Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 2/2009

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 28.1.2009

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

2.2.2009 kello 18.30

 

Paikka

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

Käsiteltävät asiat

37 §      KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  40

38 §      PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  40

39 §      KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2009  41

40 §      KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2009  43

41 §      YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2009 - 2010 / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY  44

42 §      VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2009 - 2010  45

43 §      EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN  46

44 §      JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA  47

45 §      JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN  48

46 §      EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2009 - 2010  49

47 §      ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2009  50

48 §      MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNTA VUOSILLE  51

49 §      TOIMISTOAUTOMAATIO TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V 2009 - 2010  52

50 §      SOTE-TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2009 – 2010  53

51 §      TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V. 2009 - 2010  54

52  §     KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 19.1.2009 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   55

53 §      EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2009 - 2010  57

54 §      TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  58

55 §      PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  59

56 §      VUODEN 2008 LOPULLINEN VALTIONOSUUS / OPETUS- JA  KULTTUURITOIMI 60

57 §      VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2009  61

58 §      VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2009 EUROPARLAMENTTIVAALEIHIN  62

59 §      YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2009 EUROPARLAMENTTIVAALIT  64

60 §      LAUSUNTO VILJELIJÄTUKIHALLINNON KEHITTÄMISVAIHTOEHTOJA  SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIIN  65

61 §      PALKKA-ASIAMIEHEN, TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN, VETERAANIASIAMIEHEN  JA KUNNAN VUOKRA-ASUNNOISTA VASTAAVIEN NIMEÄMINEN  66

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2009                                                                                                                     

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

2.2.2009 kello 18.30 – 20.05

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

 

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Anneli Kujansuu                       varapuheenjohtaja

Kati Mansikkamäki

Kari Jokisalo

Satu Jokela

Olli Seppälä

Ari Uusi-Rasi

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Tapio Rajalahti                    valtuuston puheenjohtaja 

Kyösti Lahti                         valtuuston I puheenjohtaja

Pentti Virtanen                    valtuuston II puheenjohtaja
Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 37-61

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia        

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   9.2.2009

Allekirjoitukset

 

 

Satu Jokela                              Kari Jokisalo

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   9.2.2009

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

37 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 

 

38 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Satu Jokela ja Kari Jokisalo.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     


 

39 §              KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJIEN VALITSEMINEN LAUTAKUNTIIN JA

                      YHTEISÖJEN KOKOUKSIIN VUODEKSI 2009      

 

 

Kuntalain 50 §:n 5. kohdan mukaan kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset kunnanhallituksen edustajien ja kunnanjohtajan läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa.  Jämijärven kunnan uusi hallintosääntö valmistui v. 2008. Hallintosäännössä on lähdetty siitä, että kunnanhallitus nimeää edustuksensa kaikkiin muihin lautakuntiin paitsi tarkastuslautakuntaan ja keskusvaalilautakuntaan.  Voimassa olevien hallintosäännön ja kunnanhallituksen johtosäännön säännökset korostavat myös kunnanhallituksen valvovaa ja yhteensovittavaa roolia ja näin ollen puoltavat kunnanhallituksen edustajien valintaa lautakuntiin.

 

Yhteisöjen edustajiksi on tarkoituksenmukaisinta valita henkilö siitä hallintokunnasta, minkä toimialaa yhteisön/yhtiön toiminta lähinnä koskee.

 

                                            Kunta on mukana seuraavissa yhdistyksissä/yhtiöissä:

 

                                            - Kokemäenjoen vesiensuojeluyhdistys

                                            - Asiakastieto Oy

                                            - SPR-Satakunnan piiri

                                            - Satakunnan urheilutuki ry

                                            - Suomen Kuntaliitto

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta

                                            - Kiinteistö Oy Hepohelmi

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato

                                            - Kiinteistö Oy Jäminkeidas

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne

                                            - Reima Country matkailuyhdistys ry

                                            - PS LIIKU OY

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita edustajat lautakuntiin ja kunnan edustajat eri yhteisöihin vuodelle 2009.

                     

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita edustajikseen lautakuntiin ja eri yhteisöihin vuodelle 2009 seuraavat

henkilöt:

 

                                            - tekninen lautakunta                              Ari Uusi-Rasi

                                            - sivistyslautakunta                                 Kari Jokisalo

                                            - maaseutulautakunta                             Satu Jokela

                                            - vapaa-aikalautakunta                          Olli Seppälä

                                            - Kokemäen vesiensuojeluyhdistys      Kati Mansikkamäki         

                                            - Asiakastieto Oy                                    Esa Ala-Karvia

                                            - SPR-Satakunnan piiri                          Satu Jokela

                                            - Satakunnan urheilutuki ry                    Jonna Haavisto

                                            - Suomen kuntaliitto                               Esa Ala-Karvia

                                            - Kyrösjärvi-Seura ry                              Kyösti Lahti

                                            - Satakunnan syöpäyhdistys ry             Raimo Ritakorpi

                                            - Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry          Tuomo Leikkola

                                            - Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry    Kari Jokisalo

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonranta    Juhani Viilo

                                            - Kiinteistö Oy Hepohelmi                     Juhani Viilo

                                            - Kiinteistö Oy Jäminsato                      Juhani Viilo

                                            - Kiinteistö Oy Jäminkeidas                  Tapio Rajalahti

                                            - Asunto Oy Jämijärven Avennonmäki     Tapio Rajalahti

                                            - Kiinteistö Oy Raharinne                       Juhani Viilo

                                            - Reima Country matkailuyhdistys ry    Anneli Kujansuu

                                            - PS LIIKU OY                                         Ari Uusi-Rasi

 

                                            _____


 

40 §              KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUONNA 2009

 

 

Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2008 on pidetty pääsääntöisesti kolmen viikon välein tiistaisin kello 18.30 alkaen, tai milloin tämä päivä on ollut pyhäpäivä, kokous on pidetty lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Kokouksen pöytäkirja on ollut nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 10.00 - 12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan.

 

Käytyjen keskustelujen pohjalta on sovittu, että kokouspäivä vaihdettaisiin maanantaiksi, kuten usealla lähiseudun kunnalla on. Näin kuntien yhteisien kokouksien pitämiselle jää enemmän vaihtoehtoja. Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä viikon päästä kokouksesta klo 10.00—12.00 kunnanvirastossa tai tämän päivän sattuessa pyhäpäiväksi lähinnä seuraavana arkipäivänä samaan aikaan. Esitys alustaviksi kokouspäiviksi on liitteenä nro 40.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että vuoden 2009 kokoukset järjestetään pääsääntöisesti maanantaisin alkaen klo 18.30.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

41 §              YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA V. 2009 - 2010 / POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS OY

 

 

Jämijärven kunnan tulee nimetä yhtiökokous edustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää yhtiökokousedustajansa Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuosille

2009 – 2010.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus nimesi yksimielisesti yhtiökokousedustajakseen Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n yhtiökokouksiin vuosille 2009-2010 Satu Jokelan ja hänen varajäsenekseen Matti Leppihalmeen.

                                           

                                            _____

 

 

42 §              VETERAANIASIOIDEN TOIMIKUNNAN VALITSEMINEN V. 2009 - 2010

 

 

Jämijärven kunnanhallituksen nimeämänä on toiminut veteraaniasioiden toimikunta, jolle on siirretty myös veteraanien kuntoutukseen liittyvät tehtävät.

 

Veteraaniasiaintoimikunnan tärkein tehtävä on ollut kiinnittää huomiota seuraaviin asioihin:

                                            1. Veteraanikartoitus

                                            2. Jokaiselle veteraanille henkilökohtainen hoitosuunnitelma

                                            3. Veteraanien omatoimista selviytymistä on tuettava

                                            4. Kunnollinen asunto on edellytys hyvinvoinnille

                                            5. Veteraanien kuntoutukseen tarvitaan jatkuvasti voimavaroja

                                            6. Oikea työnjako ja yhteistoiminta tärkeä asia

                                            7. Tiedottaminen veteraaniasioissa on saatava kuntoon.

 

Tämän lisäksi toimikunta on valinnut kuntoutettavat veteraanit vuosittain.

                     

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. nimetä kuntaan kuusijäsenisen veteraaniasioiden toimikunnan

                                            v. 2009 - 2010

2. nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Anne Rannan, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

                     

1.)   nimetä veteraaniasioiden toimikuntaan v. 2009 – 2010 seuraavat henkilöt:

 

     Tuija Ranta puheenjohtaja

     Kari Jokisalo

     Olavi Koivuniemi

     Veikko Jokela

     Kirsti Yli-Rämi

     Anneli Koivumäki

 

2.)nimetä veteraaniasioiden vastuuhenkilöksi Anne Rannan, joka toimii myös toimikunnan sihteerinä.

 

_____          


 

 

43 §              EDUSTAJIEN VALITSEMINEN JÄMI-SÄÄTIÖN HALLITUKSEEN

 

 

Jämi-Säätiön sääntöjen 55 §:n mukaan säätiön hallitukseen kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä.  Hallituksen jäsenet tulee valita seuraavasti:

                                            - Jämijärven kunnanhallitus 4 jäsentä

                                            - Kankaanpään kunnanhallitus 1 jäsen

                                            - Suomen Ilmailuliitto ry 1 jäsen

                                            - Kankaanpään Urheiluautoilijat ry 1 jäsen

                                            - Jämin Jänne 1 jäsen

 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  Hallituksen jäsenille valitaan henkilökohtaiset varajäsenet samalla kertaa kuin varsinaiset jäsenet.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-Säätiön hallitukseen 4 jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet toimikaudeksi 2009 – 2010.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Jämi-säätiön hallitukseen toimikaudekseen v. 2009 -2010 seuraavat henkilöt ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä:

 

                                            jäsen                                  henkilökohtainen varajäsen

 

                                            Tuija Ranta                        Ritva Mäkelä

                                            Tapio Rajalahti                  Matti Peurala

                                            Matti Leppihalme              Anneli Kujansuu

                                            Olli Seppälä                      Pentti Virtanen

 

                                            Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että Jämi-säätiön sihteeriksi nimetään v. 2009 – 2010 kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia.

 

                                            _____

 

 


 

44 §              JÄMI-SÄÄTIÖN TILINTARKASTAJIEN VALINTA

 

 

                                            Jämi-säätiön tilintarkastajina ovat toimineet v. 2007 - 2008 Tapani Torpo ja Kalevi Saarenpää.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee Jämi-säätiön tilintarkastajat vuosille 2009 – 2010.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita Jämi-säätiön tilintarkastajiksi v. 2009 – 2010 Tapani Torpon ja

Kalevi Saarenpää.

 

                                            _____


 

 

 

45 §              JÄSENTEN VALITSEMINEN KUNNAN YHTEISTYÖTOIMIKUNTAAN

 

 

                                            Kunnan työpaikkademokratiasäännön 3 §:n mukaan kunnan yhteistyötoimikunta toimii kunnan johdon ja henkilöstön välisenä yhteistyöelimenä.

Yhteistyötoimikunnassa on kuusi jäsentä, joista kunnanhallitus nimeää kaksi ja kunnan henkilöstö neljä jäsentä sekä heille kullekin henkilökohtaisen varajäsenen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita toimikaudeksi 2009 - 2010 edustajan-

                                            sa kunnan yhteistyötoimikuntaan ja nimeää toimikuntaan sihteerin.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus valitsi yksimielisesti edustajikseen yhteistyötoimikuntaan v. 2009 – 2010 seuraavat henkilöt ja

heille henkilökohtaiset varajäsenet:

 

                                            varsinainen jäsen              varajäsen

 

                                            Matti Leppihalme              Kyösti Lahti

                                            Tapio Rajalahti                  Kati Mansikkamäki

                     

                                            Yhteistyötoimikunnan sihteeriksi nimettiin yksimielisesti kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia.

 

                                            _____

 

 

 

46 §              EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄMIN HIIHTOTUNNELI OY:N YHTIÖKOKOUKSIIN V. 2009 - 2010

 

                                                                                      

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää toimikaudekseen v. 2009 -2010 Jämijärven kunnan edustajan Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä Jämijärven kunnan edustajaksi Jämin Hiihtotunneli Oy:n yhtiökokouksiin v. 2009 – 2010 Matti Leppihalmeen.

                     

                                            _____

 

 


 

47 §              ASIOINTILIIKENTEEN KUNNAN TUKI VUODELLE 2009

 

                                                                

Haja-asutusalueen asiointiliikennettä on pidetty yllä liikennöitsijöiden ja kunnan yhteistyönä. Liikennöitsijöiden kanssa on käyty tarvittaessa neuvotteluja ja linjoja on kehitelty tarpeen mukaan. Asiointiliikennettä hoitaa tällä hetkellä Timo Ranta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1. jatkaa haja-asutusalueen asiointiliikenteen tukemista

                                            2. hyväksyä kunnan kustannusosuudeksi vuodelle 2009   5000 €

                                            3. että asiointiliikenteen vastuuhenkilönä toimii rehtori Rolf Björkman.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

48 §              MAANKÄYTTÖ- JA ASUNTOTOIMIKUNTA VUOSILLE

 

 

Kunnassa on toiminut v. 2007 - 2008 maankäyttö- ja kaavoitustoimikunta, jonka tehtävänä on ollut valmistella kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyviä asioita kunnanhallitukselle.

 

Yhtenä valtuuston hyväksymänä päämääränä on monipuolisten asumismahdollisuuksien edistäminen.

V. 2009 tavoitteena on kunnan omaisuuden uudelleen kohdentaminen asuntokannan uudistamiseksi. Maankäyttö- ja kaavoitustoimikunnan toimenkuvaa tuleekin näin ollen laajentaa asuntotuotannon edistämiseen ja markkinointiin. Parempi nimi toimikunnalle on jatkossa maankäyttö- ja asuntotoimikunta.

Toimikuntaan on kuulunut 6 jäsentä, joista yksi on nimetty sihteeriksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.)   valita toimikaudekseen v. 2009 - 2010 maankäyttö- ja asuntotoimikunnan ja

2.)   nimetä jäsenistä toimikunnan puheenjohtajan ja sihteerin

 

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

1.      valita toimikaudekseen v. 2009 -2010 maankäyttö- ja asuntotoimikuntaan Timo Sorvalin, Matti Leppihalmeen, Satu Jokelan, Kyösti Lahden, Pentti Virtasen, Kari Jokisalon, Juhani Viilon ja Esa Ala-Karvian,

2.      nimetä jäsenistä toimikunnan puheenjohtajaksi Matti Leppihalmeen ja sihteeriksi Juhani Viilon.

                                            _____

                                           


 

49 §              TOIMISTOAUTOMAATIO TYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V 2009 - 2010

 

Jämijärven kunnassa on toiminut ATK-työryhmä, jonka tehtävänä on kunnan sisäisen ATK:n kehittäminen ja yhteensovittaminen sekä yhteistyön lisääminen naapurikuntien kanssa. Työryhmä toimii ATK-vastuuhenkilön apuryhmänä. Tarvittaessa työryhmään kutsutaan lisähenkilöitä.

 

Työryhmän toimenkuvaa on laajennettu edellisellä kaudella koskemaan myös kopioinnin, puhelinliikenteen ja muun toimistoautomaation kehittämiseen. Nimi muutettiin tässä yhteydessä toimistoautomaatiotyöryhmäksi.

 

Kunnanjohtaja on keskustellut työryhmän jatkosta työryhmän koollekutsujan Tuomo Leikkolan kanssa. Muuttuneessa tilanteessa PoSan aloittaessa toimintansa työryhmän toiminnalle ei jatkossa ole tarvetta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, ettei toimistoautomaatioryhmää perusteta tässä vaiheessa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

50 §              SOTE-TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN VUOSILLE 2009 – 2010

 

 

PoSan aloittaessa toimintansa kunnassa ei ole enää omaa perusturvalautakuntaa, vaan tilaajalautakuntana toimii kuntien yhteinen perusturvalautakunta, joka on Kankaanpään kaupungin organisaatiossa.

 

Varsinkin toiminnan alkuvaiheessa on tärkeää, että peruskunnassa on toimielin, joka seuraa palvelujen ja talouden kehittymistä kuntalaisten ja kunnan kannalta ja antaa asiasta informaatiota ja parannusehdotuksia kunnanhallitukselle. Tehtävää varten on sovittu, että perustetaan erillinen kunnanhallituksen alaisuudessa oleva toimikunta; Sote-toimikunta.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

                                            1.) nimetä toimikaudekseen v. 2009 – 2010 Sote-toimikunnan ja

                                            2.) nimetä toimikunnalle puheenjohtajan ja sihteerin

 

                                            Sote-toimikunta kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa riittävän määrän asiantuntijoita.

 

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti perustaa toimikaudekseen v. 2009 – 2010 Sote-toimikunnan ja nimesi siihen

seuraavat henkilöt:

 

                                            Helena Lehtiö

                                            Erkki Rudenberg

                                            Matti Koskensalo

                                            Anneli Kujansuu

                                            Pentti Virtanen

 

                                            Sote-toimikunnan puheenjohtajaksi nimettiin yksimielisesti Anneli Kujansuu ja sihteeriksi Esa Ala-Karvia.

 

                                            Sote-toimikunta kutsuu kokouksiinsa tarvittaessa riittävän määrän asiantuntijoita.

 

                                            _____


 

51 §              TALOUSTYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN V. 2009 - 2010

 

Taloustyöryhmä on vastannut kunnan talouteen liittyvien asioiden valmistelusta yhdessä hallintokuntien kanssa.

Sen toimintaa on pidetty tarpeellisena myös luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden yhteisten talouslinjausten kannalta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää nimetä jäsenet taloustyöryhmään vuosille 2009 – 2010.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä taloustyöryhmään v. 2009 – 2010 seuraavat henkilöt:

 

                                            Matti Leppihalme              puheenjohtaja

                                            Olli Seppälä

                                            Esa Ala-Karvia

                                            Marketta Viitaniemi          sihteeri

 

                                            _____


 

52  §             KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 19.1.2009 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 19.1.2009.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                       1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus           

                       2 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta      

                       3 § Valtuuston vaalilautakunnan vaali 

                       4 § Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valitseminen vuodeksi 2009     

                       5 § Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuonna 2009             

                       6 § Valtuuston kokousten koollekutsuminen vuonna 2009

                       7 § Luottamushenkilöiden valitseminen lautakuntiin toimikaudeksi 2009 - 2012

                       8 § Tarkastuslautakunnan valitseminen v. 2009 - 2012               

                       9 § Kunnanhallituksen valitseminen    

                       10 § Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta v. 2009 – 2012

                       11 § Jäsenen ja varajäsenen valitseminen poliisin neuvottelukuntaan v. 2009-2012              

                       12 § Käräjäoikeuden lautamiehen valinta v. 2009-2012              

                       13 § Edustajien nimeäminen kuntapäiville               

                       14 § Jämijärven kunnan edustajien valitseminen kuntayhtymien yhtymävaltuustoihin              

                       15 § Kunnan edustajan valinta satakuntaliiton edustajainkokoukseen             

16 § Sijoitustoiminnan perusteiden mukainen selvitys valtuustolle 17 § Jäsenten valitseminen kuntien yhteiseen perusturvalautakuntaan               

                       18 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-30.11.2008

                       19 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat

                       20 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

 

                     

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 19.1.2009, koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti esittelijän tekemän ehdotuksen pohjalta, että jatkossa myös kunnanhallituksen ja valtuuston esityslistat laitetaan nettiin.

 

                                            _____


 

53 §              EDUSTAJAN VALITSEMINEN KANKAANPÄÄN SEUDUN VAMMAISNEUVOSTOON VUOSILLE 2009 - 2010

 

Kankaanpään seudun vammaisneuvosto on Kankaanpään, Jämijärven, Honkajoen ja Karvian kuntien ja niiden alueella toimivien vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelin.

 

Kunnanhallitukset valitsevat kukin vammaisneuvoston toimikautta vastaavaksi ajaksi yhden jäsenen ja tälle henkilökohtaisen varajäsenen.

Edustus on myös PoSalla, Kankaanpään kuntoutuskeskuksella sekä vammaisjärjestöillä. 

Vammaisilla henkilöillä, heidän omaisillaan ja teknisellä asiantuntemuksella tulee olla vammaisneuvostossa edustus.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus valitsee edustajan Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon sekä hänelle henkilökohtaisen varajäsenen toimikaudeksi vuosille 2009 – 2010.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä edustajakseen Kankaanpään seudun vammaisneuvostoon v. 2009 – 2010 Briitta Rantasen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Pirjo Mäkelän.

                                           

                                            _____

                                           

 


 

54 §              TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

 

-          D-Fence turvallisuusraportti 1/2009

-          Ara, tilitys vuoden 2008 korjaus- ja energia-avustusmäärärahojen käytöstä

-          Satakunnan TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 12/2008

-          Satakunnan maistraatti, väkilukutiedote 12/2008

-          Turun Hallinto-oikeus, päätös kunnallisvalituksesta

-          Satakunnan TE-keskus, jäsenten nimeäminen työllisyyden edistämistoimikuntiin

-          Kuntaliitto, suositus johtajasopimuksen käyttöönotosta

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200812

-          Verohallinto, maksatuserittely, tilitysjakso 200901

-          Opetusministeriö, selvitysajan pidentäminen tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opetuksen kehittämiseen

-          Ympäristöministeriö, aluearkkitehtitoimintaan myönnettävä valtionavustus

-          Kankaanpään kaupunki, ote vesihuoltolaitoksen taksan hyväksyminen

-          Kuntaliitto, Suomen kuntaliiton suositus kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista vuonna 2009

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, työaikapankkia koskevat ohjeet.

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, vuoden 2008 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset  sekä vuoden 2009 hyväksytty ammattiyhdistyskoulutus

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, yleiskirjeen 22/2008 (Vuoden 2008 ammattiyhdistyskoulutukseen sovitut muutokset sekä vuoden 2009 hyväksytty ay-koulutus) liite 1

-          Kunnallinen eläinlääkäritaksa 1.1.2009 lukien

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, tuloksellisen toiminnan kehittämistä koskeva suositus

-          Satakunnan sairaanhoitopiiri, Satakunnan sairaanhoitopiirin palveluhinnasto 2009

-          Valtiovarainministeriö, kuntien harkinnanvaraisten rahoitusavustusten myöntäminen vuonna 2008, mom. 28.90.32

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                                                                                            

 


 

55 §              PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Satakunnan erityishuoltopiirin kuntayhtymä, Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

                                            ohjausryhmän kokous 4/2008               4.12.2008                         

                                                                                                                                  

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


 

56 §             VUODEN 2008 LOPULLINEN VALTIONOSUUS / OPETUS- JA KULTTUURITOIMI

 

Opetusministeriö on 22.12.2008 Dnro 62/221/2007 tehnyt lopullisen päätöksen kuntien rahoitusosuudesta opetus- ja kulttuuritoimeen. Liite nro 56.1.

Päätöksen mukaan Jämijärven kunta joutuu maksamaan valtionosuuksia takaisin 35 364 euroa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun valtionosuuspäätöksen tiedokseen ja päättää ettei siihen haeta muutosta                                        

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____


 

57 §              VALTIONOSUUSPÄÄTÖKSET VUODELLE 2009

 

Valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö ovat tehneet päätökset kuntien valtionosuuksista vuodelle 2009. Länsi-Suomen lääninhallitus on 5.1.2009 tehnyt päätöksen perustoimeentulotukeen maksettavista valtionosuusennakoista.

 

Valtionosuus päätökset on koottu oheisen liitteen nro 57.1. mukaiseksi taulukoksi, jossa on verrattu päätöksiä valtuuston hyväksymään talousarvioon.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää merkitä valtionosuuspäätökset vuodelle 2009 tiedokseen ja päättää samalla ettei niihin

haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                           

58 §              VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN VALITSEMINEN VUODEN 2009 EUROPARLAMENTTIVAALEIHIN

 

Europarlamenttivaalit toimitetaan 7.6.2009

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava äänestysalueiden vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja kotona huolehtivat vaalitoimikunnat.

Keskusvaalilautakuntana toimii vuosiksi 2009 - 2012 asetettu kunnan keskusvaalilautakunta.

 

Kunnanhallituksen tulee valita vaalilautakunta siten, että jäsenet ja varajäsenet mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta tarkastellaan erikseen. Samoin tasa-arvolain vaatimuksen 40 %:n sukupuolikiintiöstä tulee toteutua erikseen jäsenten ja varajäsenten osalta. Vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

Vaalitoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, kuitenkin vähintään kolme. Varajäsenet on asetettava siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan. Myös vaalitoimikunnan jäsenet on asetettava siten, että he mahdollisuuksien mukaan edustavat asianomaisessa vaalipiirissä edellisissä eduskuntavaaleissa ehdokkaita asettaneita puolueita. Myös vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta arvioidaan erikseen varsinaisten ja varajäsenten osalta. Vaalitoimikunnan tehtävänä on ennakkoäänestyksen toimittaminen laitoksissa ja kotiäänestyksestä huolehtiminen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää valita jäsenet ja varajäsenet vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti valita vaalilautakuntaan ja vaalitoimikuntaan jäseniksi ja varajäseniksi

seuraavat henkilöt:

 

                                            Vaalilautakunta

 

                                            jäsenet                               varajäsenet

                                            pj. Pekka Arponen            Jarmo Huhtaniemi

                                            vpj. Pauli Vuorenmaa       Osmo Jussila

                                            Elina Lahtinen                   Pirkko Laitajärvi

                                            Juhani E. Rajala                Terttu Leppänen

                                            Arja Vallila                         Merja Lahdenpää

 

                                            Vaalitoimikunta

 

                                            jäsenet                               varajäsenet

                                            pj. Elina Lahtinen              Briitta Rantanen

                                            vpj. Olavi Koivuniemi        Hannu Rajakallio

                                            Raimo Kivelä                    Ilkka Hyttinen

 

                                            _____

 

 


 

59 §              YLEISEN ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAN NIMEÄMINEN / VUODEN 2009 EUROPARLAMENTTIVAALIT

 

 

Kunnanhallitus päättää kotimaan yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista. Kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ennakkoäänestys toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona kunnanhallituksen päätöksellä määrättynä aikana, joka ei saa olla arkipäivisin ennen klo 8:aa eikä klo 20:n jälkeen eikä lauantaisin ja sunnuntaisin ennen klo 10:tä eikä klo 16:n jälkeen.

 

Ennakkoäänestys järjestetään 27.5.-2.6.2009, helluntaipäivänä sunnuntaina 31.5.2009 ei toimiteta ennakkoäänestystä.

 

Jämijärven kunnassa yleisenä ennakkoäänestyspaikkana on edellisissä vaaleissa ollut valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, että Jämijärven kunnassa on yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka.

Ennakkoäänestyspaikkana toimii valtuuston kokoushuone kirjaston alakerrassa.

 

Ennakkoäänestyspaikka on avoinna seuraavasti:

 

          - maanantai-perjantai  klo 10.00 - 18.00

          - lauantai                       klo 10.00 - 16.00

 

Ennakkoäänestys vanhainkodilla toimitetaan ennakkoäänestyksen ajanjaksona erikseen laitoksen kanssa sovittavana aikana.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

                     


 

60 §              LAUSUNTO VILJELIJÄTUKIHALLINNON KEHITTÄMISVAIHTOEHTOJA SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTIIN

 

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää kuntien lausuntoa viljelijätukien hallinnon kehittämisvaihtoehtoja selvittävän työryhmän loppuraportista MMM 2008:11. Loppuraportin tiivistelmä on tämän esityslistan liitteenä nro 60.1. Kuntien tulee toimittaa lausuntonsa maakuntien liittoihin viimeistään 6.2.2009.

 

Työryhmän loppuraporttiin sisältyy esitys toimenpiteistä, joilla kuntien lakisääteisen maaseutuhallinnon tehtävien hoitoa voidaan tulevaisuudessa kehittää.

Työryhmä ehdottaa, että kunnille annettaisiin lakisääteinen velvollisuus organisoida tehtävien hoito yhteistoiminnalla muodostamalla yhteistoiminta-alueita. Järjestämisvastuu voidaan organisoida joko ”isäntäkunta” –mallilla tai kuntayhtymämallilla.

 

Maaseutusihteeri Tuomo Leikkola on valmistellut luonnoksen kunnan lausunnoksi loppuraportista. Liite nro 60.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisen liitteen mukaisen lausunnon.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                                                                

 

                     

                     

61 §              PALKKA-ASIAMIEHEN, TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN, VETERAANIASIAMIEHEN JA KUNNAN VUOKRA-ASUNNOISTA VASTAAVIEN NIMEÄMINEN

 

                                            Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 23.9.2008 § 248 PoSan vaikutusta jäljelle jäävien työntekijöiden toimenkuviin.

                                            Toimenkuvamuutokset ilmenevät liitteestä. Liite nro 61.1.

 

                                            Toimenkuvamuutokset edellyttävät eräiltä osin tehtäviin nimeämistä.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää nimetä 1.1.2009 alkaen

 

1.      kunnan työsuojelupäälliköksi rakennuspäällikkö Juhani Viilon

2.      palkka-asiamieheksi kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian

3.      veteraaniasiamieheksi kanslisti Anne Rannan

4.      vuokra-asuntovastaavaksi kanslisti Anne Rannan

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____