Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 18/2008

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 30.10.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

4.11.2008 kello 18.30

 

Paikka


Kunnantalon kokoushuone

Käsiteltävät asiat

288 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  324

289 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  324

290 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  325

291 §    PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN  326

292 §    KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.10.2008 LAILLISUUSVALVONTA  JA TÄYTÄNTÖÖNPANO   327

293 §    TEEMA-ASIAT / ELINKEINOTOIMI 328

294 §    VAPAA-AIKASIHTEERI JOUKO KULMALAN EÄKKEELLE SIIRTYMINEN  329

295 §    KAUPPAIRJA HYVÄKSYMINEN / MERJA JA PEKKA SIMBERG   330

296 §    KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN  VIRAN TÄYTTÖ   331

297 §    MONIKÄYTTÖURA VÄLILLE JÄMI-IKAALISTEN KYLPYLÄ  332

298 §    ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI  VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN  333

299 §    SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN MUODOSTAMINEN JA  PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN  334

300 §    TEEMA-ASIAT / VAPAA-AIKATOIMI 336

301 §    KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTON KUNTAKORVAUSTEN KOROTTAMINEN  JA UUSI MUSIIKKIOPISTOA KOSKEVA SOPIMUS  337

302 §    PUUNOSTOTARJOUS  338

303 §    SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2009  339

304 §    KANKAANPÄÄN SEUDUN REUMAYHDISTYS RY:N AVUSTUSANOMUS  340

305 §    KUNNANHALLITUKSEN ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN 11.11.2008  341

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 18/2008                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

4.11.2008 kello 18.30-20.20

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

Päivi Leponiemi

Hilkka Lahdensivu

Olli Seppälä

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja 

Kyösti Lahti                         valtuuston I varapuheenjohtaja
Pentti Virtanen                    valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

Paavo Tikkanen                  Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskus
                                            klo 18.40-19.00
Rolf Björkman                     klo 19.25-19.50
Jonna Haavisto                   klo 19.25-19.35

ASIAT

 

§§ 288-305

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia         

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   11.11.2008

Allekirjoitukset

 

 

Päivi Leponiemi                       Tapio Rajalahti

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   11.11.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

288 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

 

 

289 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Päivi Leponiemi ja Tapio Rajalahti

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

 

290 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                           

-          Kuntaliitto, Holhoustoimen edunvalvontapalvelujen siirtoon liittyviä erityiskysymyksiä

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, siivousalan uusia menetelmä- ja aikastandardeja

-          Kuntaliitto, henkilöstön varaamismenettelystä poikkeuksellisia oloja varten

-          Kunnallinen työmarkkinalaitos, ohjeet Tehy-pöytäkirjan 5 §:n järjestelyerästä 1.9.2010

-          D-Fence turvallisuusraportti 10/2008

-          Sisäasiainministeri, kansalaisten turvallisuus kunnan toiminnan keskiössä

-          Verohallinto, maksatuserittely tilitysjakso 200810

-          Kuntaliitto, kuntayhtymän toimielinten valinnat

-          Kuntaliitto, kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat

-          Oikeusministeriö, ilmoittautuminen oikeusaputoimistossa järjestettävän yleisen edunvalvonnan virkoihin

-          TE-keskus, Satakunnan työllisyyskatsaus 9/2008

-          Liikenne- ja viestintäministeriö, seniorikansalaisten tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien turvaaminen

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Vihu, Peräkorpi

o       Jämijärvi, Mäntykangas

o       Kauppila, Rotikko

o       Kauppila, Jokimaa

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

                                                                       

291 §            PÖYTÄKIRJOJEN TIETOON SAATTAMINEN

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuiksi seuraavat pöytäkirjat:

 

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

                                            Tilapäinen johtokunta                             18.9.2008

                                            Pohjois-Satakunnan peruspalvelu-liikelaitoskuntayhtymä

                                            Tilapäinen johtokunta                               8.10.2008 

                                            Maaseutulautakunta                               13.10.2008

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

 

292 §            KUNNANVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN 28.10.2008 LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO     

                                                                                      

Kunnanvaltuusto on pitänyt kokouksensa 28.10.2008.

                                            Kokouksessa käsiteltiin seuraavat asiat:

 

                                            54 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

                                            55 § Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

                                            56 § Yksityisen päivähoidon tuen kuntalisä Jämijärven kunnassa 

                                            57 § Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2008 – 2009 

                                            58 § Koiraveron määrääminen vuodelle 2009 

                                            59 § Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2009 

                                            60 § Vuoden 2009 tuloveroprosentin määrääminen 

                                            61 § Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2008
                                            62 § Lainan myöntäminen Jämi-säätiölle 

                                            63 § Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat       

                                            64 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat              

 

 

Kuntalain 23 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

 

Kuntalain 56 §:n 1 momentissa on todettu, että jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää panna täytäntöön kunnanvaltuuston päätökset 28.10.2008 koska ne on tehty laillisessa järjestyksessä eivätkä ne ylitä kunnanvaltuuston toimivaltaa eivätkä ole muutenkaan lainvastaisia.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

 


 

293 §            TEEMA-ASIAT / ELINKEINOTOIMI

 

                     

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n toimitusjohtaja Paavo Tikkanen tulee kunnanhallituksen kokoukseen esittelemään seudun elinkeinotoiminnan ajankohtaisia asioita.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n toimitusjohtaja Paavo Tikkanen oli kokouksessa tämän asian

käsittelyn ajan klo 18.40-19.00

 

                                            _____                               

 

 

 

294 §            VAPAA-AIKASIHTEERI JOUKO KULMALAN EÄKKEELLE SIIRTYMINEN

 

 

                                            Vapaa-aikasihteeri Jouko Kulmala on 15.10.2008 päivätyllä kirjeellä irtisanoutunut vapaa-aikasihteerin

tehtävistä 1.1.2009 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jouko Kulmalan eläkkeelle siirtymisen 1.1.2009 alkaen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

 

 

295 §            KAUPPAIRJA HYVÄKSYMINEN / MERJA JA PEKKA SIMBERG

 

Jämijärven kunnan ja Merja ja Pekka Simbergin välillä on 17.10.2008 allekirjoitettu kauppakirja, jolla kunta myy

Jämin asemakaava II:n korttelin n:o 203 tontti n:o 5. Tontti on määräala Jämijärven kunnan omistamasta

Mäntykangas nimisestä tilasta R:no 13:6, Jämijärven kunnan Jämijärven kylässä.

Määräalan pinta-ala on noin 947 m2 ja kauppahinta 9 000 euroa. Kauppakirja on liitteenä nro 295.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus hyväksyy Jämijärven kunnan ja Merja ja Pekka Simbergin välisen kuppakirjan oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____                               

 

 

 

296 §            KANKAANPÄÄN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÖ

 

Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän johtaja Terttu Nordman siirtyy Porin kaupungin palvelukseen ja hän on irtisanoutunut virastaan 31.12.2008.

Viran täyttämisestä on käyty PoSan jäsenkuntien edustajien kanssa neuvotteluja, joissa on todettu, että viran täyttö kuuluu kansanterveystyön kuntayhtymälle.

Viranhakuprosessin hoitamisesta ja hakijoiden arvioinnista on pyydetty tarjous Mercuri Urvalilta, jolla on valmiudet asian nopeaan hoitamiseen.

Hakuaika on 26.10.-10.11.2008 ja haastattelut 12.11.2008.

 

Kuntayhtymän hallitus on päättänyt, että haastattelun ja valinnan valmisteluun kutsutaan hallituksen lisäksi edustajat kustakin kuntayhtymän jäsenkunnasta sekä kolme edustajaa Siikaisten kunnasta.

 

Jämijärven kunnan tulee näin nimetä edustajansa ko. valinnan valmisteluun.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus nimeää edustajansa Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän johtajan valintaa

valmistelevaan ryhmään.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti nimetä kunnan edustajaksi kuntayhtymän johtajan valintaa

valmistelevaan ryhmään kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   260 §            23.9.2008

 

297 §           MONIKÄYTTÖURA VÄLILLE JÄMI-IKAALISTEN KYLPYLÄ

 

Pirkanmaalla on v. 1999 lähtien suunniteltu ja rakennettu mittavaa reitistöä, jonka päämääränä on yhdistää Jämin, Ikaalisten Kylpylän, Juupavaaran, Himoksen, Keurusselän yms. matkailukohteet.

                                          Lisäksi runkoreitistöön liittyy useita paikallisia reittejä, jotka kytketään paikallisiin majoitus ym. palveluihin.

 

                                          Reitistöä on rakennettu valmiiksi n. 2/3.

 

Jatkohakemus on tarkoitus toteuttaa ylimaakunnallisena. Hanke pitää sisällään Jämin kannalta äärettömän tärkeän yhteyden Ikaalisten Kylpylään. Liite nro 260.1.

 

                                          Asiasta on keskusteltu mm. kunnanhallituksen edellisessä kokouksessa, jossa toivottiin, että hankkeen

                                          vetäjät tulisivat esittelemään hanketta kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus keskustelee asiasta saadun informaation pohjalta.

 

Päätös:                             Kunnanhallitus päätti yksimielisesti lähteä hankkeeseen mukaan sen jälkeen kun tilanne maanomistajien kanssa on varmistettu.

                                          Samalla päätettiin käydä yhteisneuvottelu Ikaalisten Kylpylän ja Ikaalisten kaupungin edustajien kanssa.

                                         

                                          Vesa Lahelma ja Heikki Rantanen olivat tämän pykälän osalta kokouksessa esittelemässä hanketta.

                                          He poistuivat kokouksesta klo 19.00

 

-----

 

Asiasta on järjestetty neuvottelu, jossa on ollut mukana Ikaalisten kaupungin, Ikaalisten Kylpyläkaupunki Oy:n, Ikaalisten Kylpylän ja Jämijärven kunnan edustus. Neuvottelussa käytiin läpi eri reittivaihtoehdot. Asia esitellään tarkemmin kokouksessa.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää omalta osaltaan lähteä hankkeeseen mukaan.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          Kuntarahoitusta maksetaan sen jälkeen kun hoitopoolin rahoitusjärjestelyt ovat selvät.

 

                                            _____                               

 

 


                                          Kunnanhallitus                    212 §            12.8.2008

 

298 §            ESISELVITYS ASUKKAIDEN HYVINVOINTIIN POSITIIVISESTI VAIKUTTAVISTA TEKIJÖISTÄ TOTEUTTAMISHANKETTA VARTEN

 

Perusturvajohtaja Auli Ranta on valmistellut esiselvityshanketta, jolla selvitetään asukkaiden hyvinvointiin positiivisesti vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen kustannusarvio on 15 000 euroa, josta Leader+ -tuen (EU, valtio ja kunnat) osuus on 13 500 euroa ja yksityisen rahoituksen osuus 1 500 euroa. Yksityisen rahoituksen hankkeeseen sijoittaa Jämijärven Vanhustentaloyhdistys ry. Hankkeen hakijana ja hallinnoijana on Jämijärven kunta.

 

Hankesuunnitelma on esityslistan liitteenä nro 212.1, samoin alustava luonnon haastattelukysymyksiksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää jättää oheisen liitteen mukaiseen hankesuunnitelmaan perustuvan Leader+

                                          hankehakemuksen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Perusturvajohtaja Auli Ranta oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Hän poistui kokouksesta klo 19.05.

 

-----

 

KH 298 §                           Jätetty hakemus on liitteenä nro 298.1.

 

                                            Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry:stä on ilmoitettu, että hanke on hyväksytty hakemuksen mukaisesti.

 

Ehdotus.                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      merkitä myönteisen päätöksen tiedokseen

2.      hankkeen käynnistämisen jatkotoimenpiteistä

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti

 

1.      merkitä myönteisen päätöksen tiedokseen ja

2.      antaa tarvittavan henkilön rekrytoinnin kunnanjohtaja Esa Ala-Karvian ja perusturvajohtaja Auli Rannan tehtäväksi.

 

                                            _____

 

                    

 

299 §           SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN MUODOSTAMINEN JA PERUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN

 

Kokemäenjokilaakson ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymien kesken on käyty keskusteluja ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamista koskevassa asiassa. Koulutuskuntayhtymien nimeämät neuvotteluryhmät ovat päätyneet esittämään Satakunnan koulutuskuntayhtymän muodostamista Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän alueella nykyisten koulutuskuntayhtymien fuusion pohjalta.

 

Kuntayhtymien hallitukset ovat kokouksissaan 17.9.2008 (Kokemäenjokilaakso) ja 23.9.2008 (Pohjois-Satakunta) hyväksyneet aiesopimuksen koulutustoimintojen yhdistämisestä kokonaisuudessaan. Tavoitteena on, että Pohjois-Satakunnan ja Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymät fuusioituvat Satakunnan koulutuskuntayhtymäksi.

 

Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen Satakunnassa etenee pääpiirteissään opetusministeriön suositusten mukaan. Maakuntaan on muodostumassa koulutuksen järjestäjä yhtäältä rannikkoseudulle ja toisaalta nyt puheena oleva vahva ja palveluiltaan monipuolinen koulutuksen järjestäjä Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän muodostamalle toiminta-alueelle.

 

Fuusion tavoitteena on ammattiopistostrategian mukaisesti koota Satakunnan ammattiopistoista koulutus- ja palvelukokonaisuus, jolla on vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta. Koulutuksen vaikuttavuutta ja tehokkuutta lisätään yhdistämällä eri koulutusmuodot ja kaikki oppilaitosyksiköt alueelliseen kokonaisuuteen, joka tarkoituksen mukaisella tavalla vahvistaa kouluttajan palvelukykyä.

 

Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän asukaspohja on noin 65.000 asukasta ja Pohjois-Satakunnan koulutuskuntayhtymän asukaspohja on noin 32.000 asukasta, joten yhdistymisen myötä syntyvän Satakunnan koulutuskuntayhtymän asukaspohja tulee olemaan lähes 100.000.

 

Perussopimus liitteineen on esityslistan liitteenä nro 299.1.

 

Neuvotteluryhmä on jättänyt perussopimuksen omistajakuntien hyväksyttäväksi.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän

                                          perussopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____                                 


 

300 §            TEEMA-ASIAT / VAPAA-AIKATOIMI

 

 

                                            Valittu uusi vapaa-aikasihteeri Jonna Haavisto oli esittäytymässä kunnanhallitukselle ja kertomassa

ajatuksiaan.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee saadun informaation tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Rehtori Rolf Björkman ja Jonna Haavisto olivat kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon

ajan.

Jonna Haavisto poistui kokouksesta klo 19.35.

 

                                            _____


 

301 §            KANKAANPÄÄN MUSIIKKIOPISTON KUNTAKORVAUSTEN KOROTTAMINEN JA UUSI MUSIIKKIOPISTOA KOSKEVA SOPIMUS

 

Jämijärven kunnan voimassa oleva sopimus taiteen laajan oppimäärän mukaisesta opetuksesta Kankaanpään musiikkiopiston kanssa on esityslistan liitteenä nro 301.1.

 

Kankaanpään kaupunki on ilmoittanut, että Kankaanpään kaupungin taloudellinen tilanne edellyttää, että ulkokuntien kuntakorvauksia korotetaan. Liite nro 301.2.

 

Kuntien uusi erilainen kohtelu perustuu siihen, että järjestämisluvan omaavat kunnat saisivat palvelut halvemmalla eli korotus olisi niiden osalta pienempi.

 

Jämijärven kunnalle on esitetty uutta kiinteään hintaan perustuvaa sopimusta. Liite nro 301.3.

 

Kankaanpään kaupungilla on nykyisin sopimuksen 3 §:n mukaan oikeus periä Jämijärven kunnalta todellisten nettokustannusten mukaista korvausta oppilaspaikkakustannuksista eli nykyinen sopimus ei voi aiheuttaa tappiota Kankaanpään kaupungille.Toisaalta lain mukaan ko. toiminta ei saa aiheuttaa voittoa ylläpitäjälle. Kaikkien mukana olevien kuntien osalta olisi ylläpitäjän tullut hakeutua valtionosuuden piiriin, ja näin ollen kustannukset olisivat pysyneet hallinnassa. Tällä hetkelläkin kuntien maksama kuntaosuus vastaa konservatoriotason opetuksesta perittäviä kuluja.

 

Lähialueen muut musiikkiopistot tuottavat palvelut huomattavasti halvemmalla kuntaosuudella.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      että kunta ei hyväksy esitettyä uutta sopimusta

2.      selvittää lähialueen muun musiikkiopistotarjonnan ja hinnoittelun

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            Rehtori Rolf Björkman oli kokouksessa tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajan. Hän poistui

kokouksesta klo 19.50.

                                           

                                            _____                               

 

                     


                                            Kunnanhallitus                   265 §            23.9.2008

 

302 §            PUUNOSTOTARJOUS

 

 

                       Metsänhoitoyhdistys on pyytänyt Jämijärven kunnan puolesta tarjouksia metsän myynnistä pystykaupalla.

                       Leimausseloste on liitteenä nro 265.1.

 

                       Määräaikaan mennessä saatiin ainoastaan yksi tarjous.

                       Liite nro 265.2.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1.      hylätä saadun tarjouksen

2.      pyytää uudet tarjoukset vielä ennen vuoden 2008 loppua.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                            -----

 

KH 302 §                           Uudet tarjoukset pyydettiin kunnanhallituksen 4.11.2008 kokoukseen mennessä.

                                            Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä nro 302.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Isojoen Saha Oy:n tarjouksen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Tekninen lautakunta         114 §            23.9.2008

                                            Tekninen lautakunta         144 §            4.11.2008

 

303 §            SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2009   

 

 

Sähkön ostoa koskeva voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2008. Tarjouksen sähkön ostosta tulee pyytää siten, että sopimus astuu voimaan 1.1.2009 lukien.

 

Päätösehdotus:               Pyydetään tarjoukset sähkön ostosta kunnan kohteisiin ajalle 1.1.-31.12.2009 seuraavilta

                                          sähköntoimittajilta:

 

-          Leppäkosken Sähkö Oy

-          Vatajankosken Sähkö Oy

-          Tampereen Sähkölaitos Oy

-          Helsingin Energia

-          Kymenlaakson Sähkö

-          Kokkolan Energia

 

Päätös:                             Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                          -----

 

Tekn. ltk 114 §                 TARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                          Määräaikaan saatiin seuraavat tarjoukset jotka avattiin kokouksessa:

 

-          Leppäkosken Sähkö

-          Kymenlaakson Sähkö

-          Helsingin Energia

 

Päätös:                             Esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi edullisin tarjous eli Leppäkosken Sähkö Oy:n tarjous.        

 

                                          ------

 

KH 303 §                         

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          -----                                                            


 

304 §           KANKAANPÄÄN SEUDUN REUMAYHDISTYS RY:N AVUSTUSANOMUS

 

Kankaanpään Seudun Reumayhdistys ry hakee 500 euron suuruista Jämijärven kunnan avustusta avustajatoiminnalleen vuodelle 2008.

 

Avustajatoiminta on aloitettu vuonna 1998. TE-keskus myönsi projektitukea VATU I:lle 1.7.2001-30.6.2004

ja VATU II:lle ajalle 1.7.2004-30.6.2006.

Reumayhdistys on hoitanut avustajatoimintaa omana toimintonaan 1.7.2006 alkaen.

 

                                          Hakemus on liitteenä 304.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus myöntää Kankaanpään Seudun Reumayhdistys ry:lle 500 euroa avustusta avustajatoiminnan tukemiseen vuonna 2008.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

                    


 

305 §           KUNNANHALLITUKSEN ILTAKOULUN JÄRJESTÄMINEN 11.11.2008

 

  

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää järjestää kunnanhallituksen iltakoulun 11.11.2008 klo 17.30 alkaen Jämin

                                          Kelopirtillä. Aiheina: PoSa, uusi hallintosääntö ja luottamushenkilöpalkkiot / johtavassa ja itsenäisessä

                                          asemassa olevien palkat.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____