Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 3/2005

Laatimispäivämäärä: 22.02.2005

KokoustiedotAika 01.03.2005 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat
77 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 96

78 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 96

79 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 97

80 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.-31.12.2004 Sivu 98

81 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN ALUETYÖRYHMÄÄN Sivu 99

82 PÄÄTÖS AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ YHDYSKUNTIEN VESIHUOLTOTOIMENPITEISIIN Sivu 100

83 SATAKUNNAN VETOVOIMAOHJELMAN ERÄIDEN OSAHANKKEIDEN OMARAHOITUSOSUUS Sivu 101

84 EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN Sivu 102

85 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA Sivu 103

86 LAUSUNTO IKAALISTEN KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Sivu 105

87 MAA-AINESLUPAHAKEMUS/VIHTORI KUJALAN PERIKUNTA Sivu 106

88 KYLIEN LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN RAKENTAMINEN /MIKKO HANHILAMMEN TIEDUSTELU Sivu 107

89 KIINTEISTÖ OY JÄMINSADOLLE MYÖNNETTYJEN LAINOJEN KORKOJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VUODELTA 2004 Sivu 108

90 TILIPOISTOJEN HYVÄKSYMINEN Sivu 109

91 SOSIAALITOIMISTON AUKIOLOAJAT 15.03.2005 ALKAEN Sivu 110

92 OSALLISTUMINEN KUNTA-ALAN PEREHDYTTÄMISKOULUTUKSEEN Sivu 111

93 LAUSUNTO KONTIN KYLÄYHDISTYKSEN EU-HANKKEESEEN Sivu 112

Puheenjohtaja

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

 
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2005
KOKOUSAIKA 01.03.2005 klo 19.00-20.05
KOKOUSPAIKKA

Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Tuija Ranta

Tapio Rajalahti

Päivi Leponiemi

Markku Kujala

Olli Seppälä

Hilkka Lahdensivu

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kyösti Lahti valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen valtuuston II puheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 77-94

77 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

78 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Hilkka Lahdensivu ja Tapio Rajalahti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

79 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kankaanpään työnhakijat ry: Avustusanomus

- Sisäasiainministeriö: Kuntien yhteistoiminta-avustusten hakeminen

- Kiinteistönluovutusilmoitus:

- 16 eri kunnan kiinteistöjä, Jämijärvi 7 kpl

- Jämijärvi, Rantamaja

- Peijari, Aho II

- Vihu, Koskela

- Tykköö, Takapelto

- Peijari, Juhala IV

- Jämijärvi, Rantamäki

- Vihu, Koivikko

- Kunnan henkilökunnan hiihtotunnelin käyttövuoro

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2004

- Satakunnan pelastustoimen ote neuvottelukunnan pöytäkirjasta nro 1/1.2.2005

- Verohallinto, maksatuserittely 02/2005

- Länsi-Suomen lääninhallitus: Läänin valmiustoimikunnan asettaminen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 62 08.02.2005

80 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.10.-31.12.2004

KH 62  

Kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.10.-31.12.2004.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätökset tiedokseen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

----------

KH 80

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

81 EDUSTAJAN NIMEÄMINEN ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN ALUETYÖRYHMÄÄN

Satakunnan maakunnan alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 4 :n mukaan sopijakuntien yhteistyöelimenä jokaisella toiminta-alueella on työryhmä, joka toimii neuvoa-antavana elimenä toiminnan suunnittelua, talousarviota, investointien valmistelua ja palvelutason määrittelyä koskevissa asioissa.

Työryhmään kuuluu yksi jäsen kustakin toiminta-alueen kunnasta sekä aluepalopäällikkö, joka toimii työryhmän puheenjohtajana ja toiminta-alueen johtajana.

Satakunnan pelastustoimen neuvottelukunta on esittänyt, että kunnat nimeävät aluetyöryhmiin edustajansa sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Pohjois-Satakunnan toimialueen aluetyöryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Pohjois-Satakunnan toimialueen aluetyöryhmään Matti Leppihalmeen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Tapio Rajalahden.

_________

82 PÄÄTÖS AVUSTUKSEN MYÖNTÄMISESTÄ YHDYSKUNTIEN VESIHUOLTOTOIMENPITEISIIN

Jämijärven kunta on hakenut Lounais-Suomen Ympäristökeskukselta avustusta "Jämijärven kunnan haja-asutusalueelle ulottuvan viemäriverkoston kannattavuusselvitykseen, rakennettujen vesijohtojen kuntokartoitukseen ja saneeraussuunnitelmien laatimiseen".

Hankkeen arvioitu kustannusarvio on 30.000 euroa, johon haettiin avustusta 50 % eli 15.000 euroa. Talousarvioon on varattu rahat ko. hakemuksen mukaan.

Lounais-Suomen ympäristökeskus on 18.2.2005 tehnyt päätöksen, jolla se on hyväksynyt hankkeen kustannuksiksi 20.000 ja avustukseksi 3.000 euroa kuitenkin enintään 15 %. Päätöstä on perusteltu riittämättömillä määrärahoilla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä päätöksen tiedokseen

2) ettei se hae muutosta Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen avustuspäätökseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

83 SATAKUNNAN VETOVOIMAOHJELMAN ERÄIDEN OSAHANKKEIDEN OMARAHOITUSOSUUS

Porin kaupungin elinkeinokeskus hallinnoi Esr-rahoitteista Satakunnan vetovoimaohjelmaa. Vetovoimaohjelma on "sateenvarjo" hanke, jonka alla on useita alahankkeita.

Jämijärven kuntaa koskettavia hankkeita on ollut kolme: Länsi-Suomen valmennus- ja terveysliikuntakeskuksen esiselvitys, Jämin vetovoiman kehittäminen - TV-pilotti sekä Jämin matkailualueen liiketoimintasuunnitelma.

Valmennuskeskuksen osalta hankkeen hakijana on ollut Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistys, joka huolehtii hankkeen omarahoituksesta.

TV-pilotin (omarahoitus 187,50 euroa) ja liiketoimintasuunnitelman (omarahoitus 3281,25 euroa) osalta omarahoitus jää Jämijärven kunnan maksettavaksi.

Omarahoitusosuus on koko alaprojektin kustannuksista 9,375 %.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää maksaa Jämin TV-pilotin ja Jämin liiketoimintasuunnitelman omarahoitusosuudet yhteensä 3468,75 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Kunnanhallitus 53 08.02.2005

84 EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

KH 53

Jämi-Säätiön sääntöjen 55 :n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen jäsenet tulee valita seuraavasti:

- Jämijärven kunnanhallitus 4 jäsentä

- Kankaanpään kunnanhallitus 1 jäsen

- Suomen Ilmailuliitto ry 1 jäsen

- Kankaanpään Urheiluautoilijat ry 1 jäsen

- Jämin Jänne 1 jäsen

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet samalla kertaa kuin varsinaiset jäsenet.

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön hallitukseen 4 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2005 - 2006.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajikseen Jämi-Säätön hallitukseen seuraavat henkilöt ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudekseen 2005 - 2006:

Jäsen Henk.koht. varajäsen

Timo Hinttu Mervi Knuutila

Esa Ala-Karvia Matti Peurala

Olli Seppälä Pentti Virtanen

Matti Leppihalme Timo Koivuniemi

---------

KH 84

Mervi Knuuttila on 24.2.2005 puhelimitse kieltäytynyt Jämi-Säätiön hallituksen varajäsenyydestä.

Ehdotus: Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön hallituksen varajäsenen Mervi Knuutilan tilalle toimikaudekseen 2005 - 2006.

Päätös: Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti Jämi-Säätiön hallituksen varajäseneksi Ritva Mäkelän Mervi Knuutilan tilalle toimikaudekseen 2005-2006.

__________

Kunnanhallitus 12 18.01.2005

Valtuusto 10 25.01.2005

85 KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA

KH 12  

Kiinteistönmuodostamislain 6 :n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistöntoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------------

KH 40

Saatujen ennakkotietojen perusteella tullaan valitsemaan enemmän kuin kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä. Kunnanhallituksen tulee tarkistaa päätösehdotustaan valtuustolle.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen vähintään kuusi kiinteistötoimituksen uskottua miestä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KV 10

Päätös: Valtuusto päätti yksimielisesti valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi:

Hannu Ritakorpi

Tauno Harhala

Mariitta Lahti

Seppo Leponiemi

Jouni Mäkelä

Tarja Mäki

Aira Mansikkamäki

Elisa Koivumäki

Matti Kannosto

---------

Kunnanhallitus 12 18.01.2005

Valtuusto 10 25.01.2005

KH 85

Kiinteistötoimitusten uskotuksi mieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta.

Matti Kannosto on 65-vuotta.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee kiinteistötoimitusten uskotun miehen Matti Kannoston tilalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

86 LAUSUNTO IKAALISTEN KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA

Ikaalisten kaupunki on tarkistamassa 11.11.1992 kaupunginvaltuuston hyväksymää ja oikeusvaikutuksetonta Keskeisien alueen osayleiskaavaa.

Ikaalisten kaupunginhallitus on pyytänyt Jämijärven kunnan lausuntoa osayleiskaavaehdotuksesta.

Kaava on tarkoitettu oikeusvaikutteiseksi yleiskaavaksi.

Kaavakartta on liitteenä nro 86.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Keskeisen alueen osayleiskaavaehdotukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

87 MAA-AINESLUPAHAKEMUS/VIHTORI KUJALAN PERIKUNTA

Vihtori Kujalan perikunta on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen Jämijärven kunnan Kuusjoen kylän tilalta Lehtola RN:o 1:46.

Lupaa haetaan soran ja hiekan ottamiseen alueelta.

Ottamisalueen pinta-ala on n. 6.800 m ja otettavan aineksen määrä on 40.000 k-m3. Suunniteltu ottamisaika on 10 vuotta.

Asiasta on suoritettu naapureiden kuuleminen, eikä heillä ole ollut huomautettavaa hakemusta vastaan.

Ympäristökeskuksen asiaa koskeva lausunto on liitteenä nro 87.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Vihtori Kujalan perikunnalle maa-ainesten ottamisluvan hakemuksen mukaisesti Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen lausunnossa ilmenevin ehdoin.

Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 1580 euron suuruinen MAL 12 :n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

88 KYLIEN LAAJAKAISTAYHTEYKSIEN RAKENTAMINEN /MIKKO HANHILAMMEN TIEDUSTELU

Mikko Hanhilammi on lähettänyt kunnanhallitukselle ja tekniselle lautakunnalle tiedustelun kylien laajakaista yhteyksien tilanteesta. Liite nro 88.1.

Kunnan laajakaistahanke oli käsittelyssä kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus saattaa Jämijärven laajakaistahanketta koskevan päätöksen (kunnanhallitus 08.02.2005 70) Mikko Hanhilammelle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

89 KIINTEISTÖ OY JÄMINSADOLLE MYÖNNETTYJEN LAINOJEN KORKOJEN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN VUODELTA 2004

Kunnan myöntämistä lainoista Kiinteistö Oy Jäminsadolle ei ole peritty korkoa osana taloyhtiön tervehdyttämisohjelmaa. Liite nro 89.1.

Taloyhtiötä koskevista lyhennyksistä on myös pidättäydytty. Lainojen pääomat ilmenevät liitteestä nro 89.2.

Tervehdyttämisohjelman mukaiset toimenpiteet ovat päättyneet vuoden 2003 lopussa.

Taloyhtiön taloudellinen tilanne on edelleen heikko ja tervehdyttämistoimenpiteitä tulee jatkaa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) että kunnan myöntämistä lainoista Kiinteistö Oy Jäminsadolle ei peritä korkoa vuodelta 2004

2) ettei lyhennyksiä laskuteta vuoden 2004 osalta

3) kehottaa taloyhtiön hallitusta ja isännöitsijää laatimaan taloyhtiölle uusi tervehdyttämisohjelma.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_________

90 TILIPOISTOJEN HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2004 tilinpäätöksen valmistelun yhteydessä on laadittu esitys tilipoistoiksi. Poistot ovat yhteensä 23.587,89 .

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy tilipoistot oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

Perusturvalautakunta 21 24.02.2005

91 SOSIAALITOIMISTON AUKIOLOAJAT 15.03.2005 ALKAEN

Perusturvaltk 21  

Sosiaalitoimiston työntekijät ovat keskustelleet sosiaalitoimiston aukioloajoista sekä asiakkaiden palvelun että työntekijöiden kannalta. Yhteinen näkemys on, että sosiaalitoimisto olisi avoinna:

Maanantaina ja tiistaina klo 09.00 - 13.00 välisenä aikana

Keskiviikkona suljettu (Kankaanpäässä toimisto on suljettu myös puheluilta)

Torstaina ja perjantaina klo 09.00 - 13.00 välisenä aikana

Keskiviikkoisin olisi mahdollista tehdä kotikäyntejä sekä pitää työstä kertyneitä vapaita. Mahdollisuus olisi myös yksin olla työpaikalla. Asiakkaat, jotka eivät työn tai muun esteen vuosi voi käydä sosiaalitoimiston normaalina aukioloaikana, saavat käyntiajan myös muuna aikana.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää puolestaan hyväksyä sosiaalitoimiston aukioloajat ja pyytää kunnanhallituksen päätöstä asiasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 91

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä perusturvalautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

92 OSALLISTUMINEN KUNTA-ALAN PEREHDYTTÄMISKOULUTUKSEEN

Kankaanpään kaupunki on pyytänyt tarjouksen seudullisen koulutuksen järjestämiseksi uusille luottamushenkilöille. Pohjois-Satakunnan alueopiston tarjous on liitteenä nro 92.1.

Asiasta keskusteltiin jo edellisen valtuuston iltakoulun yhteydessä ja hintaa pidettiin kovana.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asiasta

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, ettei kyseessä olevaan koulutukseen osallistuta sen kalleuden vuoksi vaan uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen suoritetaan kunnan sisäisenä koulutuksena.

__________

93 LAUSUNTO KONTIN KYLÄYHDISTYKSEN EU-HANKKEESEEN

Kontin kyläyhdistys on toteuttamassa EU-hanketta Vauhdin lavan kunnostamisen osalta. Hankkeeseen on tarkoitus siistiä aluetta, korjata paikkoja ja kunnostaa lavanreunusta, jotta kylän yleisilme parantuisi.

Hankehakemukseen pitää liittää mukaan maanomistajien lausunto siitä, että maanomistajille ei aiheudu haittaa hankkeeseen liittyvistä toimenpiteistä. Maanomistusolojen historia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää lausuntonaan Kontin kyläyhdistyksen EU- hankkeesta seuraavaa:

1) Kontin kyläyhdistyksen hankkeesta ei aiheudu haittaa maanomistajille vaan päinvastaisesti se parantaa kylän yleisilmettä ja lisää kyläläisten yhteishenkeä ja

2) kunta antaa suostumuksensa hankkeen toteuttamiselle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________