Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 8/2009

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 6.5.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

11.5.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

130 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  133

131 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  133

132 §    PALKANTARKISTUKSET 1.5.2009 ALKAEN  134

133 §    KYSELY LOMARAHAVAPAISTA JA PALKATTOMASTA VIRKA- /  TYÖVAPAASTA  135

134 §    TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA V. 2009 - 2011  136

135 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  137

136 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  138

137 §    RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VALINTA  139

138 §    ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN  140

139 §    VAALIEN ULKOMAINOSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN  141

140 §    VALTIONAVUSTUKSEN SAAMINEN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN  VUOSILLE 2009 – 2010  142

141 §    POSAN TOTEUTUMARAPORTTI 1.1.-31.3.2009  143

142 §    ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINNISTA TOTEUTTAMISHANKETTA  VARTEN” –HANKKEEN RAHOITUSPÄÄTÖS  144

143 §    TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA JÄMIJÄRVEN  TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2008  TILINTARKASTUKSESTA  145

144  §   KUNTAJOHTAJIEN KIRJE SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRILLE  TALOUDEN VAKAANNUTTAMISEKSI 146

145 §    POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / MARTTI JOKINIEMI 147

146 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2009  148

147 §    KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI 149

148 §    NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2009  150

149 §    VASTINE PIRKAN LAATUPALVELU OY:N VALITUKSEEN  151

150 §    LÄÄKÄRIAUTOTOIMINNAN TUKEMINEN  152

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

 ämijärven kunta                                     KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2009                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

11.5.2009 kello 18.30   20.18

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja
Ari Uusi-Rasi

Kari Jokisalo

Kati Mansikkamäki

Olli Seppälä

Päivi Leponiemi                       varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Satu Jokela

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                    valtuuston puheenjohtaja klo 19.15-20.18
Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja klo 18.30-20.12
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 130 - 150

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia
                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   18.5.2009

Allekirjoitukset

 

 

Päivi Leponiemi                       Kari Jokisalo 
                       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   18.5.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

130 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

131 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Päivi Leponiemi ja Kari Jokisalo.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          5 §                27.4.2009

                                            Yhteistyötoimikunta          12 §              11.5.2009

 

132 §           PALKANTARKISTUKSET 1.5.2009 ALKAEN

 

                     Voimassa olevan sopimuksen mukaan seuraavat palkantarkistukset astuvat voimaan 1.5.2009 alkaen. Kyseessä on 0,3 %:n järjestelyerä ja 0,5 %:n suuruinen samapalkkaisuuserä. Eriä käytetään paikallisten palkkausepäkohtien korjaamiseen ja palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Samalla pyritään parantamaan palkkakilpailukykyä.

 

Ehdotus:                            Päätösehdotus kokouksessa.

 

Päätös:                              Päätettiin jatkaa asian valmistelua siten, että OVTES puolella esitys tehdään TVA:n pohjalta ja muiden osalta korotus jaetaan tasan palkansaajien kesken.

 

                                            -----

 

KH 12 §                             Palkantarkistus (0,8%) jakaantuu seuraavasti:

                    

-          OVTES yht. 626,60 €/kk

-          Muut yht. 582,60 €/kk

 

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että

                                           

1.      OVTES alaisten henkilöiden palkantarkistukset 1.5.2009 toteutetaan oheisen liitteen mukaisesti. Liite nro 12.1.

2.      muiden henkilöiden osalta (ei kunnanjohtaja) palkankorotukset toteutetaan samansuuruisena eli 17,65 euroa/henkilö.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Lisäksi päätettiin, että seuraavalla palkantarkistuskierroksella kaikkien palkansaajien osalta huomioidaan työnvaativuus eikä korotussummaa

                                            jaeta tasaisesti kaikkien kesken.

 

                                            -----

                    

KH 132 §                           OVTES´n alaisten henkilöiden palkantarkistus ilmenee liitteestä

                                            nro 132.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Yhteistyötoimikunta          11 §              11.5.2009

 

133 §            KYSELY LOMARAHAVAPAISTA JA PALKATTOMASTA VIRKA- / TYÖVAPAASTA

 

Yhteistyötoimikunta päätti kokouksessaan 27.4.2009 6 § lähettää kunnan henkilökunnalle kyselyn, jossa tiedustellaan henkilökunnan halukkuutta vaihtaa lomarahoja vapaaseen tai mahdollisen palkattoman virkavapaan tai työloman ottamiseen. Kyselylomake on liitteenä nro 11.1.

 

Suoritettuun ennakkokyselyyn vastasi 47 työntekijää eli n 2/3 kaikista kunnan viran- ja toimenhaltijoista. Vastaajista vain 10 henkilöä on valmis vaihtamaan osan lomarahoistaan vapaaksi. Toimenpiteen kustannusvaikutus eli säästö on n. 8 000 euroa.

 

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta keskustelee asiasta saadun palautteen pohjalta.

 

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että lomarahojen vapaaehtoista vapaana ottamista puolletaan ja asiasta tehdään tarvittaessa paikallinen sopimus.

 

                                            -----

 

 

KH 133 §                           Kyselylomake on liitteenä nro 133.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

                                           


                                            Yhteistyötoimikunta          10 §              11.5.2009

 

 

134 §            TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMA V. 2009 - 2011

 

 

                                            Esityslistan liitteenä on työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2009 - 31.12.2011. Liite nro 10.1

 

Ehdotus:                            Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa toimintasuunnitelmasta.

 

Päätös:                              Yhteistyötoimikunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus hyväksyy työterveyshuollon toimintasuunnitelman v. 2009 – 2011 esityslistan

liitteen mukaisesti.           

 

                                            -----               

 

 

KH 134 §                           Työterveyshuollon toimintasuunnitelma 1.1.2009-31.12.2011 on esityslistan liitteenä nro 134.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     


 

135 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                                                       

-          Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, Aquarius 2/2008 ja muita kuulumisia

-          Lounais-Suomen ympäristökeskus, Luonnonsuojelulain 72 a §:n mukainen päätös liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan määrittämisestä ja alueen metsän käsittelystä.

-          Kuntaliitto, Kopioston nauhoitussopimukset vuodelle 2009

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200904

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, toiminnan ja talouden raportti     1-3/2009

-          TE-keskus, kielteinen päätös Jämijärvi kko – Vihuntien kevyen liikenteen väylä

-          Kuntaliitto, Lääkkeiden velvoitevarastointia koskeva lainsäädäntö uudistuu

-          D-Fence turvallisuusraportti 4/2009

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 3/2009

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, raportti sosiaaliasiamiestoiminnasta vuodelta 2008

-    Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Kauppila, Salomäki

 

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

                     

136 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy

                                            Varsinainen kevätyhtiökokous              16.4.2009

                                            Yhteistyötoimikunta                                27.4.2009

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   128 §            4.5.2009

 

137 §            RAKENNUSPÄÄLLIKÖN VALINTA

 

Rakennuspäällikkö Juhani Viilo jää eläkkeelle 1.2.2010 alkaen. Kunnanhallituksen päätöksen 23.9.2008 § 261 mukaisesti paikka on ollut haettavan jo nyt siten, että valittu henkilö toimii alussa muulla vakanssilla ja siirtyy sen jälkeen rakennuspäällikön virkaan kun Juhani Viilo on jäänyt henkilökohtaiselle eläkkeelle.

 

Paikka on ollut haettavana 27.4.2009 mennessä ja hakuilmoitus on julkaistu Satakunnan Kansassa, Kankaanpään seudussa ja Pohjois-Satakunta lehdessä. Tämän lisäksi ilmoitus on ollut työhallinnon sivuilla mol.fi ja kunnan ilmoitustaululla.

Hakuilmoitus on liitteenä nro 128.1.

 

Määräaikaan on saatu 6 hakemusta. Yhdistelmä hakijoista jaetaan kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää haastattelun järjestämisestä ja haastattelijoista sekä haastatteluun kutsuttavista.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti haastatella hakijoista rakennusinsinööri Pentti Virtasta kunnanhallituksen seuraavassa kokouksessa. Mikäli haastattelu ei johda valintaan, kunnanhallitus kutsuu lisää haastateltavia erilliseen haastattelutilaisuuteen.

 

                                            -----

 

KH 137 §                          

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus suorittaa rakennusinsinööri Pentti Virtasen haastattelun ja tekee haastattelun pohjalta päätöksen.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Jämijärven kunnan rakennuspäällikön virkaan 1.2.2010 alkaen rakennusinsinööri Pentti Virtasen. Valittu toimii

ko. päivämäärään saakka kunnan työsuhteisena hankepäällikkönä. Hankepäällikkönä Pentti Virtasen loppupalkka on 3 000 euroa kuukaudessa ja hänen siirtyessään rakennuspäällikön virkaan palkkaus korotetaan ko. tehtävää vastaavalle tasolle.

 

                                            Pentti Virtanen poistui esteellisenä kokouksesta haastattelun jälkeen klo 20.18.

 

                                            Tämä asia käsiteltiin kunnanhallituksen kokouksen viimeisenä asiana.

                                            _____

 

 


 

138 §            ENNAKKOÄÄNESTYKSEN LAITOSÄÄNESTYSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

 

                                            Laitoksia, joissa ennakkoäänestys järjestetään, ovat:

1)     sairaalat, esimerkiksi: yleissairaalat, terveyskeskuksen vuodeosastot, mielisairaalat jne.

2)     ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen määräämät sosiaalihuollon toimintayksiköt, esimerkiksi: vanhainkodit ja vastaavat yksiköt, hoito-, hoiva-, veljes- ja sairaskodit, sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa tarkoitetut palvelutalot, asuntolat, päihdehuollon laitokset, kehitysvammalaitokset jne. Vaalilain 9 § 1 momentin 3 kohdan mukaan kaikkiin ympärivuorokautista hoitoa antaviin sosiaalihuollon toimintayksiköihin on järjestettävä ennakkoäänestys. Vaalilaissa on lisäksi säädetty kunnanhallitukselle oikeus määrätä, että ennakkoäänestys järjestetään myös muuhun sosiaalihuollon toimintayksikköön, siis myös sellaiseen, jossa ei anneta ympärivuorokautista hoitoa. Paikalliset olosuhteet huomioon ottaen laitoksissa oleville tulee järjestää mahdollisimman tarkoituksenmukaiset äänestysmahdollisuudet. Kunnanhallituksen on päätettävä asiasta hyvissä ajoin ennen ennakkoäänestyksen alkamista; sekä

3)     Rangaistuslaitokset, esimerkiksi: vankilat, työsiirtolat, vankimielisairaala jne.

 

Ennakkoäänestyspaikaksi määrätyissä laitoksissa saavat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt (asukkaat). Ennakkoäänestys laitoksissa toimitetaan vaalien ennakkoäänestysajanjaksona laitoksen kanssa sovittavana aikana.

 

Jämijärven kunnassa laitosäänestys on järjestetty vanhainkodilla ja siihen ovat voineet osallistua myös Kielokodin ja Hopearinteen palvelutalon asukkaat.

 

Onnikoti on ympärivuorokautista hoitoa antava sosiaalihuollon toimintayksikkö, joten myös se tulee määrätä ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikaksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus määrää ennakkoäänestyksen laitosäänestyspaikaksi

 

1)     vanhainkodin, mukaan lukien Kielokoti ja Hopearinteen palvelutalo sekä

2)     Onnikodin

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

139 §            VAALIEN ULKOMAINOSPAIKKOJEN MÄÄRÄÄMINEN

 

Vaalien ulkomainospaikat on sijoitettava alueille, jotka ovat kunnan hallinnassa ja määräysvallassa. Ulkomainospaikkoja valitessa on otettava huomioon vaalilain säännökset, jotka edellyttävät, että vaalimainoksia ei sijoiteta ennakkoäänestys- tai äänestyspaikalle ja niiden läheisyyteen siten, että niiden voitaisiin katsoa vaikuttavan äänestäjien vaalivapauteen. Lähtökohtana voidaan pitää sitä, etteivät vaalimainokset näy vaalihuoneistoon taikka sen sisäänkäyntiin.

 

Jämijärven kunnassa on ollut kolme vaalien ulkomainospaikkaa. Mainospaikat ovat olleet torialueella, Jämintien risteyksessä ja Markkalan asuntoalueen risteyksessä. Torialueen mainospaikkaa on käytetty, mutta muut ovat olleet hyvin vähäisellä käytöllä kaikissa vaaleissa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi vaalien ulkomainospaikka ja se sijaitsee kunnan torialueella.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

140 §            VALTIONAVUSTUKSEN SAAMINEN KERHOTOIMINNAN KEHITTÄMISEEN VUOSILLE 2009 – 2010

 

Opetushallitus on myöntänyt 21.4.2009 Jämijärven kunnalle 10 000 euroa kerhotoiminnan kehittämiseen. Liite nro 140.1.

 Avustuksen perusteena olevat hyväksytyt kokonaismenot ovat 13 333 euroa.

 

Vuosien 2009-2010 painopisteinä ovat kerhotoiminnan monipuolistaminen, laajentaminen ja vakiinnuttaminen, kolmannen sektorin aktivoiminen, kerhonohjaajien ja oppilaiden motivointi ja innostaminen sekä kodin ja koulun yhteistyön kehittäminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee opetushallituksen päätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

141 §            POSAN TOTEUTUMARAPORTTI 1.1.-31.3.2009

 

 

Esityslistan liitteenä on  PoSan toteutumaraportti ajalta

1.1.-31.3.2009. Liite nro 141.1.

 

Huomioitavaa on, että tukipalveluita ei ole jaettu kuntakohtaisesti. Jakamattomia tukipalveluita on nettona 713 331 euroa.

 

PoSan toteutumaraportti tuotekorteittain on nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee PoSan toteutuman tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

142 §            ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINNISTA TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN” –HANKKEEN RAHOITUSPÄÄTÖS

 

 

Satakunnan Te-keskus on tehnyt 16.4.2009 myönteisen päätöksen Jämijärven kunnalle hankkeelle ”Esiselvitys asukkaiden hyvinvoinnista toteuttamishanketta varten”. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 15 000 euroa. Hyväksytyn rahoitussuunnitelman mukaan EU + valtion osuus on 10 800 euroa, kuntaosuus 2 700 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 1 500 euroa.

 

Rahoituspäätös on hakemuksen mukainen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee sadun rahoituspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

 

 

143 §            TILINTARKASTUSPÖYTÄKIRJA JÄMIJÄRVEN     TARKASTUSLAUTAKUNNALLE JA KUNNANHALLITUKSELLE VUODEN 2008 TILINTARKASTUKSESTA

 

Kunnan tilintarkastaja Risto Pohjanpiiri on jättänyt kunnanhallitukselle tilintarkastuspöytäkirjan v. 2008 tilintarkastuksesta. Liite nro 143.1.

 

Tilintarkastuspöytäkirja on yhteenveto vuoden 2008 tilintarkastushavainnoista.

 

Tilikauden aikana ei ole tullut esille sellaisia KunL 73:n tarkoittamia epäkohtia, joista tilintarkastajan on ilmoitettava viipymättä tarkastuslautakunnalle ja tarvittaessa myös kunnanhallitukselle.

 

Tilintarkastaja on kiinnittänyt huomiota kattamattomien alijämien yhteissummaan, jota ei taloussuunnitelman v. 2009-2011 mukaan pystytä kattamaan. Lisäksi on kiinnitetty huomiota siihen, että myyntisaamisissa on jonkin verran vanhoja saamisia, jotka olisi tullut kirjata kuluiksi.

Kaikista pysyvistä vastaavista ei ole ollut tase-erittelyä ja lisäksi kunnan omistamista maa-alueista ei ole ajantasaista luetteloa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tilintarkastuspöytäkirjan tiedokseen ja antaa tarvittavien muutosten valmistelun taloustyöryhmän tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

144  §           KUNTAJOHTAJIEN KIRJE SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRILLE TALOUDEN VAKAANNUTTAMISEKSI

 

Pohjois-Satakunnan seudun kunnanjohtajat ovat lähettäneet Satakunnan sairaanhoitopiirille kirjeen, jolla edellytetään, että sairaanhoitopiiri käynnistää välittömästi toimenpiteet talouden vakaannuttamiseksi kuntien nykyisen rahoituspohjan tasolle. Kirje on liitteenä nro 144.1.

 

                                            Vastaavanlainen kirjelmä on lähtenyt ainakin karhukunnilta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee lähetetyn kirjeen hyväksyen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 19.15.

 

                                            _____


 

 

 

145 §            POIKKEAMISLUPAHAKEMUS / MARTTI JOKINIEMI

 

 

Martti Jokiniemi anoo poikkeamislupaa loma-aittarakennuksen (41,5 m2) rakentamiseksi omistamalleen Päivärinne nimiselle tilalle RN:o 9:33 Jämijärven Vihunkylässä.

Rakennuspaikan pinta-ala on 16 500 m2. Tähän mennessä käytetty rakennusoikeus ko. rakennuspaikalle on yhteensä 102 m2.

 

Poikkeamista haetaan Jämijärven kunnan rakennusjärjestyksen kohdan 5.3 määräyksistä:

 

-          Loma-asuntokäyttöön tarkoitetulla rakennuspaikalla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 120 m2.

-          Rakennuksella saa olla yksi yksiasuntoinen loma-asunto ja talousrakennus.

 

Kohteen osalta loma-asuntorakentaminen jää alle rakennusjärjestyksessä mainitun 80 m2:n enimmäisalan.

 

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen. Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää puoltaa Martti Jokiniemen poikkeamislupahakemusta.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____


 

 

 

 

146 §           TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.3.2009

 

                                          Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2009. Liite nro 146.1. Vertailutietona on tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 


 

147 §            KESÄTYÖTUET NUORTEN TYÖLLISTÄMISEKSI

 

                     

                                            Jämijärven kunta on tukenut yrityksiä, jotka työllistävät nuoria kesällä. Tuet ovat kesän 2009 osalta olleet haettavissa 30.4.2009 mennessä.

 

Tuen suuruus on 340 euroa/työllistetty nuori.

 

Määräaikaan mennessä tukea haettiin 12 nuoren työllistämiseen. Työryhmän esitys on liitteenä nro 147.2.

Liite tukea hakeneista yrityksistä nro 147.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy työryhmän esityksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            _____          

 

 


 

148 §           NUORTEN KESÄTYÖLLISTÄMINEN V. 2009

 

                     Kunta on vuosittain työllistänyt nuoria, jotka eivät muuta kautta ole saaneet kesätyötä. Työllistämisen periaate on ollut 2 vko / 200 euroa.

 

                     Määräaikaan mennessä kunnan kesätöitä haki 29 nuorta, yksi hakija työllistyy yritystuen kautta. Määräraha riittää kaikkien hakeneiden työllistämiseen. Hakijat ilmenevät liitteestä nro 148.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää työllistää oheisen liitteen mukaiset nuoret periaatteella 2 vko / 200 euroa.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____

 

 


 

149 §            VASTINE PIRKAN LAATUPALVELU OY:N VALITUKSEEN

 

Pirkan Laatupalvelu Oy on valittanut Turun hallinto-oikeuteen Jämijärven kunnanhallituksen päätöksestä 16.3.2009 § 93 koskien Destia Oy:n maa-aineslupahakemusta.

 

Hallinto-oikeus on pyytänyt Jämijärven kunnalta vastinetta tehtyyn valitukseen. Luonnos vastineeksi sekä valituskirjelmä ovat liitteenä nro 149.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus antaa asiasta oheisen liitteen mukaisen vastineen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

150 §            LÄÄKÄRIAUTOTOIMINNAN TUKEMINEN

 

Satakunnan ensihoidon lääkäriautotoiminnan tukiyhdistys ry on lähettänyt 1.2.2009 laaditun tiedotteen, jolla se tiedottaa Satakunnan lääkäriauton toiminnan tilanteesta. Kirjelmä on liitteenä nro 150.1. Kirjelmään sisältyy toivomus lääkäriautotoiminnan tukemisesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää tukea lääkäriautotoimintaa 1 eurolla/asukas eli 2103 eurolla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____