Jämijärven kunta                                KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                                                        

Vapaa-aikalautakunta                     2/2009                         

 

 

KOKOUSAIKA

Keskiviikko 29.4.2009 klo 19.00-20.55

 

 

KOKOUSPAIKKA

Pikku-Itävalta

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Koivumäki, puheenjohtaja

Jarmo Huhtaniemi

Jarmo Mikkola

Jouko Kulmala

Anne Lax

Johanna Manninen

Jonna Haavisto, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

_ _ _

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Olli Seppälä, kh:n edustaja, saapui klo 19.30

15 § aikana.

 

ASIAT

 

§§ 13- 24

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                                                            Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anu Koivumäki,     Jarmo Huhtaniemi      Jonna Haavisto          

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Anne Lax                                  Johanna Manninen  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / vapaa-aikatoimisto

___/___ 2009

 

Virka-asema                                           Allekirjoitus

vapaa-aikasihteeri

 

 


 

Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta       Laatimispäivämäärä: 22.4.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

29. huhtikuuta 2009, klo 19.00-21.00

 

Paikka

Pikku-Itävalta

 

 

 

Käsiteltävät asiat

 

13 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

14 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA


15 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VUOSIAVUSTUSTEN JAKO


16 § KESKUSTAN KUNTOSALIN UUSIMINEN


17 § LASSE PIHLAJAMAA MUSEON PERUSTAMINEN


18 § KESÄTOIMINTAA LAPSILLE


19 § UIMAKOULU KANKAANPÄÄSSÄ


20 § VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET


21 § HANKKEEN ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN” - LOPPURAPORTTI


22 § SELVITYSPYYNTÖ HALLINTOKUNNILLE


23 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT


24 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

 

Puheenjohtaja

Anu Koivumäki      Jonna Haavisto                       

 

Anu Koivumäki                                            Jonna Haavisto

Puheenjohtaja                                               Pöytäkirjanpitäjä

 

  

13 § KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Edellisessä kokouksessa päätettiin, että kokouskutsut lähetetään lautakunnan jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille 1 viikko ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan sähköpostitse jäsenille, jotka niin toivovat, muille tekstiviestillä tai postin kautta. Esityslista postitetaan viimeistään kolme arkipäivää ennen kokousta.

 

 

 

 

Päätösehdotus:      

1. Puheenjohtaja avaa kokouksen

 

2. Todetaan, että lautakunta on kutsuttu koolle laillisesti.

 

3. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun sen jäsenistä yli puolet on paikalla.

 

Päätös:                        Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.00.

                                       Päätös ehdotus hyväksyttiin.

 

- - - - -

 

14 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Vapaa-aikalautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka tarkastavat tämän kokouksen pöytäkirjan ensimmäisessä kokouksessa sovitun käytännön mukaisesti.

 

Päätösehdotus:      

Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Lautakunnan pöytäkirjat tarkastetaan aina kokouksesta kolmen arkipäivän kuluessa.

 

Päätös:                        Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anne Lax ja Johanna Man-
ninen.

 

- - - - -


 

15 § VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VUOSIAVUSTUSTEN JAKO

 

Vuosiavustukset on laitettu hakuun julkisesti 10.3.2009 kunnan kotisivuilla. Sekä ilmoitus on julkaistu Kankaanpäänseudussa 12.3.2009 ja Pohjois-Satakunta-lehdessä 12.3.2009.

 

Vapaa-aikalautakunta myöntää liikuntatoimen vuosiavustuksia (10000€) urheilutoimintaa harrastaville järjestöille sekä muuhun liikuntatoimintaan. Nuorisotoimen vuosiavustuksia (11300€) paikallisten nuorisoyhdistysten nuorisotoimintaan. Kulttuuritoimen vuosiavustuksia (1500€) paikallisten kulttuuriyhdistysten kulttuuritoimintaan.

 

Uudistettuja hakemuslomakkeita ja ohjeita on saanut kunnanvirastosta vapaa-aikatoimistosta ja neuvonnasta, sekä kunnan kotisivuilta www.jamijarvi.fi/vapaa-aika.

 

Päätösehdotus:      

                                      

YHDISTYS

(nuoriso)

2008

11300€

PISTEET

HAETAAN 2009

17200€

EHDOTUS 2009

11300€

VPK

1500€

6259,5

3100€

2000€

Miilunvartijat

1000€

2356,5

1600€

1000€

4H

7300€

1861

10000€

palkkoihin ennakkoon 5000€+ 2300€

MLL

1500€

963

2500€

1000€

YHDISTYS

(liikunta)

2008

10000€

PISTEET

HAETAAN 2009

15450€

EHDOTUS 2009

10000€

Jämin Jänne

4500€

12186

6000€

4500€

Jämin Latu

2150€

5519

2500€

2200€

EL Jämijärven

yhdistys ry

_

2332

1000€

600€

PULS

2150€

2204

3000€

1200€

K-P kyläyhdistys

200€

832

950€

700€

ARP

1000€

604

1000€

600€

Jämijärven

puolesta ry

_

169

1000€

200€

YHDISTYS

(kulttuuri)

2008

2000€

PISTEET

HAETAAN 2009

1850€

EHDOTUS 2009

1500€

Jämijärvi-Seura

1350€

1875

1500€

1200€

Mieskuoro

350€

1095

350€

300€

 

 

Päätös:

Avustusten jako pykälä käsiteltiin osissa, koska lautakunnan jäsenistössä oli esteellisiä. Osiot jaettiin toimialoittain. Vapaa-aikalautakunta hyväksyi yksimielisesti nuoriso- ja kulttuuritoimien avustusten jaot päätösehdotusten mukaisesti. Nuorisotoimen avustuksissa on Jämijärven 4H-yhdistyksen sopimuksen mukaiseen palkkausavustukseen varattu 5000€. Vapaa-aikalautakunta muutti liikuntatoimen avustusten suuruuksia ehdotuksesta poikkeavaksi, koska lautakunnassa oltiin yksimielisiä siitä, että PULS:n osuus oli ehdotuksessa liian pieni, heidän antamaan panostukseen nähden.

 

 

YHDISTYS

(nuoriso)

PISTEET

HAETAAN 2009

EHDOTUS 2009

11300€

ANNETAAN 2009

11300€

VPK

6259,5

3100€

2000€

2000€

Miilunvartijat

2356,5

1600€

1000€

1000€

4H

1861

10000€

palkkoihin ennakkoon 5000€+ 2300€

palkkoihin ennakkoon 5000€+  2300€            

MLL

963

2500€

1000€

1000€

YHDISTYS

(liikunta)

PISTEET

HAETAAN 2009

EHDOTUS 2009

10000€

ANNETAAN 2009

10000€

Jämin Jänne

 

6000€

4500€

4200€

Jämin Latu

5519

2500€

2200€

2000€

EL Jämijärven

yhdistys ry

2332

1000€

600€

300€

PULS

2204

3000€

1200€

2000€

K-P kyläyhdistys

832

950€

700€

700€

ARP

604

1000€

600€

600€

Jämijärven

puolesta ry

169

1000€

200€

200€

YHDISTYS

(kulttuuri)

PISTEET

HAETAAN 2009

EHDOTUS 2009

1500€

ANNETAAN 2009

1500€

Jämijärvi-Seura

1875

1500€

1200€

1200€

Mieskuoro

1095

350€

300€

300€

 


 

                                       - - - -  

 

Nuorisotoimen avustusten käsittelyn ajaksi Anu Koivumäki poistui esteellisenä kokouksesta ja puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Jarmo Huhtaniemi.

 

Liikuntatoimen avustusten käsittelyn ajaksi Jarmo Huhtaniemi ja Jarmo Mikkola poistui esteellisenä kokouksesta.

 

Kulttuuritoimen avustusten käsittelyn ajaksi Jarmo Huhtaniemi poistui esteellisenä kokouksesta.

                         

- - - - -

 

16 § KESKUSTAN KUNTOSALIN UUSIMINEN

 

 

Keskustan kuntosalista on tullut paljon palautetta. On toivottu, että kuntosalista tehtäisiin nykyaikaisempi ja suurempaa yleisöä palveleva.

 

Leena Saloniemen tekemän esiselvityshankkeen loppuraportissa on luettavissa useasta kohtaa kuntosalien puutteen. Ohessa suora lainaus loppuraportista: ”Eniten esiin nousi kunnollisen kuntosalin saaminen. Kuntosaliin ehostustoiveissa ehdotettiin ovikorttisysteemiä. Halukkaat voisivat ostaa Kuntokellarin oveen noin viiden euron maksaman kortin (voisi olla vuosimaksu, täytyisi aktivoida sitten uudelleen), jolla pääsisivät salille ainakin päivä- ja ilta-aikaan. Kortin haltijan tiedot rekisteröityvät käyntitietoihin ja hän olisi vastuussa, jos jotain salilla tapahtuu/ rikkoontuu jotain, vaikka olisikin lainannut omaa korttiaan jollekulle toiselle. Kortin halpa hinta, voisi houkutella kylläkin kaikkia hankkimaan oman.”

 

Kuntosalin käyttäjiä ja alan ammattilaisia on kuultu ja suunnittelutyötä on aloitettu. Pienryhmä jämijärveläisiä osallistui Tampereen messukeskuksessa järjestettyihin urheilualan messuihin, tutustuen eri kuntosalilaitteiden tarjoajiin. Tämän tutustumiskäynnin ja eri firmoilta tulleiden suunnitelmien pohjalta kokoontui asiantuntijaryhmä, joka suunnitteli laitteisto tarvettamme.

 

Kuntosalien uudistamisen myötä pystymme paremmin auttamaan kuntalaisiamme ennaltaehkäisevän liikunnan pariin. Liikkumisen myötä kansanterveystautiriskit pienenevät ja näin terveysmenojen kulut saadaan tasoittumaan. Nuorille pystytään uudistamisen myötä tarjoamaan parempia vaihtoehtoja vapaa-aikaansa ja näin ollen estämme syrjäytymistä. Uusi kuntosali tutustutetaan nuorisolle koululiikunnan yhteydessä ja varttuneemmalle väelle järjestetään opastettuja päivä- ja iltakursseja. Uudistettu kuntosali olisi jatkumoa suunnitteilla oleville terveyshuollon liikuntaresepteille.

 

Kuntosalien myötä pystymme lisäämään arkiliikuntaa, kannustamalla liikkumattomia liikkumaan. Uudistuksen myötä kuntosalin ovelle laitettaisiin mahdollisesti tunnistimella varustettu lukitusjärjestelmä, jolla saamme minimoitua laitteiden väärinkäytöksiä. Vaikka tämä maksaakin huomattavasti, laitteisto kuitenkin palvelee toinen toisiaan, tuoden turvaa käyttäjille.

Uudistamisen yhteydessä, anomme lupaa ottaa myös keittiötilan keskustan kuntosalin käyttöön. Tällöin kuntoilijoilla olisi käytössään hygieeninen vesipiste juomista varten, sekä saisimme yhdelle laitteelle sijoituspaikan tästä tilasta. Tähän tilaan ei tehtäisi oleellisia muutoksia, vain pintaremontti.

 

Laitteiden lisäksi kuntosalille keskustaan uusittaisiin lattiat ja seinät maalattaisiin. Lattiapintamateriaalit pitäisi vielä suunnitella, mutta ehdotuksissa on kumimatto tai laminaatti ja vain laitekohtaiset kumimatot.

 

Liite 16.1.

 

Päätösehdotus:      

 

 

1. Vapaa-aikalautakunta anoo kunnanhallitukselta käyttää perintörahoja kuntosalien uusimiseen. Lisäbudjetti sisältäisi laitehankinnat ja pintaremontin.

 

2. Vapaa-aikalautakunta anoo kunnanhallitukselta kunnantalon alakerrassa sijaitsevaa keittiötä kuntokellarin käyttöön.

 

3. Vapaa-aikalautakunta hyväksyy laitelistan, joilla tarjouspyynnöt voidaan laittaa eri firmoille, kun kunnanhallitukselta on saatu myönteinen päätös lisäbudjetista.

 

./..

 

Keskustan kuntosalille hankittavat laitteet:

Jämin kuntosalille hankittavat laitteet:

Vatsalaite istuen, säädettävä penkki

Tai näiden kahden laitteen yhdistelmälaite. Näissä pieni painopakka.

Vatsalaite istuen, säädettävä penkki

Tai näiden kahden laitteen yhdistelmälaite. Näissä iso painopakka.

Selkälaite istuen, säädettävä penkki

Selkälaite istuen, säädettävä penkki

Rintaprässi, pieni painopakka, liikerata alhaalta ylös - rinnasta eteen

Jalkaprässi, vapaille painoille,

tulee kestää painoja 500kg asti.

Ylätalja

Tai näiden kahden laitteen yhdistelmälaite. Näissä pieni painopakka.

Ylätalja

Tai näiden kahden laitteen yhdistelmälaite. Näissä iso painopakka.

Alatalja

Alatalja

Crosstrainer, perus

Kuntopyörä, perus

Juoksumatto, jossa voi kävellä sauvojen kanssa

Säädettävä taittopenkki

Ergometripyörä, johon helppo istua

Jumppa/terapiapallo n.65cm

Matot paksuus 15mm, joissa kulmissa renkaat seinälle ripustamista varten, yhteensä 5kpl ja seinäteline

Matot paksuus 15mm, joissa kulmissa renkaat seinälle ripustamista varten, yhteensä 5kpl ja seinäteline

Käsipainosarja, muovitettu pinnoite,

sekä niille teline 1-20kg

Matot paksuus 60mm, kestävää laatua,

yhteensä 2kpl

Jumppa/terapiapallo n.65cm

Hyppynarut yhteensä 3kpl, eri pituisia 1 kutakin pituutta.

Kuminauhat (kolme eri vastusta)

 

Säädettävä taittopenkki

Matot paksuus 60mm, kestävää laatua,

yhteensä 2kpl

Hyppynarut yhteensä 3kpl, eri pituisia 1 kutakin pituutta.

 

 

 

 

Päätös:                            Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                            - - - - -


 

17 § LASSE PIHLAJAMAA MUSEON PERUSTAMINEN

 

Valmistellaan hanketta, jonka tuotoksena syntyisi Lasse Pihlajamaa museo.

 

Päätösehdotus:      

Keskustellaan mahdollisesta hankkeesta ja sen toteuttamistavasta ja aikataulusta.

 

Päätös:                        Päätettiin selvittää rahoituskanavia, joiden avulla voitaisiin

huomioida Lasse Pihlajamaata paremmin. Päätettiin aloittaa hankesuunnittelu, jossa kiinnitettäisiin huomiota ’muisto äidille’ monumentin kehittämiseen ja ympäristöön.

 

Vapaa-aikalautakunta totesi, että esiselvitystä voidaan aloittaa, mutta varsinaisen museon perustamista pitää vielä miettiä tarkemmin.

 

- - - - -

18 § KESÄTOIMINTAA LAPSILLE

 

 

Vapaa-aikatoimi järjestää toimintaa perheen pienemmille 4-8-vuotiaille, viikolla 24-27, maanantaista perjantaihin. Vanhemmat voivat jättää lapsensa keskustan leikkipuistoon klo 10.00-13.00 väliseksi ajaksi, jossa ohjaajina toimivat vapaa-aikasihteeri ja kaksi kunnan palkkaamaa nuorta.

 

Sateen sattuessa toiminta siirretään keskuskoulun sisälle tai Nuorisovintille, joissa on myös mahdollisuus käyttää vessoja, koko toiminnan ajan.

 

Vanhemmat huolehtivat lapsille mukaan pienet eväät ja juomaa, varsinkin lämpimille ilmoille. Vapaa-aikatoimi ostaa muutamia pelejä ja leluja.

 

 

 

Päätösehdotus:       Päätetään palkata yhteensä neljä kesätyöntekijää, jotka

ohjautuvat kunnan hakemista kesätyöntekijöistä.

 

Ostetaan tarvittavat peli- ja leikkivälineet.

 

 

 

 

Päätös:                        Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                       - - - - -

 

19 § UIMAKOULU KANKAANPÄÄSSÄ

 

Edellisvuosien tapaan, ostamme ostopalveluna Kankaanpään kaupungilta uimakouluopetuksen viikolla 25. Uimakoulu on tarkoitettu lapsille, alaikäraja on 5 vuotta eli 2004 syntyneet. Uimakouluun voidaan ottaa 40 lasta/ryhmä.

 

Kankaanpään kaupunki järjestää uimaopettajat ja muut uimakoulun vaatimat puitteet ja kukin kunta huolehtii

siitä, että lapsilla on riittävästi huoltajia pukuhuoneessa ja pesutiloissa. Kunnat hankkivat myös tarvittavat merkit, todistukset ja uintikirjat ja ne tuodaan heti uimakoulun alussa uimaopettajille aikaisempina vuosina annettujen kirjojen kanssa.

 

Altaalle tullaan ryhmälle annettuna aikana, klo 9.00. Opetus kestää noin tunnin ja vartin ja loppuaika on vapaata leikkiä uimaopettajien valvonnassa.

 

Kankaanpään kaupunki maksaa uimaopettajien palkat ja laskuttaa sitten palvelun tilanneita kuntia seuraavasti:

Vastaava uimaopettaja 35€/h, Uimaopettajat 15€/h. Varsinaisen uimaopetuksen lisäksi uimaopettajille tulee lisätunteja todistusten ja uintikirjojen kirjoittamisesta noin tunti ryhmää kohti.

 

 

Päätösehdotus:       Vapaa-aikatoimi järjestää uimakoulun Kankaanpään kau-

pungin kanssa yhteistyössä. Vapaa-aikatoimi järjestää kuljetuksen Kankaanpäähän ja takaisin joka päivä. Uimakoululaisilta otetaan osallistumismaksu 20€, joka sisältää opetuksen, kuljetuksen ja todistuksen. Uimamerkit jokainen kustantaa itse. Vapaa-aikatoimi ottaa kuntaan työllistettävistä nuorista jonkun huolehtimaan lapsista uimahallissa ja matkoilla sinne.

 

Päätös:

Vapaa-aikalautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. Mutta  lautakunta tarkensi vielä, että olisi suotavaa, joidenkin lasten vanhempien osallistua kuljetukseen ’valvojina’, vaikka kuljetus järjestetäänkin.

 

- - - - -

 

20 § VAPAA-AIKASIHTEERIN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

 

                                       Kokouksessa esillä viranhaltijapäätökset 1.1.2009-

                                       31.3.2009

 

 

 

Päätösehdotus:       Merkataan viranhaltijapäätökset tiedoksi.

 

 

Päätös:                        Viranhaltija päätökset hyväksyttiin ja vapaa-aikalautakunta

ei käytä kuntalain 51§:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

 

- - - - -

 

 


Kunnanhallitus 20.4.2009, 116§

 

21 § HANKKEEN ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN” - LOPPURAPORTTI

 

Kh 116§

Leader+ hankkeen ”Esiselvitys asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavista tekijöistä toteuttamishanketta varten” –loppuraportti on valmistunut. Liite nro 116.1.

 

Ehdotus:                           

Kunnanhallitus keskustelee asiasta loppuraportin pohjalta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös:                               Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

 

1)     järjestää loppuraportin esittelytilaisuuden valtuuston kokouksen 4.5.2009 yhteydessä

 

2)     saattaa loppuraportin tiedoksi kaikille kunnan lautakunnille, sote-toimikunnalle, seurakunnalle, PoSalle sekä kunnan järjestöille. Kannanotot loppuraportin tärkeimmistä kehittämiskohteista pyydetään edellä mainituilta 15.5.2009 mennessä

 

3)     ja, että saadun palautteen pohjalta kunnanhallitus tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä

 

                                            ------------------------------------------------------------------

 

Päätösehdotus:

Vapaa-aikalautakunta ottaa kantaa seuraaviin seikkoihin, jotka mainitaan kehittämiskohteissa Leader+ hankkeen ”Esiselvitys asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavista tekijöistä toteuttamishanketta varten” –loppuraporttissa:

 

1)           Kuntosalien uusimiseksi vapaa-aikalautakunta jättää kunnanhallitukselle anomuksen rahoituksen saamiseksi.

2)           Harrastuskurssitarjontaan panostetaan tulevaisuudessa, tekemällä yhteistyötä kansalaisopiston kanssa. Tulevaisuudessa kiinnitetään huomiota kurssitarjontojen päällekkäisyyteen sekä pyritään kokeilemaan myös uusia harrastelajeja.


3)           Harrasteopasta on koottu ja kirjattu myös kunnan kotisivuille, mutta yhdistyksiltä ei olla saatu yhteystietojen julkaisemislupaa, kotisivuilla.

 

 

Päätös:                                                 

Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

- - - - -

 


 

Kunnanhallitus 20.4.2009, 118§

 

22 § SELVITYSPYYNTÖ HALLINTOKUNNILLE

 

Kh 118§

Valtuuston iltakoulussa 7.4.2009 keskusteltiin yhtenä aiheena teemasta ”Kuntaliitosselvitys vai itsenäinen kunta?”.

Keskusteluissa päädyttiin, että molemmat vaihtoehdot tulee selvittää jatketaanko itsenäisenä kuntana vai tehdäänkö kuntaliitos.

 

Valtuusto antoikin lautakunnille/hallintokunnille tehtäväksi miettiä ja visioida, miten Jämijärven kunta selviää itsenäisenä kuntana jatkossakin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää pyytää lautakunnilta/ hallinto-

                                            kunnilta em. kannanotot 15.5.2009 mennessä.

 

Päätös:                               Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ----------------------------------------------------------

 

 

Päätösehdotus:

Vapaa-aikalautakunta keskustelee visioistaan, miten Jämijärven kunta selviää itsenäisenä kuntana jatkossakin.

 

Päätös:                            Vapaa-aikalautakunta päätti kokoontua 15.5.2009 visoi-

maan omaa näkemystään tästä asiasta.


                                           
-----

 

23 § MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Päätösehdotus:      

Kuunnellaan lautakunnanjäseniä, tuleeko muita asioita esille.

 

Päätös:                        Muita asioita ei ollut.

 

                                       - - - - -


 

24 § OIKAISUVAATIMUS, VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

 

Päätösehdotus:      

Puheenjohtaja liittää pöytäkirjaan kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päättää kokouksen.

 

Päätös:                        Puheenjohtaja liitti pöytäkirjaan kuntalain mukaisen

oikaisuvaatimuksen ja valitusosoituksen sekä päätti kokouksen klo 20.55.

 

- - - - -