Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 17/2004

Laatimispäivämäärä: 01.12.1004

KokoustiedotAika 08.12.2004 kello 18.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone


Käsiteltävät asiat
319 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 336

320 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 336

321 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN Sivu 337

322 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 338

323 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA KIRSI VÄLIMAAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS Sivu 339

324 § TEEMA-ASIAT/SOSIAALITOIMI Sivu 340

325 § VALTIONOSUUDET V. 2005 SIVISTYSTOIMEN OSALTA Sivu 341

326 § JUHALAN ALUEEN II VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN TOTEUTTAMINEN/ TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS Sivu 342

327 § JÄMI TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI -HANKKEEN VUOKRASOPIMUKSIEN HYVÄKSYMINEN Sivu 344

328 § SEPPO RAJAKORVEN PERINNÖNLUOVUTUSHAKEMUS Sivu 345

329 § VUODEN 2005 ENSIMMÄISISTÄ KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN Sivu 347

330 § HALLINTOSÄÄNNÖN VALMISTELUTILANNE Sivu 348

331 § MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2004 TALOUSARVIOON Sivu 349

332 § PALKANTARKISTUSANOMUS / KIRJASTOSIHTEERI AIRA PIETILÄ Sivu 350

333 § VUODEN 2005 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2005 - 2007 HYVÄKSYMINEN Sivu 351

334 § KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN / SYKSYN HAKU 2004 Sivu 353

335 § JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT Sivu 354

336 § VUODEN 2004 LOPUN LAINATARJOUKSET Sivu 357

337 § VIEMÄRILAITOSTA KOSKEVA JÄMI I ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN Sivu 358

338 § KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 7.1.2005 Sivu 360

339 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2004 Sivu 361

340 § KUNNAN TOIMENPITEET PALKKA-ASIOISSA 01.09.2004 ALKAEN Sivu 362

341 § SM-HIIHDOT 2005 -MARKKINOINTIPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN Sivu 364

342 § YHTEISTYÖ JÄMIN SM-HIIHDOISSA 28.-30.1.2005 Sivu 365Puheenjohtaja

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

 
JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 17/2004
KOKOUSAIKA 08.12.2004 klo 18.00 - 20.40
KOKOUSPAIKKA Kunnantalon kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti klo 18.42 - 20.40

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja klo 18.00-20.00

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Auli Ranta vs. perusturvajohtaja klo 18.00 - 19.15

Carita Vuorinen vs. sosiaalityöntekijä klo 18.00 - 18.42

Elina Lahtinen vs. kanslisti klo 18.00 - 18.42

ASIAT §§ 319 - 343

319 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

320 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

321 § PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Tekninen lautakunta 09.11.2004

- Kunnanhallituksen aamukoulu, muistio 23.11.2004

- Perusturvalautakunta 22.11.2004

- Satakunnan vetovoimaohjelma, ohjausryhmän kokous 18.11.2004

- Yhteistyötoimikunta 07.12.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

322 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry/Pohjois-Satakunnan Leader+: Ilmoitus kuntarahan maksamisesta

- Kaseva: Yöpäivystys Kankaanpään terveyskeskuksessa

- Satakuntaliitto: Kunnan kaavoituskatsauksessa mahdollisesti esille otettavat maakunnan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava- sekä muut maakunnan suunnitteluun kuuluvat asiat

- Suomen Liikunta ja Urheilu ry ja Suomen kuntaliitto: Kumppanuushanke Tervehdys

- Lounais-Suomen ympäristökeskus: Poikkeamispäätös

- Satakuntaliiton tiedote: Satanen 2/2004

- Sisäasiainministeriö: Haku julkiset palvelut verkkoon (JUPA) - hankkeen käyttöönottoprojekteihin

- Satakuntaliitto: Satakuntaliiton vuoden 2005 talousarvio- ja taloussuunnitelma vuosille 2005 - 2007

- Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry: Rahoitetut Leader+ -hankkeet vuosina 2001 - 2004

- Sisäasiainministeriö: Sisäasiainministeriön päätös seutukuntajaosta

- TE-keskus: Satakunnan työllisyyskatsaus 10/2004

- Kiinteistönluovutusilmoitus:

- Peijari, Ritakorpi

- Tykköö, Lähteenmäki

- Jämijärvi, Jäminsuu

- Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto: Kunnallisvirkamiesliitto ry:n nimenmuutos

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


_______

323 § JÄMIJÄRVEN KUNNAN JA KIRSI VÄLIMAAN VÄLINEN YHTEISTYÖSOPIMUS

Jämijärven kunnan ja hiihtäjä Kirsi Välimaan välillä on jatkunut pitkäaikainen yhteistyö.

Yhteistyön jatkoksi on kaudelle 2004 - 2005 laadittu liitteen mukainen yhteistyösopimus. Liite nro 323.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja hiihtäjä Kirsi Välimaan välisen yhteistyösopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

324 § TEEMA-ASIAT/SOSIAALITOIMI

Sosiaalitoimiston henkilökunta tulee kertomaan kunnanhallitukselle sosiaalitoimen ajankohtaisista asioista.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Auli Ranta, Aila Sivula, Carita Vuorinen ja Elina Lahtinen sosiaalitoimesta olivat kuultavana tämän asian käsittelyn ajan.

Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti työjärjestyksen muutoksen siten, että seuraavaksi käsiteltiin pykälät 327, 335, 337 ja 340, jonka jälkeen palataan esityslistan mukaiseen käsittelyjärjestykseen.

Kunnanhallituksen jäsen Tapio Rajalahti saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo 18.42.

_______

325 § VALTIONOSUUDET V. 2005 SIVISTYSTOIMEN OSALTA

Opetusministeriö on 23.11.2004 lähettänyt kunnille vuoden 2005 koskevat sivistystoimen yksikköhintapäätökset ja valtionosuuksien laskennalliset perusteet. Päätös on esityslistan liitteenä nro 325.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee ko. päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 249 § 14.09.2004

326 § JUHALAN ALUEEN II VAIHEEN KUNNALLISTEKNIIKAN TOTEUTTAMINEN/ TALOUDELLINEN LOPPUSELVITYS

KH 249 § 

Juhalan kaava-alueen I vaiheen kunnallistekniikan suunnittelun yhteydessä laadittiin suunnitelmat myös II vaiheen osalta. Juhalan I vaiheen kunnallistekniikka toteutettiin tuolloin välittömästi ja II vaihe jäi odottamaan myöhempää ajankohtaa. Kaavakartta I ja II alueesta on liitteenä nro 249.1.

Juhalan alue I:een kuuluu 7 tonttia , joista 2 on rakennettu. Toisen vaiheen kysyntä on lisääntynyt ja alueelle on tällä hetkellä 3 varausta (tontteja on yhteensä 5).

Aikanaan v. 2002 talousarviota ja investointisuunnitelmaa hyväksyessään valtuusto päätti, että mikäli Juhala II alueen tonteista tehdään kaksi kauppaa ennen vuotta 2003 voidaan silloista kunnallistekniikan rakentamisaikataulua aikaistaa. liite nro 249.2

Samaa periaatetta on noudatettu ko. alueen myöhemmässäkin markkinoinnissa ja se on saanut hyväksynnän myös luottamushenkilöiden piirissä.

Kunnanhallitus käsitteli viime kokouksen jälkeen epävirallisesti tilannetta II alueen osalta koska kiinnostuneita rakentajia on jo kolme. Tällöin sovittiin, että alueella tehdään vielä tarkentava maapohjatutkimus ja selvitetään laadittujen suunnitelmien pohjalta arvio kunnallistekniikan hinnaksi.

Alustava arvio kunnallistekniikan hinnaksi on valmistunut ja kunnanhallituksen kokoukseen mennessä saadaan selvitys siitä mitä kunnallistekniikan toteuttaminen maksaisi, jos se tehtäisiin ns. omana työnä.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja ovat keskustelleet hankkeen rahoituksesta. Hanketta ei ole budjetoitu ja siksi kunnanjohtaja yrittää löytää säästökohteet hankeen rahoittamiseksi kunnanhallituksen kokokseen mennessä.

Tällä hetkellä niitä ovat ainakin:

- Mielahden kokoontumis- ja saunatilat

(aloitus siirtyy seuraavalle vuodelle) 24.000 €

- Jämin aluerakentaminen

(siirtyy osittain seuraaville vuosille) 20.000 €

- Perhepuiston tiestö 10.000 €

- Jämijärven kunnostus

(ei saada tänä vuonna ympäristölupapäätöstä) 75.000 €

Mikko Hietapakka on suorittanut rakennuspaikkojen kairaukset ja tontit nro 1-2 ja 4-5 ovat hyviä rakennuspaikkoja. Tontin nro 3 osalta tehdään tarkempi tutkimus rakennuksen sijoittelusta ja maapohjan laadusta.

Rakennusmestari Pentti Virtanen on koonnut tarjousten perusteella arvion ko. kunnallistekniikan hinnaksi mikäli hanke toteutetaan ns. omana työnä. Se on n. 74.000 euroa. Vastaava arvio urakalla tehtynä on 82.000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää

1) antaa kunnan teknisen toimen tehtäväksi käynnistää Juhalan II vaiheen kunnallistekniikan rakentamisen välittömästi

2) hyväksyä, että hanke toteutetaan ns. omana työnä, jonka valvojana toimii rakennusinsinööri Pentti Virtanen

3) esittää valtuustolle, että hanke rahoitetaan Jämijärven kunnostamiseen varatusta säästyvästä määrärahan osuudesta (75.000 euroa).

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Puhetta johti tämän asian osalta kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

----------

KH 326 § 

Kunnallistekniikan rakentaminen on saatu päätökseen ja rakennusinsinööri Pentti Virtanen on laatinut hankkeesta taloudellisen loppuselvityksen. Liite nro 326.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee taloudellisen loppuselvityksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


_______

327 § JÄMI TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI -HANKKEEN VUOKRASOPIMUKSIEN HYVÄKSYMINEN

Jämi tuotteillaan tunnetuksi -hanke toimii Jämin hiihtotunnelin hallinnoimassa toimistotilassa Jämikeskuksessa.

Projektin ja hiihtotunnelin välille on laadittu oheisen liitteen nro 327.1 mukainen vuokrasopimus.

Projektin käyttöön on vuokrattu myös käytetty kopiokone Jämin Tilipalvelu Ky:ltä. Vuokrasopimus on liitteenä nro 327.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaiset vuokrasopimukset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

________

Kunnanhallitus 133 § 27.04.2004

Kunnanhallitus 317 § 16.11.2004

Maaseutulautakunta 19 § 01.12.2004

 

328 § SEPPO RAJAKORVEN PERINNÖNLUOVUTUSHAKEMUS

KH 133 § 

Seppo Rajakorpi on kuollut ilman perillisiä. Asiainhoitaja Pentti Larimaa on tiedustellut tuleeko kunta esittämään Perintökaaren 5 luvun 2 pykälään perustuvan perinnönluovutushakemuksen kiinteistön osalta.

Ehdotus: Kunnanhallitus ilmoittaa tehtyyn tiedusteluun viitaten, että se tulee esittämään Perintökaaren 5 luvun 2 pykälään perustuvan perinnönluovutushakemuksen koko Seppo Rajakorvelta jääneen omaisuuden osalta.

Varsinainen perinnönluovutushakemus perusteluineen käsitellään kunnanhallituksessa myöhemmin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH  317 § 

Tämän jälkeen asiaa on käsitelty kunnanhallituksen iltakoulussa ja kunnanhallituksen keskusteltavissa asioissa.

Lopullisen hakemuksen määräaika menee umpeen 04.02.2005.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää lopullisen hakemuksen valmistelijan ha hakemuksen perustelut.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1) antaa hakemuksen valmistelun perusteluineen maaseutulautakunnan tehtäväksi ja

2) että esitys hakemukseksi perusteluineen tulee olla valmis seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen 8.12.2004 mennessä.

----------

Maasltk § 19 

Maaseutulautakunta käy paikan päällä tekemässä katselmuksen ja kuulee muita hallintokuntia asian tiimoilta. Asiasta annetut lausunnot käsitellään kokouksessa katselmuksen aikana. Päätösehdotus annetaan kokouksessa.

Lautakunta tutustui kiinteistöön paikan päällä Kari Vähävihun opastuksella. Eri hallintokuntien ehdotukset kiinteistön käyttömuodoiksi käsiteltiin.

Ehdotus: Lautakunta päättää katselmuksen ja hallintokuntien tekemien ehdotusten perusteella sopivimmasta käyttötarkoituksesta kiinteistölle.

Päätös: Lautakunta päätti yksimielisesti ehdottaa, että kunta hakee Seppo Rajakorven perintöä itselleen kokonaisuudessaan. Kiinteistöistä muodostettaisiin leirikeskus, joka palvelisi monenlaisia käyttötarkoituksia. Käyttökohteita voisivat olla mm. leirikoulut, rippileirit, kesäsiirtolat, monenlaiset sosiaalipuolen kohderyhmien leirit, taideleirit. Kuolinpesän rahavarat käytettäisiin rakennusten ja ympäristön kunnostamiseen ja rakentamiseen. Maaseutusihteerin tehtäväksi annettiin laatia kunnanjohtajan kanssa hakemus perinnön saamiseksi kunnalle.

--------------

KH 328 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy maaseutulautakunnan ehdotuksen ja päättää jättää oheisen liitteen nro 328.1 mukaisen hakemuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

329 § VUODEN 2005 ENSIMMÄISISTÄ KOKOUKSESTA PÄÄTTÄMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää vuoden 2005 ensimmäisen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston kokousajankohdat.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että vuoden 2005 ensimmäiset kokoukset järjestetään seuraavina päivinä:

- kunnanhallitus 18.01.2005 ja

- valtuusto 25.01.2005

________

330 § HALLINTOSÄÄNNÖN VALMISTELUTILANNE

Kunnanjohtaja on valmistellut Jämijärven kunnan uutta hallintosääntöä.

Uuden hallintosäännön mukaan sillä kumotaan nykyisen hallintosääntö, virkasääntö ja taloussääntö. Hallinnonaloittaiset johtosäännöt tullaan tarkistamaan tulevaa hallintosääntöä vastaavaksi.

Hallintosäännön valmistelu on vielä kesken ja valmistelun tämän hetken tilanne esitellään kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että ennen kunnanhallituksen käsittelyä hallintosääntöluonnos käsitellään laajennetussa johtoryhmässä, jossa on mukana myös lautakuntien esittelijät.

________

331 § MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2004 TALOUSARVIOON

KH 331 § 

Hallintokunnilta on pyydetty esitykset talousarviomuutoksiksi vuoden 2004 talousarvioon. Muutosten nettovaikutus on yhteensä 302.850 euroa. Liite nro 331.1.

Menojen lisäysten lisäksi on huomion arvoista se, että monessa kohtaa tulot jää alle arvion tai eivät toteudu lainkaan. Osa näistä on johtunut kirjausteknisistä syistä, joita ei talousarvion teon yhteydessä ole tiedetty.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2004 muutokset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

Kunnanhallitus 295 § 26.10.2004

332 § PALKANTARKISTUSANOMUS / KIRJASTOSIHTEERI AIRA PIETILÄ

KH 295 §

Kirjastosihteeri Aira Pietilä on pyytänyt kunnanhallitusta tarkistamaan palkkansa, koskien pätevyyden vuoksi tehtyä alennusta.

Perustelut ilmenevät liitteestä nro 295.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää pyytää asiasta kunnan palkka-asiamiehen lausunnon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KH 332 § 

Asiasta on käyty neuvottelut 23.11.2004. Neuvottelumuistio on liitteenä 332.1.

Kaikki mukana olleet osapuolet hyväksyivät neuvottelutuloksen.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy kirjastosihteeri Aira Pietilän palkkauksen oheisen liitteen mukaisen neuvottelutuloksen mukaisesti.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti pyytää asiasta yhteistyötoimikunnan lausunnon.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.00.

_____

333 § VUODEN 2005 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN VUOSILLE 2005 - 2007 HYVÄKSYMINEN

KH 333 § 

Vuoden 2004 talous toteutui alkuvuodesta hyvin. Loppuvuotta kohti kunnan verotulojen kehitys on kuitenkin hiipunut ja näyttää, että vuoden 2004 tilinpäätös voi kääntyä alijäämäiseksi.

Valtionosuudet toteutuvat lähes budjetoidusti.

Vuoden 2005 merkittävin hanke on Jämin monitoimiareenan rakentaminen. Hanke on yhteistyöhanke, jonka rakennuttajana toimii Jämi-Säätiö. Samassa yhteydessä toteutetaan myös pellettilämpölaitoksen rakentaminen. Asunto- ja vapaa-ajan tonttien myyntiä ja markkinointia on tarkoitus jatkaa ja tavoitteena on n. 5 - 10 tontin vuosivauhti.

Kunnallisveron tulo-% on koko suunnitelmakauden 19. Kiinteistöveroprosentit säilyvät ennallaan.

Kunnallisverontuotto on laskettu siten, että vuoden 2003 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti:

- v. 2004 + 2,5 %

- v. 2005 + 2,75 %

Jämijärven kunnan verotulojen kasvu on parina viime vuonna ollut valtakunnan keskitasoa ja tämä on vaikuttanut siihen, että verotulojen tasaus on pienentynyt selvästi. Pienennys on samaa suuruusluokkaa kuin valtionosuuksien kasvu eli ne kumoavat toisensa.

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen ollen välillä 126 - 150 €/asukas.

Talousarviolainojen määrä nousee suunnittelukauden alussa, mutta kääntyy vuonna 2007 selvään laskuun (vaihteluväli 931 €/as - 1000 €/as).

Käyttötalousmenot kasvavat vuoden 2004 talousarvioon verrattuna 1,8 % ja palkkamenot 6,6 %.

Palkkamenojen kasvuun vaikuttavat v. 2003 lopussa tehdyt palkantarkistukset ja v. 2005 arvioidut palkankorotukset (3,5 %) sekä henkilöstösuunnitelman mukaiset kaksi uutta vakanssia vuodelle 2005.

Palvelujen ostot laskevat 4,4 %. Siihen vaikuttavat mm. eräiden EU-projektien toteuttaminen "palkkatyönä" ostopalvelujen sijaan sekä hoidonporrastuksen vaikutukset terveystoimen menoihin.

Henkilöstön kehitys ja investointisuunnitelma ilmenevät talousarvion liitteestä.

Yhteistyötoimikunnan lausunto on liitteenä nro 357.2.

Talousarvioehdotus vuodelle 2005 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2005 - 2007 on esityslistan liitteenä nro 357.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2005 ja taloussuunnitelman vuosille 2005 - 2007 oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------

334 § KORJAUSAVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN / SYKSYN HAKU 2004

Valtion asuntorahasto on varannut osan korjausavustusvaltuutta jaettavaksi vanhus- ja vammaisavustuksiin syyskaudelle 2004. Hakuaika ko. avustuksiin on päättynyt 22.10.2004.

Korjausavustushakemuksia on jätetty 5. Hakijat ilmenevät liitteestä 334.1.

Myöntöoikeutta on yhteensä 23.000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää myöntää syksyn 2004 korjausavustukset oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 180 § 03.06.2003

Valtuusto 41 § 10.06.2004

335 § JÄMIN HIIHTOTUNNELIN RAHOITUSJÄRJESTELYT

KH 180 § 

Jämin hiihtotunnelin alkuperäinen vuodelta 1998 oleva kustannusarvio oli n. 1,7 milj. euroa. Tätä arviota tuki myös ennen EU-hakemuksen jättämistä saadut budjettitarjoukset. Hanke oli kuitenkin samalla myös kehityshanke, koska teknillisesti ja rakenteellisesti ei vastaavanlaista ollut tehty missään maailmassa. Rakentamisen aikana tulikin esiin asioita, joita tuli muuttaa tai lisätä hyvän lopputuloksen aikaansaamiseksi. Näistä esimerkkeinä: ilman jäähdyttäminen, pohjan suojaaminen, kylmätehojen lisääminen jatkohankkeita varten, lumetusjärjestelmän kehittäminen, sähkötehojen lisääminen, lumimaahallin ilmastointikone ja näihin liittyvät työt.

Tähän kun lisätään alkuperäisen kustannusarvioon tapahtunut kustannustason nousu n. 10 % ovat lopulliset hiihtotunnelin rakentamiskustannukset n. 2,0 milj. euroa. Lisäksi Hiihtotunneli Oy on sijoittanut Kiinteistö Oy Jämikeskukseen 42.215 euroa.

Kunta on tähän mennessä sijoittanut hankkeeseen vähän alle 170 .000 euroa.

Jämin Hiihtotunneli Oy:n rakennushankkeen loppuunsaattamisen edellyttämä lisärahoitus on n. 350.000€.

Lisärahoituksen järjestyminen on hiihtotunnelin toiminnan jatkumiselle tarpeellinen, koska yhtenä velkojana on toiminnan kannalta oleellisten kylmälaitteiden toimittaja. Samoin lyhytaikaisen rahoituksen hoituminen edellyttää, että TE-keskukselle esitetty investointien kokonaisuus on maksettu.

Neuvotteluissa hiihtotunneliyhtiön rahoittajien Finnveran, Parkanon Säästöpankin ja Jämijärven Osuuspankin kanssa on sovittu lisärahoituspaketista yhteensä 350.000 euroa.

Neuvotteluissa on edellytetty myös pääosakkaan eli Jämijärven kunnan lisäpanosta hankkeelle.

Neuvottelutulos on seuraava:

1. Kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 50.000 euron arvosta.

2. Kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 250.000 euron lainalle 100.000 euron takauksen

3. Vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista.

Kunnanvaltuusto on 21.05.2003 pitänyt iltakoulun, jossa alustavasti päätettiin yksimielisesti kannanottona asiaan, että valmistelua jatketaan myönteisessä hengessä edellä esitetyn rahoitusjärjestelyn perusteella ja asia viedään kunnanvaltuuston päätettäväksi mahdollisimman pian. Rahoitusjärjestely katetaan budjetin sisäisesti.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle päätettäväksi, että

1. kunta merkitsee välittömästi Jämin Hiihtotunneli Oy:n osakkeita 295 kpl á 170 euroa eli yhteensä 50.150 eurolla

2. kunta myöntää Jämijärven Osuuspankin Jämin Hiihtotunneli Oy:lle myöntämälle 2.6.2003 päivättyjen tarjousehtojen mukaiselle lainalle 100.000 euron omavelkaisen takauksen

3. vuoden 2004 loppuun mennessä Jämin Hiihtotunneli Oy kerää 50.000 euron osakepääoman, mikäli osakeanti ei kokonaisuudessaan toteudu, kunta sitoutuu merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista

4. vuoden 2003 talousarvioon tehdään seuraavat muutokset:

- varataan talousarviokohtaan 8140 Arvopaperit 50.150 euron määräraha

- poistetaan talousarviokohdasta 8313 Mielahden kokoontumistila 30.000 euron määräraha

- muutetaan talousarviokohdan 8423 Jämin aluerakentaminen menomääräraha 84.000 euroa 50.000 euroksi, samoin tuloarviota tarkistetaan tulokohdan osalta 34.000 eurosta 20.150 euroon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia, valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta kehittämispäällikkö Aki Rantanen.

------------

KV 41 §

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ja valtuuston II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Valtuutettu Pekka Lanteen esityksestä valtuusto hyväksyi yksimielisesti kokouksen puheenjohtajaksi ja pöytäkirjan pitäjäksi tämän asian osalta valtuutettu Rainer Rajamäen.

--------

KH 335 § 

Valtuuston 10.6.2003 § 41 kohdan 3. mukaan kunta on sitoutunut merkitsemään puuttuvan määrän osakeannista, mikäli se ei toteudu ulkopuolisten toimesta kokonaisuudessaan. Auki on vielä n. 37.000 euroa.

Rahoittajien kanssa käydyissä neuvotteluissa on todettu, että muukin ulkopuolinen lisärahoitus tai sijoitus käy osakepääoman vastineeksi. Neuvottelut ovat puuttuvan rahoituksen osalta vielä kesken ja rahoittajien kanssa on sovittu, että kunnan sitoumuksen osalta asia siirtyy tammikuulle 2005. Valtuuston ei tässä vaiheessa siten tarvitse tehdä minkäänlaista päätöstä.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta vs. perusturvajohtaja Auli Ranta.

---------

336 § VUODEN 2004 LOPUN LAINATARJOUKSET

Vuoden 2004 talousarviomuutosten jälkeen jää kunnan talouteen noin 300.000 euron rahoitusvaje. Vajeen täyttämiseksi on pyydetty rahoitustarjoukset. Liite nro 336.1.

Tarjoukset saadaan kunnanhallituksen kokoukseen mennessä ja niistä laaditaan yhdistelmä. Liite nro 336.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy halvimman tarjouksen

2) myöntää valtuuden nostaa lainan välittömästi pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittää valtuustolle, että valtuusto

1) hyväksyy Kuntien eläkevakuutuksen tarjouksen, jossa lainamäärä on 300.000 euroa, korko on Keva Prime 2,211 %, laina-aika 7 vuotta ja takaisinmaksu puolivuosittain

2) myöntää valtuuden nostaa lainan välittömästi pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

------------

Tekninen lautakunta § 187 28.09.2004

Tekninen lautakunta § 207 12.10.2004

Kunnanhallitus § 297 26.10.2004

§ 337 VIEMÄRILAITOSTA KOSKEVA JÄMI I ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITTYMISMAKSUJEN MÄÄRÄÄMINEN

Tekn.ltk. § 187 

Jämin I asemakaava-aluetta koskien on valmisteltu liittymismaksut oheisen liitteen mukaisesti (liite 187.1).

Päätösehdotus: Tehdään ehdotus Jämi I asemakaava-alueen liittymismaksuksi.

----------

Tekn.ltk. § 207 

Jämin I asemakaava-aluetta koskien on valmisteltu liittymismaksut kolmen (3) eri vaihtoehdon mukaisesti (liitteet 207.1 - 3).

Päätös: Esitetään kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Jämi I asemakaava-alueen liittymismaksut määrätään liitteen 207.2 mukaisesti (vaihtoehto 2).

----------

KH 297 §

Esityslistan liitteenä on kolme vaihtoehtoa liittymämaksuiksi. Liite nro 297.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää asiasta.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian tekniselle lautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi alueen RM-1 osalta. Perusteluna kunnanhallitus esittää, että alueen kaavamerkintä mahdollistaa monentyyppiseen käyttötarkoitukseen tehtyjen rakennusten rakentamisen, joten kiinteän kertoimen sijasta "haarukka" jossa alueen kerroin liikkuu. Yksittäisten rakennusten lopullinen kerroin määräytyy välyksen sisällä tapauskohtaisesti ja käyttötarkoituksen mukaan.

Valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala, kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi. Puhetta johti ja pöytäkirjaa piti tämän pykälän aikana kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi.

-------

KH 337 § 

Asiaa on valmisteltu teknisessä toimistossa. Teknisen lautakunnan kokouksia ei ole ennen kunnanhallituksen kokousta ja mikäli asia halutaan vielä tämän vuoden valtuuston käsiteltäväksi, tulee se tapahtua teknisen toimiston valmistelun pohjalta. Ehdotus on liitteenä nro 337.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämi I alueen liittymismaksut oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme, valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

Puheenjohtajana tämän asian osalta toimi kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Päivi Leponiemi ja asian esitteli ja pöytäkirjaa piti vs. perusturvajohtaja Auli Ranta. Toiseksi pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian osalta valittiin Päivi Leponiemen tilalle Tapio Rajalahti.

--------

338 § KUNNANVIRASTON PITÄMINEN SULJETTUNA 7.1.2005

Loppiainen 6.1.2005 sijoittuu torstai päivälle. Viraston henkilökunnasta monet ovat aikoneet pitää vuosilomiaan ko. päivää seuraavana perjantaina.

Asioiden tehokkaan hoidon kannalta on selkeintä pitää virasto tuolloin suljettuna.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanvirasto pidetään suljettuna 7.1.2005. Henkilökunta pitää tuolloin vuosilomiaan tai lisä- ja ylityövapaitaan.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

339 § TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2004

KH 339 § 

Esityslistan liitteenä nro 339.1 on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2004.

Vertailutietona on taloustilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Yhteistyötoimikunta 9 § 07.12.2004

340 § KUNNAN TOIMENPITEET PALKKA-ASIOISSA 01.09.2004 ALKAEN

Yhteistyötmk 9 § 

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen yleiskirjeen 1/2004 mukaan 01.09.2004 voimaan tulleista palkkausjärjestelmän muutoksista on sovittu periaatteessa jo 3.11.2002 allekirjoitetussa sopimuksessa kunnallisen palkkausjärjestelmän kehittämistoimenpiteistä vuosina 2003-2007. KVTES:n 2003-2004 allekirjoituspöytäkirjan 4 §:ssä on sovittu mm. tuposopimuksen liittoerän osittaisesta käytöstä 01.09.2004 lukien.

Sopimus edellyttää kunnalta seuraavia toimenpiteitä 01.09.2004 lukien:

1 Peruspalkkoja korotetaan 5 % (vastaa 1. kokemuslisää)

2 Kokemuslisät korvataan henkilökohtaisella lisällä. 2. ja 3. kokemuslisä muuttuvat käytännössä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaiseksi osaksi.

3 Työnantajan on käytettävä paikallinen järjestelyvaraerä, joka on 0,5 % KVTES:n palkkasummasta. Tästä erästä on vähintään 0,2 % yhteenlasketusta peruspalkkojen palkkasummasta käytettävä harkinnanvaraisiin henkilökohtaisiin lisiin. Paikallisen järjestelyvaraerän suuruus lasketaan Jämijärven kunnassa elokuun 2004 palkkasummasta.

KVTES II luku palkkaus, 8 § henkilökohtainen lisä, 1-2 mom.

- viranhaltijalle/työntekijälle voidaan maksaa varsinaiseen palkkaan kuuluvaa euromääräistä henkilökohtaista lisää, jonka perusteena ovat henkilökohtaiset työtulokset ja ammatinhallinta sekä mahdolliset muut paikallisesti määritellyt henkilökohtaiset taidot. Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet selvitetään yhteisesti henkilöstön tai sen edustajien kanssa. Viranhaltija-/työntekijäryhmiä kohdeltava tasapuolisesti. KVTES liite 8, Henkilökohtaisen lisän maksamisen edellytyksenä ei ole työn vaativuus vaan henkilön työsuoritus. Työsuoritukseen perustuvat henkilökohtaiset palkanosat voidaan maksaa kun peruspalkkojen keskinäiset suhteet ovat kunnossa. Henkilökohtaisen lisän maksamisperusteet määritellään paikallisesti. Perusteet ja niiden painoarvot voivat vaihdella eri yksiköissä.

Työn vaativuuden arviointia ei keskeneräisyytensä vuoksi voida käyttää järjestelyvaraerän ja harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakamisen perusteena. Sopivin tapa on jakaa em. lisät tasasuuruisina erinä jokaiselle

sopimuksen piiriin kuuluvalle. Erien perustana on elokuun 2004 palkkasumma 102.709,95 € (liite 9.1), josta järjestelyvaraerän osuus on 513,55 € sekä harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän osuus 205,42 €..

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää omalta osaltaan:

- keskustella ja hyväksyä kunnan järjestelyvaraerän sekä harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakoperusteet, koskien vakinaista ja sijaishenkilökuntaa

- sopimukseen perustuvia peruspalkkoja korotetaan 01.09.2004 5 %

(1. kokemuslisä siirtyi peruspalkan alkuun). Jatkossa sopimukseen perustuvat peruspalkat maksetaan automaattisesti kun korotus on ajankohtainen.

Päätös: Yhteistyötoimikunta päätti omalta osaltaan:

- keskustella ja hyväksyä kunnan järjestelyvaraerän sekä harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän jakoperusteet, koskien vakinaista ja sijaishenkilökuntaa siten, että kolme kuukautta eli 01.06.2004 tullut (sijaisuus jatkuu 01.09.2004 jälkeen) sijaisuutta hoitava henkilö olisi mukana kun jaetaan järjestelyvaraerä sekä harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä

- järjestelyvaraerä ja harkinnanvarainen henkilökohtainen lisä jaetaan tasaerinä

- sopimukseen perustuvia peruspalkkoja korotetaan 01.09.2004 5 %

(1. kokemuslisä siirtyi peruspalkan alkuun). Jatkossa sopimukseen perustuvat peruspalkat maksetaan automaattisesti kun korotus on ajankohtainen.

------------

KH 340 §

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yhteistyötoimikunnan esityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

Kunnanhallitus 111 § 30.03.2004

Kunnanhallitus 124 § 27.04.2004

341 § SM-HIIHDOT 2005 -MARKKINOINTIPROJEKTIN TOTEUTTAMINEN

KH 111 §

Satakuntaliitto hyväksyi kokouksessaan 1.3.2004 Porin kaupungin vetämän maakunnallisia isoja tapahtumia koskevan markkinointiprojektin. Jämin SM-hiihdot 2005 ja sen markkinointi on osa tätä projektia.

Porin kaupungin kanssa on sovittu, että SM-hiihtojen osalta tehdään Porin kaupungin ja Jämijärven kunnan välillä yhteistyösopimus, jolla Jämijärven kunta hoitaa hankeen käytännön toteuttamisen.

Hanke on edennyt siten, että markkinointiprojektin toteuttamisesta on pyydetty tarjoukset. Ilmoitus on liitteenä nro 111.1. Määräaikaan mennessä on tullut 2 tarjousta. Liite nro 111.2.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia on ollut yhteydessä Jämin Jänteen puheenjohtajaan Asko Uurasjärveen, joka puoltaa Jämi Productionin valintaa. Tarjoukset ovat hinnaltaan tasavertaiset. Hintaero riippuu projektin kestosta.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Jämi Productionin tarjouksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

-----------

KH 124 § 

Porin kaupungin ja Jämijärven kunnan välinen yhteistyösopimusluonnos on liitteenä nro 124.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä oheisen liitteen mukaisen sopimuksen Porin kaupungin ja Jämijärven kunnan välillä SM-hiihtojen 2005 markkinoinnin suorittamiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---------

KH 341 § 

Sopimusta on jouduttu tarkastamaan sen verran, että EU-tukiprosentti onkin vain 45 % alkuperäisen 50 %:n sijaan. Prosenttimuutos vaikuttaa näin ollen myös kunnan rahoitusosuutta kasvattavasti.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy yllä olevan tarkistuksen SM-hiihtojen markkinointisopimukseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

342 § YHTEISTYÖ JÄMIN SM-HIIHDOISSA 28.-30.1.2005

Jämin Jänne on tarjonnut lähialueen kunnille yhteistyösopimusta, jolla saadaan näkyvyyttä SM-hiihtojen 28.-30.1.2005. Kisoista lähetetään suoraan televisio lähetystä yli 6 tuntia ja alueelle odotetaan viikonlopun aikana n. 20.000 ihmistä.

Ohjelmien alussa esitetään aluetta ja sen toimintoja esittelevä traileri, jonka tuotannosta ja tuotantokustannuksista vastaa kisajärjestäjä.

Kunnille on tarjottu mm.

Kankaanpään kaupunki on tehnyt päätöksen osallistumisesta ko. tapahtumaan 8.000 eurolla. Asiasta on käyty useita neuvotteluja. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää tehdä Jämin Jänne ry:n kanssa yhteistyösopimuksen yllä olevasta näkyvyydestä hintaan 12.000 euroa. Summasta maksetaan puolet joulukuussa 2004 ja puolet tammikuussa 2005.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että yhteistyöpaketti pitää sisällään kaikille jämijärveläisille vapaan sisäänpääsyn lauantain kilpailuihin sekä keittoruuan.

_______