Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 15/2004

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika 26.10.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 281 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 300
282 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTASivu 300
283 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 301
284 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 302
285 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ARKKITEHTUURITOIMISTO OLLI TAPIO KY Sivu 303
286 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2004 Sivu 304
287 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Sivu 305
288 PIKAVUOROPYSÄKIN SAAMINEN SUURIMAALLE Sivu 306
289 LEHTIMÄKI - ELLILÄ YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITO Sivu 307
290 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY Sivu 308
291 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIJÄRVEN PUOLESTA-YHDISTYS RY Sivu 309
292 JÄMIN ALUEEN KAAPELOINTI JA VALAISTUS Sivu 310
293 TYKKÖÖN KOULUN TURVALLISUUDEN LISÄÄMINEN VALAISTUKSEN AVULLA Sivu 311
294 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSAVUOSIKATSAUS I-VII / 2004 Sivu 312
295 PALKANTARKISTUSANOMUS / KIRJASTOSIHTEERI AIRA PIETILÄ Sivu 313
296 OSALLISTUMINEN TILKE - HANKKEESEEN Sivu 314
297 VIEMÄRILAITOSTA KOSKEVA JÄMI I ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 315
298 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAAN NEUVOTTELUUN Sivu 316
299 MAA-AINESLUPAHAKEMUS / LÄÄNIN KULJETUS OY Sivu 317
300 KIELTEN OPETUSKESKUKSEN HANKINTA.......................................................................Sivu 318
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2004
KOKOUSAIKA 26.10.2004 kello 19.00 - 20.58
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 281 - 301

281 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

282 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

283 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 28.9.2004

- Sivistyslautakunta 12.10.2004

- Tekninen lautakunta 12.10.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

284 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Yhteistyösopimus: Jämijärven kunta / MTV Oy

- Kiinteistönluovutusilmoitukset:

- Vihu, Huhtamäki

- Sydänmaa, Välimäki

- Vihu, Husari

- Jämijärvi, seppä III

- Kauppila, Koivunokka

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

285 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / ARKKITEHTUURITOIMISTO OLLI TAPIO KY

Jämijärven kunnan ja Arkkitehtuuritoimisto Olli Tapio Ky:n välillä on allekirjoitettu 19.10.2004 oheisen liitteen nro 285.1 mukainen kauppakirja.

Kauppa koskee n. 889 m2:n määräalaa Mäntykangas nimisestä tilasta R:no 13:6, Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä. Määräala muodostaa Jämin asemakaava II:n korttelin n:o 207 tontin n:o 4.

Kauppahinta on 7000 euroa. Lisäksi kunta laskuttaa mittauskuluina 105 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Arkkitehtitoimisto Olli Tapio Ky:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

286 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2004

KH 286  

Esityslistan liitteenä nro 286.1 on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2004.

Vertailun pohjaksi liite pitää sisällään tilanteen vuosi sitten vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talousarvion toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

------------

287 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalla 1.7.-30.9.2004 ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä kunnanjohtajan päätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 94 11.03.2003

288 PIKAVUOROPYSÄKIN SAAMINEN SUURIMAALLE

KH 94  

Suurimaalta ollaan oltu yhteydessä kunnanjohtajaan pikavuoropysäkin saamiseksi Suurimaalle. Lähimmät pysäkit ovat tällä hetkellä Niinisalossa ja Raivalassa. Pysäkki palvelee myös kunnan muita alueita.

Alustavan selvittelyn pohjalta pysäkin saaminen on jopa mahdollista.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jättää Länsi-Suomen lääninhallitukselle anomuksen pikavuoropysäkin saamiseksi Suurimaalle.

Asian käytännön hoitaminen annetaan kunnan joukkoliikennevastaavan rehtori Lasse Särkimäen tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

KH 288  

Rehtori Rolf Bjökman on valmistellut asian ja lähettänyt elokuussa 2004 asiaa koskevan hakemuksen liikenne- ja viestintäministeriölle.

Ministeriö on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Turun tiepiiriltä.

Turun tiepiirin puoltava lausunto on liitteenä nro 288.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 206 12.10.2004

289 LEHTIMÄKI - ELLILÄ YKSITYISTIEN KUNNOSSAPITO

Tekn.ltk 206  

Kalervo ja Marita Suomela ovat toimittaneet tekniselle lautakunnalle seuraavan sisältöisen kirjeen:

"Jämijärven kunta

Tekninen lautakunta

Asia: Lehtimäki - Ellilän yksityistie

Pyydämme, että jatkettaisiin Lehtimäki - Ellilän yksityistien ylläpitokunnostusta soranajoineen, lanauksineen ja talviaurauksineen Elliläntie 28:sta - Elliläntie 57:ään saakka, kuten aikaisempina vuosinakin on tehty.

Koska kiinteistössä 57, jonka omistamme, ei ole ympärivuotista asutusta, mitä mahdollisuuksia on tien ylläpitoon, kunnostukseen ja talviauraukseen. Kyseessä on siis 290 metrin tieosuuden auraus ja kunnossapito.

Ruskolla 30. syyskuuta 2004

KALERVO SUOMELA MARITA SUOMELA

Kalervo Suomela Marita Suomela

Raulantie 3 Raulantie 3

21290 RUSKO 21290 RUSKO

Lehtimäki - Ellilä yksityistiehen kuuluva Ellilä-niminen tienosa ei nykyisin täytä kunnan kunnossapitoon pääsylle asetettuja vaatimuksia, koska ko. tien varrella ei ole kuin yksi ympärivuotisessa käytössä oleva asunto 70 metrin etäisyydellä yleisestä tiestä.

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Lehtimäki - Ellilä yksityistiehen kuuluva Elliläntie-nimisen tien kunnossapitosopimus irtisanotaan, koska ko. tie ei enää täytä kunnan kunnossapitoon pääsylle asetettuja vaatimuksia.

----------

KH 289

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

290 YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY

Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n varsinainen syysyhtiökokous pidetään Kankaanpään kaupungintalolla 29.10.2004 klo 9.00.

Kokouskutsu on liitteenä nro 290.1.

Kunnanhallitus ei ole nimennyt edustajaansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuodelle 2004.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti yhtiökokouksiin edustajakseen valtuuston puheenjohtajan Matti Peuralan.

_____

291 VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIJÄRVEN PUOLESTA-YHDISTYS RY

Markunlahti-hanke on käynnistynyt tänä syksynä Jämijärven Puolesta-yhdistyksen toimesta. Rahoitusta hankkeelle on saatu Leader+ :n kautta.

Syksyn aikana on tehty matonpesupaikka ja on ostettu matonpesualtaat ja mankeli. Laitteet tullaan asentamaan keväällä paikalleen.

Jämijärven Puolesta-yhdistys Ry on anonut väliaikaisrahoitusta hankkeelle 3500 euroa.

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.9.2002 62 päättänyt Leader+

-hankkeiden väliaikaisrahoituksesta seuraavaa.

Leader+ -hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000 eurolla / hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

Rahoitusjärjestelyjen käytännön toimeenpano ja maksaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi. Väliaikaisrahoituspäätöksiä voi tehdä sen jälkeen kun tämä päätös on saanut lainvoiman.

Kunnanhallituksen myöntöoikeus riittää haetun summan myöntämiseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää Jämijärven Puolesta-yhdistys ry:lle 3500 euron väliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen liitteen nro 291.1 mukaisin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

292 JÄMIN ALUEEN KAAPELOINTI JA VALAISTUS

Jämin aluerakentamiseen varattua määrärahaa on vielä käyttämättä.

Jämin alueen toimijoiden kesken on keskusteltu ja heidän toimestaan on esitetty, että Jämin kaava-alue I:n valaistusta tulisi parantaa. Valaistuksen parantaminen tukisi myös ns. Jämin kylät - hankkeen tapahtumien järjestämistä.

Asiasta keskusteltiin viime kunnanhallituksen kokouksen päätteeksi.

Jämin alueen valaistuksesta ja kaapeloinnista on laadittu suunnitelmat.

Liite nro 292.1.

Suunnitelmaan liittyy myös Jämi-Säätiön hallinnassa olevan caravan alueen sähköistäminen.

Suunnitelman pohjalta on pyydetty tarjoukset, joista rakennusinsinööri Pentti Virtanen on laatinut yhdistelmän.

Määräaikaan mennessä tarjouksen ovat jättäneet Keskusveljet Oy ja Sähköliike Sillanmäki Oy.

Kohta "muu alue sähköistys" koskee Jämijärven kuntaa ja "caravan alueen asennukset" koskee Jämi-Säätiötä. Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 292.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) lisätä Jämin kaava-alue I:n valaistusta oheisen suunnitelman mukaisesti ja

2) antaa valaistuksen rakentamisen Keskusveljet Oy:n tehtäväksi hintaan 21.800 euroa (0 %).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

_________

293 TYKKÖÖN KOULUN TURVALLISUUDEN LISÄÄMINEN VALAISTUKSEN AVULLA

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa keskusteltiin Tykköön koulun liikenneturvallisuudesta. Koululaisten lisäksi koulun tiloissa toimii esikoulu sekä MLL.

Varsinkin koulun nurkan kohta, johon mm. esikoululaiset jätetään on tällä hetkellä aivan pimeä. Koulun kohdalla ei ole myöskään katuvaloja.

Asiaa selvitetään kunnanhallituksen kokoukseen mennessä.

Rakennusinsinööri Pentti Virtanen ja Jukka Sillanmäki Sähköliike Sillanmäki Oy:stä ovat käyneet paikan päällä ja Jukka Sillanmäki on esittänyt seuraavaa valaistussuunnitelmaa:

5 kpl valaisinpylväitä tien varteen (kuten Peijarintiellä)

1 kpl pihavaloja takapihalle (kuten Pääskyn päiväkodilla).

Hinta-arvio kaikkine töineen on noin 4.800 euroa (alv 0 %).

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) pyytää tarjoukset yllä mainitun valaistustyön suorittamisesta valmiiksi käyttökuntoon asennettuna

2) antaa työn halvimman tarjouksen tehneelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

__________

294 SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN OSAVUOSIKATSAUS I-VII / 2004

Esityslistan liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin osavuosikatsaus I-VII / 2004. Liite nro 294.1.

Jämijärven kunnan osalta toteutumisprosentti on 52.1 %.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

295 PALKANTARKISTUSANOMUS / KIRJASTOSIHTEERI AIRA PIETILÄ

Kirjastosihteeri Aira Pietilä on pyytänyt kunnanhallitusta tarkistamaan palkkaansa, koskien pätevyyden vuoksi tehtyä alennusta.

Perustelut ilmenevät liitteestä nro 295.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää asiasta kunnan palkka-asiamiehen lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

296 OSALLISTUMINEN TILKE - HANKKEESEEN

Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto on käynnistämässä Tilke -Tilusrakenteen kehittäminen -hanketta Satakunnassa.

Hankkeessa on tarkoituksena kartoittaa kohdealueiden tilusrakenne eli laatia kunta- ja kylätasoinen tarkastelu peltojen lohkokoosta, viljelyetäisyyksistä ja vuokrauksista.

Tarkastelun tulokset on tarkoitus esitellä viljelijöille ja samalla kertoa tilusrakenteen parantamisen keinoista ja rahoitusmahdollisuuksista. Hanke ilmenee tarkemmin liitteestä nro 296.1. Kuntarahoitusosuus hankkeelle on 1000 euroa / kunta.

Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola on puoltanut hankkeeseen osallistumista.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunta osallistuu Tilke - hankkeeseen 1000 euron kuntarahoitusosuudella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_________

Tekninen lautakunta 187 28.09.2004

Tekninen lautakunta 207 12.10.2004

297 VIEMÄRILAITOSTA KOSKEVA JÄMI I ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN

Tekn.ltk. 187 

Jämin I asemakaava-aluetta koskien on valmisteltu liittymismaksut oheisen liitteen mukaisesti (liite 187.1).

Päätösehdotus: Tehdään ehdotus Jämi I asemakaava-alueen liittymismaksuksi.

Tekn.ltk. 207 

Jämin I asemakaava-aluetta koskien on valmisteltu liittymismaksut kolmen (3) eri vaihtoehdon mukaisesti (liitteet 207.1 - 3).

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Jämi I asemakaava-alueen liittymismaksut määrätään liitteen 207.2 mukaisesti (vaihtoehto 2).

------

KH 297  

Esityslistan liitteenä on kolme vaihtoehtoa liittymämaksuiksi. Liite nro 297.1

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi alueen RM-1 osalta. Perusteluna kunnanhallitus esittää, että alueen kaavamerkintä mahdollistaa monentyyppiseen käyttötarkoitukseen tehtyjen rakennusten rakentamisen, joten kiinteän kertoimen määrittäminen on vaikeaa. Alueelle tulee määrittää kiinteän kertoimen sijasta "haarukka" jossa alueen kerroin liikkuu. Yksittäisten rakennusten lopullinen kerroin määräytyy välyksen sisällä tapauskohtaisesti ja käyttötarkoituksen mukaan.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Puhetta johti ja pöytäkirjaa piti tämän pykälän aikana kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

--------

298 EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN TOISEN ASTEEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAAN NEUVOTTELUUN

Satakunnassa ollaan lähivuosina merkittävien työelämän muutosten ja ikäluokkien pienenemisestä aiheutuvien murrosten edessä. Satakuntalaisilla lukio- ja ammatillisen koulutuksen järjestäjillä on joitakin vuosia aikaa valmistautua näköpiirissä olevaan suureen muutokseen. Siksi Satakuntaliitto on käynnistänyt jäsenkuntiensa aloitteesta kehittämishankkeen, jonka tavoitteena on löytää maakunnasta mahdollisimman suuri yksituumaisuus siitä, miten tulevaisuuden haasteisiin tullaan vastaamaan.

Kehittämishankkeen toteuttajaksi on Satakuntaliittoon palkattu rehtori, KTT Seppo Laakkonen. Hän on yhteydessä kaikkiin maakunnan kuntiin ja toisen asteen koulutuksen järjestäjiin tavoitteenaan järjestää kuntakohtaisia neuvotteluja, joissa selvitetään jokaisen kunnan ja/tai koulutuksen järjestäjän näkemys parhaasta mahdollisesta etenemismallista. Neuvottelun pohjana käytetään oheista muistiota ja sen sisältämiä kehittämiskysymyksiä, joihin osanottajien toivotaan ennalta tutustuvan. Liite nro 298.1.

Satakuntaliitto on esittänyt, että Jämijärven kunnanhallitus nimeäisi edustajansa ko. neuvotteluun.

Neuvotteluun on toivottu virkamiesten lisäksi myös luottamushenkilöitä.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Jämijärven kunnan edustajat toisen asteen koulutuksen kehittämistä koskevaan neuvotteluun.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi edustajikseen toisen asteen koulutuksen kehittämistä koskevaan neuvotteluun Ritva Mäkelän, Helena Lehtiön, Olli Seppälän, Kati Mansikkamäen, Rolf Björkmanin ja Esa Ala-Karvian.

Tilaisuus järjestetään 1.11.2004 kello 9.00 alkaen kunnanhallituksen kokoushuoneessa.

_______

299 MAA-AINESLUPAHAKEMUS / LÄÄNIN KULJETUS OY

Läänin Kuljetus Oy on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen Jämijärven kunnan Tykköön kylän tiloilta Yliluoma RN:o 4:62 ja Kiimakallio RN:o 4:75.

Lupaa haetaan kalliokiviaineksen louhintaan luonnontilaiselta alueelta. Ottamisalueen pinta-ala on 3,8 ha ja otettavan aineksen määrä on 122.000 k-m3.Suunniteltu ottamisaika 10 vuotta.

Asiakirjat on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

Asiasta on suoritettu naapureiden kuuleminen. Eija ja Pekka Lanne ovat jättäneet oheisen liitteen mukaisen kirjeen. Liite nro 299.1

Ympäristökeskuksen asiaa koskeva lausunto on liitteenä nro 299.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus myöntää Läänin Kuljetus Oy:lle maa-ainesten ottamisluvanhakemuksen mukaisesti Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen lausunnossa ilmenevin ehdoin. Maa-ainesten ottaminen ei saa häiritä jo olemassa olevaa ottamistoimintaa alueella.

Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 8000 euron suuruinen MAL 12:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________

300 KIELTEN OPETUSKESKUKSEN HANKINTA

Keskuskoulu on ollut ilman kielistudiota jo useita vuosia vanhan järjestelmän rikkoonnuttua. Uuden järjestelmän hankintaa on valmisteltu tiiviisti viimeisen parin vuoden aikana.

Tämän vuoden talousarvion investointiosassa on määräraha ko. hankintaan ja pitkän selvittelyn jälkeen on päädytty oheisen liitteen mukaiseen ratkaisuun. Liite nro 300.1.

Liitteen mukaiselle järjestelmälle ei ole "kilpailijaa", joten tarjous on vain yhdeltä laitetuottajalta.

Kielten opetuskeskuksen sijoituspaikka on valtuuston kokoushuone Raharinteessä.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

__________