Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                        

Vapaa-aikalautakunta                     4/2009                         

 

 

KOKOUSAIKA

Keskiviikko 24.8.2009 klo 18.30-19.30.

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo.

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi

Jarmo Mikkola

Jouko Kulmala

Johanna Manninen

Jonna Haavisto, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Anne Lax

Olli Seppälä, kh:n edustaja

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

--

ASIAT

 

§§ 33-39

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                         Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anu Koivumäki                             Jonna Haavisto          

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

Jouko Kulmala                               Johanna Manninen                 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / vapaa-aikatoimisto

___/___ 2009

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

vapaa-aikasihteeri

 


 

Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 19.8.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

24.8.2009 klo 18.30

 

Paikka

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

33 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

34 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

35 § KESKUSTAN KUNTOSALIN TARJOUKSIEN  HYVÄKSYMINEN

36 § NUORISOVINTIN TULEVAISUUS

37 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

38 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Puheenjohtaja

Anu Koivumäki   Jonna Haavisto                         

 

Anu Koivumäki                             Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                               Pöytäkirjanpitäjä

 

  

33 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta. Esityslista postitetaan viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta.

 

 

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                       

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

2. Todettiin lautakunta kutsutuksi koolle laillisesti.

3. Todettiin paikalla olevat lautakunnan jäsenet., todettiin 
    lautakunta päätösvaltaiseksi.

 

- - - - -

 

 

34 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan ensimmäisessä kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jouko Kulmala ja Johanna Manninen.

 

- - - - -

 

 


Vapaa-aikalautakunta, 12.8.2009, 28§

35 § KESKUSTAN KUNTOSALIN TARJOUKSIEN HYVÄKSYMINEN

 

Edellisessä kokouksessa vapaa-aikalautakunta päätti, että kuntosalille otetaan yhdistelmälaitteista koostuva laitesarja, jotta kuntosalille jäisi avaruutta.

 

Vapaa-aikalautakunta päättää kuntosalilaitteiden hankinta tavasta, hankitaanko laitteet kaikki samalta toimittajalta, vai otetaanko eri laitekokonaisuudet eri toimittajilta.

 

Päätösehdotus:      

1.      Vapaa-aikalautakunta päättää pisteytyksen pohjalta, kuntosalilaitteiden toimittajan. Pisteytyksessä parhaat pisteet sai Slingshot Oy, kuntosalilaitteet tulee ottaa tältä firmalta. Liite 35.1.

 

2.      Vapaa-aikalautakunta vertailee laitehankintalistaa ja tarjouksien voittajan listaa, sekä päättää, mitkä laitteet hankitaan.

 

3.      Vapaa-aikalautakunta saattaa tämän pykälän kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

 

Keskustan kuntosalille hankittavat laitteet:

Vatsalaite istuen, säädettävä penkki

Tai näiden kahden laitteen yhdistelmälaite. Näissä pieni painopakka.

Selkälaite istuen, säädettävä penkki

Rintaprässi, pieni painopakka, liikerata alhaalta ylös - rinnasta eteen

Ylätalja

Tai näiden kahden laitteen yhdistelmälaite. Näissä pieni painopakka.

Alatalja

Crosstrainer, perus

Juoksumatto, jossa voi kävellä sauvojen kanssa

Ergometripyörä, johon helppo istua

Jalkaprässi

Leuanvetotanko

Käsipainosarja, muovitettu pinnoite,

sekä niille teline 1-20kg

Säädettävä taittopenkki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Päätös:                       

1.      Lautakunnan jäsen Jouko Kulmala ehdotti, että kilpailutus tehtäisiin uudestaan niin, että pisteytysperusteet olisivat 70% hinta, 20% ominaisuudet ja 10% takuu/huolto.

 

Vapaa-aikalautakunnan jäsenet Jarmo Mikkola, Jarmo Huhtaniemi, Johanna Manninen ja Anu Koivumäki hyväksyivät pisteytyksen perusteella Slingshot Oy:n tarjouksen.

 

Puheenjohtaja totesi, että Jouko Kulmalan ehdotus raukesi kannattamattomana. Lautakunta hyväksyy esittelijän ehdotuksen.

 

Jouko Kulmala jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

 

2.      Lautakunta päätti hankkia alla olevan taulukon mukaiset

      laitteet.

 

3.      Lautakunta saattaa tämän pykälän tiedoksi hallitukselle.

 

 

 

Keskustan kuntosalille hankittavat laitteet:

HINTA (alv 0%):

Vatsalaite istuen, säädettävä penkki

 

Näiden kahden laitteen yhdistelmälaite.

 

2900;-

Selkälaite istuen, säädettävä penkki

Rintaprässi

2650;-

Ylätalja

 

Näiden kahden laitteen yhdistelmälaite.

 

2900;-

 

Alatalja

Crosstrainer, perusmalli

4490;-

Ergometripyörä, johon helppo istua

2795;-

Käsipainosarja sekä teline

1500;-

Säädettävä taittopenkki, yksi kappale

925;-

Leuanvetotanko

185;-

Jalkaprässi

1990;-

YHTEENSÄ

20 335;-

 

 

 

 

                     

     - - - - -

 

 

36 § NUORISOVINTIN TULEVAISUUS

 

Vapaa-aikalautakunta miettii yhteisiä pelisääntöjä, miten nuorisolle suunnattua toimintaa kehitetään tulevaisuudessa, sekä pohtii, miten saamme nuorten äänen paremmin kuuluville kunnassamme.

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta keskustelee nuorisovintin tulevaisuudesta.

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta totesi, että vapaa-aikasihteerin päätös järjestää teemailtoja nuorisovintillä on oikea kehityssuunta. Nuorisoa tulee kuulla näiden iltojen aikana, sekä ottaa vastaan nuorten ehdotuksia tulevasta toiminnasta.

 

Vapaa-aikalautakunnanjäsenet olivat yksimielisiä siitä, että jo tämän syksyn aikana nuorisotyötoimikunta kutsuttaisiin jälleen koolle ja mukaan yritetään saada myös nuoria, jotka eivät kuulu mihinkään järjestöön. Nuorisotoimikunnan tapaamisen jälkeen kootaan ensi talveksi toimintakalenteri, jossa nuorten toiveita pyritään toteuttamaan.

 

Vapaa-aikalautakunta ryhtyy selvittämään mahdollisia rahoituskuvioita, nuorisovintin peruskorjausta varten. Vapaa-aikasihteeri suunnittelee remontin laajuuden, sekä teettää karkean kustannusarvion nuorisovintin korjauksesta.

 

- - - - -


 

MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

37 § VÄLIRAPORTTI / TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.6.2009

 

 

Kunnanvaltuustolle toimitetaan vuosittain väliraportti, josta ilmenee valtuustolle asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen ensimmäisen puolivuotisjaksonaikana.

 

Väliraportti on valmisteltu hallintokunnittain. Vapaa-aikatoimen väliraportti on liitteenä 37.1.

 

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta hyväksyy liitteen 37.1. mukaisen väliraportin.

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti liitteen mukaisen väliraportin.

 

   - - - - -


 

38 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Päätösehdotus:      

Kuunnellaan lautakunnanjäseniä, tuleeko muita asioita esille.

 

Päätös:

Muita asioita ei ollut.

 

   - - - - -


 

39 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päätti kokouksen klo 19.30.

 

- - - - -