Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 12/2004

Laatimispäivämäärä: 17.08.2004

KokoustiedotAika 24.08.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 217 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 229
218 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 229
219 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2004 Sivu 230
220 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 231
221 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 17.08.2004 Sivu 232
222 SEUTULIPUN VALTIONAPU 1.1.-30.6.2004 Sivu 233
223 JÄMI-TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI HANKKEEN KUSTANNUSARVION MUUTOS Sivu 234
224 VUODEN 2005 - 2007 INVESTOINTISUUNNITELMAN JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN PAINOPISTEET Sivu 235
225 LISÄKULUVAKUUTUKSEN OTTAMINEN Sivu 236
226 LAUSUNTO LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ Sivu 237
227 EDUSTAJAN VALITSEMINEN KUTSUNTATILAISUUTEEN Sivu 238
228 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 239
229 EDUNVALVONTAPALVELUIDEN HOITAMISESTA SAATAVA KORVAUS Sivu 240
230 TEOLLISUUSHALLIN JA TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN/POHJOIS-SATAKUNNAN KALUSTERYHMÄ Sivu 241
231 PERUSTURVAJOHTAJAN VUOROTTELU- JA OPINTOVAPAA Sivu 242
232 ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Sivu 243
233 PERUSTURVAJOHTAJA AKI RANTASEN PALKAN TARKISTAMINEN Sivu 243
234 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN Sivu 244
235 SELVITYSPYYNTÖ NS. PERHEPUISTON KUNNOSTUKSEEN LIITTYVISTÄ KAIVAUKSISTA Sivu 245
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME
Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2004
KOKOUSAIKA 24.08.2004 kello 19.00 - 21.05
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 217 - 237

217 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

218 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

219 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.6.2004

KH 219  

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2004. Liite nro 219.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen edelliseltä vuodelta vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.6.2004 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Tämä päätös korvaa kunnanhallituksen 15.06.2004 178 tekemän esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

220 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Kankaanpään Yrityspalvelu Oy: Pohjois-Satakunta Säätiön lakkauttamiseen liittyvät asiapaperit

- Kuntien eläkevakuutus: Saldoilmoitus

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2004

- Kiinteistönluovutusilmoitus:

- Peijari, Muorila

- Suomen Kuntaliitto: Kotikuntalain muutokset voimaan 1.9.2004

- PoriLab, Kankaanpään ktt ky: Testausseloste, Jämijärven kunnan uimarantavedet 10.08.2004

- D-Fence M-Safe sähköpostien tilastoraportti 7/2004

- Oy Audiator Ab: Tilintarkastajan työohjelma

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

221 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 17.08.2004

Tarkastuslautakunta piti kokouksensa 17.8.2004. Pöytäkirja on liitteenä nro 221.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan päytäkirjan 17.8.2004 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

222 SEUTULIPUN VALTIONAPU 1.1.-30.6.2004

Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosaston päätöksellä 9.8.2004 on Jämijärven kunnalle maksettu valtionapua matkalippujen hinnanalennuksiin (seutulippu) ajalle 1.1.-30.6.2004 yhteensä 418,48 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee valtionapupäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 177 15.06.2004

223 JÄMI-TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI HANKKEEN KUSTANNUSARVION MUUTOS

KH 177

Jämi-tuotteillaan tunnetuksi hanke oli alunperin tarkoitus toteuttaa ostopalveluna. Nyt on päädytty kuitenkin siihen, että projektin vetäminen toteutetaankin "omana työnä" eli hankkeelle on palkattu projektisihteeri. Tarkoituksena on palkata vielä toinenkin henkilö 1.8.2004 alkaen.

Muutos on vaikuttanut hankkeen sisäiseen kustannusarvioon.

Hankeen ohjausryhmä on päättänyt kokouksessaan 9.6.2004 hakea Satakuntaliitolta oheisen liitteen nro 177.1 mukaista muutosta kustannusarvioon.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ohjaus- ja seurantaryhmän päätöksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KH 223

Satakuntaliiton suunnittelujohtaja on päätöksellään 12.08.2004 136 muuttanut hankkeen kustannusarviota ohjaus- ja seurantaryhmän hakemuksen mukaisesti. Liite nro 223.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää merkitä Satakuntaliiton suunnittelujohtajan päätöksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen tiedoksi hankkeen ohjaus- ja seurantaryhmälle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

224 VUODEN 2005 - 2007 INVESTOINTISUUNNITELMAN JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN PAINOPISTEET

Esityslistan liitteenä on valtuuston hyväksymät investointisuunnitelma ja henkilöstösuunnitelma vuosille 2004 - 2006. Liite nro 224.1.

Vuoden 2005 talousarvion ja talousohjelman vuosille 2005 - 2007 laadinta on jo käynnistymässä.

Kunnanhallituksen tavoitteista ja painopisteistä investointien ja henkilöstösuunnitelman osalta on hyvä käydä ns. lähetekeskustelu.

Ehdotus: Kunnanhallitus evästää talousarvion ja talousohjelman valmistelua investointien ja henkilöstösuunnitelman osalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

225 LISÄKULUVAKUUTUKSEN OTTAMINEN

Kunnanhallitus keskusteli jo vuosi sitten ns. lisäkuluvakuutuksen ottamisesta omaisuusriskivakuutuksen lisäturvaksi. Lopullista päätöstä ei tuolloin kuitenkaan tehty.

Asia nousi esille taas vuosittaisessa yhteistyöneuvottelussa Pohjola yhtiön kanssa.

Lisäturvasta pyydettiin uusi tarjous. Liite nro 225.1.

Tarjous vastaa jo vuosi sitten saatua tarjousta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Pohjolan tekemän oheisen liitteen mukaisen tarjouksen lisäkuluvakuutuksen liittämisestä kunnan omaisuusriskivakuutukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

226 LAUSUNTO LAUTAMIESTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ

Oikeusministeriö on pyytänyt käräjäoikeudelta lausuntoa lautamiesten lukumäärästä ja samalla kehottanut käräjäoikeutta puolestaan varaamaan tuomiopiiriin kuuluville kunnille tilaisuuden lausunnon antamiseen asiassa.

Lautamiesten lukumääriä vahvistettaessa on tavoitteena, että kukin lautamies olisi pääsäännön mukaan istunnoissa 12 päivänä kalenterivuodessa.

Lautamiesten nykyiset lukumäärät ovat:

Ikaalisten istuntopaikan kunnissa Ikaalisissa 6, Hämeenkyrössä 6, Parkanossa 5 sekä Kihniössä 2 ja Viljakkalassa 2 lautamiestä.

Kankaanpään istuntopaikan kunnissa Kankaanpäässä 7, Honkajoella 2, Jämijärvellä 2 ja Karviassa 2 lautamiestä.

Vuonna 2003 käräjäoikeudessa oli sellaisia istuntopäiviä, joihin lautamiehet osallistuivat siten, että istuntopäiviä tuli Ikaalisten istuntopaikan lautamiehille 6 istuntopäivää lautamiestä kohti. Tämän vuoden puoliväliin mennessä istuntopäiviä on tullut Ikaalisten istuntopaikan lautamiehille 5-6 ja Kankaanpään istuntopaikan lautamiehille 3-4 istuntoa kullekin lautamiehelle. Lautamiehiä näyttäisi siten olevan varsinkin Kankaanpään istuntopaikkaa varten liian paljon. Käytännössä jokaisesta kunnasta on vastaisuudessakin valittava vähintään kaksi lautamiestä. Suunnitteilla oleva rikosoikeudenkäyntimenettelyä koskeva uudistus siirtäisi osan nykyisin lautamieskokoonpanossa käsiteltävistä asioista yhden tuomarin kansliakäsittelyyn. Käräjäoikeuden alustavan käsityksen mukaan lautamiehiä olisi vähennettävä Ikaalisissa, Hämeenkyrössä ja Parkanossa ainakin yksi lautamies sekä Kankaanpäässä ainakin kaksi lautamiestä.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, että nykyinen määrä lautamiehiä (2) on Jämijärven kunnan osalta sopiva määrä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

227 EDUSTAJAN VALITSEMINEN KUTSUNTATILAISUUTEEN

Vuonna 1986 syntyneiden kankaanpääläisten ja jämijärveläisten asevelvollisten kutsunnat pidetään Kankaanpään koulukeskuksessa 7.9.2004 klo 9.00 alkaen.

Kunnan edustaja on toivotettu tervetulleeksi tilaisuuteen.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää edustajansa kutsuntatilaisuuteen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen kutsuntatilaisuuteen Ritva Mäkelän.

____

228 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Perusturvalautakunta 12.08.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

229 EDUNVALVONTAPALVELUIDEN HOITAMISESTA SAATAVA KORVAUS

Sisäasiainministeriön asetus (110572003) holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta tuli voimaan 1.1.2004. Korvauksena maksetaan palvelujen tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa enintään puolet, vähintään kuitenkin 135 ja enintään 201 edunvalvonta kohti. Nettokustannuksilla tarkoitetaan palvelun tuottajalle aiheutuneita vuoden 2003 tilinpäätöksen mukaisia kustannuksia päämiehiltä perityillä palkkioilla vähennettynä. Edunvalvontojen lukumääränä otetaan huomioon holhousasioiden rekisterin mukaan kunnalla ja muulla palveluntuottajalla 1.3.2004 olleet edunvalvonnat.

Jämijärven kunnan osalta puolet edunvalvontapalvelujen nettokustannuksista edunvalvontaa kohti on ollut 163,52 euroa. Huomioon otettavia edunvalvontoja oli 10. Talousarvioon myönnetyn määrärahan puitteissa Jämijärven kunnalle maksetaan vuonna 2004 korvauksena edunvalvontapalveluiden tuottamisesta 164 euroa edunvalvontaa kohti eli 1.640 euroa.

Talousarviossa edunvalvonnan tuloksi on arvioitu 1200 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee korvauspäätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

230 TEOLLISUUSHALLIN JA TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN/POHJOIS-SATAKUNNAN KALUSTERYHMÄ

Kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa 10.08.2004 päätettiin vuokrata kunnan hallinnassa oleva toimistotila Kiinteistö Oy Suurimaan kyläkeskuksesta Jalasjärven Aikuiskoulutuskeskukselle 15.7.-31.8.2004 väliseksi ajaksi. JAAK:n tehtävänä on ko. aikana laatia esiselvitys kalustealan jatkojalostusprojektin käynnistämismahdollisuudesta ja samalla hakea yhteistyökumppaneita hankkeen kärkiyritykselle Profil-lista Oy:lle.

Esiselvitys on edennyt hyvää vauhtia ja varsinaista hanketta varten on syntynyt epävirallinen yhteenliittymä "Pohjois-Satakunnan kalusteryhmä".

Hankkeen toteuttaminen edellyttää, että kalusteryhmä vuokraa kunnan hallinnassa olevan teollisuustilan Kiinteistö Oy Suurimaan Kyläkeskuksesta sekä JAAK:lta vapautuvan toimistotilan. Vuokra-aika tilojen osalta on 1.9.2004 - 28.2.2006.

Vuokrasopimus on esityslistan liitteenä nro 231.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen vuokrasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Perusturvalautakunta 109 12.08.2004

231 PERUSTURVAJOHTAJAN VUOROTTELU- JA OPINTOVAPAA

Perusturvaltk 109  

Kunnanhallitus 15.06.2004/183 on myöntänyt perusturvajohtaja Aki Rantaselle vuorotteluvapaata ajalle 01.10.2004-25.09.2005 sekä opintovapaata ajalle 26.09.2005-30.09.2006. Vuorottelu- ja opintovapaan tarkoituksena on opiskelu.

Opiskelu koskee on lasten ja nuorten ohjauksen erikoisopintoja sekä avoimessa yliopistossa tapahtuva sosiaalityön opiskelua.

Sijaiseksi on suunniteltu vs.laitos- ja avopalvelujohtaja Auli Rantaa. Hän on antanut suostumuksensa tehtävään. Auli Rannan viransijaisuus kestää tämän vuoden loppuun. Hän on tällä hetkellä 30.09.2004 saakka jatkuvalla sairaslomalla.

Laitos- ja avopalvelujohtaja Tellervo Lähteenmäen virkavapaus päättyy tämän vuoden lopussa, jolloin hänen määräaikainen tehtävänsä Kankaanpään aikuiskoulutuskeskuksen koulutusalavastaavana päättyy. Hän palaa virkaansa, joskin hän selvittää mahdollisuudet jäädä osa-aikaeläkkeelle nykyisessä työsuhteessa. Tämä edellyttää toistaiseksi jatkuvaa työsuhdetta sekä työnantajan hyväksyntää osa-aikaeläkkeelle jäämisestä. Tämä selviää loka-marraskuussa. Laitos- ja avopalvelujohtajan virassa hän ei aio hakea osa-aikaeläkettä. Jos järjestely mahdollistuu, tulee hän sanoutumaan irti laitos- ja avopalvelujohtajan virasta.

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää

1. merkitä perusturvajohtajan vuorottelu- ja opintovapaan tiedoksi

2. esittää kunnanhallitukselle valittavaksi perusturvajohtajan sijaiseksi 01.10.2004-30.09.2006 Auli Rannan

3. että vuorotteluvapaan sijaiseksi valitaan työntekijä avo- tai laitostyöhön.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

-------------

KH 231

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

232 ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

Uusi arkistolaki tuli voimaan 1.10.1994 ja siihen on tehty muutoksia viimeksi tämän vuoden huhtikuussa. Arkistolain uudistamisen myötä Jämijärven kunnassa on laadittu uusi arkistotoimen toimintaohje. Edellinen kunnassa vuoden 1990 alusta lähtien noudatettu arkistosääntö on vanhentunut. Samoin silloin laaditut arkistointisuunnitelmat eivät enää ole ajan tasalla.

Uuden arkistolain 7 :n mukaan arkistotoimen tehtävänä on varmistaa asiakirjojen käytettävyys ja säilyminen, huolehtia asiakirjoihin liittyvästä tietopalvelusta, määritellä asiakirjojen säilytysarvo ja hävittää tarpeeton aineisto.

Nykyinen arkistolaki ei edellytä arkistosäännön tekemistä eikä ylläpitämistä, mutta arkistolaki ja arkistolaitos edellyttävät kuitenkin kokonaisvaltaista asiakirjahallinnon ja arkistotoimen koordinointia. Tämä edellyttää lisäohjeistuksen laatimista ohjaamaan sisäistä arkistonmuodostusta. Lisäohjeistus ja arkistonmuodostussuunnitelmat muodostavat asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohjeen, joka on kaikkia sitova.

Arkistonmuodostajan on ylläpidettävä tehtäviensä hoidon tuloksena kertyvien asiakirjojen ja muiden tietoaineistojen käsittelyn ja arkistoon oikeille paikoilleen sijoittamisen ohjaamista varten toimintaketjuanalyysiin pohjautuvaa arkistonmuodostussuunnitelmaa.

Esityslistan liitteenä Jämijärven kunnan arkistotoimen toimintaohje.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä liitteenä olevan Jämijärven kunnan arkistotoimen toimintaohjeen, joka tulee voimaan 1.9.2004

2) velvoittaa arkistonmuodostajat keskusarkistonhoitajan johdolla päivittämään arkistonmuodostussuunnitelmat uusien määräysten ja suositusten mukaisiksi

3) velvoittaa keskusarkistonhoitajan pitämään ajan tasalla toimintaohjeen muut liitteet

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

233 PERUSTURVAJOHTAJA AKI RANTASEN PALKAN TARKISTAMINEN

Kunnanhallitus keskusteli edellisen kokouksen jälkeen perusturvajohtaja Aki Rantasen palkan tarkistamisesta.

Oheisesta liitteestä ilmenee eräiden samankokoisten kuntien sopimuspalkkaisten virkojen peruspalkkojen tilanne 1.3.2004.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian osalta kunnanhallitus teki palkantarkistuksen jo aiemmin ja se tuli voimaan 1.7.2004 alkaen.

Kuten liitteestä ilmenee on perusturvajohtaja Aki Rantasen palkka jäänyt jälkeen vastaavan kokoisten kuntien palkkakehityksestä.

Tämän lisäksi hänen toimenkuvansa on kunnan ohuesta virkarakenteesta johtuen laajempi kuin monella vastaavan virkanimikkeen omaavalla.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää korottaa perusturvajohtaja Aki Rantasen peruspalkkaa 1.7.2004 alkaen 300 eurolla. Korotuksen jälkeen hänen peruspalkkansa on 2.542 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

234 SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN

KH 234  

Valtuuston tehtäviin lisättiin kuntalain muutoksella (81/02, 13 ) sijoitustoiminnan perusteista päättäminen. Muutos tuli voimaan 1.3.2002.

Tilintarkastaja totesi kertomuksessaan, että Jämijärven kunnassa ei ole tehty päätöstä sijoitustoiminnan perusteista.

Sijoitustoiminta jaetaan lain perusteluissa kunnan toimialaan liittyvään sijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen.

Toimialasijoituksilla tarkoitetaan oman tai vieraan pääoman ehtoisia sijoituksia yhteisöihin, jotka hoitavat kunnan tehtäviä tai joiden toiminnan tarkoituksena on tukea kunnan tehtäviin liittyviä päämääriä. Sijoitettavilla kassavaroilla tarkoitetaan kassaylijäämää, joka ei ole sidottu maksuliikenteen ylläpitoon.

Esityslistan liitteenä on Suomen Kuntaliiton asiaa koskeva julkaisu, liite nro 234.1.

Ehdotus Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteiksi on liitteenä nro 234.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

Kunnanhallitus 186 15.06.2004

235 SELVITYSPYYNTÖ NS. PERHEPUISTON KUNNOSTUKSEEN LIITTYVISTÄ KAIVAUKSISTA

KH 186

Lounais-Suomen ympäristökeskukseen on ilmoitettu, että ns. Perhepuiston alueella suoritetaan luvatonta maa-ainesten ottoa. Lounais-Suomen Ympäristökeskus on pyytänyt asiasta Jämijärven kunnalta selvitystä. Liite nro 186.1

Kaivuutyöt on suoritettu Jämijärven kunnan vapaa-aikatoimen toimesta ja niiden tarkoituksena on ollut veden pohjan ja alueen puhdistaminen sekä matalan pään syventäminen samaan tasoon kuin syvempi pää jo on.

Toimissa on noudatettu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen aiemmin saatuja ehtoja.

Laadittu selvitys on liitteenä 186.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisen liitteen 186.2 mukaisen selvityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

KH 235  

Lounais-Suomen ympäristökeskus on lähettänyt kunnanhallitukselle oheisen liitteen 235.1 mukaisen vastineen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä saadun vastineen tiedoksi

2) todeta kantanaan, ettei kaivuu ole tapahtunut pohjavedenpinnan alapuolella

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________