Jämijärven kunta

Kunnanhallitus

KOKOUSKUTSU 9/2004

Laatimispäivämäärä: 09.06.2004

KokoustiedotAika 15.06.2004 kello 19.00
Paikka Kunnantalon kokoushuone
Käsiteltävät asiat 166 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUSSivu 177
167 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Sivu 177
168 POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N KUNTIEN KÄRKIHANKKEET
Sivu 178
169 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN
Sivu 179
170 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Sivu 190
171 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 18.05.2004 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO Sivu 181
172 LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN Sivu 182
173 ÖLJYSUOJARAHASTON VAROISTA MAKSETTU KORVAUS Sivu 183
174 VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS MATKALIPPUJEN HINNANALENNUKSIIN VUODELLE 2004 Sivu 184
175 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2004 Sivu 185
176 ATK-LAITTEIDEN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/JÄMI-TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI PROJEKTI Sivu 186
177 JÄMI-TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI HANKKEEN KUSTANNUSARVION MUUTOS Sivu 187
178 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2004 Sivu 188
179 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUHA
KENTTÄ Sivu 189
180 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN PALOKOSKELLE Sivu190
181 JÄMI-TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI HANKKEEN TOISEN PROJEKTITYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Sivu 191
182 PAIKALLISEN JÄRJESTELYVARAERÄN JAKAMINEN Sivu 192
183 VUOROTTELUVAPAAN JA OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN PERUSTURVAJOHTAJA AKI RANTASELLE Sivu 193
184 KUNNANJOHTAJA ESA ALA-KARVIAN PALKAN TARKISTAMINEN 
Sivu 194
185 KUNNALLISVALITUKSEN TEKEMINEN SATAKUNNAN PELASTUSTOIMEN NEUV0TTELUKUNNAN PÄÄTÖKSEEN Sivu 195
186 SELVITYSPYYNTÖ NS. PERHEPUISTON KUNNOSTUKSEEN LIITTYVISTÄ KAIVAUKSISTA Sivu 196
187 KUMMIKUNTASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN Sivu 197
188 JÄMIN ALUERAKENTAMISEEN LIITTYVÄN TAR- JOUKSEN HYVÄKSYMINEN Sivu 198
189 KOTIMÄENTIEN, VANHAINKODIN PIHAN JA KOULUTIELLE JOHTAVAN KÄVELYTIEN SEKÄ KALLENTIEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY Sivu 199
Puheenjohtaja MATTI LEPPIHALME
Matti Leppihalme Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia

JÄMIJÄRVEN KUNTA

Kunnanhallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2004
KOKOUSAIKA 15.06.2004 kello 19.00 - 21.02
KOKOUSPAIKKA Kunnanviraston kokoushuone
SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET
(ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)Matti Leppihalme puheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Enni Lähteenniemi

Ritva Mäkelä

Juhani A. Rajala

Tapio Rajalahti

Olli Seppälä

POISSA OLLEET JÄSENET  
MUUT SAAPUVILLA OLLEET Matti Peurala valtuuston puheenjohtaja

Hilkka Lahdensivu valtuuston I varapuheenjohtaja

Kyösti Lahti valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia kunnanjohtaja

Aki Rantanen perusturvajohtaja klo 19.00 - 20.14

ASIAT 166 - 190

166 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Ehdotus: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

167 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Ehdotus: Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat Ritva Mäkelä ja Juhani Rajala

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

168 POHJOIS-SATAKUNNAN KEHITTÄMISYHDISTYS RY:N KUNTIEN KÄRKIHANKKEET

Satakuntaliitossa valmistellaan toteuttamissuunnitelmaa vuosille 2005 - 2006. Asian tiimoilta on Pohjois-Satakunnan kunnat laatineet kärkihankelistansa.

Kuntien hankkeet on käsitelty Pohjois-Satakunnan kehittämisyhdistyksen hallituksessa 26.05.2004 ja samana päivänä ne on esitelty Satakuntaliiton edustajille.

Kokouksen ja esitellyn pohjalta Satakuntaliittoon on lähetetty oheisen liitteen mukainen lista. Liite nro 168.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus keskustelee kärkihankkeista ja merkitsee lähetetyn listan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

169 PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

- Satakunnan pelastustoimen neuvottelukunta 20.04.2004

- Tekninen lautakunta 11.05.2004 18.05.2004

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

170 TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

- Suomen Kuntaliitto: Opasmateriaalia hajarakentamisesta ja jätevesien käsittelystä

- Verohallinto: Maksatuserittely 2004/05

- Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n perustamisasiakirjat

- Yhteenveto Jämin lumimaailman asiakaspalautteesta

- Maa- ja metsätalousministeriö: Ilmoitus HANKE- tuen maksusta

- Suomen Kuntaliitto: Palveluseteli sosiaali- ja terveydenhuollossa

- Suomen Kuntaliitto: Kutsu kunnille hakea mukaan kuntien demokratiatilinpäätöshankkeeseen

- Kankaanpään Maila 2004

- Satakunnan työllisyyskatsaus 4/2004

- Lounais-Suomen ympäristökeskus, poikkeamispäätös

- Länsi-Suomen ympäristölupavirasto: Kutsu tarkastukseen, tienpenkereen rakentaminen Jämijärveen

- ProAgria Satakunnan Maaseutukeskus: Vuosikertomus 2003

- Turun tiepiiri, Tiehallinto: Yksityisen tien parantamisen valtionavustus

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

171 KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 18.05.2004 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 18.05.2004.

Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kuntalain 56 :n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 18.05.2004 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi. Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän pykälän osalta perusturvajohtaja Aki Rantanen.

________

172 LAINATARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Vuoden 2004 talousarviolainoista on nostettu noin puolet.

Loppuvuoden rahoitustarpeen kattamiseksi on pyydetty rahoitustarjoukset.

Pyydettävä lainamäärä on 335.000 euroa. Tarjoukset on pyydetty eri korkovaihtoehdoilla. Tarjouspyyntö on liitteenä nro 172.1.

Yhdistelmä lainatarjouksista saadaan kokoukseen mennessä.

Liitteenä nro 172.2 yhdistelmä tarjouksista.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Kuntien Eläkevakuutuksen tarjouksen; korko Keva Prime 2,211 % ja takaisinmaksu puolivuosittainen

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuuston I varapuheenjohtaja Hilkka Lahdensivu ja II varapuheenjohtaja Kyösti Lahti poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

________

173 ÖLJYSUOJARAHASTON VAROISTA MAKSETTU KORVAUS

Öljysuojarahaston johtokunta on käsitellyt Jämijärven kunnan jättämän hakemuksen v. 2003 öljysuojelukustannusten korvaamiseksi.

Päätöksen 17.5.2004 mukaan kunnalle korvataan hakemuksen mukaisesti 1.849,27 euroa. Liite nro 173.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

174 VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS MATKALIPPUJEN HINNANALENNUKSIIN VUODELLE 2004

Länsi-Suomen lääninhallituksen liikenneosasto on käsitellyt 28.05.2004 Jämijärven kunnan hakemuksen, jolla kunta on anonut 1200 euron valtionavustusta matkalippujen hinnanalennuksiin vuodelle 2004. Päätös on ollut kunnalle myönteinen. Liite nro 174.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee päätöksen tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

175 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET SYYSKAUDELLA 2004

Kunnanhallitus on vuoden alussa hyväksynyt alustavan suunnitelman v. 2004 kokouspäiviksi.

Kesälomien yms syiden johdosta suunnitelmaa tulisi tarkistaa eräiltä osin.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen nro 175.1 mukaiset kokouspäivät syyskaudelle 2004.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

176 ATK-LAITTEIDEN VUOKRASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN/JÄMI-TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI PROJEKTI

Kunnanhallitus on edellisessä kokouksessa tehnyt ATK-laitteiden hankintapäätöksen, jonka osana hankittiin Jämi-tuotteillaan tunnetuksi projektisihteerille tarvittavat ATK-laitteet.

Hankkeen valvojan kanssa on käyty keskusteluja siitä, että kunta voi vuokrata hallinnoimalleen projektille ko. laitteet.

Em. pohjalta on laadittu ja allekirjoitettu oheisen liitteen mukainen vuokrasopimus. Liite nro 176.1.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen liitteen mukaisen vuokrasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

177 JÄMI-TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI HANKKEEN KUSTANNUSARVION MUUTOS

Jämi-tuotteillaan tunnetuksi hanke oli alunperin tarkoitus toteuttaa ostopalveluna. Nyt on päädytty kuitenkin siihen, että projektin vetäminen toteutetaankin "omana työnä" eli hankkeelle on palkattu projektisihteeri. Tarkoituksena on palkata vielä toinenkin henkilö 1.8.2004 alkaen.

Muutos on vaikuttanut hankkeen sisäiseen kustannusarvioon.

Hankeen ohjausryhmä on päättänyt kokouksessaan 9.6.2004 hakea Satakuntaliitolta oheisen liitteen nro 177.1 mukaista muutosta kustannusarvioon.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ohjaus- ja seurantaryhmän päätöksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

178 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-30.4.2004

Esityslistan liitteenä on talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.4.2004. Liite nro 178.1. Vertailutietona on taloustilanne edellisenä vuotena vastaavana ajankohtana.

Ehdotus: Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

179 KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN / JUHA KENTTÄ

Juha Kenttä on tehnyt oheisen liitteen mukaisen ostotarjouksen Palokoskella, Oivintiellä sijaitsevasta tontista nro 4. Liite nro 179.1.

Asiasta käytiin epävirallinen keskustelu edellisessä kunnanhallituksen kokouksessa ja päätettiin hyväksyä ostotarjous.

Tarjouksen pohjalta on laadittu oheisen liitteen nro 179.2. mukainen kauppakirja.

Ehdotus: Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan ja Juha Kentän välisen kauppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

180 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄN RAKENTAMINEN PALOKOSKELLE

Keskustan Jämijärven kunnallisjärjestön nimissä Juhani Rajala jätti 18.05.2004 oheisen liitteen mukaisen valtuustoaloitteen. Liite nro 180.1.

Aloite koskee kevyen liikenteen väylän rakentamista Palokoskelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus antaa asian jatkovalmistelun kaavoitus- ja maankäyttötoimikunnan tehtäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

181 JÄMI-TUOTTEILLAAN TUNNETUKSI HANKKEEN TOISEN PROJEKTITYÖNTEKIJÄN TEHTÄVÄN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN

Jämi-tuotteillaan tunnetuksi hankkeen ohjaus- ja seurantaryhmä päätti esittää kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus julistaisi hankkeen toisen projektihenkilön paikan auki siten, että henkilö voi ottaa tehtävän vastaan 1.8.2004 alkaen.

Hankkeen kustannusarviossa on varauduttu 2 henkilön palkkaukseen.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää julistaa haettavaksi Jämi-tuotteillaan tunnetuksi hankkeen toisen määräaikaisen projektihenkilön toimen.

Tehtävän määräaika on 1.8.-31.12.2004.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Kunnanhallitus päätti yksimielisesti julistaa toimen haettavaksi kunnan ilmoitustaululla.

________

Yhteistyötoimikunta 3 15.06.2004

182 PAIKALLISEN JÄRJESTELYVARAERÄN JAKAMINEN

Yhteistyötmk 3  

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen piirissä toteutetaan 0,3 %:n suuruinen paikallinen järjestelyvara 1.12.2003 palkkausepäkohtien korjaamiseen sekä kunnallisen palkkausohjelman mukaisesti 0,8 % eli yhteensä 1,1 %.

KVTES:n 2003 - 2004 allekirjoituspöytäkirjan 4 :n 2 kohdan mukaan paikallisen järjestelyvaraerän käyttämisestä neuvotellaan pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa pääsopimuksen 14 :n mukaisesti pyrkien mahdollisuuksien mukaan yksimielisyyteen. Jollei asiasta päästä yksimielisyyteen, kunnan tai kuntayhtymän toimivaltainen viranomainen päättää järjestelyerän käytöstä.

Järjestelyvaraerän perustana on 1.130,05 euron palkkasumma joulukuun palkoista laskettuna.

Koska työn vaativuuden arviointi tässä vaiheessa niin paljon kesken, ettei sitä voida hyödyntää paikallisen järjestelyerän jakamisessa, on tarpeellista etsiä muita perusteita järjestelyerän jakamiseksi.

Tällä perusteella sopivin tapa on jakaa järjestelyvaraerä tasasuuruisena erinä jokaiselle sopimuksen piiriin kuuluvalle. Erän suurus on 20,55 euroa/henkilö.

Ehdotus: Yhteistyötoimikunta päättää lausuntonaan ehdottaa kunnanhallitukselle em. järjestelyvaraerän jakamista ehdotetulla tavalla.

Päätös: Yhteistyötoimikunta hyväksyi päätösehdotuksen.

----------------

KH 182

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy paikallisen järjestelyvaraerän jakamisen yhteistyötoimikunnan lausunnon mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

183 VUOROTTELUVAPAAN JA OPINTOVAPAAN MYÖNTÄMINEN PERUSTURVAJOHTAJA AKI RANTASELLE

Perusturvajohtaja Aki Rantanen on anonut vuorotteluvapaata ajalle 1.10.2004 - 25.9.2005 sekä opintovapaata ajalle 26.9.2005 - 30.9.2006.

Vuorotteluvapaan ja opintovapaan tarkoituksena on opiskelu. Liite nro 183.1.

Aki Rantanen oli kokouksessa selvittämässä hänen vapaansa aiheuttamia sijaisjärjestelyjä.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvajohtaja Aki Rantasen vuorotteluvapaan ja opintovapaan hakemuksen mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perusturvajohtaja Aki Rantanen poistui kokouksesta asian varsinaisen käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

_______

184 KUNNANJOHTAJA ESA ALA-KARVIAN PALKAN TARKISTAMINEN

Kunnanhallitus teki lähes kaikkia kunnan työntekijöitä koskevan ylimääräisen palkantarkistuksen 1.3.2003 alkaen. Kunnanjohtajan osalta palkantarkistus siirrettiin hänen virkasuhteensa jatkamisen yhteyteen.

Valtuusto on kokouksessaan 18.05.2004 23 päättänyt yksimielisesti jatkaa Esa Ala-Karvian virkasuhdetta 1.7.2004 alkaen toistaiseksi.

Kunnanjohtajan sijainen ja henkilöstöasioista vastaava perusturvajohtaja Aki Rantanen on valmistellut kunnanjohtajan palkkausasiaa.

Maaseudun kunnanjohtajien tämän hetkinen keskipalkka (loppupalkka) on 4500 euroa/kk. Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian peruspalkka on tällä hetkellä 3488,24 ja loppupalkka 4095,57 .

Liitteenä on eräiden lähikuntien sopimuspalkkaisten tämän hetkiset peruspalkat.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian palkkausta korotetaan 1.7.2004 alkaen siten, että hänen loppupalkkansa on 4500 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti tämän asian osalta perusturvajohtaja Aki Rantanen Hän poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 20.14. Kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

__________

185 KUNNALLISVALITUKSEN TEKEMINEN SATAKUNNAN PELASTUSTOIMEN NEUV0TTELUKUNNAN PÄÄTÖKSEEN

Esityslistan liitteenä on 11 kunnan yhteinen kunnallisvalitus Satakunnan pelastustoimen neuvottelukunnan päätökseen 20.04.2004 23.

Asia koskee yksikönjohtajakustannusten kohdentamista. Samat kunnat ovat aiemmin jättäneet oikaisuvaatimuksensa yksikönjohtaja kustannusten perimisen tulkinnasta. Koska oikaisuvaatimus ei muuttanut neuvottelukunnan päätöstä, on päädytty kunnallisvalitukseen.

Valitusajasta johtuen kunnallisvalitus on jo lähtenyt Turun hallinto-oikeudelle.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy omalta osaltaan oheisen liitteen mukaisen kunnallisvalituksen jättämisen Turun hallinto-oikeudelle.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

186 SELVITYSPYYNTÖ NS. PERHEPUISTON KUNNOSTUKSEEN LIITTYVISTÄ KAIVAUKSISTA

Lounais-Suomen ympäristökeskukseen on ilmoitettu, että ns. Perhepuiston alueella suoritetaan luvatonta maa-ainesten ottoa. Lounais-Suomen Ympäristökeskus on pyytänyt asiasta Jämijärven kunnalta selvitystä. Liite nro 186.1

Kaivuutyöt on suoritettu Jämijärven kunnan vapaa-aikatoimen toimesta ja niiden tarkoituksena on ollut veden pohjan ja alueen puhdistaminen sekä matalan pään syventäminen samaan tasoon kuin syvempi pää jo on.

Toimissa on noudatettu Lounais-Suomen ympäristökeskuksen aiemmin saatuja ehtoja.

Laadittu selvitys on liitteenä 186.2.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää antaa asiasta oheisen liitteen 186.2 mukaisen selvityksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

_______

187 KUMMIKUNTASOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN

Lentotiedustelupatterin ja Jämijärven kunnan välillä on tarkoitus allekirjoittaa 18.06.2004 kummikuntasopimus. Asiaa on käsitelty useaan otteeseen kunnanhallituksessa ja nyt on tarkoitus virallistaa yhteistyö. Allekirjoitettava sopimusluonnos on liitteenä nro 187.1.

Kunnan puolesta sopimuksen allekirjoittaa kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia.

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy oheisen kummikuntasopimuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

188 JÄMIN ALUERAKENTAMISEEN LIITTYVÄN TARJOUKSEN HYVÄKSYMINEN

Kiinteistö Oy Jämin Yritysforumin ja Kiinteistö Oy Lumihovin pihojen päällystämisen ja istutusten yhteydessä nousi esille myös vastaavan kaavatien kuntoon saattaminen. Aluearkkitehti on laatimassa Jämin aluesuunnitelmaa ja suunnitelman mukaan ko. korttelien eteen on suunniteltu kevyen liikenteen väylä (jalkakäytävä).

Päädyttiin siihen, että se on edullisin ja paras toteuttaa samanaikaisesti kiinteistöjen pihojen laiton yhteydessä. Jalkakäytävän lisäksi myös vastaava kaavatieosuus päätettiin päällystää (n. 180 metriä).

Pyydettiin toimenpiteestä Lemminkäisen tarjous. Tarjous on liitteenä 188.1. Jämin aluerakentamiseen on budjetoitu 60.000 euroa.

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää hyväksyä Lemminkäinen Oyj:n tarjouksen sekä suoritetut toimenpiteet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

________

Tekninen lautakunta 127 14.06.2004

189 KOTIMÄENTIEN, VANHAINKODIN PIHAN JA KOULUTIELLE JOHTAVAN KÄVELYTIEN SEKÄ KALLENTIEN URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELY

Tekn.ltk 127  

Urakkatarjoukset on pyydetty seuraavasti jaoteltuna:

1. Kotimäentie

2. Vanhainkodin piha-alue ja kevyenliikenteen väylä Koulutien päähän

3. Kallentie

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta urakoitsijoilta:

- Kaivuyhtymä Niemi

- Hariko-Kaivin

- Auto ja Kone Oy U.T. Tutti

- Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy

- Maanrakennus Jokinen Oy

- Veljekset Saarinen Oy

Määräaikaan 11.6.2004 klo 12.00 mennessä saatiin seuraavat tarjoukset, jotka Juhani Viilo ja Pentti Virtanen avasivat 11.6.2004 klo 12.30.

tarjouksen tekijä tarjoushinta

kohde 1

tarjoushinta

kohde 2

tarjoushinta

kohde 3

Lännen Kaivuu ja

Louhinta Oy

A 124.000,-

B 118.000,-

A 67.000,-

B 62.000,-

A 42.000,-

B 40.000,-

Maanrakennus Jokinen Oy A 212.000,-

B -

A 80.000,-

B -

A 90.000,-

B -

Maanrakennusliike

E. Tervaoja Oy

A 137.999,-

B 136.999,-

A 49.099,-

B 48.099,-

A 46.999,-

B 45.999,-

Veljekset Saarinen Oy A 141.000,-

B 140.000,-

A 51.000,-

B 50.000,-

A 49.000,-

B 48.000,-

A = urakkahinta toteutettuna kalliomurskeella

B = urakkahinta toteutettuna soramurskeella

Hinnat: alv 0%.

Talousarviossa on kuluvalle vuodelle varattuna ainoastaan 95.000 euron määräraha.

Päätös: 1. Ehdotetaan kunnanhallitukselle, että tänä vuonna tehdään vaihe 1eli Kotimäentie ja ko. urakka tältä osin hyväksytään annettavaksi edullisimman tarjouksen perusteella Lännen Kaivuu ja Louhinta Oy:n suoritettavaksi 124.000 euron (alv 0%) urakkahinnalla (tien rakentamismateriaalina on kalliomurske).

2. Ko. kohteen lisämäärärahan tarve on n. 29.000 euroa + suunnittelu ja valvonta n. 10.000 euroa.

---------

KH 189

Ehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen ja lisämäärärahan osalta esittää sen edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

--------------