Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 11/2009

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 5.8.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

10.8.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

193 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  194

194 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  194

195 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  195

196 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  196

197 §    KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET  197

198 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 2.7.2009 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   198

199 §    KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS  199

200 §    SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE  200

201 §    LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY  201

202 §    KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN /
MARKKU JA MIA PAJULAHTI
202

203 §    POSAN OSAVUOSIKATSAUS 31.5.2009  203

204 §    -----

205 §    VIERASKIELISTEN OPPILAIDEN OPETUKSEEN MYÖNNETTÄVÄ TÄYDENTÄVÄ VALTIONAVUSTUS VUONNA 2008  205

206 §    VALTIONAVUSTUS TEHOSTETUN JA ERITYISEN TUEN KEHITTÄMISEEN     206

207 §    LAUSUNTO SATAKUNNAN
MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA
  207

208 §    SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA
TALOUDEN RAPORTTI
1 – 5 KK/2009  208

209 §    LAUSUNTO ESITYKSESTÄ LAIKSI MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNNISSA  209

210 §    VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2010-2012  TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU  210

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 11/2009                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

10.8.2009 kello 18.30 – 20.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja
Satu Jokela

Kari Jokisalo

Kati Mansikkamäki

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                    valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 193-210

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia
                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   17.8.2009

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Kujansuu                       Kari Jokisalo 
                       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   17.8.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

193 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

194 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Anneli Kujansuu ja Kari Jokisalo

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                                                

195 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                                                       

-          Kuntien eläkevakuutus, vuoden 2010 KuEL-maksut ja ennakkotietoa vuosien 2011-2012 maksuista

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, toiminnan ja talouden raportti 1-5/2009

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, osavuosikatsaus 1-4 kk/2009

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200906

-          Pirkanmaan liitto, esitys Jylli-Jämi –yksityistien muuttamisesta Tiehallinnon ylläpidettäväksi maantieksi

-          Tykistöprikaati, Tykistöprikaatin lausunto Satakunnan maakuntakaavaehdotuksesta

-          Kankaanpään kaupunki, selvitys apulaisoikeuskanslerille koskien yhteisen perusturvalautakunnan perustamista

-          ProAgria Satakunta, vuosikertomus 2008

-          Honkajoen kunta, selvitys apulaisoikeuskanslerille koskien yhteisen perusturvalautakunnan perustamista

-          Valtiovarainministeriö, Aluehallinto uudistuu 2010

-          Pohjois-Satakunnan TE-toimisto, päätös palkkatuesta

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, linjaliikennelupa lupanro 20000

-          Tapio Ala-Peijarin, Esko Ala-Peijarin ja Juho Ala-Peijarin kirje

-          Siikaisten kunta, selvitys apulaisoikeuskanslerille koskien yhteisen perusturvalautakunnan perustamista

-          Karvian kunta, selvitys apulaisoikeuskanslerille koskien yhteisen perusturvalautakunnan perustamista

-          Pohjola, lakisääteisen tapaturmavakuutuksen kiinteän erikoismaksun tarkistaminen

-          D-Fence turvallisuusraportti 7/2009

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2009

-          Satakunnan pelastuslaitos, TA 2009 taloustilanne 30.6.2009

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalvelujen toteuttaminen

-          Oikeusministeriö, europarlamenttivaalit 2009; kunnille suoritettava kertakorvaus vaalimenoista

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Kauppila, Metsäpirtti

o       Kauppila, Koivulehto

o       Tykköö, Uusitalo

o       Jämijärvi, Kauppila

o       Jämijärvi, Mäntykangas

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

196 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta                 16.6.2009

Yhteistyötoimikunta                                                      24.6.2009

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta                              25.6.2009

Perusturvalautakunta                                                   25.6.2009

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta                                29.6.2009

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

197 §            KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.4.-30.6.2009.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

198 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 2.7.2009 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 2.7.2009.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                                     42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

                                                     43 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

            44 § PoSan ja perusturvalautakunnan välinen palvelusopimus

                                                     45 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2009

                                                     46 § Avustuksen myöntäminen Jämin Hiihtotunneli Oy:lle

            47 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

         48 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat    

                     

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 2.7.2009, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

199 §            KUNNANHALLITUKSEN SEURAAVA KOKOUS

 

Alustavan kokousaikataulun mukaan kunnanhallituksen seuraava kokous on 31.8.2009. Vireillä on tällä hetkellä kuitenkin asioita, jotka edellyttävät valtuuston kokousta vielä elokuun aikana, joten kunnanhallituksen kokousta tulee aikaistaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että kunnanhallituksen seuraava kokous pidetään 17.8.2009 klo 18.30 alkaen. Valtuusto kutsutaan koolle 24.8.2009 klo 19.00.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

200 §            SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      - Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä on 90.000 euroa ollut 2 vuoden talletuksena Parkanon Säästöpankissa 24.5.2009 saakka, korko 4,4 %.

1.7.2009 alkaen on ko. perinnöstä 70.000 euroa sijoitettu Nordea Pankkiin 1 vuoden talletuksena, korko 2,05 %.

 

-          Seppo Rajakorvelta saadusta perinnöstä on 17.000 euroa sijoitettu 1 vuoden määräaikaistalletuksella Länsi-Suomen Osuuspankkiin korolla 5,48 %.

 

2.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.1.-30.6.2009

 

3.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                             _____

 

 


 

201 §              LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                            Vuoden 2009 talousarviolainoja on vielä 187.000 euroa nostamatta. Lainasummasta on pyydetty tarjoukset 7.8.2009 klo 15.30 mennessä ja tarjouksista laaditaan yhdistelmä kunnanhallituksen kokoukseen.

 

                                            Lainatarjoukset pyydettiin Kuntien Eläkevakuutukselta, Kuntarahoitus Oy:ltä, Nordealta, Parkanon Säästöpankilta, Jämijärven Osuuspankilta, Länsi-Suomen Osuuspankilta ja Sammolta.

 

                                            Tarjouspyyntö on esityslistan liitteenä nro 201.1.

                                            Yhdistelmä lainatarjouksista on liitteenä nro 201.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Parkanon Säästöpankin tarjouksen Euribor 3 kk + 0,75, kulut 450 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanvaltuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 

 


 

202 §              KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / MARKKU JA MIA PAJULAHTI

 

                                            Jämijärven kunnan ja Markku ja Mia Pajulahden välillä on 3.8.2009 allekirjoitettu kauppakirja koskien Jämin asemakaava II:n korttelin n:o 205 tonttia n:o 6.

                                            Myytävän määräalan pinta-ala on noin 1561 m2 ja kauppahinta 8.000 euroa.

 

                                            Kauppakirja on esityslistan liitteenä nro 202.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Markku ja Mia Pajulahden välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

203 §              POSAN OSAVUOSIKATSAUS 31.5.2009

 

                                            PoSan hallitus on kokouksessaan 25.6.2009 § 129 käsitellyt talouden toteutumista ajalla 1.1.-31.5.2009. Toteutuma suhteessa maksuennakkoihin on 94,8 %. Kuntakohtaisia arvioita ei voida tehdä, koska kaikkia kustannuksia ei ole kohdistettu kunnittain. Jakamattomat kustannukset ovat nettona 1.321.689 euroa.

 

                                            PoSan hallitus päätti saattaa osavuosikatsauksen jäsenkunnille tiedoksi. Liite nro 203.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan osavuosikatsauksen 31.5.2009 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

204 §            -----

 

                                            _____


 

 

 

205 §              VIERASKIELISTEN OPPILAIDEN OPETUKSEEN MYÖNNETTÄVÄ

                        TÄYDENTÄVÄ VALTIONAVUSTUS VUONNA 2008

 

                                            Opetushallitus on päättänyt myöntää Jämijärven kunnalle 15.6.2009 tekemällään päätöksellä valtionavustusta vieraskielisten oppilaiden tukiopetuksesta ja/tai suomi toisena kielenä-opetuksesta vuonna 2008 aiheutuneisiin kustannuksiin 52,0 tunnin osalta yhteensä 967 euroa.

                                            Avustus on 84,5 % hyväksytyistä kustannuksista.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Opetushallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

206 §              VALTIONAVUSTUS TEHOSTETUN JA ERITYISEN TUEN KEHITTÄMISEEN

 

                                            Opetushallitus on päätöksellään 4.6.2009 myöntänyt Jämijärven kunnalle erityisavustusta 13.000 euroa tehostetun ja erityisen tuen kehittämiseen.

                                            Myöntämispäätös on esityslistan liitteenä nro 206.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun erityisavustuksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

207 §              LAUSUNTO SATAKUNNAN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

                                            Satakunnan maakuntakaavaehdotus ja siihen kuuluva valmisteluaineisto on ollut maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n

                                            ja –asetuksen 12 §:n mukaisesti julkisesti nähtävillä 19.5.-18.6.2009 välisen ajan.

 

                                            Kunnilta on pyydetty ehdotuksesta maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaisesti lausuntoa 14.8.2009 klo 15.00 mennessä.

                                            Maakuntakaava ja siihen liittyvä aineisto on nähtävillä kunnanhallituksen kokoushuoneessa.

                                            Jämijärven kunnan kannalta on luonnosvaiheen jälkeen saatu joitain muutoksia kaavaehdotukseen, mutta edelleen on kaavaehdotuksessa kohtia, jotka vaikeuttavat kunnan kehittämistä.

 

                                            Luonnos Jämijärven kunnan lausunnoksi on liitteenä nro 207.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa Satakunnan maakuntakaavaehdotuksesta oheisen liitteen 207.1 mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti saattaa maakuntahallitukselle tiedoksi oheisen liitteen nro 207.2 mukaiset seikat Lauttakankaan alueen osalta. Tiedoksi saatetaan myös se, että Rämin vesiosuuskunta on lopettanut toimintansa jo vuosia sitten ja alueen vesihuolto on siirtynyt Jämijärven vesiosuuskunnan hoitoon Hämeenkankaalla sijaitsevien ottamojen kautta.

 

                                            _____

 

 


 

208 §              SAIRAANHOITOPIIRIN TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

                        1 – 5 KK/2009

 

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallitus on käsitellyt kokouksessaan 17.7.2009 § 142 sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden toteutumista 1 - 5 kk/2009.

                                           

                                            Raportti on lähetetty jäsenkunnille tiedoksi. Liite nro 208.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden raportin 1 - 5 kk/2009 tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Maaseutulautakunta         16 §              6.8.2009

 

209 §           LAUSUNTO ESITYKSESTÄ LAIKSI MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNNISSA

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää kunnilta lausuntoa hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa. Kuntien tulee toimittaa lausuntonsa maakuntien liitoille viimeistään 7.8.2009. Maakuntien liitot kokoavat lausunnot yhteen. Liitteenä on lausuntopyyntö sekä lakiesitys perusteluineen.

Esityksen keskeisenä sisältönä on, että kuntien maaseutuhallinto kootaan suurempiin hallinnollisiin kokonaisuuksiin. Ehdotettavalla lailla kunnat velvoitettaisiin muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita, joissa tulee olla vähintään 800 viljelijää. Toimipisteessä pitää olla vähintään 5 viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista vähintään yhden tulee päätoimisesti johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä.

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1. päivänä tammikuuta 2010. Kuntien tulee lain mukaan tehdä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä vuoden 2010 aikana ja yhteistoiminta-alueiden tulee aloittaa toimintansa viimeistään 1.1.2013.

Pohjois-Satakunnan kuntien alueella on n. 1300 viljelijää, joten se alueena täyttäisi vaaditut kriteerit reilusti.

 

Ehdotus:                        Lautakunta keskustelee lakiesityksestä ja sen vaikutuksista sekä antaa asiasta lausuntonsa.

 

Päätös:                          Lautakunta päätti esittää kunnan lausunnoksi seuraavaa: Jämijärvi on valmis hoitamaan Pohjois-Satakunnan yhteistoiminta-alueen hallinnon. Toimipisteitä alueen kunnissa pidetään tarpeellisena, koska monista asioista halutaan edelleen keskustella henkilökohtaisesti maaseutusihteerin kanssa, eivätkä kaikki voi tai halua muutoinkaan jättää sähköisesti lomakkeitaan. Laajakaistayhteyksien saatavuus on myös turvattava, jotta sähköinen asiointi on edes mahdollista. Lautakunta myös pohti, kuka valvoo viljelijöiden kannalta yhteistoiminta-alueen toimintaa.

 

 

KH 209 §                       Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö on liitteenä nro 209.1.

 

 

Ehdotus:                        Kunnanhallitus hyväksyy kunnan lausunnoksi maaseutulautakunnan valmisteleman lausunnon.

 

Päätös:                          Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                       _____


 

 

 

210 §            VUODEN 2010 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2010-2012 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA-AIKATAULU

 

                                            Suomen Kuntaliiton tarkemmat talousarvion laadintaohjeet ja –perusteet toimitetaan kuntiin syyskuussa.

 

                                            Yleisessä toimistossa on valmisteltu seuraava talousarvion laadinta-aikataulu:

 

-          tulopohjan arviointi ja investointien priorisointi taloustyöryhmässä 12.10. mennessä

 

-          hallintokuntien esitykset 12.10. mennessä

 

-          veroprosentit kunnanhallitus 2.11.

 

-          veroprosentit valtuusto 9.11.

 

-          hallintokuntien esitysten tasapainotus 13.11. mennessä

 

-          tekstit, taulukot, grafiikka, liitteet 27.11. mennessä

 

-          talousarvion käsittely kunnanhallitus 7.12.

 

-          talousarvion käsittely valtuusto 14.12

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä talousarvion laadinta-aikataulun tiedokseen

2.      pyytää hallintokuntien esitykset vuoden 2010 talousarvioksi ja vuosien 2010-2012 taloussuunnitelmaksi 12.10. mennessä

3.      että tarkemmat laadintaohjeet lähetetään hallintokunnille kun Suomen Kuntaliiton ohjeistus on saatu

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____