JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Lomahotelli Jämin alakerran kokoushuoneessa tiistaina 16.12.2008 alkaen kello 17.30.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      66 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus                 

                      67 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta            

                      68 §              Satakunnan koulutuskuntayhtymän muodostaminen ja

                                            perussopimuksen hyväksyminen         

                      69 §              Talousarvioasetelman muuttaminen   

                      70 §              Luottamushenkilöpalkkioiden tarkistaminen            

                      71 §              Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstösopimus ja Jämijärven kunnasta PoSaan

                                            siirtyvä henkilöstö            

                      72 §              Jämijärven kunnan kaavoituskatsaus 2008 ja kaavoitusohjelma 2009 – 2010                     

                      73 §              Muutosten hyväksyminen vuoden 2008 talousarvioon                  

                      74 §              Uuden hallintosäännön hyväksyminen  

                      75 §              Vuoden 2009 talousarvion ja taloussuunnitelma vuosille 2009-2011 hyväksyminen   

                      76 §              Jämijärven kunnan konserniohjeen hyväksyminen  

                      77 §              Satakunnan pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen muuttaminen         

                      78 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat                

                      79 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

                     

 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 19.12.2008 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 11.12.2008

                     

 

Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 7/2008

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 8.12.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 16.12.2008 kello 17.30

 

Paikka

 

Lomahotelli Jämin alakerta

Käsiteltävät asiat

66 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  78

67 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  78

68 §    SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN MUODOSTAMINEN
          JA PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN
  79

69 §    TALOUSARVIOASETELMAN MUUTTAMINEN  81

70 §    LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN  82

71 §    POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN           HENKILÖSTÖSOPIMUS JA JÄMIJÄRVEN KUNNASTA POSAAN SIIRTYVÄ           HENKILÖSTÖ   83

72 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2008 JA
          KAAVOITUSOHJELMA 2009 – 2010
  84

73 §    MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2008 TALOUSARVIOON  85

74 §    UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN  86

75 §    VUODEN 2009 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 
          2009-2011 HYVÄKSYMINEN
  87

76 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINEN  89

77 §    SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN
          MUUTTAMINEN
  90

78 §    ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI
          OTETTAVAT ASIAT  93

79 §    MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  94

 

                                                                 

 

MATTI PEURALA                                                       

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2008                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

16.12.2008 kello 17.30- 18.30

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Huhtaniemi Jarmo

Koivumäki Anu                         varajäsen

Koskensalo Matti

Kujala Markku
Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti                    

Rajalahti Tapio

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Koivumäki Harri

Rajamäki Rainer

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 66 - 79

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala                            Esa Ala-Karvia   

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   19.12.2008

Allekirjoitukset

 

 

Hilkka Lahdensivu                   Ari Uusi-Rasi

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   19.12.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

66 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 10.12.2008 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 11.12.2008 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 11.12.2008. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 10.12.2008. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja

                                            päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _____

 

 

 

 

67 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Hilkka Lahdensivu ja Ari Uusi-Rasi.

 

                                            _____

                     

 


                                            Kunnanhallitus                   299 §            4.11.2008

 

68 §             SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN MUODOSTAMINEN JA PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Kokemäenjokilaakson ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymien kesken on käyty keskusteluja ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamista koskevassa asiassa. Koulutuskuntayhtymien nimeämät neuvotteluryhmät ovat päätyneet esittämään Satakunnan koulutuskuntayhtymän muodostamista Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän alueella nykyisten koulutuskuntayhtymien fuusion pohjalta.

 

Kuntayhtymien hallitukset ovat kokouksissaan 17.9.2008 (Kokemäenjokilaakso) ja 23.9.2008 (Pohjois-Satakunta) hyväksyneet aiesopimuksen koulutustoimintojen yhdistämisestä kokonaisuudessaan. Tavoitteena on, että Pohjois-Satakunnan ja Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymät fuusioituvat Satakunnan koulutuskuntayhtymäksi.

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen Satakunnassa etenee pääpiirteissään opetusministeriön suositusten mukaan. Maakuntaan on muodostumassa koulutuksen järjestäjä yhtäältä rannikkoseudulle ja toisaalta nyt puheena oleva vahva ja palveluiltaan monipuolinen koulutuksen järjestäjä Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän muodostamalle toiminta-alueelle.

 

Fuusion tavoitteena on ammattiopistostrategian mukaisesti koota Satakunnan ammattiopistoista koulutus- ja palvelukokonaisuus, jolla on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Koulutuksen vaikuttavuutta ja tehokkuutta lisätään yhdistämällä eri koulutusmuodot ja kaikki oppilaitosyksiköt alueelliseen kokonaisuuteen, joka tarkoituksen mukaisella tavalla vahvistaa kouluttajan palvelukykyä.

 

Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän asukaspohja on noin 65.000 asukasta ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän asukaspohja on noin 32.000 asukasta, joten yhdistymisen myötä syntyvän Satakunnan koulutuskuntayhtymän asukaspohja tulee olemaan lähes 100.000.

 

Perussopimus liitteineen on esityslistan liitteenä nro 299.1.

 

Neuvotteluryhmä on jättänyt perussopimuksen omistajakuntien hyväksyttäväksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän

                                          perussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 68 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   312 §            2.12.2008

 

69 §              TALOUSARVIOASETELMAN MUUTTAMINEN

 

                                           

PoSan aloittaessa toimintansa 1.1.2009 muuttuu myös kunnan talousarvion rakenne. Sosiaalitoimen (poislukien päivähoito) siirtyessä liikelaitoskuntayhtymään tulee perusturvalautakunnan kohta poistaa. Lasten päivähoito siirtyy sivistyslautakunnan alle ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut kunnanhallituksen alle. Samassa yhteydessä on talousarvioasetelmasta syytä poistaa myös ”lomituspalvelut” kohta.

 

                                            Talousarvioasetelman muutos on siis seuraava:

 

                                            uusi:              tehtävä         103 sosiaali- ja terveyspalvelut            

                                                                                       315 lasten päivähoito

 

                                            pois:             tehtävä         112 Lomituspalvelut

                                                                 toimielin       20 Perusturvalautakunta

                                                                                       (tehtävät 200-240)

 

                                            Talousarvioasetelma muutoksineen ilmenee liitteestä 312.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto muuttaa talousarvioasetelmaa oheisen liitteen 312.1 mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 69 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   315 §            2.12.2008

 

70 §              LUOTTAMUSHENKILÖPALKKIOIDEN TARKISTAMINEN

 

                     

                                            Jämijärven kunnan luottamushenkilöpalkkiot on hyväksytty 3.4.2001 ja 10.8.2004.

Palkkiot ovat jääneet selvästi jälkeen vastaavan kokoisten kuntien palkkioista. Vertailu on liitteenä nro 315.1.

 

Kunnanhallitus käsitteli iltakoulussaan 11.11.2008 kunnanjohtajan tekemää ehdotusta uusiksi palkkioiksi. Iltakoulun pohjalta on jatkettu asian valmistelua.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että Jämijärven kunnan luottamushenkilöpalkkiot ovat 1.1.2009 alkaen seuraavat:

 

 

                                            KOKOUSPALKKIOT

 

                                            - kunnanvaltuusto              30 €

                                            - kunnanhallitus                 30 €

                                            - lautakunnat                      25 €

                                            - muut toimielimet             25 €

 

                                            PUHEENJOHTAJIEN VUOSIPALKKIOT

 

                                            - kunnanvaltuusto              750 €

                                            - kunnanhallitus                 1100 €

 

                                            MUUT PALKKIOT

 

                                            - vaalilautakunnan pj.        60 €

                                            - vaalilautakunnan jäsen 50 €

                                            - vaalitoimikunnan jäsen  40 €

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 70 §       

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   320 §            2.12.2008

 

71 §              POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS JA JÄMIJÄRVEN KUNNASTA POSAAN SIIRTYVÄHENKILÖSTÖ

 

Pohjois-Satakunnan perusliikelaitoskuntayhtymän tilapäinen johtokunta on yhdessä yt-työryhmän kanssa valmistellut uutta liikelaitoskuntayhtymää koskevan henkilöstösopimuksen.

 

Henkilöstösopimuksessa on mm. säännelty PoSan siirtyvän henkilöstön asemasta ja oikeuksista sekä peruskuntien ja PoSan välisistä velvoitteista. Henkilöstösopimus on esityslistan liitteenä nro 320.1.

 

Lisäksi kunnan tulee tehdä päätös PoSaan siirtyvästä henkilöstöstä. Työsuhteinen henkilöstö siirtyy uuden omistajan palvelukseen työsopimuslain 1. luvun 10 §:n perusteella ja virkasuhteinen henkilöstö kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 §:n perusteella. Siirtymisessä noudatetaan myös lain kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 13 §:ää.

 

Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymään siirtyvä henkilöstö Jämijärven kunnan osalta on liitteenä nro 320.2.

 

                                            Yhteistyötoimikunta käsittelee asian ennen valtuuston kokousta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän henkilöstösopimuksen sekä Jämijärven kunnan PoSaan siirtyvän henkilöstön oheisten liitteiden mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 71 §                             Yhteistyötoimikunnan käsittely on liitteenä nro 71.1.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   332 §            9.12.2008

 

72 §             JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2008 JA KAAVOITUSOHJELMA 2009 – 2010

 

                                           

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2008 ja kaavoitusohjelman vuosille 2009 – 2010. Esityslistan liite nro 332.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

KV 72 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   333 §            9.12.2008

 

73 §             MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2008 TALOUSARVIOON

 

Yleinen toimisto on yhdessä hallintokuntien kanssa laatinut esityksen talousarviomuutoksiksi vuoden 2008 talousarvioon. Liite nro 333.1

 

                                            Käyttötalouden nettolisäys on 420 300 euroa ja verotulojen ja valtionosuuksien lisäys 215 500 euroa.

                                            Vuosikate pienenee näin ollen 204 800 eurolla. Investoinnit pienenevät kokonaismäärältään nettona 88 900 euroa.

                                            Muutosten kokonaisvaikutus on, että nettomenot kasvavat 165 900 eurolla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1.      hyväksyy talousarviomuutokset vuoden 2008 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti

2.      päättää kattaa rahoitusvajeen lisäämällä lainanotto kohtaa 165 900 eurolla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

 

KV 73 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   337 §            9.12.2008

 

74 §              UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

 

Jämijärven kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2005. PoSan toiminnan käynnistyessä vuoden 2009 alusta, kunnan tulee tehdä tarvittavat muutokset myös hallintosääntöön.

 

                                            Projektipäällikkö Aki Rantanen on valmistellut uuden hallintosääntöluonnoksen yhdessä hallintokuntien kanssa.

                                            Liite nro 337.1

 

Suurena rakenteellisena muutoksena hallintosäännösluonnoksessa on sen jakautuminen yleiseen osaan ja toimialakohtaisiin osioihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hallintokuntakohtaiset            johtosäännöt poistuvat ja hallintosääntö kattaa myös niiden sisällön. Hallintosäännön lisäksi jää ainoastaan valtuuston työjärjestys ja tarkastussääntö.

                                            Asiaa on käsitelty kunnanhallituksen iltakoulussa 11.11.2008, minkä pohjalta valmistelua on jatkettu.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan hallintosäännön 1.1.2009 alkaen oheisen liitteen mukaisesti.

Uudella hallintosäännöllä kumotaan vanha hallintosääntö ja kaikki hallinnon alakohtaiset johtosäännöt lukuun ottamatta tarkastussääntöä ja valtuuston työjärjestystä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                     

KV 74 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   338 §            9.12.2008

 

75 §              VUODEN 2009 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2011 HYVÄKSYMINEN

 

                                           

                                            Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus

                                                                                                                                                       

Vuoden 2008 talous on toteutunut paremmin kuin edellisenä vuotena. Vuosikate tulee arvion mukaan olemaan lievästi positiivinen, muttei tule riittämään poistoihin. Vuoden 2007 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa kasvua 4,5 %. Kasvu on alle valtakunnan keskiarvon. Valtionosuudet ja verotulot toteutuvat vuonna 2008 budjetoidusti.

 

Vuoden 2009 investointien painopiste on edelleen tiehankkeissa. Jämijärven tilan kohentamista jatketaan ruoppauksin ja niitoin. Asuntotoimessa ollaan aktiivia ja kunta onkin varautunut ostamaan yhden asunnon tulevasta rivitalohankkeesta.

 

Kunnallisveroprosentti nostettiin vuonna 2008 19,75 %:iin. Talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty verojen korotuksia.

 

Kunnallisveron tuotto on laskettu siten, että vuoden 2007 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti:

 

                                            - v. 2008       + 5 %

                                            - v. 2009       + 3 %

 

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen ollen välillä 215-267 €/as.

                                            Talousaviolainojen kehitys ilmenee seuraavasta

 

                                            v. 2009         1218 €/as.

                                            v. 2010         1132 €/as.

                                            v. 2011         1010 €/as.

 

Käyttötalousmenot kasvavat vuoden 2008 talousarvioon nähden 1,9 %. Budjetin kulurakenteessa on suuria muutoksia johtuen PoSan toiminnan käynnistymisestä vuoden 2009 alusta. Vrt esim. palkat/palvelujen ostot.

 

Henkilöstön kehitys ja investointisuunnitelma ilmenevät talousarvion liitteistä. 

Taloustyöryhmä on käsitellyt talousarvion perusteita, investointeja ja henkilöstösuunnitelmaa kahdessa kokouksessaan. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa kunnanhallituksen kokoukseen 9.12.2008 mennessä.

 

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2009-2011 on esityslistan liitteenä nro 319.1.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus käy keskustelun talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 338 §                           Yhteisyötoimikunta on käsitellyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotusta kokouksessaan 5.12.2008 § 3, eikä

sillä ole ollut huomautettavaa ehdotukseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2009 ja taloussuunnitelman vuosille 2009-2011 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 75 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   340 §            9.12.2008

 

76 §              JÄMIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINEN

                                           

Jämijärven kunnan konserniohje on vuodelta 1998. Lainsäädännössä ja toiminnassa tapahtuneiden muutosten johdosta ko. konserniohje on vanhentunut. Projektipäällikkö Aki Rantanen on yhdessä kirjanpitäjä Marketta Viitaniemen kanssa valmistellut uuden konserniohjeen. Liite nro 340.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven uuden konserniohjeen oheisen liitteen mukaisesti. Konserniohje astuu voimaan vuoden 2009 alussa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

 

 

KV 76 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 

 


                                            Kunnanhallitus                   344 §            9.12.2008

 

77 §              SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Porin kaupunginhallitus on päättänyt 3.11.2008 § 1124 esittää Satakunnan kuntien ja kaupunkien valtuustoille  Satakunnan Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen 10.11.1008 § 215. Liite nro 344.1

 

Laki pelastustoimen alueiden muodostumisesta määrää kunnat järjestämään pelastustoimen yhdessä laissa määritellyllä             toimialueella. Satakunnassa ko. alueen muodostaa kaikki Satakunnan 25 kunnat. Pelastustoimen järjestämisestä on tarkemmin sovittu kuntien välisellä sopimuksella. Tämä yhteistoiminta sopimus on ollut voimassa kohta kuusi vuotta. Tänä aikana on toistuvasti esitetty sopimuksen tarkistamista ja eräitä periaatteellisia muutoksia. Sopimus laadittiin ennen nykyisen pelastustoimilain antamista, joten se on joiltain osin vanhentunut lakimuutoksen johdosta.

 

Tarkistus ja muutostyöhön tehtävien esitysten perusteella Porin kaupunginhallitus päätti 27.11.2007 asettaa Satakunnan maakunnallisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutoksen valmistelua varten työryhmän, johon seurakunnat nimesivät edustajansa. Työryhmä on selvittänyt asiaa, ja laatinut luonnoksen uudeksi yhteistoimintasopimukseksi. Sopimusluonnoksesta pyydettiin lausunnot kunnilta keväällä 2008 ja nyt esitettävä yhteistoimintasopimusta on tarkennettu näiden kuntalausuntojen pohjalta.

 

Työryhmän yksimielinen esitys on, että Satakunnan maakunnallisessa pelastustoimessa siirrytään toimintakustannusten osalta euroa/ asukas kustannusjakoon kahden vuoden siirtymäajalla, jotta kustannusmuutokset tasoittuisivat kuntatalouden kannalta kohtuullisiksi. Tällöin ensimmäisenä vuonna 2/3 palvelutasokustannuksista määräytyisi nykyisellä kustannusjakomallilla ja 1/3 euroa/ asukas jaolla. Toisena vuonna 1/3 palvelutasokustannuksista määräytyisi nykyisellä kustannusjakomallilla ja 2/3 euroa/ asukas jaolla. Työryhmän näkemyksen mukaan euroa/ asukas – kustannusjakomalli on oikeudenmukainen, sillä merkittävä osa riskeistä ja tehtävistä korreloi asukaslukuun. Lisäperuste mallille on, että selvä enemmistö maan pelastuslaitoksista noudattaa mallia ja jotkut muuta kustannusjakomallia noudattavista pelastuslaitoksista tutkivat mallin käyttöönottomahdollisuuksia.

Paloasemista aiheutuvat kiinteistökustannukset jäävät kuitenkin edelleen sijaintikunnan maksettaviksi. paloasemaverkko ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat toisaalta jakaantuneet maantieteellisesti epätasaisesti, toisaalta paloasemien koko ja kunto vaihtelee. Näiden kustannusten kohdentaminen asukasluvun perusteella tuottaisi suuria tulonsiirtoja kuntien välillä.

 

Työryhmän tavoitteena on tehokas, toisaalta omistajaohjausta ja toisaalta pelastustoimen palvelutuotantoa tukeva hallintomalli. Pelastustoimen hallinto tulee järjestää mahdollisimman yksinkertaisesti ja toimivasti. Eri vaihtoehtojen pohjalta ja kuntien lausuntojen perusteella työryhmä päätyi esittämään yhdeksän jäsenistä johtokuntaa. Johtokunta muodostetaan alueellisesti ja poliittisesti edustavaksi.

 

Esitetyssä mallissa pelastusjohtajalla on varsin suuri valta, mutta myös vastuu käytännön toiminnan johtamisesta. Tiukasti normisäädellystä ja ammatillista osaamista vaativassa ympäristössä tämä on perusteltua, kun otetaan huomioon, että käytettävissä olevat voimavarat tulevat olemaan kuntatalouden tiukkuudesta johtuen rajalliset. Valittava johtokunta tuo toiminnan ohjaukseen ja valvontaan riittävän valvonnan ja poliittisen näkemyksen.

 

Jäsenkuntien yhteistyöelimenä toimii johtokunta, joka koostuu 9 jäsenestä ja henkilökohtaisista varajäsenistä. Johtokunnan tulee olla alueellisesti ja poliittisesti edustava.

                                            Johtokunta:

1.                      päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan

2.                      käsittelee talousarvioesityksen kuntia kuultuaan

3.                      hyväksyy käyttösuunnitelman

4.                      käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

5.                      valitsee toimiala- ja aluepalopäälliköt

Johtokunta voi tehdä pelastustoimen kehittämisesityksiä kunnille, viranomaisille ja muille yhteisöille. Johtokunnan muista tehtävistä, toiminnan muodoista ja asioiden esittelystä määrätään johtosäännössä.

 

Jotta sopimus tulee voimaan, se tulee hyväksyä 2/3:ssa nykyisistä jäsenkunnista siten, että nämä edustavat vähintään puolta alueen asukasluvusta. Periaate on sama, kuin kuntayhtymän perussopimuksen muutoksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

                     

KV 77 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 


 

 

78 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

                     _____

 


 

 

79 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

1.      Talouden toteutuminen 1.1.-30.10.2008. Liite nro 79.1

2.      Jämijärven kunnanvaltuustoon vuosiksi 2009-2012 valitut henkilöt. Liite nro 79.2.

 

                     Valtuusto merkitsi tiedokseen kohdat 1-2.

                    

 

3.      Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme käytti kriittisen puheenvuoron PoSan henkilöstövalinnoita ja tulevista luottamushenkilövalinnoista. Pahimpana farssina hän piti PoSan toimitusjohtajan valintaa. Valtuutetut käyttivät useita Matti Leppihalmetta tukevia puheenvuoroja.

 

 

4.      Valtuuston pitkäaikaisen puheenjohtajan (20v.) Matti Peuralan jäädessä pois tehtävästään hänelle luovutettiin kukat ja samalla paljastettiin hänen valokuvataulunsa, joka ripustetaan kunnanhallituksen kokoushuoneen seinälle.

 

                      ____