Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:   10.12.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

16.12.2009 klo 15.00 alkaen

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

104 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

105 § RAKENNUSLUPAHAKEMUS / LOMAHOTELLI JÄMI / SIRPA SOINI

106 § SIIVOUSSOPIMUS

107 § T:MI KONEURAKOINTI LAUTTALAMMIN TOIMINNAN

SIIRTÄMINEN T:MI KAIVINKONETYÖT NIINIHARJULLE

108 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

109 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

110 § VASTINE JOHANNA JA PETRI IHANAMÄEN RAKENNUSLUPIA KOSKEVAAN OIKAISUVAATIMUKSEEN

 

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               10/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 16.12.2009    klo 15.00 – 16.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                         puheenjohtaja

Salminen Mikko

Olavi Koivuniemi

Pentti Mäkelä

Heli Syrjätie                                          varajäsen

Kristiina Kotaoja                                   varajäsen

Pentti Virtanen                                      pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Sirpa Kuusikoski

Miia Sjöman

Elisa Koivumäki

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

 

ASIAT

 

 

§§ 103 - 111                          sivut 113 - 123

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                         Pentti Virtanen             

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Pentti Mäkelä                         Kristiina Kotaoja

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2009

 

 


 

103 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Päätösehdotus:                Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

Päätös:                            Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

 

 

 

104 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Pentti Mäkelä ja Kristiina Kotaoja.

 

 

 

 

 

                                                                

105 § RAKENNUSLUPAHAKEMUS/ LOMAHOTELLI JÄMI/SIRPA SOINI

 

                                       Lomahotelli Jämi/ Sirpa Soini hakee 01.06.2009 päivätyllä hakemuksella rakennuslupaa Lomahotellin laajennukselle ja vanhan rakennuksen muutostöille. Laajennuksen pinta-ala on 761m² ja tilavuus 2580m³. Olevan rakennuksen ja laajennuksen yhteenlaskettu pinta-ala on 1717m² ja tilavuus 6990m³. Rakennuspaikan (kiinteistötunnus 181-411-1-1) pinta-ala on 3511m² ja rakennusoikeus 2458m² (e = 0.70).

 

                                       Rakennushankkeesta on pyydetty ja saatu lausunnot seuraavilta:

·        Metsähallitus

·        Reima Country Matkailuyhdistys ry

·        Jämi- Säätiö

·        Palo- ja pelastusviranomainen

·        Terveysvalvontaviranomainen

·        Maankäyttö- ja asuntotoimikunta

                                      

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huomioida erityisesti palo- ja pelastusviranomaisen, terveysvalvontaviranomaisen sekä maankäyttö- ja asuntotoimikunnan lausunnoissa huomioon otetavaksi mainitut seikat.                                                      

                                      

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta myöntää haetun luvan edellytyksellä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on otettava huomioon palo- ja pelastusviranomaisen, terveysvalvontaviranomaisen ja asunto- ja maankäyttötoimikunnan lausunnoissa huomioon otettavaksi mainitut seikat.

 

 

Päätös:                            Koska Tykistöprikaatin ja LSSLE:n lausunto toimitettiin kokouskutsun lähettämisen jälkeen, hyväksyttiin päätösehdotus seuraavilla lisäyksillä;

                                       Tykistöprikaatin ja LSSLE:n lausunnot on otettava erityisen tarkasti huomioon. Erityisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että puolustusvoimien lentotiedustelutoiminnan kannalta tärkeät liikenneyhteydet säilyvät ennallaan Soininharjun laella. Lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän on huomioitava Soininharju – Yläkiitotien lennätyspaikan välinen maanalainen valokuitu sekä muut mahdolliset maahan asennetut kaapelit ja johdot. Kaapeli- ym. näytöt tilaa ja niistä syntyvät kustannukset suorittaa rakennushankkeeseen ryhtyvä.

 

 

 

 

 

106 § SIIVOUSSOPIMUS      

 

 

Jämijärven kunnan ja Kilita Puhtauspalvelut Oy:n kanssa tehty siivoussopimus päättyy 31.12.2009.

 

Kilita Puhtauspalvelut Oy ilmoitti joulukuussa 2009 että he korottavat palvelumaksuja siivouspalveluiden osalta 3,2 %, uudet hinnat astuvat voimaan 1.1.2010 alkaen.

 

 

Päätösehdotus:                     Jatketaan Kilita Puhtauspalvelut Oy:n sopimusta 31.3.2010 saakka, jolloin sopimus irtisanotaan. Siivouksesta tullaan pyytämään uudet tarjoukset alkuvuodesta 2010.

 

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

107 §  T:mi KONEURAKOINTI LAUTTALAMMIN TOIMINNAN SIIRTÄMINEN T:mi KAIVINKONEKONETYÖT NIINIHARJULLE

                                      

 

                                       Tekninen lautakunta on kokouksessaan 8.10.2009 (71§) hyväksynyt T:mi Koneurakointi Lauttalammin yksityisteitä ( yhteensä 22 tietä) koskevan auraustarjouksen talvikausille 2009- 2012.

 

                                       T:mi Koneurakointi Lauttalammi toimitti 9.12.2009 tekniselle lautakunnalle/ Pentti Virtaselle (päivätty 1.11.2009) kirjelmän, jossa edellä mainitun toiminimen omistaja Antti Lauttalammi ilmoitti seuraavaa;

 

                                       T:mi Koneurakointi Lauttalammi (2054425-9) toiminta siirtyy T:mi Kaivinkonetyöt Niiniharjulle (2169210-6) 1.11.2009 alkaen, jolloin myös laskuttajaksi vaihtuu T:mi Kaivinkonetyöt Niiniharju. T:mi Kaivinkonetyöt Niiniharju tekee T:mi Koneurakointi Lauttalammin työt Koneurakointi Lauttalammin tekemien sopimusehtojen mukaisesti. Mikäli työntilaaja ei halua käyttää T:mi Kaivinkonetyöt Niiniharjun palveluja, pyytää Kaivinkonetyöt Niiniharju ottamaan yhteyttä Jarno Niiniharjuun (050-433 7851) 11.12.2009 mennessä. Lisätietoja voi kysyä Jarno Niiniharjulta tai Antti Lauttalammilta (040-418 6387)”.

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy T:mi koneurakointi Antti Lauttalammin toiminnan siirtämisen T:mi Kaivinkonetyöt Niiniharjulle. T:mi Kaivinkonetyöt Niiniharjun tulee noudattaa teknisen lautakunnan kokouksessaan 8.10.2009 (71§) asettamia ehtoja.

 

                                                                 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

 

 

 

 

108 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus

-          ote 334 § Irtisanominen kunnan rakennuspäällikön virasta / Juhani Viilo

-          ote 337 § Poikkeamislupahakemus / Pia ja Jarmo Hirvonen

-          ote 338 § Maa-aineslupahakemus / Kari Jokisalo

-          ote 341 § Sähkötarjousten käsittely ja hyväksyminen

 

                                       Jämijärven kunnanvaltuusto

-          ote 84 § Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2009 ja kaavoitusohjelma 2010-2011

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-          Kertaraportti 4.12.2009

 

Lounais-Suomen ympäristökeskukselle lähetetty selvitys

-          Perhepuiston tekolammikosta veden ottaminen Jämin laskettelurinteen tykkilumetukseen 9.12.2009

 

                                       Vs. rakennuspäällikön viranhaltijapäätökset / myönnetyt rakennusluvat

                                       -

 

                                       PoSa / Ympäristöpalvelut / Susanna Salokangas

-          Tarkastuskertomus / Ryhmiksen uusien tilojen tarkastaminen

 

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

                                                                

 

 

109 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

                                       Ei muita asioita.

 

 

 

 

110 § VASTINE JOHANNA JA PETRI IHANAMÄEN RAKENNUSLUPIA KOSKEVAAN OIKAISUVAATIMUKSEEN

 

                                       Timo Teelmäki on toimittanut 15.12.2009 Jämijärven kunnan tekniselle lautakunnalle oikaisuvaatimuksen, koskien Johanna ja Petri Ihanamäelle vs. rakennuspäällikön viranhaltijapäätöksellä myöntämiä rakennuslupia, asuinrakennus (lupanumero 2009- 0034) ja autotallirakennus (lupanumero 2009- 0035).

 

                                       Timo Teelmäen oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan;

 

                                       ”Oikaisuvaatimus Jämijärven kunnan tekniselle lautakunnalle, koskien Johanna ja Petri Ihanamäelle myönnettyjä rakennuslupia, jotka on myönnetty 2.12.2009 KOTIRANTA- tilan maille, 181-401-0007-0047

                                       181-401-0007-0047

                                       Lupanro: 2009-0035

                                       Lupanro: 2009-0034

 

                                       Luvan on myöntänyt Rakennuspäällikkö Pentti Virtanen.

 

                                       En voi hyväksyä annettuja rakennuslupia tälle, koska

 

1)      Alue on haja- asutusalueella, ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

Lisäksi emäkiinteistöllä 7-47 on käytetty rakennusoikeudet (1951 rakennettu tilakeskus).

 

2)      Kauniit perinteikkäät maalaismaisemat tuhoutuisivat.

Näillä järvimaisemilla on hyvin pitkään viljelty peltoja. Alueella on kulttuurihistoriallista perintöarvoa, joka näin rakentamalla pilattaisiin. Maisemallinen vaikutus ulottuu myös Jämin matkailuun, jonne Jämintietä pitkin ajelee paljon matkailijoita ja urheilijoita. He näkevät oikealla siintävän Mertiöjärven ja vasemmalle Jämijärven siniset aallot, vielä. Useat vierailijat ovat kehuneet nimenomaan maalaismaisemia ja luonnolle jätettyä tilaa. Jämille saapuessaan heillä on vastassaan mökkikylä.

 

3)      Jämijärven kunnalla on runsaasti tarjolla tontteja valmiiksi kaavoitetuilla alueilla, joilla olisi jo kunnallistekniikkakin valmiina.

Jos tällaiselle rakentamiselle annetaan lupa, niin tästä voi tehdä sellaisen johtopäätöksen, että rakentaa voi minne vaan välittämättä luontoarvoista ja arvokkaasta kulttuuriperinnöstä sekä niiden seuraamuksista. Kunnan pitäisi nyt keskittää myymään omia tonttejaan niitä tarvitseville rakentajille.

 

4)      Olen asunut Vettenrannan tilalla 35 vuotta, eli melkein koko ikäni.

Käyn edelleen joka päivä synnyinkodissani auttelemassa vanhempiani tilan töissä. Tällä hetkellä asun Avennon alueella, sijoitusmielessä ostetussa asunnossa, mutta olen menossa asumaan Vettenrannan tilaa. En siis ole sivullinen tässä asiassa.”

 

                                      

                                       Jämijärvellä 15.12.2009

 

                                       Timo Teelmäki

                                      

 

Vs. RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VASTINE TIMO TEELMÄEN TEKEMÄÄN OIKAISUVAATIMUKSEEN

                                      

Johanna ja Petri Ihanamäki jättivät 16.11.2009 rakennuslupahakemukset kerrosalaltaan 173 m²:n suuruisen omakotitalon  ja 77 m² suuruisen autotallirakennuksen rakentamiseksi 6100 m²:n määräalalle KOTIRANTA –nimisestä tilasta, kiinteistötunnus 181-401-0007-0047. Rakennuspaikka sijaitsee Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä haja-asutusalueella ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa noin 2,5 km:n etäisyydellä Jämijärven kunnan keskustaajamasta. Vs. rakennuspäällikkö myönsi haetut rakennusluvat 2.12.2009 hakemuksen mukaisesti.

 

Teelmäen tekemään oikaisuvaatimukseen vs. rakennuspäällikkö vastaa seuraavasti;

 

1) Jämijärven kunnan kunnanvaltuuston 1.2.2002 hyväksymän rakennusjärjestyksen (voimaantulo 22.1.2002) kohdassa 4.1 määritellään rakentamisen määrä asemakaava-alueen ulkopuolella. Rakennuspaikalle sallittu rakennusoikeus saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta.

 

2) Rakennuspaikalle rakennettavaksi suunnitellut rakennukset rakennetaan muodoiltaan ja väreiltään perinteiseen maalaismaisemaan soveltuviksi sekä rakennuspaikka liitetään lisäksi tarvittavin istutuksin ympäristöön sopivaksi.

 

3) Jämijärven kunnan rakennusvalvontaviranomainen tekee rakennuslupapäätökset vakaata harkintaa käyttäen ja rakennuslupien käsittely tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain hengen mukaisesti.

Jämijärven kunta antaa kunnan asukkaille mahdollisuuden itse valita ja hankkia mahdollinen rakennuspaikka omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaan. Kunta on valmis myymään vapaina olevia tonttejaan halukkaille.  

 

4)Vs. rakennuspäällikön Johanna ja Petri Ihanamäelle asuin- ja autotallirakennusta myöntämät rakennusluvat 6100 m²:n määräalalle KOTIRANTA- nimiselle tilalle eivät aiheuta Vettenranta- nimisellä tilalla asuville asumis- tai ympäristöhaittaa. 

 

 

 

 

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta katsoo rakennuslupapäätökset maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti tehdyksi ja hylkää yksimielisesti Timo Teelmäen tekemän oikaisuvaatimuksen aiheettomana.

 

                                      

Olavi Koivuniemi totesi itsensä esteelliseksi ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus.