JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 19.1.2009

                      alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1 §          Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   

2 §          Pöytäkirjan tarkastajien valinta                    

3 §          Valtuuston vaalilautakunnan vaali               

4 §          Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2009    

5 §          Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2009      

6 §          Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2009

7 §          Luottamushenkilöiden valitseminen lautakuntiin toimikaudeksi 2009 - 2012

8 §          Tarkastuslautakunnan valitseminen v. 2009 - 2012        

9 §          Kunnanhallituksen valitseminen                  

10 §       Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta v. 2009 – 2012        

11 §       Jäsenen ja varajäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan v.    2009-2012  

12 §       Käräjäoikeuden lautamiehen valinta v. 2009-2012        

13 §       Edustajien nimeäminen kuntapäiville         

14 §       Jämijärven kunnan edustajien valitseminen kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin     

15 §       Kunnan edustajan valinta satakuntaliiton edustajainkokoukseen       

16 §       Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle             

17 §       Jäsenten valitseminen kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan      

18 §       Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2008                

19 §       Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

20 §       Muut mahdollisesti esille tulevat asiat        

                                           

                     

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 23.1.2009 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 15.1.2009

                     

 

Matti Leppihalme

kunnanhallituksen puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 1/2009

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 13.1.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Maanantai 19.1.2009 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

1 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  3

2 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  3

3 §      VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI 3

4 §      VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN           VALITSEMINEN VUODEKSI 2009  3

5 §      KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2009  3

6 §      VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 20093

7 §      LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN

          TOIMIKAUDEKSI 2009 – 2012  3

8 §      TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN v. 2009 - 2012  3

9 §      KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN  3

10 §    KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA
          V. 2009– 2012   
3

11 §    JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN
          NEUVOTTELUKUNTAAN V. 2009-2012 
3

12 §    KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA V. 2009-2012  3

13 §    EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVILLE  3

14 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN
          KUNTAYHTYMIEN  YHTYMÄVALTUUSTOIHIN 
3

15 §    KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNTALIITON 
          EDUSTAJAINKOKOUKSEEN 
3

16 §    SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS
          VALTUUSTOLLE 
3

17 §    JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNTIEN YHTEISEEN
          PERUSTURVALAUTAKUNTAAN 
3

18 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2008  3

19 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

          OTETTAVAT ASIAT  3

20 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  3

 

                                                                 

 

MATTI LAPPIHALME                                                 

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2009                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

19.1.2009 kello 19.00 – 19.51

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Alarotu Yrjö

Huhtanen Pasi

Jokela Satu

Jokisalo Kari

Koskensalo Matti

Kujansuu Anneli

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leppihalme Matti

Mansikkamäki Kati

Mäntylä Tapio

Pitkänen Anneli

Rajalahti Tapio

Rudenberg Erkki

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Sjöman Miia

Sorvali Timo

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 1-20

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Anneli Pitkänen     Tapio Rajalahti                       Esa Ala-Karvia

§§ 1-4

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   23.1.2009

Allekirjoitukset

 

 

Matti Koskensalo                     Pasi Huhtanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   23.1.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


                     

 

 

1 §                KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 14.1.2009 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 15.1.2009 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 15.1.2009. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 14.1.2009. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Valtuuston vanhin Anneli Pitkänen avasi kokouksen toivottaen valtuuston jäsenet tervetulleiksi.

 

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _____

                       

 

 

 

 

 

2 §                PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Matti Koskensalo ja Pasi Huhtanen.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   3 §                13.1.2009

 

3 §                VALTUUSTON VAALILAUTAKUNNAN VAALI      

 

Valtuuston työjärjestyksen 26 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

 

Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan.

 

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että valtuusto

 

1) valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu kolme jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä

 

                                            2) määrää valituista jäsenistä vaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

                                           

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

KV 3 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

 

                                            1) valita toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluvat seuraavat

jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

 

                                            jäsen                                                        varajäsen

                                            Yrjö Alarotu                                              Anneli Kujansuu

                                            Pentti Virtanen                                        Anne Lax

                                            Helena Lehtiö                                         Matti Koskensalo

 

                                            2) määrätä valituista vaalilautakunnan puheenjohtajaksi Yrjö Alarodun ja varapuheenjohtajaksi Pentti Virtasen.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   4 §                13.1.2009

 

4 §                VALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALITSEMINEN VUODEKSI 2009

 

 

                                            Kuntalain 12 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan

                                            puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia

                                            toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä

                                            toimikaudesta.

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan vuodeksi 2009.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

                     

                     

KV 4 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti valita valtuuston puheenjohtajaksi Tapio Rajalahden, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Kyösti Lahden ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Pentti Virtasen.

 

Valtuuston uusi puheenjohtaja Tapio Rajalahti kiitti valittujen puolesta luottamuksesta ja toivoi rakentavaa valtuustokautta sekä vastuunkantamista vaikeissakin asioissa. Lisäksi hän toivoi hyvän yhteistyön jatkuvan myös tiedotusvälineiden kanssa.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   5 §                13.1.2009

 

5 §                KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2009

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

 

Aikaisempi käytäntö on ollut, että kunnalliset ilmoitukset on ilmoitustaulun lisäksi julkaistu Pohjois-Satakunta lehdessä ja Kankaanpään Seutu -lehdessä. Tämän lisäksi on käytetty lisäinformaationa kuntatiedotetta. Viranhakuilmoitukset, mahdolliset urakkatarjouspyynnöt yms. on julkaistu päivä- ja ammattilehdissä sen mukaan kuin niistä on erikseen määrätty tai asianomainen lautakunta katsonut tarpeelliseksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että kunnalliset ilmoitukset julkaistaisiin vuonna 2009 entisen käytännön mukaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KV 5 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   6 §                13.1.2009

 

6 §                VALTUUSTON KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN VUONNA 2009

 

                                           

Kuntalain 54 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti.

 

Valtuuston työjärjestyksen mukaan kutsu valtuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään viisi päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle erikseen sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto kutsutaan koolle vuonna 2009 ilmoittamalla kokouksista kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen säännöksiä noudattaen sekä julkaisemalla kokouskuulutus asialistoineen Pohjois-Satakunta ja Kankaanpään Seutu -lehdissä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KV 6 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Puheenjohtaja totesi, että kokoukset tullaan pääsääntöisesti pitämään maanantaina.

 

                                            _____

 

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   7 §                13.1.2009

 

7 §                LUOTTAMUSHENKILÖIDEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN                      TOIMIKAUDEKSI 2009 – 2012

Kuntalain 17 §:n mukaan kunnan toimielimiä ovat valtuuston lisäksi kunnanhallitus, lautakunnat ja johtokunnat, niiden jaostot sekä toimikunnat.

Lain mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen sekä 71 §:ssä tarkoitetun tarkastuslautakunnan. 3 mom. todetaan, että valtuusto voi lisäksi asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivia lautakuntia pysyväisluonteisten tehtävien hoitamista varten.

Lautakuntien jäsenmäärät ovat  seuraavat:

                                            Keskusvaalilautakunta     5                    (5 varajäsentä)

                                            Tarkastuslautakunta         4                    (4 varajäsentä)

                                            Tekninen lautakunta         7                    (7 varajäsentä)

                                            Maaseutulautakunta         6                    (6 varajäsentä)

                                            Sivistyslautakunta             7                    (7 varajäsentä)

                                            Vapaa-aikalautakunta      6                    (6 varajäsentä)

Kuntalain 36 §:ssä on säädetty vaalikelpoisuudesta lautakuntiin: Vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

                                            1) asianomaisen lautakunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa toimielimessä tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

                                            Valintoja tehtäessä on otettava huomioon lisäksi tasa-arvolain säännökset.

Kunnallisten toimielinten valintaa koskee Tasa-arvoL 42 §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä.

Valtuuston tulee kuntalain 20 §:n mukaan valita toimielimen jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtaja ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

 

                                            Keskusvaalilautakunnan vaali v. 2009 – 2012

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

1) valitsee 5 keskusvaalilautakunnan jäsentä ja 5 varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan

                                            2) määrää valituista keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

KV 7 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

 

1)     valita keskusvaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat henkilöt:

 

                                            jäsen                                 

                                            Ritva Mäkelä                    

                                            Raimo Sällilä                    

                                            Heikki Mäkelä                  

                                            Airi Rajala                         

                                            Tauno Uurasjärvi              

 

                                            varajäsen

                                            Aki Rantanen

                                            Jorma Lahdensivu

                                            Tuija Rudenberg

                                            Pirkko Laitajärvi

                                            Merja Kannosto

 

                                            2) määrätä keskusvaalilautakunnan puheenjohtajaksi Ritva Mäkelän ja varapuheenjohtajaksi Raimo Sällilän.

                     

                                            -----

 

                                            Teknisen lautakunnan vaali v. 2009 - 2012

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) hyväksyy teknisen lautakunnan jäsenmääräksi 7 jäsentä ja 7 varajäsentä

                                            2) valitsee 7 teknisen lautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            3) määrää valituista teknisen lautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                           

                                            -----

 

KV 7 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

                                           

1)     hyväksyä teknisen lautakunnan jäsenmääräksi 7 jäsentä ja 7 varajäsentä

2)     valita tekniseen lautakuntaan seuraavat 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä

                                            jäsen                                  varajäsen

                                            Timo Sorvali                      Timo Koivunen

                                            Mikko Salminen                Kyösti Salo

                                            Sirpa Kuusikoski              Heli Syrjätie

                                            Olavi Koivuniemi               Jouni Mäkelä

                                            Elisa Koivumäki                Anja Tunturi

                                            Miia Sjöman                      Kristiina Kotaoja

                                            Pentti Mäkelä                    Lauri Sällilä

                     

3)     määrätä teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi Timo Sorvalin ja varapuheenjohtajaksi Mikko Salmisen.

 

                                            -----

 

                                            Maaseutulautakunnan vaali v. 2009 – 2012

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 6 maaseutulautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista maaseutulautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

KV 7 §

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

1)     valita maaseutulautakuntaan seuraavat 6 jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä

                                            jäsen                                  varajäsen

                                            Heikki Mäkelä                   Tuulikki Silmunmaa

                                            Tapio Mäntylä                   Jarkko Harri

                                            Sirpa Alkkiomäki              Juha Kierikka

                                            Pirjo Salmi                         Tarja Mäki

                                            Leena Koivunen                Paula Kenttä

                                            Jussi Leppihalme             Arto Rantanen

 

2)     määrätä maaseutulautakunnan puheenjohtajaksi Heikki Mäkelän ja varapuheenjohtajaksi Tapio Mäntylän.

 

                                            -----

 

                                            Sivistyslautakunnan vaali v. 2009 - 2012

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 7 sivistyslautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista sivistyslautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.                                                

                                            -----

KV 7 §

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

1)     valita sivistyslautakuntaan seuraavat 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä

jäsen                                  varajäsen

                                            Yrjö Alarotu Petri Ylikoski

                                            Pasi Huhtanen                  Markku Iivonen

                                            Briitta Rantanen                Leena Koivunen

                                            Tarja Pajulahti                   Krista Palomäki

                                            Jaana Ojala                       Nina Niemi

                                            Pentti Virtanen                  Markku Virtanen

                                            Erkki Rudenberg              Jouko Lindström

2)     määrätä sivistyslautakunnan puheenjohtajaksi Yrjö Alarodun ja varapuheenjohtajaksi Pasi Huhtasen.

                                            -----

 

                                            Vapaa-aikalautakunnan vaali v. 2009 - 2012

                                            Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa kunnanvaltuustolle, että kunnanvaltuusto

                                            1) valitsee 6 vapaa-aikalautakunnan jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista vapaa-aikalautakunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

KV 7 §

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

1)     valita vapaa-aikalautakuntaan seuraavat 6 jäsentä ja 6 henkilökohtaista varajäsentä

jäsen                                  varajäsen

                                            Anu Koivumäki                  Kreetta Alarotu

                                            Jarmo Huhtaniemi            Jarkko Rantakytö

                                            Jouko Kulmala                  Marko Kannosto

                                            Jarmo Mikkola                  Juha Raitinpää

                                            Johanna Manninen           Hanna Huvio

                                            Anne Lax                           Anu Sillanpää

                     

2)     määrätä vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajaksi Anu Koivumäen ja varapuheenjohtajaksi Jarmo Huhtaniemen.

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   8 §                13.1.2009   

 

8 §                TARKASTUSLAUTAKUNNAN VALITSEMINEN v. 2009 - 2012                     

 

Kuntalain 71 §:n mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja.

Tarkastussäännön mukaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä.  Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

                                            Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole (KUNL 71 § 4 mom):

                                            1) kunnanhallituksen jäsen;

                                            2) apulaispormestari

3 ) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen

4) kuntaan tai kunnan määräämisvallassa olevaan yhteisöön tai säätiöön pysyväisluonteisessa palvelussuhteessa oleva henkilö; eikä

                                            5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

                                            1) valitsee neljä jäsentä tarkastuslautakuntaan ja kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen

                                            2) määrää valituista tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

 

KV 8 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

 

1)     valita tarkastuslautakuntaan seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet

 

                                            jäsen                                  varajäsen

                                            Anneli Pitkänen                 Jarmo Huhtaniemi

                                            Matti Koskensalo              Pekka Arponen

                                            Ilkka Hyttinen                     Merja Lahdenpää

                                            Mervi Knuutila                   Anne Koivisto

 

2)     määrätä tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Anneli Pitkäsen ja varapuheenjohtajaksi Matti Koskensalon.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   9 §                13.1.2009

 

9 §                KUNNANHALLITUKSEN VALITSEMINEN

 

Kuntalain 17 §:n mukaan valtuusto asettaa kunnanhallituksen. Kunnanhallituksen johtosäännön 33 §:n mukaan kunnanhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä, joilla kullakin on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 35 §:ssä säädetään kunnanhallituksen jäsenen vaalikelpoisuudesta.

Vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

1) kunnan keskushallinnossa kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö;

2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta; eikä

3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa tai vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

Henkilöstön edunvalvonnasta asianomaisessa kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei myöskään ole henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta. 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

Kuntalain 20 §:n mukaan valtuusto tai muu valinnan suorittava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Heidät valitaan samassa vaalitoimituksessa.

Kunnanvaltuuston tehdessä luottamushenkilövalintoja on otettava huomioon myös naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain säännökset.

                                                                                                                                                                             

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle

                                            1. että se valitsee kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet kahden vuoden toimikaudeksi vuosille 2009 - 2010

                                            2. että se nimeää jäsenten keskuudesta kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

                                             

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

 

KV 9 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti

 

1)     valita kunnanhallituksen vuosille 2009-2010 seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

 

jäsen                                  varajäsen

Matti Leppihalme              Juhani Rajala

Anneli Kujansuu                Ritva Mäkelä

Kari Jokisalo                     Markku Kujala

Satu Jokela                       Päivi Leponiemi

Ari Uusi-Rasi                     Pasi Huhtanen

Kati Mansikkamäki          Miia Sjöman

Olli Seppälä                      Anu Sillanpää

 

2)     nimetä valituista kunnanhallituksen puheenjohtajaksi Matti Leppihalmeen ja varapuheenjohtajaksi Anneli Kujansuun.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   10 §              13.1.2009

 

10 §              KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VALINTA V. 2009 – 2012

 

Kiinteistönmuodostamislain 6 §:n mukaan valtuuston tulee valita kunnan kiinteistöntoimitusten uskotuiksi miehiksi vähintään kuusi henkilöä valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Uskotun miehen tulee olla kiinteistöasioihin perehtynyt ja paikalliset olot tunteva henkilö. Vaalikelpoisuudesta uskotun miehen toimeen on voimassa, mitä käräjäoikeuden lautamiehistä säädetään.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kuusi kiinteistötoimituksen uskottua

miestä.

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KV 10 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti valita kiinteistötoimitusten uskotuiksi miehiksi seuraavat henkilöt:

 

                                            Hannu Ritakorpi

                                            Mariitta Lahti

                                            Jouni Mäkelä

                                            Aira Mansikkamäki

                                            Seppo Leponiemi

                                            Tarja Mäki

                                            Hannu Rajakallio

 

                                            _____          

 

 


                                            Kunnanhallitus                   11 §              13.1.2009

 

11 §              JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALITSEMINEN POLIISIN NEUVOTTELUKUNTAAN V. 2009-2012

 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) 13 §:n mukaan valtuusto valitsee poliisin neuvottelukuntaan jäsenet toimikaudekseen.

Jos kihlakuntaan kuuluu useampia kuntia lääninhallitus määrää kuinka monta jäsentä ja varajäsentä kustakin kunnasta valitaan. Jämijärvellä on neuvottelukunnassa 1 jäsen ja 1 varajäsen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen jäsenen ja varajäsenen Poliisin

neuvottelukuntaan.

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 11 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti valita poliisin neuvottelukunnan jäseneksi Pauli Vuorenmaan ja varajäseneksi Tarja Kuusijoensuun.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   12 §              13.1.2009

 

12 §              KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIEHEN VALINTA V. 2009-2012

Käräjäoikeuslain (581/1993) 7 §:n mukaan valtuusto valitsee lautamiehet toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakautumaa.

Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä. Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 63 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai rangaistuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikoksen esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään virallinen syyttäjä, asianajaja tai muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö (KäräjäoikeusL 6 §). Jämijärven kunnan tulee valita kaksi lautamiestä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen kaksi käräjäoikeuden lautamiestä.

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

KV 12 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti valita käräjäoikeuden lautamiehiksi Juhani Jukolan ja Tuija Rannan.

 

                                            ____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   13 §              13.1.2009   

 

13 §              EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KUNTAPÄIVILLE

 

Suomen Kuntaliiton valtuusto kutsuu kuntapäivät koolle 6.-7.5.2009 Jyväskylään. Kokouspaikkana on Jyväskylän paviljonki.

                                            Kuntapäivien teemana on Yhteistyön vastuu – yhteinen kunta.

Kuntaliiton sääntöjen mukaan yhdistyksen varsinainen kokous, kuntapäivät pidetään joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeisenä vuonna, vuoden alkupuoliskolla valtuuston tarkemmin määräämänä aikana ja paikassa.

Jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnallisvaaleja edeltävän vuodenvaihteen asukasluvun mukaisesti. Jämijärven kunnalla on 1 edustaja.

Jäsenkunta voi valita varsinaisille edustajille tarpeellisen määrän varaedustajia. Varaedustaja osallistuu kuntapäiville varsinaisen edustajan ollessa estyneenä.

                                            Kullakin edustajalla on kuntapäivillä päätöksiä tehtäessä yksi ääni.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee Jämijärven kunnan edustajan Kuntapäiville 6.-7.5.2009 sekä tarpeellisen määrän varaedustajia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            -----

 

KV 13 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti valita Jämijärven kunnan edustajaksi kuntapäiville Tapio Rajalahden ja

varaedustajiksi Kyösti Lahden ja Pentti Virtasen.

 

                                            ____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   20 §              13.1.2009

 

14 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMIEN YHTYMÄVALTUUSTOIHIN

                                            Jämijärven kunnan tulee valita edustajansa kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin seuraavasti:

                                           

1.      Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

-          kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä

-          jäsenet ja varajäsenet valitaan vuodelle 2009, koska vuoden 2010 alusta aloittaa toimintansa Satakunnan koulutuskuntayhtymä

 

2.      Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto

-          kaksi jäsentä ja kaksi henkilökohtaista varajäsentä

-          ent. Erityishuoltopiiri sisältyy sairaanhoitopiiriin v. 2009 alusta omana taseyksikkönä

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajansa kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                                     

                                          -----

 

KV 14 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti valita kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin seuraavat jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet:

 

                                            Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 1.1.2009-31.12.2009

 

                                            jäsen                                  varajäsen

                                            Kimmo Ristimäki              Briitta Rantanen

                                            Anu Sillanpää                    Pentti Virtanen

 

                                            Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuusto

 

                                            Matti Peurala                     Päivi Leponiemi

                                            Anne Lax                           Olli Seppälä

 

                                            ____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   21 §              13.1.2009

 

15 §              KUNNAN EDUSTAJAN VALINTA SATAKUNTALIITON EDUSTAJAINKOKOUKSEEN

 

Satakuntaliiton perussopimuksen 4 §:n nojalla jäsenkunnat valitsevat edustajat edustajainkokoukseen kunnan edellisen vuoden asukasluvun mukaan siten, että kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja alkavaa neljää tuhatta asukasta kohden, kuitenkin enintään viidennes rajoittamattomasta kokonaismäärästä. Kullekin edustajalle valitaan henkilökohtainen varaedustaja. Kullakin edustajalla on edustajainkokouksessa yksi ääni. Edustajan ja varaedustajan on oltava jäsenkuntien valtuutettuja.

 

Edustajainkokouksen tehtävinä on valita jäsenkuntia edustavat maakuntavaltuuston jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet           sekä käsittelee maakuntahallituksen antaman kertomuksen edellisen edustajainkokouksen jälkeen tapahtuneesta kuntayhtymän toiminnasta.

 

Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja ja valtuustossa edustettuina olevien ryhmien äänioikeuksien tulee valittaessa vastata jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta maakunnan alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

                                           

                                            Vaalissa noudatetaan tasa-arvolakia.

 

                                            Liitteenä on edustajainkokouksen edustajien lukumäärä kunnittain ja valtuutettujen lukumäärä puolueittain. Liite 21.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee edustajan ja hänelle henkilökohtaisen varaedustajan

Satakuntaliiton edustajainkokoukseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                         

                                          -----

 

KV 15 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti valita Satakuntaliiton edustajainkokoukseen jäseneksi Kyösti Lahden ja hänen

henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pentti Virtasen.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   24 §              13.1.2009

 

16 §              SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEIDEN MUKAINEN SELVITYS VALTUUSTOLLE

 

Jämijärven kunnanvaltuusto on hyväksynyt Jämijärven kunnan sijoitustoiminnan perusteet.

 

Perusteiden mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle selvitys puolivuosittain kassavarojen määrän ja arvion kehityksestä sekä sijoitusinstrumenttien jakaumasta ja tuotosta tarkastelujaksolla.

 

Lisäksi selvityksessä on esitettävä olennaiset riskitasossa tapahtuneet ennakoitavissa olevat muutokset. Selvitykset on tehtävä mikäli sijoitustoimintaa ko. jaksolla on ollut.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ilmoittaa valtuustolle, että

 

1.      - Helvi Nästiltä saadusta perinnöstä on 90.000 euroa sijoitettu 2 vuoden määräaikaistalletuksella Parkanon Säästöpankkiin kiinteällä korolla 4,4%.

- Seppo Rajakorvelta saadusta perinnöstä on 17.000 euroa sijoitettu 1 vuoden määräaikaistalletuksella Länsi-Suomen Osuuspankkiin korolla 5,48%

1.      muuta sijoitustoimintaa ei ole ollut viimeisellä puolivuotisjaksolla 1.7. -31.12.2008

2.      kassavarojen kehitys ilmenee valtuustolle vähintään neljännesvuosittain tietoon saatettavasta talouden toteutumisesta ja siihen liittyvästä laskelmasta.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 16 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   26 §              13.1.2009

                     

17 §              JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNTIEN YHTEISEEN PERUSTURVALAUTAKUNTAAN

 

Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan osapuolten valtuustot valitsevat kunnallisvaalikaudeksi jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet seuraavasti:

 

                                            Honkajoen kunta               2 jäsentä

                                            Jämijärven kunta               2 jäsentä

                                            Kankaanpään kaupunki   5 jäsentä

                                            Karvian kunta                    2 jäsentä

                                            Siikaisten kunta                2 jäsentä

 

Perusturvalautakunnan jäsenten on oltava oman kuntansa valtuuston jäseniä. Valinnassa noudatetaan kuntalain 81 §:n 4 momenttia.

 

Kankaanpään kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja kaksi (2) varapuheenjohtajaa.

 

Yhteinen perusturvalautakunta toimii tilaajalautakuntana ja vastaa näin ollen palveluiden järjestämisestä. Palvelut tullaan pääsääntöisesti tuottamaan perustettavan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän toimesta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

KV 17 §

 

Päätös:                              Valtuusto päätti yksimielisesti valita kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan seuraavat henkilöt ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

 

                                            jäsen                                  varajäsen

                                            Matti Leppihalme              Anneli Kujansuu

                                            Olli Seppälä                      Miia Sjöman

 

                                            ____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   32 §              13.1.2009

 

18 §              TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.11.2008

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2008. Liite nro 32.1.

 

Vertailutietona on taloustilanne vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedoksi ajalla 1.1.-30.11.2008 ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 18 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


                                           

 

19 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

                                            _____

 

 

 

 

20 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

1.      Valtuutettu Pasi Huhtanen teki aloitteen puhelinverkkoyhteyden turvaamiseksi kunnassa. Hän esitti, että kunnanhallitus selvittäisi yhteistyömahdollisuuksia muiden operaattorien kuin Soneran kanssa (esim. IPP:n). Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia totesi, että kunnanhallituksen viimeisen kokouksen jälkeen on oltu jo yhteydessä IPP:hen ja sieltä on alustavasti saatu myönteistä palautetta. Asia jätettiin kunnanhallituksen jatkotyöstettäväksi.

2.      Valtuuston puheenjohtaja Tapio Rajalahti ilmoitti, että valtuustoseminaari järjestetään to 19.2.2009 klo 8.00 - 15.00 Jämi Areenassa. Asia merkittiin tiedoksi.

3.      Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia ilmoitti, että ensimmäinen kunnanhallituksen kokous on maanantaina 2.2.2009 klo 18.30 kunnantalolla. Asia merkittiin tiedoksi.

                                           

                           ____