Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 11/2004

Laatimispäivämäärä: 03.08.2004

KokoustiedotAika 10.08.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat
202 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 214
203 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 214
204 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 215
205 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 216
206 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TERO ALHO Sivu 217
207 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2004 KUNNALLISVAALEIHIN Sivu 218
208 VÄLIRAPORTIN 30.06.2004 LAADINTA Sivu 220
209 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.4.-30.6.2004 Sivu 221
210 RUOPPAUSAVUSTUSTEN KÄSITTELY Sivu 222
211 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN PALKKIOIDEN TARKISTAMINEN Sivu 223
212 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS/JAKK Sivu 224
213 KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUODELLE 2004 Sivu 225
214 OSALLISTUMINEN GEISENFELDIN 24-TUNNIN JUOKSUUN Sivu 226
215 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY SEKÄ VIEMÄRIHANKE "PITKÄKYLÄ - MIELAHTI - KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO"
Sivu 227
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

 
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2004
KOKOUSAIKA 10.08.2004 kello 19.00 - 20.30
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 202 - 216

202 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

203 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

204 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 14.06.2004

- Pohjois-Satakunnan Ammatti-instituutti

Mallikasta matkailua -projektin ohjausryhmä 14.06.2004

- Sivistyslautakunta 29.06.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

________

205 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kiinteistönluovutusilmoitukset:

- Sydänmaa, Mäkinen

- Kauppila, Kotiranta

- Jämijärvi, Rantamäki

- Jämijärvi, Vuori

- Vihu, Halme

- Kauppila, Kontinkylän kansakoulutila

- Jämijärvi, Rajakallio

- Peijari, Pihlaja, Pihlaja II

- Peijari Aho, Aho II

- Jämijärvi, Mäntykangas

- Kuntoutuskeskus, Kankaanpää: Vuosikertomus 2003

- Satakuntaliitto: Vuoden 2003 toimintakertomus, tilinpäätösasiakirjat sekä Satanen-lehti

- PoriLab, Kankaanpään ktt ky: Testausseloste, Jämijärven kunnan uimarantavedet (04.06.2004, 10.06.2004, 14.06.2004, 23.07.2004)

- Satakuntaliitto: Toisen asteen koulutuksen kehittäminen Satakunnassa

- Sosiaali- ja terveysministeriö: Valtionavustus viranomaisradioverkon päätelaitteiden hankintaan

- Suomen Kuntaliitto: Sairaankuljetustaksan muutos ja sairaankuljetussopimusmallin valmistelutilanne sekä uusi henkilökortti että EU-sairaanhoitokortti

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

206 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / TERO ALHO

Jämijärven kunnan ja Tero Alhon välillä on allekirjoitettu 3.8.2004 oheisen liitteen nro 206.1 mukainen kauppakirja.

Kauppa koskee n. 946 m2:n määräalaa Mäntykangas nimisestä tilasta R:no 13:6, Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä. Määräala muodostaa Jämin asemakaava II:n korttelin n:o 207 tontin nro 5.

Kauppahinta on 7000 euroa. Lisäksi kunta laskuttaa mittauskuluina 105 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Tero Alhon välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

207 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2004 KUNNALLISVAALEIHIN

Kunnallisvaalit toimitetaan 24.10.2004.

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2001 - 2004 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n edustuksesta tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat kunnassa edellisissä kunnallisvaaleissa ehdokkaita asettaneita äänestäjäryhmiä. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

Päätös: Kunnanhallitus päätti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

Vaalilautakunta

Jäsenet Varajäsenet

Pj. Pekka Arponen Jarmo Huhtaniemi

Vpj. Pauli Vuorenmaa Osmo Jussila

Elina Lahtinen Pirkko Laitajärvi

Juhani E. Rajala Terttu Leppänen

Helena Lehtiö Timo Koivuniemi

Vaalitoimikunta

Jäsenet Varajäsenet

Pj. Elina Lahtinen Briitta Rantanen

Vpj. Timo Koivuniemi Esa Vanhatalo

Raimo Kivelä Enni Lähteenniemi

__________

208 VÄLIRAPORTIN 30.06.2004 LAADINTA

Valtuustolle on vuosittain toimitettu väliraportti, josta on ilmennyt valtuuston asettaminen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisen puolivuotisjakson aikana.

Väliraportin valmistelu on tehty hallintokunnittain.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää hallintokuntien esitykset väliraportiksi 30.06.2004 siten, että ne ovat keskustoimiston käytettävissä viimeistään 15.09.2004.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

209 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.4.-30.6.2004

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.4.-30.6.2004.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 111 14.06.2004

Kunnanhallitus 195 30.06.2004

210 RUOPPAUSAVUSTUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 111  

Kunnan talousarviossa on varattu 10.000 määräraha käytettäväksi avustuksena niille yksityisille, jotka kunnostavat omia rantojaan vuoden 2004 aikana.

Ruoppausavustushakemuksia on määräaikaan mennessä jätetty 15 kpl (liite 111.1).

Ehdotus: Esitetään kunnanhallitukselle, että ruoppausavustukset myönnetään liitteen 111.1 mukaisesti.

Kalastuskunnan edustaja Kyösti Lahti oli tämän asian valmistelun ajan asiantuntijana paikalla. Kyösti Lahti poistui kokouksesta.

Päätös: Hyväksyttiin ruoppausavustukset liitteen mukaisesti.

-------

KH 195  

Hakemukset ja teknisen lautakunnan esitys on liitteenä nro 195.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä teknisen lautakunnan esityksen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti siirtää asian käsittelyn seuraa-

vaan kokoukseen myöntöperusteiden selvittämistä varten.

---------

KH 210

Tekninen lautakunta on käsitellyt myöntöperusteet kokouksessaan 09.03.2004 48, liite nro 210.1. Asiaan liittyvä ote saatiin vasta kunnanhallituksen kokouksen jälkeen.

Ruoppaushakemukset ja teknisen lautakunnan esitys ovat liitteenä 210.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä ruoppaustuen myöntöperusteet teknisen lautakunnan 9.3.2004 48 esityksen mukaisesti

2) myöntää ruoppaustuet oheisen liitteen nro 210.2 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

211 VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN PALKKIOIDEN TARKISTAMINEN

Jämijärven kunnanvaltuusto tarkisti luottamushenkilöiden palkkioita viimeksi 3.4.2001 24.

Tällöin tarkastelun ulkopuolelle jäi vaalilautakunnan ja vaalitoimikuntien palkkiot. Niiden osalta on noudatettu vuonna 1985 tehtyä päätöstä, joka on selvästi jälkeen jäänyt lähialueen vastaavan kokoisten kuntien palkkioista.

Liitteenä on yhdistelmä lähikuntien palkkioista vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan osalta. Liite 211.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto tarkista vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan palkkiota seuraavasti:

- vaalilautakunnan puheenjohtaja 50

- vaalilautakunnan jäsen 40

- vaalitoimikunnan puheenjohtaja sekä jäsenet 40

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

212 TOIMISTOTILAN VUOKRASOPIMUS/JAKK

Kunnalla on vapaata teollisuustila sekä toimistotilaa Kiinteistö Oy Suurimaan Kyläkeskus -nimisessä kiinteistössä.

Tilojen osalta on käyty neuvotteluja haettavaan kalustealan jatkojalostusprojektiin liittyen. Mikäli hanke toteutuu niin sekä teollisuustila että vapaana oleva toimistotila tulee projektin käyttöön 1.9.2004 alkaen.

Projektin valmisteluun liittyvä esiselvitys tehdään 15.7.-31.8.2004 välisenä aikana. Esiselvitys tehdään Jalasjärven Aikuiskoulutuskeskuksen toimesta.

Esiselvitystä tekevän henkilön toimistona käytetään kunnan hallitsemaan toimistotilaa Kyläkeskuksessa. Vuokrasopimus on liitteenä nro 212.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jalasjärven Aikuiskoulutuskeskuksen välisen vuokrasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

213 KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN VUODELLE 2004

Valtion asuntorahasto on vahvistanut Jämijärven kunnalle korjausavustusten osuudeksi vuodelle 2004 32.483 euroa ja energia-avustusten osuudeksi 0 euroa.

Korjausavustuksia haki 4 henkilö, joista 2 on perunut hakemuksensa.

Kenelläkään hakijoista ei ole edellytyksiä 70 % avustukseen.

Myöntämisedellytykset ilmenevät liitteestä nro 213.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää korjausavustukset vuodelle 2004 oheisen liitteen nro 213.2 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

214 OSALLISTUMINEN GEISENFELDIN 24-TUNNIN JUOKSUUN

Viime vuonna ystävyyskuntavierailun yhteydessä kunnan edustajat osallistuivat perinteiseen 24-tunnin juoksuun Geisenfeldissä. Ns. Eurooppajoukkueseen kuului jämijärveläisten ja geisenfeldiläisten lisäksi myös ranskalaisia.

Geisenfeldin pormestari on sähköpostitse lähestynyt useampaan kertaan ja toivonut, että myös tänä vuonna he saavat juoksuun jämijärveläisiä ja pohjois-satakuntalaisia päättäjiä ja virkamiehiä. Juoksuun on lähtemässä ainakin uuden seudullisen elinkeinoyhtiön johtaja Tikkanen ja Kankaanpään yrittäjien puheenjohtaja Jouko Pajunen.

Tapahtuman ajankohta on tänä vuonna 24. - 25.9.2004. Matkan kokonaiskestoksi muun vierailuohjelman lisäksi on suunniteltu 23. - 26.9.2004

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee yhdistettyyn ystävyyskuntavierailuun ja 24-tunnin juoksuun osallistumisesta Geisenfeldissä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että ystävyyskuntavierailuun ja 24 tunnin juoksuun osallistuvat kunnasta Hilkka Lahdensivu, Ritva Mäkelä ja Kati Mansikkamäki.

________

215 HAJA-ASUTUSALUEIDEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY SEKÄ VIEMÄRIHANKE "PITKÄKYLÄ - MIELAHTI - KIRKONKYLÄN PUHDISTAMO"

Valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti luki kirjoittamansa aloitteet koskien haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyä sekä viemärihanketta "Pitkäkylä - Mielahti - Kirkonkylän puhdistamo". Liite nro 215.1.

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö on muuttunut v. 2004 alusta. Vaatimustason muuttumisesta ja aikatauluista johtuvan epätietoisuuden johdosta Lahti toivoo aloitteessaan, että tekninen lautakunta selvittäisi hankerahoituksen käyttömahdollisuuden ko. asiasta tiedottamiseen.

Toisessa aloitteessaan hän esittää, että tekninen lautakunta selvittäisi mahdollisuuden liittää "Pitkäkylä" keskuspuhdistamolle menevään viemäriverkkoon Mielahti - Perhepuisto - Jämi - Kauppila -reittiä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä aloitteet tässä vaiheessa tiedokseen

2) antaa asioiden jatkovalmistelun teknisen lautakunnan tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______