JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 25.1.2010

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

3 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2010 

4 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2010 

5 § Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2010

6 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle

7 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2009

8 § Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen

9 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksiotettavat asiat

10 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

 

 

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 29.1.2010 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 19.1.2010

                     

 

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2010

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 19.01.2010

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 25.1.2010 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

1 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

2 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

3 §      VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN           VALITSEMINEN VUODEKSI 2010 

4 §      KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2010 

5 §      VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2010

6 §      SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS           VALTUUSTOLLE

7 §      TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2009

8 §      SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

9 §      ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI           OTETTAVAT ASIAT 

10 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT 

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2010                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

25.1.2010 kello 19.00-19.15

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäkelä Pentti

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Rajamäki Rainer            varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Huhtanen Pasi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 1-10

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   29.1.2010

Allekirjoitukset

 

 

Kati Mansikkamäki           Timo Sorvali

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   29.1.2010

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 19.1.2010 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 21.1.2010 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 21.1.2010. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 19.1.2010.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _____

                     

 

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Kati Mansikkamäki ja Timo Sorvali.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   3 §                18.1.2010

 

3 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2010

 

Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                          puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                          toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                          toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2010.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 3 §

Päätös:                              Valtuusto valitsi yksimielisesti vuodeksi 2010 valtuuston puheenjohtajaksi Tapio Rajalahden, valtuuston I varapuheenjohtajaksi Kyösti Lahden ja valtuuston II varapuheenjohtajaksi Miia Sjömanin.

 

_____

 

 


Kunnanhallitus                   4 §                18.1.2010

 

4 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2010

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2010 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 4 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   5 §                18.1.2010

 

5 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2010

 

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2010 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 5 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   16 §              18.1.2010

 

6 §                SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      - Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä  on 1.7.2009 alkaen ollut 70.000 euroa sijoitettu Nordea Pankkiin 1 vuoden talletuksena, korko 2,05 %.

 

-          Seppo Rajakorvelta saadusta perinnöstä on 17.931,60 euroa sijoitettu 1 vuoden määräaikaistalletuksella Nordea Pankkiin korolla 1,80 %.

 

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7.-31.12.2009

 

3.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 6 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   24 §              18.1.2010

 

7 §                TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2009

 

Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2009. Liite nro 24.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Tasaisen vauhdin mukainen prosentti on 91,67 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 7 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


Kunnanhallitus                   26 §              18.1.2010

 

8 §                   SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

                                            Satakunta muodostaa valmisteilla olevan lain (HE146/2009) mukaisen yhteistoiminta-alueen Varsinais-Suomen kanssa. Yhteistoiminnan piiriin kuuluvat uudistuksessa tehtävät, jotka ovat alueen pitkäjänteisen kehittämisen kannalta merkittäviä, sisältyvät maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin tai muihin alueiden kehittämiseen merkittävästi vaikuttaviin suunnitelmiin sekä koskevat yhteistoiminta-aluetta yleisesti.

                                           

                                            Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton hallitukset pitivät yhteiskokouksen Huittisissa 21.9.2009, jossa sovittiin edettäväksi niin, että lain vaatimat päätökset tehdään maakunnan liittojen yhtäpitävin päätöksin. Hallinnollisesti malli on mahdollisimman kevyt, kun uusia toimielimiä ei tarvitse perustaa ja päätöksenteon muutoksenhaut ym. juridiikka säilyvät ennallaan. Malli korostaa myös maakuntien tasavertaista asemaa yhteisiä päätöksiä tehtäessä.

 

                                            Esityksen mukaan yhteistoiminta-alueen vaatimat muutokset tehdään molempien liittojen perussopimuksiin, jotka lähetetään kuntalain 79 §:n mukaisesti kuntien hyväksyttäväksi. Perussopimuksen muutos tulee voimaan, kun vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta.

 

                                            Lakiehdotuksen mukaan yhteistoiminta-alueella olevin maakunnan liittojen jäsenkuntien on sovittava päätöksenteon järjestelyistä maaliskuun 2010 loppuun mennessä.

                                            Satakuntaliiton hallitus on pyytänyt kuntia hyväksymään perussopimusluonnoksen 28.2.2010 mennessä. Liite nro 26.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Satakuntaliiton perussopimuksen muutoksen oheisen liitteen mukaisesti ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 8 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

9 §                ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

                     _____

                    

 

10 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                     Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia kertoi monikuntaliitosselvityksen valmistelujen tilanteesta ja aikataulusta.  Valtuusto merkitsi asian tiedokseen.

 

                     _____