Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                        

Vapaa-aikalautakunta                    6/2009                          

 

 

KOKOUSAIKA

Tiistai 1.12.2009 klo 18.30-19.30

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo.

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarmo Huhtaniemi, puheenjohtaja 49§-50§ ja 52§-53§

Johanna Manninen

Jarmo Mikkola

Jouko Kulmala, puheenjohtaja §:ssä 51

Anne Lax

Kreetta Alarotu, varajäsen

Jonna Haavisto, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Olli Seppälä, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

§§ 49-53

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                         Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Jarmo Huhtaniemi   Jouko Kulmala    Jonna Haavisto          

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

Johanna Manninen                               Anne Lax

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / vapaa-aikatoimisto

___/___ 2009

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

vapaa-aikasihteeri

 


 

Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 19.10.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

27.10.2009 klo 18.30

 

Paikka

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

49 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

50 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

51 § LATUJENHOITOTARJOUKSIEN HYVÄKSYMINEN

52 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

53 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Puheenjohtaja

 

Anu Koivumäki                               Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

  

49 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Varapuheenjohtaja avasi kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                       

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.30.

 

2. Todettiin, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous oli päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet oli paikalla.

 

- - - - -

 


 

50 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan ensimmäisessä kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Johanna Manninen ja Anne Lax.

 

- - - - -

 


 

 

51 § LATUJENHOITOTARJOUKSIEN HYVÄKSYMINEN

 

Vapaa-aikalautakunta on pyytänyt tarjouksia kansallisessa hankintakanava Hilmassa, sekä kunnan virallisilla ilmoituksilla paikallislehdissä. Ilmoitukset on julkaistu 19.11.2009 ja 23.11.2009. Tarjousasiakirjat sai noutaa vapaa-aikatoimistosta aina tiistaihin 1.12.2009 asti.

 

Tarjoukset aukaistiin tiistaina 1.12.2009. Liitteessä 51.1. avauspöytäkirja.

 

Määräaikaan mennessä saapui ainoastaan yksi tarjous, Jämin Jänteeltä. Tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy Jämin Jänteen jättämän latujenhoitotarjouksen ja esittää kunnanhallitukselle tarjouksen hyväksymistä.

 

 

Päätös:

Jarmo Huhtaniemen ollessa esteellinen, puheenjohtajana toimi tämän pykälän ajan Jouko Kulmala.

 

Jarmo Huhtaniemi poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi.

 

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

- - - - -


52 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

Päätösehdotus:      

Kuunnellaan lautakunnanjäseniä, tuleeko muita asioita esille.

 

Päätös:

Lautakunta keskusteli seuraavista asioista:

 

- Jämin alueen viitoituksen selkeyttämisestä.

- Pikku-Itävallan käytöstä 2011 vuoden alusta tulee tehdä

päätöksiä heti alkuvuodesta 2010, myyntiä helpottaaksemme.

- Uudistetun kuntokellarin käyttö aste.

 

   - - - - -
 

53 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päätti kokouksen klo 19.30.

 

- - - - -