Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 4/2009

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 11.3.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

16.3.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

77 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  81

78 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  81

79 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  82

80 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  83

81 §      ERON MYÖNTÄMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ  / HANNA HUVIO   84

82 §      SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN  85

83 §      VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN  JOULUKYLÄYHDISTYS RY  86

84 §      LAUSUNTO MAHDOLLISISTA VAKUUTUSPIIRIMUUTOKSISTA  87

85 §      TAKAUSVASTUUN PÄÄTTYMINEN  88

86 §      ELÄKEASIAMIEHEN NIMEÄMINEN  89

87 §      SEUTULIPPUSOPIMUSTEN UUDELLEEN JÄRJESTELY  90

88 §      LINUX KESKUSKOULULLE  91

89 §      LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEUKSESTA / IHANAMÄKI JOHANNA JA  PETRI 93

90 §      TAMPEREEN SEUTULIPPUSOPIMUKSEN IRTISANOMISAJAN  LYHENTÄMINEN  94

91 §      TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2009  95

92 §      MAA-AINESLUPAHAKEMUS / DESTIA OY  96

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2009                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

16.3.2009 kello 18.30   19.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kari Jokisalo

Satu Jokela

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi
Mia Sjöman                              varajäsen

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Kati Mansikkamäki

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                    valtuuston puheenjohtaja
Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 77-92

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   23.3.2009

Allekirjoitukset

 

 

Olli Seppälä                              Ari Uusi-Rasi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   23.3.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

77 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

78 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Olli Seppälä ja Ari Uusi-Rasi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     

                     


 

79 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                                                       

-    Nordea, lainamarginaalin korottaminen

-    Kuntaliitto, kansallinen veteraanipäivä 27.4.2009

-    Kuntaliitto, tupakkatuotteiden myynti luvanvaraiseksi

-    Ympäristöministeriö, maa-ainesten ottamistoiminnassa syntyvän kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman laatiminen ja tarkistaminen

-    Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200902

-    TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 1/2009

-    Väestörekisterikeskus, väestörekisterikeskuksen organisaatio uudistui 1.1.2009

-    Kansaneläkelaitos, päätös työnantajan järjestämän työterveyshuollon kustannusten korvaamisesta tilikaudelta 1.1.2007-31.12.2007

-    Valtiovarainministeriö. kuntien yhteistoiminta-avustuksen hakeminen

-    Suomen Hiihtoliitto ry, takausvastuun päättyminen

-    Valtakunnansyyttäjänvirasto, päätös muutosharkintapyyntöön

-    Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Peijari, Niinimäki

o       Kauppila, Halmeenpelto

o       Peijari, Katajamäki

o       Kauppila, Einola

o       Vihu, Santahalme

o        

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                     


 

 

80 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Tekninen lautakunta                               12.2.2009

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

                                            yhtymäkokous                                         17.2.2009

                                            Sivistyslautakunta                                   17.2.2009   

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

                                            johtokunta                                                20.2.2009

                                            Mavi

                                            kuntatarkastuksen pöytäkirja                23.-24.2.2009

                                            Kankaanpään kaupunki perusturva-

                                            lautakunta                                                26.2.2009

                                            Vapaa-aikalautakunta                           3.3.2009                                                                       

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

                     


 

81 §              ERON MYÖNTÄMINEN VAPAA-AIKALAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / HANNA HUVIO

 

                                            Hannan Huvio on anonut eroa vapaa-aikalautakunnan varajäsenyydestä paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Hanna Huviolle eron vapaa-aikalautakunnan varajäsenyydestä ja

2.      nimeää hänen tilalleen varajäsenen vapaa-aikalautakuntaan

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            ------

 

 

 


 

82 §              SATAKUNTALIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Satakunnassa tapahtuu kuluvan valtuustokauden aikana useita kuntaliitoksia. Kuntien määrän vähetessä ja keskimääräisen asukasluvun kasvaessa myös maakuntavaltuuston kokoonpano muuttuu.

 

Toimintansa päättävän kunnan valtuutetuille ei enää ole toimivaltaa maakuntavaltuustossa. Toisaalta laajentuneen kunnan tai uuden perustettavan kunnan on saatava asukaslukuaan vastaava edustus maakuntavaltuustoon.  Kunta saa valtuustoon yhden jäsenen alkavaa 4000 asukasta kohden.

 

Satakuntaliiton maakuntahallitus on kokouksessaan 2.2.2009 11 § päättänyt esittää jäsenkunnille liiton perussopimuksen muuttamista siten, että vireillä olevat muutokset kuntarakenteeseen otetaan huomioon. Samalla on tarkoitus lisätä perussopimukseen kohtia, jotka selkeyttävät menettelyä kuntarakenteen muuttuessa valtuustokauden aikana.

 

Kuntia on pyydetty käsittelemään perussopimuksen muutokset 30.4.2009 mennessä.

 

Satakuntaliiton muutetun perussopimuksen luonnos on liitteenä nro 82.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakuntaliiton muutetun perussopimuksen oheisen

liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 


 

83 §             VÄLIAIKAISEN RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN / JÄMIN   JOULUKYLÄYHDISTYS RY

 

 

Jämin Joulukyläyhdistys ry anoo väliaikaista rahoitusta leader+ -hankkeelleen ”vertaistuesta ja taiteesta lohtua suruun”. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2008-31.12.2009.

 

Hankkeen kokonaiskulut ovat 47 400 euroa.

Anottu väliaikaisen rahoituksen suuruus on 10 000 euroa. Anomus on liitteenä nro 83.1.

 

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 17.9.2005 § 62 päättänyt leader+ hankkeiden väliaikaisrahoituksesta seuraavaa:

 

Leader+ -hankkeita voidaan rahoittaa väliaikaisesti enintään 10.000 eurolla / hanke ja kerralla enintään 30.000 eurolla. Rahoitus annetaan lyhytaikaisena korottomana lainana, joka on maksettava takaisin välittömästi kun hankkeen toteuttaja on saanut tililleen hankkeen loppumaksatuksen.

Rahoitusjärjestelyjen käytännön toimeenpano ja maksaminen annetaan kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Tällä hetkellä väliaikaisrahoitusta on käytössä 19 800 euroa eli myöntöoikeutta on jäljellä 10 200 euroa.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää myöntää Jämin Joulukyläyhdistykselle

                                          10 000 euron väliaikaisrahoituksen (lainan) oheisen hakemuksen mukaisesti.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


 

84 §              LAUSUNTO MAHDOLLISISTA VAKUUTUSPIIRIMUUTOKSISTA

 

Kansaneläkelaitoksen Lounais-Suomen aluekeskus on lähettänyt kunnanhallitukselle lausuntopyynnön mahdollisista vakuutuspiirimuutoksista. Lausunto tai ilmoitus, ettei lausuttavaa ole, on pyydetty toimittamaan aluekeskukselle viimeistään 31.3.2009 mennessä.

 

Lounais-Suomen vakuutusalueen nykyisistä 11 vakuutuspiiristä muodostettaisiin jatkossa 6 vakuutuspiiriä: 1 Satakuntaan, 1 Ahvenanmaalle, 2 Pirkanmaalle ja 2 Varsinais-Suomeen.

 

Jämijärvi kuuluisi Satakunnan vakuutuspiiriin, jolla olisi toimistot 11 kunnassa/kaupungissa. Lähin toimisto olisi Kankaanpäässä.

 

Ehdotus muutokseksi 1.1.2010 on esityslistan liitteenä 84.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa muutosehdotukseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

85 §              TAKAUSVASTUUN PÄÄTTYMINEN

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan 28.8.2007 § 49 myöntänyt Jämin Jänne ry:lle 45 000 euron takauksen yleisten sarjojen SM-hiihtojen lupamaksun takaukseksi.

 

Suomen Hiihtoliitto ry on kirjeellään 5.3.2009 ilmoittanut, että Jämin Jänne ry on maksanut SM-hiihtojen 2009 lupamaksun kokonaisuudessaan Suomen Hiihtoliitolle. Näin ollen Jämijärven kunnan antama takaus ko. kisojen lupamaksua koskien on rauennut.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee takausvastuun päättymisen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

86 §              ELÄKEASIAMIEHEN NIMEÄMINEN

 

Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 2.2.2009 PoSan vaikutusta jäljelle jäävien työntekijöiden toimenkuviin. Samalla nimettiin työsuojelupäällikkö, palkka-asiamies, veteraaniasiamies ja vuokra-asunto vastaava.

Tämän lisäksi tulee nimetä vielä eläkeasiamies.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää kunnan eläkeasiamieheksi palkanlaskija Elisa Viikerin.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

87 §              SEUTULIPPUSOPIMUSTEN UUDELLEEN JÄRJESTELY

 

Uusi joukkoliikennelaki ja palvelusopimusasetus (PSA) astuvat voimaan 3.12.2009.

 

Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut, että nykyiset seutulippusopimukset tulee irtisanoa. Tämän johdosta Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan seutulippusopimukset tulee irtisanoa.

 

Lääninhallitus on pyytänyt kuntia irtisanomaan nykyiset seutulippusopimukset maaliskuun 2009 aikana ehdollisena siten, että sopimuksen viimeinen voimassaolopäivä on 31.12.2009.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää irtisanoa Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan seutulippusopimukset ehdollisen siten, että

niiden viimeinen voimassaolopäivä on 31.12.2009. Kunta jatkaa kuitenkin Satakunnan ja Pohjois-Satakunnan seutulippusopimusta katkeamattomana alkaen 1.1.2010, mikäli lainsäädäntö sallii seutulippusopimuksen jatkuvan nykyisessä muodossaan.

                                           

                                            Lisäksi Satakunnan seutulipputyöryhmälle annetaan valtuudet ryhtyä valmistelutoimiin sopimuksen uudelleen

järjestelyä varten.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

 

88 §              LINUX KESKUSKOULULLE

 

Kirkonkylän koululle on suunniteltu vaiheittaista siirtymistä käyttämään Linux-käyttöjärjestelmää ATK:ssa. Linux on ns. vapaan lähdekoodin käyttöjärjestelmä, jota kuka vain saa käyttää ilmaiseksi. Nykyään Linuxissa toimivia, niin ikään ilmaisia ohjelmia on saatavilla runsaasti. Linux mahdollistaa myös tietokoneiden huomattavasti pidemmän käyttöiän. Koululle suunnitellussa mallissa (Linux Terminal Server Project) tarvitaan vain tehokas palvelin ja työasemiksi kelpaavat melko vanhatkin koneet. Niistä otetaan kiintolevy kokonaan pois ja jokainen työasema kirjautuu palvelimelle ja käyttää sen resursseja.

 

Jämijärven kunta sai 54 kpl käytettyjä tietokoneita lahjoituksena. Lahjoitus käsitti pelkkiä keskusyksiköitä. Näyttöjä on saatu yksityisiltä henkilöiltä lahjoituksina ja Kankaanpään kierrätyskeskuksesta on saatu parikymmentä näytön, näppäimistön ja rullahiiren paketteja hintaan 10 €/kpl.

 

Osa koneista on toimitettu kyläkouluille, joissa niitä käytetään vanhaan malliin Windows-käyttöjärjestelmällä. Kirkonkylän alakoulun luokkiin on tarkoitus siirtää 4 Linux-työasemaa kuhunkin, yhteensä siis 24. Opettajanhuoneeseen tulee myös yksi. 

 

Hankittavaksi tulee yksi uusi palvelin, verkkotulostimia, verkkokytkin, verkkokaapeleita sekä pikkukytkimiä luokkiin. Näitä kytkimiä tarvitaan siksi, ettei luokissa ole verkkoliitäntää kuin 2 työasemalle/luokka. Lisärasioiden asennuksesta pyydettiin tarjoukset, mutta operaatio osoittautui liian kalliiksi tämän vuoden ATK-budjettiin.

 

Linux-järjestelmän käyttöönotosta ja asennuksesta on pyydetty tarjoukset kahdelta toimijalta, ATK-palvelut Janne Karjanlahti OY:ltä ja Opinsys OY:ltä. Yhteenveto tarjouksista on liitteenä nro 88.1. Kumpikin tarjoaja on käynyt tutustumassa kouluumme ennen tarjouksen tekemistä. Molemmat ovat erikoistuneet juuri tämänkaltaisten järjestelmien luomiseen. Muutoin tarjoukset poikkeavat sisällöltään toisistaan täysin. Janne Karjanlahden mallissa oletetaan, ettei ulkoistettavaa ylläpitoa ole juuri nimeksikään asennuksen ja käyttöönoton jälkeen ja järjestelmä pyritään pitämään hyvin yksinkertaisena. Opinsys taas perustaa järjestelmänsä jatkuvalle ylläpitosopimukselle ja siinä perus-Linuxia on muokattu enemmän opetuskäyttöön. Siinä yöaikaan järjestelmä varmistetaan heidän palvelimelleen ja etätyönä ylläpidetään jatkuvasti palvelinta. Opinsys tarjoaa palvelimen hankintaa kahdella mallilla; joko niin, että kunta hankkii sen tai toisessa vaihtoehdossa kunta maksaa isompaa ylläpitomaksua ja Opinsys vastaa siitä, että käytössä on riittävän kapasiteetin palvelin koko ajan. Opinsys on yrityksenä suurempi ja heidän tarjoamansa toimintamalli soveltunee paremmin isompiin kuntiin ja kaupunkeihin. Karjanlahden asentamasta järjestelmästä on kyselty käyttökokemuksia Euran kunnasta, jossa on oltu järjestelmään hyvin tyytyväisiä ja laajennettu sen

käyttöä useille kouluille. Opinsysin toimintaa ja järjestelmää puolestaan kehuu Janne Karjanlahti.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä ATK-palvelut Janne Karjanlahden tarjouksen Kirkonkylän alakoulun siirtämisestä Linux-järjestelmään, koska tarjous on merkittävästi halvempi eikä kuultujen käyttökokemusten perusteella tarvita jatkuvaa ylläpitoa näin pienessä yksikössä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                           

 


 

89 §              LAUSUNTO POIKKEAMISLUPAHAKEUKSESTA / IHANAMÄKI JOHANNA JA PETRI

 

Johanna ja Petri Ihanamäki anovat poikkeamislupaa kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle ilman asemakaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa.

 

Rakennuspaikka sijaitsee Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä n. 5300 m2:n määräalalla Kotiranta nimisestä tilasta RN:o 7:47.

Rakennuspaikalle on tarkoitus rakentaa 173 m2:n omakotitalo sekä autotalli (77 m2).

 

Hankkeesta on pyydetty aluearkkitehti Ilmari Mattilan lausunto. Liite nro 89.1.

Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa hankkeeseen.

 

                                            Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää lausuntonaan puoltaa Johanna ja Petri Ihanamäen poikkeamislupahakemusta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


 

90 §              TAMPEREEN SEUTULIPPUSOPIMUKSEN IRTISANOMISAJAN LYHENTÄMINEN

 

Tampereen seutulippusopimuksessa on kirjattu seutulippusopimuksen irtisanomisajaksi 9 kuukautta. Tampereen seutulipputyöryhmä päättyi esittämään sopimuksen allekirjoittaneille kunnille sekä yrityksille, että sopimuksen irtisanomisaikaa lyhennetään kolmella kuukaudella yleisesti käytössä olevaan kuuteen kuukauteen.

 

Kansallisen henkilöliikennelain muutosta on valmisteltu siten, että se astuisi voimaan samanaikaisesti uuden palvelusopimusasetuksen kanssa. Koska valmistelu on kesken ja ei tiedetä mitä muutoksia se tuo, irtisanomisajan lyhentäminen antaa mahdollisuuden olla purkamatta seutulippusopimuksia tässä vaiheessa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan seutulippusopimuksen irtisanomisajan lyhentämisen 6 kuukaudeksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

91 §                TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.1.2009

 

                       

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.1.2009. Liite nro 91.1. Vertailutietona on talouden toteutuminen edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

 

Ehdotus:                     Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                       Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                    _____

 

 


 

92 §              MAA-AINESLUPAHAKEMUS / DESTIA OY

 

                     

Destia Oy on hakenut lupaa maa-ainesten ottamiseen Männikkö-nimisellä tilalla RN:o1:18 Kuusjoen kylässä. Tilan pinta-ala on 26,08 ha.

 

Ottamisalueen pinta-ala on n. 6,38 ha. Hakemuksen mukainen kokonaismäärä on 350 000 m3  ja ottamisaika 10 vuotta.

Ottaminen koskee kiviainesta.

 

Destialla on maanomistajien suostumus maa-ainesluvan hakemiseen.

 

Asiasta on suoritettu naapurien kuuleminen ja heillä ei ole ollut huomautettavaa hakemuksen johdosta.

 

Asiakirjat ovat nähtävillä kunnanhallituksen kokouksessa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus myöntää Destia Oy:lle maa-ainesten ottamisluvan hakemuksen mukaisesti.

 

Ennen maa-ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 15 000 euron suuruinen MAL 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

 

Kunnanhallitus antaa Destia Oy:lle luvan aloittaa ottamisen ennen tämän päätöksen lainvoimaisuutta. Lupa edellyttää, että vakuudesta on toimitettu kunnalle 10 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____