Jämijärven kunta                        KOKOUSKUTSU

Sivistyslautakunta                        Laatimispäivämäärä:

 

Kokoustiedot

 

Aika

ti 18.11.2008 klo 18.30

 

Paikka

 

kunnanviraston kokoushuone

 

 

Käsiteltävät asiat

 

 

 

§ 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

§ 61 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

§ 62 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.9.2008

§ 63 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.- 31.10.2008

§ 64 LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2008 -2009

§ 65 TALOUSARVIO VUODELLE 2009

§ 66 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009

§ 67  TIEDOKSI SAATETTAVAT SAAPUNEET KIRJEET

§ 69 MUUT MAHDOLLISET ESILLE TULEVAT ASIAT

 

 

 

YRJÖ ALAROTU                           ROLF BJÖRKMAN

Yrjö Alarotu                                     Rolf Björkman

puheenjohtaja                                    rehtori

 


Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA                                                                                                                                      

Sivistyslautakunta                                6/08

 

 

KOKOUSAIKA

 

18.11.2008 klo 18.30 – 19.35

 

KOKOUSPAIKKA

 

kunnanviraston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yrjö Alarotu, puheenjohtaja

Pasi Huhtanen

Leena Koivunen

Kirsi Leppihalme

Tarja Pajulahti

Markku Virtanen

Rolf Björkman, esittelijä ja pöytäkirjanpitäjä

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

 

 

 

 

Kati Mansikkamäki

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

 

Matti Leppihalme. kh:n puheenjohtaja

ASIAT

 

§§ 60- 69

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Yrjö Alarotu                            Rolf Björkman              

                                                  

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika Jämijärvi ___.___.2008

 

Allekirjoitukset

 

Tarja Pajulahti                         Markku Virtanen

                                                  

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

 

Virka-asema                                               Allekirjoitus

 

 

 

 

 


 

 

§ 60 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

 

 

                      Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

                      -----

 

 

 

§ 61 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Pajulahti ja Markku Virtanen. Tarkastus päätettiin pitää 21.11.2008 klo 12.00 jälkeen.

 

-----

 

 

§ 62 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1. – 30.9.2008

 

 

Ehdotus: Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalta 1.1. -30.9.2008.

 

                                       Talousarvio on toteutunut seuraavasti:

 

Sivistyslautakunta 69,7  %, Palokosken koulu 74,4 %, Suurimaan koulu 66,6 %, Tykköön koulu 70,7 %, Jämijärven keskuskoulu  70.7 %, peruskoulujen yhteiset menot 70,2 %, kirjastotoimi 57,9 %, ammatillinen koulutus (kehittämisraha) 174,4%, kansalaisopisto 53,9 %, musiikkiopisto 100,4 %.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.- 30.9.2008.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

----

 


 

§ 63 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET AJALTA 1.7.- 31.10.2008

 

 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee tietoon saatetuksi rehtorin viranhaltijapäätökset ajalta 1.7.- 31.10.2008.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. päätökset tiedokseen.

 

-----

 

 

 § 64 LUKUVUOSISUUNNITELMAT LV 2008 -2009

 

 

 

Jämijärven keskuskoulu, Palokosken koulu, Suurimaan koulu ja Tykköön koulu ovat valmistelleet lukuvuosisuunnitelmansa lukuvuodelle 2008 -2009.

 

Lukuvuosisuunnitelmat esitellään kokouksessa.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä ja saattaa tiedokseen koulujen lukuvuosisuunnitelmat lukuvuodelle 2008 -2009.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

 

§ 65 TALOUSARVIO VUODELLE 2009

 

Esityslistan liitteenä ovat kunnanhallituksen antamat talousarvion laadintaohjeet vuodelle 2009 sekä talousarvioehdotus vuodelle 2009 koulutoimen ja kirjastotoimen osalta. Lähtökohtana pidetään vuoden 2008 ennakoitua toteutumaa ja kiireellisyysjärjestyksen mukaista, tarvehankintaa, koulujen ehdotuksia.

 

Liitteenä 65.1. on yhdistelmä koulujen / opettajien/koulutyöntekijöiden esittämistä hankintatarpeista vuodelle 2009.

 

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2009- 2013 on liitteenä 65.2.

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvioesityksensä vuodelle 2009 liitteineen.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

§ 66 SIVISTYSLAUTAKUNNAN TAVOITTEET VUODELLE 2009

 

Sivistyslautakunta laatii vuosittain tavoitteet seuraavaa kalenterivuotta varten talousarvion yhteydessä. Koulutuksen järjestäjän, kunnan, tulee huolehtia siitä, että sillä on käytössä toimiva arviointijärjestelmä. Jämijärven sivistyslautakunta toteuttaa valtuuston koulutustahtoa ja laatii omat tarkemmat tavoitteensa, joita myös arvioi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Laaditut tavoitteet avaintuloksineen ja tulostavoitteineen ovat liitteenä 66.1.  Sivistyslautakunnalla on mahdollisuus kuvata toimialaansa suoritteiden avulla ja kuvaavilla laajemmilla selvityksillä. Talousarvion yhteydessä julkaistavat tiedot ilmaistaan pelkistettyinä numeerisina tai lyhyinä sanallisina selvityksinä. 

 

Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää hyväksyä liitteen 66.1. mukaiset sivistyslautakunnan avaintulokset ja tulostavoitteet.

 

Päätös: Sivistyslautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

-----


 

§ 67 TIEDOKSI SAATETTAVAT SAAPUNEET KIRJEET

 

 

Ehdotus; Sivistyslautakunta saattaa tiedokseen seuraavat saapuneet kirjeet:

-         Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

      PoSa/ Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2008-2009

-         Satakunnan Pelastuslaitos; palotarkastuspöytäkirja Suurimaan koulu, Kirjastokiinteistö, Tykköön koulu ja Palokosken koulu.

 

Päätös: Sivistyslautakunta merkitsi em. saapuneet kirjeet tiedokseen.

 

                                       ----