JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS

 

 

                      Pidetään Valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 28.10.2008 alkaen kello 19.00.

 

                      Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

                      54 §              Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

                      55 §              Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

                      56 §              Yksityisen päivähoidon tuen kuntalisä Jämijärven kunnassa 

                      57 §              Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2008 – 2009 

                      58 §              Koiraveron määrääminen vuodelle 2009 

                      59 §              Kiinteistöveron määrääminen vuodelle 2009 

                      60 §              Vuoden 2009 tuloveroprosentin määrääminen 

                      61 §              Talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2008
                      62 §              Lainan myöntäminen Jämi-säätiölle 

                      63 §              Ilmoitus- ja mahdollisesti kiireellisenä käsiteltäväksi otettavat asiat                

                      64 §              Muut mahdollisesti esille tulevat asiat 

 

 

Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävänä Jämijärven kunnan virastossa 31.10.2008 kello 09.00 - 11.00.

                     

                     

Jämijärvellä 23.10.2008

                     

 

Matti Peurala

valtuuston puheenjohtaja

                     


 

 

Jämijärven kunta                                 KOKOUSKUTSU 6/2008

Kunnanvaltuusto                                Laatimispäivämäärä: 20.10.2008

 

Kokoustiedot

 

Aika

 

Tiistai 28.10.2008 kello 19.00

 

Paikka

 

Valtuuston kokoushuone

Käsiteltävät asiat

54 §   KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   63

55 §   PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA  63

56 §  YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON TUEN KUNTALISÄ JÄMIJÄRVEN

          KUNNASSA     64

57 §   PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSUUNNITELMA 2008 – 2009  66

58 §   KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009  68

59 §   KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009  69

60 §   VUODEN 2009 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN   71

61 §   TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2008  73

62 §   LAINAN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE   74

63 §   ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ
          KÄSITELTÄVÄKSI
OTETTAVAT ASIAT  75

64 §   MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT  76

 

                                                                 

 

MATTI PEURALA                                                       

Matti Peurala                                                 Esa Ala-Karvia

 

Jämijärven kunta                                    KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2008                           

Kunnanvaltuusto

KOKOUSAIKA

 

28.10.2008 kello 19.00 – 19.12

 

KOKOUSPAIKKA

 

Valtuuston kokoushuone

SAAPUVILLA OLLEET

JÄSENET

(ja merkintä siitä, kuka

toimi puheenjohtajana)

 

 

 

 

 

 

 

Peurala Matti                            puheenjohtaja

Alarotu Yrjö

Huhtaniemi Jarmo

Koskensalo Matti

Kujala Markku
Kuusikoski Sirpa

Lahdenpää Merja

Lahdensivu Hilkka

Lahti Kyösti

Lax Anne

Lehtiö Helena

Leponiemi Päivi

Leppihalme Matti                    

Rajalahti Tapio

Rajamäki Rainer

Ranta Tuija

Salminen Mikko

Seppälä Olli

Uusi-Rasi Ari

Virtanen Pentti

 

 

POISSA OLLEET JÄSENET

 

Koivumäki Harri

 

MUUT SAAPUVILLA OLLEET

(ja läsnäolon peruste)

 

Esa Ala-Karvia                 kunnanjohtaja

 

ASIAT

 

§§ 54-64

 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS

JA VARMENNUS

 

 

 

Puheenjohtaja                                             Pöytäkirjanpitäjä

 

 

Matti Peurala                            Esa Ala-Karvia    Matti Peurala    

                                                                                  § 62 osalta

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu

kokouksen kulun mukaiseksi.

Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla

varustettu nimikirjaimillamme.

 

Tarkastusaika

Kunnanvirasto                   31.10.2008

Allekirjoitukset

 

 

Mikko Salminen                       Pentti Virtanen

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja pvm

Kunnanvirasto                   31.10.2008

Virka-asema                                               Allekirjoitus

Kunnanjohtaja


 

 

 

54 §              KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

                                           

 

Ehdotus:                            Kokouskutsu asialistoineen on julkipantu kunnan ilmoitustaululle 20.10.2008 ja kokouskutsu on julkaistu Pohjois-Satakunta -lehdessä 23.10.2008 ja Kankaanpään Seutu -lehdessä 23.10.2008. Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kaikille valtuutetuille ja kunnanhallituksen jäsenille 20.10.2008. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös:                              Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

                                         

                                            _____

 

 

 

 

 

55 §              PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

 

 

Ehdotus:                            Toimitetaan kahden pöytäkirjan tarkastajan vaali.

 

Päätös:                              Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Mikko Salminen ja Pentti Virtanen.

 

                                            _____

                     

 

                                           

                                            Perusturvalautakunta        100 §            9.9.2008

                                            Kunnanhallitus                   249 §            23.9.2008

 

 

56 §             YKSITYISEN PÄIVÄHOIDON TUEN KUNTALISÄ JÄMIJÄRVEN KUNNASSA

 

 

Perusturvalautakunta on 11.7.2008 § 88 pitämässään kokouksessa päättänyt nostaa päivähoitomaksun enimmäismäärän liitteen 87.1 mukaisesti 233 €/kk. Jotta yksityiset perhepäivähoitajat päivähoitopalvelujen tuottajina saavat myös tämän korotuksen, yksityisen hoidon kattohinta tulisi nostaa 533 €/kk. Kustannusten nousu esimerkiksi elintarvikkeiden osalta tulisi näin huomioitua.

 

  Päivähoitotilanne Jämijärvellä vaatii yksityisen perhepäivähoidon.

Pääskyn päiväkoti on täynnä ja ensi syksynä paikkoja vapautuisi tämän hetkisen tiedon mukaan vain viisi. Ryhmäperhepäiväkodin päivähoitopaikat alkavat myös olla varattuja. Ryhmäperhepäiväkodin paikkatilanne vaihtelee jonkin verran, mutta kovin monta uutta lasta sinne ei ensi syksynä voida sijoittaa. Kunnallisia perhepäivähoitajia on tällä hetkellä kaksi, jotka ovat jäämässä eläkkeelle vuoden 2010 alkupuolella.

 

Yksityiset perhepäivähoitajat ovat hoitaneet myös yö- ja viikon-  loppuhoidon. Yksityisillä perhepäivähoitajilla on tällä hetkellä 17 lasta, joiden sijoittuminen kunnalliseen hoitoon on nykyisessä päivähoitotilanteessa mahdotonta. Lasten hoito vaatisi yhden ryhmäperhepäiväkodin sekä yhden perhepäivähoitajan omaan kotiinsa hoitamaan lapsia tai neljä perhepäivähoitajaa.

 

Jotta pystymme selviytymään laissa osoitetusta subjektiivisesta  päivähoitovelvoitteesta, tarvitsemme uusia yksityisiä perhepäivähoitajia, ryhmäperhepäiväkotia tai päiväkotia. Kuntalisän kattorajan korotus 533 €/lapsi tasa-arvoistaa kunnallisia ja yksityisiä perhepäivähoitajia. Tulevaisuutta ajatellen tässä yhteydessä on hyvä määritellä kuntalisä myös yksityisen ryhmäperhepäiväkodin (550 €/lapsi) ja yksityisen päiväkodin (560 €/lapsi) osalta. Kuntalisä toteutetaan samoin periaattein kuin yksityisten perhepäivähoitajien kuntalisä.

 

Vuoden 2007 vahvistetun tilinpäätöksen mukaan, netto jaettuna toteutuneilla hoitopäivillä;

perhepäivähoidon hinta on 35,76 €/päivä,

yksityinen perhepäivähoito 19,20 €/päivä (kuntalisä, Kelan hoitolisä ja hoitoraha, kunnan kustannukset)

ryhmäperhepäiväkoti 45,50 €/päivä

päiväkoti 62,12 €/päivä.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta päättää:

1.      hyväksyä yksityisen päivähoidon, ryhmäperhepäiväkodin ja päiväkodin kuntalisän liitteen 100.1. mukaisesti

2.      saattaa perusturvalautakunnan päätöksen tiedoksi kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle.

 

                                              Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

                                              -----

 

KH 249 §                          Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Jämijärven kunnassa.

                                          Liite nro 249.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus merkitsee liitteen nro 249.1. tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                            

                                          -----

 

KV 56 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                          Perusturvalautakunta         103 §            9.9.2008

                                          Kunnanhallitus                    250 §            23.9.2008

 

57 §    PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSUUNNITELMA 2008 – 2009

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin ja piiriin kuuluvien kuntien kesken järjestettiin ensimmäinen kumppanuusneuvottelukierros keväällä 2006 ja toinen keväällä 2007. Kumppanuusneuvotteluissa sovittiin kuntien päihde- ja mielenterveystyön suunnitelmien laatimisesta. Kunnat ovat sopimuksella sitoutuneet asiaan.

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä haki Länsi-Suomen lääninhallitukselta rahoitusta Satakunnan päihde- ja mielenterveyssuunnitelman toimeenpanohankkeelle ajalle 1.1.2008-31.10.2009 ja sai myöntävän päätöksen 146.00 €. Hankkeen kehittämispäällikkönä on toiminut Matti Järvinen. Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat päihde- ja mielenterveyssuunnitelmien koordinoitu toimeenpano Satakunnassa ja päihteettömyyden ja mielenterveyden edistäminen sekä päihteiden käytön ja käytöstä aiheutuvien häiriöiden ehkäisyn käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen Satakunnassa.

 

Sairaanhoitopiirin, kuntayhtymän ja kuntien edustajien muodostama yhteinen työryhmä on valmistellut päihde- ja mielenterveystyön kokonaissuunnitelman, mikä valmistui elokuussa 2008.

 

Suunnitelma painottaa peruspalveluiden yhteydessä toteutettavaa mielenterveyden ja päihteettömyyden edistämistä, ongelmien ehkäisyä ja varhaista puuttumista. Suunnitelman säännöllinen päivittäminen takaa suunnitelmallisen työotteen ja että kehittäminen jatkuu sekä osaaminen lisääntyy.

 

Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma 2008-2009 esityslistan liitteeksi 103.1.

 

Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy päihde- ja mielenterveyssuunnitelman esityslistan liitteen 103.1. mukaisena ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle suunnitelman vahvistamista.

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

                                          -----

 

KH 250 §                          Päihde- ja mielenterveyssuunnitelma on liitteenä nro 250.1.

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan ehdotuksen ja esittää sen edelleen valtuustolle

                                          hyväksyttäväksi.

 

Päätös:                             Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

                                          -----

 

KV 57 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                          Kunnanhallitus                    272 §            14.10.2008

 

58 §                                  KOIRAVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009

                                         

Koiraverolain mukaan valtuusto voi päättää, onko kunnassa suoritettava koiraveroa. Jos koiraveroa ei kanneta, valtuusto voi myös päättää, että koirasta ei ole tehtävä laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse kirjoittaa valvontalippua.

 

Koiraveron enimmäismäärä on 50 euroa. Veron alarajaa ei ole laissa määrätty.

 

Koiraveroksi valtuusto päätti vuodelle 2008 17 euroa. 

Koiraverolla kootaan vuosittain noin 2.300 euroa.

 

Ehdotus:                                     Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että koiraveroksi vuodelle 2009 määrätään 17 euroa.

 

Päätös:                                      Kunnanhallituksen jäsen Päivi Leponiemi esitti keskustaryhmän kantana, että valtuustolle

                                                   esitetään, ettei koiraveroa enää perittäisi.

                             Markku Kujala kannatti Päivi Leponiemen esitystä.

                                                   Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Päivi Leponiemen esitys hyväksyä yksimielisesti ja

koska kukaan ei esittänyt eriävää kannanottoa puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli yksimielisesti hyväksynyt Päivi Leponiemen esityksen.

 

                                                   -----

 

 

KV 58 §

 

Päätös:                                      Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                                   _____

 

 


                                          Kunnanhallitus                    273 §            14.10.2008

 

59 §             KIINTEISTÖVERON MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2009

 

Kiinteistövero on kiinteistöveroprosentin mukainen osuus kiinteistön arvosta. Kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosentin sadasosan tarkkuudella.

 

Vuoden 2009 kiinteistöveroprosentti tulee ilmoittaa verohallitukselle 17.11.2008 mennessä.

 

Vuoden 2009 verotuksessa kiinteistöveroprosenttien rajat ovat seuraavat:

 

-          yleinen kiinteistöveroprosentti 0,50-1,00

-          vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,22-0,50

-          muiden asuinrakennusten veroprosentti voidaan määrätä 0,50-1,00 vaihteluvälin rajoissa enintään 0,60 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten veroprosentti

-          rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 1,00-3,00

 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston määräämä yleinen veroprosentti + 1,00, kuitenkin enintään 3,00 prosenttia

-          Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentin alaraja on   0,00

-          voimalaitosten veroprosentin yläraja on 2,50.

 

Kunnanvaltuusto on määrännyt kiinteistöveron vuodelle 2008 seuraavasti:

                                         

-          yleinen kiinteistövero 0,50 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,25 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,75 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus päättää ehdottaa kunnanvaltuustolle, että se määrää kiinteistöveron vuodelle 2009 seuraavasti:

 

-          yleinen kiinteistövero 0,50 %

-          vakituiset asuinrakennukset            0,25 %

-          vapaa-ajan asunnot                          0,75 %

-          yleishyödylliset yhteisöt                    0,00 %

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 59 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                          Kunnanhallitus                    274 §            14.10.2008

 

60 §          VUODEN 2009 TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN

 

                                          Verotusmenettelyssä annetun lain (1558/1995) 91 a §:n (1263/2001) mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä.

 

                                          Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella (verotusmenettelylain 91 a § 1 momentti).

 

                                          Kunnan tuloverotuksen talousarvio määräytyy verotettavien tulojen yhteismäärän arvion ja tuloveroprosentin mukaan. Vuoden 2007 lopullinen kunnallisveron määrä on ennakkotiedon mukaan 3.971.485 jossa kasvua on edellisvuoteen 4,3  %. Yhteisöveron ennakkotieto on 297.684  euroa; muutosta edelliseen vuoteen 21,6%.

 

                                          Vuoden 2008 verotulot ovat tähän mennessä toteutumassa budjetoidun mukaisesti.

 

                                          Kunnalla on takanaan kolme alijäämäistä tilinpäätöstä. Taseessa on tällä hetkellä vanhojen vuosien osalta alijäämää n. 530.000 euroa.

 

                                          Voimaan tulleiden säännösten (kuntalain muutos 578/2006) mukaan kunnan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Taloussuunnitelman neljän vuoden tasapainovaatimus sitoo nimenomaan kuntaa, jonka taseeseen ei kerry ylijäämäeriä. Toisin sanoen kunnan, jonka talousarviovuoden taseen arvioidaan muodostuvan alijäämäiseksi tai jonka kuluvan vuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää, on laadittava tasapainossa oleva taloussuunnitelma.

 

                                          Talousarvioluonnoksessa verotulojen kasvu on tällä hetkellä arvioitu seuraavasti:

 

                                          - v. 2008        + 4,5 %

                                          - v. 2009        + 2,0 %

 

Ehdotus:                           Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää vuoden 2009 tuloveroprosentiksi 19,75 %.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

                                            -----

 

KV 60 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   277 §            14.10.2008 

 

61 §          TALOUDEN TOTEUTUMINEN AJALLA 1.1.-31.8.2008

 

                                           

                                            Esityslistan liitteenä on talouden toteutuminen ajalla 1.1.-31.8.2008. Liite nro 277.1.

                                            Vertailutietona on tilanne vastaavana ajankohtana edellisvuonna.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus merkitsee talouden toteutumisen tiedokseen ja saattaa sen edelleen valtuustolle

tiedoksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            -----

 

KV 61 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

                                            _____

 

 


                                            Kunnanhallitus                   285 §            14.10.2008

 

62 §              LAINAN MYÖNTÄMINEN JÄMI-SÄÄTIÖLLE

                                           

Jämi-säätiön hallitus on kokouksessaan 30.9.2008 § 34 päättänyt anoa Jämijärven kunnalta 50 000 euron suuruista korotonta lainaa. Laina-aika olisi vuoden 2012 loppuun, jolloin laina maksettaisiin kokonaisuudessaan takaisin. Lainaa ei täten lyhennettäisi laina-aikana.

 

Laina-anomus perustuu säätiön tämän hetkiseen tiukkaan maksuvalmiuteen. Säätiö pyrkii vuoden 2012 loppuun mennessä pääsemään eroon kaikesta tuottamattomasta omaisuudestaan ja tämä mahdollistaa lainan takaisin maksun. Samalla on tavoitteena ajaa säätiön toiminta alas käsittämään ilmailutoiminnan ja luontomatkailun edistämistä ilman kiinteistöhallintaa.

 

Ehdotus:                            Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

 

1.      myöntää Jämi-säätiölle 50 000 euron suuruisen korottoman lainan, laina-aika vuoden 2012 loppuun (bullet)

2.      edellyttää vastavakuutena vastaavan suuruista kiinnitystä Jämi Areenaan ja sen vuokraoikeuteen

3.      antaa velkakirjan tarkemman laadinnan kunnanhallituksen tehtäväksi.

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Matti Leppihalme,  kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Tuija Ranta, kunnanhallituksen jäsen Olli Seppälä ja kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksen teon ajaksi.

Puheenjohtajaksi valittiin tämän asian osalta Päivi Leponiemi.

Asian esitteli ja pöytäkirjaa piti perusturvajohtaja Auli Ranta.

                                           

                                            -----

 

KV 62 §

 

Päätös:                              Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Valtuutetut Matti Leppihalme, Tuija Ranta ja Olli Seppälä sekä kunnanjohtaja Esa Ala-Karvia poistuivat kokouksesta esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjaa piti tämän asian osalta valtuuston puheenjohtaja Matti Peurala.

                                            _____


                                           

 

63 §              ILMOITUS- JA MAHDOLLISESTI KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄKSI

                      OTETTAVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

                     _____          

 

 

64 §             MUUT MAHDOLLISESTI ESILLE TULEVAT ASIAT

 

                     Ei ollut.

_____