Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                        

Vapaa-aikalautakunta                     3/2009                         

 

 

KOKOUSAIKA

Keskiviikko 12.8.2009 klo 18.30-21.00

 

 

KOKOUSPAIKKA

Kunnanhallituksen kokoushuone, kunnantalo.

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi

Jarmo Mikkola

Jouko Kulmala

Johanna Manninen

Jonna Haavisto, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

Anne Lax

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Olli Seppälä, kh:n edustaja

 

ASIAT

 

§§ 25-32

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                         Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anu Koivumäki                             Jonna Haavisto          

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Jarmo Mikkola                               Jarmo Huhtaniemi                 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / vapaa-aikatoimisto

___/___ 2009

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

vapaa-aikasihteeri

 

 

 

 

Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 3.8.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

12.8.2009 klo 18.30

 

Paikka

Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

25 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA  

        PÄÄTÖSVALTAISUUS

26 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

27 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUSARVION   

        TOTEUTUMINEN AJALTA 01.01.2009-30.06.2009

28§ KESKUSTAN KUNTOSALIN TARJOUKSIEN  

       HYVÄKSYMINEN

29 § KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN

30 § VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

31 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

32 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN  

        PÄÄTTÄMINEN

 

 

Puheenjohtaja

Anu Koivumäki     Jonna Haavisto                        

 

Anu Koivumäki                                Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                 Pöytäkirjanpitäjä

 

  

25 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Ensimmäisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta. Esityslista postitetaan viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta.

 

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                       

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.30.

2. Todettiin lautakunta kutsutuksi koolle laillisesti.

3. Todettiin paikalla olevat lautakunnan jäsenet., todettiin 
    lautakunta päätösvaltaiseksi.

 

- - - - -

 

26 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan ensimmäisessä kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarmo Mikkola ja Jarmo Huhtaniemi.

 

- - - - -

 

27 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALTA
        01.01.2009-30.06.2009

 

Esityslistan liitteenä (27.1.) on talousarvion toteutuminen kustannuspaikoittain ajalta 1.1.- 30.6.2009.

 

Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

 

Kulttuuri- ja matkailutoimi netto            30,7%

Vapaa-aikatoimi (uusi KP!)

Liikuntapalvelut                         netto       30,1%

Liikunta-alueet                           netto       41,9%

Nuorisotoimi ja raittiustyö netto             16,3%

Nuorisovintti (uusi KP!)

Pikku-Itävalta                            netto       46,7%

 

Kokonaiskäyttö                           netto       63,6%

 

 

 

Päätösehdotus:       Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talous
arvion toteutumisen ajalta 1.1.- 30.6.2009.

                                      

Päätös:                        Merkittiin tiedoksi.

 

- - - - -


 

28§ KESKUSTAN KUNTOSALIN TARJOUKSIEN HYVÄKSYMINEN

 

Kuntosalilaitteiden tarjouskilpailutus on ollut käynnissä 25.6.2009-31.7.2009 välisen ajan. Tarjouspyyntö on ollut nähtävillä HILMA-kanavalla ja kuntamme kotisivuilla.

 

Kulunvalvontalaitteiden sekä ohjelmien tarjouspyynnöt on lähetetty sähköpostitse yhdeksälle laitetoimittajalle, joista osa osoittautui erityyppiseksi, kuin mitä haemme. Ainoastaan kahdesta eri firmasta tuli tarjous.

 

3.8.2009 on tehty tarjouksien sisältämien kirjekuorien avaus, esityslistan liitteenä pöytäkirja. Samassa yhteydessä tarjoajien kelpoisuus tarkistettiin ja tarjoukset pisteytettiin ennalta annettujen määritelmien mukaisesti. Esityslistan liite 28.1.  28.2.

 

Päätösehdotus:      

1.      Vapaa-aikalautakunta päättää kulunvalvontatekniikan, joka otetaan käyttöön kuntosalilla. Ja sen pohjalta hyväksyy tarjouskilpailun voittajan. Esityslistan liite 28.4.

2.      Vapaa-aikalautakunta päättää pisteytyksen pohjalta, kuntosalilaitteiden toimittajan. Esityslistan liite 28.3.

3.      Vapaa-aikalautakunta vertailee laitehankintalistaa ja tarjouksien voittajan listaa, sekä päättää, mitkä laitteet hankitaan.

4.      Vapaa-aikalautakunta saattaa tämän pykälän kunnanhallitukselle tiedoksi.

 

Keskustan kuntosalille hankittavat laitteet:

Vatsalaite istuen, säädettävä penkki

Tai näiden kahden laitteen yhdistelmälaite. Näissä pieni painopakka.

Selkälaite istuen, säädettävä penkki

Rintaprässi, pieni painopakka, liikerata alhaalta ylös - rinnasta eteen

Ylätalja

Tai näiden kahden laitteen yhdistelmälaite. Näissä pieni painopakka.

Alatalja

Crosstrainer, perus

Juoksumatto, jossa voi kävellä sauvojen kanssa

Ergometripyörä, johon helppo istua

Käsipainosarja, muovitettu pinnoite,

sekä niille teline 1-20kg

Säädettävä taittopenkki


 

Päätös:

1. Vapaa-aikalautakunta vertaili eri kulunvalvontavaihtoehtoja ja Jouko Kulmala ehdotti sormenjälki tunnisteista kulunvalvontaa, muut jäsenet kannattivat. Tällaisesta vaihtoehdosta saapui määräajassa vain yksi tarjous, joten vapaa-aikalautakunta valitsi yksimielisesti DL Software:n toimittamaan kulunvalvonnan kuntosalille.

 

2. Vapaa-aikalautakunta päätti, että kuntosalille otetaan yhdistelmälaitteista koostuva laitesarja, jotta kuntosalille jäisi avaruutta. Asian käsittely jatkuu toimittajien vertailulla 24.8.2009.

- - - - -

 

29 § KUNTOSALIN KÄYTTÖMAKSUN MÄÄRITTÄMINEN

 

Kunnanhallitus on päätöksessään velvoittanut vapaa-aikalautakunnan ottamaan pienen kulukorvauksen kuntosalinkäyttäjiltä, jotta yleiset hygienia yms kulut saataisiin peittoon.

 

Päätösehdotus:      

Vapaa-aikalautakunta keskustelee ja päättää kuntosalinkäytön maksuperusteista ja maksujen suuruuksista, sekä antaa tämän päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle.

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta päätti kuntosalin hinnastoksi:

Kertamaksu 5€

Vuosimaksu (ostopäivästä) 60€

½-vuosimaksu (ostopäivästä) 40€

alle 18-vuotiaat ½-hintaan

ryhmämaksu 30€ / 10hlö / krt.

- - - - -

30 § VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

                                       Kokouksessa esillä viranhaltijapäätökset 1.4.2009-

                                       31.7.2009

 

 

 

Päätösehdotus:       Merkitään viranhaltijapäätökset tiedoksi. Sekä todetaan,

että vapaa-aikalautakunta ei käytä kuntalain 51§:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

 

 

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

- - - - -

 

31 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Päätösehdotus:      

Kuunnellaan lautakunnanjäseniä, tuleeko muita asioita esille.

 

Päätös:

Olli Seppälä toi kunnanhallitukselta tiedoksi huolen nuortemme juhlinnasta lähinnä Mielahden ja Urheilukentän uimarannoilla. Asiasta käytiin keskustelua ja vapaa-aikalautakunta päätti seurata tilannetta, sekä toivoi, että mahdolliset häiriötilanneet tuotaisiin tietoon myös vapaa-aikasihteerille.

- - - - -

 

32 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:

Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päätti kokouksen klo 21.00.