Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU

Laatimispäivämäärä: 06.05.2002 7/2002

Kokoustiedot Aika 14.05.2002 kello 19.00
Paikka Kunnanviraston kokoushuone
Käsiteltävät asiat 121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 139

122 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 139

123 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2002 Sivu 140

124 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2002 Sivu 141

125 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 142

126 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 143

127 SEUDULLISEN ELINKEINOYHTIÖN PERUSTAMINEN Sivu 144

128 JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA KIERIKAN VESIOSUUSKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KOSKIEN NS. PERHEPUISTOA Sivu 145

129 MIELAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN LIITTYVIEN SOPIMUSTEN HYVÄKSYMINEN Sivu 146

130 TILOJEN VUOKRAAMINEN / POHJOIS-SATAKUNNAN PUUKAMARI Sivu 147

131 JÄMIJÄRVEN YLÄASTEEN PIHAN PÄÄLLYSTÄMINEN Sivu 148

132 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/MIKKO JA TERTTU HANHILAMMI Sivu 149

133 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ARI RANTO Sivu 150

134 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ARI RANTO Sivu 151

135 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/RIIKKA JA ARI SALONIEMI Sivu 152

136 ISÄNNÖINTIPALKKIOT/TARJOUSTEN PYYTÄMINEN Sivu 153

137 JÄMIN ALUEEN VESIHUOLTOSUUNNITTELU Sivu 154

139 ELINKEINOASIOIDEN HOITAMINEN

140 JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA KANKAANPÄÄN UA:N VÄLISEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2002

KOKOUSAIKA 14.05.2002 kello 19.00 - 20.15
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)
Matti Leppihalme puheenjohtaja
Päivi Leponiemi
Enni Lähteenniemi
Ritva Mäkelä
Juhani A. Rajala
Tapio Rajalahti
Olli Seppälä
POISSA OLLEET JÄSENETMUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

ASIAT 121 - 141

121 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
_________

122 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

123 TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2002

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2002. Liite nro 123.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

124 KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 1.1.-31.3.2002

Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.-31.3.2002.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

125 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Suomen Kuntaliitto: Kopioston valokopiointisopimus vuodelle 2002

- Tiehallinto: Turun tiepiirin vuoden 2002 päällystys- ja ylläpitotyöt

- TE-keskus. Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2002

- Palokosken kyläyhdistys ja Tykköön koulupiirin kylätoimikunta: Muutosvaatimus

- Satakuntaliitto: Satakuntaliiton maakuntahallituksen päätös kuntalaisaloitteeseen

- Jämijärven Apteekki: Apteekin aukiolo lauantaisin

- Te-keskus, Maaseutuosasto: Päätös kehittämishankkeesta

- Suomen kuntaliitto: Markkinaoikeus muutoksenhakuelimenä kilpailuasioissa

- Asianajotoimisto Lehtinen & Löytökorpi Oy: Yrityssaneerausselonteko saneerausvelkojille saneerausohjelman toteutumisesta

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

126 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:
- Sivistyslautakunta 02.05.2002

- Perusturvalautakunta 09.04.2002

- Pohjola/Kunta: Muistio kunnan

vakuutusten vuositarkastuksesta 18.04.2002

- Lounais-Suomen Ympäristökeskus/

Kunta: Suunnittelupalaveri Jämin matkailu-

keskuksen viemäröinti 26.04.2002

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
______

Kunnanhallitus 83 12.03.2002

127 SEUDULLISEN ELINKEINOYHTIÖN PERUSTAMINEN


KH 83 Pohjois-Satakunnan kuntien välillä on viimeisten vuosien aikana keskusteltu seudullisen yhteistyön lisäämistä.

Yhtenä yhteistyön muotona on tuotu esiin seudullisen elinkeinotoimen eri mallit. Kankaanpään kaupunki on ottanut asiasta vetovastuun ja kaupunginhallitus on tehnyt 11.02.2002 56 esityksen seudullisen elinkeinoyhtiön perustamiseksi. Liitteet nro 83.1 ja 83.2.

Esitys on varsin yleisluontoinen ja jättää runsaasi sijaa neuvotteluille.

Jämijärven kunta on lähtenyt elinkeinopoliittisissa tavoitteissaan siitä, että jonkin asteinen seudullinen yhteistyömalli olisi voimassa jo vuoden 2003 alusta lähtien. Kunnanjohtaja esittelee kokoukselle yhteistyön lähtökohdat ja tavoitteet Jämijärven elinkeinotoimen kannalta.

Kankaanpään kaupunki järjestää omasta mallistaan keskustelutilaisuuden 15.3.2002.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) merkitä Kankaanpään kaupunginhallituksen päätöksen 11.2.2002 56 tiedokseen

2) käydä keskustelun saatujen esitysten pohjalta

3) suhtautua periaatteessa myönteisesti seudulliseen elinkeinoyhteistyöhön
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

----------

KH 127 Kuntien antamien lausuntojen perusteella on Kankaanpään kaupunginhallitus päättänyt, että se kutsuu kustakin kunnasta edustajan työryhmään, jonka tehtävänä on valmistella esitys seudullisen elinkeinoyhtiön perustamiseksi.

Kankaanpään kaupungin edustajaksi työryhmään on nimetty Kaupunginjohtaja Tapio Turunen.

Ehdotus: Kunnanhallitus nimeää Jämijärven kunnan edustajan seudullisen elinkeinoyhtiön perustamista valmistelevaan työryhmään.

Päätös: Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti seudullisen elinkeinoyhtiön perustamista valmistelevaan työryhmään kunnan edustajaksi kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian

______

128 JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA KIERIKAN VESIOSUUSKUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KOSKIEN NS. PERHEPUISTOA

Jämin osayleiskaavan valmistelun yhteydessä on käyty neuvotteluja Jämijärven kunnan ja Kierikan vesiosuuskunnan välillä siittä, että mikäli ns. Perhepuistoprojekti aiheuttaa Kierikan vedenottamon veden laadun pilaantumista, kunta on velvollinen toimittamaan puhdasta vettä vesiosuuskunnalle. Toteennäyttövelvollisuus on Kierikan vesiosuuskunnalla.

Sopimusluonnos on esityslistan liitteenä nro 128.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Kierikan vesiosuuskunnan välisen sopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

129 MIELAHDEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEEN LIITTYVIEN SOPIMUSTEN HYVÄKSYMINEN

Mielahden ranta-asemakaavan muutos on vireillä. Viranomaisneuvottelujen pohjalta kaavamuutos aiheuttaa eräitä tonttijärjestelyjä yksityisten maanomistajien kanssa. Lisäksi kaava-alue laajenee Jouko Hietamäen ja Ari Hietamäen omistamille alueille.
Kaikista näistä toimenpiteistä on laadittu sopimusluonnokset kaavamuutoksen pohjaksi. Liitteet nro 129.1., 129.2 ja 129.3.
Asia on esitelty alustavasti kunnanhallitukselle edellisessä kokouksessa. Lisäksi asia esiteltiin valtuuston iltakoululle 6.5.2002, jossa toimenpiteet saivat yksimielisen hyväksynnän.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kunnan puolelta oheisen liitteiden nro 129.1, 129.2 ja 129.3 mukaiset sopimukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

130 TILOJEN VUOKRAAMINEN / POHJOIS-SATAKUNNAN PUUKAMARI

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 15.01.2002 31 tilojen vuokraamista Kiinteistä Oy Suurimaan Kyläkeskuksesta Pohjois-Satakunnan Puukamarille. Tuolloin hyväksyttiin vuokrasopimusluonnos, jonka mukaan kunta vuokraa Pohjois-Satakunnan Puukamarille 145 m:n alan teollisuus- ja näyttelytilaksi. Ala on puolet kunnan hallinnassa olevasta teollisuustilasta. Vuokra-ajaksi päätettiin 1.4.-31.12.2002 välinen aika.

Käydyissä jatkoneuvotteluissa on todettu, että Puukamari tarvitsee koko

290 m:n tilan, mutta tarve on lähinnä näyttely- ja tapahtumapainoitteista.

Neuvotteluissa lähdettiinkin siitä, että ei laadita kiinteää vuokrasopimusta, vaan kunta laskuttaa kuukausi kerrallaan Puukamaria niin kauan kuin heillä on ko. tilan tarvetta.

Mikäli tuotannollista toimintaa tulee Puukamari tyhjää tilan kahdessa viikossa.

Laskutusvuokraksi on sovittu 1.177,32 (+ ALV). Ensimmäinen lasku on ajalta 15.4.-15.5.2002.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy suoritetut toimenpiteet ja neuvotellut ehdot Pohjois-Satakunnan Puukamarin kanssa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

131 JÄMIJÄRVEN YLÄASTEEN PIHAN PÄÄLLYSTÄMINEN

Valtuuston hyväksymän talousarvion- ja taloussuunnitelman mukaan nuoret on yksi kunnan lähivuosien painopistealueista.

Koululaisilta on tullut useita vuosia toiveita asfalttialueen saamiseksi, jossa voisi pelata katukoripalloa, katulätkää, katusählyä sekä harjoitella rullaluistelua ja -lautailua.

Asia on noussut taas uudelleen esiin. Yhteistyössä kunnan keskushallinnon, teknisen toimen, vapaa-aikatoimen ja koulutoimen sekä koulun opettajien kanssa on päädytty ratkaisuun, että Jämijärven yläasteen piha soveltuisi parhaiten ko. hankkeen paikaksi. Piha on jo kouluremontin yhteydessä pohjattu asfaltointia varten ja asfaltointi parantaa myös koulun yleisilmettä.

Asia esiteltiin valtuuston iltakoululle 6.5.2002 ja se sai iltakoulun yksimielisen hyväksynnän. Määräraha osoitetaan muista investoinneista säästyvistä varoista (esim. maanosto). Mikäli säästöjä ei synny asia viedään valtuustolle lisämäärärahaesityksenä.

Asfaltoinnista on pyydetty tarjous Lemminkäinen OYJ:ltä. Liite nro 131.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää päällystää Jämijärven yläasteen pihan (laajuus n. 1000 m) ja hyväksyy Lemminkäinen OYJ:n lähettämän oheisen liitteen mukaisen tarjouksen.

Koripallotelineiden ja pelimaalien hankinta annetaan koulun liikuntavastaavan tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että samassa yhteydessä Koulutien päällystettä jatketaan koulun nurkalle asti.
______


132 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/MIKKO JA TERTTU HANHILAMMI

Jämijärven kunnan ja Mikko ja Terttu Hanhilammin välillä on allekirjoitettu 13.5.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 16 (tontti RH-3 -alueella) sekä siihen liittyvän lisäalueen osalta. Tontti lisäalueineen vastaa Mielahden alueen ranta-asemakaavamuutoksen mukaista tonttia.

Kauppahinta on 8.779,40 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 132.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Mikko ja Terttu Hanhilammin välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 132.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
--------------

133 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ARI RANTO

Jämijärven kunnan ja Ari Rannon välillä on allekirjoitettu 13.5.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 2 (tontti RH-3 -alueella) osalta.

Kauppakirja on laadittu siten, että Ari Ranto allekirjoitti sen henkilökohtaisesti tai perustettavan yhtiön lukuun.

Kauppahinta on 11.773,15 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 133.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ari Rannon välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 133.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

134 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/ARI RANTO


Jämijärven kunnan ja Ari Rannon välillä on allekirjoitettu 13.5.2002 kauppakirja Mielahden alueen tonttisuunnitelman mukaisen rakennuspaikan n:o 1 (tontti RH-3 -alueella) osalta.
Kauppakirja on laadittu siten, että Ari Ranto allekirjoitti sen henkilökohtaisesti tai perustettavan yhtiön lukuun.

Kauppahinta on 11.773,15 euroa ja maksu kunnallistekniikasta 5.045,65 euroa. Muut kauppaehdot ilmenevät liitteenä nro 134.1 olevasta kauppakirjasta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Ari Rannon välisen kauppakirjan oheisen liitteen nro 134.1 mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

135 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/RIIKKA JA ARI SALONIEMI


Jämijärven kunnan ja Riikka ja Ari Saloniemen Koivumäen välille on valmisteltu kauppakirja, jolla kunta myy Jämijärven kunnan Peijarin kylässä sijaitsevan Pentti I RN:o 2:291 nimisen tilan kauppahintaan 4.163 euroa. Lisäksi tulevat lohkomiskulut.

Ostaja sitoutuu aloittamaan asuinrakennuksen rakentamisen tontille 30.09.2004 mennessä.

Kauppakirjaluonnos on liitteenä nro 135.1

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Riikka ja Ari Saloniemen välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------

136 ISÄNNÖINTIPALKKIOT/TARJOUSTEN PYYTÄMINEN

Kunnan omistuksessa on kolme vuokrayhtiötä: Kiinteistö Oy Jäminsato, kiinteistö Oy Hepohelmi ja As Oy Jämijärven Avennonranta.

Taloyhtiöiden isännöinnistä huolehtii yksityinen taho HL-Kiinteistöt Oy.

HL-Kiinteistöt Oy teki taloyhtiöiden hallituksille korotusesitykset isännöintipalkkioiden nostamiseksi 1.7.2002 alkaen. Taloyhtiöiden hallitukset halusivat asiaan kunnanhallituksen kannan.

Tarjouskirje liitteenä nro 136.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus esittää taloyhtiöiden hallituksille, että taloyhtiöiden isännöinnistä pyydetään tarjoukset.

Perusteena on se, ettei isännöinnin ulkoistamisen jälkeen ole kertaakaan pyydetty tarjouksia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______


137 JÄMIN ALUEEN VESIHUOLTOSUUNNITTELU
Jämin alueen jätevesi- ja vesihanke on saanut myönteisen rahoituspäätöksen ja hankkeen lopullinen suunnittelu käynnistyy.

Alustavan suunnitelman tehneen Air-ix Oy:n kanssa on käyty neuvotteluja suunnitelman tarkentamisesta sekä Jämin kaava-alueen sisäisen kunnallistekniikan suunnittelusta.

Käytyjen keskustelujen pohjalta on Air-ix suunnittelu/Ahiplan Oy jättänyt suunnittelutarjouksen. Liite nro 137.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Air-ix suunnittelu /Ahiplan Oy:n tarjouksen lukuunottamatta maastoon merkitsemistä. Yhteenlaskettua arviohintaa 19.600 ei saa ylittää ilman kunnanhallituksen erillislupaa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

______

139 ELINKEINOASIOIDEN HOITAMINEN

Kunnassa on vireillä useita elinkeinotoimintaan liittyviä hankkeita. Kuntien välinen elinkeinoyhteistyö käynnistynee vuoden 2003 alusta ja siihen asti peruskuntien tulee huolehtia elinkeinotoimestaan itsenäisesti.

Eija Laakkosen kanssa on käyty neuvotteluja elinkeinoasioiden tilapäisestä hoitamisesta. Laakkonen hoitaisi alussa tehtäviä 1-2 päivänä viikossa päiväpalkalla. Päiväpalkka lasketaan 2018 euron kuukausipalkan mukaan tehtyjen päivien mukaan. Tämä käytäntö olisi voimassa touko- ja kesäkuun. Heinäkuussa hän pitää lomaa.
Elokuun alusta palataan asiaan vuoden lopun järjestelyjen osalta.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy elinkeinotoimen järjestelyt oheisen neuvottelutuloksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________


140 JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA KANKAANPÄÄN UA:N VÄLISEN SOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kankaanpään UA ry on tarjonnut kunnalle oheisen liitteen mukaista yhteistyösopimusta vuoden 2002 Jokamiesluokan kilpailujen osalta. Liite nro 140.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen sopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______