Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2009

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 14.4.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

20.4.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

111 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  116

112 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  116

113 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  117

114 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  118

115 §    KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.-31.3.2009  119

116 §    HANKKEEN ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI  VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN” –LOPPURAPORTTI 120

117 §    TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVELÄISILLE  VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖILLE  121

118 §    SELVITYSPYYNTÖ HALLINTOKUNNILLE  122

119 §    NEUVOTTELIJOIDEN NIMEÄMINEN YHTEISTYÖNEUVOTTELUUN  123

120 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2009  124

121 §    POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N  AVUSTUSANOMUS  125

122 §    KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTON AVUSTUSHAKEMUS  126

123 §    KUNTALIITOSSELVITYSTIEDUSTELU / LAVIAN KUNTA  127

124 §    LAUSUNTO IKAALISTEN NUMMENRINTEEN  ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA  128

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2009                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

20.4.2009 kello 18.30   19.50

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Satu Jokela

Kati Mansikkamäki

Olli Seppälä

Ritva Mäkelä                            varajäsen

Markku Kujala                          varajäsen

Pasi Huhtanen                          varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja
Ari Uusi-Rasi

Kari Jokisalo

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                    valtuuston puheenjohtaja
Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 111- 124

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme    Satu Jokela           Esa Ala-Karvia
                                    § 117 osalta       

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   27.4.2009

Allekirjoitukset

 

 

Ritva Mäkelä  Olli Seppälä     Kati Mansikkamäki  Pasi Huhtanen
                       
  § 117 osalta                                        § 117 osalta

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   27.4.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

111 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

112 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Ritva Mäkelä ja Kati Mansikkamäki.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

113 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                                                       

-          Pertti Leppänen, kiitoskortti

-          Oiva Kaltiokumpu, kiitoskortti

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200903

-          Vaasan hallinto-oikeus, valitus Jämijärven kunnanhallituksen päätöksestä 92 § (maa-aineslupa/Destia Oy)

-          Pirkanmaan liitto, ote § 74 esitys Jylli-Jämi-yksityistien muuttamisesta tiehallinnon ylläpidettäväksi maantieksi.

-          Lentotiedustelupatterin harjoitusten ajankohdat ja yhteyshenkilöt

-          Eläinsuojeluyhdistys Esko, pelastakaa Kirpun eläinkoti

-          Työ- ja elinkeinoministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioonottamiseksi julkisissa hankinnoissa

-    Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Jämijärvi, Rajaniemi

o       Tykköö, Manninen

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

 

                     

114 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Sivistyslautakunta                                   24.3.2009

                                            Perusturvalautakunta                             26.3.2009

                                            Maaseutulautakunta                               27.3.2009

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-

                                            liikelaitoskuntayhtymä, johtokunta        8.4.2009

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

115 §            KUNNANJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.1.-31.3.2009

 

                                            Kunnanhallituksen kokouksessa on nähtävillä kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.1.-31.3.2009.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan viranhaltijapäätökset tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

116 §            HANKKEEN ”ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN”

                       –LOPPURAPORTTI

 

Leader+ hankkeen ”Esiselvitys asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavista tekijöistä toteuttamishanketta varten” –loppuraportti on valmistunut. Liite nro 116.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta loppuraportin pohjalta ja päättää jatkotoimenpiteistä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

 

1)     järjestää loppuraportin esittelytilaisuuden valtuuston kokouksen 4.5.2009 yhteydessä

 

2)     saattaa loppuraportin tiedoksi kaikille kunnan lautakunnille, sote-toimikunnalle, seurakunnalle, PoSalle sekä kunnan järjestöille. Kannanotot loppuraportin tärkeimmistä kehittämiskohteista pyydetään edellä mainituilta 15.5.2009 mennessä

 

3)     ja, että saadun palautteen pohjalta kunnanhallitus tekee päätöksen jatkotoimenpiteistä

 

                                            -----

 


 

117 §            TOIMINTA-AVUSTUSTEN MYÖNTÄMINEN JÄMIJÄRVELÄISILLE VETERAANI-, ELÄKELÄIS- JA LAPSITYÖJÄRJESTÖILLE

 

Kunnanhallituksen talousarviossa on tänä vuonna varattu toiminta-avustuksia varten yhdistyksille ja seuroille 2 000 euroa. Avustukset ovat olleet haettavina kuntatiedotteessa.

 

                                            Avustuksia ovat hakeneet seuraavat yhdistykset:

 

                                            - MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys    2500 €

                                            - Veteraanikuoro                                    avoin

                                            - Jämijärven vanhustentaloyhdistys      500 €

                                            - Jämijärven mieskuoro                         350 €

                                            - Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry       1000 €

                                            - Jämijärven eläkkeensaajat                 250 €

 

Hakemuksista on Jämijärven Mieskuoron hakemus siirretty vapaa-aikalautakunnalle ja se huomioidaan vapaa-aikatoimen avustuksia myönnettäessä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää avustukset seuraavasti:

 

                                            - MLL:n Jämijärven paikallisyhdistys    1000 €

                                            - Veteraanikuoro                                    100 €

                                            - Jämijärven vanhustentaloyhdistys      300 €

                                            - Eläkeliiton Jämijärven yhdistys ry       400 €

                                            - Jämijärven eläkkeensaajat                 200 €

                                           

                                            Yhteensä 2 000 euroa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Matti Leppihalme, Tapio Rajalahti, Kyösti Lahti, Ritva Mäkelä ja Kati Mansikkamäki poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

 

Puheenjohtajaksi tämän asian osalta valittiin yksimielisesti Satu Jokela ja pöytäkirjan tarkastajiksi Olli Seppälä ja Pasi Huhtanen.

                                            _____

 


 

118 §            SELVITYSPYYNTÖ HALLINTOKUNNILLE

 

Valtuuston iltakoulussa 7.4.2009 keskusteltiin yhtenä aiheena teemasta ”Kuntaliitosselvitys vai itsenäinen kunta?”.

Keskusteluissa päädyttiin, että molemmat vaihtoehdot tulee selvittää jatketaanko itsenäisenä kuntana vai tehdäänkö kuntaliitos.

 

Valtuusto antoikin lautakunnille/hallintokunnille tehtäväksi miettiä ja visioida, miten Jämijärven kunta selviää itsenäisenä kuntana jatkossakin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää pyytää lautakunnilta/hallintokunnilta em. kannanotot 15.5.2009 mennessä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

119 §            NEUVOTTELIJOIDEN NIMEÄMINEN YHTEISTYÖNEUVOTTELUUN

 

Jämijärven kunnanvaltuuston iltakoulun 7.4.2009 päätösten mukaisesti on kunnasta lähetetty oheisen liitteen nro 119.1. mukainen kutsu.

Jämijärven kunnanhallituksen tulee nimetä myös omat edustajansa tilaisuuteen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää 3-4 edustajaa kuntien väliseen yhteistyöneuvotteluun, joka pidetään Jämijärvellä 28.4.2009.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä yhteistyöneuvotteluun 28.4.2009 seuraavat henkilöt:

                                            Tapio Rajalahti, Kyösti Lahti, Matti Leppihalme, Anneli Kujansuu, Pentti Virtanen ja Esa Ala-Karvia.

 

                                            _____

 

 

 

120 §            TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-28.2.2009

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-28.2.2009. Liite nro 120.1.

Vertailutietona on talouden tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

121 §            POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY:N AVUSTUSANOMUS

 

Pohjois-Satakunnan kehitysvammaisten tuki ry on kehitysvammaisten, heidän vanhempiensa, huoltajiensa sekä asioista kiinnostuneiden yhdistys. Yhdistys tarjoaa tukea ja ohjausta kehitysvammahuoltoon liittyvissä asioissa.

 

Yhdistyksen painopisteet vuonna 2009 ovat:           

- Vertaansa vailla –vanhempien vertaistukiryhmän toiminnan järjestäminen

- Kehitysvammaisen perheenjäsenen ja sisarusten vertaistukitoiminta

 

Yhdistys on anonut yleisavustusta Jämijärven kunnalta vuodelle 2009 200 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Pohjois-Satakunnan kehitysvammaisten tuki ry:lle yleisavustusta 200 € vuodelle 2009.

 

                                            Määräraha osoitetaan kunnanhallituksen kohdalta ”muut avustukset yhteisöille”.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

122 §            KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTON AVUSTUSHAKEMUS

 

Kankaanpään Seudun Vammaisneuvosto hakee toimintaansa tukea vuodelle 2009 jäsenkunnistaan laatimansa talousarvion mukaisesti. Kankaanpään kaupungin osuus on 1000 euroa ja muiden kuntien 100 euroa/kunta (Honkajoki, Jämijärvi, Siikainen ja Karvia). PoSan osuus on 1000 euroa. Toimintasuunnitelma v. 2009 ja toimintamuodot ovat liitteenä nro 122.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää myöntää Kankaanpään Seudun Vammaisneuvostolle yleisavustusta 100 € vuodelle 2009.

 

                                            Määräraha osoitetaan kunnanhallituksen kohdalta ”muut avustukset yhteisöille”.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

123 §            KUNTALIITOSSELVITYSTIEDUSTELU / LAVIAN KUNTA

 

Lavian kunnanvaltuusto päätti 22.4.2008 pitämässään kokouksessa, että Lavian kunta aloittaa kuntaliitosselvityksen tekemisen. Lavian kunnanhallitus nimesi 23.2.2009 uuden ohjausryhmän avustamaan kuntaliitosselvityksen tekemisessä.

 

Ohjausryhmän valmistelutyön ja Lavian kunnanhallituksen 30.3.2009 tekemän päätöksen mukaisesti Lavian kunta on päättänyt kysyä mm. Jämijärven kunnalta onko sillä halukkuutta laajempaan yhteistyöhön/selvitykseen/mahdolliseen kuntaliitokseen? Liitteenä on Lavian kunnan asiaa koskeva kirjelmä. Liite nro 123.1.

 

Vastauksia on toivottu 4.5.2009 mennessä.

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on iltakoulussa 7.4.2009 pohtinut omalta kohdaltaan tilannetta ja päättänyt kutsua laajan kuntajoukon yhteisneuvotteluun 28.4.2009.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee Lavian kunnan kirjelmästä valtuuston iltakoulun evästyksen pohjalta.

 

Päätös:                              Jämijärven kunnanhallitus päätti ilmoittaa Lavian kunnalle, että Jämijärven kunta on valtuuston iltakoulun päätöksen 7.4.2009 mukaisesti valmis laajaan

                                            selvitykseen.

 

                                            Rinnalla kunta kuitenkin tutkii mahdollisuutta jatkaa itsenäisenä kuntana.

                     

                                            -----

 

 

 

124 §            LAUSUNTO IKAALISTEN NUMMENRINTEEN ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA

 

Ikaalisten kaupunki on pyytänyt Jämijärven kunnan lausuntoa Ikaalisten Nummenrinteen asemakaavaehdotuksesta. Suunnittelualue sijaitsee valtatie 3:n ja Ikaalisten sisääntulotien luoteisessa sektorissa mainittuihin teihin rajoittuen.

 

Asemakaavalla muodostuu erikoiskaupan keskittymä Ikaalisten Nummenrinteen alueelle.

 

                                            Asiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Nummenrinteen asemakaavaehdotuksesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____