Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 13/2009

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 26.8.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

31.8.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

223 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  222

224 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  222

225 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  223

226 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  224

227 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 24.8.2009 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   225

228 §    SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN
PUOLIVUOSIRAPORTTI TAMMI-KESÄKUU 2009                          226

229 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA POSAN VÄLINEN VUOKRASOPIMUS KOSKIEN JÄMIJÄRVEN PERUSPALVELUKESKUSTA  227

230 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA POSAN VÄLINEN VUOKRASOPIMUS KOSKIEN JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTIA  228

231 §    HEPOKOTI NIMISEN KIINTEISTÖN RN:O 1:191 JA SILLÄ
OLEVAN  HEPORIVI-NIMISEN RAKENNUKSEN MYYMINEN  229

232 §    POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / KIINTEISTÖYHTYMÄ KORPIHALLA.... 231

233 §    KESKUSTAN KUNTOSALIN TARJOUKSIEN HYVÄKSYMINEN       232

234 §    KESKUSTAN KUNTOSALIN TARJOUKSIEN HYVÄKSYMINEN       234

235 §    KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN  236

236 §    ASUINHUONEISTON RAKENTAMISVAIHEEN KAUPPAKIRJA  237

238 §    ATK-HANKINNAT    239

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2009                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

31.8.2009 kello 18.30- 19.59

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja
Satu Jokela

Kari Jokisalo

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Mia Sjöman                              varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kati Mansikkamäki

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                    valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I varapuheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II varapuheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 223 - 238

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia
                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   7.9.2009

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                              Kari Jokisalo
                       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   7.9.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

223 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

224 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

 

 

 

225 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön palkantarkistukset

-          Satakuntaliitto, lausunto hallituksen esityksestä laiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa

-          D-Fence turvallisuusraportti 8/2009

-          Satakunnan pelastuslaitos TA 2009, taloustilanne 31.7.2009

-          Yrityksille myönnettävät valtiontukia koskevat periaatteet

-          TE-Keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2009

-          Kaseva, tarjous Kasevan palveluista

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200908

-          PoSa, ostopalvelusopimus

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Suurimaa, Kortesluoma

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

226 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Maaseutulautakunta                               6.8.2009

                                            PoSan vanhuspalvelut ja perusturva-

                                            lautakunta, keskustelutilaisuus              11.8.2009

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

227 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 24.8.2009 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 24.8.2009.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            50 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

51 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

52 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle                   

53 § Harkinnanvaraisen rahoitusavustuksen hakeminenvuodelle 2009          

54 § Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkaminen                  

55 § Takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jäminsadolle         

56 § Talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2009            

57 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

58 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

                                           

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 24.8.2009, lukuunottamatta § 54, joka tulee kunnanvaltuuston uuteen käsittelyyn tasinkolaskelmassa olleen virheen johdosta. Kaikki muut päätökset on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

228 §            SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PUOLIVUOSIRAPORTTI TAMMI-KESÄKUU 2009

 

Kunnanhallitus on aiemmin käsitellyt PoSan talousraportteja, joissa on ollut vielä paljon ns. jakamattomia kuluja.

 

Esityslistan liitteenä nro 228.1. on PoSan toteutumaraportti ajalta 1.1.-30.6.2009, jossa kaikki jakamattomat erät on jaettu suoritteille. Kuntakohtainen toteutumavertailu on tehty palvelusopimuksen mukaisesti tilaukseen, ei kunnan budjettiin. Jämijärven toteutuma on 97,2 %.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan puolivuosiraportin tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että kunnanhallituksen seuraavan kokouksen jälkeen 21.9.2009 klo 19.30 pidetään kunnanhallituksen ja sote-toimikunnan yhteinen kokous, johon kutsutaan vs. tilaajajohtaja Ari Virolainen esittelemään PoSan puolivuotisraportin sisältöä.

 

                                            _____

 

 


 

229 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA POSAN VÄLINEN VUOKRASOPIMUS KOSKIEN JÄMIJÄRVEN PERUSPALVELUKESKUSTA

 

Jämijärven kunnan ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä PoSan välille on laadittu oheisen

liitteen nro 229.1 mukainen vuokrasopimus koskien Jämijärven peruspalvelukeskusta.

 

Vuokraus koskee rakennusta piha-alueineen.

Vuokra muodostuu rahoitusvastikkeesta ja hoitovastikkeesta kuntien hyväksymän perussopimuksen mukaisesti.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja PoSan välisen vuokrasopimuksen koskien Jämijärven peruspalvelukeskusta oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

230 §               JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA POSAN VÄLINEN VUOKRASOPIMUS KOSKIEN JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTIA

                                           

                                            Jämijärven kunnan ja Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymän PoSan välille on laadittu oheisen liitteen 230.1 mukainen vuokrasopimus koskien Jämijärven vanhainkotia.

 

                                            Vuokraus koskee rakennusta piha-alueineen.

                                            Vuokra muodostuu rahoitusvastikkeesta ja hoitovastikkeesta kuntien hyväksymän perussopimuksen mukaisesti.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämijärven kunnan ja PoSan välisen vuokrasopimuksen koskien Jämijärven vanhainkotia oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   35 §              13.1.2009

 

231 §            HEPOKOTI NIMISEN KIINTEISTÖN RN:O 1:191 JA SILLÄ OLEVAN HEPORIVI-NIMISEN RAKENNUKSEN MYYMINEN

 

Jämijärven kunta on vuokrannut Onnikoti Oy:lle Jämijärven kunnan Peijarin kylässä Hepokoti nimisellä tilalla RN:o 1:191 sijaitsevan Heporivi nimisen rakennuksen 1.12.2006 alkaen.

 

Ko. kiinteistön myynnistä on laadittu aiesopimus, jonka kunnanhallitus on hyväksynyt 12.9.2006.

Aiesopimukseen perustuen on Onnikoti Oy jättänyt 8.10.2008 päivätyn ostotarjouksen. Tarjous sisältää myös tarjouksen Heporivin viereisestä rakennuksesta (Hepohelmi). Ostotarjous on liitteenä nro 35.1.

 

Kiinteistöihin on tehty kosteusmittaus Tmi Tommi Mäntysen toimesta. Tutkimus on lähetetty kunnanhallituksen jäsenille aikaisemmin. Kankaanpään OP-Kiinteistökeskus Oy on myös laatinut arvion talojen arvosta.

 

Käytyjen keskustelujen pohjalta on Onnikoti Oy tehnyt uuden tarjouksen kiinteistöistä. Liite nro 35.2.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat tarjouksen pohjalta olleet yhteydessä toimitusjohtaja Anne Laxiin ja esittäneet, että toisen kiinteistön hinta tulisi olla sama kuin Heporivistäkin tehty tarjous eli 130.000 euroa. Onnikoti Oy:stä on 13.9.2009 iltapäivällä tullut ilmoitus, että he hyväksyvät ko. vastatarjouksen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

1.      hyväksyä Onnikoti Oy:n tarjouksen Hepokoti nimisen kiinteistön RN:o 1:191 ja sillä olevan rakennuksen (Heporivi) osalta; kauppahinta 130.000 euroa.

2.      hyväksyä, että Onnikoti Oy:n kanssa laaditaan aiesopimus/esisopimus Heponiementie 11 sijaitsevasta rivitalokiinteistöstä hintaan 130.000 euroa. Optio kiinteistöön on voimassa 31.12.2010 saakka.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

Hepokoti nimisen tilan RN:o 1:191 ja sillä sijaitsevan rivitalon myynnistä on laadittu oheisen liitteen mukainen kauppakirjaluonnos. Liite nro 231.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Onnikoti Oy:n välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

232 §           POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / KIINTEISTÖYHTYMÄ KORPIHALLA

 

                                            Kiinteistöyhtymä Korpihalla anoo poikkeamislupaa lomarakennuksen rakentamiseksi asemakaavassa olevan rakennusalueen ulkopuolelle.

                                            Rakennuspaikka sijaitsee Jämin asemakaava II:n eli ns. Perhepuiston alueen korttelissa 205, tontti nro 1.

 

                                            Rakennuspaikan siirtoa anotaan kumpareesta johtuen 20 m taaemmaksi kuin kaavassa on merkitty.

 

                                            Naapureita on kuultu asiassa eikä heillä ole huomautettavaa asiasta.

 

                                            Asia esitellään tarkemmin kokouksessa. Rakennuspaikan siirtoesitys ilmenee liitteestä nro 232.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Kiinteistöyhtymä Korpihallalle poikkeamisluvan asemakaavan mukaisesta rakennuspaikasta hakemuksen mukaisesti.

 

                                            Tämä poikkeamislupa on voimassa kaksi vuotta tämän päätöksen lainvoimaisuudesta lähtien.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                        


                                            Vapaa-aikalautakunta      28 §              12.8.2009

 

233 §               KESKUSTAN KUNTOSALIN TARJOUKSIEN HYVÄKSYMINEN

 

Kuntosalilaitteiden tarjouskilpailutus on ollut käynnissä 25.6.2009-31.7.2009 välisen ajan. Tarjouspyyntö on ollut nähtävillä HILMA-kanavalla ja kuntamme kotisivuilla.

 

Kulunvalvontalaitteiden sekä ohjelmien tarjouspyynnöt on lähetetty sähköpostitse yhdeksälle laitetoimittajalle, joista osa osoittautui eri-tyyppiseksi, kuin mitä haemme. Ainoastaan kahdesta eri firmasta tu-li tarjous.

 

3.8.2009 on tehty tarjouksien sisältämien kirjekuorien avaus, esitys-listan liitteenä pöytäkirja. Samassa yhteydessä tarjoajien kelpoisuus tarkistettiin ja tarjoukset pisteytettiin ennalta annettujen määritel-mien mukaisesti. Esityslistan liite 28.1.  28.2.

 

Päätösehdotus:               

1.       Vapaa-aikalautakunta päättää kulunvalvontatekniikan, joka otetaan käyttöön kuntosalilla. Ja sen pohjalta hyväksyy tarjouskilpailun voittajan. Esityslistan liite 28.4.

2.       Vapaa-aikalautakunta päättää pisteytyksen pohjalta, kuntosali-laitteiden toimittajan. Esityslistan liite 28.3.

3.       Vapaa-aikalautakunta vertailee laitehankintalistaa ja tarjouksien voittajan listaa, sekä päättää, mitkä laitteet hankitaan.

4.       Vapaa-aikalautakunta saattaa tämän pykälän kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

Keskustan kuntosalille hankittavat laitteet:

Vatsalaite istuen, säädettävä penkki

Tai näiden kahden laitteen yhdistelmälaite. Näissä pieni painopakka.

Selkälaite istuen, säädettävä penkki

Rintaprässi, pieni painopakka, liikerata alhaalta ylös - rinnasta eteen

Ylätalja

Tai näiden kahden laitteen yhdistelmälaite. Näissä pieni painopakka.

Alatalja

Crosstrainer, perus

Juoksumatto, jossa voi kävellä sauvojen kanssa

Ergometripyörä, johon helppo istua

Käsipainosarja, muovitettu pinnoite,

sekä niille teline 1-20kg

Säädettävä taittopenkki

 

 

Päätös:                              1. Vapaa-aikalautakunta vertaili eri kulunvalvontavaihtoehtoja ja Jouko Kulmala ehdotti sormenjälki tunnisteista kulunvalvontaa, muut jäsenet kannattivat. Tällaisesta vaihtoehdosta saapui määrä-ajassa vain yksi tarjous, joten vapaa-aikalautakunta valitsi yksimieli-sesti DL Software:n toimittamaan kulunvalvonnan kuntosalille.

 

2. Vapaa-aikalautakunta päätti, että kuntosalille otetaan yhdistelmä-

laitteista koostuva laitesarja, jotta kuntosalille jäisi avaruutta.

Asian käsittely jatkuu toimittajien vertailulla 24.8.2009.

                     

                                            -----

 

KH 233 §    

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kulunvalvontapäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


Vapaa-aikalautakunta      28 §              12.8.2009

Vapaa-aikalautakunta      35 §              24.8.2009

 

234 §            KESKUSTAN KUNTOSALIN TARJOUKSIEN HYVÄKSYMINEN

 

Edellisessä kokouksessa vapaa-aikalautakunta päätti, että kuntosalille otetaan yhdistelmälaitteista koostuva laitesarja, jotta kuntosalille jäisi avaruutta.

 

Vapaa-aikalautakunta päättää kuntosalilaitteiden hankinta tavasta, hankitaanko laitteet kaikki samalta toimittajalta, vai otetaanko eri laitekokonaisuudet eri toimittajilta.

 

Päätösehdotus:               

1. Vapaa-aikalautakunta päättää pisteytyksen pohjalta, kuntosalilaitteiden toimittajan. Pisteytyksessä parhaat pisteet sai Slingshot Oy, kuntosalilaitteet tulee ottaa tältä firmalta. Liite 35.1.

 

2. Vapaa-aikalautakunta vertailee laitehankintalistaa ja tarjouksien voittajan listaa, sekä päättää, mitkä laitteet hankitaan.

 

                                           

Keskustan kuntosalille hankittavat laitteet:

Vatsalaite istuen, säädettävä penkki

Tai näiden kahden laitteen yhdistelmälaite. Näissä pieni painopakka.

Selkälaite istuen, säädettävä penkki

Rintaprässi, pieni painopakka, liikerata alhaalta ylös - rinnasta eteen

Ylätalja

Tai näiden kahden laitteen yhdistelmälaite. Näissä pieni painopakka.

Alatalja

Crosstrainer, perus

Juoksumatto, jossa voi kävellä sauvojen kanssa

Ergometripyörä, johon helppo istua

Jalkaprässi

Leuanvetotanko

Käsipainosarja, muovitettu pinnoite,

sekä niille teline 1-20kg

Säädettävä taittopenkki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vapaa-aikalautakunta saattaa tämän pykälän kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

 

 

Päätös:                              1. Lautakunnan jäsen Jouko Kulmala ehdotti, että kilpailutus teh-täisiin uudestaan niin, että pisteytysperusteet olisivat 70% hinta, 20% ominaisuudet ja 10% takuu/huolto.

 

Vapaa-aikalautakunnan jäsenet Jarmo Mikkola, Jarmo Huhtaniemi, Johanna Manninen ja Anu Koivumäki hyväksyivät pisteytyksen perusteella Slingshot Oy:n tarjouksen.

 

Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kulmalan ehdotus raukesi kan-nattamattomana. Lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen.

 

Jouko Kulmala jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

 

2. Lautakunta päätti hankkia alla olevan taulukon mukaiset

                                            laitteet.

 

KH 234 §                           Tarjousten pisteytys on liitteenä nro 234.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee keskustan kuntosalin laitehankintapäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Vapaa-aikalautakunta      29 §              12.8.2009

 

235 §            KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN

 

Kunnanhallitus on päätöksessään velvoittanut vapaa-aikalautakunnan ottamaan pienen kulukorvauksen kuntosalinkäyt-täjiltä, jotta yleiset hygienia yms kulut saataisiin peittoon.

 

Päätösehdotus:                Vapaa-aikalautakunta keskustelee ja päättää kuntosalinkäytön mak-superusteista ja maksujen suuruuksista, sekä antaa tämän päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

Päätös:                              Vapaa-aikalautakunta päätti kuntosalin hinnastoksi:

Kertamaksu 5€

Vuosimaksu (ostopäivästä) 60€

½-vuosimaksu (ostopäivästä) 40€

alle 18-vuotiaat ½-hintaan

ryhmämaksu 30€ / 10hlö / krt.

- - - - -

 

KH 235 §    

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kuntosalin käyttömaksun tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

236 §            ASUINHUONEISTON RAKENTAMISVAIHEEN KAUPPAKIRJA

 

                      Jämijärven kunta on päättänyt ostaa rakenteilla olevasta Asunto Oy Jämijärven Kauppakulmasta 55 m2:n kaksion (2h+k+s). Kauppahinta on 107.000 euroa, johon on määrärahavaraus v. 2009 talousarviossa. Rivitalon aloitus siirtyi rakennusliikkeen kiireiden vuoksi ja kohde valmistuu siksi vasta ensi vuoden maaliskuussa. Tämän vuoden maksuposteiksi on arvioitu 65 %. Kaupan kohteesta on laadittu ja allekirjoitettu oheisen liitteen mukainen rakentamisvaiheen kauppakirja. Liite nro 236.1.

 

Kaupanteon yhteydessä sovittiin, että kunnalle tulevaan

huoneistoon tehdään jo rakennusvaiheessa takka (5.000 euroa).

Alunperin tarkoituksena oli tehdä vain varaus takkaa varten.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Avainrakentajat Oy:n ja Jämijärven kunnan välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti. Huoneistoon tehdään takka jo rakennusvaiheessa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

237 §            LÄHIVIRKISTYSALUEEN (PUISTOALUEEN) LUNASTUS AVENNON ALUEEN TONTTIEN 71/3 JA 71/2 KOHDALTA

 

                      Jarmo ja Pia Hirvonen sekä Yrjö ja Anna-Liisa Moukulainen ovat anoneet vesijätön lunastusta tilojen Avento 71/3 ja Avento 71/2 1:324 kohdalla ja vesijättömaiden siirtämistä ko. tiloihin.

 

                      Kunnanhallitus käsitteli asian edellisessä kokouksessaan 17.8.2009 ja suhtautui siihen kielteisesti. Asiasta ei tehty pöytäkirjaa, vaan evästettiin kunnan edustajia 26.8.2009 pidettyyn toimitukseen. Toimitus jäi kesken ja kunnalta on pyydetty kirjallista kannanottoa asiaan.

 

                      Toimituksen kohteena olevat vesijättöalueet ovat Jämijärven  kirkonkylän asemakaavassa merkitty merkinnällä ”VL” eli lähivirkistysalue (puistoalue). Alueen läpi kulkee myös yleiselle jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa; kaavamerkintä pp. Toimituksen kohteena olevalla alueella on tämän lisäksi Avennon alueen asukkaiden talkoilla tekemä alueen yhteinen uimaranta, joka on sijainnut nykyisellä paikallaan lähes 20 vuotta. Avennon asukkaiden asiaa koskeva kirjelmä on esityslistan liitteenä nro 237.1. Jarmo ja Pia Hirvosen antama selvitys on liitteenä 237.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää em. seikkoihin viitaten suhtautua kielteisesti Jarmo ja Pia Hirvosen sekä Yrjö ja Anna-Liisa Moukulaisen vesijätön lunastukseen. Samalla kunnanhallitus päättää laittaa vireille hakemuksen tonttien 71/3 ja 71/2 kohdalla olevan lähivirkistysalueen (puistoalue) lunastamiseksi.

                                            Muiden vastaavien alueiden osalta jatketaan asian käsittelyä seuraavassa kokouksessa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            _____

 

 


 

238 §      ATK-HANKINNAT

 

Keskuskoulun Linux-palvelin on sijoitettu koulun kirjavarastoon. Samassa tilassa on myös yksi opettajien käytössä oleva kone sekä Linux-verkon kytkin. Linux-palvelimen suojaamiseksi sähkökatkoilta ja muilta virtahäiriöiltä tarvitaan UPS-laite. Samalla se suojaa myös muut huoneessa olevat ATK-laitteet.

Keskuskoululla on ollut musiikinopetuksessa kannettava tietokone, mutta siinä oleva Windows-käyttöjärjestelmä sopii huonosti musiikkipuolen ohjelmien ja laitteiden kanssa yksiin. Niinpä on suunniteltu hankittavaksi paremmin tarpeeseen sopiva Macbook -kannettava. Musiikinopetuksen kone on siirretty jo esikoulun/perhepäivähoidon ohjauksen käyttöön. Sinne tarvitaan myös tulostin. Näistä laitteista pyydettyjen tarjousten yhteenvedot ovat liitteenä nro 238.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hankkia Apple Store Suomi verkkokaupasta Macbook Pro 15” 2,53 GHz kannettavan ja Apple langattoman hiiren, Suurimaan Tukku OY:ltä HP CP1515N värilasertulostimen ja UTU Elec Oy:ltä Socomec ITYS 2kVA on-line UPSin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____