Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 7/2004

Laatimispäivämäärä:

KokoustiedotAika 18.05.2004 kello 19.30 - 19.40
Paikka Valtuuston kokoushuone


Käsiteltävät asiat

146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sivu 157
147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Sivu 157
148 VIEMÄRILAITOKSEN TAKSOJEN JA TOIMINTA-ALUEIDEN HYVÄKSYMINENSivu 158
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTAKunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2004
KOKOUSAIKA 18.05.2004 kello 19.30 - 19.40
KOKOUSPAIKKA Valtuuston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)


Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Juhani Viilo rakennuspäällikkö

ASIAT 146 - 149

146 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

147 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Päivi Leponiemi ja Enni Lähteenniemi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Kunnanhallitus 144 07.05.2004

148 VIEMÄRILAITOKSEN TAKSOJEN JA TOIMINTA-ALUEIDEN HYVÄKSYMINEN

KH 144  

Voimassa oleva taksa on määrätty koskien silloisia olosuhteita eli viemäröintialuetta, joka muodostuu kirkonseudun rakennuskaava-alueista.

Vuosien 2002 - 2003 aikana on toteutettu Jämin alueen viemäröinnin rakentamistyöt ja ne muodostavat selkeän kokonaisuuden laitoksen toiminnasta, joten sille voitaneen määrätä ko. aluetta koskeva alueellinen liittymismaksu.

Viemärilaitoksen liittymismaksut ovat tällä hetkellä siirtokelpoisia. Käyttömaksu on tällä hetkellä 1,33 /m3 (sis.alv). Käyttömaksu määrätään 1.7.2004 lukien 2,90 /m3 (veroton), 3,54 /m3 verollinen, sisältää poistot tai vaihtoehtoisesti käyttömaksu ilman poistoja 1,80 /m3 (verollinen), 1,47 m3 (veroton).

Viemärilaitoksen toiminta-alue käsittää nykyisen kirkonseudun kaava-alueet.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1. hyväksyy viemärilaitoksen liittymismaksut siirto- ja palautuskelpoisiksi

2. hyväksyy kirkonseudun voimassa olevan liittymistaksan ko. aluetta koskevaksi alueelliseksi taksaksi

3. hyväksyy Jämin alueen koskien Jämi I ja Jämi II asemakaava-alueita liittymistaksan alueelliseksi taksaksi liitteen 144.1 mukaisesti ja määräytyy liitteen 144.2 laskentaperusteiden mukaan

4. hyväksyy käyttömaksutaksan 1.7.2004 lukien 1,80 /m3 (sis.alv) suuruiseksi

5. hyväksyy viemärilaitoksen toiminta-alueeksi seuraavat:

- Kirkonseudun alue muodostuen rakennus/asemakaava-alueista

- Jämin alue muodostuen Jämi I ja Jämi II asemakaava-alueista.

Päätös: Kunnanhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä päätösehdotuksen kohdat 1 - 3 ja 5.

Kohdan 4 osalta kunnanhallitus päätti yksimielisesti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy käyttömaksutaksan seuraavasti:

- 1.10.2004 lukien 1,50 /m3 (sis.alv)

- 1.10.2005 lukien 1,65 / m3 (sis.alv)

- 1.10.2006 lukien 1,80 /m3 (sis.alv).

------------

KH 148  

Kunnanhallituksen käsittelyn jälkeen 7.5.2004 1 144 on ilmennyt taksojen osalta seikkoja, jotka vaativat uusintatarkastelua.

Ns. Perhepuiston alueen liittymistaksa ja jäteveden käyttömaksutaksa koko kunnan alueella ovat jo tässä vaiheessa hyväksyttävissä.

Käyttömaksutaksa ja sen korotus hyväksyttäisiin tässä vaiheessa ainoastaan v. 2004 osalta.

Näin ei sidottaisi tulevan vuoden valtuuston "käsiä".

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

1) valtuusto hyväksyy Jämin II asemakaava-alueen (RA kortteli) tonttikohtaiseksi jäteveden liittymämaksuksi 2.380 /tontti

2)valtuusto hyväksyy jäteveden käyttömaksutaksan 1.10.2004 lukien

1,80 / m3 (sis. alv) suuruiseksi

3) muilta osin viemärilaitoksen taksojen ja toiminta-alueiden valmistelua jatketaan edelleen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------