Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                         Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

to 5.11.2009 klo 19.00

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

Sivistyslautakunta

§ 57 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 58 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

§ 59 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.- 30.9.2009

§ 60 TALOUSARVION TOTETUMINEN AJALLA 1.1.- 30.9.2009

§ 61 TALOUSARVIO VUODELLE 2010

§ 62 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2010

§ 63 JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

§ 64 PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

§ 65 KYLÄKOULUJEN LAUANTAITYÖPÄIVÄT

§ 66 LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2009- 2010

§ 67 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                                 ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                          Rolf Björkman

puheenjohtaja                                      rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

to 5.11.2009 klo 19.00- 19.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Pajulahti Tarja

Rantanen Briitta

Rudenberg Erkki

Virtanen Markku, Pentti Virtasen varajäsen

Nukarinen Niina, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Huhtanen Pasi

Ojala Jaana

Virtanen Pentti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Jokisalo Kari, kh:n edustaja

ASIAT

 

§§ 57 - 68

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

     Yrjö Alarotu                      Niina Nukarinen                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Jämijärvi ___.____. 2009

Allekirjoitukset

 

 

 Erkki Rudenberg                     Briitta Rantanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 


 

 

§ 57 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

-----

 

 

 

§ 58 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Rudenberg ja Briitta Rantanen. Tarkastus pidetään ma 9.11.2009.

 

 

------

 


 

§ 59 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.- 30.9.2009

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin, päiväkodinjohtajan ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.7.- 30.9.2009.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

§ 60 TALOUSARVION TOTETUMINEN AJALLA 1.1.- 30.9.2009

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen kustannuspaikoittain ajalta 1.1.- 30.9.2009.

 

                   Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta 76,3 %, Palokosken koulu 69,4 %, Suurimaan koulu 69,5 %, Tykköön koulu 69,5 %, Jämijärven keskuskoulu 67,9 %, peruskoulujen yhteiset menot  62,5 %, ammatillinen koulutus (kehittämisraha) 98,9 %, kansalaisopisto  89,7 % ja musiikkiopisto 58,8 % kirjasto 67,3 % Pääskyn päiväkoti 66,3 %, Yksityisen hoidon kuntalisä 51,6 %, Perhepäivähoito 74,3 %, Esiopetus 65,8 %, Ryhmäperhepäivähoito 74,2 %, Iltapäivätoiminta 26,8 %, Erityislastentarhanopettajan palvelu 17,9  %, Lasten kotihoidontuki 82,3 %.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 30.9.2009.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. tiedoksi.

 

-----

 

 

§ 61 TALOUSARVIO VUODELLE 2010

 

Esityslistan liitteenä ovat kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2010 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2010 kunnan koulutoimen, kansalaisopiston, musiikkikoulutuksen, kirjastotoimen ja lasten päivähoidon osalta. Lähtökohtana pidetään vuoden 2009 ennakoitua toteutumaa ja kiireellisyysjärjestyksen mukaista, tarvehankintaa, koulujen ehdotuksia.

 

Esityslistan liitteenä on yhdistelmä koulujen / opettajien/ koulutyöntekijöiden esittämistä hankintatarpeista vuodelle 2010.

 

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2010- 2014 on liitteenä 61.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksensä vuodelle 2010 liitteineen.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen liitteineen.

 

-----

 

§ 62 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2010

 

Sivistyslautakunta laatii vuosittain tavoitteet seuraavaa kalenterivuotta varten talousarvion yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän, kunnan, tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä toimiva arviointijärjestelmä. Jämijärven sivistyslautakunta toteuttaa valtuuston koulutustahtoa ja laatii omat tarkemmat tavoitteensa, joita myös arvioi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Laaditut tavoitteet avaintuloksineen ja tulostavoitteineen ovat liitteenä 62.1.  Sivistyslautakunnalla on mahdollisuus kuvata toimialaansa suoritteiden avulla ja kuvaavilla laajemmilla selvityksillä. Talousarvion yhteydessä julkaistavat tiedot ilmaistaan pelkistettyinä numeerisina tai lyhyinä sanallisina selvityksinä. 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 62.1. mukaiset sivistyslautakunnan avaintulokset ja tulostavoitteet.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti liitteen 62.1. mukaisesti.

 

-----

 

 

§ 63 JÄMIJÄRVEN PERUSKOULUJEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

 

Opettajakunta on laatinut liitteenä 63.1. olevat uudet järjestyssäännöt. Säännöt koskevat kaikkia Jämijärven kunnan peruskouluja.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteenä 63.1. olevat Jämijärven peruskoulujen järjestyssäännöt.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 64 PÄIVÄHOIDON TURVALLISUUSSUUNNITELMA

 

Päivähoitolaki velvoittaa toimintayksikön huolehtimaan päivähoidon turvallisesta järjestämisestä.

Päivähoidon turvallisuussuunnitteluun sisältyvät sekä henkilökuntaa että lapsia koskevat lakisääteiset ja muut turvallisuutta ja terveellisyyttä koskevat suunnitelmat. Sen keskeisenä perustana ovat laki (36/1973) ja asetus lasten päivähoidosta (239/1973), laki (603/1996) ja asetus (1208/1996) yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta, työturvallisuuslaki (738/2002), laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta (44/2006), työterveyshuoltolaki (1383/2001), laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004), terveyden-suojelulaki (763/1994), elintarvikelaki (23/2006), pelastuslaki (468/2003) ja valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (787/2003).

 

Päivähoidon turvallisuussuunnitelman kokoamiseen on osallistunut koko päivähoidon henkilöstö, mukaan lukien yksityiset perhepäivähoitajat. Turvallisuus suunnitelma liitteenä 64.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä Jämijärven kunnan päivähoidon turvallisuussuunnitelman liitteen 64.1. mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

§ 65 KYLÄKOULUJEN LAUANTAITYÖPÄIVÄT

 

Kyläkoulujen (Palokoski, Suurimaa ja Tykköö) opettajat ovat sopineet, että kyläkoulut pitävät kaksi lauantaikoulupäivää 13.3. ja 24.4.2010. Ohjelmassa on talviliikuntapäivä Jämillä ja suunnistusta Tykkööllä. Päivät voivat vielä muuttua kelien takia.

 

Vastaavasti kyläkoulut palaavat koulutyöhön joululoman jälkeen vasta 11.1.2010 eli Loppiaisen jälkeiset torstai ja perjantai ovat vapaat.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä em. kyläkoulujen työpäivämuutokset ehdotuksen mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----


 

§ 66 LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2009- 2010

 

 

Jämijärven keskuskoulu, Palokosken koulu, Suurimaan koulu ja Tykköön koulu ovat valmistelleet lukuvuosisuunnitelmansa lukuvuodelle 2009- 2010.

 

Lukuvuosisuunnitelmat esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ja saattaa tiedoksi koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2009- 2010.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 67 MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Sika-influenssaepidemian vaatiessa erityistoimenpiteitä, asiasta päätetään sääntöjen määräämässä järjestyksessä.

 

-----