Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 13/2004

Laatimispäivämäärä: 07.09.2004

KokoustiedotAika 14.09.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat
238 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 249

239 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 249

240 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLE 1.1.-31.7.2004 Sivu 250

241 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 251

242 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 252

243 KUNNAN HENKILÖKUNNAN HIIHTOTUNNELIN KÄYTTÖVUORO 
Sivu 253

244 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 31.08.2004 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 256

245 VALTUUSTOKAUDEN 2001 - 2004 ARVIOINTI JA SEN AIHEUTTAMAT JATKOTOIMENPITEET Sivu 257

246 OSALLISTUMINEN VALTTI - AIKUISTEN TYÖ- JA KOULUTUSVALMENNUKSEEN Sivu 258

247 OSALLISTUMINEN GEISENFELDIN 24-TUNNIN JUOKSUUN / YSTÄVYYSKUNTAVIERAILU Sivu 260

248 JÄMIJÄRVEN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 
Sivu 261

249 JUHALAN ALUEEN II VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN TOTEUTTAMINEN Sivu 263

250 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VÄLIAIKAISEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN JUHANI E. RAJALAN TILALLE Sivu 265

251 VANHAINKODIN OPPISOPIMUKSELLA KOULUTETTUJEN LÄHIHOITAJIEN KIRJE Sivu 267

252 KUNNANHALLITUKSEN RETKI Sivu 268

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia


JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 13/2004
KOKOUSAIKA 14.09.2004 klo 19.00 - 20.03
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Aki Rantanen perusturvajohtaja klo 19.00 - 19.15

ASIAT 238 - 253

238 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

239 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Tapio Rajalahti ja Olli Seppälä

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

240 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLE 1.1.-31.7.2004

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.7.2004. Liite nro 240.1.

Vertailutietona on talouden toteutuminen vastaavana ajankohtana edellisenä vuotena.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

241 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Käyttötilastot www.jamijarvi.fi, heinäkuu 2004

- Jämijärven kunta ja Jämi-Säätiö: Esitys, Hämeenkankaan Jämin alueen metsien moninaiskäyttö

- Verohallinto: Maksatuserittely, elokuu 2004

- Gisela ja Georg Hofmeir, kiitoskirje

- Tiehallinto: Kuntien tievalaistusten kunnostukset ja siirrot valtion omistukseen ja ylläpidettäväksi

- Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2004

- Suomen kuntaliitto: Opasmateriaalia hajarakentamisesta päättäjille

- Jämijärven kunta ja Jämin Hiihtotunneli Oy: Kutsu Porin kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkoselle

- Kela: Päätös työnantajan järjestämän työpaikkaterveydenhuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2003 - 31.12.2003

- Kiinteistönluovutusilmoitus:

- Kovelahti, Ellilä

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

242 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 10.08.2004, 07.09.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 36 20.01.2004

Kunnanhallitus 108 30.03.2004

243 KUNNAN HENKILÖKUNNAN HIIHTOTUNNELIN KÄYTTÖVUORO

KH 36  

Kunnan henkilöstöltä on yt-toimikunnan kautta tullut aloite kunnan TYKY-toiminnan laajentamisesta.

Tällä hetkellä TYKY-toimintana on käytössä vesijumppa sekä kunnanhallituksen marraskuussa myöntämä curlingvuoro joka toinen viikko.

Rami Heikkilä esitti yhteistyötoimikunnassa opettajien toivomuksena, että kunnan henkilöstölle oli erillinen hiihtotunnelin käyttövuoro.

Hiihtotunneliyhtiön kanssa on neuvoteltu käyttövuoron järjestämisestä. Vaihtoehtoina on käytännön toteutukseksi olisi joko lippujen jakaminen halukkaille tai vihkomerkintä, jonka mukaan tunneliyhtiö laskuttaisi kuntaa. Toimitusjohtajan toivomus on, että kertakäynnin hinta olisi 5 euroa.

Kunnalla on käyttämättä 5 euron hintaisia lippuja, joita voitaisiin alkuvaiheessa käyttää tarkoitukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1. varata kunnan henkilökunnalle hiihtotunnelin käyttömahdollisuuden TYKY-toimintana

2. että halukkaille luovutetaan enintään 10 kpl 5 euron lippuja

3. jatkotoimenpiteistä sen jälkeen kun liput on käytetty

4. että tämän tyyppinen TYKY-toiminta tehdään mahdollisimman tunnetuksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Asian esitteli perusturvajohtaja Aki Rantanen.

--------------

Kunnanhallitus 36 20.01.2004

Kunnanhallitus 108 30.03.2004

KH 108  

Henkilökunnalle asian johdosta laadittu ja jaettu kirjelmä on liitteenä 108.1.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n ja Jämijärven kunnan välisissä neuvotteluissa on sovittu, että kunnan suuresta panoksesta johtuen kunnan henkilökunta saa myös jatkossa hiihtää tunnelissa edullisesti. Tunneliyhtiö on esittänyt vihkokäytäntöä kunnan työntekijöille, jonka kertahinta olisi kunnalle 3 euroa (aika 1.4.-31.8.2004). Tällä tehostetaan kunnan TYKY-toimintaa myös jatkossa. Asian on valmistellut perusturvajohtaja Aki Rantanen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä kunnan ja Jämin hiihtotunneli Oy:n välisen kunnan työntekijöitä koskevan sopimuksen, jolla kunnan työntekijät pääsevät Jämin hiihtotunneliin hiihtämään 1.4.-31.8.2004 välisenä aikana 3 eurolla/kerta (laskutus vihkon mukaan)

2) maksaa henkilökunnan 1 kohdassa aiheuttamat kustannukset kunnan henkilöstöhallinnon TYKY-toimintaan varatusta määrärahasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Aki Rantanen.

---------

KH 243  

Kunnan henkilökunta haluaa jatkaa hiihtotunnelin käyttöä myös 1.9.2004 jälkeen. Jämin hiihtotunnelin toimitusjohtaja Timo Hinttu on ilmoittanut, että koska kyse on sesonkiajasta, hintaa tulee tarkistaa ko. ajalle 1.9.-31.12.2004 4 euroksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) hyväksyä kunnan ja Jämin hiihtotunneli Oy:n välisen kunnan työntekijöitä koskevan sopimuksen, jolla kunnan työntekijät pääsevät Jämin hiihtotunneliin hiihtämään 1.9.-31.12.2004 välisenä aikana 4 eurolla/kerta (laskutus kansion mukaan)

2) maksaa henkilökunnan 1 kohdassa aiheuttamat kustannukset kunnan TYKY-toimintaan varatusta määrärahasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkitään, että valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Aki Rantanen. Aki Rantanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 19.15.

________

244 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 31.08.2004 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 31.08.2004.

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset

31.08.2004 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

245 VALTUUSTOKAUDEN 2001 - 2004 ARVIOINTI JA SEN AIHEUTTAMAT JATKOTOIMENPITEET

Valtuuston jäsenille jaettiin kuntaliiton laatimat valtuustokauden 2001 . 2004 arviointilomakkeet. Valtuuston jäsenistä 11 palautti lomakkeen eli otos kattaa 52,4 %:sti valtuutetut.

Arvioinneista on tehty yhteenveto, joka jaetaan kunnanhallitukselle kokouksessa. Yhteenvedossa on laskettu numeroarviointien keskiarvot sekä koottu suulliset arviot ja esitykset.

Arvioinnin yhteenvedon purkaminen sekä mahdolliset parannusehdotukset on syytä käydä läpi esim. valtuustolle järjestettävässä seminaarissa tai iltakoulussa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää jatkotoimenpiteistä saatujen valtuustokauden 2001 - 2004 arviointien pohjalta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että asia otetaan käsittelyyn uudelleen kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa.

Kokoukseen mennessä kunnanhallituksen jäsenet ehtivät paremmin tutustua arvioinnista laadittuun yhteenvetoon.

---------

246 OSALLISTUMINEN VALTTI - AIKUISTEN TYÖ- JA KOULUTUSVALMENNUKSEEN

Kankaanpään Aikuiskoulutuskeskuksen rehtori Pauli Kamppi on esitellyt Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistyksen kokouksessa hanketta nimeltä "Valtti - aikuisten työ- ja koulutusvalmennuskeskus". Lisäksi hän on kiertänyt seudun kunnissa kertomassa hankkeesta.

Kankaanpään aikuiskoulutuskeskus lähti ideoimaan ko. hanketta eteenpäin meneillään olevan ESR-projektin Voimaa työstä-työvoimaa yhteydessä esiin tulleiden toimintamallien suunnittelun ohessa.

Asia eteni uuden ESR-rahoitushankkeen hakemisen muotoon työnimellä VALTTI-valmennushanke.

Satakunnan TE-Keskus hyväksyi hankeen alkuvuodesta 2004 monien joukosta yhdeksi rahoitettavaksi, mutta jatkoneuvotteluissa Porissa 18.3.2004 TE-Keskus edellytti, että aikuiskoulutuskeskuksen tulee saada seutukunnan kunnat, erityisesti Kankaanpään kaupunki, sitoutumaan aikuisten työvalmennuskeskuksen toiminnan rahoittajaksi, kun ESR-rahoitus päättyy v. 2005.

Aikuiskoulutuskeskus on hakenut Raha-automaattiyhdistykseltä investointiavustusta aikuisten työpajatoiminnan käyttöön tulevien tilojen muutosremonttiin.

Edellä mainittujen rahoitusneuvottelujen jälkeen aikuiskoulutuskeskus on hakenut LEADER+ -ohjelmasta rahoitusta esiselvityksen tekemiseksi, jolla varmennetaan seutukunnan kuntien mukaan tuleminen, erityisesti Kankaanpään kaupunki sekä valmistellaan Työ- ja koulutusvalmennuskeskuksen mahdolliseen aloitukseen liittyviä asioita. Myönteinen LEADER -rahoituspäätös on saatu kesäkuussa 2004.

Seutukunnan kannalta hanketta kannattanee arvioida sen pohjalta, mitä hyötyä/lisäarvoa, lähinnä sosiaalitoimeen, aikuisten työpajatoiminta mahdollisesti toisi. Tulisiko säästöjä, jos ainakin osa pitkäaikaistyöttömistä saataisiin palautettua takaisin työelämään veronmaksajiksi.

Kankaanpään työvoimatoimiston alueella työttömyysprosentti on 15,2 % (koko maa 11,7 %) ja rakennetyöttömiä 45,5 % (koko maa 37,3 %). Uhkakuvana on työttömyyden jääminen pysyväksi olotilaksi.

Työvalmennuksen tavoitteena on parantaa yksilön työtaitoja ja -kykyä edistäen työmarkkinoille pääsyä.

Asiakkaana voi olla työtön nuori tai aikuinen, opintonsa keskeyttänyt henkilö, pitkäaikaistyötön, vanhentuneen koulutuksen omaava aikuinen, päihde- ja/tai mielenterveysongelmainen, maahanmuuttaja tai vajaakuntoinen.

Valmennuksen keinoin pyritään estämään tai vähentämään kalliiden erityispalveluiden tarvetta. Työttömyys ja syrjäytyminen uhkaa henkilöitä, joilla on vaikeuksia kouluttautua ja työllistyä esimerkiksi heikon koulumenestyksen, erilaisten sosiaalisten ongelmien, heikkolahjaisuuden tai päihderiippuvuuksien takia.

Toimenpiteitä ovat mm. työpajatoiminta, työkokeilu, työharjoittelu, työllistyminen, kuntouttava työtoiminta, koulutus, lisäksi kuntoutukselliset ja terapeuttiset toimintamuodot ovat osana valmennusta. Valmennusmenetelmien välinen suhde riippuu asiakkaan toiminta- ja työkykytilanteesta.

Hankkeen kustannukset ilmenevät liitteestä nro 246.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää asiasta perusturvalautakunnan lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 214 10.08.2004

247 OSALLISTUMINEN GEISENFELDIN 24-TUNNIN JUOKSUUN / YSTÄVYYSKUNTAVIERAILU

KH 214  

Viime vuonna ystävyyskuntavierailun yhteydessä kunnan edustajat osallistuivat perinteiseen 24-tunnin juoksuun Geisenfeldissä. Ns. Eurooppajoukkueseen kuului jämijärveläisten ja geisenfeldiläisten lisäksi myös ranskalaisia.


Geisenfeldin pormestari on sähköpostitse lähestynyt useampaan kertaan ja toivonut, että myös tänä vuonna he saavat juoksuun jämijärveläisiä ja pohjois-satakuntalaisia päättäjiä ja virkamiehiä. Juoksuun on lähtemässä ainakin uuden seudullisen elinkeinoyhtiön johtaja Tikkanen ja Kankaanpään yrittäjien puheenjohtaja Jouko Pajunen.

Tapahtuman ajankohta on tänä vuonna 24. - 25.9.2004. Matkan kokonaiskestoksi muun vierailuohjelman lisäksi on suunniteltu 23. - 26.9.2004

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee yhdistettyyn ystävyyskuntavierailuun ja 24-tunnin juoksuun osallistumisesta Geisenfeldissä.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että ystävyyskuntavierailuun ja 24 tunnin juoksuun osallistuvat kunnasta Hilkka Lahdensivu, Ritva Mäkelä ja Kati Mansikkamäki.

----------

KH 247  

Elinkeinoyhtiön johtaja Paavo Tikkanen ja Kankaanpään yrittäjien puheenjohtaja Jouko Pajunen ovat joutuneet perumaan lähtönsä.

Tämän hetken lähtijätilanne on seuraava:

Jämijärven kunnan edustajina matkaan ovat lähtemässä Hilkka Lahdensivu, Ritva Mäkelä, Kati Mansikkamäki, Matti Peurala ja Suvi Päivike.


Leader+ -hankkeen edustajana Päivi Seppälä ja Jämijärven seurakunnan edustajana kirkkoherra Osmo Tahvanainen.

Ehdotus: Kunnanhallitus täydentää 10.08.2004 214 tekemäänsä päätöstä siten, että ystävyyskuntavierailulle osallistuvat kunnan edustajina Hilkka Lahdensivun, Ritva Mäkelän ja Kati Mansikkamäen lisäksi valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja tulkkina (matkanjohtajana) Suvi Päivike.

Kunnanhallitus päättää lisäksi, että kunnan edustajat maksavat itse puolet lentolipun hinnasta lukuun ottamatta matkanjohtaja/tulkki Suvi Päivikettä, jonka osalta kunta maksaa kustannukset kokonaisuudessaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 199 30.06.2004

Tekninen lautakunta 161 07.09.2004

248 JÄMIJÄRVEN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

KH 199  

Pohjois-Satakunnan kunnat ovat päättäneet, että niiden alueella toteutetaan kunnittain liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu vuosien 2003 - 2004 aikana yhteistyössä Turun tiepiirin, Pohjois-Satakunnan seudun kuntien, poliisin sekä Liikenneturvan kanssa. Suunnitelma sisältää liikenneturvallisuuden kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelman sekä liikenneympäristön parantamissuunnitelman.

Liikenneturvallisuussuunnitelman laatimista on ohjannut ja valvonut ohjausryhmä, johon Jämijärven kunnan puolesta ovat osallistuneet kunnanhallituksen valitsemat edustajat Tuija Ranta ja Ritva Mäkinen.

Lisäksi Jämijärven kunnan osalta suunnitelman valmisteluun on osallistunut erillinen liikenneturvallisuustyöryhmä, jonka kunnanhallitus on myös valinnut.


Jämijärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2004 on esityslistan liitteenä nro 199.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman 2004


Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää asiasta teknisen lautakunnan lausunnon.

--------

Tekninen ltk 161  

Lautakunnan jäsenille on lähetetty liikenneturvallisuussuunnitelma 2004 ennakkotutustumista varten.

Päätösehdotus: Laaditaan lausunto liikenneturvallisuussuunnitelmasta.


Päätös: Liikenneturvallisuussuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjaksi.

----------

Kunnanhallitus 199 30.06.2004

Tekninen lautakunta 161 07.09.2004

KH 248

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan liikenneturvallisuussuunnitelman 2004.

Liikenneturvallisuussuunnitelmaa käytetään jatkotoimenpiteiden suunnittelun pohjana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

249 JUHALAN ALUEEN II VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN TOTEUTTAMINEN

Juhalan kaava-alueen I vaiheen kunnallistekniikan suunnittelun yhteydessä laadittiin suunnitelmat myös II vaiheen osalta. Juhalan I vaiheen kunnallistekniikka toteutettiin tuolloin välittömästi ja II vaihe jäi odottamaan myöhempää ajankohtaa. Kaavakartta I ja II alueesta on liitteenä nro 249.1.

Juhalan alue I:een kuuluu 7 tonttia , joista 2 on rakennettu. Toisen vaiheen kysyntä on lisääntynyt ja alueelle on tällä hetkellä 3 varausta (tontteja on yhteensä 5).

Aikanaan v. 2002 talousarviota ja investointisuunnitelmaa hyväksyessään valtuusto päätti, että mikäli Juhala II alueen tonteista tehdään kaksi kauppaa ennen vuotta 2003 voidaan silloista kunnallistekniikan rakentamisaikataulua aikaistaa. liite nro 249.2

Samaa periaatetta on noudatettu ko. alueen myöhemmässäkin markkinoinnissa ja se on saanut hyväksynnän myös luottamushenkilöiden piirissä.

Kunnanhallitus käsitteli viime kokouksen jälkeen epävirallisesti tilannetta II alueen osalta koska kiinnostuneita rakentajia on jo kolme. Tällöin sovittiin, että alueella tehdään vielä tarkentava maapohjatutkimus ja selvitetään laadittujen suunnitelmien pohjalta arvio kunnallistekniikan hinnaksi.

Alustava arvio kunnallistekniikan hinnaksi on valmistunut ja kunnanhallituksen kokoukseen mennessä saadaan selvitys siitä mitä kunnallistekniikan toteuttaminen maksaisi, jos se tehtäisiin ns. omana työnä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat keskustelleet hankkeen rahoituksesta. Hanketta ei ole budjetoitu ja siksi kunnanjohtaja yrittää löytää säästökohteet hankeen rahoittamiseksi kunnanhallituksen kokokseen mennessä.

Tällä hetkellä niitä ovat ainakin:

- Mielahden kokoontumis- ja saunatilat

(aloitus siirtyy seuraavalle vuodelle) 24.000

- Jämin aluerakentaminen

(siirtyy osittain seuraaville vuosille) 20.000

- Perhepuiston tiestö 10.000

- Jämijärven kunnostus

(ei saada tänä vuonna ympäristölupapäätöstä) 75.000

Mikko Hietapakka on suorittanut rakennuspaikkojen kairaukset ja tontit nro 1-2 ja 4-5 ovat hyviä rakennuspaikkoja. Tontin nro 3 osalta tehdään tarkempi tutkimus rakennuksen sijoittelusta ja maapohjan laadusta.

Rakennusmestari Pentti Virtanen on koonnut tarjousten perusteella arvion ko. kunnallistekniikan hinnaksi mikäli hanke toteutetaan ns. omana työnä. Se on n. 74.000 euroa. Vastaava arvio urakalla tehtynä on 82.000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) antaa kunnan teknisen toimen tehtäväksi käynnistää Juhalan II vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen välittömästi

2) hyväksyä, että hanke toteutetaan ns. omana työnä, jonka valvojana toimii rakennusinsinööri Pentti Virtanen

3) esittää valtuustolle, että hanke rahoitetaan Jämijärven kunnostamiseen varatusta säästyvästä määrärahan osuudesta (75.000 euroa).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

________


250 KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VÄLIAIKAISEN VARAJÄSENEN VALITSEMINEN JUHANI E. RAJALAN TILALLE

Keskusvaalilautakunta on päätösvaltainen viisijäsenisenä.

Valtuusto on valinnut keskusvaalilautakunnan jäseniksi seuraavat henkilöt:

- Esa Ala-Karvia puheenjohtaja

- Raimo Sällilä varapuheenjohtaja

- Sirkka Leppälammi jäsen

- Airi Rajala jäsen

- Heikki Mäkelä jäsen

Keskusvaalilautakunnassa ei voi toimia sellainen henkilö, joka on ehdokkaana vaaleissa. Heikki Mäkelä ja Airi Rajala ovat ilmoittaneet, että he ovat ehdokkaana tämän syksyn kunnallisvaaleissa, näin ollen keskusvaalilautakunnassa on enää 3 varsinaista jäsentä.

Varajäsenet ovat järjestyksessä:

1. Elisa Viikeri

2. Jorma Lahdensivu

3. Anja Salonen

4. Juhani E. Rajala

5. Kauno Vallila

Näistä Juhani E. Rajala on estynyt hoitamaan tehtäväänsä (vaalilautakunnan jäsen) ja lisäksi hän on myös esteellinen. Kauno Vallila on myös esteellinen toimimaan varajäsenenä.

Jos keskusvaalilautakunnan varajäsen on kuollut taikka estynyt tai esteellinen saa kunnanhallitus tarvittaessa määrätä väliaikaisen varajäsenen. Keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että lautakunta on aina kokouksissaan päätösvaltainen.

Keskusvaalilautakunnan päätösvaltaisuuden varmistamiseksi tulee kunnanhallituksen valita väliaikainen varajäsen Juhani E. Rajalan sekä Kauno Vallilan tilalle kunnallisvaaleihin 2004.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää valita keskusvaalilautakuntaan väliaikaisen varajäsenen Juhani E. Rajalan ja Kauno Vallilan tilalle kunnallisvaalien 2004 toimittamisen ajaksi.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita keskusvaalilautakuntaan väliaikaisiksi varajäseniksi kunnallisvaaleihin 2004 toimittamisen ajaksi Enni Lähteenniemen (Juhani E. Rajalan tilalle) ja Ritva Mäkelän (Kauno Vallilan tilalle).

________

251 VANHAINKODIN OPPISOPIMUKSELLA KOULUTETTUJEN LÄHIHOITAJIEN KIRJE

Kunnanhallituksen jäsenille on toimitettu esityslistan liitteenä kirje, jolla lähihoitajiksi oppisopimuksella koulutetut laitosapulaiset anovat palkantarkistusta ja virkanimikkeiden muutosta.

Kirje on liitteenä nro 251.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kirjeen tässä vaiheessa tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

252 KUNNANHALLITUKSEN RETKI

Kunnanhallitus kävi edellisessä kokouksessaan keskustelua tutustumisretken järjestämiseksi 5.-6.10.2004. Retken aiheiksi sovittiin Leppävirran hiihtoareena, maaseutuyrittäjyys, hakelämpölaitokset yms.

Retken yhteydessä pidetään myös kunnanhallituksen seuraava kokous sekä käydään keskustelu hallintosäännön muutoksesta kunnanjohtajan tekemän luonnoksen pohjalta.

Alustava luonnos ohjelmaksi on liitteenä nro 252.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää järjestää 5.-6.10.2004 tutustumis-, seminaari- ja kokousretken oheisen liitteen mukaisesti. Retkelle osallistuvat valtuuston puheenjohtajat, kunnanhallitus, kunnanjohtaja sekä maaseutusihteeri.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________