JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa torstaina 2.7.2009

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                     42 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

                     43 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

                     44 § PoSan ja perusturvalautakunnan välinen palvelusopimus

                     45 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2009 

                     46 § Avustuksen myöntäminen Jämin Hiihtotunneli Oy:lle

                     47 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                     48 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat

                                           

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 3.7.2009 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 29.6.2009

                     

 

Tapio Rajalahti

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2009

Kunnanvaltuusto                                 Laatimispäivämäärä: 24.6.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Torstai 2.7.2009 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

42 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  47

43 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  47

44 §    POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLINEN           PALVELUSOPIMUS  48

45 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2009  49

46 §    AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE  50

47 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

          OTETTAVAT ASIAT  52

48 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  53

 

                                                                 

 

TAPIO RAJALAHTI                                                     

Tapio Rajalahti                                              Esa Ala-Karvia

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2009                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

2.7.2009 kello 19.00 – 19.28

 

KOKOUSPAIKKA

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Rajalahti Tapio

Jokela Satu

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti              § 42-45 ja 47-48

Huhtaniemi Jarmo            varajäsen § 46

Hyttinen Ilkka                     varajäsen

Hyttinen Marjatta               varajäsen

Koivumäki Anu                  varajäsen

Rajamäki Rainer               varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Alarotu Yrjö

Huhtanen Pasi

Jokisalo Kari

Lahti Kyösti

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 42-48

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Tapio Rajalahti                   Esa Ala-Karvia               

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   3.7.2009

Allekirjoitukset

 

 

Miia Sjöman                      Matti Koskensalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   3.7.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

42 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 25.6.2009 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 30.6.2009 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 29.6.2009. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 25.6.2009.

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _____

                       

 

 

 

 

43 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Miia Sjöman ja Matti Koskensalo.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   182 §            29.6.2009

 

44 §                POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS

 

                        PoSan ja kuntien yhteisen perusturvalautakunnan välinen palvelusopimus on allekirjoitettu. Liite nro 182.1.

Palvelusopimus käsittää puiteosan ja tarkistusosan ja sen liitteenä olevat tuotekortit. Puiteosa on ajalle 1.1.-31.12.2012.

 

Tarkastusosa on vuosittain tarkastettava osa, jossa sovitaan tuoteryhmittäin tai tuotteittain tilattavien palvelujen määrästä, hinnasta sekä laatu- ja vaikuttavuustavoitteista (ml. palvelutasomääritys).

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus merkitsee PoSan ja perusturvalautakunnan välisen palvelusopimuksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                             -----

 

KV 44 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   183 §            29.6.2009

 

45 §                TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2009

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2009. Liite nro 183.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Viiden kuukauden ”tasaisen vauhdin” -taulukon mukainen toteuma on 41,66%

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-31.5.2009 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.                                    

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 45 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   190 §            29.6.2009

 

46 §              AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE

 

Jämin hiihtotunneli Oy:n hallitus on kokouksessaan 17.6.2009 päättänyt anoa Jämijärven kunnalta konserniavustusta 40 000 euroa. Avustus käytettäisiin v. 2009 alussa syntyneiden toimintamenojen kattamiseen sekä kesäkuun lainan lyhennyksiin ja korkoihin. Asia ilmenee tarkemmin liitteestä nro 190.1.

 

Hiihtotunnelin hallituksen puheenjohtaja Matti Peurala esitteli 7.4.2009 valtuuston iltakoulussa hiihtotunnelin talousnäkymää ja toi esille jo tuolloin alkuvuoden rahoitusvajeen. Samalla hän ilmoitti, että hiihtotunneli joutuu kääntymään kunnan puoleen rahoitusvajeen kattamiseksi. Vuonna 2008 hiihtotunneli ei anonut eikä tarvinnut kunnan tukea.

 

Hiihtotunnelin taloudelliset vaikutukset kunnalle ilmenevät laskelmasta liite nro 190.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 40 000 euron avustuksen oheisesta liitteestä ilmenevien kulujen kattamiseen.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun Olli Seppälä esitti, ettei avustusta myönnettäisi. Hän perusteli kantansa sillä, että kaksi vuotta sitten sovittiin edellisen avustusanomuksen hyväksymisen yhteydessä, että se on viimeinen kerta kun hiihtotunnelia tuetaan. Jos nyt myönnetään avustus, siitä syntyy maksuautomaatti. Kati Mansikkamäki kannatti Olli Seppälän esitystä. Anneli Kujansuu kannatti esittelijän tekemää ehdotusta. Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten tuli suorittaa äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän tekemä ehdotus sai 5 ääntä (Satu Jokela, Markku Kujala, Anneli Kujansuu, Ari Uusi-Rasi ja Matti Leppihalme) ja Olli Seppälän tekemä ehdotus 2 ääntä (Olli Seppälä ja Kati Mansikkamäki).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä ehdotus.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

-----

 

KV 46 §

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun valtuutettu Olli Seppälä ilmoitti, että johdonmukaisuuden vuoksi hän on avustuksen myöntämistä vastaan. Hänen mukaansa kunnan tulee keskittyä muihin tehtäviin tai avustuksesta tulee jatkossa maksuautomaatti. Kunnalla on muitakin vastuita mm. säätiö ja asuntotuotannon kehittäminen.

Marjatta Hyttinen korosti puheenvuorossaan Jämin markkina-arvoa koko kunnalle ja hänen mielestään tukea hiihtotunnelille ei voida tässä vaiheessa lopettaa, vaan toiminta tulee olla pitkäjänteistä. Hän kannatti kunnanhallituksen esitystä.

Valtuutettu Miia Sjöman kannatti Olli Seppälän esitystä ja kritisoi voimakkaasti Matti Peuralan laatimaa avustushakemusta ja sen talousliitettä. Lisäksi hän korosti puheenvuorossaan, että kunnan tulee jatkossa keskittyä peruspalvelujen hoitamiseen.

Valtuutetut Matti Leppihalme ja Rainer Rajamäki esittivät närkästymisensä Miia Sjömanin puheenvuoron sävyyn ja samalla kiittivät Matti Peuralaa hyvästä ja pyyteettömästä työstä hiihtotunnelin hyväksi.

Ilkka Hyttinen käytti kunnanhallituksen esitystä kannattavan puheenvuoron ja Erkki Rudenberg ilmoitti olevansa Olli Seppälän esityksen kannalla.

 

Puheenjohtaja julisti keskustelun päättyneeksi ja totesi, että koska keskustelun aikana on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, tulee suorittaa äänestys.

Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetaan nimenhuutoäänestys seuraavasti: ne jotka kannattavat kunnanhallituksen esitystä äänestävät ”JAA” ja ne jotka kannattavat Olli Seppälän tekemää ja Miia Sjömanin ja Erkki Rudenbergin kannattamaa esitystä äänestävät ”EI”.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 15 ”JAA” ääntä ja 6 ”EI” ääntä. Puheenjohtaja totesi, että kunnanvaltuuston päätökseksi oli tullut kunnanhallituksen tekemä esitys.

Äänestysluettelo on liitteenä nro 46.1.

 

Valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

_____


 

 

47 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

 

                     _____

 

 


 

48 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

                    

                     Ei ollut.

 

                     _____