Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 18/2009

 

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 2.12.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

7.12.2009 kello 18.00

 

Paikka

 

Jämin Yritysforum

Käsiteltävät asiat

318 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  323

319 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  323

320 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  324

321 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  325

322 §    VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMAVUOSILLE 2010-2012  326

323 §    RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN  328

324 §    JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN.... 329

325 §    MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JA – ASETUKSEN SEKÄ MAA- AINESLAIN TARKOITTAMISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT  MAKSUT    331

326 §    POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN FUUSIOITUMINEN KOKEMÄENJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄÄN JA POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN  332

327 §    SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS  334

328 §    JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN  335

329 §    VARAJÄSENEN VALINTA KUNNANHALLITUKSEEN MIIA SJÖMANIN TILALLE    336

330 §    SISÄISEN VALVONNAN OHJEET  337

331 §    VUODEN 2009 PALVELUSOPIMUKSEN TARKISTUSOSAN KORJAAMINEN     338

332 §    HEIKKI MÄKELÄN HOITAMIEN LUOTTAMUSTEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN     339

333 §    TARJA MÄEN HOITAMIEN LUOTTAMUSTEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN.... 340

334 §    IRTISANOMINEN KUNNAN RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRASTA / JUHANI VIILO     341

335 §    LASKETTELURINTEEN JA NIINIMAJAN VUOKRASOPIMUKSEN SEKÄ HIIHTOHISSIN HOITOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  342

336 §    TALOUSARVIOMUUTOKSET V. 2009 TALOUSARVIOON  343

337 §    POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / PIA JA JARMO HIRVONEN  344

338 §    MAA-AINESLUPAHAKEMUS / KARI JOKISALO   345

339 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2009  346

340 §    PÄÄTÖS KUNTARAHAN MAKSAMISESTA ”JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN  PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA” HANKKEELLE  347

341 §    SÄHKÖTARJOUSTEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN  348

342 §    LATUJEN HOITOTARJOUKSIEN HYVÄKSYMINEN  350

343 §    LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN  351

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 18/2009                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

7.12.2009 kello 18.00 – 19.07

 

KOKOUSPAIKKA

 

Jämin Yritysforum

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja
Satu Jokela

Kari Jokisalo

Kati Mansikkamäki

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                    valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                        valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 318-343

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia
                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   14.12.2009

Allekirjoitukset

 

 

Olli Seppälä                              Satu Jokela               

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   14.12.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

318 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

319 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Olli Seppälä ja Satu Jokela.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

320 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Maanvuokrasopimus / Jari Tasala

-          Maanvuokrasopimus / Jari Tasala

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200911

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2009

-          Väestörekisterikeskus, oppilastiedot kuntanne koulutoimelle

-          Parkanon kaupunki, edustajat kuntaliitosneuvotteluihin

-          Ara, uudet asuntomarkkinatiedot

-          Ara, luovutuksen saajan nimeäminen

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, ohjeet vuosille 2011-2014 tehtäviä yleisten kirjastojen perustamishanke-ehdotuksia ja vuoden 2010 valtionapuhakemuksia varten

-          Viestintävirasto, vastaus kirjeeseen otsikolla ”tukikelpoiset laajakaista-alueet Jämijärvellä”

-          D-Fence turvallisuusraportti 11/2009

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, osavuosikatsaus 1 – 8 kk/2009

-          Satakunnan pelastuslaitos, ta 2009, taloustilanne 31.10.2009

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, koulutussopimuksen mukaisen ruokailukustannusten korvauksen määrä

-          Opetusministeriö, perusopetuksen laatukriteereiden käyttöönottoon kohdennetun valtionavustuksen hakeminen

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Jämijärvi, Narvi II

o       Tykköö, Vihu

o       Peijari, Hepokoti

o       Jämijärvi, Kotiranta

o       Jämijärvi, Vihtiömäki

o       Kauppila, Päivärinne

o       Jämijärvi, Narvi II

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

321 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

 

                                            Sivistyslautakunta                                   5.11.2009

Pohjois-Satakunnan Kehittämis-

keskus Oy hallituksen kokous               16.11.2009

                                            Tekninen lautakunta                               17.11.2009

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          19.11.2009

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskunta yhtymä, johtokunta       24.11.2009

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskunta yhtymä, johtokunta       26.11.2009

 

                                           

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          20 §              4.12.2009

 

322 §            VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

VUOSILLE 2010-2012

 

                                                                                                            

Vuoden 2009 talousarvio toteutuu muilta osin lähes budjetoidusti, mutta sairaanhoitopiirin huikea menojen kasvu ”syö” vuosikatteen lähes miinukselle. Onnikodin tilojen myynnistä ja kansanterveystyön kuntayhtymän purkamisesta syntyneet myyntivoitot pitänevät vuosikatteen kuitenkin positiivisena. Vuoden 2008 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa kasvua peräti 10,5 %, joka on selvästi yli valtakunnan keskitason. Samanaikaisesti yhteisöverotuotto laski 20,6 %.

 

Vuoden 2010 investointien painopiste on edelleen tiehankkeissa. Nuorisovintin perusparantamiseen on haettu avustusta ministeriöltä, ja mikäli hanke toteutuu, siihen on tarkoitus käyttää myös kunnalla olevia perintövaroja. Seudullisen laajakaistahankkeen toteutumiseen on myös varauduttu investointiohjelmassa.

 

Kunnallisveroprosentti nostettiin vuonna 2008 19,75 %:iin. Taloussuunnitelmassa on varauduttu veroprosentin nostoon vuonna 2011, jolloin veroprosentti nousisi 20,50 %:iin. Talousarvio vuodelle 2010 valtuusto nosti kiinteistöveroja. Noston vaikutus on yhteensä n. 70.000 euroa.

 

Kunnallisveron tuotto on laskettu siten, että vuoden 2008 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti:

 

                                            - v. 2009       + 2,3 %

                                            - v. 2010       - 2,9 %

 

                                            Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen.

 

                                            Henkilöstömenoissa on huomioitu tiedossa olevat palkantarkistukset. Työllistämisrahat on kohdistettu edellisen vuoden tapaan asianomaisille hallintokunnille. Henkilöstösuunnitelmassa on huomioitu eläkkeelle jäämiset sekä KELTO-toiminnan lakkaaminen.

 

Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 on liitteenä nro 20.1

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti puoltaa talousarviota ja taloussuunnitelmaa esitetyn mukaisesti.

                                            -----


 

KH  322 §                          Vuoden 2010 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2010-2012 on liitteenä nro 322.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan talousarvion vuodelle 2010 ja taloussuunnitelman vuosille 2010-2012 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 


                                            Tekninen lautakunta         88 §              17.11.2009

 

323 §              RAKENNUSVALVONTATAKSAN TARKISTAMINEN

 

                                        Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

                                           

                                        Jämijärven kunnan rakennusvalvonnasta perittävät maksutaksat on edellisen kerran hyväksytty kunnanvaltuustossa 2.11.2004, (voimaantulo 1.1.2005)

                                      

                                        Jämijärvellä rakennusvalvontamaksut ovat kattaneet 2000-luvulla keskimäärin 30 % rakennusvalvonnan menoista.

 

                                        Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukaan luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnanvaltuuston hyväksymässä taksassa.

 

                                        Suomen Kuntaliitto on vuonna 2008 antanut suosituksen maksuperusteista. Suosituksessa todetaan johdantona seuraavaa:

                                        Kuntien talouden kannalta rakennusvalvonnan toimintamenot suositellaan katettaviksi kokonaan rakentajilta perittävillä maksuilla. Maksujen tarkistamista ja muuttamista joka vuosi suositellaan.

 

                                            Taksoja on vertailtu Jämijärven kokoisiin vastaaviin kuntiin.

 

                                            Uusi maksutaksaluonnos on esityslistan liitteenä, liite 88.1

 

Päätösehdotus:                 Tekninen lautakunta hyväksyy rakennusvalvonnasta perittävien maksujen maksutaksaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.2.2010.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----

 

KH 323 §                           Uusi maksutaksaluonnos on liitteenä nro 323.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

 

                                            Tekninen lautakunta         89 §              17.11.2009

 

324 §              JÄTEVEDESTÄ PERITTÄVÄN KÄYTTÖMAKSUN TARKISTAMINEN

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

                                      

                                        Vesihuoltolain mukaan vesihuollosta tulee periä käyttömaksua. Käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdetun jäteveden määrän ja laadun perusteella. Lisäksi laitos voi periä liittymismaksua ja perusmaksua sekä muita maksuja laitoksen toimittamista palveluista. Liittymis- ja perusmaksu voivat olla eri alueilla erisuuruisia, jos se on tarpeen kustannusten oikeaan kohdentamisen tai aiheuttamisperiaatteen toteuttamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä. Jämijärven kunnan viemärilaitos perii käyttömaksua kiinteistön käyttämän veden perusteella sekä käyttömaksua kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.

 

                                        Vesihuollosta perittävien maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle. Maksujen tulee olla kohtuulliset ja tasapuoliset.

                                      

                                        Jätevedestä peritään tällä hetkellä käyttömaksua kunnanvaltuuston 8.11.2005 hyväksymän päätöksen mukaisesti 1,35 €/m³ (alv 0 %).

                                      

                                        Jäteveden käyttömaksua esitetään korotettavaksi noin 9.60 %:a. Uusi jäteveden käyttömaksu on korotuksen jälkeen 1,48 €/m³ (alv 0 %)

                                       Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta umpikaivolietteestä peritään 1,48 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 1,35 €/m³ (alv 0 %).

 

                                        Jätevedenpuhdistamolle toimitettavasta sakokaivolietteestä peritään 7,67 €/m³ (alv 0 % ), aiemmin 7,0 €/m³ (alv 0 %).

                                      

Päätösehdotus:                 Tekninen lautakunta hyväksyy jätevedestä perittävien käyttömaksujen korotukset maksutaksaluonnoksen mukaisesti ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.2.2010.

 

Päätös:                              Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KH 324 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

                                            Tekninen lautakunta         90 §              17.11.2009

 

325 §            MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN JA – ASETUKSEN SEKÄ MAA-AINESLAIN TARKOITTAMISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

 

                                        Jämijärven kunnanhallitus on edellyttänyt, että maksuihin ja taksoihin tehdään tarvittavat lakien ja inflaation mukaiset tarkistukset.

 

                                        Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa(MRL 145§).

                                      

                                        Maa-aineslain mukaisen lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta sekä ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvista kustannuksista on luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja velvollinen suorittamaan kunnalle maa-aineslain mukaisista viranomaistehtävistä perittävän maksun (MAL 23 §).

 

                                       Jämijärven kunnan maa-aineslain tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävät maksutaksat on edellisen kerran hyväksytty kunnanvaltuustossa 25.6.2002.

                                           

                                            Uusi maksutaksaluonnos on esityslistan liitteenä, liite 90.1

 

Päätösehdotus:                 Tekninen lautakunta hyväksyy maa-aineslain tarkoittamista viranomaistehtävistä perittävien maksujen maksutaksaluonnoksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Lisäksi tekninen lautakunta esittää, että uudet maksutaksat astuvat voimaan 1.2.2010.

 

Päätös:                               Hyväksyttiin yksimielisesti.

                                      

                                            -----

 

KH 325 §                           Uusi maksutaksaluonnos on liitteenä nro 325.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväsyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

 

326 §              POHJOIS-SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN FUUSIOITUMINEN

                        KOKEMÄENJOKILAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄÄN JA POHJOIS-

                        SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN

 

                                            Nykyiset Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän ja Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat sopivat 2.3.2009 allekirjoittamallaan perussopimuksella muodostavansa Satakunnan koulutuskuntayhtymän. Koulutuskuntayhtymän tehtävänä on järjestää lakisääteistä ammatillista koulutusta sekä sitä tukevaa muuta koulutus-, kurssi- ja palvelutoimintaa. Satakunnan koulutuskuntayhtymä aloittaa perussopimuksen mukaisesti toimintansa 1.1.2010.

 

                                            Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä ja Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä yhdistyvät siten, että Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä sulautuu Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymään. Yhdistymisvaiheessa Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä muuttaa nimensä Satakunnan koulutuskuntayhtymäksi.

 

                                            Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä pyysi 19.8.2009 päivätyllä kirjeellään opetusministeriötä yhdistämään Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän koulutuksen järjestämisluvat Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän koulutuksen järjestämislupiin 1.1.2010 alkaen. Samalla se ilmoitti Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän toiminnan koulutuksen järjestäjänä päättyvän 31.12.2009. Kuntayhtymien välisessä yhdistymistä käsittelevässä aiesopimuksessa ja kuntayhtymien jäsenkuntien allekirjoittamassa perussopimuksessa on määriteltynä kuntayhtymien omaisuuden, oikeuksien ja velvoitteiden siirtyminen.

 

                                            Koska Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä lopettaa toimintansa koulutuksen järjestäjänä, on koulutuskuntayhtymä perusteltua purkaa. Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän nykyiseen, 30.11.1998 allekirjoitettuun perussopimukseen, sen kohtaan 21 §, Kuntayhtymän purkaminen ja loppuselvitys, on kirjattu näin:

                                            ”Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot. Kuntayhtymän purkautuessa yhtymähallituksen on huolehdittava loppuselvityksestä, elleivät jäsenkunnat sovi muusta järjestelystä. Kuntayhtymän varat, joita ei tarvita loppuselvityksen kustannusten ja velkojen suorittamiseen eikä sitoumusten täyttämiseen, jaetaan jäsenkunnille peruspääomaosuuksien suhteessa. Jos kustannusten ja velkojen suorittamiseen sekä sitoumusten täyttämiseen tarvittava määrä on varoja suurempi, jäsenkunnat ovat velvolliset suorittamaan erotuksen edellä mainittujen osuuksien suhteessa.”

 

                                            Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat hyväksyessään Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen hyväksyneet myös sen, että jäsenkuntien peruspääomaosuudet Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymästä siirtyvät sellaisinaan peruspääomaosuuksiksi Satakunnan koulutuskuntayhtymään ja sen, että Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän koko omaisuus, sekä kiinteä omaisuus että irtain omaisuus, siirtyy osaksi Satakunnan koulutuskuntayhtymän omaisuutta. Näin ollen erillistä loppuselvitystä ei tarvita.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää Jämijärven kunnan osalta purkaa Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän 31.12.2009.

 

                                            Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä, johon Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat 1.1.2010 liittyvät, jatkaa toimintaansa nimellä Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1.1.2010 alkaen.

 

                                            Lisäksi kunnanhallitus saattaa valtuustolle tiedoksi, että Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokous hyväksyy Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2009 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille alkuvuodesta 2010 pidettävässä kokouksessa. Tieto tilinpäätöksestä, sen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä toimitetaan jäsenkunnille heti yhtymäkokouksen käsiteltyä asian.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

327 §              SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN

                        MUUTOS

 

                                            Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkunnista Eura, Köyliö ja Säkylä muodostavat uuden Euran kunnan 1.1.2011. Tämä aiheuttaa tarpeen muuttaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimusta vastaamaan uutta jäsenkuntarakennetta.

 

                                            Perussopimuksen 8 §:n mukaan: ”Jäsenkuntien äänivallan perusteena käytetään osuutta koulutuksen järjestämisluvan mukaisesta laskennallisista opiskelijapaikoista ja kunnallisvaalikausittain jäsenkunnan asukaslukua vaaleja edeltävän vuoden viimeisenä päivänä”

 

                                            Uuden Euran osuus kuntayhtymästä on aiemman kolmen kunnan osuuksien summa.

 

                                            Liitteenä on esitys perussopimukseksi 1.1.2011 lukien. Liite nro 327.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy omalta osaltaan Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutoksen 1.1.2011 lukien oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

328 §            JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSIIN

 

Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymä fuusioituu 1.1.2010 Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymään. Fuusiosta syntynyt Satakunnan koulutuskuntayhtymä aloittaa toimintansa näin ollen 1.1.2010.

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokoukseen valitsee kukin jäsenkunta yhden (1) jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksiin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

329 §           VARAJÄSENEN VALINTA KUNNANHALLITUKSEEN MIIA SJÖMANIN TILALLE

 

                                            Miia Sjöman on toiminut kunnanhallituksessa Kati Mansikkamäen henkilökohtaisena varajäsenenä. Valtuusto päätti kuitenkin kokouksessaan 9.11.2009 § 74 valita hänet valtuuston II varapuheenjohtajaksi, joten hän ei voi enää jatkaa kunnanhallituksen varajäsenenä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      toteaa, että Miia Sjöman ei voi valtuuston II varapuheenjohtajaksi valintansa jälkeen toimia kunnanhallituksen varajäsenenä

2.      valitsee kunnanhallitukseen Kati Mansikkamäelle uuden henkilökohtaisen varajäsenen

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


                                             Kunnanhallitus                       272 §      12.10.2009

 

330 §           SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

 

Jämijärven kunnan sisäistä valvontaa ohjataan hallinto- ja muilla säännöillä. Lisäksi sisäiseen valvontaan liittyviä asioita on talousarviossa ja toimintakertomuksessa. Tämän lisäksi Jämijärven kunnassa on hyväksytty sisäisen valvonnan standardit.

 

Sisäisen valvonnan tehostamiseksi asiat olisi hyvä koota erillisiksi sisäisen valvonnan ohjeiksi. Tämä edesauttaisi myös riskien hallintaa kunnan sisällä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kuntaan laaditaan sisäisen valvonnan ohjeet. Ohjeiden valmistelu annetaan taloustyöryhmän tehtäväksi. Ohjeet tulee valmistella siten, että ne voidaan ottaa käyttöön v. 2010 alusta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 330 §                           Sisäisen valvonnan ohjeiden valmistelu on vielä sen verran kesken, että valmistelijat ovat pyytäneet lisäaikaa työn loppuunsaattamiseksi. Tarvittava lisäaika on kaksi kuukautta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa sisäisen valvonnan ohjeiden valmistelijoille lisäaikaa siten, että ohjeet tulevat voimaan 1.3.2010 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

331 §           VUODEN 2009 PALVELUSOPIMUKSEN TARKISTUSOSAN KORJAAMINEN

 

Perusturvalautakunnan ja PoSan välistä palvelusopimusta ja sen tarkastusosaa on korjattu, jotta se vastaisi tarkemmin olemassa olevaa palvelutarvetta. Tarkistukseen on vaikuttanut myös se, että PoSan vuoden 2009 talousarvioon on varattu eläkevasteisiin todellista tarvetta enemmän. Varaus on käytetty tarkistuksessa kuntien hyväksi.

 

Jämijärven kunnan osalta tarkistus pienentää kunnan tilausta 37.434 eurolla.

 

Muutetun palvelusopimuksen tarkistusosan yhteenveto on liitteenä nro 331.1.

 

Ehdotus.                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan osalta v. 2009 peruspalvelusopimuksen tarkistusosan korjaamisen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

332 §           HEIKKI MÄKELÄN HOITAMIEN LUOTTAMUSTEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN

 

Edesmennyt Heikki Mäkelä on toiminut kunnan luottamustehtävissä maaseutulautakunnan puheenjohtajana sekä keskusvaalilautakunnan jäsenenä.

Lisäksi hän on ollut Perussuomalaisten ensimmäinen varavaltuutettu.

Ko. tehtäviin on valittava uudet henkilöt.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edesmenneen Heikki Mäkelän tilalle

 

1.      jäsenen maaseutulautakuntaan ja nimeää jäsenistä maaseutulautakunnan puheenjohtajan ja

2.      jäsenen keskusvaalilautakuntaan

 

Heikki Mäkelän tilalle Perussuomalaisten ensimmäiseksi varavaltuutetuksi nousee Jouko Lindström.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

333 §           TARJA MÄEN HOITAMIEN LUOTTAMUSTEHTÄVIEN TÄYTTÄMINEN

 

Edesmennyt Tarja Mäki on toiminut kunnan luottamustehtävissä maaseutulautakunnan varajäsenenä ja kiinteistötoimitusten uskottuna miehenä.

Ko. tehtäviin tulee valita uudet henkilöt.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edesmenneen Tarja Mäen tilalle maaseutulautakunnan varajäsenen ja kiinteistötoimitusten uskotun miehen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

334 §           IRTISANOMINEN KUNNAN RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VIRASTA / JUHANI VIILO

 

Juhani Viilo on lähettänyt kunnanhallitukselle 30.11.2009 päivätyn kirjeen, jossa hän irtisanoutuu Jämijärven kunnan rakennuspäällikön virasta siten, että virkasuhde päättyy 31.1.2010.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Juhani Viilon irtisanoutumisen hänen esittämällään tavalla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                            Kunnanhallitus          309 §     16.11.2009

 

335 §            LASKETTELURINTEEN JA NIINIMAJAN VUOKRASOPIMUKSEN SEKÄ HIIHTOHISSIN HOITOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

                      Jämijärven kunnalla on ollut Jämin Jänteen kanssa sopimus laskettelurinteen, Niinimajan ja hiihtohissin hoitamisen ja vuokraamisen osalta.

Jämi on liittynyt v. 2009 Suomen Hiihtokeskusyhdistykseen ja tämä on luonut muutostarpeita kunnan ja Jänteen väliseen sopimukseen. Lisäksi Jänne on hankkimassa lumetusjärjestelmää, joka sekin on huomioitava sopimuksessa.

Jämijärven kunnan ja Jämin Jänteen välisissä neuvotteluissa on päädytty oheisen liitteen mukaiseen sopimusluonnokseen. Liite nro 309.1.

 

Asia on ollut esillä kunnanhallituksessa aiemmin ennakkovalmisteluasiana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jämin Jänteen välisen laskettelurinteen ja Niinimajan vuokrasopimuksen ja hiihtohissin hoitosopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti hyväksyä oheisen liitteen mukaisen sopimuksen seuraavilla tarkennuksilla:

 

-          Jämin Ladun ja Eläkeliiton käyttöoikeus Niinimajaan tulee tietyllä aikajänteellä olla huomioituna sopimuksessa ja

-          sopimuksen kohdassa 1) tulee määrittää hintaraja suuremmille remonteille

 

Kunnanhallitus valtuutti yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan neuvottelemaan ko. muutokset ja allekirjoittamaan sopimuksen. Allekirjoitettu sopimus tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

                                            -----

 

KH 335 §                           Liitteenä on korjattu ja allekirjoitettu sopimus. Liite nro 335.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee sopimuksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

336 §           TALOUSARVIOMUUTOKSET V. 2009 TALOUSARVIOON

 

                       

                                            Hallintokunnilta on saatu esitykset vuoden 2009 talousarviomuutoksiksi. Muutokset pitävät sisällään myös muutoksia tilikarttaan; perustettu tehtävä 321 vapaa-aikatoimi.

                                            Talousarviomuutokset on koottu liitteeseen nro 336.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy muutokset vuoden 2009 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

337 §           POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / PIA JA JARMO HIRVONEN

 

                                            Pia ja Jarmo Hirvonen hakevat poikkeamislupaa rakennusrajan ylittämiseen puuvaraston rakentamiseksi. Kohde sijaitsee Avennon alueella korttelin nro 71 tontilla nro 3. Liite nro 337.1.

 

                                            Naapurit on kuultu asiassa ja heillä ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen.

 

                                            Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Pia ja Jarmo Hirvoselle poikkeamisluvan heidän hakemuksensa mukaisesti.

                                           

                                            Päätös on voimassa kaksi vuotta päätöksen lainvoimaisuudesta lukien.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

338 §           MAA-AINESLUPAHAKEMUS / KARI JOKISALO

 

                                            Kari Jokisalo hakee lupaa maa-ainesten ottamiseen Jämijärven kunnan Kauppilan kylässä sijaitsevalle tilalle Sorakangas RN:o §5:31. Jokisalo on ostanut tilan 13.8.2008 Tielaitokselta.

                                            Alueelle on aiemmin myönnetty ottamislupa Suomen Valtiolle (kunnanhallitus 8.2.1994 § 27). Maa-aineslain mukaisen luvan valvontapöytäkirja on liitteenä nro 338.1.

                                            Lupa-aika on päättynyt ja ottamistoiminta on jäänyt kesken. Kari Jokisalo hakee uutta lupaa ottamistoiminnan jatkamiseksi. Ottamisalueen pinta-ala on 64300 m2, vuotuinen otto näin ollen 5000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

 

                                            Naapureita on kuultu asiasta ja heillä ei ole ollut huomautettavaa Kari Jokisalon maa-aineslupahakemukseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Kari Jokisalolle maa-ainesluvan hakemuksen mukaisesti. Ottamistoiminnassa on otettava huomioon oheisen liitteen nro 338.2 mukaiset seikat.

                                            Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 16.000 euron suuruinen MAL 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Kari Jokisalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            _____

 


 

339 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2009

 

                       

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2009. Liite nro 339.1. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

                    


 

340 §           PÄÄTÖS KUNTARAHAN MAKSAMISESTA ”JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

                     PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA” HANKKEELLE

 

                                            Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry on 26.11.2009 tehnyt kuntarahan maksatuspäätöksen hankkeelle ”Jämin toimintaympäristön parantaminen pieninvestoinneilla”. Myönnetty kuntarahoitus on yhteensä 5928,72 €, josta aiemmin on maksettu 4739,93 euroa ja tällä päätöksellä maksetaan 1187,57 euroa (erotus 1,22 €).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun kuntarahapäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

                                            Tekninen lautakunta         100 §            7.12.2009

                                            Tekninen lautakunta         91 §              17.11.2009

 

341 §           SÄHKÖTARJOUSTEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

 

Tekn. ltk 91 §                     Sähkön ostoa koskeva, voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2009.

                                            Tarjoukset sähkön ostosta tulee pyytää siten, että sopimus astuu voimaan 1.1.2010 lukien.

 

 

Päätösehdotus:                Pyydetään tarjoukset sähkön ostosta kunnan kulutuskohteisiin ajalle   1.1.2010 – 31.12.2011 seuraavilta sähköntoimittajilta:

§         Leppäkosken Sähkö Oy

§         Vatajankosken Sähkö Oy                 

§         Tampereen Sähkölaitos Oy

§         Helsingin Energia

§         Kymenlaakson Sähkö

§         Kokkolan Energia

 

Päätös:                              Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tekn. ltk 7.12.09 § 98      Määräaikaan 30.11.2009 klo 15.00 mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat sähköntoimittajat:

 

·        Leppäkosken Sähkö Oy

·        Vatajankosken Sähkö Oy

·        Kymenlaakson Sähkö Oy

·        Kokkolan Energia

 

Tarjoukset avattiin 30.11.2009 klo 15.30. Tarjousten avauksen suorittivat  kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja vs. rakennuspäällikkö Pentti Virtanen. Tarjousten avauksesta laadittiin avauspöytäkirja, joka on esityslistan liitteenä nro 98.1. Edullisimman tarjouksen jätti Leppäkosken Sähkö Oy  (3.943 snt/kWh).

 

Päätösehdotus:                Tekninen lautakunta hyväksyy Leppäkosken Sähkö Oy:n jättämän edullisimman tarjouksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

 

                                            -----

 

KH 341 §                            Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä nro 341.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

                                            Vapaa-aikalautakunta      51 §              1.12.2009

 

342 §            LATUJEN HOITOTARJOUKSIEN HYVÄKSYMINEN

 

Vapaa-aikalautakunta on pyytänyt tarjouksia kansallisessa hankintakanava Hilmassa, sekä kunnan virallisilla ilmoituksilla paikallislehdissä. Ilmoitukset on julkaistu 19.11.2009 ja 23.11.2009. Tarjousasiakirjat sai noutaa vapaa-aikatoimistosta aina tiistaihin 1.12.2009 asti.

 

Tarjoukset aukaistiin tiistaina 1.12.2009. Liitteessä 51.1. avauspöytäkirja.

 

Määräaikaan mennessä saapui ainoastaan yksi tarjous, Jämin Jänteeltä. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

 

Päätösehdotus:                Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Jämin Jänteen jättämän latujenhoitotarjouksen ja esittää kunnanhallitukselle tarjouksen hyväksymistä.

 

 

Päätös:                              Jarmo Huhtaniemen ollessa esteellinen, puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan Jouko Kulmala.

 

Jarmo Huhtaniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

KH 342 §                           Tarjousten avaamispöytäkirja on liitteenä nro 342.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy vapaa-aikalautakunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                       


 

343 §              LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN

 

Talousarviomuutosten jälkeen kunnan v. 2009 talousarvio on hyvin lähellä lopullista tilinpäätöstä. Vuoden aikana on talousarviomenojen lisäksi lyhennetty / maksettu kokonaan pois lyhytaikaista lainaa 250.000 euroa.

 

Talousarviovuoden talous on kuitenkin niin tiukka, että tulos ei anna pelivaraa ko. summan puuttumiseen kassasta ja siksi kunnanjohtaja pyysi lainatarjoukset lyhytaikaisen lainan ottamiseksi. Liite nro 343.1.

 

Kunnanjohtaja on tehnyt lainapäätöksen 7.12.2009 kunnanhallituksen ja valtuuston antamin ohjein ja valtuuksin. Liite nro 343.2.

 

Ehdotus:                        Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan tekemän lainapäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.