Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 4.5.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

9.6.2009 klo 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

52 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

53 § VIEMÄRÖINTIASIAT

54 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

55 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               5/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 9.6.2009    klo 15.00 – 17.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                         puheenjohtaja

Salminen Mikko

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Sjöman Miia

Juhani Viilo                                           pöytäkirjanpitäjä

Lauri Sällilä                                           varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Sirpa Kuusikoski

Pentti Mäkelä

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Ari Uusi-Rasi                                       kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 51 - 55                              sivut 58 - 62

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                         Juhani Viilo                  

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                           Lauri Sällilä                 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2009

 

 


 

51 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Päätösehdotus:                Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

Päätös:                            Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

-----

 

 

 

52 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Miia Sjöman ja Lauri Sällilä

 

 

-----

 

 

53 § VIEMÄRÖINTIASIAT

                                      

                                      

                                       Oy Björn Bacström AB:sta Kati Lunden tulee esittelemään paineviemäröinnin rakentamiseen liittyviä mahdollisuuksia sekä muuta viemäröintiin liittyvää.

 

Päätösehdotus:                Esityksen perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä viemäröinnin suhteen.

 

 

                                       Kati Lunden esitteli lautakunnalle paineviemäröinnin toimintaperiaatetta,- laitteita ja kustannuksia, sekä toteutettuja hankkeita, todeten mm. että paineviemäröinti sopii Jämijärven maasto-olosuhteissa hyvin toteutettavaksi. Esitelmän / keskustelun lopuksi Kati Lunden poistui kokouksesta.

 

Päätös:                            Todettiin, että viemäröintihankkeita lähdetään toteuttamaan seuraavasti:

                                      

                                       1. Kauppilan/Puutarhan/Ylirämin alueiden osalta lähdetään tänä vuonna hakemaan vesihuoltoavustusta. Toteutus mahdollisesti ensi vuonna mikäli hankkeen toteuttamiseksi tarpeellinen määrä kiinteistöjä osallistuu viemäröintiin.

 

                                       2. Samaten menetellään Rannanperän tiehaaran/Mutkalan viemäröinnin suhteen.

 

                                       3. Mielahti-Pitkälahti kaavan valmistuttua alueen viemäröintiä lähdetään suunnittelemaan/toteuttamaan.

 

                                       4. Em.hankkeiden rinnalla käynnistetään suunnittelu Rannanperän, Suurimaan, Tykköön ja Palokosken viemäröimiseksi.

 

                                       5. Muita hankkeita on mm. Mertiörannan kurssikeskuksen alue, Kierikan kylä ja Mertiöjärven länsipuoli.

 

                                       6. Muu haja-asutusalue toteutetaan kiinteistökohtaisin puhdistuslaittein.

 

 

-----

 

 

 

54 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT                 

 

                                       Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-         Kertaraportti 14.5.2009

 

Insinööritoimisto VM Suomalainen Oy

-         Majan sillan uusimistyöt 25.05.2009

 

Jarmo Lehtonen

-         Markkalan alueen iso mänty 1.6.2009

 

Turun Hallinto-oikeus

-         Päätös 09/0187/1, Ihanamäki Johanna ja Petri

 

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

 

 

 

-----