Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 17/2009

 

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 10.11.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

16.11.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

299 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  305

300 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  305

301 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  305

302 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  305

303 §    TEEMA-ASIAT / POSA     305

304 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2009  305

305 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2009 JA KAAVOITUSOHJELMA 2010 - 2011  305

306 §    VARAJÄSENEN VALINTA VALTUUSTON
VAALILAUTAKUNTAAN     305

307 §    SATAKUNTALIITON VASTINEET JÄMIJÄRVEN KUNNAN ANTAMAAN LAUSUNTOON MAAKUNTAKAAVASTA  305

308 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 9.11.2009 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   305

309 §    LASKETTELURINTEEN JA NIINIMAJAN VUOKRASOPIMUKSEN SEKÄ HIIHTOHISSIN HOITOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  305

310 §    LAUSUNTO MTY JUSSI LEPPIHALMEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN  305

311 §    MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN     305

312 §    POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAISTOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN SEURANTA 30.9.2009    305

313 §    MAA-AINESLUVAN JATKAMINEN / REIJO RAJAKALLIO   305

314 §    LATUJEN HOIDON KILPAILUTTAMINEN  305

315 §    KUNNAN HENKILÖKUNNAN KUNTOSALIN KÄYTTÖ   305

316 §    POIKKEAMISLUVAN PERUMINEN /
PEKKA JA MERJA SIMBERG   305

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2009                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

16.11.2009 kello 18.30 -20.18

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja
Satu Jokela

Kari Jokisalo

Kati Mansikkamäki

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                    valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I varapuheenjohtaja

Miia Sjöman                        valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Matti Peurala                       PoSan johtokunnan jäsen klo 18.40-19.25

ASIAT

 

§§ 299-316

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme   Anneli Kujansuu         Esa Ala-Karvia
                                  § 310       

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   23.11.2009

Allekirjoitukset

 

 

Ari Uusi-Rasi                            Kati Mansikkamäki  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   23.11.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

299 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

300 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Ari Uusi-Rasi ja Kati Mansikkamäki

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

301 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Ara, asuinrakennusten korjaustoimintaan myönnettävien suhdanneluonteisten avustusten kuntakohtaiset määrärahat

-          Ikaalisten kaupunki, tiedoksi Ikaalisten kaupungin ympäristölautakunnan antama maa-aineslupapäätös 77 § / Mika Suuriniemi

-          Kihniön kunta, ote Luoteis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan kuntien yhteistyöselvitys

-          Verohallinto, verovuoden verot ja ennakkotieto verotuskustannuksista

-          Kuntaliitto, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki

-          www.jamijarvi.fi kävijätilasto

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, uuden eläinlääkintähuoltolain vaikutus kunnaneläinlääkäreiden palkkaukseen 1.11.2009 lukien

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, osallistuminen Satakunnan KanTa-aluehankkeen käynnistämisvaiheeseen

-          Honkajoen kunta, ote Luoteis-Pirkanmaan ja Pohjois-Satakunnan kuntien yhteistyöselvitys

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Peijari, Kivikari

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

302 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjola, vakuutusten vuositarkastus 2009                15.10.2009

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta                              2.11.2009

Tarkastuslautakunta                                                     5.11.2009

Taloustyöryhmä                                                            6.11.2009                         

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

303 §            TEEMA-ASIAT / POSA

 

PoSan johtokunnan jäsen Matti Peurala tulee kunnanhallituksen kokoukseen selvittämään PoSan ajankohtaisia asioita.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

PoSan johtokunnan jäsen Matti Peurala oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 18.40-19.25.

_____

 


 

304 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.9.2009

 

                                            Liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2009.

Liite nro 304.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

305 §           JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2009 JA KAAVOITUSOHJELMA 2010 - 2011

 

                                           

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja vs. rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2009 ja kaavoitusohjelman vuosille 2010 – 2011. Liite nro 305.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

306 §            VARAJÄSENEN VALINTA VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTAAN

 

Valtuusto valitsi kokouksessaan 9.11.2009 § 74 Anne Laxin Pentti Virtasen tilalle valtuuston vaalilautakunnan varsinaiseksi jäseneksi. Anna Lax oli aiemmin Pentti Virtasen varajäsen. Tämän vuoksi on valtuuston vaalilautakuntaan valittava Anne Laxille varajäsen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Anne Laxille varajäsenen valtuuston vallilautakuntaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 


 

307 §            SATAKUNTALIITON VASTINEET JÄMIJÄRVEN KUNNAN ANTAMAAN LAUSUNTOON MAAKUNTAKAAVASTA

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on käsitellyt 5.10.2009 § 161 maakuntakaavaehdotukseen tehdyt kannanotot ja kehittämisesitykset ja antanut niistä vastineensa.

 

Jämijärven kunnanhallituksen lausunnosta annetut vastineet ilmenevät liitteestä nro 307.1.

 

Yksikään Jämijärven kunnan lausumista ei aiheuttanut muutoksia maakuntakaava-asiakirjoihin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus käy keskustelun saatujen vastineiden pohjalta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että maakuntakaavasta tehdään valitus, mikäli maakuntavaltuusto hyväksyy em. asiat maakuntahallituksen esittämällä tavalla.

 

                                            _____


 

 

308 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 9.11.2009 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 9.11.2009.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            71 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

                                            72 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

                                            73 § Muutoksen tekeminen hallintosääntöön           

                                            74 § Eron myöntäminen luottamustehtävistä / Pentti Virtanen    

                                            75 § Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.8.2009      

                                            76 § Vuoden 2010 tuloveroprosentin määrääminen                    

                                            77 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2010 

                                            78 § Talousraportti PoSan toiminnasta 1.1.-30.9.2009               

                                            79 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi

                                            otettavat asiat                  

80 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                                           

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 9.11.2009, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

309 §            LASKETTELURINTEEN JA NIINIMAJAN VUOKRASOPIMUKSEN SEKÄ HIIHTOHISSIN HOITOSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

                      Jämijärven kunnalla on ollut Jämin Jänteen kanssa sopimus laskettelurinteen, Niinimajan ja hiihtohissin hoitamisen ja vuokraamisen osalta.

Jämi on liittynyt v. 2009 Suomen Hiihtokeskusyhdistykseen ja tämä on luonut muutostarpeita kunnan ja Jänteen väliseen sopimukseen. Lisäksi Jänne on hankkimassa lumetusjärjestelmää, joka sekin on huomioitava sopimuksessa.

Jämijärven kunnan ja Jämin Jänteen välisissä neuvotteluissa on päädytty oheisen liitteen mukaiseen sopimusluonnokseen. Liite nro 309.1.

 

Asia on ollut esillä kunnanhallituksessa aiemmin ennakkovalmisteluasiana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Jämin Jänteen välisen laskettelurinteen ja Niinimajan vuokrasopimuksen ja hiihtohissin hoitosopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti hyväksyä oheisen liitteen mukaisen sopimuksen seuraavilla tarkennuksilla:

 

-          Jämin Ladun ja Eläkeliiton käyttöoikeus Niinimajaan tulee tietyllä aikajänteellä olla huomioituna sopimuksessa ja

-          sopimuksen kohdassa 1) tulee määrittää hintaraja suuremmille remonteille

 

Kunnanhallitus valtuutti yksimielisesti kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan neuvottelemaan ko. muutokset ja allekirjoittamaan sopimuksen. Allekirjoitettu sopimus tuodaan tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

                                            _____

 

 

310 §            LAUSUNTO MTY JUSSI LEPPIHALMEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSEEN

 

Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa on vireillä MTY Jussi Leppihalmeen ympäristölupahakemus, joka koskee 2736 lihasian sikalan perustamista Jämijärven kunnan Suurimaan kylässä kiinteistöllä Kivistö RN:o 4:10.

 

Sikalaan tulee yhteensä 12 osastoa kahteen erilliseen rakennukseen, jotka liitetään toisiinsa yhdyskäytävällä.

Yleiskuvaus toiminnasta ilmenee liitteestä nro 310.1.

 

Lounais-Suomen ympäristökeskus on pyytänyt kunnan lausuntoa lupahakemuksen johdosta 4.12.2009 mennessä. Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ilmoittaa lausuntonaan, että se puoltaa MTY Jussi Leppihalmeen ympäristölupahakemusta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                     

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Anneli Kujansuu.

 

                                            _____

 


 

311 §            MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNNAN SIHTEERIN NIMEÄMINEN

 

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo on toiminut maankäyttö- ja asuntotoimikunnan jäsenenä ja sihteerinä. Hänen virkasuhteensa päättyy 31.1.2010, mihin asti hän on vuosilomalla.

Toimikunnalla on odottamassa useita asioita kokouskäsittelyä ja tämän vuoksi Juhani Viilon tilalle on valittava uusi jäsen ja sihteeri.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää maankäyttö- ja asuntotoimikunnan jäseneksi ja sihteeriksi Juhani Viilon tilalle vs. rakennuspäällikkö Pentti Virtasen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

312 §            POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELULIIKELAISTOSKUNTAYHTYMÄN TALOUDEN SEURANTA 30.9.2009

 

PoSan johtokunta on käsitellyt liikelaitoskuntayhtymän taloudellista tilannetta 30.9.2009. Tuloslaskelma osoittaa syyskuun lopussa alijäämää 392.000 euroa. Tämän hetken arvion mukaan alijäämää tulee syntymään n. 600.000 euroa. Peruspalvelujen tulos osoittaa alijäämää 316.400 euroa ja aikuispalvelut 491.300 euroa.

Ylijäämää osoittavat vanhuspalvelut 8.500 euroa, erityispalvelut 266.800 euroa ja ympäristöpalvelut 66.400 euroa.

 

Liikelaitoskuntayhtymä on päättänyt saattaa tilanteen tiedoksi jäsenkunnille. Liite nro 312.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

313 §            MAA-AINESLUVAN JATKAMINEN / REIJO RAJAKALLIO

 

Reijo Rajakalliolle on myönnetty kunnanhallituksen kokouksessa 24.4.2001 § 134 maa-aineslupa 8 vuodeksi ja lupa on mennyt umpeen 1.10.2009. Hän on 1.9.2009 päivätyllä hakemuksella hakenut 8 vuotta jatkoaikaa ko. maa-aineslupaan. Alueella on luvan päättymishetkellä otettu ainoastaan 1.500 m3 (lupa 53.000 m3:lle).

 

Ottamisalue sijaitsee Kuusijoen kylässä, Hyytiäinen II-nimisellä tilalla RN:o 1:41 ja se on pinta-alaltaan 8.200 m2. Jatkolupa-anomuksella Rajakallio anoo lupaa lopun eli 51.500 m3:n ottamiseen 8 vuoden aikana.

 

Naapureita on kuultu asiassa ja heillä ei ole ollut huomautettavaa hakemukseen.

 

Ympäristökeskuksen alkuperäiseen hakemukseen antama lausunto on liitteenä nro 313.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Reijo Rajakallion maa-ainesluvan jatkamisen hakemuksen mukaisesti muutoin, paitsi ottamisajaksi hyväksytään 7 vuotta (ottamisaika yhteensä ei saa ylittää 15 vuotta).

Ottamisessa tulee ottaa huomioon Lounais-Suomen ympäristökeskuksen lausunto.

 

Ennen maa-aineksen ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 2.000 euron suuruinen MAL 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

314 §            LATUJEN HOIDON KILPAILUTTAMINEN

 

Jämin Jänteen kanssa on neuvoteltu kunnan latujen hoitamisesta sopimuspohjaisesti siten, että Jänne saisi tehtyä työtä vastaan kohdeavustuksen. Asiaa on esitelty vapaa-aikalautakunnassa ja se on ollut esillä myös kunnanhallituksessa. Koska neuvottelumenettelyn riittävyys on kuitenkin kilpailuttamissäännösten osalta epäselvä, on päädytty siihen ratkaisuun, että kunnan latujen hoito on syytä kilpailuttaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää kilpailuttaa kunnan latujen hoidon siten, että uusi sopimus latujen hoidosta astuu voimaan 1.1.2010.

Kuluvan vuoden lopussa latujen hoidosta huolehditaan tarvittaessa tuntitöinä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                     

                                            _____


 

 

315 §            KUNNAN HENKILÖKUNNAN KUNTOSALIN KÄYTTÖ

 

Uusittu kuntokellari on avattu ja sen käyttö on jatkossa maksullista. Vapaa-aikalautakunta on määrittänyt kuntokellarin hinnat kokouksessaan12.8.2009 § 29.

Uusi laitteisto on varsin monipuolinen ja on myös hyvä lisä kunnan henkilöstön TYKY-toimintaan

 

TYKY-toiminnan kannustimena voisi olla mm. kuntosalin edullinen käyttö.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää kunnan henkilökunnan kuntosalin käytön hinnoittelusta.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että kuntokellarin käyttö on kunnan henkilökunnalle ilmaista.

 

                                            ____


 

316 §              POIKKEAMISLUVAN PERUMINEN / PEKKA JA MERJA SIMBERG

 

                                            Pekka ja Merja Simberg ovat 13.11.2009 päivätyllä kirjeellä peruneet hakemuksensa molempiin (pinta-ala ja kerrosluku) Jämijärven kunnanhallituksen (21.9.2009 / 253 §) myöntämiin poikkeamisiin kaavamääräyksistä. Lisäksi he peruvat anomuksensa takarajan ylittämisestä. Liite nro 316.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                       

1.      merkitä Pekka ja Merja Simbergin poikkeamislupahakemuksen perumisen tiedokseen ja

2.      todeta, että kunnanhallituksen päätös 21.9.2009 § 253 on täten rauennut.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____