Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 10/2009

Kunnanhallitus                                     Laatimispäivämäärä: 22.6.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

29.6.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

169 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  170

170 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  170

171 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  171

172 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  172

173 §    KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN V. 2009  173

174 §    KUNNAN ARKISTOINTIA JOHTAVAN VIRANHALTIJAN MÄÄRÄÄMINEN  174

175 §    PÄÄTÖS EDUNVALVONTAPALVELUN TUOTTAJALLE MAKSETTAVASTA KORVAUKSEST AVUONNA 2009  175

176 §    PÄÄTÖS EDUNVALVONTAPALVELUJEN TUOTTAJALLE MAKSETTAVAN KORVAUKSEN TARKISTAMISESTA V. 2008  176

177 §    VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS SEUTULIPPUKUSTANNUKSIIN VUONNA 2009  177

178 §    KOULUKURAATTORIN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN  178

179 §    TAMPEREEN LÄNTISEN SEUTULIPPUSOPIMUKSEN UUDELLEEN JÄRJESTELY  180

180 §    PAIKALLINEN VIRKA-JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2009 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAASEEN  181

181 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRIEN KOROTTAMINEN 1.11.2009  182

182 §    POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS  183

183 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2009  184

184 §    KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN VALITUSTA MARKKINAOIKEUDEN PÄÄTÖKSEEN 10.12.2007 NRO 435/2007  185

185 §    SELVITYS APULAISOIKEUSKANSLERILLE KOSKIEN YHTEISEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERUSTAMISTA  186

186 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 23.3.2009 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   187

187 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 4.5.2009 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   188

188 §    HELVI NÄSTIN PERINTÖVAROJEN SIJOITTAMINEN  189

189 §    KORJAUSAVUSTUSTEN JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN  190

190 §    AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE  191

191 §   LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN OSTOTARJOUKSET JÄMIJÄRVEN KUNNAN OMISTAMISTA LÄHDEALUEISTA  192

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10/2009                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

29.6.2009 kello 18.30  19.55

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja
Satu Jokela

Kati Mansikkamäki

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

Markku Kujala                          varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kari Jokisalo

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 169-191

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia
                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   3.7.2009

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                               Ari Uusi-Rasi 
                       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   3.7.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

169 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

170 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Satu Jokela ja Ari Uusi-Rasi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                                                

171 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                                                       

-          D-Fence turvallisuusraportti 6/2009

-          Terveyden edistämisen keskus, terveyden edistämisen barometri 2009

-          Kuntaliitto, Kunnallisen työmarkkinalaitoksen tilinpäätöksen 31.12.2008 mukaiset kuntien maksuosuudet

-          Intrum Justitia, raportti toimeksiannoista 5.5.2009

-          Intrum Justitia, raportti toimeksiannoista 5.6.2009

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, vuoden 2009 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset/lisäykset

-          Satakunnan pelastuslaitos, taloustilanne 31.5.2009

-          PoSan oikaisuvaatimuslautakunnan toiminta 1-6/2009

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2009

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Peijari, Jumipeijari

o       Suurimaa, Ojanen

o       Kauppila, Ylirämi

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

                     

                     


 

172 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Tekninen lautakunta                               31.3.2009

Maankäyttö- ja asuntotoimikunta          11.5.2009

Veteraaniasioiden toimikunta               12.5.2009

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta        28.5.2009

Perusturvalautakunta                             28.5.2009

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

173 §            KUNNAN EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUTSUNTALAUTAKUNTAAN V. 2009

 

 

Kuntaa pyydetään nimeämään Asevelvollisuuslain 22 §:ssä mainitut jäsenet ja heille riittävä määrä varamiehiä kutsuntalautakuntaan. Lautakunnan jäseniä nimettäessä pyydetään ottamaan huomioon heidän mahdollinen esteellisyys, niin ettei kutsunnan alaisissa ole heidän lähisukulaisiaan. Lisäksi pyydetään kunnan edustajaa valittaessa huomioimaan, että hänellä olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä).

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa kutsuntalautakuntaan v. 2009 ja hänelle vähintään yhden varahenkilön.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti kutsuntalautakuntaan Kimmo Ristimäen ja hänen varahenkilökseen Pentti Virtasen.

 

                                            _____


 

 

 

174 §            KUNNAN ARKISTOINTIA JOHTAVAN VIRANHALTIJAN MÄÄRÄÄMINEN

 

Kunnanhallituksen on määrättävä se viranhaltija tai toimihenkilö, joka johtaa kunnan arkistointia ja arkistonmuodostusta sekä huolehtii kunnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista.

 

Kunnanhallitus on kokouksessaan 17.10.2006 § 274 määrännyt em. tehtävään kanslisti Anne Rannan. PoSan käynnistyminen aiheutti muutoksia yleishallinnon henkilöiden toimenkuvissa ja on sovittu, että arkistotoimen johtavana viranhaltijana toimii kirjanpitäjä Marketta Viitaniemi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus määrää kirjanpitäjä Marketta Viitaniemen kunnan arkistointia johtavaksi viranhaltijaksi 1.6.2009.

Hänen varahenkilönään toimii kanslisti Anne Ranta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

175 §             PÄÄTÖS EDUNVALVONTAPALVELUN TUOTTAJALLE MAKSETTAVASTA

                       KORVAUKSEST AVUONNA 2009

 

                       Yleinen edunvalvonta on siirtynyt valtion tehtäväksi v. 2009 alusta lukien. Voimassa olevat edunvalvonnat ovat siirtyneet oikeusaputoimistoille joidenkin kuntien osalta myöhemmin kuin 1.1.2009, mutta kuitenkin viimeistään 1.4.2009.

 

Tämä vuoksi Valtiovarainministeriön asetuksen (875/2008)

holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle

maksettavasta korvauksesta mukaisesti palvelun tuottajalle tulisi

edelleen suorittaa korvauksia edunvalvonta palvelujen

tuottamisesta siltä ajalta, jolloin edunvalvontapalveluiden hoitamista

ei ole järjestetty uuden lain mukaan.

 

Jämijärven kunnan osalta em. korvaus on 217,00 euroa.

Liite nro 175.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

176 §             PÄÄTÖS EDUNVALVONTAPALVELUJEN TUOTTAJALLE MAKSETTAVAN KORVAUKSEN TARKISTAMISESTA V. 2008

 

                       Korvaukset edunvalvontapalvelujen tuottajalle on maksettu vuosittain edellisen vuoden tilipäätöstietojen perusteella. Myös vuonna 2008 kunnille on tehtävän hoitamisesta aiheutuneet kustannukset maksettu syyskuussa 2008 vuoden 2007 tilinpäätöstietojen perusteella, vaikkakin v. 2008 todelliset tuottamiskustannukset olisi voitu selvittää vasta talven 2009 aikana. Koska yleinen edunvalvonta on siirtynyt valtion tehtäväksi v. 2009 alusta lukien, ei vuonna 2008 korvauksia pystytty enää tarkastamaan.

 

                       Tämän vuoksi edunvalvontapalvelujen tuottajalle vuoden 2008 syyskuussa maksettuja korvauksia tarkistetaan valtiovarainministeriön asetuksen (875/2008) nojalla v. 2008 tilinpäätöksen perusteella.

 

Tarkastusta suoritetaan 10 euron ylityksestä alkaen enintään 40 euron ylitykseen / edunvalvonta.                   

 

Jämijärven kunnan osalta tarkistuksena kunta saa 225 euroa. Liite nro 176.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen ja päättää, ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

177 §            VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS SEUTULIPPUKUSTANNUKSIIN VUONNA 2009

 

Länsi-Suomen lääninhallitus on tutkinut Jämijärven kunnan hakemuksen ja päättänyt myöntää enimmäismäärältään 956 euron valtionavustuksen v. 2009 seutulippukustannuksiin. Haettu määrä oli 2200 euroa. Liite nro 177.1.

 

Valtionavustusta myöntäessään lääninhallitus on ottanut huomioon hakemuksen ja kunnan aikaisempien vuosien määrärahan käytön haettuun avustuskohteeseen.

 

Määrärahan niukkuudesta johtuen subventioprosentti on 43,7% viimevuotisesta subventiosta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun päätöksen tiedokseen, ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Sivistyslautakunta             35 §              20.5.2008

                                            Kunnanhallitus                   177 §            17.6.2008

                                            Kunnanhallitus                   314 §            2.12.2008

 

 

178 §            KOULUKURAATTORIN PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN

 

 

Lastensuojelulaki 13.4.2007/n:o 417:” 2 luku 9 §

Tuki koulunkäyntiin Kunnan tulee järjestää koulupsykologi- ja koulukuraattoripalveluita, jotka antavat kunnan perusopetuslaissa (628/1998) tarkoitetun esi-, perus- ja lisäopetuksen sekä valmistavan opetuksen oppilaille riittävän tuen ja ohjauksen koulunkäyntiin ja oppilaiden kehitykseen liittyvien sosiaalisten ja psyykkisten vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Palveluilla tulee edistää myös koulun ja kodin välisen yhteistyön kehittämistä. Perusopetuslain 7 ja 8 §:ssä tarkoitetun opetuksen järjestäjä vastaa edellä 1 momentissa tarkoitettujen palveluiden järjestämisestä oppilailleen.”

 

 

Uusi lastensuojelulaki edellyttää kuntia järjestämään edellä olevan pykälän (lastensuojelulaki 2 luku, 9 §) mukaisesti kuraattoripalvelut kunnassa.

 

Asiasta on keskusteltu Pohjois-Satakunnan alueen oppilashuollon kehittämishankkeeseen liittyvissä kokouksissa ja alueen sivistystoimenjohtajien kokouksissa.

 

Lavian kunnalla on jo tarvittava koulukuraattoriyhteistyö aloitettu menestyksekkäästi aiemmin niin, että Kankaanpäällä ja Lavialla on yhteinen kuraattori joka toimii 2 työpäivää viikossa Lavialla ja loput Kankaanpäässä.

 

Sivistystoimenjohtajat ovat neuvototteluissaan päättäneet esittää omille lautakunnilleen, että Kankaanpää, Jämijärvi, Siikainen, Karvia ja Honkajoki tekisivät asiassa yhteistyötä. Yhteistyö toteutettaisiin siten, että Kankaanpää toimisi isäntäkuntana palkaten koulukuraattorin. Tällöin Kankaanpäällä olisi 3 kuraattoria, joiden työpanos jaettaisiin yhteistyökuntien kesken alustavan suunnitelman mukaan siten, että se jäntevöittäisi kuraattorien työtä, eikä yhden tarvitsisi ajaa useitten kuntien alueella.

 

Alustavasti on ajateltu, että palkattavan kuraattori työpanos voitaisiin jakaa seuraavasti:

Honkajoki     1-2 pvä /vko

Siikainen      1 pvä /vko

Karvia           1-2 pvä/ vko

Jämijärvi      1 pvä/ vko

 

Yhden viikkotyöpäivän kustannus Jämijärven osalta olisi noin 8000 – 9000 euroa vuodessa palkkojen osalta. Lisäksi tulee osoittaa työskentelyyn tilat, välineet ja aiheutuu mm. matkakustannuksia.

 

Sivistystoimenjohtajat pyrkivät siihen, että aiesopimus olisi valmis 15.8.2008 mennessä, jolloin kunnat voisivat varautua asiaan talousarviovalmistelussaan syksyllä ja uuden kuraattorin toiminta olisi mahdollista aloittaa vuoden 2009 alussa.

 

Asia on käsitelty myös Jämijärven kunnan oppilashuoltotyöryhmässä, joka antaa asialle täyden tukensa.

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää rehtorille valtuudet allekirjoittaa Jämijärven osalta yhteistyöhön ryhtyvien kuntien yhteinen aiesopimus ja saattaa asia muutoinkin loppuun siten, että lastensuojelulain edellyttämät kuraattoripalvelut ovat myös Jämijärven kunnan osalta kunnossa lastensuojelulain mukaisesti.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

KH 177 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä sivistyslautakunnan esityksen ja saattaa sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 314 §                           Aiesopimus koulukuraattorinpalveluista on esityslistan liitteenä nro 314.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy oheisen aiesopimuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 178 §                           Koulukuraattoripalveluiden hoitamisesta on allekirjoitettu 20.3.2009 oheisen liitteen nro 178.1. mukainen sopimus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan liitteen mukaisen sopimuksen koulukuraattoripalveluista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            _____

 

 

 

 

179 §            TAMPEREEN LÄNTISEN SEUTULIPPUSOPIMUKSEN UUDELLEEN JÄRJESTELY

 

Uusi joukkoliikennelaki ja palvelusopimusasetus (PSA) astuvat voimaan 3.12.2009.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut, että nykyiset seutulippusopimukset tulee irtisanoa. Tämän johdosta Tampereen läntinen seutulippusopimus tulee irtisanoa.

 

Lääninhallitus on pyytänyt kuntia irtisanomaan nykyisen seutulippusopimuksen maaliskuun 2009 aikana ehdollisena siten, että sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 31.12.2009.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää irtisanoa Tampereen läntisen seutulippusopimuksen ehdollisen siten, että

niiden viimeinen voimassaolopäivä on 31.12.2009. Kunta jatkaa kuitenkin Tampereen läntistä seutulippusopimusta katkeamattomana alkaen 1.1.2010, mikäli lainsäädäntö sallii seutulippusopimuksen jatkuvan nykyisessä muodossaan.

                                           

Lisäksi Tampereen läntiselle seutulipputyöryhmälle annetaan valtuudet ryhtyä valmistelutoimiin sopimuksen uudelleen järjestelyä varten.

Tämä päätös korvaa kunnanhallituksen tekemän päätöksen 16.3.2009  § 90.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          16 §              24.6.2009

 

 

180 §            PAIKALLINEN VIRKA-JA TYÖEHTOSOPIMUS LOMARAHAN MAKSAMISESTA KESÄLLÄ 2009 SEKÄ LOMARAHAN VAIHTAMISESTA VAPAASEEN

 

                      7 henkilöä on kirjallisesti /sitovasti ilmoittanut pitävänsä osan lomarahasta vapaana. Koska Tehy ei ole suostunut paikalliseen sopimiseen, yksi henkilöistä on päätynyt ottamaan ylimääräisen vapaan palkattomana.

 

Kuten edellisessä yhteistyötoimikunnan kokouksessa sovittiin, niin lomarahojen vaihtamiseksi vapaaksi on tehtävä paikallinen sopimus. Sopimusluonnos on liitteenä nro 16.1.

 

Ehdotus:                            Allekirjoitetaan paikallinen sopimus.

 

Päätös:                              Jämijärven kunta, JUKO, JYTY ja JHL allekirjoittivat oheisen liitteen mukaisen paikallisen sopimuksen. Allekirjoitettu sopimus on liitteenä nro 16.2.

 

KH 180 §                          
Allekirjoitettu sopimus on liitteenä nro 180.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan oheisen liitteen mukaisen sopimuksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

181 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN VUOKRA-ASUNTOJEN VUOKRIEN KOROTTAMINEN 1.11.2009

 

Jämijärven kunnan suoraan omistamien vuokra-asuntojen vuokraa on korotettu viimeksi 8.2.2005 § 78.

Kustannustasossa on tapahtunut muutoksia ja asuntojen ylläpidossa on syntynyt kustannuspaineita. Kunnan vuokra-asuntojen vuokria olisi syytä korottaa 1.11.2009 alkaen 12,1 %. korotusprosentti määräytyy kuluttajahintaindeksin muutoksesta 2005-2009 (muutos 9,1%) lisättynä 3 %:lla.

 

Vuokra-asuntovastaava Anne Ranta on valmistellut vuokrankorotukset ja ne ilmenevät liitteestä nro 181.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan omistamien vuokra-asuntojen uudet vuokrat 1.11.2009 alkaen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että vuokrien tarkastus tehdään jatkossa vuosittain.

 

                                            _____

 

                       


 

182 §              POSAN JA PERUSTURVALAUTAKUNNAN VÄLINEN PALVELUSOPIMUS

 

                        PoSan ja kuntien yhteisen perusturvalautakunnan välinen palvelusopimus on allekirjoitettu. Liite nro 182.1.

Palvelusopimus käsittää puiteosan ja tarkistusosan ja sen liitteenä olevat tuotekortit. Puiteosa on ajalle 1.1.-31.12.2012.

 

Tarkastusosa on vuosittain tarkastettava osa, jossa sovitaan tuoteryhmittäin tai tuotteittain tilattavien palvelujen määrästä, hinnasta sekä laatu- ja vaikuttavuustavoitteista (ml. palvelutasomääritys).

 

Ehdotus:                              Kunnanhallitus merkitsee PoSan ja perusturvalautakunnan välisen palvelusopimuksen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                                Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                             -----

 

 


 

183 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.5.2009

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.5.2009. Liite nro 183.1.

 

Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Viiden kuukauden ”tasaisen vauhdin” -taulukon mukainen toteuma on 41,66%

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen ajalla 1.1.-31.5.2009 tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.                                     

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

184 §            KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KOSKIEN JÄMIJÄRVEN KUNNAN VALITUSTA MARKKINAOIKEUDEN PÄÄTÖKSEEN 10.12.2007 NRO 435/2007

 

                      Jämijärven kunta valitti Markkinaoikeuden tekemästä päätöksestä 10.12.2007 koskien Jämijärven kunnanhallituksen päätöksen 12.9.2006 § 244 kumoamista. Jämijärven kunnan päätös koski kiinteistönhoitopalvelujen hankkimista julkisena hankintana.

 

Korkein hallinto-oikeus on käsitellyt kunnan valituksen 25.5.2009 ja hylännyt sen. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee Korkeimman markkinaoikeuden päätöksen tiedokseen. Samalla kunnanhallitus antaa teknisen lautakunnan tehtäväksi järjestää kiinteistönhoidon palveluista  uuden tarjouskilpailun, jossa huomioidaan Markkinaoikeuden päätöksessä esiintuodut seikat.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

185 §            SELVITYS APULAISOIKEUSKANSLERILLE KOSKIEN YHTEISEN PERUSTURVALAUTAKUNNAN PERUSTAMISTA

 

                                            Oikeuskanslerinvirastoon on saapunut Petri Nurmisen 25.3.2009 päivätty Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen, Jämijärven, Karvian sekä Siikaisten kuntien yhteisen perusturvalautakunnan perustamista koskeva kantelu. Kantelija arvostelee sitä, ettei lautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinnassa ole toteutunut naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:n (232/2005) 1 momentin niin sanottu kiintiösäännös.

 

                                            Apulaisoikeuskansleri pyytää Kankaanpään kaupungilta ja Honkajoen, Jämijärven, Karvian sekä Siikaisten kunnilta asiasta yhteisen selvityksen. Liite nro 185.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa asiassa seuraavanlaisen selvityksen:

 

                                            Kankaanpään kaupungin ja Honkajoen, Jämijärven, Karvian sekä Siikaisten kuntien valtuustot valitsevat jäsenet yhteiseen perusturvalautakuntaan kunnallisvaalikaudeksi. Perusturvalautakunnan jäsenten on oltava oman kuntansa valtuuston jäseniä.

 

                                            Tasa-arvolain kiintiövaatimuksen täyttäminen edellyttää ennakolta käytäviä kuntien neuvotteluja ja niiden noudattamista. Em. jäsenkuntien neuvotteluissa tasa-arvolain kiintiösäännös on tuotu esille ja huomioitu. Tärkeänä valintaperusteena on ollut valitun henkilön kiinnostus ja mahdollisuus käyttää aikaansa ko. työhön. Kunkin jäsenkunnan valtuusto on neuvottelujen jälkeen itsenäisesti valinnut omat jäsenensä yhteiseen perusturvalautakuntaan.

 

                                            Tämän jälkeen yhdenkään jäsenkunnan valtuusto ei voi puuttua yksittäisten kuntien valintapäätöksiin, vaan se voi ainoastaan todeta ketä jäsenkunnat ovat nimittäneet yhteislautakuntaan.

 

                                            Tasa-arvolain 4 §:n 1 momentin yleinen tasa-arvon edistämistavoite ei sisällä sellaista oikeudellisesti velvoittavaa määräystä, että mahdollisesti sen vastaisena pidettävää menettelyä olisi pidettävä lainvastaisena. Saman pykälän 2 momentin mukaan "Erityisesti tulee muuttaa olosuhteita, jotka estävät tasa-arvon toteutumista". Tällaisia olosuhteita ei ole eikä yhteisen perusturvalautakunnan valinnassa ole pyritty estämään tasa-arvon toteutumista.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

186 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 23.3.2009 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 23.3.2009.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                       22 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

23 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta

24 § Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta   

25 § Yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen       

26 § Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen                   

27 § Eron myöntäminen vapaa-aikalautakunnan varajäsenyydestä /

Hanna Huvio                     

28 § Satakuntaliiton perussopimuksen muuttaminen                   

  29 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi

  otettavat asiat

30 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

                     

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 23.3.2009, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

187 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 4.5.2009 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 4.5.2009.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            32 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus        

                      33 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta   

                      34 § Kuntien yhteisen perusturvalautakunnan valinta                   

35 § Jämin Puhtipojat Oy:n jne allekirjoittama kirjelmä koskien jami.fi –sivuja

                      36 § Varhaiskasvatuskeskus               

                                            37 § Vuoden 2008 tilinpäätös ja toimintakertomus

                                            38 § Arviointikertomus vuodelta 2008

39 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

40 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

                     

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 4.5.2009, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

188 §            HELVI NÄSTIN PERINTÖVAROJEN SIJOITTAMINEN

 

Helvi Nästin perintövaroja on jäljellä 70 000 euroa.

Pääoman sijoittamisesta on pyydetty rahalaitoksilta tarjouksia eri sijoitusvaihtoehdoista.

 

Tarjoukset on pyydetty 23.6.2009 klo 15.30 mennessä. Tarjouspyyntö on liitteenä 188.1.

 

Määräaikaan mennessä saatiin kolme tarjousta. Liite nro 188.2.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Nordean tarjouksen oheisen liitteen mukaisesti. Merkitään pöytäkirjaan, että Parkanon Säästöpankin tarjous on saapunut myöhässä eli 24.6.2009. Liite nro 188.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

189 §            KORJAUSAVUSTUSTEN JA ENERGIA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on 19.5.2009 tekemällään päätöksellä myöntänyt Jämijärven kunnalle suhdanneluontoisen avustusten myöntämisvaltuudeksi 22 000 euroa.

 

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus on 2.6.2009 myöntänyt Jämijärven kunnalle korjausavustuksiin 46 673 euroa ja energia-avustuksiin 11 051 euroa.

 

Kunnan käytettävissä olevasta korjausavustusmäärärahasta kunta on oikeutettu käyttämään veteraaniavustuksiin harkintansa mukaisen osan.

Erillistä veteraaniavustusten kiintiötä ei ole.

 

Tekninen toimisto on valmistellut saapuneet hakemukset.

Ehdotus suhdanneluontoisten korjausavustusten, korjausavustusten (liite nro 189.1.) ja energia-avustusten (liite nro 189.2.) myöntämiseksi on esityslistan liitteenä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää suhdanneluontoiset korjausavustukset, korjausavustukset ja energia-avustukset oheisten liitteiden mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

                                            _____

 


 

190 §            AVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:LLE

 

Jämin Hiihtotunneli Oy:n hallitus on kokouksessaan 17.6.2009 päättänyt anoa Jämijärven kunnalta konserniavustusta 40 000 euroa. Avustus käytettäisiin v. 2009 alussa syntyneiden toimintamenojen kattamiseen sekä kesäkuun lainan lyhennyksiin ja korkoihin. Asia ilmenee tarkemmin liitteestä nro 190.1.

 

Hiihtotunnelin hallituksen puheenjohtaja Matti Peurala esitteli 7.4.2009 valtuuston iltakoulussa hiihtotunnelin talousnäkymää ja toi esille jo tuolloin alkuvuoden rahoitusvajeen. Samalla hän ilmoitti, että hiihtotunneli joutuu kääntymään kunnan puoleen rahoitusvajeen kattamiseksi. Vuonna 2008 hiihtotunneli ei anonut eikä tarvinnut kunnan tukea.

 

Hiihtotunnelin taloudelliset vaikutukset kunnalle ilmenevät laskelmasta liite nro 190.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto myöntää Jämin Hiihtotunneli Oy:lle 40 000 euron avustuksen oheisesta liitteestä ilmenevien kulujen kattamiseen.

 

Päätös:                              Puheenjohtajan avattua keskustelun Olli Seppälä esitti, ettei avustusta myönnettäisi. Hän perusteli kantansa sillä, että kaksi vuotta sitten sovittiin edellisen avustusanomuksen hyväksymisen yhteydessä, että se on viimeinen kerta kun hiihtotunnelia tuetaan. Jos nyt myönnetään avustus, siitä syntyy maksuautomaatti. Kati Mansikkamäki kannatti Olli Seppälän esitystä. Anneli Kujansuu kannatti esittelijän tekemää ehdotusta. Puheenjohtajan päätettyä keskustelun hän totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, joten tuli suorittaa äänestys. Äänestys suoritettiin nimenhuutoäänestyksenä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän tekemä ehdotus sai 5 ääntä (Satu Jokela, Markku Kujala, Anneli Kujansuu, Ari Uusi-Rasi ja Matti Leppihalme) ja Olli Seppälän tekemä ehdotus 2 ääntä (Olli Seppälä ja Kati Mansikkamäki).

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallituksen päätökseksi oli tullut esittelijän tekemä ehdotus.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

-----

 

 


 

191 §        LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN OSTOTARJOUKSET JÄMIJÄRVEN KUNNAN OMISTAMISTA LÄHDEALUEISTA

 

               Lounais-Suomen Ympäristökeskus on jättänyt Jämijärven kunnalle ostotarjoukset Hämeenkankaan Naturaan kuuluvista lähdealueista; ns. krupulähde ja Mielahden lähdepuro.

                                          Tarjoukset ovat liitteenä nro 191.1.

 

               Asiaa on käsitelty epävirallisesti useammassa kunnanhallituksen kokouksessa ja viime kokouksessa päätettiin pyytää asian lopulliseksi ratkaisuksi Ympäristökeskuksen tarjoukset.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää, ettei se hyväksy Lounais-Suomen Ympäristökeskuksen ostotarjousta, vaan säilyttää lähdealueiden omistuksen kunnalla.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____