Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Maaseutulautakunta                    Laatimispäivämäärä: 29.07.2009

3/2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Torstai 6.8.2009 klo 13:00

 

Paikka

 

Törmälän kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

§ 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS. 16

§ 15 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA.. 17

§ 16 LAUSUNTO ESITYKSESTÄ LAIKSI MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNNISSA.. 18

§ 17 VÄLIRAPORTTI 30.6.2009. 19

 

 

Puheenjohtaja

HEIKKI MÄKELÄ

Heikki Mäkelä                                                 Tuomo Leikkola

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Maaseutulautakunta 3/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Torstai 06.08.2009 klo 13:00-13:45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Törmälän kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heikki Mäkelä        pj

Sirpa Alkkiomäki

Jussi Leppihalme

Tapio Mäntylä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Leena Koivunen

Pirjo Salmi

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Satu Jokela       kh:n edustaja

Tuomo Leikkola  maaseutusihteeri

ASIAT

 

 

§§ 14-17

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

Heikki Mäkelä                          Tuomo Leikkola        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Jussi Leppihalme                  Tapio Mäntylä             

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 


 

 

 

§ 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

                                       Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

                                       __________________________________________

 

 


 

 

 

§ 15 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

                                       Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jussi Leppihalme ja Tapio Mäntylä.

                                       ______________________________________________________

 

 

§ 16 LAUSUNTO ESITYKSESTÄ LAIKSI MAASEUTUHALLINNON JÄRJESTÄMISESTÄ KUNNISSA

 

 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää kunnilta lausuntoa hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa. Kuntien tulee toimittaa lausuntonsa maakuntien liitoille viimeistään 7.8.2009. Maakuntien liitot kokoavat lausunnot yhteen. Liitteenä on lausuntopyyntö sekä lakiesitys perusteluineen.

Esityksen keskeisenä sisältönä on, että kuntien maaseutuhallinto kootaan suurempiin hallinnollisiin kokonaisuuksiin. Ehdotettavalla lailla kunnat velvoitettaisiin muodostamaan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueita, joissa tulee olla vähintään 800 viljelijää. Toimipisteessä pitää olla vähintään 5 viranhaltijaa tai toimihenkilöä, joista vähintään yhden tulee päätoimisesti johtaa tehtäviä hoitavaa yksikköä.

Laki on tarkoitus saattaa voimaan 1. päivänä tammikuuta 2010. Kuntien tulee lain mukaan tehdä päätös yhteistoiminta-alueeseen liittymisestä vuoden 2010 aikana ja yhteistoiminta-alueiden tulee aloittaa toimintansa viimeistään 1.1.2013.

Pohjois-Satakunnan kuntien alueella on n. 1300 viljelijää, joten se alueena täyttäisi vaaditut kriteerit reilusti.

 

Ehdotus:                          Lautakunta keskustelee lakiesityksestä ja sen vaikutuksista sekä antaa asiasta lausuntonsa.

 

Päätös:                            Lautakunta päätti esittää kunnan lausunnoksi seuraavaa: Jämijärvi on valmis hoitamaan Pohjois-Satakunnan yhteistoiminta-alueen hallinnon. Toimipisteitä alueen kunnissa pidetään tarpeellisena, koska monista asioista halutaan edelleen keskustella henkilökohtaisesti maaseutusihteerin kanssa, eivätkä kaikki voi tai halua muutoinkaan jättää sähköisesti lomakkeitaan. Laajakaistayhteyksien saatavuus on myös turvattava, jotta sähköinen asiointi on edes mahdollista. Lautakunta myös pohti, kuka valvoo viljelijöiden kannalta yhteistoiminta-alueen toimintaa.

__________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

§ 17 VÄLIRAPORTTI 30.6.2009

 

Hallintokuntien tulee toimittaa väliraportti tulostavoitteiden toteutumisesta 30.6.2009. Liitteenä esitys maaseututoimen väliraportiksi. Viljelijöiden tukihakukoulutus järjestettiin keväällä yhdessä Pohjois-Satakunnan kuntien, MTK-yhdistysten, ProAgria Satakunnan ja Satakunnan TE-keskuksen kanssa. Hukkakauratarkastuksia ei voi aloittaa ennen heinäkuun loppua. Laki maaseutuhallinnon uudistuksesta on vielä lausuntokierroksella.

 

Esitys:                              Lautakunta päättää hyväksyä esityksen väliraportiksi 30.6.2009.

 

Päätös:                            Hyväksyttiin yksimielisesti.

_______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

MAASEUTULAUTAKUNTA

 

TOIMINTA-AJATUS:

 

Maaseutulautakunta huolehtii paikallisen maataloushallinnon tehtävien hoitamisesta, maaseutuelinkeinojen kehittämisestä sekä kylätoiminnan kehittämisestä ja tukemisesta.

 

PÄÄMÄÄRÄT:

 

Monipuolinen maaseutuelinkeinorakenne ja elinvoimaisia maaseutuyrityksiä koko kunnan alueella.

 

AVAINTULOKSET:

 

-viljelijöiden toimeentulo turvattu

-uusien maaseutuelinkeinojen syntyminen

-kylien omaehtoinen toiminta vireää                             

-maaseudulle muuttaminen helpompaa

-hukkakaura-ala kunnassa pienentynyt

-maaseutuhallinnon palvelut saatavissa lähietäisyydellä

                                                                

TULOSTAVOITTEET:

 

-maaseutuelinkeinojen paikallishallinnon järjestelyt vuodelle 2010 selvillä

-myynnissä olevat tontit ja talot kunnan www-sivuilla

-hukkakauratilanne ajan tasalla

 

TUNNUSLUVUT/SUORITTEET:

 

2008

- tukijärjestelmän uudistuksia esitelty kahdessa viljelijätilaisuudessa

-20 hukkakauratarkastusta tehty, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

 

2009

-viljelijöiden tukihakukoulutus järjestetty yhdessä naapurikuntien kanssa

-20 hukkakauratarkastusta tehty, hukkakauratiloja opastettu torjuntatoimissa

 

 

Tavoitteiden toteutuminen 30.6.2009:

 

-tukihakukoulutus järjestetty keväällä Jämi Areenalla

-hukkakauratarkastuksia ei ole vielä voitu aloittaa (vasta heinäkuun lopulla)

-laki maaseutuhallinnon uudistuksesta on lausuntokierroksella, valmistuu loppuvuodesta