Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 12/2009

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 12.8.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

17.8.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

212 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  212

213 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  212

214 §    PÄÄTÖS HANKETUEN MAKSAMISESTA HANKKEELLE ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINNISTA TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN”  213

215 §    PÄÄTÖS HANKETUEN MAKSAMISESTA HANKKEELLE
”JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA”    214

216 §    -----

217 §    HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN  VUODELLE 2009    216

218 §    -----

219 §    KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN     218

220 §    TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY
JÄMINSADOLLE    219

221 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2009  220

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2009                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

17.8.2009 kello 18.30- 19.55

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja
Satu Jokela

Kari Jokisalo

Kati Mansikkamäki

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Kyösti Lahti                         valtuuston I varapuheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II varapuheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 212-221

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia
                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   24.8.2009

Allekirjoitukset

 

 

Kati Mansikkamäki                  Ari Uusi-Rasi 
                       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   24.8.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

212 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

213 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Kati Mansikkamäki ja Ari Uusi-Rasi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

214 §            PÄÄTÖS HANKETUEN MAKSAMISESTA HANKKEELLE ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINNISTA TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN”

 

                      Satakunnan TE-keskus on 2.7.2009 Dnro 2310/3570-2008 tehnyt päätöksen hanketuen maksamisesta hankkeelle ”Esiselvitys asukkaiden hyvinvoinnista toteuttamishanketta varten”.

 

                      Hankkeen alkuperäinen hyväksytty kustannusarvio oli yhteensä 15.000 euroa. Hankkeen kustannusarvio kuitenkin alittui ja haetut lopulliset kustannukset olivat 10.281,15 euroa. Koska yksityisen rahoituksen osuus hankkeelle on päätöksen mukaisesti oltava 10 % ja saatu yksityinen rahoitusosuus oli 1.000 euroa, on tukikelpoiset kustannukset yhteensä 10.000 euroa. Haetuista kustannuksista on vähennetty näin 281,15 euroa.

 

                                            Maksatuspäätös on liitteenä nro 214.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee maksatuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

                                           


 

215 §            PÄÄTÖS HANKETUEN MAKSAMISESTA HANKKEELLE ”JÄMIN TOIMINTAYMPÄRISTÖN PARANTAMINEN PIENINVESTOINNEILLA”

 

Satakunnan TE-keskus on 23.6.2009 Dnro 1003/3750-2008 päättänyt maksaa hanketukea ”Jämin toimintaympäristön parantaminen pieninvestoinneilla” -hankkeelle oheisen liitteen mukaisesti. Liite nro 215.1.

 

Maksatuksen mukainen valmiusprosentti hankkeella on 80 %. Päätös on muutoin hakemuksen mukainen ainoastaan 17,23 euron erä on vähennetty kustannuksista ja yksityisen rahan osuudesta osa on siirretty loppumaksatukseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä maksatuspäätöksen tiedokseen ja ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

216 §            -----

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   157 §            1.6.2009

 

217 §         HARKINNANVARAISEN RAHOITUSAVUSTUKSEN HAKEMINEN

VUODELLE 2009

 

 

Harkinnanvaraista rahoitusavustusta voidaan kuntien valtionosuuslain 13 §:n mukaan myöntää kunnalle, joka ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudel­lisen tuen tarpeessa.

 

    Rahoitusavustuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman talouden tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää avustushakemukseen.

 

    Avustukseen on käytettävissä 15.000.000 euroa. Kuntien valtionosuuslain 16 §:n 3 momentin mukaan valtionosuushakemus tulee jättää viimeistään elokuun loppuun mennessä.

 

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää hakea harkinnanvaraista rahoitusavustusta vuodel­le 2009 900.000 euroa. Talouden tasapainottamissuunnitelma tuodaan kunnanhallituksen ja valtuuston käsittelyyn myöhemmin.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

KH 217 §                           Laadittu hakemus  ja talouden tasapainotussuunnitelma ovat esityslistan liitteenä nro 217.1.(postitetaan torstaina)

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy rahoitusavustushakemuksen sekä siihen liittyvän talouden tasapainottamissuunnitelman oheisen liitteen mukaisesti ja esittää ne edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----


 

 

218 §            -----

 

                                            _____

 


 

219 §            KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN PURKAMINEN

 

Kankaanpään kansanterveystyön purkamisen valmistelu aloitettiin vuoden 2008 lopulla kuntien edustajien yhteisellä tapaamisella, jossa sovittiin meneteltäväksi kuten kuntayhtymän purkusopimuksessa on sovittu eli siten, että kuntayhtymän yhtymähallitus huolehtii loppuselvityksestä. Yhtymähallitus päätti käyttää purkusopimuksen ja taloudellisen selvityksen tekemisessä konsulttina Audiator- Kehittämispalvelut Oy, jolta purkusopimuksen valmistelu ja taloudellisen loppuselvityksen tekeminen tilattiin.

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän yhtymäkokous teki päätöksen kuntayhtymän purkamisesta 27.4.2009 ja purkupäätös sai lainvoiman 28.5.2009. Purkusopimuksessa on esitetty ne periaatteet, joilla kuntayhtymän purkaminen ja taloudellinen loppuselvitys toteutetaan. Kuntayhtymän rakennukset ja kiinteistöt siirtyvät sijaintikunnan omistukseen ja rakennuskanta ja maa-alue esitetään arvostettavaksi nykyarvoperusteisesti. Nykyarvoperusteisessa arvostuksessa omaisuuserien hankintahinnasta on tehty vuotuiset poistot ja jäännösarvoja on muutettu rakennuskustannusindeksin muutoksella myös vuosittain. Toimintaa jatkavalle PoSalle siirtyvät omaisuus- ja velkaerät siten, kuin taloudellisessa selvityksessä esitetään.

 

Purkusopimus astuu voimaan ilman erillistä allekirjoitusta sen jälkeen kun jäsenkunnat ja PoSa ovat sen yhtäpitävillä päätöksillä hyväksyneet ja hyväksymispäätös on saavuttanut lainvoiman. Purkamiseen liittyen on vielä laadittu kirjanpito ja tilinpäätös ajalle 1.1.-31.5.2009, jotta taloudellisen selvityksen perusteet tulevat riittävän hyvin käsiteltyä ja asiaa hoitaneen yhtymähallituksen jäsenten vastuuvapaus hyväksyttyä. Tilintarkastuksen on tarkastanut tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri ja hän on antanut siitä lausunnon.

 

Yhtymähallitus on käsitellyt tilinpäätöksen ja kuntayhtymän purkamista koskevan sopimuksen 17.6.2009 ja esittää ne jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän purkamista koskeva sopimus, purkamiseen liittyvä taloudellisen selvitys, Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätös 31.5.2009 sekä tilintarkastuskertomus ovat liitteenä nro 219.1.

 

Ehdotus:                             Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Kankaanpään kansaterveystyön kuntayhtymän purkusopimuksen ja taloudellisen selvityksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                                           

220 §            TAKAUKSEN MYÖNTÄMINEN KIINTEISTÖ OY JÄMINSADOLLE

 

Kunnan omistamien vuokrayhtiöiden isännöitsijä Jarmo Hoikkala oli esittelemässä valtuuston iltakoulussa 15.6.2009 Kiinteistö Oy Jäminsadon korjauspaineita. Talon laajamittainen remontointi maksaisi pyydettyjen tarjousten perusteella noin 650.000 euroa. Välttämättömät korjaustoimenpiteet, joilla saataisiin talolle pitkälti lisäaikaa maksaisivat n. 150.000 euroa, Mikäli ko. remontti rahoitettaisiin lainalla, niin vaikutus vuokriin olisi n. 0,85 euroa/m2. Laina vaatii kunnan takauksen. Iltakoulu antoi asian jatkovalmistelun maankäyttö- ja asuntotoimikunnalle, joka kokouksessaan 29.6.2009 päätyi siihen, että korjaushanketta viedään eteenpäin 150.000 euron budjetilla.

 

Korjaustoimenpiteet ilmenevät liitteestä nro 220.1.

 

Hankkeeseen liittyen on Kiinteistö Oy Jäminsato pyytänyt kunnan takausta 150.000 euron lainalle.

 

Lainan myöntäjä on Kuntarahoitus Oyj ja laina-aika on 25 vuotta. Korko on sidottu 6 kk:n euriboriin marginaalin ollessa 0,70 % (kok. korko tällä hetkellä 1,833%)

Lainatarjous on liitteenä nro 220.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää omavelkaisen takauksen Kiinteistö Oy Jäminsadon 150.000 euron lainalle, joka otetaan Kuntarahoitus Oyj:ltä oheisen liitteen mukaisin ehdoin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            -----

 


 

221 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2009

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2009. Liite nro 221.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-30.6.2009 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----