Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 20/2008

Kunnanhallitus                                    Laatimispäivämäärä: 4.12.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

9.12.2008 kello 18.30

 

Paikka


Kunnantalon kokoushuone

Käsiteltävät asiat

329 §    KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS  367

330 §    PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  367

331 §    TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT  368

332 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2008 JA KAAVOITUSOHJELMA 2009 – 2010  369

333 §    MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2008 TALOUSARVIOON  370

334 §    LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY  371

335 §    VUODEN 2009 ENSIMMÄISTEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT  372

336 §    LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN  373

337 §    UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN  374

338 §    VUODEN 2009 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE  2009-2011  HYVÄKSYMINEN  375

339 §    SIVISTYSTOIMEN YKSIKKÖHINNAT V. 2009  377

340 §    JÄMIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINEN  378

341 §    PELASTUSTOIMEN YKSIKÖNJOHTAJAVARALLAOLON KUSTANNUKSET  379

342 §    OSALLISTUMINEN PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUUN  381

343 §    SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2009  382

344 §    SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN  MUUTTAMINEN  384

345 §    ALUEELLINEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA KOKO   386

346 §    MAA-AINESLUVAN SIIRTO/ RH-OPTIMOINTI OY:LLE  387

347 §    TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2008  388

 

                     

MATTI LEPPIHALME

Matti Leppihalme                                          Esa Ala-Karvia

 

 

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 20/2008                                                                                                                   

Kunnanhallitus

 

 

KOKOUSAIKA

 

9.12.2008 kello 18.30-19.45

 

KOKOUSPAIKKA

 

Kunnanhallituksen kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Matti Leppihalme                     puheenjohtaja

 

Päivi Leponiemi

Hilkka Lahdensivu

Olli Seppälä

Tapio Rajalahti

Markku Kujala

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Tuija Ranta                               varapuheenjohtaja

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

 

Matti Peurala                       valtuuston puheenjohtaja 

Kyösti Lahti                         valtuuston I varapuheenjohtaja
Pentti Virtanen                    valtuuston II varapuheenjohtaja

Esa Ala-Karvia                    kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 329-347

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Leppihalme                     Esa Ala-Karvia         

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   16.12.2008

Allekirjoitukset

 

 

Markku Kujala                          Tapio Rajalahti

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   16.12.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

329 §            KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

330 §            PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan tarkastusvuorossa olevat

                                            Markku Kujala ja Tapio Rajalahti.

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

331 §            TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen seuraavat ilmoitusasiat:

                                           

-          Karvian kunta, Juha Kyrönviidan irtisanoutuminen kunnansihteerin virasta

-          Ara, uudet asuntomarkkinatiedot

-          Satakunnan erityishuoltopiiri, Satakunnan erityishuoltopiirin ky:n eläkemenoperusteinen ja varhaiseläkemenoperusteinen eläkevakuutusmaksu vuodesta 2009 eteenpäin

-          Kankaanpään kaupunki, tilaajajohtajan virka

-          Kiinteistönluovutusilmoitus:

o       Ylä-Tuori, Jämijärvi

o       Kalliomäki, Peijari

o       Uusimaa, Kauppila

o       Kalliolahti, Kauppila

-          Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskuksen koulukuraattorin viran perustaminen ja täyttöluvan myöntäminen

-          Satakuntaliitto, Satakuntabudjetti 2009-2010

-          TE-keskus, työllisyyden edistystoimikuntien nimittäminen

-          Kuntaliitto, työvoimatoimikunnat muuttuvat työllisyyden edistämiskunniksi 1.1.2009

-          Länsi-Suomen lääninhallitus, taksilupien enimmäismäärien vahvistaminen Länsi-Suomen läänissä

 

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

                     

 

332 §           JÄMIJÄRVEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2008 JA KAAVOITUSOHJELMA 2009 – 2010

 

 

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on tiedottaa kuntalaisille vireillä olevista ja tulevista kaavoitushankkeista. Katsaus palvelee 1.1.2000 voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämää julkisuutta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämistä kaavoituksen eri vaiheissa.

 

Aluearkkitehti Ilmari Mattila on yhdessä kunnanjohtajan ja rakennuspäällikön kanssa valmistellut Jämijärven kunnan kaavoituskatsauksen 2008 ja kaavoitusohjelman vuosille 2009 – 2010. Esityslistan liite nro 332.1.

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää

 

1. asettaa kaavoituskatsauksen nähtäville, sekä teknisen toimiston ilmoitustaululle että kirjastoon ja

                                           

                                            2. saattaa sen myös valtuustolle tiedoksi

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

 

 

333 §            MUUTOSTEN HYVÄKSYMINEN VUODEN 2008 TALOUSARVIOON

 

 

Yleinen toimisto on yhdessä hallintokuntien kanssa laatinut esityksen talousarviomuutoksiksi vuoden 2008 talousarvioon.

                                            Liite nro 333.1

 

                                            Käyttötalouden nettolisäys on 420 300 euroa ja verotulojen ja valtionosuuksien lisäys 215 500 euroa.

                                            Vuosikate pienenee näin ollen 204 800 eurolla. Investoinnit pienenevät kokonaismäärältään nettona 88 900

euroa. Muutosten kokonaisvaikutus on, että nettomenot kasvavat 165 900 eurolla.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto

1.      hyväksyy talousarviomuutokset vuoden 2008 talousarvioon oheisen liitteen mukaisesti

2.      päättää kattaa rahoitusvajeen lisäämällä lainanotto kohtaa 165 900 eurolla.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

 

 

 

334 §            LAINATARJOUSTEN KÄSITTELY

 

 

                                            Vuoden 2008 talousarviomuutokset aiheuttavat 165 900 euron rahoitusvajeen, joka tulee täyttää

lainarahoituksella.

 

                                            Rahoitustarjoukset on pyydetty 3.12.2007 klo 15.30 mennessä. Laina-aika on 10 vuotta ja

korkovaihtoehtoina sekä kiinteä että vaihtuva.

 

                                            Yhdistelmä tarjouksista saadaan kokoukseen mennessä. Yhdistelmä tarjouksista on liitteenä 334.1.

Länsi-Suomen Osuuspankin tarjous tuli 9.12.2008 eli päivän myöhässä, joten sitä ei voi ottaa huomioon.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Kuntarahoitus Oy:n tarjouksen; 5 vuoden viitekorko 3,611 % tarkistus

5 vuoden jälkeen +0,025 %.

 

                                            Lainapäätös on ehdollinen siihen asti kunnes valtuusto on 16.12.2008 käsitellyt talousarviomuutokset ja

hyväksynyt rahoitusvajeen kattamisen lainarahoituksella.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuuston I varapuheenjohtaja Kyösti Lahti ja kunnanhallituksen jäsen Hilkka Lahdensivu poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi todeten itsensä esteelliseksi.

                                            _____          

 

 

 

335 §            VUODEN 2009 ENSIMMÄISTEN KOKOUSTEN AJANKOHDAT

 

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää vuoden 2009 ensimmäisen kunnanhallituksen ja valtuuston kokousajankohdat.

 

Päätös:                              Kunnanhallitus päätti yksimielisesti, että vuoden 2009 ensimmäiset kokoukset pidetään seuraavasti:

 

                                            - kunnanhallitus ti 13.1.2009 klo 17.00 (Luomahaaran korsulla)

                                            - valtuusto ma 19.1.2009 klo 19.00 (valtuuston kokoushuoneessa)

 

                                            _____

 

336 §            LYHYTAIKAISEN LAINAN OTTAMINEN                  

                                                                                      

Talousarvio muutosten jälkeen, kunnan v. 2008 talousarvio on hyvin lähellä lopullista tilinpäätöstä. Vuoden aikana on talousarviomenojen lisäksi lyhennetty/ maksettu kokonaan pois lyhytaikaista lainaa 250.000 euroa.

 

Talousarviovuoden talous oli kuitenkin niin tiukka, että tulos ei anna pelivaraa ko. summan puuttumiseen kassasta ja siksi kunnanjohtaja pyysi lainatarjoukset lyhytaikaisen lainan ottamiseksi.

 

Kunnanjohtaja on tehnyt lainapäätöksen 28.11.2008 kunnanhallituksen ja valtuuston antamin ohjein ja valtuuksin. Liite 336.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee kunnanjohtajan tekemän lainapäätöksen tiedokseen.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

337 §            UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

 

                     

                                            Jämijärven kunnan voimassa oleva hallintosääntö on vuodelta 2005. PoSan toiminnan käynnistyessä

vuoden 2009 alusta, kunnan tulee tehdä tarvittavat muutokset myös hallintosääntöön.

 

                                            Projektipäällikkö Aki Rantanen on valmistellut uuden hallintosääntöluonnoksen yhdessä hallintokuntien

kanssa.

                                            Liite nro 337.1

 

Suurena rakenteellisena muutoksena hallintosäännösluonnoksessa on sen jakautuminen yleiseen osaan ja toimialakohtaisiin osioihin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että hallintokuntakohtaiset            johtosäännöt poistuvat

ja hallintosääntö kattaa myös niiden sisällön. Hallintosäännön lisäksi jää ainoastaan valtuuston työjärjestys ja tarkastussääntö.

                                            Asiaa on käsitelty kunnanhallituksen iltakoulussa 11.11.2008, minkä pohjalta valmistelua on jatkettu.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven kunnan hallintosäännön 1.1.2009

alkaen oheisen liitteen mukaisesti.

                                            Uudella hallintosäännöllä kumotaan vanha hallintosääntö ja kaikki hallinnon alakohtaiset johtosäännöt

lukuun ottamatta tarkastussääntöä ja valtuuston työjärjestystä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

                     

 


                                            Kunnanhallitus                   319 §            2.12.2008

 

338 §           VUODEN 2009 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2011                      HYVÄKSYMINEN

 

                     

                                            Talousarvion laadinnan lähtökohdat ja rahoitus

                                                                                                                                                       

Vuoden 2008 talous on toteutunut paremmin kuin edellisenä vuotena. Vuosikate tulee arvion mukaan olemaan lievästi positiivinen, muttei tule riittämään poistoihin. Vuoden 2007 lopullinen tieto verotuksesta osoittaa kasvua 4,5 %. Kasvu on alle valtakunnan keskiarvon. Valtionosuudet ja verotulot toteutuvat vuonna 2008 budjetoidusti.

 

Vuoden 2009 investointien painopiste on edelleen tiehankkeissa. Jämijärven tilan kohentamista jatketaan ruoppauksin ja niitoin. Asuntotoimessa ollaan aktiivia ja kunta onkin varautunut ostamaan yhden asunnon tulevasta rivitalohankkeesta.

 

Kunnallisveroprosentti nostettiin vuonna 2008 19,75 %:iin. Talousarviovuodelle ja taloussuunnitelmaan ei ole sisällytetty verojen korotuksia.

 

Kunnallisveron tuotto on laskettu siten, että vuoden 2007 lopulliseen verotukseen verrattuna se on arvioitu seuraavasti:

 

                                            - v. 2008       + 5 %

                                            - v. 2009       + 3 %

 

Vuosikate on koko suunnittelukauden positiivinen ollen välillä 215-267 €/as.

                                            Talousaviolainojen kehitys ilmenee seuraavasta

 

                                            v. 2009         1218 €/as.

                                            v. 2010         1132 €/as.

                                            v. 2011         1010 €/as.

 

Käyttötalousmenot kasvavat vuoden 2008 talousarvioon nähden 1,9 %. Budjetin kulurakenteessa on suuria muutoksia johtuen PoSan toiminnan käynnistymisestä vuoden 2009 alusta. Vrt esim. palkat/palvelujen ostot.

 

Henkilöstön kehitys ja investointisuunnitelma ilmenevät talousarvion liitteistä. 

Taloustyöryhmä on käsitellyt talousarvion perusteita, investointeja ja henkilöstösuunnitelmaa kahdessa kokouksessaan. Yhteistyötoimikunta antaa lausuntonsa kunnanhallituksen kokoukseen 9.12.2008 mennessä.

 

Talousarvioehdotus vuodelle 2009 ja taloussuunnitelmaehdotus vuosille 2009-2011 on esityslistan liitteenä nro 319.1.

 

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus käy keskustelun talousarvio- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KH 338 §                           Yhteisyötoimikunta on käsitellyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotusta kokouksessaan 5.12.2008 § 3,

eikä sillä ole ollut huomautettavaa ehdotukseen.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2009 ja taloussuunnitelman vuosille 2009-2011 oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

 

                     

339 §            SIVISTYSTOIMEN YKSIKKÖHINNAT V. 2009

                                           

Eri ministeriöiden tekemät yksikköpäätökset sivistystoimen yksikköhinnoista vuodelle 2009 ilmenevät esityslistan liitteestä nro 339.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee yksikköhinnat tiedokseen ja päättää, ettei niihin haeta muutosta.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 


 

340 §            JÄMIJÄRVEN KUNNAN KONSERNIOHJEEN HYVÄKSYMINEN

 

Jämijärven kunnan konserniohje on vuodelta 1998. Lainsäädännössä ja toiminnassa tapahtuneiden muutosten johdosta ko. konserniohje on vanhentunut. Projektipäällikkö Aki Rantanen on yhdessä kirjanpitäjä Marketta Viitaniemen kanssa valmistellut uuden konserniohjeen. Liite nro 340.1.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Jämijärven uuden konserniohjeen oheisen liitteen mukaisesti.             Konserniohje astuu voimaan vuoden 2009 alussa.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

 

 


                                            kunnanhallitus                    327 §            2.12.2008

 

341 §            PELASTUSTOIMEN YKSIKÖNJOHTAJAVARALLAOLON KUSTANNUKSET

 

 

Satakunnan pelastuslaitos on lähettänyt Jämijärven kunnalle liitteenä nro 327.1 olevan tiedustelun yksikönjohtajavarallaolon kustannuksista.

 

Pelastuslaitos on solminut uuden palokuntasopimuksen 38:n vapaaehtoispalokunnan kanssa, neljän kanssa pelastuslaitos ei ole valmis sopimusta sopimaan ja kahdeksan palokuntaa on ilmoittanut, että ne eivät solmi palokuntasopimusta ilman yksikönjohtajavarallaolojärjestelmää.

 

Pelastuslaitoksen ehdottama sopimusmalli ja jo solmitut palokuntasopimukset sisältävät yksikön yksikönjohtamistoiminnot ilman erityistä varallaolojärjestelmää.

 

Yksikönjohtajavarallaolon aiheuttamat kustannukset Jämijärven VPK:n osalta ovat vuositasolla noin 29 000 euroa, mikä sisältää henkilöiden korvaukset ja henkilösivukulut.

Kustannuksista on puolet peritty kunnalta suoraan palvelutasokustannuksina ja puolet viranomaiskustannusten mukana asukaslukuperusteisesti.

Kustannus vaikutus Jämijärven kunnalle on yhteensä noin 14 630,50 euroa (14 500 + 0,9 % x 14 500).

 

                                            Mikäli Jämijärven VPK hyväksyy pelastustoimen ehdottaman sopimusmallin, vuosittainen

palokuntakorvaus nousee noin 10 000 eurolla.

VPK voi jatkossa uuden palokuntasopimuksen solmittuaan jatkaa itse niin halutessaan varallaolokustannusten maksamista yksikönjohtajille palokuntakorvauksena maksettavasta summasta.

 

                                            Asiasta on neuvottelu Karviassa 3.12.2008 klo 14.00 Liite nro 327.2

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus keskustelee asiasta ja evästää neuvottelijoita.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            Neuvottelijaksi nimettiin yksimielisesti Tuija Ranta.

 

                                            -----

 

KH 341 §

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus ilmoittaa Satakunnan Pelastuslaitokselle kannanottonaan seuraavaa:

 

1.                     Palokuntasopimuksia neuvoteltaessa sopimus osapuolina on pelastuslaitos ja vpk:t; ei kunnat

2.                     yksikön varallaolokustannukset tulee nykyisen mallin mukaisesti jakaa siten, että kustannukset ovat puoliksi viranomaiskustannuksia ja puoliksi palvelutasokustannuksia.

3.                     Lisäksi kunnanhallitus korostaa sitä, että ns. ensilähdön vpk:ien merkitys on suuri ihmisten turvallisuuden kannalta varsinkin Pohjois-Satakunnassa, jossa etäisyydet ovat suuria.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

                     


                                            kunnanhallitus                    263 §            23.9.2008

 

342 §           OSALLISTUMINEN PORIN KAUPUNGIN HANKINTAPALVELUUN

 

 

Useat alueen kunnat ostavat hankintapalvelut Porin kaupungilta. Aikaisemmin Porin hankintatoimen hankintarengas-nimellä toiminut yhteistyö päättyy vuoden 2008 lopussa. Tilalle Porin kaupunginvaltuusto on 26.5.2008 perustanut Porin kaupungin hallintokeskuksen alaisuuteen Hankintapalvelut-yksikön, jonka tarkoituksena on tarjota hankintapalveluja seudullisesti. Arvion mukaan kustannukset tulisivat olemaan n. 2 euroa/asukas.

 

                                          Lisätietoa asiasta on liitteessä nro 263.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää

                    

1.      osallistua hankkeen jatkoneuvotteluihin

2.      nimetä edustajansa/vastuuhenkilönsä jatkoneuvotteluihin

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                          Edustajiksi jatkoneuvotteluihin nimettiin yksimielisesti rehtori

                                          Rolf Björkman ja valtuuston II varapuheenjohtaja Pentti Virtanen.

 

                                            -----

 

KH 342 §                           Porin kaupunginvaltuusto on käsitellyt asiaa kokouksessaan 10.11.2008. Liite nro 342.1.

                                            Jämijärven kunta on ollut mukana yhteistyöneuvotteluissa, mutta ei ole tehnyt periaatepäätöstä asiasta.

                                            Yhteistoimintasopimusluonnos seudullisten hankintapalvelujen järjestämisestä on liitteenä nro 342.2

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää, ettei se tässä vaiheessa osta hankintapalveluja Porin kaupungin

hankintapalveluyksiköltä.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 


                                            Tekninen lautakunta         114 §            23.9.2008

                                            Tekninen lautakunta         144 §            4.11.2008

                                            Kunnanhallitus                   303 §            4.11.2008

 

343 §            SÄHKÖN OSTO VUODELLE 2009   

 

 

Sähkön ostoa koskeva voimassa oleva sopimus päättyy 31.12.2008. Tarjouksen sähkön ostosta tulee pyytää siten, että sopimus astuu voimaan 1.1.2009 lukien.

 

Päätösehdotus:               Pyydetään tarjoukset sähkön ostosta kunnan kohteisiin ajalle 1.1.-31.12.2009 seuraavilta

                                          sähköntoimittajilta:

 

-          Leppäkosken Sähkö Oy

-          Vatajankosken Sähkö Oy

-          Tampereen Sähkölaitos Oy

-          Helsingin Energia

-          Kymenlaakson Sähkö

-          Kokkolan Energia

 

Päätös:                             Hyväksyttiin päätösehdotus.

 

                                          -----

 

Tekn. ltk 114 §                 TARJOUSTEN KÄSITTELY

 

                                          Määräaikaan saatiin seuraavat tarjoukset jotka avattiin kokouksessa:

 

-          Leppäkosken Sähkö

-          Kymenlaakson Sähkö

-          Helsingin Energia

 

Päätös:                             Esitetään kunnanhallitukselle hyväksyttäväksi edullisin tarjous eli Leppäkosken Sähkö Oy:n tarjous.        

 

                                          ------

 

KH 303 §                         

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää siirtää asian käsittelyn seuraavaan kokoukseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                                                 -----               

 


 

KH 343 §                           Sähkön hinnassa tapahtuneiden muutosten vuoksi on Leppäkosken Sähköltä, Kymenlaakson Sähköltä ja

Helsingin Energialta pyydetty päivitetty tarjous. Päivitetyn tarjouksen jättivät Leppäkosken Sähkö ja Helsingin

Energia. Liite nro 343.1

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää hyväksyä Leppäkosken Sähkön (Leppäkosken Energian) tarjouksen sähkön

ostosta 1.1.-31.12.2009

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 


 

344 §            SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN

 

Porin kaupunginhallitus on päättänyt 3.11.2008 § 1124 esittää Satakunnan kuntien ja kaupunkien valtuustoille Satakunnan Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen hyväksymistä. Porin kaupunginvaltuusto hyväksyi sopimuksen 10.11.1008 § 215. Liite nro 344.1

 

Laki pelastustoimen alueiden muodostumisesta määrää kunnat järjestämään pelastustoimen yhdessä laissa määritellyllä             toimialueella. Satakunnassa ko. alueen muodostaa kaikki Satakunnan 25 kunnat. Pelastustoimen järjestämisestä on tarkemmin sovittu kuntien välisellä sopimuksella. Tämä yhteistoiminta sopimus on ollut voimassa kohta kuusi vuotta. Tänä aikana on toistuvasti esitetty sopimuksen tarkistamista ja eräitä periaatteellisia muutoksia. Sopimus laadittiin ennen nykyisen pelastustoimilain antamista, joten se on joiltain osin vanhentunut lakimuutoksen johdosta.

 

Tarkistus ja muutostyöhön tehtävien esitysten perusteella Porin kaupunginhallitus päätti 27.11.2007 asettaa Satakunnan maakunnallisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen muutoksen valmistelua varten työryhmän, johon seurakunnat nimesivät edustajansa. Työryhmä on selvittänyt asiaa, ja laatinut luonnoksen uudeksi yhteistoimintasopimukseksi. Sopimusluonnoksesta pyydettiin lausunnot kunnilta keväällä 2008 ja nyt esitettävä yhteistoimintasopimusta on tarkennettu näiden kuntalausuntojen pohjalta.

 

Työryhmän yksimielinen esitys on, että Satakunnan maakunnallisessa pelastustoimessa siirrytään toimintakustannusten osalta euroa/ asukas kustannusjakoon kahden vuoden siirtymäajalla, jotta kustannusmuutokset tasoittuisivat kuntatalouden kannalta kohtuullisiksi. Tällöin ensimmäisenä vuonna 2/3 palvelutasokustannuksista määräytyisi nykyisellä kustannusjakomallilla ja 1/3 euroa/ asukas jaolla. Toisena vuonna 1/3 palvelutasokustannuksista määräytyisi nykyisellä kustannusjakomallilla ja 2/3 euroa/ asukas jaolla. Työryhmän näkemyksen mukaan euroa/ asukas – kustannusjakomalli on oikeudenmukainen, sillä merkittävä osa riskeistä ja tehtävistä korreloi asukaslukuun. Lisäperuste mallille on, että selvä enemmistö maan pelastuslaitoksista noudattaa mallia ja jotkut muuta kustannusjakomallia noudattavista pelastuslaitoksista tutkivat mallin käyttöönottomahdollisuuksia.

 

Paloasemista aiheutuvat kiinteistökustannukset jäävät kuitenkin edelleen sijaintikunnan maksettaviksi. Paloasemaverkko ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat toisaalta jakaantuneet maantieteellisesti epätasaisesti, toisaalta paloasemien koko ja kunto vaihtelee. Näiden kustannusten kohdentaminen asukasluvun perusteella tuottaisi suuria tulonsiirtoja kuntien välillä.

 

Työryhmän tavoitteena on tehokas, toisaalta omistajaohjausta ja toisaalta pelastustoimen palvelutuotantoa tukeva hallintomalli. Pelastustoimen hallinto tulee järjestää mahdollisimman yksinkertaisesti ja toimivasti. Eri vaihtoehtojen pohjalta ja kuntien lausuntojen perusteella työryhmä päätyi esittämään yhdeksän jäsenistä johtokuntaa. Johtokunta muodostetaan alueellisesti ja poliittisesti edustavaksi.

 

Esitetyssä mallissa pelastusjohtajalla on varsin suuri valta, mutta myös vastuu käytännön toiminnan johtamisesta. Tiukasti normisäädellystä ja ammatillista osaamista vaativassa ympäristössä tämä on perusteltua, kun otetaan huomioon, että käytettävissä olevat voimavarat tulevat olemaan kuntatalouden tiukkuudesta johtuen rajalliset. Valittava johtokunta tuo toiminnan ohjaukseen ja valvontaan riittävän valvonnan ja poliittisen näkemyksen.

 

Jäsenkuntien yhteistyöelimenä toimii johtokunta, joka koostuu 9 jäsenestä ja henkilökohtaisista varajäsenistä. Johtokunnan tulee olla alueellisesti ja poliittisesti edustava.

 

                                            Johtokunta:

1.                      päättää palvelutasosta kuntia kuultuaan

2.                      käsittelee talousarvioesityksen kuntia kuultuaan

3.                      hyväksyy käyttösuunnitelman

4.                      käsittelee tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen

5.                      valitsee toimiala- ja aluepalopäälliköt

Johtokunta voi tehdä pelastustoimen kehittämisesityksiä kunnille, viranomaisille ja muille yhteisöille. Johtokunnan muista tehtävistä, toiminnan muodoista ja asioiden esittelystä määrätään johtosäännössä.

 

Jotta sopimus tulee voimaan, se tulee hyväksyä 2/3:ssa nykyisistä jäsenkunnista siten, että nämä edustavat vähintään puolta alueen asukasluvusta. Periaate on sama, kuin kuntayhtymän perussopimuksen muutoksessa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy Satakunnan Pelastuslaitoksen yhteistoimintasopimuksen oheisen liitteen mukaisesti.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----               

 

                     

345 §            ALUEELLINEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA KOKO

 

Valtioneuvosto on päättänyt 16.10.2008 alueiden kehittämisestä annetun lain (602/2002) 14 §:n nojalla käynnistää aluepoliittisen erityisohjelman, alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman        KOKO:n vuosille 2010-2013. KOKO:on sulautetaan nykyisin toteutettavista alueellisen kehittämisen erityisohjelmista aluekeskusohjelma, maaseutupoliittisen erityisohjelman alueellinen osio ja saaristo-ohjelman paikallinen ja alueellinen toteuttaminen.

 

KOKO:n tavoitteena on parantaa kaikkien alueiden kilpailukykyä ja tasapainottaa aluekehitystä tukemalla vuorovaikutusta ja verkottumista. Keskeisimpänä kohteena ohjelmassa on aluekehittämisen toimintatapojen kehittäminen.

 

                                            KOKO käynnistyy vuoden 2010 alusta ja kohteena on koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

 

TEM on 27.10.2008 lähettänyt kuntiin kyselyn, jossa tiedustellaan KOKO:on hakeutuvien kuntien muodostamia paikallisia toiminta-alueita, KOKO:n kaavailtua roolia alueen kehittämisessä, ohjelman sisältöä sekä rahoituksen tasoa. Kunnat voivat delegoida kyselyn vastausvastuun yhteisesti sovitulle taholle.

 

                                            Vastauksia kyselyyn on alueellamme valmistellut Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy. Kirje on

liitteenä nro 345.1

                                            PSKK Oy on samalla ehdottanut, että sille delegoitaisiin vastaus- ja toteuttamisvastuu Pohjois-

Satakunnan alueella.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää Jämijärven kunnan osalta hyväksyä Pohjois-Satakunnan Kehittämiskeskus Oy:n ehdotuksen

ja liitteestä ilmenevät vastaukset KOKO:n kuntakyselyyn.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 

 

 

346 §            MAA-AINESLUVAN SIIRTO/ RH-OPTIMOINTI OY:LLE

 

                                            Jämijärven kunnanhallitus on myöntänyt Reijo Rajakalliolle maa-ainesten ottamisluvan kokouksessaan

18.2.2003 § 78. Liite 346.1.

                                            Lupapäätös koski Kuusijoen kylässä Kotimäki II nimistä tilaa RN.o 1:40.

 

                                            Reijo ja Helvi Rajakallio ovat 29.4.2008 myyneet ko. tilan Rh-optimointi Oy:lle.

 

                                            Rh-optimointi Oy on pyytänyt, että Reijo Rajakalliolle myönnetty maa-aineslupa siirrettäisiin

Rh-optimointi Oy:lle.

 

                                            Maa-aineslain 13a § pykälässä todetaan seuraavaa:

”Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. Lupaviranomainen voi määrätä, että luvan uusi haltija asettaa ennen ainesten ottamista 12 §:ssä tarkoitetun vakuuden. Tällaiseen päätökseen ei sovelleta, mitä 13 §:ssä säädetään kuulemisesta ja 7 §:ssä sekä (maa-ainesasetuksessa) säädetään lausuntojen hankkimisesta.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus päättää siirtää Reijo Rajakalliolle 18.2.2003 § 78 myönnetyn maa-ainesten ottamisluvan Rh-optimointi Oy:lle. Ennen ainesten ottamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi 6000 €:n suuruinen MAL 12 §:n tarkoittama hyväksyttävä vakuus.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____          

 


 

347 §           TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.10.2008

 

Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.10.2008. Liite nro 347.1. Vertailutietona on tilanne edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                          _____