Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Vapaa-aikalautakunta                  Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

11.12.2008 klo 18.00

 

Paikka

 

Pikku-Itävalta, Lähdepurontie, Mielahti

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

16 §               KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

17 §               PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

18 §               TUNNUSTUSPALKINTOJEN SAAJIEN VALINTA

19 §               LATUJEN HOITO

20 §               KUNTOPALKINTOJEN ARVONTA

21 §               VIRANHALTIJA PÄÄTÖKSET

22 §               MUUT ASIAT

 

 

Puheenjohtaja

SEPPO LEPONIEMI

Seppo Leponiemi                                             Jouko Kulmala


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Vapaa-aikalautakunta

 

 

KOKOUSAIKA

 

11.12.2008 klo 18.00

 

KOKOUSPAIKKA

 

Pikku-Itävalta, Lähdepurontie, Mielahti

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seppo Leponiemi, toimi puheenjohtajana

Anneli Pitkänen

Jyrki Kerola

Anu Koivumäki

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Niina Nukarinen

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Leppihalme kunnanhallituksen pj, Olli Seppälä kunnanhallitus, Jouko Kulmala vapaa-aikasihteeri, Jonna Haavisto nuorisotyöntekijä

 

ASIAT

 

Liite

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Seppo Leponiemi                    Jouko Kulmala

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

 

Allekirjoitukset

 

 

Anneli Pitkänen                        Jyrki Kerola

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

 

16 §                 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

Lautakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen,

kun yli puolet  jäsenistä on paikalla.

 

Päätös:                                   Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 

 

 

 

 

17 §                 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Ehdotus:                                 Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

 

Päätös:                                   Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anneli Pitkänen ja Jyrki

                                              Kerola.

 

 

 

 

 

 

18 §                 TUNNUSTUSPALKINTOJEN SAAJIEN VALINTA

 

 

Lautakunta on perinteisesti valinnut tunnustuspalkintojen

saajia 3-5kpl kaikilta tulosalueilta. Palkinnon voi saada

vain  yhden kerran. Liitteenä seuraa lista aikaisemmin

palkituista.

 

Ehdotus :                                Valitaan palkintojen saajat.

 

Päätös:                                   Palkintojen saajiksi valittiin Anu Kiviharju (pesäpallo), Tane

Äikäs (järjestötoiminta Jämin Ilmailijat ry) ja Jarmo Huhtaniemi (Jämin Jänne ry:n hiihtohissi toiminnan vetäjä.

 

 


 

 

 

19 §                 LATUJEN HOITO

 

Tarjouspyyntöjä on pyydetty kuntatiedotteessa 6.11.2008. Viimeinen jättöpäivä 14.11.2008 klo 15.00 mennessä. Tarjouksen on jättänyt T:mi Jämin huolto- ja ohjelmapalvelu. Tarjous avataan kokouksessa.

 

Ehdotus:                                 Vapaa-aikasihteerin esteellisyyden vuoksi asian esittelee

puheenjohtaja.

 

Päätös:                                   Puheenjohtaja ehdotti tarjouksen hyväksymistä. Tarjous, johon

                                              sisältyy myös optio hiihto kaudelle 2010 molempien osapuolten, sitä

                                              halutessa, hyväksyttiin yksimielisesti.


 

 

 

 

 

20 §               KUNTOPALKINTOJEN ARVONTA

 

 

                                           Kuntovihkoja on vuoden aikana ollut lenkkeilyn, pyöräilyn, hiihdon ja

                                           kuntosalien suorituspaikoilla.

 

Ehdotus:                              Arvotaan vihoista 20 ulkoilupukua.

 

Päätös:                                Arvonnassa ulkoilupuvun voittivat:

Päivi Leponiemi, Olavi Kivilahti, Tuire Koivumäki, Liisa Sjöman,   Hilkka Seppälä, Toini Rajamäki, Helena Kenttä, Sirpa Seppä, Helena Välimäki, Juhani Linnamäki, Raija Vallila, Tuomo Hinttu, Anja Suvanto, Niina Nukarinen, Tuula Jääskeläinen, Voitto Knuuttila, Sisko Kauramäki, Paavo Kannosto, Eila Välimaa, Hanna Virtanen


 

 

 

 

 

 

21 §                 VIRANHALTIJA PÄÄTÖKSET

 

Ehdotus:                                 Käydään läpi päätökset ja merkataan ne tiedoksi.

 

Päätös:                                   Viranhaltija päätökset esiteltiin, eikä niissä ollut huomautta- 

                                              mista.

 

 

 

 

 

22 §                 MUUT ASIAT

 

                                           Tuleva vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto esittäytyy.