Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Tekninen lautakunta                    Laatimispäivämäärä: 25.3.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

31.03.2009 klo 15.00

 

Paikka

 

Kunnantalon kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

18 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

19 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS -KAIVINKONETYÖT

20 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS –

HÖYLÄYS JA LANAUS

21 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS –

PÖLYNSIDONTA

22 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS –

TRAKTORITYÖT

23 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS –

KAAVATEIDEN HARJAUS

24 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS –

AURAVIITAT

25 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS –

RUOPPAUS

26 § NURMIKOIDEN JA ISTUTUSTEN HOITO

27 § SORATARJOUSTEN KÄSITTELY

28 § TARJOUSTEN PYYTÄMINEN VESIKASVILLISUUDEN NIITOSTA

29 § --

30 § --

31 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

32 § YKSITYISTEIDEN JA KAAVATEIDEN PÖLYNSIDONTA

33 § --

34 § TUTUSTUMINEN KUNNAN JÄTEVEDENPUHDISTAMOON

JA VARASTOON

35 § OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUSOHJEET

 

 

Kokouksen lopuksi käydään tutustumiskäynnillä jätevedenpuhdistamolla ja kunnan varastolla.

 

Puheenjohtaja

TIMO SORVALI

Timo Sorvali                                             Juhani Viilo

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Tekninen lautakunta                               2/2009

 

 

KOKOUSAIKA

 

Tiistai 31.3.2009    klo 15.00 – 16.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnantalon kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timo Sorvali                                         puheenjohtaja

Salminen Mikko

Sirpa Kuusikoski

Olavi Koivuniemi

Elisa Koivumäki

Pentti Mäkelä

Kristiina Kotaoja                                   varajäsen

Juhani Viilo                                           pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Miia Sjöman

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Ari Uusi-Rasi                                       kh:n edustaja

ASIAT

 

 

§§ 17- 35                              sivut 17- 39

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

                                                  

 Timo Sorvali                         Juhani Viilo                  

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Sirpa Kuusikoski                     Olavi Koivuniemi       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

 

 

Paikka ja pvm

 

Jämijärven kunta / tekninen toimisto  ___/___2009

 

 


 

17 § KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

 

Päätösehdotus:                Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus

 

 

-----

 

18 § PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

 

Päätösehdotus:                Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 

 

Päätös:                            Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Kuusikoski ja Olavi Koivuniemi

 

 

-----

 

 

19 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS -KAIVINKONETYÖT

 

Konetekniset työt on kilpailutettu v. 2007 koskien vuosien 2007-2008 töitä.  Hyväksyttyihin tarjouksiin on sisältynyt optiomahdollisuus vuosille 2009 – 2010, mikäli hinnantarkistuksista päästään sopimukseen. Urakoitsijoilta on pyydetty hinnantarkistuspyynnöt optiokaudelle.

 

KAIVINKONETYÖT:

      Urakoitsija:

-         Kaivuyhtymä Niemi, tuntihinnoiteltavat työt

-         Hariko-Kaivin, ojan kaivuu, jm hinnoiteltuna

 

Päätösehdotus:                1) Kaivuyhtymä Niemen tarjoushinnan korotus, verrattuna alkuperäiseen hintaan on n. kaksinkertainen kyseisen ajan maanrakennusalan konekustannusindeksin muutokseen verrattuna, joten optiota ei hyväksytä.

                                      

                                       2) Hariko-Kaivimen tarjoushinnan korotus, verrattuna alkuperäiseen hintaan on n. kaksinkertainen kyseisen ajan maanrakennusalan konekustannusindeksin muutokseen verrattuna, joten optiota ei hyväksytä.

                                      

                                       3) Pyydetään uudet tarjoukset ko. alan yrittäjiltä.

 

                                       Keskustelu asiasta:

 

                                       Keskusteltiin asiasta ja yksimielisenä kantana nousi esiin se, että hintojen korotus optiokaudelle 2009 – 2010 tulee olla kaikkien kaudelle 2008 – 2009 hyväksyttyjen konetöiden, sekä nurmikoiden ja istutustenhoitotöiden osalta sama eli 10 %. Mikäli urakoitsija ei kyseistä 10 %:n korotusta hyväksy niin siinä tapauksessa pyydetään ko. työtä koskien uudet tarjoukset kaudelle 2009 – 2010.

Muutettu

päätösehdotus:                 1) Hyväksytään Kaivuyhtymä Niemelle optiokausi 2009 – 2010, koskien tuntihinnoiteltuja kaivinkonetöitä, kauden 2007 – 2008 hinta korotettuna kymmenellä prosentilla. Hintatiedot ilmenevät pöytäkirjan liitteenä (19-26.1) olevasta listasta.

                                      

                                       2) Hyväksytään Hariko-Kaivimelle optiokausi 2009 – 2010, koskien juoksumetrihinnoiteltuja kaivuutöitä, kauden 2007 – 2008 hinta korotettuna kymmenellä prosentilla. Hintatiedot ilmenevät pöytäkirjan liitteenä (19-26.1) olevasta listasta.

 

Päätös:                            Yksimielisenä kantana lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 

-----

20 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS – HÖYLÄYS JA LANAUS

 

 

Konetekniset työt on kilpailutettu v. 2007 koskien vuosien 2007-2008 töitä.  Hyväksyttyihin tarjouksiin on sisältynyt optiomahdollisuus vuosille 2009 – 2010, mikäli hinnantarkistuksista päästään sopimukseen. Urakoitsijoilta on pyydetty hinnantarkistuspyynnöt optiokaudelle.

 

                                       HÖYLÄYS JA LANAUS

                                      

                                       Urakoitsija:

-         Mikko Salminen, höyläys

-         Mikko Salminen, lanaus

 

Päätösehdotus:                1) Höyläystä ja lanausta koskeva tarjoushinnan korotus, ylittää kyseisen ajan maanrakennusalan konekustannusindeksin muutoksen, joten optiota ei hyväksytä.

 

                                       2) Pyydetään uudet tarjoukset ko. alan yrittäjiltä.

 

                                       Keskustelu asiasta:

 

                                       Keskusteltiin asiasta ja yksimielisenä kantana nousi esiin se, että hintojen korotus optiokaudelle 2009 – 2010 tulee olla kaikkien kaudelle 2008 – 2009 hyväksyttyjen konetöiden, sekä nurmikoiden ja istutustenhoitotöiden osalta sama eli 10 %. Mikäli urakoitsija ei kyseistä 10 %:n korotusta hyväksy niin siinä tapauksessa pyydetään ko. työtä koskien uudet tarjoukset kaudelle 2009 – 2010.

 

Muutettu

päätösehdotus:                 Hyväksytään Mikko Salmiselle optiokausi 2009 – 2010, koskien höyläystä ja lanausta, kauden 2007 – 2008 hinta korotettuna kymmenellä prosentilla.

                                       Hintatiedot ilmenevät pöytäkirjan liitteenä (19-26.1) olevasta listasta.

 

Päätös:                            Yksimielisenä kantana lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 

 

-----

 

21 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS – PÖLYNSIDONTA

 

 

Konetekniset työt on kilpailutettu v. 2007 koskien vuosien 2007-2008 töitä.  Hyväksyttyihin tarjouksiin on sisältynyt optiomahdollisuus vuosille 2009 – 2010, mikäli hinnantarkistuksista päästään sopimukseen. Urakoitsijoilta on pyydetty hinnantarkistuspyynnöt optiokaudelle.

 

PÖLYNSIDONTA

Urakoitsija:

-         Destia Oy

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään optio tarjouksen mukaisesti.

 

                                       Keskustelu asiasta:

 

                                       Keskusteltiin asiasta ja yksimielisenä kantana nousi esiin se, että hintojen korotus optiokaudelle 2009 – 2010 tulee olla kaikkien kaudelle 2008 – 2009 hyväksyttyjen konetöiden, sekä nurmikoiden ja istutustenhoitotöiden osalta sama eli 10 %. Mikäli urakoitsija ei kyseistä 10 %:n korotusta hyväksy niin siinä tapauksessa pyydetään ko. työtä koskien uudet tarjoukset kaudelle 2009 – 2010.

Muutettu

päätösehdotus:                 Hyväksytään Destia Oy:lle optiokausi 2009 – 2010, koskien pölynsidontaa,  kauden 2007 – 2008  hinta korotettuna kymmenellä prosentilla. Hintatiedot ilmenevät pöytäkirjan liitteenä (19-26.1) olevasta listasta.

 

Päätös:                            Yksimielisenä kantana lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 

-----

22 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS - TRAKTORITYÖT

 

                                      

Konetekniset työt on kilpailutettu v. 2007 koskien vuosien 2007-2008 töitä.  Hyväksyttyihin tarjouksiin on sisältynyt optiomahdollisuus vuosille 2009 – 2010, mikäli hinnantarkistuksista päästään sopimukseen. Urakoitsijoilta on pyydetty hinnantarkistuspyynnöt optiokaudelle..

 

TRAKTORITYÖT:

Urakoitsijat:

-         Koneurakointi Tero Iivonen

-         P ja K Korvala

-         Reijo Keskinen

 

Päätösehdotus:                1) Todetaan, että Koneurakointi Tero Iivoselta ei ole tullut optiokauden tarjousta, joten ei hyväksytä optiokautta.

                                      

                                       2) Hyväksytään P ja K Korvalan optiokautta koskeva tarjous, koska hinnoissa ei ole korotusta.

 

                                       3) Hyväksytään Reijo Keskisen optiokausi tarjouksen mukaisesti.

 

                                       4) Koska Koneurakointi Tero Iivonen ei tehnyt optiotarjousta traktoritöistä niin pyydetään ko. töitä koskevat tarjoukset alan urakoitsijoilta.

 

 

                                       Keskustelu asiasta:

 

Todettiin että, Tero Iivonen antoi tarjouksen 30.03.2009 koska hinnantarkistuspyyntöesitys oli saapunut Iivoselle vasta 27.03.2009 (kirjeen seikkailtuaan mm. Forssassa). Tarjous otetaan käsittelyyn.

 

 

 

Keskusteltiin asiasta ja yksimielisenä kantana nousi esiin se, että hintojen korotus optiokaudelle 2009 – 2010 tulee olla kaikkien kaudelle 2008 – 2009 hyväksyttyjen konetöiden, sekä nurmikoiden ja istutustenhoitotöiden osalta sama eli 10 %. Mikäli urakoitsija ei kyseistä 10 %:n korotusta hyväksy niin siinä tapauksessa pyydetään ko. työtä koskien uudet tarjoukset kaudelle 2009 – 2010.

 

Muutettu

päätösehdotus:                 1) Hyväksyttiin Tero Iivoselle optiokausi 2009 – 2010 koskien traktoritöitä, kauden 2007-2008 hinnat korotettuna kymmenellä prosentilla. Hintatiedot ilmenevät pöytäkirjan liitteenä (19-26.1) olevasta listasta

                                      

                                       2) Hyväksyttiin P ja K Korvalalle optiokausi 2009 – 2010 koskien traktori + jyrsin- ja tienreunojen niittotöitä, kauden 2007 – 2008 hinnat korotettuna kymmenellä prosentilla. Hintatiedot ilmenevät pöytäkirjan liitteenä (19-26.1) olevasta listasta

                                      

                                       3) Hyväksyttiin Reijo Keskiselle optiokausi 2009 – 2010 koskien traktori + puhdistustankkitöitä, kauden 2007 – 2008 hinnat korotettuna kymmenellä prosentilla. Hintatiedot ilmenevät pöytäkirjan liitteenä (19-26.1) olevasta listasta

 

 

 

Päätös:                            Yksimielisenä kantana lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

-----                               

 

23 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS – KAAVATEIDEN HARJAUS

 

                                      

Konetekniset työt on kilpailutettu v. 2007 koskien vuosien 2007-2008 töitä.  Hyväksyttyihin tarjouksiin on sisältynyt optiomahdollisuus vuosille 2009 – 2010, mikäli hinnantarkistuksista päästään sopimukseen. Urakoitsijoilta on pyydetty hinnantarkistuspyynnöt optiokaudelle.

 

KAAVATEIDEN HARJAUS:

Urakoitsija:

-         P ja K Korvala

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään optiotarjous, koska hinnoissa ei ole korotusta.

 

                                       Keskustelu asiasta:

 

                                       Keskusteltiin asiasta ja yksimielisenä kantana nousi esiin se, että hintojen korotus optiokaudelle 2009 – 2010 tulee olla kaikkien kaudelle 2008 – 2009 hyväksyttyjen konetöiden, sekä nurmikoiden ja istutustenhoitotöiden osalta sama eli 10 %. Mikäli urakoitsija ei kyseistä 10 %:n korotusta hyväksy niin siinä tapauksessa pyydetään ko. työtä koskien uudet tarjoukset kaudelle 2009 – 2010.

 

Muutettu

päätösehdotus:                 Hyväksyttiin P ja K Korvalalle optiokausi 2009 – 2010 koskien kaavateiden harjaustöitä, kauden 2007 – 2008 hinnat korotettuna kymmenellä prosentilla. Hintatiedot ilmenevät pöytäkirjan liitteenä (19-26.1) olevasta listasta.

 

 

 

Päätös:                            Yksimielisenä kantana lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

------

24 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS - AURAVIITAT

 

Konetekniset työt on kilpailutettu v. 2007 koskien vuosien 2007-2008 töitä.  Hyväksyttyihin tarjouksiin on sisältynyt optiomahdollisuus vuosille 2009 – 2010, mikäli hinnantarkistuksista päästään sopimukseen. Urakoitsijoilta on pyydetty hinnantarkistuspyynnöt optiokaudelle.

 

                                       AURAVIITAT:

                                       Urakoitsija:

                                       - Esko Löytöluoma

 

 

Päätösehdotus:                1) Hinnankorotus esitys on niin suuri, että optiota ei hyväksytä.

 

                                       2) Pyydetään uudet tarjoukset ko. alan urakoitsijoilta.

 

                                       Keskustelu asiasta:

 

                                       Keskusteltiin asiasta ja yksimielisenä kantana nousi esiin se, että hintojen korotus optiokaudelle 2009 – 2010 tulee olla kaikkien kaudelle 2008 – 2009 hyväksyttyjen konetöiden, sekä nurmikoiden ja istutustenhoitotöiden osalta sama eli 10 %. Mikäli urakoitsija ei kyseistä 10 %:n korotusta hyväksy niin siinä tapauksessa pyydetään ko. työtä koskien uudet tarjoukset kaudelle 2009 – 2010.

Muutettu

päätösehdotus:                 Hyväksyttiin Esko Löytöluomalle optiokausi 2009 – 2010, koskien aurausviittoja, kauden 2007 – 2008 hinnat korotettuna kymmenellä prosentillä.

                                       Hintatiedot ilmenevät pöytäkirjan liitteenä (19-26.1) olevasta listasta.

 

 

Päätös:                            Yksimielisenä kantana lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

----

25 § KONETEKNISTEN TÖIDEN HINNANTARKISTUS – RUOPPAUSTYÖT

 

Konetekniset työt on kilpailutettu v. 2007 koskien vuosien 2007-2008 töitä.  Hyväksyttyihin tarjouksiin on sisältynyt optiomahdollisuus vuosille 2009 – 2010, mikäli hinnantarkistuksista päästään sopimukseen. Urakoitsijoilta on pyydetty hinnantarkistuspyynnöt optiokaudelle.

 

                                       RUOPPAUS:

                                       Urakoitsija:

-         Jämijärven Metsäkoneurakointi / Sauli Ritakorpi, jyrsinimuruoppaus

-         Kaivuyhtymä Niemi, kaivinkoneruoppaus

 

 

Päätösehdotus:                1) Hyväksytään Sauli Ritakorven optiotarjous

 

2) Kaivuyhtymä Niemen tarjoushinnan korotus, verrattuna alkuperäiseen hintaan on n. kaksinkertainen kyseisen ajan maanrakennusalan konekustannusindeksin muutokseen verrattuna, joten optiota ei hyväksytä.

 

3) Pyydetään tarjoukset kaivinkoneruoppauksesta ja vesikasvillisuuden niitosta ko. alan urakoitsijoilta.

 

                                       Keskustelu asiasta:

 

                                       Keskusteltiin asiasta ja yksimielisenä kantana nousi esiin se, että hintojen korotus optiokaudelle 2009 – 2010 tulee olla kaikkien kaudelle 2008 – 2009 hyväksyttyjen konetöiden, sekä nurmikoiden ja istutustenhoitotöiden osalta sama eli 10 %. Mikäli urakoitsija ei kyseistä 10 %:n korotusta hyväksy niin siinä tapauksessa pyydetään ko. työtä koskien uudet tarjoukset kaudelle 2009 – 2010.

                                      

 

Muutettu

päätösehdotus:                 1) Hyväksyttiin Sauli Ritakorvelle optiokausi 2009 – 2010, koskien jyrsinimuruoppaustöitä, kauden 2007 – 2008 hinnat korotettuna kymmenellä prosentilla. Hintatiedot ilmenevät pöytäkirjan liitteenä (19-26.1) olevasta listasta.

 

                                       2) Hyväksyttiin Kaivuyhtymä Niemelle optiokausi 2009 – 2010, koskien kaivinkoneruoppauksia, kauden 2007 – 2008 hinnat korotettuna kymmenellä prosentilla. Hintatiedot ilmenevät pöytäkirjan liitteenä (19-26.1) olevasta listasta.

 

 

Päätös:                            Yksimielisenä kantana lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

-----

 

26 § NURMIKOIDEN JA ISTUTUSTEN HOITO

 

                                       Kunnan puistoalueiden nurmikon leikkuutöistä sekä Jämijärventien, Kirkkotien, Peijarintien, Pääskyntien ja Tykkööntien varrella ja rakennuskaava-alueella olevien istutusten hoidosta on pyydetty v. 2007 tarjoukset koskien vuosia 2007 ja 2008. Urakoitsijalle annetaan optiomahdollisuus koskien vuosia 2009 – 2010.

                                      

                                       Urakoitsijalta on pyydetty tarjous hinnantarkistuksiksi kaudelle 2009 – 2010.

 

                                       NURMIKOIDEN JA ISTUTUSTEN HOITO

                                       Urakoitsija:

-         Ikaalisten Kumikorjaamo / Jukka Sjöman

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään urakoitsijan optiotarjous koskien vuosia 2009 – 2010.

 

                                       Keskustelu asiasta:

 

                                       Keskusteltiin asiasta ja yksimielisenä kantana nousi esiin se, että hintojen korotus optiokaudelle 2009 – 2010 tulee olla kaikkien kaudelle 2008 – 2009 hyväksyttyjen konetöiden, sekä nurmikoiden ja istutustenhoitotöiden osalta sama eli 10 %. Mikäli urakoitsija ei kyseistä 10 %:n korotusta hyväksy niin siinä tapauksessa pyydetään ko. työtä koskien uudet tarjoukset kaudelle 2009 – 2010.

 

Muutettu

päätösehdotus:                 Hyväksyttiin Ikaalisten Kumikorjaamolle / Jukka Sjömanille optiokausi 2009 – 2010, koskien nurmikoiden ja istutusten hoitoa, kauden 2007 – 2008 hinnat korotettuna kymmenellä prosentilla. Hintatiedot ilmenevät pöytäkirjan liitteenä (19-26.1) olevasta listasta.

 

Päätös:                            Yksimielisenä kantana lautakunta hyväksyi muutetun päätösehdotuksen.

 

27 § SORATARJOUSTEN KÄSITTELY

                                      

                                       Yksityisteisen ja katujen sorastuksesta vuosille 2009 ja 2010 on pyydetty   tarjoukset 23.03.2009 klo 12.00 mennessä.

Määräaikaan mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka rakennuspäällikkö Juhani Viilo ja kanslisti Riikka Koivumäki avasivat 25.03.2009                        klo 8.05 – 8.20:

-         Kaivuyhtymä Niemi

-         Kuljetus M Suuriniemi Oy

-         Läänin Kuljetus Oy

-         Destia Oy

                                       Liitteenä 27.1 yhdistelmä tarjouksista.

 

Päätösehdotus:                Hyväksytään edullisimmat tarjoukset seuraavasti:

 

                                       Läänin Kuljetus Oy (sm # 0-16)

-         Asemantie

-         Hanhilammintie

-         Peltola –Pinkkalatie

-         Huhtasalo – Uusirauhala

-         Jussinperäntie

-         Jämiäluomantie

-         Kahilaluomantie

-         Karvianperäntie

-         Kaskenmäentie

-         Kauppilantie

-         Korvenkyläntie

-         Lammintie

-         Leponiementie

-         Löytöperäntie

-         Maanaviljantie

-         Niemeläntie

-         Ojanperänkyläntie

-         Pajunevantie

-         Pyydönniementie

-         Rajalahdentie

-         Rannanperäntie

-         Rantasalontie

-         Teelmäki – Sauvaniementie

-         Varpee - Kuninkaanlähdetie

-         Kaava-alueentiet (km # 0-12)

 

                                       Kaivuyhtymä Niemi (sm # 0-16)

-         Husarintie

-         Keitaanniemen yhdystie

-         Kitunevantie

-         Kontinkyläntie

-         Lamminperäntie

-         Lehtimäki – Ellilätie (osa)

-         Mylläri – Kujala – Kankaristotie

-         Saarenpääntie

 

                                       Destia Oy

-         Jämi –Jyllitie

-         Pirttijärventie

 

 

Hyväksytään Läänin Kuljetus Oy:n tarjoushinta (sm # 0-16 ) varastolla kuormattuna.

 

Kuorma-auton tuntiveloitustöistä saatiin kolme samanlaista tarjousta, koskien kolme -akselisia kuorma-autoja. Päätetään käyttää sen urakoitsijan kalustoa joka tarpeen vaatiessa on vapaana.

 

Päätös:                            Hyväksytään päätösehdotus yksimielisesti.

-----

 

28 § TARJOUSTEN PYYTÄMINEN VESIKASVILLISUUDEN NIITOSTA

 

Viime vuonna on suoritettu vesikasvillisuuden niittoa Jämijärvessä. Jotta niitosta saataisiin oleellinen hyöty se tulisi suorittaa kahtena mieluiten kolmena kesänä peräkkäin.

 

Päätösehdotus:                Pyydetään tarjoukset vesikasvillisuuden niitosta koskien kesäkausia 2009 ja 2010 esityslistan liitteenä olevan tarjouspyynnön mukaisesti.

                                       Tarjoukset pyydetään seuraavilta alan yrittäjiltä:

 

-         Maarakennus U. Salminen (Säkylä)

-         Lännen Järviperkaus Oy (Kankaanpää)

-         Ympäristö Ojansuut Oy (Kokemäki)

-         Telapari Oy (Vilppula / Ylöjärvi)

-         Länsikone Oy, Heikki Viljanen (Kankaanpää, Merikarvia)

 

 

Päätös:                            Hyväksyttiin päätösehdotus yksimielisesti.

-----

 

29 § --

---

30 § --

----

31 § TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus:

-         ote 68 § Kauppakirjan hyväksyminen / Mika Seppälä

-         ote 72 § Yksityisen tien parantamistyön hyväksyminen / Jämi-Jyllitie

-         ote 73 § Kunnanviraston pitäminen suljettuna 22.5.2009

-         ote 89 § Lausunto poikkeamislupahakemuksesta / Ihanamäki Johanna ja Petri

-         ote 92 § Maa-aineslupahakemus / Destia Oy

 

Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry

-         Kertaraportti 20.2.2009

-         5.3.2009 Vuosiyhteenveto Jämijärven kunnan jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailusta vuodelta 2008

-         19.3.2009 Vuosiyhteenveto Jämijärven kunnan jätevedenpuhdistamon toiminnasta vuodelta 2008

 

Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

-         Terveystarkastajan kirje vesirakennustyöstä

 

Läänin Kuljetus Oy

-         Ilmoitus kiviainesten  murskauksesta 11.3.2009

 

Lounais-Suomen Metsäkeskus

-         Maaseudun yksityistie kuntoon

 

Päätösehdotus:                Merkitään tiedoksi

 

Päätös:                            Merkittiin tiedoksi.

-----

 

32 § YKSITYISTEIDEN JA KAAVATEIDEN PÖLYNSIDONTA

 

 

 

                                       Keskusteltiin pölynsidontaan liittyvistä pohjavesi- ym. riskeistä.

 

 

Päätös:                            Pölynsidontaa jatketaan entisen käytännön mukaan.

 

------

 

33 § ---

------

34 § JÄTEVEDENPUHDISTAMOON JA KUNNAN VARASTOON TUTUSTUMINEN

 

 

 

Päätösehdotus:                Tutustuminen kunnan jätevedenpuhdistamoon ja varastoon.

 

 

Päätös:                            Kokouksen lopuksi käytiin tutustumiskäynnillä kunnan jätevedenpuhdistamolla ja varastolla.