Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä:   01.12.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

07.12.2009 klo 14.00 alkaen

 

Paikka

 

Jämin Lomahotelli

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

99 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

100 § SÄHKÖTARJOUSTEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

101 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

102 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT

 

 

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Pentti Virtanen

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               9/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 07.12.2009    klo 14.00 – 15.15

 

KOKOUSPAIKKA

 

Jämin Lomahotelli

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                         puheenjohtaja

Salminen Mikko

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Pentti Mäkelä

Miia Sjöman

Pentti Virtanen                                      pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Sirpa Kuusikoski

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Ari Uusi-Rasi                                     kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 98-102                             sivut 107-112

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                         Pentti Virtanen             

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Olavi Koivuniemi                    Miia Sjöman

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2009

 

 


 

98 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Päätösehdotus:                 Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

-----

 

 

 

99 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

 

 

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Olavi Koivuniemi ja Miia Sjöman.              

 

 

 

-----

 

 

 

Tekninen lautakunta 91§ 17.11.2009

100 § SÄHKÖTARJOUSTEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMINEN

 

 

91 § SÄHKÖN OSTO VUOSILLE 2010 - 2011

 

                                           

                                            Sähkön ostoa koskeva, voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2009.

                                            Tarjoukset sähkön ostosta tulee pyytää siten, että sopimus astuu voimaan 1.1.2010 lukien.

 

 

Päätösehdotus:                     Pyydetään tarjoukset sähkön ostosta kunnan kulutuskohteisiin ajalle   1.1.2010 – 31.12.2011 seuraavilta sähköntoimittajilta:

§         Leppäkosken Sähkö Oy

§         Vatajankosken Sähkö Oy

§         Tampereen Sähkölaitos Oy

§         Helsingin Energia

§         Kymenlaakson Sähkö

§         Kokkolan Energia

 

Päätös:                                 Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Tekn. ltk 7.12.09 § 98         Määräaikaan 30.11.2009 klo 15.00 mennessä tarjouksensa jättivät seuraavat sähköntoimittajat:

 

·        Leppäkosken Sähkö Oy

·        Vatajankosken Sähkö Oy

·        Kymenlaakson Sähkö Oy

·        Kokkolan Energia

 

Tarjoukset avattiin 30.11.2009 klo 15.30. Tarjousten avauksen suorittivat kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja vs. rakennuspäällikkö Pentti Virtanen. Tarjousten avauksesta laadittiin avauspöytäkirja, joka on esityslistan liitteenä nro 100.1. Edullisimman tarjouksen jätti Leppäkosken Sähkö Oy  (3.943 snt/kWh).

 

Päätösehdotus:                     Tekninen lautakunta hyväksyy Leppäkosken Sähkö Oy:n jättämän edullisimman tarjouksen ja esittää sitä edelleen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                                 Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Tämä pykälä tarkistettiin kokouksessa.

 

-----

 

101 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                       Jämijärven kunnanhallitus

-         ote 294 § Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätökseen 31.8.09 § 237

-         ote 315 § Kunnan henkilökunnan kuntosalin käyttö

-         ote 316 § Poikkeamisluvan peruminen / Pekka ja Merja Simberg

 

Kirje kunnalle Turo Niemeltä ja vastaus tekniseltä toimistolta

 

                                      

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

-----