JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 28.9.2009

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                      60 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

                      61 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

                      62 § Sosiaali- ja terveyspalvelujen puolivuosiraportti tammi-kesäkuu 2009   

63 § Hepokoti nimisen kiinteistön Rn:o 1:191 ja sillä olevan Heporivi-nimisen rakennuksen myyminen    

64 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2009

                      65 § Väliraportti 30.6.2009                  

                      66 § Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkaminen                  

                      67 § Kauppakirjan hyväksyminen / Kristiina Kotaoja                   

                      68 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi           

                      otettavat asiat                  

                      69 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat                                    

 

                                           

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 2.10.2009 kello 9.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 24.9.2009

                     

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2009

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 22.9.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 28.9.2009 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

60 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  3

61 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  3

62 §    SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PUOLIVUOSIRAPORTTI           TAMMI-KESÄKUU 2009  3

63 §    HEPOKOTI NIMISEN KIINTEISTÖN RN:O 1:191 JA SILLÄ OLEVAN            HEPORIVI-NIMISEN RAKENNUKSEN MYYMINEN  3

64 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2009  3

65 §    VÄLIRAPORTTI 30.6.2009  3

66 §    KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN
          PURKAMINEN    3

67 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KRISTIINA KOTAOJA  3

68 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ
          KÄSITELTÄVÄKSI
OTETTAVAT ASIAT  3

69 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  3

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2009                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

28.9.2009 kello 19.00 – 19.28

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio              puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

Rantanen Briitta            varajäsen   

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Huhtanen Pasi

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 60-69

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   2.10.2009

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                       Helena Lehtiö

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   2.10.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

60 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 22.9.2009 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 24.9.2009 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 24.9.2009. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 22.9.2009.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

 

Ennen kokouksen alkua valtuusto vietti hiljaisen hetken edesmenneen maaseutulautakunnan puheenjohtajan Heikki Mäkelän muistolle.

                                            _____

 

 

 

 

 

61 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Satu Jokela ja Helena Lehtiö.

                                                 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   228 §            31.8.2009

 

 

62 §              SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PUOLIVUOSIRAPORTTI TAMMI-KESÄKUU 2009

 

Kunnanhallitus on aiemmin käsitellyt PoSan talousraportteja, joissa on ollut vielä paljon ns. jakamattomia kuluja.

 

Esityslistan liitteenä nro 228.1. on PoSan toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.6.2009, jossa kaikki jakamattomat erät on jaettu suoritteille. Kuntakohtainen toteutumavertailu on tehty palvelusopimuksen mukaisesti tilaukseen, ei kunnan budjettiin. Jämijärven toteutuma on 97,2 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan puolivuosiraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen seuraavan kokouksen jälkeen 21.9.2009 klo 19.30 pidetään kunnanhallituksen ja sote-toimikunnan yhteinen kokous, johon kutsutaan vs. tilaajajohtaja Ari Virolainen esittelemään PoSan puolivuotisraportin sisältöä.

 

                                            -----

 

KV 62 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


Kunnanhallitus                   35 §              13.1.2009

Kunnanhallitus                   231 §            31.8.2009

 

63 §              HEPOKOTI NIMISEN KIINTEISTÖN RN:O 1:191 JA SILLÄ OLEVAN HEPORIVI-NIMISEN RAKENNUKSEN MYYMINEN

 

Jämijärven kunta on vuokrannut Onnikoti Oy:lle Jämijärven kunnan Peijarin kylässä Hepokoti nimisellä tilalla RN:o 1:191 sijaitsevan Heporivi nimisen rakennuksen 1.12.2006 alkaen.

 

Ko. kiinteistön myynnistä on laadittu aiesopimus, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 12.9.2006.

Aiesopimukseen perustuen on Onnikoti Oy jättänyt 8.10.2008 päivätyn ostotarjouksen. Tarjous sisältää myös tarjouksen Heporivin viereisestä rakennuksesta (Hepohelmi). Ostotarjous on liitteenä nro 35.1.

 

Kiinteistöihin on tehty kosteusmittaus Tmi Tommi Mäntysen toimesta. Tutkimus on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille aikaisemmin. Kankaanpään OP-Kiinteistökeskus Oy on myös laatinut arvion talojen arvosta.

 

Käytyjen keskustelujen pohjalta on Onnikoti Oy tehnyt uuden tarjouksen kiinteistöistä. Liite nro 35.2.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat tarjouksen pohjalta olleet yhteydessä toimitusjohtaja Anne Laxiin ja esittäneet, että toisen kiinteistön hinta tulisi olla sama kuin Heporivistäkin tehty tarjous eli 130.000 euroa. Onnikoti Oy:stä on 13.9.2009 iltapäivällä tullut ilmoitus, että he hyväksyvät ko. vastatarjouksen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      hyväksyä Onnikoti Oy:n tarjouksen Hepokoti nimisen kiinteistön RN:o 1:191 ja sillä olevan rakennuksen (Heporivi) osalta; kauppahinta 130.000 euroa.

2.      hyväksyä, että Onnikoti Oy:n kanssa laaditaan aiesopimus/esisopimus Heponiementie 11 sijaitsevasta rivitalokiinteistöstä hintaan 130.000 euroa. Optio kiinteistöön on voimassa 31.12.2010 saakka.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Hepokoti nimisen tilan RN:o 1:191 ja sillä sijaitsevan rivitalon myynnistä on laadittu oheisen liitteen mukainen kauppakirjaluonnos. Liite nro 231.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Onnikoti Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 63 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Anne Lax poistui kokouksesta tämä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   244 §            21.9.2009

 

64 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.7.2009

 

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2009. Liite nro 244.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KV 64 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   245 §            21.9.2009

 

65 §              VÄLIRAPORTTI 30.6.2009

                     

Hallintokunnat ovat laatineet selvitykset vuoden 2009 taloustavoitteiden toteutumisesta 30.6.2009.

Vuoden 2009 taloustavoitteisiin on pyritty saamaan myös toimintoja ja sen onnistumista kuvaavia mittareita.

 

Väliraportti on jaettu kunnanhallituksen jäsenille kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa. Liite nro 245.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee väliraportin 1.1.-30.6.2009  tiedokseen ja saattaa sen edelleen tarkastuslautakunnan ja valtuuston tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 65 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


Kunnanhallitus                   219 §            17.8.2009

                                            Valtuusto                            54 §              24.8.2009

                                            Kunnanhallitus                   247 §            21.9.2009

 

66 §              KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN

                                           

Kankaanpään kansanterveystyön purkamisen valmistelu aloitettiin vuoden 2008 lopulla kuntien edustajien yhteisellä tapaamisella, jossa sovittiin meneteltäväksi kuten kuntayhtymän purkusopimuksessa on sovittu eli siten, että kuntayhtymän yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä. Yhtymähallitus päätti käyttää purkusopimuksen ja taloudellisen selvityksen tekemisessä konsulttina Audiator- Kehittämispalvelut Oy, jolta purkusopimuksen valmistelu ja taloudellisen loppuselvityksen tekeminen tilattiin.

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymäkokous teki päätöksen kuntayhtymän purkamisesta 27.4.2009 ja purkupäätös sai lainvoiman 28.5.2009. Purkusopimuksessa on esitetty ne periaatteet, joilla kuntayhtymän purkaminen ja taloudellinen loppuselvitys toteutetaan. Kuntayhtymän rakennukset ja kiinteistöt siirtyvät sijaintikunnan omistukseen ja rakennuskanta ja maa-alue esitetään arvostettavaksi nykyarvoperusteisesti. Nykyarvoperusteisessa arvostuksessa omaisuuserien hankintahinnasta on tehty vuotuiset poistot ja jäännösarvoja on muutettu rakennuskustannusindeksin muutoksella myös vuosittain. Toimintaa jatkavalle PoSalle siirtyvät omaisuus- ja velkaerät siten, kuin taloudellisessa selvityksessä esitetään.

 

Purkusopimus astuu voimaan ilman erillistä allekirjoitusta sen jälkeen kun jäsenkunnat ja PoSa ovat sen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet ja hyväksymispäätös on saavuttanut lainvoiman. Purkamiseen liittyen on vielä laadittu kirjanpito ja tilinpäätös ajalle 1.1.-31.5.2009, jotta taloudellisen selvityksen perusteet tulevat riittävän hyvin käsiteltyä ja asiaa hoitaneen yhtymähallituksen jäsenten vastuuvapaus hyväksyttyä. Tilintarkastuksen on tarkastanut tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri ja hän on antanut siitä lausunnon.

 

Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja kuntayhtymän purkamista koskevan sopimuksen 17.6.2009 ja esittää ne jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkamista koskeva sopimus, purkamiseen liittyvä taloudellisen selvitys, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätös 31.5.2009 sekä tilintarkastuskertomus ovat liitteenä nro 219.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kankaanpään kansaterveystyön kuntayhtymän purkusopimuksen ja taloudellisen selvityksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 54 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                           

                                            -----               

 

KH 247 §                           Olli Ainasvuori on 27.8.2009 lähettänyt sähköpostiviestin, jolla hän on ilmoittanut, että taloudelliseen loppuselvitykseen on jäänyt ”vanha taulukko”. Virhe koskee taulukkoa ”nykyarvostettu omaisuus ja tasingot”. Taulukosta puuttuu Karvia 2008 investointi sekä laskelman indeksitarkistus on vanha. Taulukon korjaus lisää Jämijärven kunnan saamista n. 28.000 eurolla. Uusi korjattu taulukko on liitteenä nro 247.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkamiseen liittyvän taloudellisen selvityksen oheisen korjatun liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            -----

 

KV 66 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutettu Olli Seppälä poistui kokouksesta tämä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

_____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   248 §            21.9.2009

 

67 §             KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / KRISTIINA KOTAOJA

 

                                            Jämijärven kunnan ja Kristiina Kotaojan välillä on laadittu oheisen liitteen nro 248.1. mukainen kauppakirja.

 

                                            Kauppakirjalla Jämijärven kunta myy Kristiina Kotaojalle Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevan Pentti III nimisen tilan RN:o 2:293, joka vastaa Juhalan asemakaava-alueen tonttia nro 98/1.

 

                                            Kauppahinta on 4155,00 euroa ja lisäksi sitoutuu maksamaan lohkomiskuluina 454 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kristiina Kotaojan välisen kauppakirjan oheisen liitteenmukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 67 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                           

 

68 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

                     _____

 

 

 

69 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

 

1.      Päätettiin, että ma 26.10.2009 klo 18.00 alkaen järjestetään valtuuston iltakoulu aiheina:

                     

·              vuoden 2009 talouden toteutuminen ja vuoden 2010 talousarvion lähtökohdat jne.

·              monikuntaliitosneuvottelujen tämän hetken tilanne