Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta     4/2009    Laatimispäivämäärä: 01.10.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Perjantai 9.10.2009 klo 13:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

§ 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 20

§ 19 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 21

§ 20 V. 2010 TALOUSARVIOESITYS. 22

 

 

Puheenjohtaja

TAPIO MÄNTYLÄ

 

Tapio Mäntylä                                                  Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

 

 

KOKOUSPAIKKA

 

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

 

ASIAT

 

 

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 


 

 

 

§ 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 


 

 

 

§ 19 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 


 

 

 

§ 20 V. 2010 TALOUSARVIOESITYS

 

Hallintokuntien tulee toimittaa kunnanjohtajalle v. 2010 talousarvioesitykset tavoitteineen, vuosien 2011-2012 taloussuunnitelmat sekä vuosien 2010-2014 henkilöstösuunnitelmat. Näistä on esitykset liitteinä. Liitteenä niin ikään olevan talousarvion laadintaohjeen mukaan ei toiminnallista kasvua saa syntyä.

Maaseutuhallinto tulee muuttumaan siten, että vuoden 2010 aikana on kuntien sovittava ja ilmoitettava tulevista alueellisista toimistoista. Näiden on aloitettava toimintansa viimeistään vuoden 2013 alussa. Koska asiasta säätävä laki ei ole vielä valmis, ei asiaa ole huomioitu tässä vaiheessa henkilöstösuunnitelmassa.

 

Ehdotus:                          Lautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat ehdotukset v. 2010 talousarvioksi, vuosien 2011-2012 taloussuunnitelmaksi, vuosien 2010-2014 henkilöstösuunnitelmaksi sekä v. 2010 tavoitteiksi.

 

Päätös: