalautakunta 4 14.01.2005

65 ALUEELLISEN TERVEYDENHUOLLON TIETOHALLINTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA YHTEISTYÖN KÄYNNISTÄMINEN

Perusturvaltk 4  

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää jäsenkuntiensa lausuntoa yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa tehtävästä yleisestä alueellisesta tietohallintasuunnitelman laadinnasta vuosille 2005 - 2010 (liite 4.1). Terveydenhuollon tietohallintasuunnitelma perustuu valtakunnan tason toiminnallisiin ja teknologisiin linjauksiin sekä alueen toimijoiden toiminnallisiin tarpeisiin sekä tavoitetilaan.

Kohdealueena on julkinen terveydenhuolto ja yhteistyö sosiaalitoimen sekä yksityisen sektorin palveluntuottajien kanssa. Kunnan kannalta asia olisi tarpeellinen esimerkiksi yhteensopivien tietojärjestelmien vuoksi.

Ehdotus: Perusturvalautakunta ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyisi periaatteessa maakunnallisen tietohallintasuunnitelman laatimisen jatkotyöskentelyn pohjaksi.

Päätös: Perusturvalautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyisi periaatteessa maakunnallisen tietohallintasuunnitelman laatimisen jatkotyöskentelyn pohjaksi.

----------

KH 65  

Asiaa koskeva lausuntopyyntö on esityslistan liitteenä. Liite nro 65.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen ja nimeää edustajan ja varaedustajan hankkeen alueelliseen neuvottelukuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä alueelliseen neuvottelukuntaan vs. perusturvajohtaja Auli Rannan ja hänen varaedustajakseen Kirsi Rannan.

Vs. perusturvajohtaja Auli Ranta oli kokouksessa asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan.

_________

66 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Verohallinto: Yhteisöveron jako-osuudet verovuosi 2005

- Satakunnan TE-keskus: Työllisyyskatsaus 11/2004

- Satakuntaliitto: Satakuntaliiton EU-osarahoittaman Jämi-tuotteillaan tunnetuksi -hankkeen toteutusajan muuttaminen

- Suomen Kuntaliitto: Suomen Kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2005

- Sosiaali- ja terveysministeriö: Valtionavustus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan

- Satakuntaliitto: Maakuntaohjelman toteuttamisohjelma

- Sosiaali- ja terveysministeriö: Kokeilu vanhusten palvelujen uudelleen organisoimiseksi - ydinalueena kotihoito

- Kunnallinen työmarkkinalaitos: Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 - 2007

- Sisäasiainministeriö: Vuoden mökkiläisen valinta

- Kiinteistönluovutusilmoitus:

- Vihu, Lamminneva II

- Peijari, Juhala V

- Verohallinto: Maksatuserittely 01/2005

- Uudenmaan verovirasto: Tilitystulosteet

- Käyttötilasto: www.jamijarvi.fi

- Liikenne- ja viestintäministeriö: Pikavuoropysäkki Suurimaalle

- Tiehallinto: Päätös, Sydänmaa-Jämijärvi mt 2603 tievalaistus

- Länsi-Suomen lääninhallitus, liikenneosasto: Joukkoliikenteen valtionapu Länsi-Suomen läänissä vuonna 2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

67 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Sivistyslautakunta 21.12.2004

- Perusturvalautakunta 14.01.2005

- Tarkastuslautakunta 04.01.2005

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

68 VALTUUSTON ILTAKOULU

Valtuuston seuraava kokous on sovittu pidettäväksi 15.02.2005 klo 19.00.

Samalla on tarkoitus pitää uuden valtuuston I iltakoulu. Aiheet valitaan huomioiden uudet valtuutetut.

Alustaviksi aiheiksi on sovittu:

- Jämijärven kunnan toiminta-ajatus ja yleishallinnon päämäärät ja tavoitteet

- Jämin kehittämisen nykytilanne

- muut aiheet

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää järjestää valtuuston iltakoulun 15.02.2005 pidettävän valtuuston kokouksen yhteydessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

69 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ANTERO JA PAULA KARPPINEN

Jämijärven kunnan ja Antero ja Paula Karppisen välillä on valmisteltu oheisen liitteen mukainen kauppakirjaluonnos.

Kaupan kohde on Peijarin kylässä sijaitseva Juhala IV -niminen tila Rn:o 2:308, joka vastaa Juhalan asemakaava-alueen tonttia nro 100/4.

Kauppahinta on 5.644,80 euroa ja ostajalta perittävät lohkomiskulut 446,10 euroa. Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 69.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Antero ja Paula Karppisen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisena.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

70 JÄMIJÄRVEN LAAJAKAISTA HANKE

Pohjois-Satakunnan seudullisena hankkeena on ollut saada laajakaista kattamaan koko seutukunnan. Tältä pohjalta Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy on käynyt neuvotteluja paikallisten teleoperaattoreiden kanssa. Viimeisimpien tarjousten perusteella on päädytty hakea Satakunnan TE-keskuksen myöntämää ALMA avustusta kunnittain Auria Oy:n tarjouksen pohjalta.

Tällä hetkellä Jämijärven kunnassa on vain keskustan alueella asuvilla mahdollisuus saada laajakaistaliittymä Auria Oy:n toimesta. Haja-asutusalueiden (Tykköö, Palokoski, Pitkäniemi, Vihu, Sydänmaa) puhelinkeskuksissa ei ole laajakaistakeskittimiä, mistä syystä niillä alueilla ei ole laajakaista saatavuutta. Suurimaalla Satakunnan Puhelimen rakentama laajakaistayhteys kattaa osan asukkaista.

Kokonaisinvestointi muodostuu ASDL-keskittimien ja siirtoteiden laajennusten laite- ja asennuskustannuksista. Kuntakohtainen kokonaisinvestointi vaihtelee kunnittain rakennettavien keskusalueiden määrän ja tarvittavan kaapelointikustannusten mukaan. Hankkeen avulla toteutettavan investoinnin tuloksena rakennettu verkko on avoin kenen tahansa palveluoperaattorin liittymille ja palveluille. Toimilla taataan kuluttajille mahdollisimman kattava palvelutarjonta ja edulliset hinnat.

Hankkeen toteuttamiseksi Jämijärvellä on laadittu oheisen liitteen mukainen hankehakemus. Liite nro 70.1.

Kunnan maksuosuus on yhteensä 7200 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaisen hankehakemuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

71 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTALIITON JA SATAKUNTALIITON AJANKOHTAISPÄIVÄÄN

Kuntaliitto ja Satakuntaliitto järjestävät ajankohtaispäivän Satakunnan kunnille ja kuntayhtymille Raumalla 11.3.2005 klo 13.00 - 15.00.

Kuntia on pyydetty nimeämään n. 3 edustajaa tilaisuuteen. Ohjelma on liitteenä 71.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa ko. tilaisuuteen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajikseen v.2005-2006

Kuntaliiton ja satakuntaliiton ajankohtaispäivään Päivi Leponiemen, Markku Kujalan sekä Hilkka Lahdensivun.

__________

72 VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSIÄ VUODELLE 2005

Kunnanhallitukselle on lähetetty seuraavat vuotta 2005 koskevat valtionosuuspäätökset:

- päätös sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuudesta vuonna 2005

- päätös opetus- ja kulttuuritointa varten kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta vuodelle 2005. Liite nro 72.1.

Talousarviossa vuodelle 2005 on arvioitu valtionosuuksiksi

- sosiaali- ja terveystoimi 3.141.500 euroa

- opetus- ja kulttuuritoimi 845.000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Perusturvalautakunta 192 22.12.2004

73 KUNTOUTUKSEN ASIAKASYHTEISTYÖRYHMÄ

Perusturvaltk 192  

Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä (497-510/2003) tuli voimaan 01.10.2003. Uuden lain mukaiset kuntoutuksen paikalliset yhteistyöryhmät ja asiakasyhteistyötoimikunnat olisi ollut asetettava viimeistään 01.10.2004. Laissa säädetään eri hallinnonalojen yhteistyöstä ja asiakkaan asemaa koskevista periaatteista sekä yhteistyössä noudatettavista menettelytavoista. Siinä säädetään myös paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisen kuntoutuksen yhteistyöelinten kokoonpanosta ja tehtävistä. Laeissa 498-507/2003) on korostettu jokaisen tahon velvollisuutta ohjata asiakasta hänen tarvitsemiensa palvelujen piiriin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.

Kunnan tehtävänä on huolehtia, että paikallisella tasolla toimii kuntoutuksen asiakastyöryhmä, jonka toimikausi on neljä vuotta. Yhteistyöryhmä voi olla usealle kunnalle yhteinen. Yhteistyöryhmässä pitää olla edustettuna sosiaalihuolto, terveydenhuolto, opetustoimi, työvoimaviranomaiset, kansaneläkelaitos ja muut tarpeelliset yhteisöt. Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymästä, työvoimatoimistosta ja kansaneläkelaitokselta on jo nimetty edustajat yhteistyöryhmään.

Kunnan/asiakastyöryhmän tehtävänä on tiedottaa kunnan asukkaille ja muille viranomaisille ja yhteistyötahoille ryhmän kokoonpanosta ja toiminnasta. Kustannuksista vastaa kukin toimintaan osallistuva taho itse.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että

1. Jämijärven kunta järjestää lain mukaisen kuntoutuksen asiakasyhteistyön toimimalla Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän alueenkuntien kanssa yhdessä. Tarkoituksenmukaista on, että alueen kunnilla on yhteinen asiakasyhteistyöryhmä.

2. Jämijärven kunnan edustajat alueelliseen asiakasyhteistyöryhmään ovat:

- perusturvan edustajat: sosiaalityöntekijä Aila Sivula, varalla vs. perusturvajohtaja Auli Ranta

- opetustoimen edustajat: rehtori Rolf Björkman, varalla vararehtori Niina Nukarinen.

---------

KH 73

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

74 POHJOIS-SATAKUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON SEUTUKEHITTÄJÄHANKE

Sosiaali- ja terveystoimi on suurin yksittäinen menokokonaisuus kuntien budjeteissa. Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistyksen hallituksen kokouksissa on keskusteltu uusien palvelujen tuottamismallien löytämisestä seutukunnalle sekä yhteistyön lisäämisestä sosiaali- ja terveystoimen osalta.

Asian eteenpäin viemiseksi on päätetty valmistella hanke "Pohjois-Satakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon seutukehittäjä". Hankehakemuksen valmisteluun ovat osallistuneet myös kuntien perusturva- ja sosiaalijohtajat. Siikaisten, Kiikoisten ja Lavian kunnat osallistuvat vain osaan hankkeen osa-alueista, koska ne suuntautuvat sosiaali- ja terveystoimen yhteistyössä myös seutukunnan ulkopuolelle.

Hankeen tavoitteet ovat:

1. tavoitteena on tuottaa seutukunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia, jonka lähtökohta on palvelutuotannon kehittämisessä ja tehostamisessa sekä toimintatapojen uudistamisessa, tarkastelukohtana tulevaisuus

2. tavoitteena on tuottaa seudun kunnille yhtenäinen toimintamalli yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamien palveluiden hankintaan liittyvä kilpailutusta koskien ja kehittää kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön osaamista kilpailutusta koskevissa asioissa

3. tavoitteena on kehittää ja systematisoida yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa

4. tavoitteena on luoda yhtenäinen malli palvelusetelijärjestelmän käyttämiseksi seutukunnalla

5. tavoitteena on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä koskevan seutusopimuksen solmiminen.

Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Hankehakemus ja kuntien välinen maksuosuuksien jako ilmenee liitteestä nro 74.1. Hankkeen hallinnoi Kankaanpään kaupunki.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan hankkeeseen osallistumisen ja liitteen mukaisen kuntarahoituksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vs. perusturvajohtaja Auli Ranta oli asiantuntijana tämän asian käsittelyn ajan. Hän poistui kokouksesta klo 19.26.

75 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN 25.01.2005 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN

Kunnanhallitus piti puhelinkokouksen 25.01.2005 klo 8.35 alkaen.

Pöytäkirja päätettiin tarkastaa seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirja on liitteenä nro 75.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen pöytäkirjan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

76 HYÖKYAALLON UHRIEN AVUSTAMINEN KAAKKOIS- JA ETELÄ-AASIASSA

Kunnanhallituksen edellisen kokouksen päätteeksi keskusteltiin hyökyaallon uhrien avustamisesta Kaakkois- ja Etelä-Aasiassa. Sovittiin, että asia otetaan seuraavan kunnanhallituksen esityslistalle. Mahdollinen avustus voitaisiin ohjata esimerkiksi Suomen Punaisen ristin katastrofirahastoon.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti avustaa Kaakkois- ja Etelä Aasian hyökyaallon uhreja yhden kokouksen kokouspalkkio summan verran.Avustus ohjataan Suomen Punaisen Ristin katastrofi rahastoon.

__________

Kunnanhallitus 180 03.06.2003

Valtuusto 41 10.06.2004

Kunnanhallitus 335 08.12.2004

Valtuusto 64 14.12.2004

Kunnanhallitus 22 18.01.2005

77 JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT

KH 180  

Jämin hiihtotunnelin alkuperäinen vuodelta 1998 oleva kustannusarvio oli n. 1,7 milj. euroa. Tätä arviota tuki myös ennen EU-hakemuksen jättämistä saadut budjettitarjoukset. Hanke oli kuitenkin samalla myös kehityshanke, koska teknillisesti ja rakenteellisesti ei vastaavanlaista ollut tehty missään maailmassa. Rakentamisen aikana tulikin esiin asioita, joita tuli muuttaa tai lisätä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Näistä esimerkkeinä: ilman jäähdyttäminen, pohjan suojaaminen, kylmätehojen lisääminen jatkohankkeita varten, lumetusjärjestelmän kehittäminen, sähkötehojen lisääminen, lumimaahallin ilmastointikone ja näihin liittyvät työt.

Tähän kun lisätään alkuperäisen kustannusarvioon tapahtunut kustannustason nousu n. 10 % ovat lopulliset hiihtotunnelin rakentamiskustannukset n. 2,0 milj. euroa. Lisäksi Hiihtotunneli Oy on sijoittanut Kiinteistö Oy Jämikeskukseen 42.215 euroa.

Kunta on tähän mennessä sijoittanut hankkeeseen vähän alle 170 .000 euroa.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n rakennushankkeen loppuunsaattamisen edellyttämä lisärahoitus on n. 350.000.

Lisärahoituksen järjestyminen on hiihtotunnelin toiminnan jatkumiselle tarpeellinen, koska yhtenä velkojana on toiminnan kannalta oleellisten kylmälaitteiden toimittaja. Samoin lyhytaikaisen rahoituksen hoituminen edellyttää, että TE-keskukselle esitetty investointien kokonaisuus on maksettu.

Neuvotteluissa hiihtotunneliyhtiön rahoittajien Finnveran, Parkanon Säästöpankin ja Jämijärven Osuuspankin kanssa on sovittu lisärahoituspaketista yhteensä 350.000 euroa.

Neuvotteluissa on edellytetty myös pääosakkaan eli Jämijärven kunnan lisäpanosta hankkeelle.

Neuvottelutulos on seuraava:

1. Kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 50.000 euron arvosta.

2. Kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 250.000 euron lainalle 100.000 euron takauksen

3. Vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista.

Kunnanvaltuusto on 21.05.2003 pitänyt iltakoulun, jossa alustavasti päätettiin yksimielisesti kannanottona asiaan, että valmistelua jatketaan myönteisessä hengessä edellä esitetyn rahoitusjärjestelyn perusteella ja asia viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi mahdollisimman pian. Rahoitusjärjestely katetaan budjetin sisäisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että

1. kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 295 kpl á 170 euroa eli yhteensä 50.150 eurolla

2. kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 2.6.2003 päivättyjen tarjousehtojen mukaiselle lainalle 100.000 euron omavelkaisen takauksen

3. vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista

4. vuoden 2003 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

- varataan talousarviokohtaan 8140 Arvopaperit 50.150 euron määräraha

- poistetaan talousarviokohdasta 8313 Mielahden kokoontumistila 30.000 euron määräraha

- muutetaan talousarviokohdan 8423 Jämin aluerakentaminen menomääräraha 84.000 euroa 50.000 euroksi, samoin tuloarviota tarkistetaan tulokohdan osalta 34.000 eurosta 20.150 euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

---------
KV 41

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Valtuutettu Pekka Lanteen esityksestä valtuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi tämän asian osalta valtuutettu Rainer Rajamäen.

-------

KH 335  

Valtuuston 10.6.2003 41 kohdan 3. mukaan kunta on sitoutunut merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista, mikäli se ei toteudu ulkopuolisten toimesta kokonaisuudessaan. Auki on vielä n. 37.000 euroa.

Rahoittajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, että muukin ulkopuolinen lisärahoitus tai sijoitus käy osakepääoman vastineeksi. Neuvottelut ovat puuttuvan rahoituksen osalta vielä kesken ja rahoittajien kanssa on sovittu, että kunnan sitoumuksen osalta asia siirtyy tammikuulle 2005. Valtuuston ei tässä vaiheessa siten tarvitse tehdä minkäänlaista päätöstä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

---------

KV 64

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuutettu Tuija Ranta, valtuutettu Pentti Virtanen ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puhetta johti ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu.

----------

KH 22

Neuvotteluja hiihtotunnelihankkeen loppurahoitusjärjestelyiksi käydään tammikuun aikana. Asian neuvottelutilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen sen keskeneräisyyden vuoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjanpitäjänä toimi aisan osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta. Jämin hiihtotunnelin toimitusjohtaja Timo Hinttu oli asiantuntijana kokouksessa klo 19.00 - 19.45.

---------

KH 77  

Uusina vaihtoehtoina on keskusteltu 50.000 euron luotollisen shekkitilin ottamisesta hiihtotunnelin käyttöön tai loppurahoituksen hoitamisesta vastaavan suuruisella
normaalilainauksella. Rahoittajat eivät kummassakaan tapauksessa vaadi kunnan pääomalisäystä, vaan ko. rahoitusjärjestely korvaa sen.

Kumpikin luototus vaihtoehto vaatii kunnan takauksen.

Jämin hiihtotunneli Oy:n pyytämät tarjoukset em. rahoitusvaihtoehdoista on liitteenä nro 77.1. Normaalilyhenteinen laina on kunnan kannalta edullisempi.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 4.2.205 päivätyn tarjousehtojen mukaiselle normaalilyhenteiselle (VE I) lainalle 50.000 euron omavelkaisen takauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Matti Peurala, Kyösti Lahti, Pentti Virtanen, Tuija Ranta, Hilkka Lahdensivu ja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

-------

78 JÄMIJÄRVEN KUNNAN OMISTAMIEN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRANKOROTUSTEN HYVÄKSYMINEN

Jämijärven kunnan vuokra-asuntojen vuokria on korotettu viimeksi 1.5.2002, paitsi Kielokodin vuokrat, joita korotettiin 1.6.2004. Kustannustasossa on tapahtunut muutoksia ja asuntojen ylläpidossa on syntynyt kustannustarpeita. Kunnan vuokra-asuntojen vuokria olisi syytä korottaa 1.5.2005 alkaen 4,1 %. Korotusprosentti määräytyy kuluttajahintaindeksi muutoksesta aikavälillä 2002 - 2004 (muutos 1,1 %) lisättynä 3 %.

Uudet vuokrat ilmenevät liitteestä. Liite nro 78.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan omistamien vuokra-asuntojen uudet vuokrat 1.5.2005 alkaen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_____

79 JÄMIN LENTOBENSIINIASEMAN KEHITTÄMINEN

KH 79  

Jämin lentokenttäalueen eri toiminnoille on jouduttu hakemaan uudet ympäristöluvat. Suurin osa lupa-asioista on vielä kesken, mutta lentobensiiniaseman osalta lupa on jo lainvoimainen.

Kiristyneet lupaehdot vaativat lentobensiiniaseman osalta lisäinvestointeja, joiden arvioitu suuruus on n. 40.000 - 50.000 euroa.

Lentobensiiniaseman nykyisestä toiminasta vastaava Fortum Oy on ilmoittanut, että nykyisillä myyntimäärillä investointi on heille kannattamaton.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta on sovittu, että lentobensiiniasema siirtyy kunnan omistukseen ja kunta suorittaa tarvittavat lisäinvestoinnit. Fortum Oy (Fortum Oil Oy/Aviation Sales) jatkaa toimintaa kunnan vuokralaisena; vuosivuokra 3000 euroa/vuosi.

Kunnan on mahdollisuus saada investointiin avustusta n. 37 %.

Kunnan ja Fortum Oy:n välinen kauppakirjaluonnos on esityslistan liitteenä nro 79.1.

Asiaan ei ole varauduttu kuluvan vuoden talousarviossa.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1) hyväksyy oheisen liitteen mukaisen kauppakirjan

2) muuttaa vuoden 2005 talousarviota siten, että kohtaan 8316 "Jämin lentobensiiniaseman kehittäminen" varataan 53.000 euron määräraha ja vastaavan kustannuspaikan tulopuolelle kohtaan EU-tuet 18.500 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-------