Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                    Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

ti 1.9.2009 klo 19.00

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

Sivistyslautakunta    4/09

§ 40    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 41    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

§ 42    VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.4.- 30.6.2009

§ 43    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1. – 30.6.2009

§ 44    VÄLIRAPORTTI/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2009

§ 45    KULJETUSSUUNITELMA LV 2009- 2010

§ 46    TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

§ 47    OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2009- 2010

§ 48    KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN
           KUNNAN OPPILAAT LV 2009 -2010

§ 49    PÄIVÄHOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009

§ 50    PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.8.2009 ALKAEN

§ 51    YKSITYISTEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN HOITOMAKSU TUEN MUUTOS

§ 52    RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN TILAT 1.8.2009 ALKAEN

§ 53    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

§ 54    SAAPUNEET KIRJEET

§ 55    MUUT MAHDOLLISET ESILLE TUELVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                    Rolf Björkman

puheenjohtaja                                rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                 4/09

 

 

KOKOUSAIKA

 

1.9.2009 klo 19.00 – 20.25

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö, puheenjohtaja

Huhtanen Pasi

Ojala Jaana

Pajulahti Tarja

Rantanen Briitta

Rudenberg Erkki

Virtanen Pentti

Björkman Rolf, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

----

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Leppihalme Matti, kh:n puheenjohtaja

 

ASIAT

 

 

§§ 40- 56

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                             Rolf Björkman             

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika Jämijärvi ___.___.2009

 

Allekirjoitukset

 

 

Briitta Rantanen                    Pasi Huhtanen             

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

 

§ 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Kokouksen todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

----

 

 

 

§ 41 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Briitta Rantanen ja Pasi Huhtanen. Tarkastus päätettiin pitää torstaina 3.9.2009.

 

-----

 

§ 42 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.4.- 30.6.2009, päiväkodinjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.- 30.6.2009 ja perhepäivähoidonohjaajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.- 31.5.2009.  

 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 43 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA 1.1. – 30.6.2009

 

 

 Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen kustannuspaikoittain ajalta 1.1.- 30.6.2009.

 

                   Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Sivistyslautakunta 49,7 %, Palokosken koulu 43,8 %, Suurimaan koulu 45,1 , Tykköön koulu 44,9 %, Jämijärven keskuskoulu 43,5 %, peruskoulujen yhteiset menot 42,6 %, ammatillinen koulutus (kehittämisraha) 98,9 %, kansalaisopisto  56,9 % ja musiikkiopisto 29,6 % kirjasto 43,2 % Pääskyn päiväkoti 40,8 %, Yksityisen hoidon kuntalisä 42 %, Perhepäivähoito 39,7 %, Esiopetus 43,3 %, Ryhmäperhepäivähoito 49,1%, Iltapäivätoiminta 13 %, Erityislastentarhanopettajan palvelu 0 %, Lasten kotihoidontuki 54,6%.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 30.6.2009.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsee em. toteutumisen tiedoksi.

 

----

 

 

§ 44 VÄLIRAPORTTI/ TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2009

 

Kunnanvaltuustolle toimitetaan vuosittain väliraportti, josta ilmenee valtuustolle asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisen puolivuotisjakson aikana.

 

Väliraportti on valmisteltu hallintokunnittain. Koulutoimen väliraportti on liitteenä 44.1., päivähoidon väliraportti liitteenä 44.2. ja kirjastotoimen väliraportti liitteenä 44.3.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 44.1., 44.2. ja 44.3. mukaiset väliraportit.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi yksimielisesti em. liitteet.

 

-----

 

 

§ 45 KULJETUSSUUNITELMA LV 2009- 2010

 

 

Liitteenä 45.1. on lukuvuonna 2009- 2010 käytössä oleva kuljetussuunnitelma.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen 45.1. mukaisen kuljetussuunnitelman lukuvuodelle 2009 - 2010.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 46 TOIMINTASUUNNITELMA/ KOULUN ULKOPUOLINEN TOIMINTA

 

-  Suurimaan koulun 1-6 luokkien opintoretki Heurekaan 28.5.2009, liite 46.1.

- Jämijärven keskuskoulu 9.luokkien luokkaretki Tampereelle 28.5.2009, liite 46.2.

- Jämijärven keskuskoulun 6.luokan leirikoulu Kannonkosken Piispalan leirikeskuksessa 17.-18.8.2009, liite 46.3.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee em. suunnitelmat tiedoksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 47 OHJAAVAT OPETTAJAT LV 2009- 2010

 

Alkuopetuksen (perusopetuksen 1-2 lk) ja perusopetuksen 3-6- luokkien ohjaavat opettajat valitaan lukuvuodeksi kerrallaan. Yleisesti opettajien kesken on sovittu, että ohjaavat opettajat toimisivat tehtävässään vuorotellen lukuvuoden kerrallaan.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää valita alkuopetuksen ohjaavaksi opettajaksi Anja Hinttu ja perusopetuksen luokkien 3-6 ohjaavaksi opettajaksi Rami Heikkilä lukuvuodeksi 2009- 2010.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

§ 48 KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTOSSA OPISKELEVAT JÄMIJÄRVEN KUNNAN OPPILAAT LV 2009 -2010

 

Musiikkiopistossa on uusi kokeilu lv 2009- 2010, oppilaat otetaan arpomalla musiikkiopiston edellyttämiin soittimiin ja musiikkiopiston resurssien puitteissa. Ensimmäinen vuosi on koevuosi. Vuoden aikana oppilaat antavat näyttöä musikaalisuudestaan, motivaatiostaan jne.

 

Jämijärven kunnasta arpa suosi kolmea uutta opiskelijaa.

 

Viime lukuvuonna Kankaanpään musiikkiopistossa oli 9 opiskelijaa. Nyt kaksi vanhaa opiskelijaa on lopettamassa ja yksi välivuoden pitänyt opiskelija palaa takaisin.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää vahvistaa Kankaanpään musiikkiopiston jämijärveläisten opiskelijoiden määräksi 11 lukuvuodeksi 2009- 2010.

 

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

 

 

§ 49 PÄIVÄHOITOPÄIVÄN HINNAN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009

 

Päivähoidossa on hoidettavana lapsia, joiden hoitomaksun maksaa sijoituskunta. Hoitopäivien hinta laskutetaan todellisten kulujen mukaan.

 

Hoitopäivän hinnan määrittelyssä on käytetty vuoden 2008 tilinpäätöksessä vahvistettuja tietoja. Päivän hinta lasketaan nettomenojen ja toteutuneiden hoitopäivien mukaan. Liitteenä 49.1. eri hoitopaikkojen mukaiset päivähoitopäivien hinnat.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 49.1. mukaiset päivähoitopäivien hinnat laskutuksen perusteeksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

§ 50 PÄIVÄHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.8.2009 ALKAEN

 

Päivähoidon maksut määräytyvät sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n mukaisesti. Päiväkoti ja perhepäivähoidosta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot ja perheen koko. Laissa säädetyt päivähoitomaksut ovat enimmäismääriä. Päivähoitomaksujen enimmäismaksujen korottamisesta tulee kunnassa tehdä päätös. Lisäksi tehdään asiakaskohtaiset päätökset. Päivähoidon korkein maksu on  01.08.2009 233e/kk.

 

Jos lapsi on osapäivä- tai osaviikkohoidossa, kunnan tulee periä päättämiinsä perustein hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu. Tilapäisesti annettavan hoidon sekä kerhotoiminnan maksuista päättää kunta.

 

Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä, joka saa olla enintään 60 euroa kolmen päivittäisen tunnin toiminnasta ja neljän tunnin päivittäisestä toiminnasta 80euroa.  Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta.

 

Päivähoidon maksuja koskevaa esitettä on tarkistettu. Esitteessä on iltapäivätoiminnan maksuja muutettu siten, että maksuluokkia on kaksi; alle 10pv/kk ja yli 10pv/kk. Päivittäistä toimintaa on kaikilla osallistuvilla lapsilla vähintään 3 tuntia/päivä. Päivähoitomaksut ovat ennallaan. Päivähoitomaksujen  perusteet liitteenä 50.1.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä päivähoitomaksujen perusteet liitteen 50.1. mukaisesti 1.8.2009 lukien.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

-----


 

§ 51 YKSITYISTEN PERHEPÄIVÄHOITAJIEN HOITOMAKSU TUEN MUUTOS

 

Yksityisiä perhepäivähoitajia toimii tällä hetkellä Jämijärvellä kolme. Heidän työtään on tuettu kuntalisän avulla ja vanhemmat ovat saaneet tukea hoitomaksuun siten, että tulosidonnainen hoitomaksu on sama vanhemmilla sekä kunnallisessa että yksityisessä päivähoidossa. Hoitomaksun tuki on maksettu suoraan hoitajalle. Kuntalisä ja hoitomaksuntuki on maksettu vain läsnäolo-päiviltä.

 

Laki lasten päivähoidosta 11 § velvoittaa, että kunnan on huolehdittava siitä, että lasten päivähoitoa on saatavissa kunnan järjestämänä tai valvomana siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Jotta pystymme subjektiivisesta päivähoitovelvoitteesta selviytymään, tarvitsemme yksityisiä perhepäivähoitajia. Kunnallisia perhepäivähoitajia on kaksi ja he ovat jäämässä eläkkeelle kevääseen 2010 mennessä. Perhepäivähoito on toimiva ja hyvä vaihtoehto pienten lasten hoidossa. Uusia perhepäivähoitajia emme ole yrityksistä huolimatta onnistuneet saamaan.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että hoitomaksuntuki maksetaan kaikilta hoitosopimuksen mukaisilta hoitopäiviltä, mutta kuntalisä-osuus maksetaan ainoastaan läsnäolopäiviltä. Lisäkuluja tulisi vuodessa tämän hetkisen arvion mukaan 1.485 €. Arvio liitteenä 51.1.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----


 

Sivistyslautakunta 24.3.2009 § 25

Kunnanhallitus      30.3.2009  § 109

 

§ 52 RYHMÄPERHEPÄIVÄKODIN TILAT 1.8.2009 ALKAEN

 

Sivltk 25 §

Ryhmäperhepäiväkodin tilat Kiinteistö Oy Hepohelmessä ovat siirtymässä muuhun käyttöön. Tilat ovat muutenkin päivähoitotoiminnalle epäkäytännölliset. Päivähoitohenkilöstö on selvittänyt tilaratkaisuja toiminnan jatkamiseen. Tutkittuaan Törmälän ja Lammikon tiloja, he ovat päätyneet siihen, että Lammikon talon tyhjäksi jäänyt alakerta soveltuisi tietyin korjauksin parhaiten ko. tarkoitukseen.  Lammikon kiinteistö sijaitsee sopivasti Jämijärven keskuskoulun ja pelikenttien sekä ulkoilupuiston läheisyydessä. Yläkerrassa toimii Nuorisovintti. Törmälän kiinteistössä toimii kunnanviraston toimistoja ja kokoustila, joka on myös VPK:n käytössä voimassa olevalla sopimuksella.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Lammikon kiinteistön tontti aidataan ja alakerran tyhjiksi jääneet toimistotilat kunnostetaan ryhmäperhepäiväkotitoiminnalle sopiviksi kesän aikana, jotta toiminta voidaan aloitta syksyllä 2009.

 

                   Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

                   ----

 

 

 

KH 109 §

 

Ehdotus:  Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan ehdotuksen.

 

Päätös:    Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian sivistyslautakunnan uudelleen valmisteltavaksi lisäselvityksiä varten. Lisäselvityksinä tulee selvittää molempien vaihtoehtojen osalta:

 

-          kunnostamiskustannukset

-          mitä laki edellyttää tiloilta (sos.toimen lainsäädäntö, työsuojelu jne.)

-          tilojen turvallisuus (raput, liikenne jne.)

 

                                       ----

 

Sivltk 52 §

Kunnanhallituksen palautettua asia sivistyslautakunnan uudelleen valmisteltavaksi. Rehtori on pyytänyt asiantuntija-apua rakennustarkastajalta rakennuksen korjauksesta, muutoksista, kustannuksista ja työturvallisuudesta.

 

Jo ennen sivistyslautakunnan edellistä päätöstä valmistelussa käytettiin apuna käyttäjäpuolen pyydettyä arviota tilojen sopivuudesta ryhmäperhepäivähoitokodin käyttöön.  Katselmuksesta tehty muistio on liitteenä 52.1.

 

Kevään, kesän aikana asian puitteissa on käyty useita keskusteluja, jonka tuloksena on käytettävissäni olevan tietoni mukaan yhä selkeämmin vahvistunut Lammikon tilojen sopivuus ryhmäperhepäivähoitokodin tarpeisiin.

 

Rakennukselle on kesän aikana tehty välttämätön korjaus (salaojat, patolevyt yms.), jolla on ohjattu kosteus pois rakenteista. 

Lisäksi kellaritilassa on avattu tuuletusaukot ja tila on alipaineistettu tuulettimella.  Tilassa ei aistinvaraisesti voinut enää todeta kosteuteen liittyviä ongelmia. Alimmainen kerros on mitä ilmeisimmin normaali kellaritila, joka on nyt siivottu asialliseen kuntoon.

 

Tiloille voidaan tarvittaessa tehdä home- ja kosteuskartoituksia, mutta homemittauksia ei tehdä kuin joskus kovempien pakkasten aikaan, jolloin ei ole ilmassa olevaa homekantaa.

 

Kun kellaritilasta on nyt koneellisesti ohjattu tuuletus ulos, ei alakerrasta pääse ilmaa huoneistoon.

 

Pentti Virtanen on toiminut asiassa rakennusteknisenä asiantuntijana ja suunnittelijana.  Hänen mukaansa rakennuksen kellaritila mahdollistaa yksinkertaiset läpiviennit vesi- ja viemäritöissä, jonka johdosta korjaustyö tulee edullisemmaksi. Törmalän tiloissa jouduttaisiin purkutöihin.

 

Päivähoitotoiminnasta vastaavan Leena Peuralan mukaan tiloista saadaan sosiaalilainsäädännön kannalta lailliset.

 

Turvallisuuden ja toimivuuden kannalta tärkeimpiä töitä toimivan aitausjärjestelmän tekeminen, jolla ohjataan ryhmäperhepäivähoitolasten lisäksi myös nuorten tekemisiä.  (= Alueen jakaminen).  Tästä on jo tehty alustava suunnitelma, joka on käyttäjillä arvioitavana.

 

 

Lammikon tilojen sijainti on erinomainen toiminnallisesti.  Puisto ja koulun tilat ovat lähellä ja ikään kuin samaa aluetta.  Törmälän rakennus on kunnanviraston alueen perällä, jossa piha-alue on leikki- ja ulkoilualueena huomattavasti heikompi ja puistoalueelle siirtyminen edellyttää jyrkemmän rinteen kulkemista ja tien ylittämistä.

 

Esityslistan liitteenä on Pentti Virtasen laatima alustava piirustus Lammikon tilojen käytöstä ja useiden henkilöiden yhdessä laatima pihasuunnitelma.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Lammikon kiinteistön tontti aidataan ja alakerran tyhjiksi jääneet toimistotilat kunnostetaan ryhmäperhepäiväkotitoiminnalle sopiviksi, jotta toiminta voidaan aloittaa mahdollisuuksien mukaan vielä kuluvan syyskauden aikana.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

 

Pentti Virtanen poistui tämän pykälän päätöksenteon ajaksi.


 

§ 53 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

                                      

-Tykköön esikoulukertomus  2008-2009

-Pääskyn pulinoita 2008-2009

- Opetushallituksen myöntämä vieraskielisten oppilaiden opetukseen myönnettävä täydentävä valtionavustus vuonna 2008

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta saattaa em asiat tiedoksi.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----

 

§ 54 SAAPUNEET KIRJEET

 

-          Palotarkastuspöytäkirja 12.5.2009/Palokosken koulu, Satakunnan pelastuslaitos

-          Palotarkastuspöytäkirja 12.5.2009/Suurimaan koulu, Satakunnan pelastuslaitos

-          Palotarkastuspöytäkirja 14.5.2009/Kirjastorakennus (Raharinne), Satakunnan pelastuslaitos

-          Palotarkastuspöytäkirja 15.5.2009/ Tykköön koulu, Satakunnan pelastuslaitos

-          Palotarkastuspöytäkirja 22.5.2009/ Jämijärven keskuskoulu, Satakunnan pelastuslaitos

-          Valtioavustus tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen (13.000 €),  Opetushallitus.

-           

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon em. saapuneet kirjeet.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

§ 55 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Suurimaan kyläyhdistys on tehnyt aloitteen 60km/h nopeusrajoituskyltin siirtämisestä Palojoentien tienhaaraan Kankaanpään suunnasta tultaessa.

 

Sivistyslautakunta keskusteli asiasta.

 

-----