Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 15/2009

 

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 7.10.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

12.10.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

258 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  261

259 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  261

260 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  262

261 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  263

262 §    KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖKSET AJALLA 1.7.-30.9.2009  264

263 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.9.2009 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   265

264 §    TEEMA-ASIAT / ELINKEINOTOIMI 266

265 §    PERINTÖVAROJEN SIJOITTAMINEN / SEPPO RAJAKORPI 267

266 §    YKSITYISEN TIEN PARANTAMISTYÖN HYVÄKSYMINEN / KAHILALUOMANTIE    268

267 §    POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.8.2009  269

268 §    ANNE RANNAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA
1.7.-30.9.2009    270

269 §    SEUTULIPUN VALTIONAPU AJALTA 1.1.-30.6.2009  271

270 §    MUUTOKSEN TEKEMINEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN  272

271 §    LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA-
 JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2010-2012 JA VUODEN 2010 TALOUSARVION VALMISTELUA VARTEN  273

272 §    SISÄISEN VALVONNAN OHJEET  275

273 §    ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / PENTTI VIRTANEN     276

274 §    ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / PENTTI VIRTANEN     277

275 §    TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2009  278

276 §    OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 31.8.2009 § 237    279

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 15/2009                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

12.10.2009 kello 18.30- 20.10

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja
Satu Jokela

Kari Jokisalo

Kati Mansikkamäki

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                    valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I varapuheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II varapuheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Esa Sairanen                      PSKKY Oy:n toimitusjohtaja klo 18.55-19.20

ASIAT

 

§§ 258-276

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia
                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   19.10.2009

Allekirjoitukset

 

 

Olli Seppälä                              Ari Uusi-Rasi
                       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   19.10.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

258 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

259 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Olli Seppälä ja Ari Uusi-Rasi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

260 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Ikaalisten käräjäoikeuden tuomio

-          D-Fence turvallisuusraportti 9/2009

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200909

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2009

-          Talousarvioehdotusten vuodelle 2010 ja taloussuunnitelma ehdotusten vuosille 2010-2012 laadinta

-          tukikelpoiset laajakaista-alueet Jämijärvellä

-          TE-keskus, työllisyysperusteisten investointiavustusten hakeminen vuodelle 2010

-          FCG Efeko kouluttaa, puheenjohtajaseminaari

-          Parkanon kaupunki, ote pöytäkirjasta, monikuntaliitosselvitykseen osallistuminen

-          Satanen, Satakuntaliiton tiedotuslehti 3-2009

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, toiminnan ja talouden raportti 1-8/2009

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Peijari, Pentti III

o       Vihu, Halme

o       Tykköö, Koskimaa

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     

 

261 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä johtokunta         16.9.2009

Sotetoimikunta ja kunnanhallitus          21.9.2009   

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

262 §           KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖKSET AJALLA 1.7.-30.9.2009

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan päätökset ajalla 1.7.-30.9.2009.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan päätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

263 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.9.2009 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 28.9.2009.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

                                            60 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

                                            61 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

62 § Sosiaali- ja terveyspalvelujen puolivuosiraportti tammi-kesäkuu 2009   

63 § Hepokoti nimisen kiinteistön Rn:o 1:191 ja sillä olevan Heporivi-nimisen rakennuksen myyminen  

                      64 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2009

                                            65 § Väliraportti 30.6.2009                  

                                            66 § Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkaminen                                        

                                            67 § Kauppakirjan hyväksyminen / Kristiina Kotaoja                   

                                            68 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksiotettavat asiat        

69 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                                           

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 28.9.2009, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

264 §           TEEMA-ASIAT / ELINKEINOTOIMI

 

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n uusi toimitusjohtaja Esa Sairanen tulee kunnanhallituksen kokoukseen esittäytymään ja kertomaan seudullisen elinkeinotoimen ajankohtaisista asioista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti merkitä saadun informaation tiedokseen.

 

PSKK Oy:n toimitusjohtaja Esa Sairanen oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ajan klo 18.55-19.20.

 

_____

 

 

265 §           PERINTÖVAROJEN SIJOITTAMINEN / SEPPO RAJAKORPI

 

Seppo Rajakorvelta saaduista perintövaroista on 17.000 euroa ollut 1 vuoden määräaikaistalletuksella Länsi-Suomen Osuuspankissa. Talletus on päättynyt 30.9.2009.

Korkoja on kertynyt ko. ajalta 931,60 euroa.

 

Varojen uudelleen sijoittamisesta on pyydetty tarjoukset 9.10.2009 mennessä. Liite nro 265.1.

 

Yhdistelmä tarjouksista saadaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä. Liite nro 265.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Nordea Pankki Suomi Oy:n tarjouksen, jossa kiinteä korko on 1,80 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.                                           

_____

 


 

266 §           YKSITYISEN TIEN PARANTAMISTYÖN HYVÄKSYMINEN / KAHILALUOMANTIE

 

                     Kahilaluomantien perusparantaminen on saatu päätökseen ja asiaa koskeva tiehallinnon päätös ja pöytäkirja on liitteenä nro 266.1.

 

                     Tiepiirin hyväksymä kustannusarvio hankkeelle oli 35.000 euroa, josta toteutui hyväksyttyinä kustannuksina 27.942,87 euroa. Valtionavustus hankkeelle oli 60 % eli kunnalle maksetaan 16.765,00 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Tiehallinnon päätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____

 


 

267 §           POSAN TOTEUMARAPORTTI 1.1.-31.8.2009

 

PoSan toteumaraportti 1.1.-31.8.2009 on valmistunut.

Liite nro 267.1.

Palvelusopimukseen nähden Jämijärven kunnan toteuma on 102.9%.

Toteumassa on mukana elokuussa maksetut lomarahat.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteuman 1.1.-30.8.2009 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti ilmoittaa perusturvalautakunnalle, että Jämijärven kunnan osalta on kiinnitettävä huomiota ennalta ehkäisevään työhön ja toimintaan, jotta se saadaan todellisuudessa käytäntöön.

 

                                            _____

 


 

268 §           ANNE RANNAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALLA 1.7.-30.9.2009

 

                                            Esityslistan liitteenä nro 268.1. on kanslisti Anne Rannan tekemät viranhaltijapäätökset ajalla 1.7.-30.9.2009 (1 kpl).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

269 §           SEUTULIPUN VALTIONAPU AJALTA 1.1.-30.6.2009

 

                                            Länsi-Suomen lääninhallitus on 8.9.2009 tehnyt maksatuspäätöksen, jolla se maksaa Jämijärven kunnalle seutulipun valtionapua ajalta 1.1.-30.6.2009 yhteensä 572,60 euroa. Maksatus perustuu ilmoitettuihin seurantatietoihin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee seutulipun maksatuspäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

270 §           MUUTOKSEN TEKEMINEN HALLINTOSÄÄNTÖÖN

 

Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö on ollut voimassa v. 2009 alusta lähtien.

Uutta sääntöä täytäntöönpantaessa on huomattu, että toimielinten taloudellista ratkaisuvaltaa koskevassa kohdassa on virhe. Hallintosäännön 19 §:n 2 kohdassa on todettu, että toimielinten (kunnanhallitus ja lautakunnat) ratkaisuvalta on hankintojen osalta 5.000-50.000 euroa. Tämän mukaan siis kaikki tämän ylittävät hankinnat menisivät valtuuston käsittelyyn.

 

Hallintosäännön asiaa koskeva sivu on liitteenä nro 270.1. Kohta tulisi muuttaa siten, että suurin osa hankinnoista, joita lautakunnan ratkaisuvallalla ei voida toteuttaa, päätettäisiin kunnanhallituksessa. Poislukien tietysti hankinnat, jotka edellyttävät valtuuston käsittelyä, esim. määrärahan vuoksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunnan hallintosäännön 19 § 2. kohtaa muutetaan seuraavasti:

 

-          kohta ”Hankinnoista päättäminen, mikäli hankinnan suuruus on 5.000-50.000 euroa” poistetaan ja sen tilalle tulee lause ”Hankinnoista päättää, mikäli hankinnan suuruus on 5.000-300.000 euroa kunnanhallitus ja 5.000-50.000 euroa lautakunta”

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   252 §            21.9.2009

 

271 §           LAUSUNTO SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE 2010-2012 JA VUODEN 2010 TALOUSARVION VALMISTELUA VARTEN

 

                     Satakunnan sairaanhoitopiiri pyytää 9.10.2009 mennessä jäsenkuntien lausuntoa kuntayhtymän vuosien 2010-2012 toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2008 talousarviosta.

 

                     Pohjois-Satakunnan kunnanhallitukset esittivät kuluvan vuoden toukokuussa Satakunnan sairaanhoitopiirille, että Satakunnan sairaanhoitopiiri laatii vuoden 2010 talousarvioraaminsa niin, että kuntayhtymän kustannukset vähenevät vähintään – 2% vuoteen 2009 verrattuna sekä, että Satakunnan sairaanhoitopiirin lopullisen talousarvioehdotuksen tulee noudattaa Kuntaliiton syyskuussa 2009 annettavaa vuoden 2010 kunnallisverotulokehityksen arviota.

 

                                            Lausuntopyyntö on liitteenä 252.1.

 

                     Talousarvioehdotuksen mukaan Jämijärven kunnan palvelujen ostot sairaanhoitopiiriltä nousisivat 2,2%.

                    

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että sairaanhoitopiirin talousarvio on suhteutettava jäsenkuntien tämän hetkiseen taloudelliseen sietokykyyn ja se edellyttää, että kuntayhtymän kustannukset vähenevät vähintään – 2% vuoteen 2009 verrattuna. Sairaanhoitopiirin ja PoSan yhteistyö ja palvelujen yhteensovittaminen ovat ratkaisevassa asemassa palveluiden laadun ja kustannusten hallinnan kannalta. Sairaanhoitopiirin tulee myös investointien osalta noudattaa pidättyväistä linjaa ja seurata kuntien talouden kehitystä. Hankkeista tulee toteuttaa vain aivan välttämättömät.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

KH 271 §                           Sairaanhoitopiirin palvelujen osto yhteenvetoon oli kalliiden hoitojen tasaus laskettu kahteen kertaan.

Korjatussa talousarvioluonnoksessa Jämijärven kunnan ostot sairaanhoitopiiriltä v. 2010 olisivat 1.767

                                            eli -0,6 % kuluvaan vuoteen verrattuna. Liite nro 271.1.

 

Kunnanhallituksen esityslistan lähdön jälkeen on sairaanhoitopiiriltä tullut uusi luonnos, jossa korjausten jälkeen Jämijärven kunnan kasvu ensi vuoden talousarviossa olisi 0,4 % kuluvaan vuoteen verrattuna.

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee sairaanhoitopiirin korjatun talousarvioluonnoksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

272 §           SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

 

Jämijärven kunnan sisäistä valvontaa ohjataan hallinto- ja muilla säännöillä. Lisäksi sisäiseen valvontaan liittyviä asioita on talousarviossa ja toimintakertomuksessa. Tämän lisäksi Jämijärven kunnassa on hyväksytty sisäisen valvonnan standardit.

 

Sisäisen valvonnan tehostamiseksi asiat olisi hyvä koota erillisiksi sisäisen valvonnan ohjeiksi. Tämä edesauttaisi myös riskien hallintaa kunnan sisällä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kuntaan laaditaan sisäisen valvonnan ohjeet. Ohjeiden valmistelu annetaan taloustyöryhmän tehtäväksi. Ohjeet tulee valmistella siten, että ne voidaan ottaa käyttöön v. 2010 alusta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

273 §           ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / PENTTI VIRTANEN

 

Pentti Virtanen anoo eroa kunnanhallitukselta seuraavista luottamustoimista 1.11.2009 alkaen:

 

-          SoTe toimikunnan jäsen

-          Maankäyttö- ja asuntotoimikunta

-          Jämi-säätiön hallituksen varajäsen

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Pentti Virtaselle eron em. luottamustehtävistä.

Kunnanhallitus valitsee Pentti Virtasen tilalle jäsenen SoTe-toimikuntaan ja maankäyttö- ja asuntotoimikuntaan sekä varajäsenen Jämi-säätiön hallitukseen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

                    

1.      myöntää Pentti Virtaselle eron em. luottamistehtävistä

2.      valita Pentti Virtasen tilalle

 

o       SoTe-toimikunnan jäseneksi Miia Sjömanin

o       maankäyttö- ja asuntotoimikunnan jäseneksi Kati Mansikkamäen ja

o       Jämi-säätiön hallituksen varajäseneksi Jarmo Huhtaniemen

 

                    

Valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 

 

274 §           ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / PENTTI VIRTANEN

 

Pentti Virtanen anoo eroa valtuustolta seuraavista luottamustoimista 1.11.2009 alkaen:

 

-          valtuuston jäsen / II varapuheenjohtaja

-          valtuuston vaalilautakunnan varapuheenjohtaja

-          Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston varajäsen

-          Satakuntaliiton edustajainkokous varajäsen

-          Sivistyslautakunnan jäsen

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Pentti Virtaselle eron em. luottamustehtävistä

2.      toteaa, että Pentti Virtasen tilalle valtuustoon nousee ensimmäisellä varasijalla ollut Pentti Mäkelä

3.      valitsee valtuustolle II varapuheenjohtajan

4.      valitsee Pentti Virtasen tilalle vaalilautakuntaan jäsenen ja nimeää jäsenistä varapuheenjohtajan

5.      valitsee Pentti Virtasen tilalle varajäsenen Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon

6.      valitsee Pentti Virtasen tilalle varajäsenen Satakuntaliiton edustajainkokoukseen ja

7.      valitsee Pentti Virtasen tilalle jäsenen sivistyslautakuntaan

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            _____

 


 

275 §           TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2009

 

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2009. Liite nro 275.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedoksi ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

276 §           OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 31.8.2009 § 237

 

                                            Pia ja Jarmo Hirvonen ovat jättäneet oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätökseen 31.8.2009 § 237.

 

                                            He vaativat, että kunnanhallitus oikaisee 31.8.2009 tekemäänsä päätöstä § 237 ja päättää puoltaa Pia ja Jarmo Hirvosen oikeutta vesijätön lunastukseen kaavan mukaisen tilan Avento 71/3 (181-411-1-325) kohdalla ja samalla kumoaa päätöksen laittaa vireille hakemus tilojen 71/3 ja 71/2 kohdalla olevan lähivirkistysalueen lunastamiseksi.

                                            Oikaisuvaatimus on liitteenä nro 276.1.

 

                                            Oikaisuvaatimuksesta on pyydetty Suomen Kuntaliiton lausunto/kommentit.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Pia ja Jarmo Hirvosen oikaisuvaatimuksen tässä vaiheessa tiedokseen. Kunnanhallitus jatkaa asian käsittelyä kun Suomen Kuntaliiton lausunto on saatu.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____